Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi...

of 84 /84
1 Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi : noiembrie 2017

Embed Size (px)

Transcript of Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi...

Page 1: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

1

Biblioteca Judeţeană Mureş

Buletinul Cărţilor Noi : noiembrie 2017

Page 2: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

2

004 - Calculatoare

1 - LEFKOVITS SZIDÓNIA Bazele programării orientate pe obiecte în limbajul Java / Lefkovits Szidónia, Lefkovits

László. - Tîrgu-Mureş : "Petru Maior" University Press, 2017. XI ; 243 p. : fig., tab. Glosar de termeni p. 236. Bibliografie p. 241-243. ISBN 978-606-581-135-5 004.43 Java CALCULATOARE CALCULATOARE(programare) JAVA LIMBAJE DE PROGRAMARE

LIMBAJE DE PROGRAMARE(Java) CALCULATOARE(limbaje) PROGRAMARE(calculatoare) TÂRGU-MUREŞ(edituri) TÂRGU-MUREŞ(ingineri) TÂRGU-MUREŞ(universităţi) III 34378 004/L39

2 - SCHLENDER, BRENT Becoming Steve Jobs : Din aventurier în vizionar / Brent Schlender, Rick Tetzeli ; Traducere din

engleză: Mona Dârţu. - Editat de George Beahm. - [Bucureşti] : Publica, [2011]. 576 p. Note de subsol. Nota autorilor p. 9. Bibliografie p. 561-568. ISBN 978-606-722-169-5 004.41:929 Jobs, Steve 929:004.41 Jobs, Steve 004.9 Jobs, Steve 004.73 Jobs, Steve

65.012.4:001.895 Jobs, Steve 001.895: 65.012.4 Jobs, Steve 082.1 Biblioteca Rao Jobs, Steve CALCULATOARE PROGRAME(calculatoare) BIOGRAFIE(Jobs, Steve)

GRAFICĂ(calculatoare) INTERCONECTARE(calculatoare) JOBS, STEVE MANAGEMENTUL FIRMEI INOVAŢII II 97784 004/J67

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 3: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

3

070 - Ziaristică. Presă

3 - O cronologie a cenzurii în România / Coordonator : Marian Petcu. - [Bucureşti] : Tritonic, 2016. 601 p.. - (Comunicare. Media). Note de subsol. Cuvânt înainte p. 7-8. Contributori p. 9-10. Abrevieri p. 11-14. ISBN 978-606-749-155-5 070.13(498)"16/19" 342.732(498)"16/19" 342.272(498)"16/19" 351.751.5(498)"16/19" 082.1

Comunicare. Media CENZURĂ LIBERTATEA VOINŢEI LIBERTATE INTELECTUALĂ LIBERTATEA

PRESEI LIBERTATE DE GÂNDIRE LIBERTATE SOCIALĂ LIBERTATE(politică) LIBERTATE(religie) DREPTURILE OMULUI DREPTUL LA INFORMARE PRESĂ(libertate) PRESĂ(România) II 97797 070/O-10

4 - GROBEL, LAWRENCE Arta interviului : Lecţii de la un ''maestru al meseriei'' / Lawrence Grobel ; Traducere din engleză

de Corina Negrea şi Cristina Rusu. - [Bucureşti] : Publica, [2016]. 584 p. Note de subsol. Prefaţă p. 9-13. Cuvânt-înainte p. 17-22. ISBN 978-606-722-225-8 070 ZIARISTICĂ PRESĂ INTERVIURI INTERVIURI(tipuri) MASS-MEDIA MASS-

MEDIA(manipulare) II 97781 070/G87

5 - PANTEA, MARIA ALEXANDRA Relatări din Primul Război Mondial prezentate în presa ecleziastică din Banat / Maria

Alexandra Pantea. - [Bucureşti] : Tritonic, [2017]. 302 p. : il.. - (Comunicare. Media). Note de subsol. ISBN 978-606-749-218-7 070(498):355.48(100)"1914/1918" 355.48(100)"1914/1918":070(498) 94(498)"1914/1918"(0:82-

92) 070(498 Banat)"1914/1918" 082.1 Comunicare. Media PRESĂ ROMÂNEASCĂ MASS-MEDIA ZIARISTICĂ(România) PRIMUL RĂZBOI

MONDIAL(România) PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (în presă) ISTORIA ROMÂNIEI(primul război mondial) ZIARE RELIGIOASE ARTICOLE(istoria României) PRESĂ(Banat) ZIARE RELIGIOASE România. Banat II 97832 070/P25

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 4: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

4

087.5 - Publicaţii pentru copii

6 - CHAND, NANDIKA E timpul să salvăm animalele / Nandika Chand ; Traducere şi adaptare Lucia Cocişiu. - Cluj-

Napoca : Anteea, 2015. 16 p. : il. color.. - (Primele valori). ISBN 978-973-1948-36-2 087.5:59 59:087.5 082.1 Primele valori CARTE PENTRU COPII ILUSTRATE ANIMALE 087.5/C38

7 - CHAND, NANDIKA E timpul să salvăm copacii / Nandika Chand ; Traducere şi adaptare Lucia Cocişiu. - Cluj-

Napoca : Anteea, 2015. 16 p. : il. color.. - (Primele valori). ISBN 978-973-1948-33-1 087.5:574 574:087.5 082.1 Primele valori CARTE PENTRU COPII ILUSTRATE BOTANICĂ 087.5/C38

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 5: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

5

159.9 - Psihologie

8 - EXNER, M.J. Totul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu. - [Bucureşti] :

Tritonic, [2009]. 134 p. Note de subsol. Cuvânt-înainte p. 11-15. ISBN 978-973-733-335-3 159.922.1 176 316.47 RELAŢII ÎNTRE SEXE PSIHOLOGIA SEXELOR PSIHOLOGIA RELAŢIILOR RELAŢII

PERSONALE MORALA FAMILIEI MORALĂ SEXUALĂ CĂSĂTORIE RELAŢII INTIME PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI II 97818 159.9/E97

9 - TRACY, BRIAN Önbizalom / Brian Tracy ; Fordította : Hegedűs Péter. - [Budapest] : Bagolyvár Könyvkiadó,

[2013]. 192 p. Prefaţă p. 7-15. Note de subsol. ISBN 978-615-5030-34-5 159.923.2 910.4 174.4 613.86 65.013 SUCCES AFACERI(succes) SĂNĂTATE MINTALĂ CĂLĂTORII AUTOCUNOAŞTERE

PSIHOLOGIA SUCCESULUI MOD DE VIAŢĂ 159.9/T70

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 6: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

6

17 - Morală. Etică

10 - CHAND, NANDIKA Bunele maniere şi personalitatea / Nandika Chand ; Traducere şi adaptare Lucia Cocişiu. - Cluj-

Napoca : Anteea, 2015. 16 p. : il. color.. - (Primii 7 ani de acasă). ISBN 978-973-1948-32-4 087.5:177 177:087.5 082.1 Primii 7 ani de acasă CĂRŢI PENTRU COPII MORALĂ(sfaturi) MORALĂ(comportament) ETICĂ(sfaturi)

BUNELE MANIERE COMPORTAMENT SOCIAL 17/C38

11 - DUHIGG, CHARLES Mai inteligent mai repede mai bine : Află cum să devii mai eficient acasă şi la birou / Charles

Duhigg ; Traducere din engleză de Monica Lungu. - Bucureşti : Publica, [2016]. 482 p. Note p. 351-382. Anexe p. 325-347. ISBN 978-606-722-206-7 17.024.4 174.4 159.923.2 17/D87

12 - GODIN, SETH Sparge tiparele : Când ai facut ultima dată ceva pentru prima dată? / Seth Godin ; Traducere din

engleză de Carmen Dimitruc. - [Bucureşti] : Publica, [2017]. 96 p.. - (Publica pocket). Note de subsol. ISBN 978-606-722-236-4 177 082.1 Publica pocket SUCCES PSIHOLOGIA SUCCESULUI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

AFACERI(succes) 17/G64

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 7: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

7

2 - Religie

13 - BÖJTE CSABA A fehér szív útja / Böjte Csaba. - [Budapest] : Helikon, 2013. 112 p. Prefaţă p.5. ISBN 978-963-227-405-8 271.3 171 241.6 RELIGIE RELIGIE(practică religioasă) MORALĂ RELIGIOASĂ RELIGIE CATOLICĂ

MORALĂ CREŞTINĂ MORALĂ INDIVIDUALĂ II 97752 2/B65

14 - POPPER PÉTER Az Írás : Az Ószövetség - A Teremtés könyvétől Malakiás prófétáig : Máté evangéliumától a

Jelenéseg könyvéig / Popper Péter. - Budapest : Saxum, 2011. 408 p. : il. Apendice p. 397-399. ISBN 978-963-248-115-9 22.06 BIBLIE BIBLIE(interpretare) HERMENEUTICĂ NOUL TESTAMENT VECHIUL

TESTAMENT II 97758 2/P84

15 - TOMLIN, GRAHAM Luther és kora / Graham Tomlin. - [Budapest] : Scolar Kiadó, 2003. 189 p. : il. în parte color.. - (Scolar Vallástörténet). Cronologie p. 186. Index p. 187-188. Note p. 189. ISBN 973-9193-96-8 284.1 284.1(430) Luther, Martin RELIGIE RELIGIE PROTESTANTĂ PROTESTANTISM LUTERANISM LUTHER,

MARTIN I 20389 0-54338 2/L97T

16 - WOODS, JEREMY G. Thirty Days of Thanksgiving : A Devotional for Personal and Small Group Use During Any

Season of the Year / By : Jeremy G. Woods. - Târgu-Mureş : FaithVenture Media, [2017]. 68 p. ISBN 978-606-94447-2-6 241 248.1 RELIGIE RECUNOŞTINŢÃ MORALĂ RELIGIOASĂ Conduită religioasă TEOLOGIE

MORALĂ PERFECŢIUNE CREŞTINĂ II 97825 2/W83

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 8: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

8

17 - WOODS, MAGDA Providence : God's Care for the Lost Sheep / By : Magda Woods. - [Târgu-Mureş] : FaithVenture

Media, [2017]. 152 p. ISBN 978-606-94447-1-9 244 821.111(498)-97-31 LITERATURĂ RELIGIOASĂ LITERATURĂ RELIGIOASĂ(roman) LITERATURĂ

ENGLEZĂ(România)(roman) RELIGIE(literatură) Târgu-Mureş II 97829 2/W83

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 9: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

9

303/308 - Probleme sociale

18 - POPESCU, ALEXE Ro Kit : Identitate românească în 50 de componente = Romanian Identity in 50 components /

Alexe Popescu, Doru Someşan ; [ Traducere Maria Cordun]. - [Bucureşti] : Publica, [2015]. 120 p. : il.; fig. Ediţie bilingvă în limbile română şi engleză. ISBN 978-606-722-023-0 304.3 316.356.4 MOD DE VIAŢĂ MOD DE VIAŢĂ(România) SOCIOLOGIE SOCIOLOGIA VIEŢII

COTIDIENE CARACTER NAŢIONAL ETNOPSIHOLOGIE II 97790 303/304/P81

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 10: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

10

311/314 - Statistică. Demografie

19 - REISZ, ROBERT D. Carte de statistică. Reţete încercate / Robert D. Reisz. - Bucureşti : Tritonic, [2017]. 283 p. : tab., fig.. - (Sociologie [Tritonic]). Anexe p. 279-280. Bibliografie selectivă p. 281-283. ISBN 978-606-749-211-8 311.1 082.1 Sociologie STATISTICĂ STATISTICĂ(noţiuni generale) STATISTICĂ(metode) II 97764 311/314/R42

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 11: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

11

316 - Sociologie

20 - Este România altfel? : Societatea şi sociologia...încotro? / Bogdan Voicu, Horaţiu M. Rusu, Adela Elena Popa... ; Editori Bogdan Voicu, Horaţiu M. Rusu, Adela Elena Popa. - Bucureşti : Tritonic, [2015]. 313 p.. - (Sociologie [Tritonic]). Despre autori p. 310-313. ISBN 978-606-749-101-2 316(498) 314.743(=135.1) 316.356.2(498) 316.728(498) 082.1 Sociologie SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ SOCIOLOGIE(România) SCHIMBĂRI

SOCIALE FAMILIE FAMILIE(România) FAMILIE(sociologie) MIGRAŢIA ROMÂNEASCĂ MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ(forţă de muncă) SOCIOLOGIA CULTURII II 97759 316/E81

21 - Independenţa mass-mediei şi libertatea de exprimare / Ilie Rad (editor-coordonator). - [Bucureşti] : Tritonic, [2017]. 429 p. : il., tab.. - (Comunicare. Media). Note de subsol. ISBN 978-606-749-207-1 316.774 659.3/.4 082.1 Comunicare. Media JURNALISM COMUNICARE COMUNICARE ÎN MASĂ PRESĂ MASS-MEDIA

SOCIOLOGIA COMUNICĂRII LIBERTATEA DE EXPRIMARE SOCIOLOGIE(mass-media) II 97837 316/I-50

22 - Teoria comunicării / Irina Stănciugelu, Raluca Tudor, Adriana Tran.... - [Bucureşti] : Tritonic, [2014]. 438 p. : tab., fig.. - (Comunicare. Media). Note de subsol. Bibliografie p. 423-438. ISBN 978-606-749-002-2 316.77 659.4 082.1 Comunicare. Media COMUNICARE RELAŢII CU PUBLICUL ETICA COMUNICĂRII COMUNICARE

SOCIALĂ COMUNICAREA CU PUBLICUL SOCIOLOGIA COMUNICĂRII SOCIOLOGIA MASS MEDIA MASS-MEDIA COMUNICARE ÎN MASĂ TEORIA COMUNICĂRII COMUNICARE NONVERBALĂ COMUNICARE LINGVISTICĂ COMUNICARE POLITICĂ COMUNICARE SOCIALĂ MASS-MEDIA MANIPULARE(influenţare) II 97760 316/T43

23 - BÂRGĂOANU, ALINA Tirania actualităţii : O introducere în istoria şi teoria ştirilor / Alina Bârgăoanu ; Cuvânt-înainte

de Marian Petcu. - Bucureşti : Tritonic, [2006]. 264 p.. - (Comunicare. Media). Notă bio-bibliografică [1] p.. Cuvânt-înainte p. 9-10. Bibliografie p. 256-264. ISBN 973-733-114-1, ISBN 978-973-733-114-4 316.774:654.197 654.197:316.774 654.197:659.4 659.4:654.197 082.1 Comunicare. Media MASS-MEDIA TELEVIZIUNE COMUNICARE SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

INFLUENŢAREA OPINIEI PUBLICE(mass-media) SOCIOLOGIA MASS MEDIA COMUNICARE SOCIALĂ JURNALISM II 97816 316/B33

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 12: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

12

24 - BERGER, JONAH Influenţă invizibilă : Forţele ascunse care modelează comportamentul / Jonah Berger ; Traducere

din engleză de Monica Lungu. - Bucureşti : Publica, [2017]. 274 p. : il., fig. Note p. 249-274. ISBN 978-606-722-233-3 316.62 316.472.4 316.776.23:159.9 159.9:316.776.23 159.923.2 PSIHOLOGIE SOCIALĂ(influenţe) PSIHOLOGIE SOCIALĂ COMPORTAMENT

INFLUENŢE SOCIALE PSIHOLOGIE(influenţe sociale) PERSUASIUNE INFLUENŢARE(manipulare) MANIPULARE(influenţare) RELAŢII INTERPERSONALE PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COMPORTAMENT SOCIAL 316/B47

25 - CIALDINI, ROBERT B. Pre-suasiune : O metodă revoluţionară de a influenţa şi de a convinge / Robert Cialdini ;

Traducere din engleză de Dan Bălănescu. - [Bucureşti] : Publica, [2017]. 449 p. Bibliografie p. 365-449. ISBN 978-606-722-223-4 316.776.23:159.9 159.9:316.776.23 316.472.4 PSIHOLOGIE PSIHOLOGIE SOCIALĂ(influenţe) PSIHOLOGIE SOCIALĂ

PSIHOLOGIE(influenţe sociale) PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI PSIHOLOGIA COMUNICĂRII INFLUENŢE SOCIALE PERSUASIUNE SOCIOLOGIA COMUNICĂRII COMUNICARE(psihologie) COMUNICARE COMUNICARE SOCIALĂ SOCIOLOGIE INFLUENŢARE(manipulare) MANIPULARE(influenţare) RELAŢII INTERPERSONALE 316/C49

26 - CROITORU, ALIN Antreprenoriatul în migraţia românească / Alin Croitoru. - [Bucureşti] : Tritonic, [2016]. 248 p. : fig.. - (Sociologie [Tritonic]). Cuvânt-înainte p. 9-14. Note de subsol. Anexe p. 229-234. Bibliografie p. 235-248. ISBN 978-606-749-100-5 316:314.7(=135.1)(100) 314.7(=135.1)(100):316 331.556.4 082.1 Sociologie SOCIOLOGIE SOCIOLOGIA MIGRAŢIEI MIGRATORI MIGRAŢIE(România) MIGRAŢIA

ROMÂNEASCĂ FORŢĂ DE MUNCĂ MIGRAŢIE INTERNAŢIONALĂ MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ(forţă de muncă) ECONOMIA MUNCII II 97810 316/C90

27 - FRUNZĂ, SANDU Comunicare simbolică şi seducţie : Studii despre seducţia comunicării, comportamentul ritualic

şi religie / Sandru Frunză. - [Bucureşti] : Tritonic, [2014]. 134 p. Note de subsol. Cuvânt-înainte p. 7-11. Index de termeni şi nume p. 123-134. Bibliografie p. 109-

121. ISBN 978-606-8571-33-1 316.77 659.3 COMUNICARE COMUNICARE SOCIALĂ MASS-MEDIA FILOSOFIA COMUNICĂRII II 97809 316/F94

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 13: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

13

28 - HANDY, CHARLES A doua curbă : Să gândim diferit despre viitor / Charles Handy ; Traducere din engleză de Diana

Dorobanţu. - Bucureşti : Publica, [2016]. 219 p. ISBN 978-606-722-216-6 316.74:316 SOCIOLOGIE SOCIOLOGIA SOCIOLOGIEI 316/H22

29 - KAWASAKI, GUY Arta reţelelor sociale : Sfaturi pentru utilizatori experimentaţi / Guy Kawasaki, Peg Fitzpatrick ;

Traducere din engleză de Emilia Vasiliu. - [Bucureşti] : Publica, [2015]. 192 p. : il. Despre autori [1] p.. Lista aplicaţiilor p. 183-187. ISBN 978-606-722-048-3 316.472.4 REŢELE SOCIALE SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE(reţele sociale) RELAŢII SOCIALE(grup-

individ) RELAŢII INTERPERSONALE FACEBOOK TWITTER II 97789 316/K26

30 - ROAM, DAN Arată şi spune o poveste : Cum poate oricine să facă prezentări extraordinare / Dan Roam ;

Traducere din engleză de Diana Dorobanţu. - [Bucureşti] : Publica, [2016]. 260 p. : il., fig. Bibliografie p. 260. ISBN 978-606-722-178-7 316.77 316.472.4 COMUNICARE OPINIE OPINIE PUBLICĂ(influenţare) COMUNICAREA CU PUBLICUL

PREZENTARE EFICIENTĂ 316/R61

31 - ROTARU, NICOLAE Comunicarea în organizaţii militare : Antologie de texte / Nicolae Rotaru. - Ediţia a 2-a

revăzută şi actualizată. - Bucureşti : Tritonic, [2005]. 298 p. : sch., tab.. - (Comunicare. Media). Note de subsol. ISBN 973-733-019-6 316.77:355 355:316.77 082.1 Comunicare. Media COMUNICARE SOCIALĂ ARMATĂ ORGANIZAŢII MILITARE 316/R82

32 - SÂRBU, EMANUEL ADRIAN Conduita deliberat-autoagresivă. Abordări teoretice / Emanuel Adrian Sârbu. - [Bucureşti] :

Tritonic, [2017]. 247 p.. - (Asistenţă socială). Bibliografie p. 241-247. ISBN 978-606-749-220-0 316.624 314.424.2 616.89-008.441.44 616.895.4 159.97 179.7 082.1 Asistenţă socială SUICID SINUCIDERE SOCIOLOGIE CRIMINALĂ SOCIOLOGIA CRIMINALITĂŢII

PSIHOPATOLOGIE COMPORTAMENT DEVIANT PSIHOLOGIA FENOMENELOR ANORMALE CRIMINOLOGIE PATOLOGIE SOCIALĂ SOCIOLOGIA DEVIANŢEI STUDIUL POPULAŢIEI MORTALITATE MORALĂ(respect pentru viaţă) II 97767 316/S23

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 14: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

14

33 - STANICI, MIROSLAV Vocile schimbării / Miroslav Stanici. - [Bucureşti] : Tritonic, [2017]. 222 p.. - (Comunicare. Media). ISBN 978-606-749-213-2 316.485.22 323.23(438) 082.1 Comunicare. Media INTERVIURI MIŞCĂRI SOCIALE SOCIOLOGIE PSIHOSOCIOLOGIE PSIHOLOGIA

MASELOR CONFLICTE SOCIALE SOCIOLOGIA CONFLICTELOR SOCIOLOGIE(conflicte) PROTESTE II 97761 316/S78

34 - STROE, MONICA Gustul locului : Producţia de peisaje culturale agro-alimentare în sudul Transilvaniei / Monica

Stroe. - Bucureşti : Tritonic, [2016]. 319 p.. - (Antropologie). Note de subsol. Bibliografie p. 299-319. ISBN 978-606-749-094-1 316.334.55(498.4-22) 316.334.2:338.439(948.4-22) 338.439:316.334.2(948.4-22) 392.81(498.4)

082.1 Antropologie SATE SĂSEŞTI AGROTURISM TURISM RURAL SOCIOLOGIA PRODUCŢIEI

ALIMENTARE SOCIOLOGIE ECONOMICĂ SOCIOLOGIE(Transilvania) SOCIOLOGIE RURALĂ SOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania) SOCIOLOGIA COMUNITĂŢILOR MÂNCĂRURI TRADIŢIONALE ALIMENTE "BIO" OBICEIURI PRIVIND PREPAREA ALIMENTELOR Saschiz. Târnava Mare (râul). Transilvania II 97765 316/S91

35 - URSAN, MARIAN Viaţa de noapte a Bucureştilor : Studiu etnografic / Marian Ursan. - [Bucureşti] : Tritonic,

[2017]. 162 p. : h., graf., tab.. - (Asistenţă socială). Anexe p. 143-162. Bibliografie p. 133-141. ISBN 978-606-749-223-1 316.624:613.83-053.6 613.83-053.6:316.624 364.272:663 663:364.272 615.32 613.83 351.761

343.575(498+100) 082.1 Asistenţă socială DROGURI DROGURI(consum) DEPENDENŢA DE DROGURI DROGURI(dependenţă)

DROGURI(legislaţie) STUPEFIANTE ABUZUL DE DROGURI PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI SOCIOLOGIA DEVIANŢEI SOCIOLOGIA DELINCVENŢEI JUVENILE MORALĂ(folosirea narcoticelor) Bucureşti II 97762 316/U84

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 15: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

15

32 - Politică

36 - FRIGIOIU, NICOLAE Lumini şi umbre în cetatea soarelui : Patologii politice / Nicolae Frigioiu. - Bucureşti : Tritonic,

2015. 265 p.. - (Comunicare. Media). Note de subsol. Bibliografie selectivă p. 259-265. ISBN 978-973-749-109-8 321.01 316.334.3 082.1 Comunicare. Media POLITICĂ PUTERE POLITICĂ IDEOLOGII POLITICE POLITOLOGIE FILOSOFIE

POLITICĂ COMUNISM IDEOLOGIE MARXISTĂ II 97798 32/F90

37 - GHEORGHIU, LAURA Comunitatea dispărută : Germanii din România în perioada 1945-1967 / Laura Gheorghiu. -

[Bucureşti] : Tritonic, [2015]. 597 p. Note de subsol. Bibliografie p. 565-597. ISBN 978-606-749-082-4 323.1(=112.2)(498)''1945/1967'' GERMANI MINORITĂŢI NAŢIONALE MINORITĂŢI NAŢIONALE(România)

ROMÂNIA(minorităţi naţionale) COMUNITĂŢI GERMANE II 97807 32/G42

38 - HODICSKA TIBOR Hodicska Tibor între Moldova, România şi Ungaria : Memoriile unui ambasador / Hodicska

Tibor. - Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia, [2015]. 175 p. : [8] pl. il color. Prefaţă p. 5-6. Introducere p. 7-16. Indice de nume p. 165-173. Bibliografie p. 163-164. ISBN 978-973-665-391-9 327(4) 94(100) 821.511.141-94=135.1 341.71 DIPLOMAŢIE JUSSERAND, JEAN JULES ISTORIE UNIVERSALĂ RELAŢII

INTERNAŢIONALE AMBASADORI LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal) II 97862 327/H69

39 - STĂNCIUGELU, ŞTEFAN Liberalismul periferiei. - [Bucureşti] : Tritonic, 2016. vol.. - (Ştiinţe politice). Partea I : Gramatica fractală în istoria europeană a ideii liberale. - Liberalismul periferiei. -

2016. - 307 p. - (Ştiinţe politice). - Note de subsol. - Prefaţă p. 9-11. - ISBN 978-606-749-167-8. 329.12 316.334.3 316.75 LIBERALISM LIBERALISM POLITIC LIBERALISM POLITIC(partide) DOCTRINE

POLITICE POLITOLOGIE LIBERTATE PARTIDE LIBERALE LIBERALISM FILOZOFIC II 97800 32/S76

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 16: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

16

40 - STĂNCIUGELU, ŞTEFAN Liberalismul periferiei. - [Bucureşti] : Tritonic, 2016. 307 p. : il.. - (Ştiinţe politice). Note de subsol. Prefaţă p. 9-11. Bibliografie p. 287-307. ISBN 978-606-749-167-8 Partea I : Gramatica fractală în istoria europeană a ideii liberale. - Liberalismul periferiei. -

2016. - vol. - (Ştiinţe politice) 329.12 316.334.3 316.75 LIBERALISM LIBERALISM POLITIC LIBERALISM POLITIC(partide) DOCTRINE

POLITICE POLITOLOGIE LIBERTATE PARTIDE LIBERALE LIBERALISM FILOZOFIC II 97800 32/S76

41 - ULFKOTTE, UDO Megvásárolt újságírók / Udo Ulfkotte ; Fordította : Csipke Tamás, Rimaszombati Andrea,

Paulinusz Viktória. - Budapest : Patmos Records, 2017. 304 p. : tab. Note de subsol. Prefaţă p. 5-26. Postfaţă p. 293-301. ISBN 978-615-5526-04-6 323.266 329(439) 323.2(439) 316.74 POLITICĂ INTERNĂ PARTIDE POLITICE(Ungaria) MANIPULARE POLITICĂ ZIARIŞTI

PUBLICISTICĂ JURNALISM JURNALIŞTI III 34366 32/U31

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 17: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

17

33 - Economie. Ştiinţe economice

42 - BOCK, LASZLO Work Rules! : Informaţii din interiorul google, care vor schimba modul în care trăiţi şi lucraţi /

Laszlo Bock ; Traducere din engleză de Raluca Chifu. - [Bucureşti] : Publica, [2017]. 501 p. : il.; fig. Note de subsol. Prefaţă p. 11-17. Credite foto p. 455-457. Note p. 459-496. ISBN 978-606-722-238-8 331:159.952 159.952:331 MUNCĂ INTELECTUALĂ RESURSE UMANE RESURSE UMANE(management) MUNCĂ

INTELECTUALĂ MUNCĂ(atitudine) MUNCA(etica) PSIHOLOGIA MUNCII II 97783 331/B61

43 - SEDLÁČEK, TOMÁČ Lilith şi demonii capitalului : Economia pe canapeaua lui Freud / Tomáš Sedláček, Oliver

Tanzen ; Traducere din germană de Paul Slayer Grigoriu. - Bucureşti : Publica, [2017]. 377 p.. - (Colecţia de economie). Npte de subsol. Bibliografie p. 361-377. ISBN 978-606-722-247-0 330.342.14 082.1 Colecţia de economie ECONOMIE CAPITALISTĂ ECONOMIE(analiză) CAPITALISM ANALIZĂ ECONOMICĂ 33/S41

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 18: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

18

331 - Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

44 - FERRAZZI, KEITH Nu mâncaţi niciodată singuri : Cum să construim pein networking o comunitate durabilă de

colegi, parteneri, prieteni şi mentori / Keith Ferrazzi, Tahl Raz ; Traducere din engleză de Raluca Chifu. - [Bucureşti] : Publica, [2015]. 453 p.. - (Co. lectia de antreprenoriat). Cuvânt-înainte p. 11-12. Prefaţă p. 13-20. ISBN 978-606-722-032-2 331:159.923.2 159.923.2:331 331.103:004.77 004.44:331.103 082.1 Co lecţia de antreprenoriat SUCCES ÎN AFACERI AFACERI(succes) ORGANIZAREA MUNCII RELAŢII

INTERPERSONALE COMUNICARE REŢELE SOCIALE ANTREPRENORIAT II 97788 331/F38

45 - FRUNZARU, VALERIU Ocuparea forţei de muncă : Politici europene / Valeriu Frunzaru. - [Bucureşti] : Tritonic, [2012]. 175 p. Note de subsol. Rezumat în limba engleză p. 173-175. Bibliografie p. 167-172. ISBN 978-606-662-029-1 331.061.1EU 364:061.1EU 349.2:061.1EU FORŢĂ DE MUNCĂ FORŢĂ DE MUNCĂ(angajare) POLITICĂ SOCIALĂ MUNCĂ

DREPTUL MUNCII AJUTOR SOCIAL II 97806 331/F94

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 19: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

19

336 - Finanţe. Bănci

46 - STIGLITZ, JOSEPH E. Euro : Cum ameninţă moneda comună viitorul Europei / Joseph E. Stiglitz ; Traducere din engleză

de Robert Dobre. - Bucureşti : Publica, [2016]. 586 p.. - (Co. lecţia de economie). Prefaţă p. 11-24. Note p. 477-586. Postfaţă p. 431-475. ISBN 978-606-722-230-2 336.02(4)UE 336.74:341.12UE 082.1 Co. lecţia de economie ECONOMIE FINANŢE MONEDĂ MONEDĂ INTERNAŢIONALĂ MONEDA EURO

ZONA EURO POLITICĂ MONETARĂ POLITICĂ MONETARĂ EUROPEANĂ BREXIT CRIZĂ FINANCIARĂ SITUAŢIE ECONOMICĂ(Europa) 336/S85

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 20: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

20

339 - Comerţ. Economie mondială

47 - HOLMES, CHET Maşina de vânzări perfectă : Cum să-ţi turbopropulsezi afacerea aplicând neîntrerupt 12

strategii-cheie / Chet Holmes ; Traducere din engleză de Mihaela Sofonea. - Bucureşti : Publica, [2016]. 400 p. Prefaţă p. 19-24. ISBN 978-606-722-173-2 339.187 339.138 MARKETING MARKETING(strategii) MARKETING(politici) VÂNZARE

VÂNZARE(tehnici) 339/H75

48 - NEGRESCU, VICTOR Politicile europene de cooperare pentru dezvoltare : între relaţii publice internaţionale şi politici

publice / Victor Negrescu. - [Bucureşti] : Tritonic, [2016]. 298 p. : tab., sch. Anexe p. 293-296. Bibliografie p. 259-291. ISBN 978-606-749-198-2 339.923:061.1UE 061.1UE 327:061.1UE 339.92 COOPERARE INTERNAŢIONALĂ COOPERARE ECONOMICĂ RELAŢII

INTERNAŢIONALE UNIUNEA EUROPEANĂ POLITICĂ ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ UNIUNEA EUROPEANĂ(politică economică) ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Europa) II 97833 339/N40

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 21: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

21

34 - Drept

49 - EDWARDS, MARTIN Crime şi criminali celebri / Martin Edwards ; [ Traducere de Lidia Sendrea ]. - [Bucureşti] :

M.A.S.T., [2008]. 192 p. : il. color. Glosar p. 188. Index p. 190-191. Bibliografie p. 189. ISBN 978-973-1822-29-7 349.9(100):929 929:343.9(100) CRIMINOLOGIE CRIMINOLOGIE CLINICĂ CRIMINALISTICĂ CRIME CRIME

CELEBRE CRIMINALI III 34374 34/E19

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 22: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

22

35.0/354 - Administraţie publică

50 - STĂVARU, ANA-MARIA Întărirea capacităţii administrative : Dezvoltarea sistemului naţional de evaluare a intervenţiilor

publice în România : Design organizaţional, cultură şi capacitate de evaluare / Ana-Maria Stăvaru. - [Bucureşti] : Tritonic, [2015]. 234 p. : fig., tab.. - (Instituţii şi politici publice). Note de subsol. Listă de acronime p. 9-10. Introducere p. 11-25. Bibliografie p. 218-233. ISBN 978-606-749-941-1 351.712(498) 338.246.027(498) 35.072.2 35.073.52 082.1 Instituţii şi politici publice DEZVOLTARE ECONOMICĂ LOCALĂ DEZVOLTARE ECONOMICĂ DEZVOLTARE

COMUNITARĂ DEZVOLTARE SOCIALĂ CAPITAL SOCIAL PROIECTE(finanţare) PROGRAMUL DE DEZVOLTARE RURALĂ(România) POLITICĂ ECONOMICĂ POLITICĂ ECONOMICĂ(România) ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ(România) ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE APROVIZIONARE CU APĂ CONSTRUCŢII(căi rutiere) COMUNITATE RURALĂ ADMINISTRAŢIE REGIONALĂ PROIECTE DE DEZVOLTARE(România) INVESTIŢII STUDII DE CAZ INVESTIŢII PUBLICE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ II 97794 35/S80

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 23: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

23

355/359 - Artă militară. Forţe militare

51 - BEREKMÉRI ÁRPÁD-RÓBERT "Lesz még kikelet!" : A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály a

második világháborúban (1940-1945) / Berekméri Árpád-Róbert. - Marosvásárhely ; Kolozsvár : Lector ; Erdélyi Múzeum Egyesület, 2015. 464 p. : il., tab. Note de subsol. Index p. 437-457. Abrevieri p. 459-460. Rezumat în lb. română şi engleză p. 461-463. Anexe p. 287-402. Bibliografie p. 429-435. ISBN 978-606-739-029-2, ISBN 978-606-92584-4-6 355.4(439) 94(100) 943.9 94(439)"1940/1945" ISTORIE MILITARĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL(Ungaria) ISTORIA UNGARIEI

ARMATA MAGHIARĂ ARMATĂ MAGHIARĂ(Transilvania) TÂRGU-MUREŞ(autori) TÂRGU-MUREŞ(edituri) Bibliografii mureşene 2006-2015 III 34370 355/B47 o-57870

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 24: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

24

36 - Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

52 - Risc şi societate / Doru Buzducea (coordonator). - [Bucureşti] : Tritonic, [2017]. 282 p. : fig. Note de subsol. Bibliografie p. 279-282. ISBN 978-606-749-217-0 364.65-053.2 159.922.7 ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ(copii) ASISTENŢĂ SOCIALĂ(persoane

defavorizate) COPII(adoptaţi) COPII INSTITUŢIONALIZAŢI COPII(maltratare) PROBLEME SOCIALE PROBLEME SOCIALE(copii) AJUTOR SOCIAL PSIHOLOGIA COPILULUI II 97811 36/R57

53 - LAZĂR, FLORIN Renaşterea unei profesii sau despre cum este să fii asistent social în România? / Florin Lazăr,

László Csaba Dégi, Mihai Bogdan Iovu. - [Bucureşti] : Tritonic, [2016]. 127 p. : tab; fig.. - (Asistenţă socială). Lista tabelelor p. 9-11. Anexe p. 103-127. Note de subsol. Bibliografie p. 101-102. ISBN 978-606-749-200-2 364 082.1 Asistenţă socială ASISTENŢĂ SOCIALĂ PROTECŢIE SOCIALĂ PROFESII PROFESII(alegere) II 97815 36/L32

54 - POPESCU, REBECA Ataşament versus abandon : rolul asistentului social în prevenirea abandonului copilului /

Rebeca Popescu. - [Bucureşti] : Tritonic, [2017]. 200 p. : diagr., tab.. - (Asistenţă socială). ISBN 978-606-749-226-2 364.65-053.2(498) 364.442.6-053.2(498) 159.922.7 082.1 Asistenţă socială ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ(copii) PROTECŢIA COPILULUI

ABANDONAREA COPIILOR(probleme) PSIHOLOGIA COPILULUI II 97838 36/P81

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 25: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

25

37 - Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

55 - MOLDOVAN, ALINA-MARIA Teatru ca joc şi metodă de formare : Pedagogie teatrală / Irina Stănciugelu. - [Bucureşti] :

Tritonic, [2016]. 200 p. : fig.. - (Comunicare. Media). Note de subsol. Anexe p. 199-200. Bibliografie p. 187-198. ISBN 978-606-749-120-3 371.383 37.036 821.135.1-2 792.027.2 082.1 Comunicare. Media PEDAGOGIE PEDAGOGIE(teatru) PEDAGOGIE TEATRALĂ II 97795 37/M87

56 - STÎNA, PAULA LUCIA MIHAELA Aspecte psihopedagogice ale abuzului emoţional şi fizic la şcolarii mici : Lucrare ştiinţifică /

Stîna Paula Lucia Mihaela. - Luduş : [s.n.], 2017. 56 p. : tab., diagr. Bibliografie p. 55-56. ISBN 978-973-0-24117-4 37.015.3 159.922.7 373.3 37.013.77 ÎNVĂŢĂMÂNT MUREŞ(autori) MUREŞ(edituri) PSIHOPEDAGOGIE ABUZ(copii) ABUZ

EMOŢIONAL ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR PSIHOLOGIA COPILULUI PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ COPII(maltratare) II 97821 37/S85

57 - STÎNA, PAULA LUCIA MIHAELA Metodele interactive în activităţile din grădiniţă : Proiecte didactice / Stîna Paula Lucia

Mihaela. - Luduş : [s.n.], 2017. 83 p. : tab. Bibliografie p. 81-82. ISBN 978-973-0-24300-0 372.3:371.3 371.3:372.3 ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică) METODICĂ(învăţământ preşcolar) ÎNVĂŢĂMÂNT

EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE PEDAGOGIE PREŞCOLARĂ MUREŞ(autori) MUREŞ(edituri) DIDACTICĂ II 97824 37/S85

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 26: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

26

39 - Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

58 - Din bătrâni se povesteşte... : Legende, tradiţii şi obiceiuri de sărbători. - [Cluj-Napoca] : Anteea, [2010]. vol. ISBN 978-973-1948-18-8 Vol. 1 : Sărbătorile iernii şi ale primăverii. - Din bătrâni se povesteşte... : Legende, tradiţii şi

obiceiuri de sărbători. - [2010]. - 68 p. - ISBN 978-973-1948-19-5. 398(498) 821.135.1-93-343 OBICEIURI POPULARE(România) OBICEIURI POPULARE SĂRBĂTORI RELIGIOASE

OBICEIURI POPULARE(români) OBICEIURI ROMÂNEŞTI LEGENDE POPULARE TRADIŢII POPULARE ROMÂNEŞTI TRADIŢII ROMÂNEŞTI LITERATURĂ PENTRU COPII(legende) FOLCLOR ROMÂNESC 39/D47

59 - ALAK ISAC, ALINA Femeile în jurisprudenţa islamică. Critici contemporane / Alina Isac Alak. - Bucureşti :

Tritonic, [2016]. 125 p.. - (Studii feministe). Note de subsol. Bibliografie p. 193-209. ISBN 978-606-749-119-7 396.2(6) 082.1 Studii feministe FEMINISM FEMEI FEMINISM(sociologie) SOCIOLOGIA FEMEII SITUAŢIA FEMEILOR

JURISPRUDENŢĂ II 97799 396/A31

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 27: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

27

52 - Astronomie. Astrofizică. Geodezie

60 - GREEN, JANE A. Manual de astronomie : Ghidul practic al cerului nopţii / Jane A. Green ; Cuvânt-înainte de Dr.

Brian May şi introducere de Sir Patrick Moor ; [ Traducere de Andreea Mereuţă ]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2015. 203 p. : il. color. Cuvânt-înainte p. 4. Prefaţă p. 9-15. Apendix p. 186-195. Index p. 196-199. ISBN 978-606-649-053-5 52(036) 501(036) ASTRONOMIE ASTRONOMIE(fenomene) ASTRONOMIE(manual) SISTEM SOLAR

UNIVERS CONSTELAŢII PLANETE GEOGRAFIE FIZICĂ IV 7588 52/G78

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 28: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

28

61 - Medicină

61 - DĂSCĂLESCU, AURELIA Afecţiunile ureterului, vezicii urinare şi prostatitei pe înţelesul tuturor / Dr. Aurelia

Dăscălescu. - [Bucureşti] : M.A.S.T., [2008]. 160 p. : fig. Note de subsol. ISBN 978-973-1822-01-3 616.61 MEDICINĂ NEFROLOGIE MEDICINĂ(nefrologie) PATOLOGIE MEDICALĂ BOLILE

APARATULUI URINAR PATOLOGIA APARATULUI URINAR MEDICINĂ(aparatul urinar) BOLI RENALE BOLI URINARE II 97841 61/D20

62 - DE TATA, EMILIO Numerologia medicală : Originile bolilor şi posibila lor rezolvare / Emilio De Tata ; [Traducere :

Andra Ştefania Danciu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2014. 172 p. : il., fig. Prefaţă p. 7-8. Cuvânt înainte p. 9. Biografie autor p. 172. Bibliografie p. 171. ISBN 978-606-649-038-2 616:511 511:616 133.5:511 511:133.5 NUMEROLOGIE MEDICINĂ(patologie) MEDICINĂ(boli) PATOLOGIE MEDICALĂ BOLI

TEORIA NUMERELOR OCULTISM II 97852 61/D26

63 - GOLDBERG, DAVID J. Acneea şi rozaceea : manifestări, diagnostic şi tratament / David J. Goldberg, Alexander L. Berlin

; [ Traducere de Robert Radu Mateescu ]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2012. 99 p. : il. color. Abrevieri p. 5. Prefaţă p. 6. Index p. 93-96. Bibliografie p. 77-92. ISBN 978-606-649-000-9 616.53-002 BOLI DE PIELE DERMATOLOGIE TRATAMENTE MEDICALE TRATAMENTE(medicină)

ACNEEA IV 7584 61/G66

64 - IVĂNESCU, ADRIAN Manual de lucrări practice de neuroanatomie şi topografia capului şi gâtului / Adrian

Ivănescu. - Târgu-Mureş : University Press, 2017. 211 p. : tab., il. parţial color. Carte editată de Universitatea de Medicină şi Farmacie, Tîrgu Mureş. Bibliografie p. 211. ISBN 978-973-169-488-7 611.8(075.8) 611.8(076.5) 612.8(075.8) 612.8(076.5) MEDICINĂ NEUROLOGIE ANATOMIE NEUROANATOMIE MEDICINĂ(neurologie)

MEDICINĂ(anatomie) SISTEM NERVOS LUCRĂRI PRACTICE MANUAL UNIVERSITAR Târgu-Mureş III 34372 61/I-96 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 29: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

29

65 - KERESZTESI ARTHUR ATILLA Asocieri anatomo-clinice în fibrilaţia atrială : Teză de doctorat / Keresztesi Arthur Atilla,

Asofie Gabrieal, Jung Harald. - Târgu-Mureş : University Press, 2017. 137 p. : tab., il., diagr. Carte editată de Universitatea de Medicină şi Farmacie, Tîrgu Mureş. Introducere p. 9-10. Abrevieri p. 7. Bibliografie p. 129-137. ISBN 978-973-169-489-4 616.12(043.2) MEDICINĂ TEZĂ DE DOCTORAT MEDICINĂ CLINICĂ BOLI CARDIOVASCULARE

MEDICINĂ(cardiologie) CARDIOLOGIE BOLI DE INIMĂ INIMĂ(patologie) Târgu-Mureş III 34371 61/K36

66 - LE GAC, JEAN-MARC Ghid medical de urgenţe pe apă şi pe uscat / Dr. Jean-Marc Le Gac ; [Traducere : Florin

Mateescu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., [2015]. 140 p. : il. color, tab.. - (Vacanţe sigure pe apă şi pe uscat ; 9). Introducere p. 6. Index p. 140. ISBN 978-606-649-049-8 616-083.98(036) 082.1 Vacanţe sigure pe apă şi pe uscat MEDICINĂ(urgenţă) URGENŢE(medicină) MEDICINĂ(prim ajutor) ÎNGRIJIREA

BOLNAVULUI II 97856 61/L36

67 - LUPU, ANCA ROXANA Bolile sângelui pe înţelesul tuturor / Conf. dr. Anca Roxana Lupu. - [Bucureşti] : M.A.S.T.,

[2011]. 127 p. : il. Dicţionar explicativ p. 123-127. ISBN 978-973-1822-28-0 616.15 BOLILE SÂNGELUI MEDICINĂ(patologie) PATOLOGIE MEDICALĂ MEDICINĂ(boli) II 97836 61/L95

68 - MATEESCU, ROBERT RADU Bolile inimii pe înţelesul tuturor / Dr. Robert Radu Mateescu. - Ed. a 2-a revizuită. - [Bucureşti] :

M.A.S.T., 2009. 176 p. : fig. ISBN 978-973-1822-23-5 616.831-005.8 616.831-005.1 MEDICINĂ MEDICINĂ(boli) MEDICINĂ(cardiologie) BOLI CARDIOVASCULARE

INFARCTUL MIOCARDIC INIMĂ(patologie) II 97777 61/M47

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 30: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

30

69 - MATEESCU, ROBERT RADU Cauzele îngrăşării şi ale slăbirii pe înţelesul tuturor : Evitare, remedii culinare şi farmaceutice /

Robert Mateescu. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2009. 176 p. : tab. Note de subsol. ISBN 978-973-1822-39-6 613.3 NUTRIŢIE NUTRIŢIE ŞI ALIMENTE DIETETICĂ MOD DE VIAŢĂ II 97776 61/M47

70 - PAŞCA, MARIA DORINA Identităţi ale consilierii psiho-nutriţionale / Maria Dorina Paşca. - Târgu-Mureş : University

Press, 2017. 178 p. Carte editată de Universitatea de Medicină şi Farmacie, Tîrgu Mureş. Bibliografie p. 175-178. ISBN 978-973-169-490-0 613.2 MEDICINĂ NUTRIŢIE MEDICINĂ(nutriţie) DIETETICĂ ALIMENTAŢIE TULBURĂRI

ALIMENTARE TÂRGU-MUREŞ(autori) TÂRGU-MUREŞ(edituri) II 97828 61/P39

71 - PEARCE, DAVE Cum supravieţuim în sălbăticie : Ghid detailiat al metodelor de supravieţuire în condiţii extreme

/ Dave Pearce ; Cuvânt-înainte de Bear Grylls ; [Traducere de Robert Radu Mateescu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., [2014]. 169 p. : il. color. Cuvânt-înainte p. 4-5. Addenda p. 163-166. ISBN 978-606-649-041-2 614.8 614.8:502.5 502.5:614.8 SUPRAVIEŢUIRE ACCIDENTE ACCIDENTE(prevenire) RISCURI PROTECŢIE

PERSONALĂ SIGURANŢĂ CĂLĂTORII GEOGRAFICE IV 7586 61/P48

72 - POLLAN, MICHAEL Dilema omnivorului : Patru feluri de mâncare: o istorie naturală / Michael Pollan ; Traducere din

engleză de Dan Crăciun. - Bucureşti : Publica, [2017]. 591 p. Postfaţă p. 543-558. Surse bibliografice p. 559-591. ISBN 978-606-722-234-0 613.2 641 ALIMENTAŢIE ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ ALIMENTE DIETETICĂ NUTRIŢIE ŞI

ALIMENTE NUTRIŢIE 61/P76

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 31: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

31

73 - THAPAR, G.D. Tot ce trebuie să cunoşti despre Infarctul miocardic / Dr. G.D. Thapar, M.D. ; [Traducere de

Robert Radu Mateescu]. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : M.A.S.T., 2010. 144 p. Prefaţă la prima ediţie p. 7-12. Appendix p. 136-139. Glosar p. 140-142. ISBN 978-973-1822-51-8 616.831-005.8 616.831-005.1 MEDICINĂ(boli) PATOLOGIE BOLI CARDIACE BOLI CARDIOVASCULARE

INFARCTUL MIOCARDIC INIMĂ INIMĂ(patologie) II 97792 61/T49

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 32: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

32

62 - Inginerie. Tehnică

74 - HALLENGA, UWE A szélenergia hasznosítása / Uwe Hallenga. - [Budapest] : CSER Kiadó, 2004. 88 p. : fig., il. Bibliografie p. 86-87. ISBN 963-9560-08-1 620.92 621.548 ECONOMIA ENERGIEI SURSE DE ENERGIE ALTERNATIVĂ ENERGIE EOLIANĂ

SURSE NATURALE DE ENERGIE(eoliană) II 97757 620.9/H18

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 33: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

33

621 - Construcţia de maşini

75 - ALIVERTI, PAOLO Manual de electronică pentru amatori : Ghid complet / Paolo Aliverti ; [Traducere : Andra

Ştefania Danciu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2016. 311 p. : il., tab. Introducere p. 5-8. Index p. 303-311. Bibliografie p. 300-302. ISBN 978-606-649-070-2 621.38(076) ELECTRONICĂ ELECTRONICĂ(manual) II 97860 621.38/.39/A42

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 34: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

34

628 - Tehnică sanitară

76 - BASTIAN, HANS-WERNER Captarea şi folosirea în gospodărie a apei din precipitaţii : Instalarea corectă, pas cu pas : Cu

sfaturi profesioniste şi de siguranţă / Hans-Werner Bastian ; [Traducere : Sabina Pocnet]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2009. 140 p. : il., fig.. - (Poţi face şi singur ; 16). Cuvânt înainte p. 3-4. ISBN 978-973-1822-37-2 628.116 628.14 628.13 082.1 Poţi face şi singur ALIMENTARE CU APĂ APĂ INSTALAŢII DE APĂ ŢEVI CONDUCTE II 97851 628/B36

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 35: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

35

629 - Tehnica mijloacelor de transport

77 - ELLIOTT, ALEX Construiţi propria dronă : Manual pentru deţinătorii unor ateliere de lucru : Ghid practic pentru

construirea, exploatarea şi întreţinerea vehiculelor aeriene fără echipaj uman (UAV) în condiţii de securitate / Alex Elliott ; [ Traducere de Andreea Mereuţă]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., [2016]. 160 p. : il. Apendix p. 150-151. Lista de abrevieri p. 153. Index p. 154-156. ISBN 978-606-649-069-6 629.7 623.746-519 AERONAVE AERONAVE(cu comandă la distanţă) AERONAVE(fără pilot) APARATE DE

ZBOR DRONĂ IV 7589 629.7/E43

78 - MÜHLBAUER, HANS Totul despre navigaţie : Echipament. Ambarcaţiuni. Veliere. Tehnică. Manevre / Hans

Mühlbauer ; [ Traducere de Diana Fărcaş]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2015. 127 p. : il. color. Index p. 117-120. ISBN 978-606-649-060-3 629.525 AMBARCAŢIUNI BĂRCI BĂRCI(cu vele) NAVIGAŢIE NAVIGAŢIE CU VELE

NAVIGAŢIE(de plăcere) II 97842 629.5/M94

79 - TIEDT, CHRISTIAN Ambarcaţiuni cu motor : Tipuri, tehnici, bucuria de a conduce o barcă / Christian Tiedt ;

[Traducere : Victoria Săuleanu ]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., [2015]. 128 p. : il.color, tab. Semne de navigaţie p. 124-126. Note de subsol. ISBN 978-606-649-062-7 629.526 656.62 BĂRCI BĂRCI CU MOTOR NAVIGAŢIE AMBARCAŢIUNI TEHNICĂ NAVALĂ

MIJLOACE DE TRANSPORT TRANSPORT PE APĂ III 34315 629.5/T58

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 36: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

36

63 - Agricultură. Silvicultură

80 - Cultura lucernei şi a trifoiului : Cultură, recoltare, păstrare, raţii alimentare pentru vaci, oi, capre şi cai. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2013. 156 p. : tab.. - (Plante cu viitor asigurat). Bibliografie p. 155-156. ISBN 978-606-649-025-2 633.31/.32 082.1 Plante cu viitor asigurat CULTURA PLANTELOR DE CÂMP PLANTE DE NUTREŢ AGRICULTURĂ(plante)

HORTICULTURĂ II 97854 633/C94

81 - ALLARD, TIM Pescuitul la copcă : Capturi de şalău, ştiucă, păstrăv, biban, crap, peşte lună : [Ghid complet şi

actualizat] / Tim Allard ; [Traducere de Robert Radu Mateescu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2015. 215 p. : il. color. Notă bio-bibliografică p. 10. ISBN 978-606-649-056-6 639.2 639.2.052.2 PESCUIT PESCUIT SOPRTIV PESCUIT(ape îngheţate) Pescuit (echipamente) PESCUIT(la

copcă) PEŞTI PEŞTI(specii) IV 7590 639.2/.6/A42

82 - ASSERAY, PHILIPPE Fructe şi legume bio numai cu tratamente naturiste / Philippe Asseray ; [Traducere : Florin

Mateescu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2017. 80 p. : il. color. ISBN 978-606-649-078-8 632 CULTIVAREA LEGUMELOR BOLILE PLANTELOR PROTEJAREA PLANTELOR

DĂUNĂTORI(plante) ANIMALE DĂUNĂTOARE AGRICULTURĂ(combaterea dăunătorilor) COMBATEREA BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR PLANTELOR AGRICULTURĂ(protecţia plantelor) II 97858 632/A89

83 - BAINBRIDGE, DAVID A. Grădinăritul cu apă mai puţină : Metode care necesită puţină tehnologie şi puţine investiţii

financiare / David A. Bainbridge ; [Traducere : Victoria Săuleanu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2017. 125 p. : il. color, tab. color. Introducere p. 7-11. Anexă p.121. ISBN 978-606-649-072-6 635 PLANTE DE GRĂDINĂ GRĂDINĂRIT(sfaturi) GRĂDINĂRIT GRĂDINĂRIT(ecologic) II 97853 635/B18

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 37: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

37

84 - BERTRAND, BERNARD Plante în ajutorul altor plante : Tratamente fitosanitare bio cu extracte din urzici şi multe alte

plante / Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert, Eric Petiot ; [Traducere : Ina Mintici]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2015. 112 p. ; [4] p. il. color : il., tab., fig. Cuvânt înainte p. 5. ISBN 978-606-649-051-1 632.9 BOLILE PLANTELOR DĂUNĂTORI(plante) PLANTE(îngrijire) FITOTERAPIE

TRATAMENTE FITOSANITARE II 97840 632/B49

85 - CHIRA, ADRIAN Pomii fructiferi : Lucrările de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor / Prof.univ.dr. ing. Adrian

Chira, Conf. dr. ing. Lenuţa Chira, Ing. Florin Mateescu. - [Bucureşti] : M.A.S.T., [2008]. 368 p. : fig., tab. Bibliografie p. 366-368. ISBN 978-973-1822-02-0 631.541 634.1 POMICULTURĂ POMI FRUCTIFERI LUCRĂRI POMICOLE LUCRĂRI AGRICOLE 634.1/.7/C43

86 - CHIRA, LENUŢA Cultura arbuştilor fructiferi / Dr. ing. Lenuţa Chira. - [Ediţia a 6-a]. - [Bucureşti] : M.A.S.T.,

[2009]. 206 p. : tab., il., fig. Bibliografie p. 206. ISBN 978-973-1822-47-1 634.7 POMICULTURĂ(arbuşti) HORTICULTURĂ(pomicultură) ARBUŞTI FRUCTIFERI POMI

FRUCTIFERI II 97857 634.1/.7/C43

87 - GUŢU, VITALIE Cartea viei şi a vinului : Manualul viticultorilor de toate mărimile : Ghid simplificat pentru

obţinerea de vinuri sănătoase / Vitalie Guţu, Florin Mateescu, Marcel Avarvarei. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2015. 176 p. ; [4] p. il. color : fig., tab. Cuvânt introductiv p. 7-8. Bibliografie p. 173-174. ISBN 978-606-649-058-0 634.8:632 632:634.8 VITICULTURĂ VIŢĂ DE VIE BOLILE PLANTELOR VINIFICAŢIE VIN IV 7554 634.8/G98

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 38: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

38

88 - KOHFINK, MARC-WILHELM Iernatul albinelor : Colonii sănătoase şi puternice, în primăvară / Marc-Wilhelm Kohfink ;

[Traducere : Ioan Enache]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2016. 112 p. ; [8] p. il. color : tab., fig., sch. ISBN 978-606-649-067-2 638.1 ALBINE APICULTURĂ ALBINĂRIT CREŞTEREA ALBINELOR II 97859 638/K68

89 - MACHETEAU, SOPHIE Terapeutul nostru pisica : Torsul pisicii, apropierea şi atingerea ei, pentru o stare de bine /

Sophie Macheteau ; [Traducere de Florin Mateescu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2016. 96 p. : il. color. Cuvânt-înainte p. 6-7. ISBN 978-606-649-063-4 636.8:615.851 615.851:636.8 PISICI ANIMALE DE COMPANIE CREŞTEREA ANIMALELOR(feline) TERAPIE FELINE

ZOOTEHNIE(pisici) II 97778 636/M12

90 - MATEESCU, FLORIN Livada, grădina şi via : Boli, dăunători şi tratamente împotriva acestora / ing. Fl. Mateescu. -

[Ediţia a 13-a]. - [Bucureşti] : Editura M.A.S.T., 2008. 272 p. : tab. ISBN 978-973-1822-24-2 632 634/635 BOLI(plante) DĂUNĂTORI(plante) HORTICULTURĂ LEGUMICULTURĂ

TRATAMENTE(plante) VITICULTURĂ 632/M47

91 - PIEBER, KARL Pomi fructiferi cu coroane pe spalier : pentru ziduri, ca gard viu, pergolă... : plantare. conducere.

îngrijire / Karl Pieber, Peter Modl ; [Traducere de Evelyn Kloss]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2013. 254 p. : il. color. Bibliografie p. 249-250. ISBN 978-606-649-015-3 634.1.055:631.546 631.546:634.055 POMICULTURĂ POMI FRUCTIFERI POMI FRUCTIFERI(îngrijire) POMI

FRUCTIFERI(specii) II 97768 634.1/.7/P64

92 - PRAT, JEAN-YVES ABC-ul meseriei : Tăierile de formare şi întreţinere pentru pomi şi arbuşti fructiferi şi ornamentali

/ Jean-Yves Prat, Denis Retournard ; Ilustraţii de Joël Bordier ; [Traducere : Florin Mateescu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., [2016]. 240 p. : il. color. Cuvânt înainte p. 7. ISBN 978-606-649-066-5 634/635 POMICULTURĂ(arbuşti) HORTICULTURĂ(pomicultură) ARBUŞTI FRUCTIFERI POMI

FRUCTIFERI(îngrijire) POMICULTURĂ ARBUŞTI DECORATIVI ARBORI ORNAMENTALI II 97861 634.1/.7/P89

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 39: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

39

93 - ROŞULESCU, BOGDAN Gazonul : Vegetaţie specifică, înfiinţare, întreţinere / Bogdan Roşulescu. - [Bucureşti] : M.A.S.T.,

2011. 142 p. [8] p. il. : foto. Bibliografie p. 135-136. ISBN 978-973-1822-91-4 635.928 GAZON GAZON(îngrijire şi irigare) VEGETAŢIE CĂRĂRI ŞI PETECE DE IARBĂ

PELUZE, PAJIŞTI, GAZON II 97769 635/R81

94 - SIEVERS, GERD WOLFGANG Carnea uscată : Secretul mezelurilor de excepţie / Gerd Wolfgang Sievers ; [Traducere de Diana

Farcaş]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2017. 158 p. : il. color. Cuvânt-înainte p. 6-7. ISBN 978-606-649-075-7 637.5.033 CONSERVAREA ALIMENTELOR CONSERVAREA ŞI DEPOZITAREA CĂRNII PRODUSE

DIN CARNE CONSERVAREA ALIMENTELOR CONSERVAREA ALIMENTELOR(reţete) MEZELURI II 97772 637/S54

95 - SIEVERS, GERD WOLFGANG Conservarea cărnii : Metode de preparare a cărnii pentru păstrarea pe termen lung : Carte

practică / Gerd Wolfgang Sievers ; [Traducere de Ioana Chivoiu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2015. 192 p. ; [8] p. il. color : il. Glosar p. 10-11. Anexă p. 186-187. ISBN 978-606-649-059-7 637.5.033 CONSERVAREA ALIMENTELOR CONSERVAREA ŞI DEPOZITAREA CĂRNII PRODUSE

DIN CARNE CONSERVAREA ALIMENTELOR CONSERVAREA ALIMENTELOR(reţete) II 97780 637/S54

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 40: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

40

64 - Economie casnică. Îngrijirea casei

96 - AVRIL, GUY 22 de specii de condimente care vă ocrotesc sănătatea / Guy Avril ; Carte coordonată de Sylvie

Hampikian, farmacotoxicolog ; [Traducere de Florin Mateescu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2014. 160 p. [4] p.il. Cuvânt-înainte p. 5. Glosar p. 153-154. Tabloul preparatelor medicinale p. 155-157. ISBN 978-606-649-042-9 635.1/.7 641.8 PLANTE PLANTE CONDIMENTARE CONDIMENTE NATURALE PLANTE

AROMATICE MIRODENII PREPARATE CULINARE REŢETE CULINARE ALIMENTAŢIE(plante) ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ ALIMENTAŢIE NATURISTĂ II 97843 64/A96

97 - CACCIOLA, GRAZIA Germeni vegetali pentru o sănătate perfectă : Manualul cultivatorului şi al consumatorului /

Grazia Cacciola ; [ Traducere de Andra Ştefania Danciu ]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2015. 192 p. : il. color. ISBN 978-606-649-057-3 641.564 613.261 VEGETARIANISM VEGETARIANISM(reţete culinare) GERMENI(de cereale) MÂNCĂRURI

VEGETARIENE(reţete) MÂNCĂRURI VEGETALE ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ ALIMENTAŢIE DIETETICĂ ALIMENTAŢIE NATURISTĂ NUTRIŢIE NUTRIŢIE ŞI ALIMENTE II 97848 64/C11

98 - CROCKER, PAT Biblia bucătăriei vegan / Pat Crocker ; [Traducere de Victoria Săuleanu, Ioan Enache ]. -

[Bucureşti] : M.A.S.T., 2016. 496 p. : tab.; il. Note de subsol. ISBN 978-606-649-068-9 641.56 613.2 613.2.035 VEGETARIANISM(reţete culinare) ALIMENTAŢIE DIETETICĂ ALIMENTAŢIE

NATURISTĂ DIETETICĂ NUTRIŢIE ŞI ALIMENTE REŢETE CULINARE TERAPIE NATURISTĂ VEGETARIANISM VEGETARIANISM CARTE DE BUCATE II 97847 64/C90

99 - KÓSZÓ JÓZSEF Belső burkolatok / Kószó József. - Budapest : Szukits Könyvkiadó, [2004]. 304 p. : il. color.. - (Házunk tája könyvestára ; 4). ISBN 963-497-070-2 643.521 728.1 082.1 Házunk tája könyvestára LOCUINŢĂ ARHITECTURĂ(locuinţe) AMENAJAREA LOCUINŢEI

LOCUINŢĂ(amenajarea băii) IV 7580 643/649/K75

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 41: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

41

100 - NARDO, PIERETTE Reţete culinare din flori : 80 de reţete surprinzătoare / Pierette Nardo ; [ Traducere de Beniamin

Jilăveanu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2015. 128 p.; [8] p.il. Cuvânt-înainte p. 4-5. ISBN 978-606-649-055-9 641.553(083.12) 641.55:635.075 635.075:641.55 BUCĂTĂRIE FLORALĂ REŢETE CULINARE REŢETE CULINARE(flori) FLORI

AFRODISIACE HORTICULTURĂ II 97770 64/N22

101 - WEIDHOFER, JUSEFINA Bucătăria etniilor din Cernăuţi : Delicatese ucrainiene, româneşti, evreieşti, germane şi

poloneze din Bucovina / Jusefina Weidhofer, Natalia Danler-Bachynska, Valerie Meindl ; Foto: Natalia Danler-Bachynska, Jusefina Weidhofer, Julia Matskuliak. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2015. 128 p. : il. color. Prefaţă p. 7. Bibliografie p.125. ISBN 978-606-649-054-2 641.568 641.55 MÂNCĂRURI TRADIŢIONALE REŢETE CULINARE REŢETE CULINARE(Cernăuţi)

ARTĂ CULINARĂ PREPARATE CULINARE CARTE DE BUCATE GASTRONOMIE II 97786 64/W42

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 42: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

42

65 - Conducere şi organizare în industrie comerţ şi comunicaţii

102 - CELNICU, TINCA O pereche de pantofi: finanţele şi contabilitatea afacerii / Tinca Celnicu. - [Bucureşti] :

Publica, [2016]. 295 p. : tab. Prefaţă p. 7-8. Anexa p. 271-285. Bibliografie p. 287. ISBN 978-606-722-209-8 65.012.4:336 336:65.012.4 AFACERI AFACERI(succes) FINANŢE FINANŢE(firme) FINANŢE(investiţii)

CONTABILITATE CONTABILITATE(bilanţ) II 97785 65/C34

103 - FOWLER, SUSAN Noua ştiinţă a motivării : Cum să conduci, să energizezi şi să implici prin Metoda Motivaţiei

Optime / Susan Fowler ; Traducere din engleză de Gabriel Creţu. - Bucureşti : Publica, [2016]. 226 p. Prefaţă p. 13-14. Note p. 205-210. Bibliografie p. 211-218. ISBN 978-606-722-116-9 65.012.43 174.4 SUCCES SUCCES ÎN AFACERI MANAGEMENT LEADERSHIP MOTIVARE(angajaţi)

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 65/F84

104 - KAHNEY, LEANDER Jony Ive : Geniul din spatele celor mai importante produse Apple / Leander Kahney ; Traducere

din engleză de Dan Bălănescu. - Bucureşti : Publica, [2014]. 358 p. : il.. - (Co. lectia de antreprenoriat). Note p. 333-358. ISBN 978-606-722-002-5 65.012.43 004(73) Apple 929 Ive, Jony 174.4 082.1 Co. lectia de antreprenoriat Ive, Jony SUCCES MANAGEMENT DESIGN INDUSTRIAL DESIGN APPLE BIOGRAFIE(Ive,

Jony) iPOD SUCCES ÎN AFACERI 65/I-98K

105 - MCCHRYSTAL, STANLEY Echipa de echipe : Noi strategii de leadership pentru o lume complexă / Stanley McChrystal ; cu

Tantum Collins, David Silverman şi Chris Fussell ; Traducere din engleză de Louis Ulrich. - Bucureşti : Publica, [2016]. 429 p. Prefaţă p.17-21. Note p. 389-429. ISBN 978-606-722-197-8 65.012.4 316.46 LEADERSHIP CONDUCERE LIDERI SUCCES SUCCES ÎN AFACERI PSIHOLOGIA

SUCCESULUI MANAGEMENT MANAGER 65/M11

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 43: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

43

106 - RAYNOR, MICHAEL E. Cele trei reguli : Cum gândesc companiile excepţionale / Michael E. Raynor, Mumtaz Ahmed ;

Traducere din engleză de Emilia Vasiliu. - Bucureşti : Publica, [2016]. 470 p. : fig. Cuvânt-înainte p. 7-9. Anexe p. 421-428. Note p. 429-462. ISBN 978-606-722-219-7 061.5:65.012.4 65.012.4:061.5 65.011.12 MANAGEMENT MANAGEMENT STRATEGIC MANAGEMENTUL FIRMEI STRATEGII

DE MANAGEMENT AFACERI AFACERI(succes) SUCCES COMPANII OBIECTIVE ECONOMICE 65/R33

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 44: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

44

659 - Publicitate. Relaţii cu publicul

107 - SĂVULESCU, RODICA Brand-urile în era Web 2.0. : Conţinutul generat de consumatori / Rodica Săvulescu. -

[Bucureşti] : Tritonic, [2016]. 252 p.. - (Comunicare. Media). Introducere p. 9-12. Bibliografie p. 229-252. ISBN 978-606-749-141-8 659.11 658.8.013 082.1 Comunicare. Media MANAGEMENT PROMOŢIONAL PUBLICITATE COMERCIALĂ BRAND RECLAMĂ

PSIHOLOGIA COMERŢULUI PSIHOLOGIA CONSUMULUI PSIHOLOGIA VÂNZĂRII II 97801 659/S30

108 - TRÂNCĂ, SORIN Brief : 99 de chestii pe care aş fi vrut să le ştiu când am intrat în publicitate / Sorin Trâncă. -

Bucureşti : Publica, [2014]. 223 p. ISBN 978-606-722-019-3 659 PUBLICITATE RECLAMĂ 659/T81

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 45: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

45

66/68 - Industrii

109 - FISHER, JOE Gradina berarului amator : Cum să cultivăm, condiţionăm şi să folosim plantele necesare în

obţinerea berii : Reţete pentru bere / Joe Fisher, Dennis Fisher ; [Traducere de Victoria Săuleanu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2017. 191p. [8] p. il. Index p. 187-190. ISBN 978-606-649-076-4 663.421 663.4 BERE CEREALE(pentru bere) ORZ(pentru bere) INDUSTRIA BERII BĂUTURI

ALCOOLICE(bere) INDUSTRIA BERII II 97844 663/F61

110 - HUGHES, STEVE Vinăria de acasă : 43 de Proiecte pentru construirea şi utilizarea echipamentului necesar

producerii vinului / Steve Hughes ; Prefaţă de Daniel Pambianchi ; [ Traducere de Andreea Mereuţă ]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., [2016]. 200 p. : il. Prefaţă p. 7-8. ISBN 978-606-649-071-9 663.2 OENOLOGIE VINIFICAŢIE INDUSTRIA VINULUI INDUSTRIA BĂUTURILOR ŞTIINŢA

VINULUI IV 7585 663/H92

111 - RANSEDER, BÄRBEL Vinuri curative şi vinuri pe baza de plante aromate- făcute acasă : Sănătate pentru suflet /

Bärbel Ranseder ; [ Traducere de Victoria Săuleanu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2015. 151 p. : il. color. Note de subsol. ISBN 978-606-649-061-0 634.8 634.8.047 613.262 VITICULTURĂ VIN VINIFICAŢIE OENOLOGIE PREPARAREA VINURILOR ISTORIA

VINURILOR VINURI(terapie) FRUCTE(valorificare) II 97774 663/R24

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 46: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

46

69 - Lucrări de construcţii. Materiale de construcţii

112 - FISCH, KLAUS Garaje, parcări şi şoproane / Klaus Fisch ; [Traducere : Diana Farcaş]. - [Bucureşti] : M.A.S.T.,

2016. 111 p. : il.. - (Poţi face şi singur ; 39). Cuvânt înainte p. 3. index p. 106-107. ISBN 978-606-649-065-8 69:689 689:69 082.1 Poţi face şi singur BRICOLAJ CONSTRUCŢII CIVILE LUCRĂRI DE AMATOR CONSTRUCŢII II 97850 69/F61

113 - FISCHER-UHLIG, HORST Házak, lakások mikroklímája : Szigetelés, szellőztetés / Horts Fischer-Uhlig ; [Fordította Dr.

Szüle Dénes]. - Budapest : CSER Kiadó, 2004. 112 p. : il. color. ISBN 978-963-9560-69-3 69.059.38 643 LOCUINŢĂ(izolare) LOCUINŢĂ(amenajarea) ECONOMIE CASNICĂ

CONSTRUCŢII(izolaţii) III 34365 69/F61

114 - OSZTROLUCZKY MIKLÓS Degradări şi defecte în construcţii : cauze şi soluţii / Osztroluczky Miklós ; [Traducător : Anna

Marinescu]. - Oradea : Editura Casa, 2015. 140 p. : il. color, fig., graf.. - (Meşterul priceput). Prefaţă p. 6. ISBN 978-606-8527-62-8 691.059.2 699.8 082.1 Meşterul priceput CLĂDIRI ÎNTREŢINERE DEGRADAREA CONSTRUCŢIILOR CONSTRUCŢII

PROTECŢIA CONSTRUCŢIILOR III 34375 69/O-87

115 - VIVIAN, JOHN Ziduri din piatră : Detalii de construcţie / John Vivian ; [Traducere de Andreea Mereuţă]. -

[Bucureşti] : M.A.S.T., 2017. 95 p. : il. ISBN 978-606-649-073-3 693.1/.6 553.5 MATERIALE DE CONSTRUCŢII ZĂCĂMINTE DE PIATRĂ PIATRĂ BRUTĂ PIATRĂ DE

CONSTRUCŢII ZIDĂRIE PIATRĂ DE ZIDĂRIT ZIDURI(construcţii) II 97791 69/V71

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 47: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

47

7 - Artă. Arhitectură. Distracţii. Sport

116 - Confluenţe = Kereszteződések / Coordonator=Koordonátor : Nagy Andrea ; Texte=Szöveg : Bartis Noémi, Gábor Barna-Róbert, Nagy Andrea,.... - Editor responsabil=Felelős kiadó : Soós Zoltán. - Târgu-Mureş = Marosvásárhely : [s.n.], 2017. 47 p. : il. color. Cartea este catalogul expoziţiei : Confluenţe/Kereszteződések. Catalog tipărit cu sprijinul Muzeului Judeţean Mureş şi al Asociaţiei pentru Târgu-Mureş. Text bilingv român-maghiar. ISBN 978-973-0-25407-5 7(498-21Târgu-Mureş)(064) 061.43:7(498-21 Târgu-Mureş) EXPOZIŢIE DE ARTĂ ARTĂ CONTEMPORANĂ CATALOG MUZEAL ARTĂ(expoziţii)

ARTĂ PLASTICĂ(Transilvania) ARTĂ PLASTICĂ TÂRGU-MUREŞ(expoziţii) ARTĂ(pictură) PICTURĂ Târgu-Mureş I 20399 7(498)/C65

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 48: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

48

72 - Arhitectură

117 - KÓSZÓ JÓZSEF Az ezredforduló háza / Kószó József. - Budapest : Szukits Könyvkiadó, [2005]. 165 p. : il. color.. - (Házunk tája könyvestára ; 1). ISBN 963-497-097-4 728.1 620.9 082.1 Házunk tája könyvestára LOCUINŢĂ ARHITECTURĂ(locuinţe) AMENAJAREA LOCUINŢEI IV 7582 72/K75

118 - SHAFER, JAY Cartea lui Jay Shafer despre căsuţe mici în curţi şi grădini : Construieşte-ţi propria căsuţă de

oaspeţi, studio de scris, birou de lucru, atelier de meşteşugărit, sau loc personal de retragere / Jay Shafer ; [Traducere de Andreea Mereuţă]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., [2015]. 144 p. : fig.; il. color. ISBN 978-606-649-043-6 728.18 LOCUINŢE LOCUINŢE TEMPORARE CABANE BARĂCI COLIBE ARHITECTURA

LOCUINŢELOR CLĂDIRI REZIDENŢIALE IV 7587 72/S52

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 49: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

49

78 - Muzică

119 - HAVASI BALÁZS Havasi - solo piano : etudes No. 1-13 : [CD audio] / Havasi Balázs. - s.l. : Havasi Etertainmment

Ldt., 2014. 1 CD. 786.2 MUZICĂ MUZICĂ CLASICĂ MUZICĂ INSTRUMENTALĂ MUZICĂ

INSTRUMENTALĂ(pian) MAV-1153 MAV-1154

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 50: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

50

79 - Divertisment. Spectacole. Teatru. Sport

120 - A 100 legjobb film : Lenyűgöző utazás a mozgófilm történeteben / [Eredeti koncepció és szerkesztő : Dr. Manfred Leier]. - [Budapest] : Alexandra Kiadó, 2008. 208 p. : il. parţial color. Note despre ilustraţii p. 208. ISBN 978-963-368-715-4 791.43(100)(091) ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ CINEMATOGRAFIE FILME ISTORIA FILMULUI V 2149 791.43/S99

121 - ANDREAS-BRÜMMER, DAGMAR Scufundarea liberă (fără respiraţie) : Principii de bază : Tehnici de antrenament : Practică /

Dagmar Andreas-Brümmer ; [Traducere : Victoria Săuleanu]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2015. 139 p. : tab., il. color, graf. color.. - (Vacanţe sigure pe apă şi pe uscat ; 8). Cuvânt înainte p. 8. Bibliografie p. 136-138. ISBN 978-606-649-047-4 796.02 797.215 082.1 Vacanţe sigure pe apă şi pe uscat SCUFUNDĂRI ÎNOT SUBACVATIC SPORT(scufundări) ECHIPAMENTE SPORTIVE

ANTRENAMENT SPORTIV II 97855 796/A52

122 - DOUGHERTY, MARTIN J. Ghidul forţelor speciale neînarmate pentru lupta corp la corp : Tehnici de luptă corp la corp

de la cele mai bune unităţi militare din lume / Martin J. Dougherty ; [Traducere de Andreea Mereuţă]. - [Bucureşti] : M.A.S.T., 2014. 319 p. : fig., il.. - (Vacanţe sigure pe apă şi pe uscat ; 3). ISBN 978-606-649-039-9 796.8.012.47 SPORTURI DE LUPTĂ SPORTURI DE LUPTĂ ŞI AUTOAPĂRARE ORIENTALE TEHNICI

DE LUPTĂ TEHNICI DE APĂRARE LUPTE(sport) TEHNICI DE MIŞCARE ANTRENAMENT SPORTIV ANTRENAMENT(făra arme) II 97846 796/D71

123 - FERENCZ ÉVA Marosvásárhelyi Állami Színház 1961-1978 : A magyar tagozaton bemutatott előadások

történetének legfontosabb adatai / Ferencz Éva, Keresztes Franciska ; [Az előszót írta : Gáspárik Attila] ; [Fordítás : Sándor László]. - [Marosvásárhely] : Marosvásárhelyi Nemzeti Színház-Kutatóközpont, 2017. 312 p. : il., tab., diagr. Prefaţă p. 9-14, prefaţă în lb. engleză p. 15-19, pref. în lb. română p. 20-24. Index p. 299-310. Bibliografie p. 311. ISBN 978-973-0-24418-2 792(=511.141)(498.4)(091)"1961/1978" TEATRU ISTORIA TEATRULUI MAGHIAR TEATRU MAGHIAR(Transilvania) PIESE DE

TEATRU ACTORI(maghiari) TEATRU(Târgu-Mureş) MUREŞ(actori) MUREŞ(edituri) MUREŞ(autori) TEATRU MAGHIAR(actori) Târgu-Mureş IV 7583 792/F39

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 51: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

51

124 - IBRAHIMOVIĆ, ZLATAN Ez vagyok én, Zlatan Ibrahimović : David Lagercrantz elbeszélésében / Zlatan Ibrahimović,

David Lagercrantz. - Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2017. 359 p. : [8] pl. il. Cronologie p. 351-354. Index de persoane p. 355-357. ISBN 978-963-245-582-2 796.332 Ibrahimović, Zlatan 929 Ibrahimović, Zlatan Popescu, Gheorghe SPORTIVI SPORT(fotbalişti) FOTBAL FOTBALIŞTI BIOGRAFIE(fotbalişti) II 97754 796/I-32

125 - MOURATOGLU, PATRICK COACH-ul / Patrick Mouratoglou ; Traducere din franceză şi note de Valentin Protopopescu. -

[Bucureşti] : Publica, [2017]. 232 p. ; [8] p. : foto. Cuvânt-înainte p. 11-15. Prefaţă p. 17-23. ISBN 978-606-722-239-5 796.342.015.59 SPORT SPORT(tenis) SPORT(campioni) SPORT(sportivi) SPORT(performanţă) SPORTIVI

TENIS TENIS DE CÂMP TENIS(SUA) AUTOBIOGRAFIE BIOGRAFII COLECTIVE(sportivi) LITERATURĂ AMERICANĂ(autobiografie) ANTRENAMENT SPORTIV(tenis) PSIHOLOGIE SPORTIVĂ SPORT(antrenament) SPORT(antrenor) ANTRENOR(sport) PSIHOLOGIE(sport) II 97771 796/G57

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 52: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

52

80/81 - Lingvistică şi limbi

126 - ANDERSON, CHRIS Ted Talks : Ghidul oficial TED pentru vorbit în public / Chris Anderson, Directorul TED ;

Traducere din engleză de Iulia Bertea. - [Bucureşti] : Publica, [2016]. 319 p. Cuvânt-înainte p. 9-10. Note de subsol. Anexa p. 313-316. ISBN 978-606-722-224-1 808.5 RETORICA VORBIRII RETORICĂ DISCURSURI ORATORIE ARTA VORBIRII

DISCURSUL PUBLIC VORBIRE VORBIRE SCENICĂ II 97773 80/81/A51

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 53: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

53

811 - Limbi individuale

127 - GEORGES, MANUELA Recităm, cântăm, ne jucăm şi engleză învăţăm : Poezii, cântece şi jocuri pentru învăţarea limbii

engleze / Manuela Georges ; Ilustraţii : Adrian Barbu. - Cluj-Napoca : Anteea, [2010]. 32 p. : il.. - (Engleza... o plăcere!). ISBN 978-973-1948-14-0 811.111(075) 082.1 Engleza...o plăcere! LIMBA ENGLEZĂ LIMBA ENGLEZĂ(învăţare) LIMBA ENGLEZĂ(pentru copii) 811.111/G32

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 54: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

54

82 - Literatură

128 - Cele trei brăţări şi alte poveşti cu tâlc din lumea întreagă / Selecţie şi prelucrare texte Lucia Cocişiu ; Ilustraţii Adrian Barbu. - Cluj-Napoca : Anteea, 2011. 72 p. : il.. - (Citesc cu drag). ISBN 978-973-1948-23-2 82-93-34=135.1 082.1 Citesc cu drag LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie) LITERATURĂ

PENTRU COPII(poveşti) 82-3/C34

129 - Legende româneşti despre animale şi păsări : pentru copii mari şi mici / Selecţie şi prefaţă de Lucia Cocişiu ; Ilustraţii Adrian Barbu. - Cluj-Napoca : Anteea, 2009. 72 p. : il. Textele sunt reproduse după Legende despre flori şi păsări antologie de Ioan Şerb, ed. Minerva,

Bucureşti, 1990 şi Legendele faunei, ediţie critică şi studiu introductiv de Tony Brill, ed. Grai şi suflet - Cultura Naţională, Bucureşti, 1994. ISBN 978-973-1948-07-2 821.135.1-91 398.22 821.135.1-91-93-34 FOLCLOR LITERAR FOLCLOR LITERAR(legende) LEGENDE POPULARE LITERATURĂ

ROMÂNĂ(legende) LITERATURĂ ROMÂNĂ(folclor) LITERATURĂ PENTRU COPII(folclor) LITERATURĂ PENTRU COPII(legende) 82-91/L40

130 - Legende româneşti despre flori : pentru copii mari şi mici / [Ilustraţii Adrian Barbu] ; [Selecţie de Lucia Cocişiu]. - Cluj-Napoca : Anteea, 2009. 67 p. : il. Textele sunt reproduse după Legendele florei, ediţie critică şi studiu introductiv de Tony Brill, ed.

Grai şi suflet - Cultura Naţională, Bucureşti, 1994 şi Legende populare româneşti, ed. Minerva, Bucureşti, 1991. ISBN 978-973-1948-11-9 821.135.1-91 398.22 821.135.1-91-93-34 FOLCLOR LITERAR FOLCLOR LITERAR(legende) LEGENDE POPULARE LITERATURĂ

ROMÂNĂ(legende) LITERATURĂ ROMÂNĂ(folclor) LITERATURĂ PENTRU COPII(folclor) LITERATURĂ PENTRU COPII(legende) 82-91/L40

131 - Ţara trântorilor şi alte poveşti cu tâlc din lumea întreagă / [Ilustraţii Adrian Barbu] ; [Selecţie şi prelucrare Lucia Cocişiu]. - Cluj-Napoca : Anteea, 2010. 68 p. : il.. - (Citesc cu drag). ISBN 978-973-1948-17-1 82-93-34=135.1 082.1 Citesc cu drag LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie) LITERATURĂ

PENTRU COPII(poveşti) 82-3/T22

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 55: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

55

132 - Tărâm de legendă / Texte culese şi prelucrate de marinela Baba, Daniel Tiutiu, Monica Jorj... ; Ilustraţii realizate de Corina Păcurar. - Alba-Iulia : Editura Vertical, 2017. 145 p. : il. color, tab. Anexe p. 138-143. Bibliografie p. 136. ISBN 978-606-93029-0-3 821.135.1-91 398.22 821.135.1-91-93-34 FOLCLOR LITERAR FOLCLOR LITERAR(legende) LEGENDE POPULARE LITERATURĂ

ROMÂNĂ(legende) LITERATURĂ ROMÂNĂ(folclor) LITERATURĂ PENTRU COPII(folclor) LITERATURĂ PENTRU COPII(legende) 82-91/T22

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 56: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

56

82.09 - Critică literară

133 - MĂŢEL-BOATCĂ, MARIA Réécritures de la Légende de Thyl Ulenspiegel / Maria Măţel-Boatcă ; Préface de Rodica Lascu-

Pop. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2017. 323 p. : tab.. - (Belgica.ro). Note de subsol. Anexe p. 289-321. Bibliografie p. 214-288. ISBN 978-606-17-1186-4 821.133.1.09(493) 082.1 Belgica.ro LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(critică literară) II 97867 82.09/M47

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 57: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

57

821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză

134 - ATWOOD, MARGARET Povestea slujitoarei / Margaret Atwood ; Traducere din limba engleză şi note de Diana Marin-

Caea. - [Bucureşti] : Editura Paladin, [2017]. 408 p. ISBN 978-606-8693-53-0 821.111(71)-31=135.1 LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)(roman) 821.111/A91

135 - AVERY, LARA Cartea memoriei / Lara Avery ; Traducere din limba engleză şi note de Iulia Arsintescu. -

Bucureşti : Youngart, [2017]. 327 p. ISBN 978-606-8811-25-3 821.111(73)-31=135.1 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) 821.111/A94

136 - CAINE, RACHEL Vampirii din Morganville [2013] / Rachel Caine ; Traducere din limba engleză şi note de Adrian

Deliu. - [Bucureşti] : Leda, [2013]. vol. Vol. 2. Partea întâi : Balul fetelor moarte. - Vampirii din Morganville [2013] / Rachel Caine. -

[2013]. - 176 p. - ISBN 978-973-102-556-8. Vol. 2. Partea a doua : Balul fetelor moarte. - Vampirii din Morganville [2013] / Rachel Caine. -

[2013]. - 208 p. - ISBN 978-973-102-557-5. 821.111(73)-31=135.1 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) 821.111/C12

137 - DELINSKY, BARBARA Amíg a nővérem alszik / Barbara Delinsky ; [Fordította : Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo

Kiadó, [2009]. 351 p. ISBN 978-963-689-270-8 821.111(73)-31=135.1 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de dragoste) 821.111/D28

138 - KNIGHT, PHIL Shoe dog : Memoriile creatorului Nike / Phil Knight ; Traducere din engleză de Louis Ulrich. -

[Bucureşti] : Publica, [2016]. 504 p. Note de subsol. ISBN 978-606-722-226-5 821.111(73)-94-31=135.1 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) II 97787 821.111/K60

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 58: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

58

139 - NELSON, JANDY Az ég a földig ér / Jandy Nelson ; Fordította Todero Anna. - 2. kiadás. - [Budapest] : Móra

Könyvkiadó, [2015]. 452 p.. - (LOL). ISBN 978-963-41-5129-6 821.111(73)-31=511.141 082.1 LOL LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) 821.111/N45

140 - ORAM, KELLY Örökkön-örökké. Cinder és Ella / Kelly Oram ; [Fordította Erényi Mónika]. - s.l. : Móra

Könyvkiadó, [2016]. 456 p.. - (LOL). ISBN 978-963-415-819-6 821.111(73)-31=511.141 082.1 LOL LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) 821.111/O-70

141 - PORTER, ELEANOR HODGMAN Az élet jatéka / Eleanor H. Porter ; [Fordította Forscher Irma]. - [Budapest] : Szent István

Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2013. 190 p. : il. ISBN 978-963-696-517-1 821.111(73)-93-31=511.141 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/P85

142 - ROWELL, RAINBOW Fangirl / Rainbow Rowell ; Traducere din limba engleză şi note de Ela-Evelina Jianu. - Bucureşti

: Youngart, [2017]. 507 p. ISBN 978-606-8811-17-8 821.111(73)-31=135.1 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) 821.111/R86

143 - YALOM, IRVIN D. Terápiás hazugságok : [regény] / Irvin D. Yalom ; Fordította Résch Éva. - [Budapest] : Park

Könyvkiadó, [2016]. 470 p. ISBN 978-963-355-133-2 821.111(73)-31=511.141 615.851 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) PSIHOTERAPIE III 34364 821.111/Y16

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 59: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

59

144 - YOON, NICOLA Absolut tot / Nicola Yoon ; Ilustraţii de David Yoon ; Traducere din limba engleză şi note de

Roxana Coţovanu. - [Bucureşti] : Youngart, [2016]. 317 p. : il. ISBN 978-606-710-348-9 821.111(73)-31=135.1 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret) 821.111/Y61

145 - YOON, NICOLA Şi soarele e o stea / Nicola Yoon ; Traducere din limba engleză şi note de Iulia Arsintescu. -

[Bucureşti] : Youngart, [2017]. 333 p. ISBN 978-606-8811-26-0 821.111(73)-31=135.1 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret) 821.111/Y61

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 60: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

60

821.112.2 - Literatură germană

146 - WENINGER, BRIGITTE 24 Karácsonyi mese / Brigitte Weninger ; [Illusztrációk] : Eve Tharlet ; Fordította : Szabó T.

Anna. - s.l. : Naphegy Kiadó, [2015]. 125 p. : il. color.. - (Nemi). ISBN 978-963-9869-65-3 821.112.2(436)-93-34=135.1 LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

CARTE PENTRU COPII 821.112.2/W54

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 61: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

61

821.131.1 - Literatură italiană

147 - Geronimo Stilton : A bátorság titka / [Illusztrációk: Lorenzo Chiavini, Roberto Ronchi, Silvia Bigolin...]. - [Pécs] : Alexandra Kiadó, [2014]. 382 p. : il. color. ISBN 978-963-370-477-6 821.131.1-93-31=511.141 LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.131.1/G34

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 62: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

62

821.134.2/.3 - Literatură spaniolă şi portugheză

148 - ITURBE, ANTONIO G. Bibliotecara de la Auschwitz / Antonio G. Iturbe. - [Bucureşti] : RAO, [2015]. 412 p. ISBN 978-606-609-880-9 821.134.2-31=135.1 LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman) AUSCHWITZ 821.134.2/.3/I-90

149 - ROCHA, LUÍS MIGUEL Ultimul papă / Luís Miguel Rocha ; Traducere din limba portugheză Simina Popa. - Bucureşti :

Tritonic, 2009. 333 p.. - (Tritonic Premium). ISBN 978-606-8139-46-3 821.134.3-31=135.1 821.134.3-312.4=135.1 082.1 Tritonic Premium LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman) 821.134.2/.3/R63

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 63: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

63

821.135.1 - Literatură română

150 - Anotimpurile în legende, poveşti, poezii şi cântece / George Coşbuc, Eminescu Mihai, Şt. O. Iosif... ; Ilustraţii : Adrian Barbu ; Selecţie de Lucia Cocişiu. - Cluj-Napoca : Anteea, [2010]. 64 p. : il.. - (Citesc cu drag). Cartea poate fi folosită ca material didactic pentru copiii din ciclul primar. ISBN 978-973-1948-15-7 821.135.1-93-1 82-82-93=135.1 821.135.1-93-34 82-93-1=135.1 082.1 Citesc cu drag LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie) LITERATURĂ

PENTRU COPII(povestiri) LITERATURĂ PENTRU COPII(poezii) 821.135.1-82/A61

151 - Vine trenul de la Cluj, încărcat cu măgăruşi... : jocuri, poezioare hazlii şi cântecele din folclorul copiilor / [Ilustraţii Adrian Barbu] ; [Selecţie realizată de Lucia Cocişiu]. - Cluj-Napoca : Anteea, [2009]. 63 p. : il. ISBN 978-973-1948-10-2 821.135.1-93-82-1 LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie) LITERATURĂ PENTRU COPII(cântece)

LITERATURĂ PENTRU COPII(poezii) 821.135.1-82/V62

152 - Vine trenul de la Iaşi, încărcat cu iepuraşi... : jocuri, poezioare hazlii şi cântecele pentru copii mari şi mici / Ilustraţii Adrian Barbu ; Selecţie realizată de Lucia Cocişiu. - Ediţie revizuită. - Cluj-Napoca : Anteea, 2008. 60 p. : il. ISBN 978-973-1948-02-7 821.135.1-93-82-1 LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie) LITERATURĂ PENTRU COPII(cântece)

LITERATURĂ PENTRU COPII(poezii) 821.135.1-82/V62

153 - Vine trenul de la mare, încărcat cu animale. : [Versuri scurte, poezioare hazlii şi cântecele pentru copii mari şi mici] / [Ilustraţii Adrian Barbu] ; [Selecţie realizată de Lucia Cocişiu]. - Cluj-Napoca : Anteea, [2010]. 60 p. : il. Versuri pentru copii : vârsta 2+. ISBN 978-973-1948-13-3 821.135.1-93-82-1 LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie) LITERATURĂ PENTRU COPII(cântece)

LITERATURĂ PENTRU COPII(poezii) 821.135.1-82/V62

154 - ANGHILAC, CEZARINA Cine doarme şi visează / Cezarina Anghilac. - [Bucureşti] : Tritonic, [2017]. 149 p.. - (Tritonic SCI-FI). Colecţie coordonată de Michael Haulică. Notă bio-bibliografică [1] p. ISBN 978-606-749-231-6 821.135.1-31 082.1 Tritonic SCI-FI LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) II 97802 821.135.1/A58

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 64: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

64

155 - ARBORE, GRIGORE Apa de zăpadă : antologie / Grigore Arbore ; Prefaţă de Ion Pop ; Portret critic al autorului de

Mircea Popa ; Postfaţă de Răyvan Voncu. - Cluj-Napoca : Editura Şcoala Ardeleană, 2017. 591 p. Elemente biografice p. 455-473. Antologie critică p. 501-553. Bibliografie p. 475-500. ISBN 978-606-797-160-6 821.135.1-1(082) LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(poezii) III 34376 821.135.1/A70

156 - BOGDAN, LUCIAN-DRAGOŞ Apărarea siciliană / Lucian-Dragoş Bogdan. - Bucureşti : Tritonic, [2017]. 222 p.. - (Mystery & Thriller). Note de subsol. Volumul este continuarea bestsellerului Tritonic ''Vânătorii de capete''. Cuvântul autorului p. 5-7. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-749-237-8 821.135.1-31 082.1 Mystery & Thriller LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/B64

157 - BOGDAN, LUCIAN-DRAGOŞ Vânătorii de capete / Lucian-Dragoş Bogdan. - Bucureşti : Tritonic, [2016]. 236 p.. - (Mystery & Thriller). Note de subsol. ISBN 978-606-749-134-0 821.135.1-31 082.1 Mystery & Thriller LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) II 97813 821.135.1/B64

158 - BRETIN, RODICA Fortăreaţa / Rodica Bretin. - s.l. : Tritonic fantasy, [2016]. 282 p.. - (Tritonic fantasy). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-749-184-5 821.135.1-94 082.1 Tritonic fantasy LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri fantastice) II 97817 821.135.1/B82

159 - CADARU, EUGEN Misterioasa scrisoare a domnului Tesla / Eugen Cadaru. - [Bucureşti] : Tritonic, [2017]. 170 p.. - (Tritonic SCI-FI). Colecţie coordonată de Michel Haulică. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-749-215-6 821.135.1-34 082.1 Tritonic SCI-FI LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) II 97804 821.135.1/C12

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 65: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

65

160 - CHRISTESCU, ADRIAN Destinul lupului singuratic : [roman] / Adrian Christescu. - [Iaşi] : Adenium, 2015. 353 p.. - (Punct RO). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-742-121-7 821.135.1-31 082.1 Punct RO. Proză LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) II 97868 821.135.1/C48

161 - CHRISTESCU, ADRIAN "Dragoste" şi spaţiu locativ : comedie / Adrian Christescu. - [Iaşi] : Adenium, 2017. 100 p.. - (Punct RO). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-742-284-9 821.135.1-2 082.1 Punct RO. Proză LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) II 97865 821.135.1/C48

162 - CHRISTESCU, MIRCEA Praguri de vis : [poezie] / Mircea Christescu. - [Bucureşti] : [Artprint], 2002. 40 p. : il. 821.135.1-1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) II 97863 821.135.1/C48

163 - COCIŞIU, LUCIA În lumea copilăriei : poezii, cântece, numărători, jocuri şi ghicitori din folclorul copiilor / Lucia

Cocişiu. - Cluj-Napoca : Anteea, 2013. 72 p. : il. Bibliografie p. 72. ISBN 978-973-1948-27-0 821.135.1-93-82 LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie) LITERATURĂ PENTRU COPII(cântece)

LITERATURĂ PENTRU COPII(poezii) JOCURI DE COPII 821.135.1/C59

164 - CRISTEA, STAN V. Marin Preda : Repere biobibliografice / Stan V. Cristea. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -

Craiova : Aius, 2017. 791 p. Note de subsol. Indici p. 649-787. Bibliografie p. 305-338. ISBN 978-606-562-679-9 821.135.1.09 Preda, Marin 929 Preda, Marin 012 Preda, Marin Preda, Marin LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) CRITICĂ LITERARĂ(Preda, Marin)

BIOGRAFIE(Preda, Marin) CARTE CU DEDICAŢIE III 34377d 821.135.1.09/P90C

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 66: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

66

165 - DOBOŞ, DAN Elefantul din bostănărie : [roman] / Dan Doboş. - [Bucureşti] : Tritonic, [2016]. 340 p. Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-749-187-6 821.135.1-31 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) II 97805 821.135.1/D57

166 - DUMBRAVĂ, ION Cînd cel care scrie este cel despre care se scrie / Ion Dumbravă. - Târgu-Mureş : Editura

Ardealul, 2017. 124 p. ISBN 978-606-8372-43-3 821.135.1-1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) MUREŞ(edituri) II 97827 821.135.1/D89

167 - FOMETICI, CĂTĂLINA Câinii diavolului / Cătălina Fometici. - [Bucureşti] : Tritonic fantasy, [2017]. 142 p.. - (Tritonic fantasy). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-749-228-6 821.135.1-31 082.1 Tritonic fantasy LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) II 97808 821.135.1/F77

168 - HAULICĂ, MICHAEL O hucă în minunatul Inand / Michael Haulică. - Bucureşti : Tritonic, [2016]. 138 p. Notă bio-bibliografică p. 133-135. ISBN 978-606-749-161-6 821.135.1-31 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) II 97814 821.135.1/H 39

169 - HRIB, BOGDAN Patimile doamnei ministru : [ Istoriile care nu există de pot inventa ] / Bogdan Hrib. - [Bucureşti]

: Tritonic, [2016]. 287 p.. - (Mystery & Thriller). Notă bio-bibliografică [1] p.. ISBN 978-606-749-117-3 821.135.1-31 082.1 Thriller & Mystery LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/H87

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 67: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

67

170 - IONESCU, ANAMARIA Zodiac / Anamaria Ionescu. - [Bucureşti] : Tritonic, 2016. 186 p.. - (Mystery & Thriller). Al doilea roman din seria "Sergiu Manta". ISBN 978-606-749-148-7 821.135.1-31 082.1 Mystery & Thriller LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) II 97796 821.135.1/I-68

171 - LAMBA, ALEXANDRU Arhitecţii speranţei / Alexandru Lamba. - [Bucureşti] : Tritonic, [2017]. 201 p.. - (Tritonic SCI-FI). Note bio-bibliografice p. 4. ISBN 978-606-749-225-5 821.135.1-31 082.1 Tritonic SCI-FI LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) II 97812 821.135.1/L18

172 - LAMBA, ALEXANDRU Sub steaua infraroşie / Alexandru Lamba. - [Bucureşti] : Tritonic, [2016]. 172 p.. - (Tritonic SCI-FI). Note bio-bibliografice p. 4. ISBN 978-606-749-124-1 821.135.1-31 082.1 Tritonic SCI-FI LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) II 97831 821.135.1/L18

173 - MATEESCU, OLGA DELIA Teatru / Olga-Delia Mateescu. - [Bucureşti] : Tritonic, [2016]. 251 p.. - (Tritonic. Teatru). ISBN 978-606-749-136-4 821.135.1-2 082.1 Tritonic. Teatru LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) II 97835 821.135.1/M47

174 - MATEI, TEODORA Cel-ce-simte / Teodora Matei. - [Bucureşti] : [Tritonic], [2016]. 162 p.. - (Mystery & Thriller). ISBN 978-606-749-154-8 821.135.1-31 082.1 Mystery & Thriller LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/M47

175 - MATEI, TEODORA Stăpânul castelului / Teodora Matei. - [Bucureşti] : [Tritonic], [2016]. 199 p.. - (Tritonic fantasy). ISBN 978-606-749-143-2 821.135.1-31 082.1 Tritonic fantasy LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) II 97839 821.135.1/M47

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 68: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

68

176 - MATEI, TEODORA Tot timpul din lume / Teodora Matei. - [Bucureşti] : [Tritonic], [2017]. 178 p.. - (Caşmir). ISBN 978-606-749-212-5 821.135.1-31 082.1 Caşmir LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/M47

177 - MOTT, TONY Un glonţ pentru Julieta / Tony Mott. - [Bucureşti] : [Tritonic], [2016]. 228 p.. - (Mystery & Thriller). ISBN 978-606-749-182-1 821.135.1-31 082.1 Mystery & Thriller LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/M92

178 - MUSTAFA, ZULLY Nopţi orientale / Zully Mustafa. - [Bucureşti] : Tritonic, [2008]. vol.. - (Lovelit). Note bio-bibliografie p. 4. ISBN 978-973-733-203-5 Vol. 1 : [Nopţi orientale]. - Nopţi orientale / Zully Mustafa. - [2008]. - 192 p. - (Lovelit) - ISBN

978-973-733-203-5. Vol. 2 : [Nopţi orientale]. - Nopţi orientale / Zully Mustafa. - [2008]. - 191 p. - (Lovelit) - ISBN

978-973-733-233-2. 821.135.1-31 082.1 Lovelit LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/M98

179 - OPREA, MIRELA Dragoste eternă / Mirela Oprea. - [Bucureşti] : Tritonic, [2016]. 283 p.. - (Caşmir). Cuvântul tehnoredactorului [2] p.. ISBN 978-606-749-201-9 821.135.1-31 082.1 Caşmir LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman de dragoste) 821.135.1/O-64

180 - SANDU, GEORGIANA Iubire periculoasă / Georgiana Sandu. - Bucureşti : Tritonic, 2016. vol. Vol. 1 : Obsesie. - Iubire periculoasă / Georgiana Sandu. - 2016. - 523 p. - ISBN 978-606-749-

149-4. Vol. 2 : Cercul vieţii. - Iubire periculoasă / Georgiana Sandu. - 2016. - 521 p. - ISBN 978-606-

749-162-3. 821.135.1-31 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/S20

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 69: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

69

181 - SANDU, GEORGIANA Prefă-te că mă iubeşti / Georgiana Sandu. - Bucureşti : Tritonic, 2017. vol. Vol. 1 : [Prefă-te că mă iubeşti]. - Prefă-te că mă iubeşti / Georgiana Sandu. - 2017. - 625 p. -

(Caşmir) - ISBN 978-606-749-234-7. 821.135.1-31 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/S20

182 - SPETEANU, ADINA Irina / Adina Speteanu. - [Bucureşti] : [Tritonic], [2016]. 351 p.. - (Caşmir). ISBN 978-606-749-188-3 821.135.1-31 082.1 Caşmir LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/S72

183 - SZABO, LUCIAN-VASILE Iubita de la miezul nopţii : Povestiri din realitatea inversată / Lucian-Vasile Szabo. - [Bucureşti] :

Tritonic, [2017]. 174 p.. - (Lit. Tritonic). ISBN 978-606-749-165-4 821.135.1-32 082.1 Lit. Tritonic LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză) II 97766 821.135.1/S99

184 - TEODORESCU, CRISTIAN Medgidia, a hajdani város : Regény / Cristian Teodorescu ; Fordította Koszta Gabriella. -

Marosvásárhely : Lector, 2014. 288 p. Titl. orig. : Medgidia, oraşul de apoi. ISBN 978-606-93437-6-0 821.135.1-31=511.141 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) Bibliografii mureşene 2006-2015 I 20396 821.135.1/T38

185 - TIMARIU, DANIEL Fete în roşu şi alte povestiri poliţiste / Daniel Timariu. - [Bucureşti] : Tritonic, [2016]. 240 p.. - (Mystery & Thriller). ISBN 978-606-749-157-9 821.135.1-32 082.1 Mystery & Thriller LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) 821.135.1/T60

186 - TIMARIU, DANIEL Tenebre. Cazul Laura / Daniel Timariu. - [Bucureşti] : Tritonic, [2017]. 230 p.. - (Tritonic fantasy). ISBN 978-606-749-229-3 821.135.1-31 082.1 Tritonic fantasy LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/T60 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 70: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

70

187 - TONCEAN, IRINA Mereu în căutarea Ta / Autoare, Irina Toncean. - [Reghin] : [Regsan], [2017]. 159 p. : il. ISBN 978-606-92569-1-6 821.135.1-1 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) II 97826 821.135.1/T75

188 - ŢURLEA, STELIAN Iubire interzisă / Stelian Ţurlea. - Ediţia a 2-a, revăzută. - [Bucureşti] : Tritonic, [2017]. 120 p.. - (Caşmir). ISBN 978-606-749-169-2 821.135.1-31 082.1 Caşmir LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman de dragoste) II 97763 821.135.1/T95

189 - VERONA, LUCIA Moartea vine la premieră : roman / Lucia Verona. - Bucureşti : Tritonic, [2016]. 136 p.. - (Mystery & Thriller). ISBN 978-606-749-186-9 821.135.1-31 082.1 Mystery & Thriller LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) 821.135.1/V49

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 71: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

71

821.16 - Literaturi slave

190 - KRAJŇAK, MAROŠ Carpathia : Regény / Maroš Krajňak ; Fordította Böszörményi Péter. - Marosvásárhely : Lector,

2016. 132 p. ISBN 978-606-92584-2-2 821.162.4-31=511.141 LITERATURĂ SLOVACĂ(roman) I 20397 821.16/.19/K80

191 - KRAJŇAK, MAROŠ Entrópia : Regény / Maroš Krajňak ; Szlovák nyelvből fordította : Böszörményi Péter. -

Marosvásárhely : Lector, 2017. 152 p. ISBN 978-606-94183-5-2 821.162.4-31=511.141 LITERATURĂ SLOVACĂ(roman) I 20395 821.16/.19/K80

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 72: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

72

821.17/.9 - Alte literaturi

192 - MURAKAMI, HARUKI Miről beszélek, amikor futásról beszélek? : Memoár / Murakami Haruki ; Fordította : Nagy

Anita. - [Budapest] : Geopen Könyvkiadó, 2012. 176 p. ISBN 978-963-9973-81-7 821.521-94=511.141 LITERATURĂ JAPONEZĂ(memorii) 821.51/.72/M96

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 73: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

73

821.511.141 - Literatură maghiară

193 - BÁLINT ÁGNES Cimborák / Bálint Ágnes ; A Sezrző rajzaival. - Budapest : Holnap Kiadó, 2002. 157 p. : il. color. ISBN 963-346-486-2 821.511.141-93-34 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.511.141/B22

194 - BALOGH ATTILA A lélek infarktusai : [Versek] / Balogh Attila. - Marosvásárhely : Lector, 2016. 96 p. ISBN 978-606-92584-6-0 821.511.141(498)-1 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) I 20398 821.511.141/B23

195 - BALOGH ATTILA Óvatos emlékezés : [Versek] / Balogh Attila ; Grafika...Vári Ágnes. - Marosvásárhely : Lector,

2014. 92 p. : il. ISBN 978-606-93437-5-3 821.511.141(498)-1 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) Bibliografii mureşene 2006-2015 I 20394 821.511.141/B23

196 - CSEH KATALIN Napraforgók a kertben : Versek / Cseh Katalin. - Marosvásárhely : Lector, 2014. 72 p. : il. ISBN 978-606-93437-7-7 821.511.141(498)-1 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) Bibliografii mureşene 2006-2015 II 97822 821.511.141/C92

197 - DEMÉNY PÉTER Apamozsár / Demény Péter ; Szerkesztette Balázs Imre József ; Könyvterv és illusztráció

Könczey Elemér. - Marosvásárhely : Lector, 2016. 44 p. : il. Note de subsol. ISBN 978-606-92584-7-7 821.511.141(498)-4 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(eseu) I 20392 821.511.141/D29

198 - DEMÉNY PÉTER Lélekkabát : [Versek] / Demény Péter ; Az illusztrációk Eperjesi Noémi munkái. -

Marosvásárhely : Lector, 2015. 80 p. : il. ISBN 978-606-92584-3-9 821.511.141(498)-1 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) Bibliografii mureşene 2006-2015 I 20393 821.511.141/D29 Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 74: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

74

199 - DIMÉNY LÓRÁNT Ha elhal : Novellák / Dimény Lóránt. - Marosvásárhely : Lector, 2015. 200 p. ISBN 978-606-92584-0-8 821.511.141(498)-32 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele) Bibliografii mureşene 2006-2015 II 97819 821.511.141/D42

200 - NAGY ATTILA Csillagköz (Önéletrajzi töredékek) : Versek / Nagy Attila. - Marosvásárhely : Lector, 2015. 76 p. ISBN 978-606-92584-1-5 821.511.141(498)-1 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) Bibliografii mureşene 2006-2015 II 97830 821.511.141/N17

201 - SPIELMANN MIHÁLY Életérzések példatára : Novellák / Sebestyén Mihály. - Marosvásárhely : Lector, 2016. 239 p. ISBN 978-606-94183-3-8 821.511.141(498)-32 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele) II 97823 821.511.141/S40

202 - TAMÁS DÉNES Minden egész... : Novellák / Tamás Dénes. - Marosvásárhely : Lector, 2016. 187 p. : il. color. ISBN 978-606-94183-2-1 821.511.141(498)-32 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele) II 97820 821.511.141/T15

203 - VIDA GÁBOR Egy dadogás története : regény / Vida Gábor. - Budapest : Magvető, 2017. 376 p. ISBN 978-963-14-3572-6 821.511.141(498)-31 821.511.141-31 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman) LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) 821.511.141/V56

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 75: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

75

908 - Monografii zonale

204 - DOBREANU, DOINA Subcetate-Mureş : Prezentare monografică / Prof. Doina Dobreanu, prof. Vasile Dobreanu ;

Cuvânt înainte : dr. Valentin Marica ; Notaţia muzicală şi interpretare : Ioan Morar, muzician ; Desene în peniţă : prof. Zorel Suciu, artist plastic. - Târgu-Mureş : Editura "Cezara Codruţa Marica", 2017. 468 p. : il. parţial color, n. muz., tab. Note de subsol. Indice de nume p. 420-451. Bibliografie p. 459-463. ISBN 978-606-8663-14-2 908(498 Subcetate-Mureş) MONOGRAFIE(Subcetate-Mureş) MONOGRAFIE TÂRGU-MUREŞ(edituri) Subcetate-Mureş III 34373 908/D58

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 76: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

76

91 - Geografie

205 - Mureş : Photos & Memories - Transylvania - Romania : A unique visual contemporary guide and key for tourism and business / [Publisher : Aurelian Grama] ; [Contributions : Alin Zaharie, Călin Bărăian, Eliodor Moldovan...]. - [Cluj-Napoca] : s.n., [2013]. 187 p. : il. color.. - (Maecena. Cultural Patronage). Texte în limbile : română, maghiară, engleză, freanceză, germană, italiană. ISBN 978-973-0-15371-2 008(498.4-35 Mureş) 910.4(498-35 Mureş)(084) 725.94(498.4-35 Mureş) 726(498.4-35 Mureş) MONUMENTE ISTORICE(Mureş) PATRIMONIU CULTURAL MUREŞ(biserică)

MUREŞ(despre) MUREŞ(arhitectura) MUREŞ(cultură) MUREŞ(monumente) Mureş (judeţ). Tîrgu-Mureş. România III 34368 910/M96

206 - MARINESCU, ANGELICA HELENA India : Etnografie subiectivă sau pseudo-ghid de călătorie / Angelica Helena Marinescu. -

[Bucureşti] : Tritonic, [2016]. 226 p. : tab., fig.. - (Sens). Note de subsol. Bibliografie p. 223-226. ISBN 978-606-749-144-9 910.4(540) 821.135.1-992 304.3(540) 082.1 Sens INDIA JURNAL DE CĂLĂTORIE(India) LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie) MOD

DE VIAŢĂ(India) CĂLĂTORII GEOGRAFICE(India) India II 97834 910/M40

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 77: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

77

929 - Biografii. Genealogii. Heraldică

207 - BODÓ MÁRTA Nőszirom : Beszélgetések keresztény értelmiségi nőkkel / Bodó Márta. - Marosvásárhely :

Dokumentum Egyesület ; Lector, 2016. 235 p. ISBN 978-606-92584-8-4 929:396(498)(047.53) 396(498):929(047.53) 248.1 INTERVIURI FEMEI VIAŢĂ RELIGIOASĂ FEMEI(Transilvania) BIOGRAFII(femei)

CREŞTINISM INTELECTUALI I 20391 929/B61

208 - NEMES GYULA Érdemessé tett életek : Interjúk, riportok / Nemes Gyula. - Marosvásárhely ; Nagyernye :

Garabontzia Kiadó, 2017. 173 p. : il. color. ISBN 978-606-54393-35 929(=511.141)(498.4)(047.53) BIOGRAFII INTERVIURI PERSONALITĂŢI(Transilvania) TÂRGU-MUREŞ(edituri)

ARTICOLE BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi)(Mureş) PERSONALITĂŢI(maghiari) III 34369 929/N46

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 78: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

78

94(100) - Istorie universală

209 - FÖLDI PÁL Fehér sas, vörös csillag : Szovjet agresszió Lengyelország ellen 1919-1920 / Földi Pál. -

2.javítotottkiadás. - s.l. : Csengőkert Könyvkiadó, s.a. 192 p. Prefaţă p. 5-6. Note p. 189-191. Bibliografie p. 188. ISBN 978-615-5237-65-1 94(100)"1919/1920" 355.48(438)"1919/1920" ISTORIE ISTORIE UNIVERSALĂ ISTORIE MILITARĂ ISTORIE MILITARĂ(bătălii)

ISTORIA POLONIEI POLONIA(istorie) Polonia II 97753 94(100)/F77

210 - FÖLDI PÁL Oroszlán és sas : A harmincéves háború 1618-1648 / Földi Pál. - 2.javítotottkiadás. - s.l. :

Csengőkert Könyvkiadó, [2014]. 208 p. Note p. 203-206. Bibliografie p. 202. ISBN 978-615-5130-63-2 94(100)"1618/1638" 355.48(100)"1618/1638" ISTORIE ISTORIE UNIVERSALĂ ISTORIE MILITARĂ ISTORIE MILITARĂ(bătălii)

ISTORIE MEDIEVALĂ RĂZBOAIE RĂZBOIUL DE 30 DE ANI II 97751 94(100)/F77

211 - VÉCSEY AURÉL Keserű magyar sors : öngyilkosok klubja / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011]. 207 p. : il. În loc de prefaţă p. 5-15. ISBN 978-963-290-051-3 929(439):616.89-008.441.44 616.89-008.441.44:929(439) MAGHIARI CELEBRI BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi)(Ungaria) SINUCIDERE

PSIHOPATOLOGIE 929/V40

212 - VÉCSEY AURÉL Magyar tragédia : Trianoni Békediktátum / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, [2010]. 206 p. : il. ISBN 978-963-9685-69-7 94(=511.141) 94(439)"19" 341.382 "1920" Trianon ISTORIA POPORULUI MAGHIAR ISTORIA UNGARIEI TRATATE ISTORICE

TRATATUL DE LA TRIANON II 97755 94(100)/V40

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 79: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

79

94(498) - Istoria României

213 - BALLY, ANGE O lucrare de acum un secol despre Basarabia ca ţinut moldovenesc / Ange Bally ; Ediţie

îngrijită, studiu, note şi comentarii: Maria Danilov ; Traducere : Lucia Arnăut ; Publicată de N. Iorga. - [Bucureşti] : Tritonic, [2016]. 227 p. : foto.; tab. Notă asupra ediţiei p. 7-9. Note de subsol. ISBN 978-606-749-132-6 94(478) 94(497) ISTORIA BASARABIEI BASARABIA BASARABIA(istorie) ISTORIA

ROMÂNIEI(Basarabia) REPUBLICA MOLDOVA(istorie) II 97803 94(498)/B22

214 - PAPIU ILARIAN, ALEXANDRU Viaţa, operele şi ideile lui Georgiu Şincai : 14/26 septembrie 1869 / Alexandru Papiu Ilarian ;

Răspuns : George Bariţiu. - [Ediţie îngrijită de Nicolae D. Ploeşteanu]. - Bucureşti : Editura Universitară, 2017. 189 p. : il. Prefaţă p. 5-6. Note de subsol. ISBN 978-606-28-0661-3 94(498) Şincai, Gheorghe 929 Şincai, Gheorghe Şincai, Gheorghe ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA ROMÂNIEI(Şincai, Gheorghe) BIOGRAFIE(Şincai,

Gheorghe) II 97869 94(498)/S59P

Biblioteca Judeţeană Mureş

Page 80: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

80

Index de autori

A

Alak Isac, Alina - 59 Aliverti, Paolo - 75 Allard, Tim - 81 Anderson, Chris - 126 Andreas-Brümmer, Dagmar - 121 Anghilac, Cezarina - 154 Arbore, Grigore - 155 Asseray, Philippe - 82 Atwood, Margaret - 134 Avery, Lara - 135 Avril, Guy - 96

B

Bainbridge, David A. - 83 Bálint Ágnes - 193 Bally, Ange - 213 Balogh Attila - 194-195 Bârgăoanu, Alina - 23 Bastian, Hans-Werner - 76 Berekméri Árpád-Róbert - 51 Berger, Jonah - 24 Bertrand, Bernard - 84 Bock, Laszlo - 42 Bodó Márta - 207 Bogdan, Lucian-Dragoş - 156-157 Böjte Csaba - 13 Bretin, Rodica - 158

C

Cacciola, Grazia - 97 Cadaru, Eugen - 159 Caine, Rachel - 136 Celnicu, Tinca - 102 Chand, Nandika - 6-7,10 Chira, Adrian - 85 Chira, Lenuţa - 86 Christescu, Adrian - 160-161 Christescu, Mircea - 162 Cialdini, Robert B. - 25 Cocişiu, Lucia - 163 Cristea, Stan V. - 164 Crocker, Pat - 98 Croitoru, Alin - 26 Cseh Katalin – 196

Page 81: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

81

D

Dăscălescu, Aurelia - 61 Delinsky, Barbara - 137 Demény Péter - 197-198 De Tata, Emilio - 62 Dimény Lóránt - 199 Doboş, Dan - 165 Dobreanu, Doina - 204 Dougherty, Martin J. - 122 Duhigg, Charles - 11 Dumbravă, Ion - 166

E

Edwards, Martin - 49 Elliott, Alex - 77 Exner, M.J. - 8

F

Ferencz Éva - 123 Ferrazzi, Keith - 44 Fischer-Uhlig, Horst - 113 Fisch, Klaus - 112 Fisher, Joe - 109 Földi Pál - 209-210 Fometici, Cătălina - 167 Fowler, Susan - 103 Frigioiu, Nicolae - 36 Frunzaru, Valeriu - 45 Frunză, Sandu - 27

G

Georges, Manuela - 127 Gheorghiu, Laura - 37 Godin, Seth - 12 Goldberg, David J. - 63 Green, Jane A. - 60 Grobel, Lawrence - 4 Guţu, Vitalie - 87

H

Hallenga, Uwe - 74 Handy, Charles - 28 Haulică, Michael - 168 Havasi Balázs - 119 Hodicska Tibor - 38 Holmes, Chet - 47 Hrib, Bogdan - 169

Page 82: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

82

Hughes, Steve - 110

I

Ibrahimović, Zlatan - 124 Ionescu, Anamaria - 170 Iturbe, Antonio G. - 148 Ivănescu, Adrian - 64

K

Kahney, Leander - 104 Kawasaki, Guy - 29 Keresztesi Arthur Atilla - 65 Knight, Phil - 138 Kohfink, Marc-Wilhelm - 88 Kószó József - 99,117 Krajňak, Maroš - 190-191

L

Lamba, Alexandru - 171-172 Lazăr, Florin - 53 Lefkovits Szidónia - 1 Le Gac, Jean-Marc - 66 Lupu, Anca Roxana - 67

M

Macheteau, Sophie - 89 Marinescu, Angelica Helena - 206 Mateescu, Florin - 90 Mateescu, Olga Delia - 173 Mateescu, Robert Radu - 68-69 Matei, Teodora - 174-176 Măţel-Boatcă, Maria - 133 McChrystal, Stanley - 105 Moldovan, Alina-Maria - 55 Mott, Tony - 177 Mouratoglu, Patrick - 125 Mühlbauer, Hans - 78 Murakami, Haruki - 192 Mustafa, Zully - 178

N

Nagy Attila - 200 Nardo, Pierette - 100 Negrescu, Victor - 48 Nelson, Jandy - 139 Nemes Gyula - 208

Page 83: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

83

O

Oprea, Mirela - 179 Oram, Kelly - 140 Osztroluczky Miklós - 114

P

Pantea, Maria Alexandra - 5 Papiu Ilarian, Alexandru - 214 Paşca, Maria Dorina - 70 Pearce, Dave - 71 Pieber, Karl - 91 Pollan, Michael - 72 Popescu, Alexe - 18 Popescu, Rebeca - 54 Popper Péter - 14 Porter, Eleanor Hodgman - 141 Prat, Jean-Yves - 92

R

Ranseder, Bärbel - 111 Raynor, Michael E. - 106 Reisz, Robert D. - 19 Roam, Dan - 30 Rocha, Luís Miguel - 149 Roşulescu, Bogdan - 93 Rotaru, Nicolae - 31 Rowell, Rainbow - 142

S

Sandu, Georgiana - 180-181 Sârbu, Emanuel Adrian - 32 Săvulescu, Rodica - 107 Schlender, Brent - 2 Sedláček, Tomáč - 43 Shafer, Jay - 118 Sievers, Gerd Wolfgang - 94-95 Speteanu, Adina - 182 Spielmann Mihály - 201 Stănciugelu, Ştefan - 39-40 Stanici, Miroslav - 33 Stăvaru, Ana-Maria - 50 Stiglitz, Joseph E. - 46 Stîna, Paula Lucia Mihaela - 56-57 Stroe, Monica - 34 Szabo, Lucian-Vasile – 183

Page 84: Biblioteca Judeţeană Mureş Buletinul Cărţilor Noi ...bjmures.ro/publicatii/buletine/Bcn11_2017.pdfTotul despre sex şi căsnicie / M.J. Exner ; Traducere de Raluca Cimpoiaşu.

84

T

Tamás Dénes - 202 Teodorescu, Cristian - 184 Thapar, G.D. - 73 Tiedt, Christian - 79 Timariu, Daniel - 185-186 Tomlin, Graham - 15 Toncean, Irina - 187 Tracy, Brian - 9 Trâncă, Sorin - 108 Ţurlea, Stelian - 188

U

Ulfkotte, Udo - 41 Ursan, Marian - 35

V

Vécsey Aurél - 211-212 Verona, Lucia - 189 Vida Gábor - 203 Vivian, John - 115

W

Weidhofer, Jusefina - 101 Weninger, Brigitte - 146 Woods, Jeremy G. - 16 Woods, Magda - 17

Y

Yalom, Irvin D. - 143 Yoon, Nicola - 144-145

Biblioteca Judeţeană Mureş