Caracteristicile Cognitive ale Copiilor cu CES · PDF filecomportament autist) la cei cu X...

of 2 /2
Caracteristicile Cognitive ale Copiilor cu CES Acest curs prezinta Caracteristicile Cognitive ale Copiilor cu CES. In acest PDF poti vizualiza cuprinsul si bibliografia (daca sunt disponibile) si aproximativ doua pagini din documentul original. Arhiva completa de pe site contine un fisier, intr-un numar total de 23 pagini. Fisierele documentului original au urmatoarele extensii: ppt. Extras Copiii cu Sindrom Down prezinta: · relativ slabă memorie auditivă; · ei sunt mai favorizaţi în procesarea vizuală putând copia sau desena forme sau imagini, dar omiţând unele detalii interne; · abilităţile de recepţie a limbajului sunt mai dezvoltate decât cele de expresie, adică sunt mai capabili să înţeleagă ce li se spune decât să vorbească; · au comportamente de abordare socială aproape normale, deşi sunt limitaţi în capacitatea de a înţelege graniţele impuse social; · prezintă pierderi auditive care pot părea o lipsă de atenţie, ei însă nu pot percepe sunetele moi sau unii indici fonetici subtili; Copiii cu sindrom Down prezinta: · în schimb, demonstrează abilităţi vizuo-spaţiale relativ bine demonstrate şi o memorie vizuo-spaţială relativ bine dezvoltată; · au o abilitate în a se exprima prin gesturi folosind mâinile; · sunt capabili să-şi dea seama de emoţiile celorlalţi, deşi strategiile pe care le folosesc diferă de a oamenilor normali; prezintă un interes crescut pentru muzică, şi trăiesc emoţii puternice când ascultă muzică (Wood, Bellugi şi Lichtenberger, 1999). Copiii cu sindrom Down prezinta: prezintă abilităţi vizuo-spaţiale şi sociale relativ bine dezvoltate dar slabe abilităţi în procesarea auditivă a limbajului şi în menţinerea atenţiei. Cu alte cuvinte, sunt mai capabili în a vedea şi face lucruri decât în a asculta şi vorbi. Dificultăţile în exprimare apar de foarte devreme în dezvoltare, dat fiind faptul că la aceşti copiii apare o întârziere a trecerii de la lalaţie la cuvinte, iar deficitul se adânceşte în copilărie. Copii cu X fragil IQ-ul copiilor cu X fragil, în special al băieţilor cu mutaţia completă, este similar cu al celor cu Sindrom Down. Această similaritate este importantă, deoarece ne ajută să interpretăm diferenţele de grup dintre cele două categorii ca fiind legate mai degrabă de sindrom şi nu de IQ. Există însă şi diferenţe între cele două categorii, cum ar fi incidenţa mai crescută a probleme comportamentale şi psihopatologiei (hiperactivitate, probleme de atenţie, anxietate socială,

Transcript of Caracteristicile Cognitive ale Copiilor cu CES · PDF filecomportament autist) la cei cu X...

Page 1: Caracteristicile Cognitive ale Copiilor cu CES · PDF filecomportament autist) la cei cu X fragil. Copiii cu X fragil nu diferă de cei normali la proba de receptare a limbajului TACL-R,

Caracteristicile Cognitive ale Copiilor cu CESAcest curs prezinta Caracteristicile Cognitive ale Copiilor cu CES.In acest PDF poti vizualiza cuprinsul si bibliografia (daca sunt disponibile) si aproximativ doua pagini dindocumentul original.Arhiva completa de pe site contine un fisier, intr-un numar total de 23 pagini.Fisierele documentului original au urmatoarele extensii: ppt.

ExtrasCopiii cu Sindrom Down prezinta:

· relativ slabă memorie auditivă;

· ei sunt mai favorizaţi în procesarea vizuală putând copia sau desena forme sau imagini, dar omiţândunele detalii interne;

· abilităţile de recepţie a limbajului sunt mai dezvoltate decât cele de expresie, adică sunt mai capabili săînţeleagă ce li se spune decât să vorbească;

· au comportamente de abordare socială aproape normale, deşi sunt limitaţi în capacitatea de a înţelegegraniţele impuse social;

· prezintă pierderi auditive care pot părea o lipsă de atenţie, ei însă nu pot percepe sunetele moi sau uniiindici fonetici subtili;

Copiii cu sindrom Down prezinta:

· în schimb, demonstrează abilităţi vizuo-spaţiale relativ bine demonstrate şi o memorie vizuo-spaţialărelativ bine dezvoltată;

· au o abilitate în a se exprima prin gesturi folosind mâinile;

· sunt capabili să-şi dea seama de emoţiile celorlalţi, deşi strategiile pe care le folosesc diferă de aoamenilor normali;

prezintă un interes crescut pentru muzică, şi trăiesc emoţii puternice când ascultă muzică (Wood, Bellugi şiLichtenberger, 1999).

Copiii cu sindrom Down prezinta:

prezintă abilităţi vizuo-spaţiale şi sociale relativ bine dezvoltate dar slabe abilităţi în procesarea auditivă alimbajului şi în menţinerea atenţiei. Cu alte cuvinte, sunt mai capabili în a vedea şi face lucruri decât în aasculta şi vorbi. Dificultăţile în exprimare apar de foarte devreme în dezvoltare, dat fiind faptul că la aceşticopiii apare o întârziere a trecerii de la lalaţie la cuvinte, iar deficitul se adânceşte în copilărie.

Copii cu X fragil

IQ-ul copiilor cu X fragil, în special al băieţilor cu mutaţia completă, este similar cu al celor cu SindromDown. Această similaritate este importantă, deoarece ne ajută să interpretăm diferenţele de grup dintrecele două categorii ca fiind legate mai degrabă de sindrom şi nu de IQ.

Există însă şi diferenţe între cele două categorii, cum ar fi incidenţa mai crescută a problemelorcomportamentale şi psihopatologiei (hiperactivitate, probleme de atenţie, anxietate socială,

Page 2: Caracteristicile Cognitive ale Copiilor cu CES · PDF filecomportament autist) la cei cu X fragil. Copiii cu X fragil nu diferă de cei normali la proba de receptare a limbajului TACL-R,

comportament autist) la cei cu X fragil.

Copiii cu X fragil nu diferă de cei normali la proba de receptare a limbajului TACL-R, şi nici la cea deevaluare a exprimării limbajului OWLS

Copii cu X fragil

De asemenea, nu prezintă diferenţe de performanţă între cele două tipuri de probe. La probele de Theoryof mind ei au o performanţă normală, demonstrând că asincronia între Theory of mind şi cogniţia non-verbală observată la Down nu se regăseşte la X fragil (Abbeduto şi colab., 2002).

Caracteristici cognitive ale sindroamelor Williams şi Turner

Ambele sindroame sunt cauzate de anormalităţi în conţinutul cromozomial: Sindromul Williams este cauzatde o ştergere a unei părţi a cromozomului 7q (tehnic vorbind este o monosomie), iar Sindromul Turnereste cauzat de o monosomie totală sau parţială a cromozomului X. Ambele boli sunt consecinţamonosomiei mai multor gene, cea ce face greu de identificat efectele unei singure gene.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Documentul complet de 23 pagini il poti citi daca il descarci din Biblioteca.RegieLive.ro

Mai multe detalii se gasesc in pagina documentului din Biblioteca.RegieLive.ro