C 178-1976

of 9 /9
INSTIWCTIUNI TEHNICE PENTIW EXECUTAREA DRENURILOR ORIZONTALE PRIN VIBROFORARE I. GENERALITATI lndicativ C. 178-76 1.1. Drenurile orizontale vibroforate sint drenuri de adincime forate, orizontale sau putin tnclinate fata de orizontala, la care forarea se executa cu ajutorul unor instalatii vibratoare de foraj. 1.2. Drenurile orizontale executate prin vibroforare se pot folosi la urmatoarele categorii de lucrari: a) Lucrari de drenare ·a apei subterane, 1n scopul combaterii alunecarilor de teren, a stabilizarii �i consolidarii terenurilor afec- tate de instabilitate. b) Captari de apa cu drenuri orizontale radiale, folosite ca surse locale de apa pentru diverse scopuri (alimentare, irigatii etc.). c) Lucrari de cobortre a nivelului apei subterane, pentru exe- cutarea 1n conditii de uscat a sapaturilor �i a fun<latiilor unor construc\ii, atunci ctnd ad1ncimea �i dimensiunile tn plan ale gropii de fundatie stnt mari, iar baza acesteia se apropie mult sau chiar intra 1ntr-un strat acvifer sub presiune. 1.3. Alegerea solutiei de drenare sau captare de ad1ncime cu ajutorul <lrenurilor orizontale cu diametru redus executate prirl vibroforare, s e va face pe baza unui caleul de eficienta economica, comparativ cu solutiile clasice. 1.4. Pentru intocmirea proiectului este necesar sa se efectueze cercetarea geologico-tehnica, geotehnica �i hidrogeologica a zonei de amplasare a lucrarilor de drenare sau de captare, 1n conformitate ,cu STAS-urile 1n vigoare (STAS 1241/1-73 ,,Principii de cerce- 80 tare geologico-tehnica �i geotehnica a terenului e fundare", STAS 1912-66 ,,Cercetari prin foraje. Prescriptii ", STAS 1242/2-74 ,,Studii �i cercetari geologico-tehnice �i g eotehnice, specifice traseclor de cai ferate �i drumuri"'). 2. PRINCIPII DE ALCATUIRE CONSTRUCTIV A 2.1. Constructi v un sistem de captare sau de drenare a apei subterane cu ajutorul drenurilor orizontale executate prin vibro- forare, sc compune dintr-un put colector (cheson circular din beton armat) �i elemente filtrante pozate orizontal-radial tn teren (fig. 1). 2.2. Elementele filtrante ale <lrenurilor constau din tuburi filtrante cu diametrul de 40... 110 mm �i lungime <le 20...25 m, introduse in foraje executate prin vibroforare. Tuburile filtrante stnt alcatuite din tronsoane cu Jungimi de 1...3 m, care se mbina tntre ele prin mufare 1n timpul pozarii n teren. Acestea se pot confectiona din teava metalica sau <lin material plastic (teava PVC tip mediu sau greu), n peretii careia stnt executate orificii circulare sau fante · . 3 \� . \\ \\, - Fig. I. Schema unei captarl cu drenuri radiate l - put colector; 2 - radier; 3 - dren orizontal radial; 4 - robipct vana; 5 - strat permeabil; 6 - strat impermeabil. 8'1 ·' ,

Transcript of C 178-1976

Page 1: C 178-1976

INSTIWCTIUNI TEHNICE PENTIW EXECUTAREA

DRENURILOR ORIZONTALE PRIN VIBROFORARE

I. GENERALITATI

lndicativ C. 178-76

1.1. Drenurile orizontale vibroforate sint drenuri de adincime forate, orizontale sau putin tnclinate fata de orizontala, la care forarea se executa cu ajutorul unor instalatii vibratoare de foraj.

1.2. Drenurile orizontale executate prin vibroforare se pot folosi la urmatoarele categorii de lucrari:

a) Lucrari de drenare ·a apei subterane, 1n scopul combateriialunecarilor de teren, a stabilizarii �i consolidarii terenurilor afec­tate de instabilitate.

b) Captari de apa cu drenuri orizontale radiale, folosite casurse locale de apa pentru diverse scopuri (alimentare, irigatii etc.).

c) Lucrari de cobortre a nivelului apei subterane, pentru exe­cutarea 1n conditii de uscat a sapaturilor �i a fun<latiilor unor construc\ii, atunci ctnd ad1ncimea �i dimensiunile tn plan ale gropii de fundatie stnt mari, iar baza acesteia se apropie mult sau chiar intra 1ntr-un strat acvifer sub presiune.

1.3. Alegerea solutiei de drenare sau captare de ad1ncime cu ajutorul <lrenurilor orizontale cu diametru redus executate prirl vibroforare, se va face pe baza unui caleul de eficienta economica, comparativ cu solutiile clasice.

1.4. Pentru intocmirea proiectului este necesar sa se efectueze cercetarea geologico-tehnica, geotehnica �i hidrogeologica a zonei de amplasare a lucrarilor de drenare sau de captare, 1n conformitate

,cu STAS-urile 1n vigoare (STAS 1241/1-73 ,,Principii de cerce-

80

tare geologico-tehnica �i geotehnica a terenului <le fundare", STAS 1912-66 ,,Cercetari prin foraje. Prescriptii ", STAS 1242/2-74 ,,Studii �i cercetari geologico-tehnice �i g eotehnice, specifice traseclor de cai ferate �i drumuri"').

2. PRINCIPII DE ALCATUIRE CONSTRUCTIV A

2.1. Constructi v un sistem de cap tare sau de drenare a apei subterane cu ajutorul drenurilor orizontale executate prin vibro­forare, sc compune dintr-un put colector (cheson circular din beton armat) �i elemente filtrante pozate orizontal-radial tn teren (fig. 1).

2.2. Elementele filtrante ale <lrenurilor constau din tuburi filtrante cu diametrul de 40 ... 110 mm �i lungime <le 20 ... 25 m, introduse in foraje executate prin vibroforare.

Tuburile filtrante stnt alcatuite din tronsoane cu Jungimi de 1...3 m, care se i'mbina tntre ele prin mufare 1n timpul pozarii i'n teren. Acestea se pot confectiona din teava metalica sau <lin material plastic (teava PVC tip mediu sau greu), i'n peretii careia stnt executate orificii circulare sau fante·.

3 I)

\�;/ � . f,{_ \\ II \\, -

Fig. I. Schema unei captarl cu drenuri radiate l - put colector; 2 - radier; 3 - dren orizontal radial; 4 - robipct vana;

5 - strat permeabil; 6 - strat impermeabil.

8'1

fl

·'

,.;,.

Page 2: C 178-1976
Page 3: C 178-1976
Page 4: C 178-1976
Page 5: C 178-1976
Page 6: C 178-1976
Page 7: C 178-1976
Page 8: C 178-1976
Page 9: C 178-1976

La executarea unor drenuri orizonlale prin procedeul vibroforarii cu con �i coloana de tubaj (tub filtrant din PVC cu 0 76 nun pozat intr-un strat acvifer alcatuit din nisip prafos), durata totala de execu\ie a unui dren cu lungime medic de 20 m a fost de cca. 24 h, ceca cc corespunde unci vitcze de execujie de 0,83 m/h.

La toate lucrarile de forarc executale cu instala\ia TVO- l aceasta a fost dcservita de o forma\ie de lucr\J alcatuila dintr-un rnuncitor calificat (meca­nicul care asiguril func\ionarea instala\iei) ;;i 3 ... 4 muncitori necalifica\i, dar instrui\i in prealabil.

Nr. crt.

I

2

3

4

5

6

Tabelul I

Lung. Diam. foraj Timp Timp Timp Vitcza (mm) opcra\ii total

fora; \'lbroi. ancxc exec. exec. Naltira tercnului

(m) j c.irot.

(min) (min.) (min.) (111/lt) con

6,50 IGO - . 90 --

170 260 1,50 Argila nisip

6,50 - 159 105 270 375 1,04 Argila nisip -- ---

13,00 - 375 470 915 1385 0,5G Argila nisip compacta --- --- --

15,50 - 375 255 780 1035 0,90 Argila

12,00 IGO - 180 325 505 1,43 Nisip argilos

26,00 - 159 445 1090 1535 1,02 Nisip argilos

Noto.:

- pozi(iile 1 .. .4 din label corespund unor lucrari de produc\ie exccutate,iar pozi\iile 5 ;;i 6 unor lucriiri experimentale;

- coloana de foraj folosita a avut diametrul exterior de 114 mm.