Armatura strapungere

12
Sisteme de ancorare Sisteme de armare la strapungere Dornuri de forfecare Sisteme de prindere pentru fatade Prezentare generala a produselor

description

Calcul

Transcript of Armatura strapungere

Page 1: Armatura strapungere

Sisteme de ancorare

Sisteme de armare la strapungere

Dornuri de forfecare

Sisteme de prindere pentru fatade

Prezentare generala a produselor

Page 2: Armatura strapungere

Şine de ancorare JTA W şi JXA Wpentru încărcări care nu sunt predominant statice

22

195 mm

48 mm

72 mm

190 mm

42 mm

55 mm

165 mm

34 mm

53 mm

30 mm

50 mm

100 mm 90 mm

40 mm

22 mm

Sisteme de ancorare JORDAHL®

Şinele de ancorare JORDAHL® JTA W şi JXA W, împreună cu şuruburile JORDAHL® aferente, alcătuiesc un sistem de ancorare sigur şi flexibil. Prin combinarea acestora cu celelalte componente din cadrul gamei de accesorii JORDAHL®, practic orice solicitare statică sau dinamică poate fi preluată de acest sistem de ancorare, într-un

mod simplu, economic şi eficace. Şinele de ancorareJORDAHL® JTA W sunt destinate pentru a prelua forţe de întindere şi transversale, cu direcţia perpendiculară pe axa longitudinală a şinei. Iar şinele de ancorare JORDAHL® JXA W dinţate pot prelua încărcări după toate direcţiile, inclusiv după axa longitudinală a şinei.

Semnificaţia literei WProfilul şinelor este laminat la cald din lingouri pline de oţel. Acesta capătă astfel o formă optimă, cu tensiuni remanente mici şi poate fi utilizat pentru solicitări dinamice, unde pretensionarea şuruburilor la încărcări variabile este foarte importantă.

Avantaje Capacitate portantă, pentru încărcări statice

care variază între 8.0 şi 40.0 KN Margine solidă a şinei, pentru pretensionarea

şuruburilor, obţinută printr-un proces de strângere puternică a piuliţei

Pentru solicitări dinamice şi solicitări variabile sau predominant statice Rezistenţă la oboseală până la încărcarea limită

de serviciu Verificate în cazul exploziilor şi al şocurilor Ancorare sigură care nu deteriorează suprafaţa

betonului sau armătura Potrivire excelentă în elemente puternic armate

sau în elemente filigran Potrivite pentru beton fisurat sau nefisurat

JTA W 72 / 48cu JA

Şine de ancorare laminate la cald, pentru solicitări de întindere şi transversale

JTA W 55 / 42cu JB

JTA W 53 / 34 cu JB

JTA W 50 / 30 cu JB

JTA W 40 / 22 cu JC

JTA W 53/34 cu JB JXA W 53/34 cu JXB

JA

M 20/24/27/30

JB

M 10/12/16/20/24

JB

M 10/12/16/20

JB

M 10/12/16/20

JC

M 10/12/16

Şuruburi cap - cârlig

Page 3: Armatura strapungere

33

190 mm

44 mm

64 mm

20 mm

80 mm

29 mm38 mm

23 mm

100 mm

165 mm

34 mm

53 mm

Aprobate pentru utilizare în elemente de construcţie ce trebuie să respecte cerinţe

stricte de protecţie împotriva focului Fixare rapidă şi eficientă pe şantier Asamblare cu unelte simple (ciocan şi cheie fixă)

Şinele de ancorare JORDAHL® JTA W corespund nor-melor europene în vigoare, dispun de Agrement Teh-nic European ETA 09/0338 şi au aviz tehnic general cu numărul Z-21.4-151. Iar şinele de ancorare dinţate JORDAHL® JXA W sunt reglementate în Germania, prin avizul tehnic general Z-21.4-1690, şi sunt aprobate de instituţiile naţionale specializate din domeniu, prin agrement tehnic.

Despre material Şinele de ancorare JORDAHL® JTA W şi JXA W sunt fa-bricate din oţel normal sau din oţel care nu rugineşte, dar pot fi livrate şi sub forma galvanizată sau din oţel inoxidabil de tip A4.

Lungimile furnizate Şinele de ancorare JORDAHL® JTA W şi JXA W suntdisponibile în 9 tipuri diferite de secţiuni transversale şi pot fi livrate în orice lungime cerută, până la 6 metri.

Şuruburile JORDAHL®

Şuruburile JORDAHL® corespunzătoare sunt fabricate din oţel cu clasa de rezistenţă 4.6 şi 8.8 sau din oţel inoxidabil grupa 50 sau 70.

Profilele JORDAHL® de tip Wasigură, în combinaţie cu şaibele şişuruburile cap-cârlig, o distribuţieuniformă a presiunii pe plăcuţasuport şi astfel un cuplu ridicat depretensionare.

Şuruburile JORDAHL® dinţate Şinele de ancorare JORDAHL® de tip JXA şi JZA în combinaţie cu

şuruburile dinţate (JXB, JXH, JXD şi JZS) pot fi utilizate pentru solici-tări după toate direcţiile.

Prin şuruburile JORDAHL® se garantează: Coordonare perfectă cu gama de şine

JORDAHL® Folosirea unor materiale pentru diferite niveluri

de expunere la coroziune Calitate certificată, compatibilitate exactă şi

performanţă ridicată Fiabilitate la instalare datorită marcajelor de

siguranţă

Şuruburile JORDAHL® cu cap-cârlig şi cu cap-ciocanŞinele de ancorare JORDAHL® de tip JTA, în combinaţie cu şuruburile cap-ciocan (JH, JD) şi cap-cârlig (JA, JB, JC) pot prelua solicitări din forţe transversale şi de întindere.

Şine de ancorare laminate la cald, pentru solicitări

de întindere, transversale şi longitudinale

Şuruburi dinţate

JXA W 64 / 44cu JXE

JXA W 29 / 20cu JXD

JXA W 38 / 23cu JXH

JXE

M 20/24

JXH

M 12/16

JXD

M 10/12

JXA W 53 / 34cu JXB

JXB

M 16/20

Page 4: Armatura strapungere

Şine de ancorare JTA K şi JZA K

44

80 mm

38 mm

17 mm 50 mm

28 mm

15 mm

100 mm

50 mm

30 mm

195 mm

48 mm

72 mm

165 mm

34 mm

53 mm

90 mm

40 mm

25 mm

41 mm

22 mm

90 mm

Sisteme de ancorare JORDAHL®

Şinele de ancorare de tip JTA K şi JZA K, împreunăcu şuruburile JORDAHL® corespunzătoare (vezi pagina 3), alcătuiesc un sistem de ancorare universal. Prin combinarea acestora cu alte componente din cadrul gamei de accesorii JORDAHL®, îmbinările solicitate la încărcări statice pot fi rezolvate simplu şi eficient.Şinele de ancorare JORDAHL® JTA K au capacitatea de a prelua încărcări de întindere şi transversale cu direcţia perpendiculară pe axa longitudinală a şinei.Şinele de ancorare JORDAHL® JZA K pot prelua încăr-cări după toate direcţiile.

Semnificaţia literei KProfilul este realizat din platbandă de oţel şi prelucrat la rece în mai multe etape, folosind diferite utilaje de profilare. Acesta capătă astfel margini rotunjite şi o grosime constantă a metalului de-a lungul întregii secţiuni transversale.

Avantaje Capacitate portantă, pentru încărcări statice care

variază între 3.5 şi 40.0 kN Greutate mai scăzută decât cea a profilelor

convenţionale comparabile pentru aceeaşi categorie de încărcare

Ancorare sigură, fără a deteriora suprafaţa betonului sau a armăturii Potrivire perfectă în betonul puternic armat

sau în elemente filigran ≥ 10 cm Instalare rapidă şi eficientă pe şantier şi

asamblare cu unelte simple (ciocan şi cheie fixă)Şinele de ancorare JORDAHL® JTA K corespund normelor europene în vigoare, dispun de Agrement Tehnic Euro-pean ETA 09/0338 şi au aviz tehnic general cu numărul Z-21.4-151. Iar şinele de ancorare dinţate JORDAHL® JZA K sunt reglementate în Germania prin avizul tehnic gene-ral Z-21.4-741 şi sunt aprobate de instituţiile naţionale specializate din domeniu, prin agrement tehnic.

Lungimile disponibileŞinele de ancorare JORDAHL® JTA K şi JZA K sunt disponibile în 7 tipuri diferite de secţiuni transver-sale şi pot fi livrate în orice lungime cerută, până la 6 metri.

Despre materialŞinele de ancorare JORDAHL® de tip JTA K şi JZA K sunt fabricate din oţel normal sau din oţel care nurugineşte, dar pot fi livrate şi sub forma galvanizatăsau din oţel inoxidabil de tip A4.

JTA K 38 / 17cu JH

JTA K 28 / 15cu JD

JTA K 50 / 30cu JB

JTA K 72 / 48cu JA

JTA K 53 / 34cu JB

JTA K 40 / 25cu JC

JZA K 41 / 22cu JZS

JA

M 20/24/27/30

JB

M 10/12/16/20

JB

M 10/12/16/20

JH

M 10/12/16

JZS

M 12/16

JD

M 6/8/10/12

JC

M 10/12/16

Page 5: Armatura strapungere

Sisteme de ancorare JGB,pentru balustrade

55

225 mm

50 mm

30 mm

320 mm

34 mm

53 mm

200 mm

40 mm

22 mm

14 mm

12 mm12 mm

38 mm50 mm53 mm 40 mm

165 mm17 mm

225 mm30 mm

320 mm

34 mm200 mm

25 mm

14 mm

12 mm12 mm

10 mm

Sistemul JORDAHL® JGB asigură o instalare sigurăşi rapidă a balustradelor pe faţa exterioară aplanşeelor de balcon. Este format din şine deancorare scurte cu o alcătuire specială, care suntînglobate în beton, şi din şuruburile JORDAHL®

corespunzătoare (vezi pagina 3), şaibe şi piuliţe.Sistemul JORDAHL® JGB poate fi livrat în diferitedimensiuni şi clase de rezistenţă.Sunt disponibile diferite modele de profile: Pentru utilizare în planşeele balcoanelor - Şine de

ancorare prevăzute cu bare de armături drepte Pentru parapeţi din beton înguşti sau verticali

- Şine de ancorare prevăzute cu bare de armături îndoite Pentru utilizare la colţuri - Şine de ancorare

speciale, de colţ Pot fi fabricate la cerere şi alte tipuri sau forme.

Avantaje Potrivit pentru planşee cu grosime minimă de 10 cm Potrivit pentru diferite tipuri de fixare a

balustradelor Verificat pentru încărcări concentrate sau

distribuite Disponibil în diferite lungimi Rezistent la coroziune graţie construcţiei sale

din oţel inoxidabil Calcule şi verificări statice printr-un program de

calcul intuitiv

Şinele de ancorare JGB pentru balustrade, auaprobare tehnică generală pentru construcţii cunumărul Z-21.4-1913.

Lungimile furnizateŞinele de ancorare JORDAHL® JGB pot fi fabricateîn lungimi standard de 100 mm, 120 mm, 150 mm,200 mm, 220 mm şi 250 mm, dar putem fabrica lacerere şi lungimi speciale.

Despre materialPentru utilizare în aer liber, profilul şinelor şi piesele aferente de prindere sunt fabricate din oţel inoxidabil de tip A4. Pentru utilizare în interior, pro-filele sunt fabricate din oţel şi galvanizate, având un strat de zinc ≥ 50 μm.

JGB W 50 / 30cu JB

JGB W 53 / 34cu JB

JGB W 40 / 22cu JC

JB

M 12/16/20

JB

M 12/16/20

JC

M 12/16

JGB K 38 / 17cu JH

JGB K 50 / 30cu JB

JGB K 53 / 34cu JB

JGB K 40 / 25cu JC

JB

M 12/16/20

JB

M 12/16/20

JH

M 12/16

JC

M 12/16

Page 6: Armatura strapungere

Şine JTB pentru fixarea tablei cutate

66

Sisteme de ancorare JORDAHL®

Pentru fixarea rapidă şi economică a tablelortrapezoidale pe elementele de beton armat, fără aproduce deteriorări în aceste elemente, şineleJORDAHL® pentru fixarea tablelor cutate reprezintăsoluţia optimă. Şinele pentru fixarea tablelor cutatede tip JTB AR şi JTB uni se introduc uşor întrearmături, datorită formei subţiri a ancorelor şi suntînglobate în elementele structurale, la acelaşi nivelcu suprafaţa betonului.

Avantaje Asamblare rapidă a tablelor metalice

trapezoidale folosind şuruburi cu autofiletare Asamblare efectuată într-o singură etapă de lucru Nu produce deteriorări în elementele structurale Grad înalt de siguranţă Capacitate portantă garantată Rezistenţă la coroziune

Şinele JORDAHL® JTB pentru fixarea tablei cutatesunt aprobate de autorităţile specializate din do-meniul construcţiilor sub numărul Z-21.4-161 şidispun de agrement tehnic naţional.

Tipul JTB-AR Aprobat pentru încărcări de calcul de 7.0 kN pe

ancoră, cu ancore curbate dispuse central Asamblare facilă şi introducere uşoară între

armăturile existente Ca profil 60/24/3 Ca profil 60/22/6

Tipul JTB-uni Aprobat pentru încărcări de calcul de 7.0 kN pe

perechi de ancore. Ancorele subţiri cu cap sunt dispuse lateral.

Eficient pentru o asamblare simplă şi rapidă, se încadrează perfect şi fără efort în orice tip de armare. Potrivit pentru elemente puternic armate.

Spaţiul pentru depozitare este redus la minim, fără a fi deranjat de ancore, deoarece şinele se pot aşeza una peste cealaltă.

Ca profil 60/24/3 Ca profil 60/22/6

Despre materialŞinele JORDAHL® JTB pentru fixarea tablei cutatesunt fabricate conform DIN EN 10 025, galvanizateprin cufundare sau din oţel inoxidabil de tip A4.

Lungimile furnizateDisponibil în elemente de 3 m lungime.

JTB 60 / 24 / 3 - AR JTB 60 / 22 / 6 - AR JTB 60 / 24 / 3 - uni JTB 60 / 22 / 6 - uni

100 mm 100 mm

60 mm60 mm

24 mm 22 mm

3 mm 6 mm

68 mm68 mm

22 mm

6 mm3 mm

60 mm60 mm

24 mm

JTB-AR JTB-uni

Page 7: Armatura strapungere

Şine JM pentru montaj /Şine JMLcu găuri pentru prinderea instalaţiilor

77

Tipuri de secţiuni transversale JM K

Şinele JORDAHL® cu dos neted sau cu găuri pentruprinderea instalaţiilor, împreună cu şuruburileJORDAHL® corespunzătoare (vezi pagina 3),alcătuiesc un sistem de fixare flexibil şi universal. Prin combinarea acestora cu celelalte componentedin cadrul gamei de accesorii JORDAHL®, aproapeorice problemă de fixare poate fi rezolvată simpluşi eficace.

Profilele JM K formate la rece sunt furnizate în 15tipuri diferite.

Profilele JM W laminate servesc cel mai bine subforma şinelor fără găuri: Margini solide ale şinelor, suprafeţele mari de

contact şi cuplul ridicat de strângere Sudabilitate uşoară datorită marginilor la unghi

drept ale profilelor şi fără tensiuni remanente Materialele corespunzătoare pentru diferite

grade de expunere la coroziune

Despre materialŞinele JORDAHL® cu dos neted sunt fabricate din oţel normal sau care nu rugineşte, dar pot fi livrateşi în variantă galvanizată prin cufundare sau din oţel inoxidabil de tip A4. Tipul JM W este laminat din lingouri pline de oţel (profilele W), iar tipul JM K este profilat la rece din platbandă de oţel (profile K).

Lungimile furnizateŞinele sunt disponibile în lungimi de 6 m, dar se pot livra şi lungimi speciale la cerere.

JM W 72 / 48cu JA

48 mm

72 mm

JM W 53 / 34cu JB

34 mm 30 mm 22 mm

JM W 50 / 30cu JB

JM W 40 / 22cu JC

42 mm

53 mm55 mm

50 mm40 mm

JM W 55 / 42cu JB

48 mm

72 mm

34 mm 30 mm

53 mm 50 mm

25 mm

40 mm

40 mm

50 mm

22 mm26 mm

48 mm

41 mm

JM K 72 / 48 cu JA

JM K 53 / 34cu JB

JM K 50 / 30cu JB

JM K 40 / 25*cu JC

JM K 50 / 40* cu JB

JM K 40 / 22cu JC

JM K 48 / 26cu JB

JM K 41 / 41*cu JAM

41 mm

40 mm

JM K 38 / 17cu JH

17 mm

38 mm

JM K 28 / 28*cu JD

JM K 28 / 15*cu JD

JM K 28 / 12cu JD

JM K 21 / 12cu JG

JM K 36 / 36*cu JH

36 mm

36 mm

JM K 36 / 20cu JH

20 mm

36 mm

28 mm

28 mm

15 mm 12 mm 12 mm

28 mm 28 mm21 mm

Şine JM pentru montaj Şine JML cu găuri pentruprinderea instalaţiilor

Tipuri de secţiuni transversale JM W

* Disponibile şi în varianta găurită, pentru prinderea instalaţiilor

Page 8: Armatura strapungere

Armături JDA pentru străpungere

8

Sisteme armare JORDAHL® la strapungere

8

În cazul planşeelor dală, se obţine o utilizare optimă a spaţiului interior, iar realizarea lor se caracterizează printr-un consum minim de cofraj şi armătură. Armătu-rile pentru străpungere sunt folosite petru a transmite solicitările de forfecare pe o zonă relativ mică, unde apar concentrări mari de eforturi. Rezistenţa la stră-pungere a dalei poate fi mărită astfel cu până la 90%, comparativ cu planşeele fără armături la străpungere. Implementarea sistemului este aprobată pentru plan-şee de minim 18 cm grosime.

Avantaje Calcul şi dimensionare după Metoda Stărilor

Limită, cu coeficienţi parţiali de siguranţă Se ia în considerare distribuţia asimetrică a încăr-

cărilor pentru fiecare poziţie de rezemare Concordanţă între dornuri şi capacitatea de rezis-

tenţă la străpungere Capacitate portantă de 1,9 ori mai mare faţă de

planşeele fără armături la străpungere Aranjare simplă a dornurilor, prin poziţionarea

succesivă a pieselor standard Consum minim de cofraj Instalare simplă şi rapidă Posibilitate de instalare de jos sau de sus Montaj la nivelul planşeului Utilizare optimă a spaţiului Termene de livrare scurte Program de calcul intuitiv şi uşor de folosit

Armăturile JDA pentru străpungere sunt aprobate de autorităţile specializate din domeniul construcţiilor, atât în Germania, cu numărul Z-15.1-214 conform DIN 1045 1: 2001-07, cât şi la nivel naţional, prin agrement tehnic.

Planşee prefabricateDesign-ul în versiunea JDA-FT-Klick a fost conceput pentru a fi utilizat la planşee prefabricate: elementele JDA sunt furnizate în piese neasamblate, în set, de ex. ancore + platbandă de instalare + distan-ţieri. În această variantă de utilizare, se previne orice perturbare în secvenţele automatizate de producţie, iar montajul armăturilor de rezistenţă sau a celor sub formă de grindă cu zăbrele se desfăşoară în condiţii optime. La locul punerii în operă, armăturile superi-oare pot fi poziţionate fără alte lucrări suplimentare şi fără să fie deranjate de platbanda de montaj.

Beton turnat în situArmăturile JORDAHL® la străpungere pot fi instalate fără probleme în elemente turnate monolit, atât în planşee dală, cât şi în radier. Montajul dornurilor JDA se poate realiza atât cu platbanda de instalare sprijinită pe cofraj, cât şi cu platbanda de instalare deasupra armăturilor superioare.

JORDAHL® JDA-S Armare la forţă tăietoareArmăturile JORDAHL JDA-S, asigură la planşee dală un transfer optim al forţelor şi o distribuţie considerabil mai bună a eforturilor unitare de forfecare, comparativ cu alte soluţii de armare. Cu o capacitate portantă semnificativ mai mare, conform verificărilor efectuate după DIN1045, şi cantitatea de armătură la forţă tăie-toare este mai mică. Instalarea uşoară de sus în jos a armăturilor pentru forţă tăietoare permite un montaj rapid şi asigură utilizatorului o privire de ansamblu clară pentru verificare.Armăturile JDA pentru forţă tăietoare sunt aprobate de autorităţile specializate din domeniul construcţiilor pentru încărcări statice şi dinamice, atât în Germania, cu numărul Z-15.1-268, conform D N 1045 1: 2001-07, cât şi la nivel naţional.

Ancore cu cap dublu

hk

dk∅

dA∅

JDA pentru planşee prefabricate JDA pentru beton turnat în situ

Page 9: Armatura strapungere

Dornuri de forfecareJDSD / JDSDQ

99

Dornurile de forfecare JORDAHL® JDSD şi JDSDQ,datorită construcţiei lor robuste, au o capacitateportantă foarte mare. Permit mici deformaţii şiprevin astfel o rupere casantă din beton.Materialele din oţel inoxidabil atent selectategarantează o durată lungă de viaţă.

Avantaje Rezistenţă la forfecare până la 995 kN Pentru rosturi de maxim 60 mm lăţime Distribuţie optimizată a eforturilor prin dornurile

transversale integrate Permit deplasări în plan orizontal, după cele

două direcţii principale Instalare simplă, rapidă şi exactă Posibilitate de utilizare în planşee cu înălţimea

minimă de 16 cm.

Dornurile de forfecare duble JDSD şi JDSDQ suntaprobate de autorităţile specializate din domeniulconstrucţiilor, atât în Germania, cu numărul Z-15.7-237, cât şi la nivel naţional, prin agrement tehnic.

Despre materialToate dornurile de forfecare duble sunt fabricate în totalitate din oţel inoxidabil, ceea ce asigură cel mai ridicat nivel de rezistenţă la coroziune.

Manşetă de protecţie împotriva foculuiDacă există cerinţe specifice de protecţie împo-triva focului la elementele structurale, conform DIN 4102 partea a 2-a, atunci dornurile de forfeca-re JORDAHL® vor fi instalate împreună cu manşete de protecţie împotriva focului. Clasificarea F 90 poate fi atinsă numai atunci când dornurile sunt protejate în rost de manşete de protecţie împotriva focului. Aceste elemente JORDAHL® de protecţie împotriva focului sunt fabricate dintr-un material care se transformă în spumă în prezenţa focului, închizând complet rosturile. Este disponibil în grosimi de 20 mm şi 30 mm: JBRM 20 pentru lăţimi ale rosturilor de până

la 20 mm JBRM 30 pentru lăţimi ale rosturilor de până

la 30 mm

Manşetele de protecţie împotriva focului pot ficombinate în cazul rosturilor mai mari.

Dornuri de forfecare JORDAHL®

Eclisă rigidă, rezistentă laÎncovoiere

Plăcuţă de transmitere a forţelor

Capac de sigilare

Deplasări orizontale

Dornuri

Tub de glisare

Dornuri transversale

Plăcuţă principală, cu găuri pentru cuie (zonă pentru instalare)

Dornuri JORDAHL® JDSDQ cu manşetă de protecţie împotriva focului

JDSDQ

JDSD

Deplasări orizontale

Tub dreptunghiular cu tub glisantDeplasări transversale

Şi rotireDorn

Dornuri transversale

Plăcuţă principală, cu găuri pentru cuie (zonă de istalate)

Page 10: Armatura strapungere

Sisteme de console JVA+ pentru zidăria de cărămidă aparentă

1010

Sisteme de prindere JORDAHL® pentru fatade

Placarea faţadelor oferă posibilitatea unui design creativ şi a unor forme de arhitectură unice, dar în acelaşi timp, protejează clădirea de influenţele climatice negative cum ar fi ninsoarea, gerul, ploaia sau căldura, respectiv de zgomot şi murdărie. Ansamblurile de blocuri pentru placare pot fi ataşate într-un mod economic şi cu durată lungă de viaţă prin consolele de sprijinire JORDAHL®. Acestea preiau încărcările date de zidăria de cărămidă şi le transmit mai departe peretului interior de rezis-tenţă, prin intermediul şinelor de ancorare sau a diblurilor, formând astfel un perete exterior alcătuit din 2 straturi: cu izolaţie termică şi strat de aer.

Avantaje Reglabile vertical pentru compensarea fără

probleme ale toleranţelor de construcţie Disponibile în mai multe variante pentru diferite

situaţii de sprijinire cum ar fi perete normal, zone de colţ, stâlpi sau buiandrugi

Trei clase de rezistenţă 3.5, 7.0 şi 10.5

Capul consolei din sistemul de sprijinire JORDAHL® pentru zidărie de cărămidă este aprobat de către Institutul German pentru Inginerie Civilă cu numărul Z 21.8 1868 şi capacitatea portantă a sistemului JORDAHL® de prindere a zidăriei de cărămidă este demonstrată prin încercare de tip nr. TP08/004.

SumarConsolele JORDAHL® de suport a zidăriei decărămidă sunt disponibile în diferite lungimi şidimensiuni, putând fi fabricate la dimensiunispeciale, în funcţie de situaţie.

Despre materialConsolele JORDAHL® de suport a zidăriei decărămidă şi accesoriile aferente sunt fabricate dinoţel inoxidabil, cu clasa III de rezistenţă lacoroziune.

Plăcuţă de ajustarecu gaură longitudinalăînclinată

Şaibe de prindereŞurub JORDAHL® cupiuliţă/sau diblu

Şine de ancorare JORDAHL® înglobate înbeton şi din oţel inoxidail/sau dibluri defixare

Inimă

Plăcuţă de presiune

Plăcuţă de rezemare În

ălţim

e X

de in

stal

are

Lungimea L a consolei

JVA-E JVA-P JVA-F JVA-N JVA-NFT

Sistem de console JORDAHL® pentru zidăria de cărămidă aparentă (extras)

Page 11: Armatura strapungere

1111

Agrafe de legătură

Agrafele orizontale de legătură împiedică flambajulzidăriei de placare şi transmit forţele orizontalegenerate de vânt la structura de rezistenţă. Agrafe de legătură în formă de L: pentru zidărie

de cărămidă cu două straturi cu sau fără izolaţie termică. Îndoirea este prevenită graţie formei ondulate a elementului.

Agrafe de ancorare: sunt agrafe de legătură pre-asamblate pentru placări de zidărie care urmează să fie montate pe pereţi existenţi din cărămidă sau beton. Îndoirea este împiedicată prin forma ondulată. Fiecare unitate de împache-tare conţine un instrument de inserare.

Agrafă pentru ancorare

Ancore permanente pentru schele

Ancorele permanente pentru schele permit prin-derea sigură a schelelor de lucru în structura de rezistenţă, fără să provoace stricăciuni în zidăria de faţadă. În structura de rezistenţă sunt poziţionate dibluri metalice de ancorare şi ghidate prin placa-rea exterioară. Schelele care sunt montate ulterior prezintă un risc foarte ridicat dacă nu sunt prinse de structură, dar pot fi legate de aceste ancore dacă au fost instalate odată cu realizarea faţadei. Aceste ancore permanente, de tip JGA+ Z, au rolul de a transmite forţele ce acţionează perpendicu-lar pe suprafaţa zidăriei de placare. Dacă apar în acelaşi timp şi solicitări paralele şi perpendicularepe planul zidăriei, atunci trebuie utilizate ancorepermanente de tip JGA+ Q.

Conectori şi şine de legătură pentru zidărie

Şinele de legătură JORDAHL® pentru pereţi şiancorele pentru intersecţii de pereţi asigură oîmbinare sigură şi de durată a zidăriei, lacomponentele adiacente. Cu o înălţime redusă aprofilelor, şinele se potrivesc foarte bine şi pentruinstalarea în elemente de beton puternic armate.

Şine de legătură Kt 25/15-D pentru pereţi Ancora poate fi îndoită în exterior Asigură o ancorare corespunzătoare a elemente-

lor care au fost decofrate prea devreme

Şinele de ancorare JORDAHL® JTA K 28/15 şi JTA 38/17 pot fi folosite de asemenea şi ca şine de îmbinare pentru pereţi.

Conectori pentru cărămidă Conectori JMA pentru intersecţii de pereţi Ancore transversale JMA Q, în formă de T Ancore transversale JMA QE, în formă de L Conectori JMA-D pentru zidărie cu strat subţire

de mortar Platbenzi de conectare dinţate sau netede

Console JMK+ pentru utilizare în mortar

Consolele JMK în mortar se utilizează împreună cucornieri intermediari şi sunt folosite în situaţiile încare placarea zidăriei urmează să fie adăugată uneiclădiri existente. Pentru a realiza acest lucru, se dau găuri de montaj suficient de adânci în zidăria portantă existentă, iar consolele se introduc în go-lurile realizate şi se toarnă mortar din ciment grupa III (beton cu dilatare ridicată).

JMK+ N

JMA

JGA+ Z

Page 12: Armatura strapungere

09-2010 / 1. / 03-2012 / AZ / 500 / LIT-PUE-B-RU

S. C. JORDAHL & PFEIFERTehnica de Ancorare S. R. L.str. Malului nr. 7 et. 1550197 Sibiu, jud. Sibiu Romania

Tel: +40 269 24 60 98Fax: +40 269 24 60 99

[email protected]

[email protected]