Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi,...

107
Avizat, Aprobat, SECRETARUL JUDEȚULUI PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU IORDAN NICOLA IOAN CINDREA RAPORT PRIVIND PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SIBIU ÎN CURSUL ANULUI 2015 MISIUNEA DGASPC SIBIU Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, care asigură

Transcript of Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi,...

Page 1: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

Avizat, Aprobat, SECRETARUL JUDEȚULUI PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU IORDAN NICOLA IOAN CINDREA

RAPORT PRIVIND PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DESFĂŞURATE

DE DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA COPILULUI SIBIU ÎN CURSUL ANULUI 2015

MISIUNEA DGASPC SIBIU

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, care asigură aplicarea politicilor sociale la nivel judeţean, în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu dizabilități, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.

DGASPC are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă familial şi comunitar.

Page 2: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

I. PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR ADULTE

I.1 SERVICII REZIDENŢIALE PENTRU PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITĂȚI DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SIBIU

În subordinea Consiliului Județean Sibiu, în structura DGASPC Sibiu se află 11 centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități:

- 3 centre tip CIA (centru de îngrijire și asistență), - 2 centre de tip CRRN (centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică; în

cursul anului 2015, pe baza evaluărării nevoilor beneficiarilor, un centru de tip CRRPH a fost transformat în centru tip CRRN)).

- 4 centre de tip CRRPH (centru de recuperare și reabilitare persoane cu handicap),

- 2 centre tip CITO (centru de integrare prin terapie ocupațională).În fiecare centru, pe parcursul anului 2015, s-au desfăşurat activităţi

individuale și de grup cu beneficiarii care au constat în: evaluare a nevoilor și planificarea serviciilor furnizate în centru și/sau în

colaborare cu parteneri, informare, orientare, consiliere de specialitate (psihologică, socială, medicală), dezvoltare a abilităţilor de socializare (în centru, în comunitate, cu ocazia

realizării de excursii, ziua porților deschise, spectacole), dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, activități de recuperare/reabilitare, educație informală și nonformală, activități de informare pentru prevenirea unor comportamente nedorite sau

nesănătoase (consum alcool, fumat etc), activități de petrecere a timpului liber, sprijin pentru depășirea situațiilor de dificultate, cunoașterea și respectarea drepturilor și obligațiilor lor, a regulilor de

conviețuire în centru, sprijin pentru menținerea legăturilor cu familia, prieteni, persoane din

comunitate față de care au dezvoltat legături de atașament, soluționarea sesizărilor beneficiarilor sau altor persoane referitoare la

aceștia, participarea la activități și evenimente, organizate atât în centru, cât și în

comunitate, participare la bursa locurilor de muncă și sprijin pentru integrarea în muncă

– după caz, activități legate de îngrijire, hrănire, asigurarea unui mediu de viață cât mai

apropiat de cel familial, asistență spirituală, în colaborare cu reprezentanții cultelor, cu respectarea

opțiunilor beneficiarilor,2

Page 3: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

dezvoltarea de parteneriate public-public și public-privat pentru îmbunătățirea serviciilor furnizate.

La data de 31.12.2015 în centrele rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu handicap sunt protejate un număr de 745 persoane cu adulte cu handicap, astfel:

- 523 sunt asistați în Centre de recuperare și reabilitare / centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică;

- 95 sunt asistați în Centre de integrare prin terapie ocupațională;- 127 sunt asistați în Centre de îngrijire și asistență.

Numărul beneficiarilor adulți instituționalizați a crescut, prezentarea comparativă a situaţiei beneficiarilor asistați în centrele rezidenţiale, în cursul anilor 2013, 2014 şi 2015 fiind următoarea:

CENTRUL 31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

CIA Biertan 58 54 61CIA Ep. N. Popoviciu Biertan 29 27 25CIA Agnita 39 39 41CRRPH Tălmaciu I (transformat în 2015 în CRRN Tălmaciu)

134 133 133

CRRPH Tălmaciu II 50 50 50CRRPH Mediaș 50 50 50CRRN Rîu Vadului 137 140 141CRRPH Dumbraveni 100 100 100CITO Dumbrăveni II 50 50 50CITO Mediaș 46 46 45CRRPH Cisnadie 49 49 48TOTAL 742 738 745

3

Page 4: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Grafic privind repartizarea beneficiarilor din centrele rezidențiale pentru adulții cu dizabilități la data de 31.12.2015

8,20%3,36%

5,51%

17,88%

6,72%6,72%18,95%

13,44%

6,72%

6,05%6,45%

CIA BiertanCIA Ep. N. Popoviciu BiertanCIA Agnita CRRN TălmaciuCRRPH Tălmaciu IICRRPH MediașCRRN Rîu VaduluiCRRPH DumbraveniCITO Dumbrăveni IICITO MediașCRRPH Cisnadie

În cursul anului 2015 Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (CEPAH) Sibiu a luat următoarele decizii privind persoanele adulte cu handicap instituționalizate:

31 de decizii de instituționalizare pentru persoanele adulte cu handicap în cadrul centrelor din structura DGASPC Sibiu,

4 decizii privind transferul pentru beneficiarii aflați în centrele pentru persoanele adulte cu handicap din structura DGASPC Sibiu,

4 decizii cu privire la încetarea măsurii,în urma rapoartelor întocmite de către specialiștii Serviciului de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) pentru fiecare caz în parte din cele enumerate mai sus.

Situația privind integrarea în muncă a persoanelor instituționalizate din cadrul unităților de asistență socială pentru persoane adulte cu handicap aflate în structura DGASPC Sibiu la sfârșitul anului 2015, era următoarea:

Centrul de integrare prin terapie ocupațională Dumbrăveni II are 7 beneficiari angajați pe piața forței de muncă din comunitate, dintre care 4 beneficiari au program de 2 ore/zi, iar 3 beneficiari au program de 8 ore/zi;

Centrul de integrare prin terapie ocupațională Mediaș are 5 beneficiari angajați pe piața forței de muncă cu contract de 8 ore / perioada nedeterminată, 2 angajați pe piața forței de muncă cu contract 8 ore / perioada determinata, 3 angajați cu contract de 4 ore / perioada nedeterminata în cadrul Asociației

4

Page 5: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

(partenere) Phoenix Speranța, tot în cadrul Asociației, 1 angajată cu 1 oră / perioadă nedeterminată;

Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Tălmaciu II are 5 beneficiari angajați: 4 cu program de lucru redus de 4 ore și 1 cu program de lucru redus de 2 ore;

Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap Mediaș are 1 beneficiar angajat care lucrează cu contract de muncă pe piața forței de muncă din comunitate.

Ceilalți beneficiari care nu desfășoară o activitate în afara centrului sunt implicați în activitățile de ergotarapie/ terapie ocupațională din centre.

Dinamica evoluţiei beneficiarilor în cursul anului 2015 pe fiecare centru rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap a fost următoarea:

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Agnita

05

10152025303540

Grafic privind dinamica numărului de beneficiari înCIA Agnita, în anul 2015

Series1 39 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Centrul are o capacitate de 50 de locuri, din care ocupate la 31.12.2015 – 40 de locuri.Beneficiarii centrului sunt persoane vârstnice cu dizabilități, din care o parte

sunt imobilizați la pat sau se deplasează cu greutate și au nevoie preponderent de servicii de îngrijire, socio-medicale și de socializare. Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor.

5

Page 6: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Centrul are prevăzute 34,5 posturi, din care ocupate 24 posturi.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Biertan

0

20

40

60

80

Grafic privind dinamica numărului de beneficiari în CIA Biertan, în anul 2015

Series1 54 53 53 53 52 53 55 53 57 60 59 61I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Centrul are o capacitate de 80 de locuri (70 de locuri pentru beneficiarii care îndeplinesc criteriile socio-medicale de eligibilitate și 10 locuri pentru beneficiarii care îndeplinesc criteriile medicale de eligibilitate și care se angajează să deconteze toate cheltuielile aferente serviciilor sociale furnizate, la nivelul standardelor de cost stabilite prin legislația în vigoare), din care ocupate la 31.12.2015 – 61 de locuri.

Beneficiarii centrului sunt persoane vârstnice cu dizabilități, din care o parte sunt imobilizați la pat sau se deplasează cu greutate. Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor – în special de îngrijire, socio-medicale, de socializare și petrecere a timpului liber.

Centrul are prevăzute 55 de posturi, din care ocupate 40 de posturi.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Episcop Nicolae Popoviciu” Biertan

6

Page 7: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

0

10

20

30

Grafic privind dinamica numărului de beneficiari înCIA ENP Biertan, în anul 2015

Series1 25 25 25 25 26 26 26 26 25 25 26 26I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Centrul are o capacitate de 30 de locuri, din care ocupate la 31.12.2015 – 26 de locuri.

Beneficiarii centrului sunt persoane vârstnice cu dizabilități. Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor – în mod special servicii de îngrijire, socio-medicale, de socializare și petrecere a timpului liber.

Centrul are prevăzute 20,5 posturi, din care ocupate 19 posturi.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Rîu Vadului

7

Page 8: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

0

25

50

75

100

125

Grafic privind dinamica numărului de beneficiari înCRRN Rîu Vadului, în anul 2015

Series1 134 134 133 133 134 134 134 131 133 133 133 133I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Centrul are o capacitate de 141 de locuri, la data de 31.12.2015 fiind ocupate 133.

Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități neuropsihiatrice, dependenți aproape integral de servicii medicale, aflați în dificultate socială. La această categorie de beneficiari, conform nevoilor lor specifice, predomină serviciile de îngrijire, hrănire, asistență medicală, recuperare/reabilitare, dar şi îngrijire paleativă. Se asigură servicii individualizate care au în vedere nevoile beneficiarilor.

Centrul are prevăzute 97 de posturi, din care ocupate 90 de posturi.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Tălmaciu (fostă CRRPH Tălmaciu I)

0

25

50

75

100

125

150

Grafic privind dinamica numărului de beneficiari în CRRN Tălmaciu, în anul 2015

Series1 134 134 133 133 134 134 134 131 133 133 133 133I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Centrul are o capacitate de 134 de locuri, fiind ocupate 133 de locuri la data 8

Page 9: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

de 31.12.2015.Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități neuropsihiatrice, dependenți

aproape integral de servicii medicale, aflați în dificultate socială. La această categorie de beneficiari, conform nevoilor lor specifice, predomină serviciile de îngrijire, hrănire, asistență medicală, recuperare/reabilitare, socializare și petrecere a timpului liber, dar şi îngrijire paleativă. Se asigură servicii individualizate care au în vedere nevoile beneficiarilor.

Centrul are prevăzute 92 posturi, din care ocupate 86 de posturi.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Tălmaciu II

0

10

20

30

40

50

Grafic privind dinamica numărului de beneficiari în CRRPH Tălmaciu II, în anul 2015

Series1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Centrul are o capacitate de 50 de locuri, toate fiind ocupate la data de 31.12.2015.Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități, dependenți în mare măsură

de servicii socio-medicale: de îngrijire, hrănire, asistență medicală, recuperare/reabilitare, socializare și petrecere a timpului liber, educație informală și nonformală. Se asigură servicii individualizate care au în vedere nevoile beneficiarilor.

Centrul are prevăzute 39 de posturi, din care ocupate 37 de posturi.

9

Page 10: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaş

0

10

20

30

40

50

Grafic privind dinamica numărului de beneficiari în CRRPH Mediaș, în anul 2015

Series1 50 50 49 49 48 48 49 49 49 50 50 50I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Centrul are o capacitate de 50 de locuri, la data de 31.12.2015 toate fiind ocupate.

Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități, dependenți în mare măsură de servicii sociale. La această categorie de beneficiari, conform nevoilor lor specifice, predomină serviciile de îngrijire, hrănire, asistență medicală, recuperare/reabilitare, socializare și petrecere a timpului liber, educație nonformală și informală.

Centrul are prevăzute 38 de posturi, din care ocupate 36 de posturi.

Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Cisnădie

10

Page 11: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

0

10

20

30

40

50

Grafic privind dinamica numărului de beneficiari înCRRPH Cisnădie, în anul 2015

Series1 50 50 49 50 50 49 49 49 49 49 49 48

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Centrul are o capacitate de 50 de locuri, la data de 31.12.2015 fiind ocupate 48 de locuri.Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități, dependenți în mare măsură

de servicii socio-medicale. La această categorie de beneficiari, conform nevoilor lor specifice, predomină serviciile de îngrijire, hrănire, asistență medicală, recuperare/reabilitare, socializare și petrecere a timpului liber, educație nonformală și informală.

Centrul are prevăzute 38 de posturi, din care ocupate 30 de posturi.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni

0

20

40

60

80

100

Grafic privin dinamica numărului de beneficiari înCRRPH Dumbrăveni, in anul 2015

Series1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

11

Page 12: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Centrul are o capacitate de 100 de locuri, la 31.12.2015 acesta funcționând la capacitate maximă.

Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități, dependenți în mare măsură de servicii socio-medicale. La această categorie de beneficiari, conform nevoilor lor specifice, predomină serviciile de îngrijire, hrănire, asistență medicală, recuperare/reabilitare, socializare și petrecere a timpului liber, educație nonformală și informală.

Centrul are prevăzute 75 de posturi, din care ocupate 71 posturi.

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Dumbrăveni II

0

10

20

30

40

50

Grafic privind dinamica numărului de beneficiari înCITO Dumbrăveni II, în anul 2015

Series1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Centrul are o capacitate de 50 de locuri, toate fiind ocupate la data de 31.12.2015.Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități care au un grad ridicat de

autonomie, care au capacitatea de a realiza activități de recuperare, ergoterapie, iar unii pot fi integrați în muncă.

Centrul are prevăzute 25 de posturi, toate fiind ocupate.

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş

12

Page 13: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

0

10

20

30

40

50

Grafic privind dinamica numărului de beneficiari înCITO Mediaș, în anul 2015

Series1 45 45 45 45 45 45 46 46 46 45 45 45

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Centrul are o capacitate de 50 de locuri, 45 de locuri fiind ocupate la data de 31.12.2015.Beneficiarii centrului sunt persoane tinere cu dizabilități, care au un grad

ridicat de autonomie, din care o parte sunt incluși în activități de recuperare, ergoterapie, iar alții sunt integrați în muncă în atelierele protejate ale Asociației Phoenix Speranța Mediaș sau în comunitate. Se asigură servicii individualizate care au în vedere nevoile beneficiarilor.

Centrul are prevăzute 25 de posturi, din care ocupate 21 de posturi.

Toate cele 11 centre pentru persoane adulte cu dizabilități sunt organizate ca structuri cu personalitate juridică, în structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Sibiu și în subordinea Consiliului Județean Sibiu.

DGASPC, prin serviciile de specialitate, coordonează activitatea acestora și monitorizează respectarea drepturilor beneficiarilor.

DGASPC Sibiu a monitorizat activitatea de furnizare a serviciilor în cadrul „Programului furnizarea de servicii sociale la domiciliu” finanţat de Consiliul Judeţean Sibiu în parteneriat cu Consiliul Local Agnita, începută din ianuarie 2011. În prezent sunt înscrise în program şi primesc servicii de îngrijire la domiciliu 28 de persoane vârstnice în oraşul Agnita.

I.2 Activități pentru adulții cu handicap (evaluare, eliberare certificate de handicap, acordare drepturi de beneficii de asistenţă socială, conform Legii 448/2006)

În anul 2015 în cadrul Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap s-au înregistrat si evaluat un numar de 3879 de cereri însoțite

13

Page 14: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

de dosarele ce conțin documentele prevăzute de lege în vederea încadrării în grad de handicap, din care:

3588 au fost transmise spre competentă soluţionare către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (CEPAH) Sibiu,

restul de 291 de dosare urmând a fi transmise spre competentă soluţionare către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (CEPAH) Sibiu, în funcție de data la care au fost programate acestea.

Din totalul de 3588 cazuri evaluate de specialiştii din cadrul SECPAH, în vederea realizării evaluării complexe, specialiştii din cadrul serviciului s-au deplasat la domiciliul persoanelor nedeplasabile din județul Sibiu, efectuând astfel, 790 deplasări pe teren pe tot parcursul anului 2015. Menționăm de asemenea faptul că, specialiştii din cadrul SECPAH au efectuat 24 de deplasări la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaș în vederea preluării, înregistrării și evaluării beneficiarilor din zona de nord a județului.

Din totalul de 3588 cazuri soluţionate de CEPAH Sibiu: 1812 au fost revizuiri la termen, 1092 cazuri noi 684 reevaluări la cerere.

Pentru evaluarea celor 3588 de cazuri, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (CEPAH) s-a întrunit în:

89 şedinţe ordinare 33 şedinţe extraordinare.

Situaţia pe grade a certificatelor de încadrare în grad de handicap emise în cursul anului 2015 este următoarea:

1 – Deficiență functională gravă (cu asistent) 6361 – Deficiență functională gravă (cu însoțitor) 551 – Deficiență funcționala gravă (fără asistent) 2761 – Deficiență funcțională gravă (fără însoțitor) 312 – Deficiență funcțională accentuată 13423 – Deficiență funcțională medie 7134 – Deficiență funcțională ușoară 1130 - Nu se încadrează în grad de handicap 422

14

Page 15: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Grafic referitor la certificatele de handicap pe grade, emise în 2015

17,73%

1,53%

7,69%

0,86%

37,40%

19,87%

3,15%

11,76% 1 – Deficiență functionalăgravă (cu asistent)1 – Deficiență functionalăgravă (cu însoțitor)1 – Deficiență funcționalagravă (fără asistent)1 – Deficiență funcționalăgravă (fără însoțitor)2 – Deficiență funcționalăaccentuată3 – Deficiență funcționalămedie4 – Deficiență funcționalăușoară0 - Nu se încadrează îngrad de handicap

În cursul anului 2015, faţă de certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap realizate de către CEPAH Sibiu, au fost depuse un nr. de 447 de contestații pe care specialiștii din cadrul Secretariatului CEPAH le-au transmis, spre competenţă soluționare, către Comisia Superioară București. Au fost transmise lunar către toate primăriile din județul Sibiu liste nominale cu persoanele pentru care au fost emise certificate de încadrare în grad de handicap.

Numărul total al persoanelor cu handicap neinstitutionalizate, aflate în evidenţele DGASPC Sibiu la data de 31.12.2015, este de 15245, din care 13141 reprezintă numărul persoanelor cu handicap cu certificat permanent.

Repartizarea persoanelor cu handicap în funcție de gen:

Gen masculin 6781Gen feminin 8464

15

Page 16: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Gragic referitor la numărul persoanelor cu handicap, în funcție de gen

678144,48%

846455,52%

Gen masculinGen feminin

Repartizarea persoanelor adulte cu handicap neinstitutionalizate, în evidență, la data de 31.12.2015, în funcție de tipul de handicap:

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual Mental

Psihic Asociat

Hiv/Sida

Boli Rare

Surdocecitate

Total Adulți

3560 3571 663 2216 2112 1795 1114 109 101 4

15245

Grafic referitor la persoanele adulte neinstituționalizate, pe tipuri de handicap

23,35%

23,42%

4,35%14,54%

13,85%

11,77%7,31%

0,71% 0,66%0,03%

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat Hiv/Sida Boli Rare Surdoce citate

16

Page 17: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

I.3 Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav

În baza Legii nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost emise acorduri privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele cu handicap în număr de 2109 şi acorduri privind angajarea de asistent personal pentru persoanele cu handicap, în număr de 675.

II. EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ PRESTAȚII SOCIALE OFERITE PERSOANELOR CU HANDICAP

Dinamica persoanelor cu handicap, aflate in plata, beneficiare de drepturi conform Legii 448/2006 în anul 2015 faţă de 2011, 2012,2013 si 2014:

Explicaţii 31.12.2011

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

31.12.2015

Persoane cu handicap GRAV, în plată adulți și copii, din care:

4780 4629 4636 4653 4563

- copii 359 364 400 374 387-adulți 4421 4265 4236 4279 4176Persoane cu handicap ACCENTUAT, în plată adulți și copii, din care:

10204 9443 9277 9213 9163

- copii 129 115 93 92 107-adulți 10075 9328 9184 9121 9056Persoane cu handicap MEDIU, în plată adulți și copii, din care:

1629 1675 1626 1673 1667

- copii 285 244 242 215 186-adulți 1344 1431 1384 1458 1481Indemnizaţii de însoţitor pentru pers. cu handicap vizual

953 942 914 869 805

Persoane cu handicap

0 0 0 0 0

17

Page 18: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

USOR, în plată adulți și copii, din care:- copii 0 0 0 0 0-adulți 0 0 0 0 0Copii cu handicap HIV / SIDA beneficiari de alocaţie de hrană 1 2 3 3 3Total persoane cu handicap in plata

16613 15747 15539 15539 15436

16613 15747 15539 15539 15436

02000400060008000

1000012000140001600018000

anul 2011 anul 2012 anul 2013 anul 2014 anul 2015

Grafic referitor la diamica persoanelor cu handicap (copii și adulți) aflați în plată în ultimii 5 ani

Programul strategic pe acţiuni şi obiective al Serviciului Evidență și plată prestații sociale (SEPPS) pe anul 2015 pe care ni l-am propus a fost îndeplinit în mod corespunzător, atfel:

1. Realizarea demersurilor pentru asigurarea drepturilor şi facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi în termenul legal şi în funcţie de urgenţă, pe baza indicatorului: Număr de solicitări de facilităţi acordate /număr de solicitări onorate pe loc. Instrumentul de verificare este fişa de primire a biletelor de transport interurban semnată de către beneficiari.

De la începutul anului până la data de 31.12.2015 s-au eliberat 20080 bilete transport interurban CFR – în medie 1673 bilete/lună şi 40169 bilete transport

18

Page 19: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

interurban auto - în medie 3347 bilete/lună.

2. Gestionarea eficientă a acordării/suspendării/încetării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, conform termenelor legale, pe baza indicatorilor de performanţă: Număr de cazuri de acordare/suspendare/încetare drepturi de prestaţii sociale conform termenelor legale și număr petiţii /reclamaţii datorate ineficienţei activităţii serviciului. Instrumentele de verificare sunt: programul informatic D-Smart, dosarul administrativ al persoanei cu handicap precum şi conţinutul petiţiei.

De la începutul anului și până la data de 31.12.2015 numărul mediu al cazurilor intrate este de 352 cazuri/lună, numărul mediu al cazurilor ieșite este de 115 cazuri/lună.

În ceea ce privește petiţiile, numărul lor este redus (aproximativ 10/an), datorită preocupării permanente a angajaţilor de a veni în întâmpinarea beneficiarilor pentru sprijinirea și rezolvarea problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi.

3. Asigurarea fluxului de personal şi a calităţii serviciilor oferite la ghişee pentru respectarea programului de lucru stabilit, pe baza indicatorului: număr solicitări preluate în afara programului de lucru de la ghişee. Instrumentul de verificare este numărul de sesizări/petiţii pentru nerespectarea programului de lucru de la ghişee.

În anul 2015 nu am avut reclamaţii privind nerespectarea programului de la ghişee datorită disponibilităţii angajaţilor de a rezolva doleanţele beneficiarilor in afara programului de lucru cu publicul de la ghişee, in special al beneficiarilor care au venit din alte localităţi ale judeţului, în medie 22 persoane/lună.

4. Realizarea demersurilor pentru achitarea restanţelor în termenul legal pe baza indicatorului: număr cereri soluţionate şi acordate lunar până la închiderea lunii (data de 13-14 lunar). Instrumentele de verificare sunt: programul de registratură INFOCET şi programul informatic D-Smart - plăţi restante.

De la începutul anului și până la data de 31.12.2015 au fost soluţionate în medie un număr de 115 cereri/lună privind sumele restante achitate beneficiarilor.

În cursul anului 2015, lunar s-a transmis către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilitati, registrul Electronic al persoanelor cu handicap al DGASPC Sibiu, RENPH, pentru importul in registrul central al persoanelor cu handicap, conform Ordinului 1106/2011 al MMFPS şi a convenţiei încheiate în acest sens, între Consiliul Judeţean Sibiu – DGASPC Sibiu şi MMFPS.

Situaţia persoanelor cu handicap, în evidenţele DGASPC Sibiu, institutionalizaţi şi neinstitutionalizaţi, adulţi şi copii, cu certificate valabile la data de 31.12.2015 este următoarea:

Categorie

Tip HandicapTotalFizic

(LocoSomatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Asociat

HIV/SID

Boli Rare

Surdocecita

19

Page 20: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

motor)

A te

Neinstitutionalizati

Adulti 3560 3571

663 2216 2114

1795

1113

109 101 4 15246

Copii 197 122 40 69 174 1 105 3 31 0 742Total 3757 369

3703 2285 228

81796

1218

112 132 4 15988

Institutionalizati

Adulti 43 6 20 41 381 84 198 2 0 7 782Copii 9 3 6 7 35 0 31 0 0 0 91Total 52 9 26 48 416 84 229 2 0 7 873

Total PH Institutionalizati si Neinstitutionalizati

Adulti 3603 3577

683 2257 2495

1879

1311

111 101 11 16028

Copii 206 125 46 76 209 1 136 3 31 0 833Total Adulti si Copii

3809 3702

729 2333 2704

1880

1447

114 132 11 16861

Bugetul aprobat pentru DGASPC SIBIU în vederea achitării drepturilor persoanelor cu handicap a fost:

Transferuri de la bugetul de stat alocat prin:

ANUL 2015

AJPIS 56.325.000ANPH, din care: - transport interurban- dobanzi credite

1.540.0001.457.000

83.000TOTAL 57.865.000

Din bugetul alocat până la data de 31.12.2015, în temeiul prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost efectuate următoarele cheltuieli:

Indicator PLĂȚI 2015Transferuri de la bugetul de stat alocat prin BUGET AJPIS

56.193.773,89

Indemnizatii pers.hand.GRAV 11.755.886,00

20

Page 21: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Indemnizatii pers.hand.ACCENTUAT 21.169.468,00Buget complem.pers.hand.GRAV 5.823.888,50Buget complem.pers.hand.ACCENTUAT 8.755.515,50Buget complem.pers.hand.MEDIU 801.315,50Alocatie hrana copii HIV/SIDA 12.045,00Indemniz.insotitor nevazatori 7.480.529,00Taxe postale 395.126,39BUGET DPH, din care: 1.425.322,79TRANSPORT INTERURBAN 1.344.722,10 transport CFR 991.124,60- transport auto 353.597,50BANZI CREDITE 80.600,69TOTAL PLATI: 57.619.096,68

III. SERVICII DE OCROTIRE ÎN REGIM REZIDENŢIAL PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN DIFICULTATE

Copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate şi lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijirea părinţilor, pe o perioadă determinată de timp, le sunt oferite servicii adecvate nevoilor lor, constand în: găzduire, îngrijire, educaţie, consiliere, recuperare şi reabilitare, pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale, servicii de recuperare pentru copiii cu handicap (consultaţii medicale, kinetoterapie, masaj, logopedie, ergoterapie, meloterapie), precum şi servicii de formare a deprinderilor de viaţă independentă, recreative şi de socializare.

Situaţia privind copiii/tinerii cu măsură de protecţie specială în centre rezidenţiale publice pentru protecţia copilului, la data de 31.12.2015:

CENTRUL NR. BENEFICIARI LA 31.12.2015

CP GULLIVER SIBIU 17CP "TAVI BUCUR" CISNADIE 16CP ORLAT 105CP AGIRBICIU 40

21

Page 22: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

CPCD TURNU ROSU 42CPCD MEDIAS 25CENTRUL MATERNAL 12CPCD PRICHINDELUL SIBIU 35CENTRUL PRIMIRE IN REG URG SIBIU 6CPCD SPERANTA SIBIU 35

TOTAL 333

Evoluţia numărului de copii din centrele rezidenţiale / de zi / complexe de servicii aflate în structura DGASPC Sibiu, în anul 2015

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU

Centrul are o capacitate de 50 de locuri (de la 30 existent până la 1 decembrie 2015), ca urmare a finalizării proiectului de modernizare, reabilitare şi extindere a centrului, din care ocupate la 31.12.2015 – 17 de locuri.

Beneficiarii centrului sunt copii și tineri (băieți care frecventează școală profesională, liceu sau o formă de învățământ postliceal) cu o măsură de protecție specială. Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor.

22

Page 23: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Centrul furnizează următoarele tipuri de servicii sociale: Orientare socială, profesională Găzduire pe perioadă nedeterminată Educație Consiliere socială și psihologică Promovare relații sociale (socializare) Promovare și cooperare socială Socializare și petrecere a timpului liber Servicii de bază pentru activitățile zilnice Servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi Servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză Reintegrare familială și comunitară Alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate.

COMPLEXUL DE SERVICII - CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNĂDIE

Centrul are o capacitate de 30 de locuri, din care ocupate la 31.12.2015 – 16 locuri.

Beneficiarii centrului sunt copii și tineri (care frecventează școală profesională, liceu sau o formă de învățământ postliceal) cu o măsură de protecție specială. Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor.

Centrul furnizează următoarele tipuri de servicii sociale: Orientare socială, profesională Găzduire pe perioadă nedeterminată Educație Consiliere socială și psihologică

23

Page 24: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Promovare relații sociale (socializare) Promovare și cooperare socială Socializare și petrecere a timpului liber Servicii de bază pentru activitățile zilnice Servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi Servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză Reintegrare familială și comunitară Alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate.

Complexul de Servicii Sibiu – pentru cele două centre de plasament aflate în componența sa – are prevăzute 54 de posturi, din care sunt ocupate 35 de posturi.

CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT

Centrul are o capacitate de 100 de locuri, la data de 31.12.2015 aflându-se în centru 105 copii.

Beneficiarii centrului sunt copii (fete și băieți de vârstă preșcolară și școlară – primară și gimnazială; mulți din acești copii sunt frați) cu o măsură de protecție specială. Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor.

Centrul furnizează următoarele tipuri de servicii sociale: Orientare socială, profesională Găzduire pe perioadă nedeterminată Educație

24

Page 25: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Consiliere socială și psihologică Promovare relații sociale (socializare) Promovare și cooperare socială Socializare și petrecere a timpului liber Servicii de bază pentru activitățile zilnice Servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi Servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză Reintegrare familială și comunitară Alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate

Centrul are prevăzute 66 de posturi, din care ocupate 58 de posturi.

CENTRUL DE PLASAMENT AGÎRBICIU

Centrul are o capacitate de 45 de locuri, din care, la data de 31.12.2015, ocupate 40 de locuri.

Beneficiarii centrului sunt copii (băieți de vârstă preșcolară și școlară – primară și gimnazială) cu o măsură de protecție specială. Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor.

Centrul furnizează următoarele tipuri de servicii sociale: Orientare socială Consiliere Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză Reintegrare în familie Educație

25

Page 26: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Servicii de bază pentru activitățile zilnice Servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi Servicii de îngrijire de natură medicală Ergoterapie sau terapie ocupațională Suport și acompaniamnet Găzduire pe perioadă nedeterminată Promovare relații sociale (socializare) Promovare și cooperare socială Servicii de asigurare a hranei și a suplimentelor nutritive (prepararea,

servirea și distribuirea hranei) Alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate

Centrul are prevăzute 30 de posturi, din care ocupate 20 de posturi.

CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI TURNU ROŞU

Centrul are o capacitate de 50 de locuri, din care, la data de 31.12.2015, ocupate 42 de locuri. Prin proiect derulat în anul 2015 a avut loc modernizarea și reabilitarea centrului.

Beneficiarii centrului sunt copii (fete și băieți care frecventează învățământ special) cu o măsură de protecție specială. Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor.

Centrul furnizează următoarele tipuri de servicii sociale: Orientare socială Consiliere Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză Reintegrare în familie

26

Page 27: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Educație Servicii de bază pentru activitățile zilnice Servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi Servicii de îngrijire de natură medicală Ergoterapie sau terapie ocupațională Suport și acompaniament Găzduire pe perioadă nedeterminată Promovare relații sociale (socializare) Promovare și cooperare socială Servicii de asigurare a hranei și a suplimentelor nutritive (preperare,

servirea și distribuirea hranei) Alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate

Centrul are prevăzute 55 de posturi, din care ocupate 47 de posturi.

COMPLEXUL DE SERVICII SF ANDREI MEDIAȘ - CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI MEDIAŞ

Centrul are o capacitate de 31 de locuri, din care, la data de 31.12.2015, ocupate 25.

Beneficiarii centrului sunt copii (băieți care frecventează învățământ special) cu o măsură de protecție specială. Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor.

Centrul furnizează următoarele tipuri de servicii sociale: Orientare socială Consiliere Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză

27

Page 28: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Reintegrare în familie Educație Servicii de bază pentru activitățile zilnice Servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi Servicii de îngrijire de natură medicală Ergoterapie sau terapie ocupațională Suport și acompaniament Găzduire pe perioadă nedeterminată Promovare relații sociale (socializare) Promovare și cooperare socială Servicii de asigurare a hranei și a suplimentelor nutritive (preperare,

servirea și distribuirea hranei) Alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate

COMPLEXUL DE SERVICII SF ANDREI MEDIAȘ - CENTRUL DE ZI

Centrul are o capacitate de 30 de locuri, din care, la data de 31.12.2015, ocupate 30.

Beneficiarii centrului sunt copii (fete și băieți – de vârstă școlară care frecventează învățământul școlar primar sau gimnazial – din comunitatea locală Mediaș, proveniți din familii aflate într-o situație de risc social: copii mulți în familie, pauperitate, risc de abandon familial, risc de abandon școlar, familii monoparentale etc). Copiii sunt admiși în centru în baza Dispoziției primarului Municipiului Mediaș și a directorului DGASPC Sibiu, documente care are au la bază planul de servicii cu recomandare pentru frecventarea unui centru de zi elaborat de Direcția de Asistență Socială Mediaș, respectiv raportul de evaluare întocmit de echipa pluridisciplinară a centrului. Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor.

28

Page 29: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Centrul furnizează următoarele tipuri de servicii sociale: Consiliere Găzduire pe timp de zi Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză Reintegrare în familie Servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi Servicii de îngrijire social-medicală Educație Promovare relații sociale (socializare) Servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive (servirea și

distribuirea hranei)

Complexul de Servicii „SF Andrei” Mediaș – pentru cele două centre aflate în componența sa – are prevăzute 41 de posturi, din care sunt ocupate 28 de posturi.

COMPLEXUL DE SERVICII „PRICHINDELUL” SIBIU – CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI

Centrul are o capacitate de:- 40 de locuri - pentru copiii rezidenți în CPCD, din care – la data de

31.12.2015 – ocupate 35;- 8 locuri – în Cabinetul TSA (tulburări din spectrul autist) care funcționează

în cadrul CPCD – pentru recuperare copii cu autism din comunitate – frecventat de 8 copii din comunitate. De asemenea, la sfârșitul anului 2015 psihologul din cadrul cabinetului desfășura activități de recuperare și cu 8 copii rezidenți în cadrul CPCD Prichindelul Sibiu – care prezintă tulburări din spectrul autist.

29

Page 30: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Beneficiarii rezidenți în CPCD sunt copii (fete și băieți cu dizabilități – cu grad de handicap grav sau accentuat, din care 19 copii urmează educația formală în centre școlare pentru educație incluzivă, pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială.

Centrul furnizează următoarele tipuri de servicii sociale: Consiliere socială Consiliere psihologică Servicii de bază pentru activitățile zilnice Servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi Servicii de îngriire de natură medicală Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză Reintegrare în familie și comunitate Recuperare și reabilitare Educație socială Suport și acompaniament Găzduire pe perioadă determinată Promovare relații sociale (socializare) Servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive

COMPLEXUL DE SERVICII “PRICHINDELUL” SIBIU – CENTRUL MATERNAL

Centrul are o capacitate de 8 locuri pentru cupluri mamă-copil (din care 6 locuri pentru cuplul mamă-copil/copii și 2 locuri pentru cuplul mamă-copil/copii în compartimentul regim de urgență) din care la data de 31.12.2015, ocupate 12 locuri.

Beneficiarii centrului sunt cupluri mamă-copil/copii sau femei aflate în ultimul trimestru de sarcină, pentru care se stabilește admiterea în centru:

30

Page 31: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

- în baza dispoziției semnate de directorul DGASPC Sibiu (pentru mama majoră) și în baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Sibiu / a sentinței judecătorești (pentru mama/gravida minoră)- în baza dispoziției directorului DGASPC Sibiu (pentru copil)- în baza documentelor întocmite în situaţii de urgenţă care pun în pericol cuplul mamă-copil/ copii, în condițiile stabilite prin procedurile operaționale.

Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor.

Centrul furnizează următoarele tipuri de servicii sociale: Consiliere Reintegrare în familie și comunitate Educație socială Suport și acompaniament Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză Găzduire pe perioadă determinată Promovare relații sociale (socializare) Servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive

COMPLEXUL DE SERVICII “PRICHINDELUL” SIBIU -CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ SIBIU

Centrul are o capacitate de 15 locuri, din care la data de 31.12.2015, ocupate 6 locuri.

Beneficiarii centrului sunt copii abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, repatriaţi, victime ale traficului de persoane, copii ai străzii, copii găsiţi sau abandonaţi în unităţi sanitare, cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani, care au domiciliul sau au fost identificaţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu.Măsura de plasament în regim de urgeță se stabilește prin dispoziție a

31

Page 32: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

directorului DGASPC sau, după caz, prin ordonanță președențială emisă de președintele instanței judecătorești, în condițiile legii.

Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor.

Centrul furnizează următoarele tipuri de servicii sociale: Consiliere psihologică Consiliere socială Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză Reintegrare în familie și comunitate Servicii de îngriire Educație socială Găzduire pe perioadă determinată Promovare relații sociale (socializare) Servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive Alte servicii de suport pentru diferite situații de dificultate

Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu – pentru cele trei centre aflate în componența sa – are prevăzute 67 de posturi, din care sunt ocupate 65 de posturi.

CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI “SPERANŢA” SIBIU

Centrul are o capacitate de:-45 de locuri – pentru copiii rezidenți în CPCD, din care – la data de 31.12.2015

erau ocupate 35;-50 de locuri – pentru recuperare copii cu dizabilități din comunitate –

frecventat de 47 copii din comunitate la sfârșitul anului 2015 la cabinetele existente în cadrul CPCD. Un număr de 33 de copii rezidenți beneficiază de servici de recuperare .

Serviciile de recuperare, sunt furnizate în cadrul cabinetelor de specialitate atât copiilor din comunitate, cât și celor rezidenți în cadrul CPCD. Aceste servicii de recuperare sunt: stimulare psiho-pedagogică și suport școlar, terapie specifică –

32

Page 33: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

psihologică, logopedie, kinetoterapie. Beneficiarii rezidenți în CPCD sunt copii (fete și băieți cu dizabilități – cu grad

de handicap grav sau accentuat pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială. Se asigură servicii specializate, conform nevoilor individuale ale beneficiarilor.

Centrul furnizează următoarele tipuri de servicii sociale: Consiliere socială Consiliere psihologică Servicii de bază pentru activitățile zilnice Servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi Servicii de îngriire de natură medicală Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză Reintegrare în familie și comunitate Recuperare și reabilitare Educație socială Suport și acompaniament Găzduire pe perioadă determinată Promovare relații sociale (socializare) Servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritiveCentrul are prevăzute 60 de posturi, din care sunt ocupate 60 de posturi.

În fiecare centru copiii au serbat în mod festiv sărbătorile religioase - Paştele, Crăciunul, zilele de 1 Iunie, 1 Decembrie, zilele de naştere ale copiilor.

Pe perioada vacanţei fiecare centru a oferit posibilitatea petrecerii timpului liber într-un mod plăcut şi instructiv în tabere, excursii, activităţi în centru.

Toate cele 7 centre/complexe de servicii pentru copii sunt organizate ca structuri cu personalitate juridică, în structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Sibiu și în subordinea Consiliului Județean Sibiu.

DGASPC, prin serviciile de specialitate, coordonează activitatea acestora și monitorizează respectarea drepturilor beneficiarilor.

IV SERVICII SOCIALE FURNIZATE DE CĂTRE DGASPC SIBIU

IV.1 Activitatea Serviciului Management de caz pentru Asistenţă Maternală

La data de 01.01.2015 se aflau în evidenţa Serviciului Management de caz pentru Asistenţă Maternală un număr de 165 AMP, la care se aflau în protecţie specială un număr de 318 copii.

33

Page 34: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

La finalul anului 2015, respectiv la data de 31.12.2015, situaţia AMP se prezintă astfel:

SITUAŢIE AMP TOTALAMP angajaţi cu contract de muncă activi 156AMP în concediu de îngrijire copil până la 2 ani

0

Total 156

În perioada anului 2015 şi-au incetat activitatea 16 asistenți maternali profesioniști. Motivele pentru care 16 AMP au încetat colaborarea cu DGASPC Sibiu în cursul

anului 2015 au fost:-identificarea altui loc de muncă-motive personale-nu au mai dorit să se reateste ca AMP-retragere atestat-nereînnoire atestat

În ce priveşte angajarea de noi asistenţi maternali în perioada anului 2015, precizăm faptul că s-au angajat 8 persoane ca asistenţi maternali.

La data de 31.12.2015, la cei 156 AMP activi se aflau în protecţie specială un număr de 298 copii, repartizaţi astfel:

NUMĂR AMPAMP care au în plasament un 1 copil 27AMP care au în plasament 2 copii 120AMP care au în plasament 3 copii 7AMP care au în plasament 4 copii 1AMP care au în plasament 6 copii 1

TOTAL 156

34

Page 35: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

380190

352174

352165

298156

0 100 200 300 400

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Grafic comparativ pe ani, referitor la evoluția numărului de AMP, respectiv copii copii plasați la AMP

AMP activiCopii

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 s-au realizat următoarele:

- s-au evaluat şi s-a întocmit documentaţia necesară în vederea reatestării pentru 35 AMP a căror atestat expira în anul 2015: din care 34 AMP au fost reatestați și 1 AMP nereatestat;

- au fost evaluați și formați pentru atestare ca AMP, întocmindu-se documentaţiile necesare pentru 8 potențiali AMP, din care au fost atestați şi angajaţi 8 AMP;

- activitatea AMP a fost monitorizată prin 744 vizite la domiciliul acestora, de către asistenţii sociali responsabili de monitorizarea activităţii AMP - 744 rapoarte;

- s-au întocmit 165 evaluări anuale privind activitatea AMP, fiind evaluaţi toţi AMP;

- s-au efectuat demersuri pentru identificarea de AMP disponibili pentru 32 de cazuri de copii pentru care s-a solicitat din partea altor Servicii, masura de protecţie la AMP;

- s-au efectuat şi intocmit 190 fișe de consiliere socială privind asistenţii maternali profesionişti;

- au fost organizate 21 grupuri de suport şi informare pentru AMP în scopul creşterii calitaţii îngrijirii oferite copiilor aflaţi în plasament, unde au participat 156 AMP;

- au fost evaluate 23 cazuri noi de copii care au intrat în AM; - au fost reevaluate cazurile a 167 de copii aflați în plasament la AMP, din

care: 46 cazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio 35

Page 36: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte persoane, 10 în plasament în CP-uri ) iar 121 cazuri au rămas active în AM;

- din cele 167 cazuri reevaluate, s-a fixat în total ca finalitate a PIP adopția 27 cazuri;

- din cele 121 cazuri reevaluate rămase active la AMP, s-a stabilit pentru 2 cazuri ca finalitate a PIP integrarea socio-profesională, 26 cazuri au rămas cu finalitate a PIP adopţia, iar pentru 93 s-a stabilit ca finalitate a PIP reintegrarea în familie;

- s-au evaluat psihologic 318 copii, iar 29 copii au fost evaluați a doua oară, 2 copii au fost evaluaţi a treia oară, (total 349 fișe de evaluare psihologică);

- s-au efectuat 231 de consilieri psihologice (copii şi AMP);- s-au efectuat 632 vizite de către managerii de caz ai copiilor pentru

monitorizarea evoluției copilului aflat în asistență maternală;- s-au realizat activităţi de recrutare potenţiali AMP prin informarea a 37

persoane care au solicitat informaţii despre profesia de AMP;- s-au efectuat 143 demersuri pentru restabilirea legaturii cu familia

naturală/lărgită pentru copiii din asistenţă maternală;- s-au soluționat 32 cereri din partea altor DGASPC-uri cu privire la copiii aflaţi

în sistemul de protecţie al acestora, respectiv la AMP.

IV.2 Activitatea Biroului Adopţii și Postadopții

Biroul adopţii şi postadopţii desfăşoară activităţi specifice adopţiei la nivelul judeţului Sibiu.

Prin activităţile desfăşurate de angajaţii biroului se finalizează, pe rând, etapele procedurii adopţiei:I. deschiderea procedurii adopţiei;II. atestarea persoanei/familiei care solicită evaluare în vederea obţinerii atestatului;III. realizarea potrivirii (teoretică şi practică) copil-persoană/familie adoptatoare;IV. încredinţarea în vederea adopţiei;V. încuviinţarea adopţiei; VI. monitorizarea postadopţie.

Pe parcursul anului 2015 Biroul adopţii şi postadopţii înregistrează următoarele date:- din cele 42 de dosare cu PIP finalitate adopţie înregistrate în evidenţele Biroului adopţii şi postadopţii în anul 2015 şi cele aflate în lucru la începutul anul 2015, se deschide procedura adopţiei interne pentru 43 de copii (la 7 copii dintre aceştia prin decizie civilă a curţii de apel). 11 copii se află în proces de deschidere a

36

Page 37: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

procedurii adopţiei interne (7 pe rolul instanţei judecătoreşti, 4 la birou în termenul legal de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la birou).- sunt evaluate şi atestate ca adoptatori un număr de 19 persoane/familii (6 persoane şi 13 familii). Dintre cele 19 atestate emise, unul este retras (la cerere). O persoană care solicită evaluarea în vederea obţinerii atestatului de persoană adoptatoare renunţă pe parcursul evaluării la procesul de evaluare (nu se eliberează atestat). La sfârşitul anului 2015 se află în curs de evaluare 7 familii. - se realizează potrivirea (teoretică şi practică) pe listele emise de ANPDCA unui număr de 68 copii. Pentru un număr de 84 copii, întrucât listele emise de ANPDCA sunt goale (nu au fost identificaţi adoptatori care să răspundă nevoilor copilului) se solicită trimestrial listă cu persoanele/familiile adoptatoare. (În total 68 +84 = 152 copiii adoptabili şi aflaţi în evidenţa ANPDCA).- se încredinţează în vederea adopţiei 13 copii, dintre aceştia 3 copii se află în încredinţare în vederea adopţiei la sfârşitul anului.- se încuviinţează adopţia la (se adoptă) 15 copii, toţi intern (în România). Dintre aceştia 9 copii sunt adoptaţi de către persoanele/familiile adoptatoare la care se aflau cu măsură de protecţie specială, ceilalţi 6 copii sunt adoptaţi de persoanele/familiile adoptatoare străine lor (iniţierea relaţiei dintre copil şi persoană/familie s-a produs în procedura adopţiei).- se realizează monitorizarea postadopţie la un număr de 41 de copii (se urmăreşte evoluţia copilului adoptat, a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptivi în vederea integrării depline a copilului în familia adoptivă şi identificării precoce a eventualelor dificultăţi ce pot să apară în această perioadă, pentru o perioadă de cel puţin 2 ani, întocmindu-se rapoarte trimestriale), la sfârşitul anului 2015 rămân în monitorizare 35 de copii (la 6 copii s-a încheiat monitorizarea pe parcursul anului).

Alte activităţi desfăşurate şi înregistrate în evidenţele biroului:- consilierea părinţilor fireşti în vederea exprimării consimţământului la adopţie şi întocmirea raportului în acest sens - demersuri pentru toţi copiii care au deschisă procedura adopţiei şi pentru copiii al căror dosar se află pe rolul instanţei judecătoreşti;- consilierea copiilor care au împlinit vârsta de 10 ani şi întocmirea raportului în acest sens - 20 copii;- informarea persoanelor care îşi exprimă intenţia de a adopta (altele decât cele care sunt în curs de evaluare sau sunt atestate) – 27 persoane/familii;- întocmirea raportului de anchetă socială/raportului de consiliere şi informare în vederea exprimării consimţământului la adopţie, la solicitarea instanţei (adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv) – 4 rapoarte anchetă socială /4 rapoarte consiliere;- întocmeşte acţiuni (altele decât cele cu obiect adopţia) şi reprezintă în instanţă cauzele privind copiii cu PIP finalitate adopţie - 16 acţiuni civile/reprezentări în instanţă.

IV.3 Activitatea Serviciului Management de Caz pentru Protecţie Rezidenţială şi Familială

37

Page 38: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

În cadrul Serviciului Management de Caz pentru Protecţie Rezidenţială şi Familială s-au derulat în cursul anului 2015 activităţi specifice managementului de caz în vederea instituirii, menținerii, înlocuirii sau încetării măsurilor de protecţie specială, respectiv plasament în regim de urgență, plasament și supraveghere specializată.

La 31.12.2015 în evidenţa serviciului erau active 617 cazuri de copii cu măsură de protecţie specială:

- 296 copii aflaţi în plasament la rude sau la alte persoane, - 105 copii aflaţi în plasament la centre private (OPA), - 199 copii aflaţi în plasament la centre de plasament pentru copii fără

dizabilități publice,- 17 copii care se află cu măsură de supraveghere specializată.

Pentru toţi aceşti copii, managementul de caz este asigurat de managerii de caz/responsabilii de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Protecţie Rezidenţială şi Familială.

Grafic referitor la numărul de copii pentru care Serviciul management de caz pentru protecție rezidențială și familială

asigură managementul de caz la 31.12.2015

47,97%

17,02%

32,25%

2,76%

Plasament la rude/alte famPlasament la centre privatePlasamen în centre de plasament pentru copii fără dizabilitățiSupraveghere specializată

Pe parcursul anului 2015 au fost efectuate un număr de 386 evaluări/reevaluari pentru copiii aflaţi cu măsură de plasament în centre rezidenţiale (CP şi OPA), din care:

a) evaluări:- 46 cazuri noi;b) reevaluări:- 340 reevaluări dintre care: - 204 menţineri, - 44 încetări, - 83 înlocuire măsură

38

Page 39: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

- 9 închideri de caz

Pentru copiii aflaţi cu măsură de plasament familial la rude sau la alte persoane/familii au fost efectuate un număr de 370 evaluări/reevaluări, din care:

a) 131 evaluări, din care:- 72 cazuri noi;- 59 familii evaluateb) reevaluări:- 239 reevaluări dintre care:

- 162 menţineri; - 26 încetări; - 51 înlocuire măsură.

- 148 familii reevaluate.

Tot la nivelul Serviciului Management de Caz pentru Protecţie Rezidenţială şi Familială în anul 2015 un număr de:

- 45 copii/tineri aflaţi în plasament la rude/alţii au fost evaluaţi psihologic, - 56 copii/tineri au fost programaţi dar nu s-au prezentat la evaluarea psihologica

- 29 beneficiari au fost consiliaţi, din care 2 au fost incluşi într-un program susţinut de consiliere.

Menţionăm faptul că psihologul SMCPRF a beneficiat de program redus pe parcursul anului 2015 din motive medicale.

La nivelul SMCPRF la data de 31.12.2015 erau întocmite 617 planuri individualizate de protecţie (PIP) după cum urmează:

- pentru 33 de copii s-a stabilit ca finalitate a planului individualizat de protecţie (PIP) deschiderea procedurii adopţiei interne,

- pentru 92 copii peste 15 ani s-a stabilit ca finalitate PIP integrare socio-profesională,

- pentru 475 copii s-a stabilit ca finalitate PIP reintegrare familială.- pentru 17 copii s-a stabilit ca finalitate PIP supravegherea specializată

În cadrul serviciului au fost realizate 482 de consilieri pentru refacerea şi menţinerea legăturii dintre copii şi familii în vederea reintegrării familiale şi au fost efectuate un număr de 312 întâlniri de lucru cu SPAS-urile.

În cadrul serviciului au fost soluţionate în anului 2015 un număr de 117 sesizări dintre care:

a) 62 sesizări de la alte instituţii (DGASPC-uri, Judecătorie, OPA, ANPDCA);b) 23 sesizări de la persoane;c) 32 sesizări de la primării

39

Page 40: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Situația frecvenței la actul educativ-formativ a beneficiarilor din cadrul centrelor de plasament din structura DGASPC Sibiu, monitorizați de la începutul anului școlar 2015-2016 până la 31.12.2015 pe centre se prezintă astfel:

CS Sf. Andrei Mediaş – 836; CPCD Prichindelul – 0; CPCD Speranța – 0; CPCD Turnu Roșu – 0; CP Gulliver - 532; CP Tavi Bucur – 705; CP Agârbiciu – 46; CP Orlat - 0

Nr. copii confruntaţi cu abandonul şcolar/centru: CS Sf. Andrei Mediaş – 2; CPCD Prichindelul – 0; CPCD Speranța – 0; CPCD Turnu Roșu – 0; CP Gulliver - 5; CP Tavi Bucur – 4; CP Agârbiciu – 0; CP Orlat – 0.

În cadrul serviciului sunt 10 manageri de caz, 1 responsabil educație, 2 manageri de caz și psihologul serviciului în concediu creștere copil și un post vacant din cele 16 posturi prevăzute în statul de funcții.

IV.4 Activitatea Serviciului de Evaluare Inițială, Prevenire și Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

Pe parcursul anului 2015 activitatea Serviciului de Evaluare Inițială, Prevenire și Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare a fost următoarea:

COMPARTIMENT DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAȚIE ȘI REPATRIERE

Natura Sesizării

Nr. total de sesizări

Nr. total de copii

Sesizări confirmate

Sesizări neconfirmate

Stabilire măsură de protecție

Nr. de copii rămași în familie

Referire caz către SPAS

Referire caz către DGASPC

Referire caz către alte instituții

Repatriere

9 19 5 4 0 19 9 0 9

Trafic de persoane

7 8 5 2 3 5 6 0 7

40

Page 41: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Total 16 27 10 6 3 24 15 0 16

COMPARTIMENT VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

Natura Sesizării

Nr.total de

sesizări

Nr. total de copi

i

Sesizări

confirmate

Sesizări

neconfi

rmate

Stabilire

măsură de

protecție

Nr. de

copii rămași în

familie

Referire caz către SPAS

Referire caz către

DGASPC

Referire caz către alte

instituții

Referire caz către ONG

Violență domestic

ă

24 51 12 12 0 51 22 1 20 1

Total 24 51 12 12 0 51 22 1 20 1

COMPARTIMENT INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ, TELEFONUL COPILULUI ȘI AL FAMILIEI

Natura Sesizării

Nr. total de sesizări

Nr. total de copii

Sesizări scrise

Sesizări Telefonul Copilului

Sesizări Telefon Obișnuit

Sesizări conf.

Sesizări neconf.

Stabilire măsură de protecție

Nr. de copii rămași în familie

Referire caz copil către SPAS

Referire caz copil către DGASPC

Referire caz copil către alte instituții

Referire caz copilcătre ONG

Abandon unități sanitare

79 85 79 0 0 40 39 26 59 79 26 74 0

Abuz fizic

57 119 41 9 7 30 27 8 111 57 8 37 0

Abuz sexual

29 52 27 1 1 18 11 0 52 27 2 9 3

Abuz emoțional

61 79 51 6 4 30 31 3 76 60 1 53 0

Neglijare

480 744 390 36 54 267 254 69 675 467 30 402 9

Exploatare prin muncă

8 8 8 0 0 1 7 0 8 3 0 2 0

Alte tipuri

41 52 41 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Total 755 1139 637 52 66 386 369 106 981 697 67 577 12

Reprezentanții Serviciului SEPI au efectuat următoarele demersuri: deplasare pe teren în vederea evaluării iniţiale a situaţiei, colaborare cu Primăriile de domiciliu în vederea prevenirii separării copiilor de familie, monitorizare şi solicitarea opiniei autorităţilor locale cu privire la situaţiile semnalate, identificarea rudelor până la gradul IV, consilierea copiilor şi a familiilor acestora.

În soluționarea cazurilor s-a colaborat cu reprezentanții Serviciilor Publice de Asistență Socială de la nivel local precum și cu alte instituții abilitate (Poliţia, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, Spitalul Clinic de

41

Page 42: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Pediatrie Sibiu, Spitalul de Psihiatrie Sibiu, Serviciul de Medicină Legală, Spitalul Municipal Mediaş, Poliţia TF, Poliţia Locală, Tribunalul Sibiu, Judecătoria Sibiu, Parchetul de pe Lângă Tribunalul Sibiu, Cabinete Medicale Individuale Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane-Centrul Regional Alba Iulia, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Ministerul Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Inspectoratul Teritorial de Muncă, DIICOT Sibiu, DGASPC-uri din alte județe).

IV.5 Activitatea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 Serviciul de evaluare complexă a copilului a desfăşurat, în domeniul copiilor cu nevoi speciale, evaluarea complexă în vederea propunerii de încadrare în grad de handicap a copiilor aflați în evidență și activități de management de caz pentru copiii aflați în centre de plasament pentru copilul cu dizabilități.

În urma evaluării/reevaluării, situația privind certificatele de handicap emise pentru copii, în cursul anului 2015, este următoarea:

- handicap grav cu asistent personal– 427- handicap grav cu însoţitor – 0- handicap grav fără asistent personal - 69- handicap grav fără însoţitor - 0- handicap accentuat – 120- handicap mediu – 217- handicap ușor – 50- boală nu handicap -

Numărul total de copii încadrați în grad de handicap din data de 01.01.2015 la data de 31.12.2015, cu certificate valabile, emise CPC Sibiu, este de 883.

Grad grav cu AP 427Grav cu însoțitor 0Grav fără asistent personal 69Grav fără însoțitor 0Grad accentuat 120Grad mediu 217Grad ușor 50Boală, nu handicap 0

42

Page 43: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Grafic privind încadrarea în grad de handicap a copiilor cu diazbilități reevaluați în anul 2015

48,36%

0,00%13,59%

24,58%

5,66%

7,81%0,00%

0,00%

Grad grav cu AP Grav cu însoțitor Grav fără asistent personalGrav fără însoțitor Grad accentuat Grad mediuGrad ușor Boală, nu handicap

Pentru cei 883 de copii reevaluați în cursul anului 2015, Serviciul de evaluare complexă a copilului a realizat evaluarea acestora la sediu sau, după caz, la domiciliu (în cazul copiilor nedeplasabili), scop în care au fost realizate deplasări în teren.

Cu toate că numărul total al copiilor evaluați/reevaluați în cursul anului 2015 a fost de 883, până la sfârșitul anului 58 de copii au ieșit din evidențele serviciului prin: deces, împlinirea vârstei de 18 ani (dată de la care nu mai apare ca beneficiar al Serviciului de evaluare complexă a copilului), neprezentarea la reevaluare după expirarea certificatului de handicap emis.

Numărul total de copii aflaţi în evidenţă în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului Sibiu la data de 31.12.2015 este de 825, din care:- 742 copii neinstituţionalizaţi;- 83 copii instituţionalizaţi în centre de plasament pentru copilul cu dizabil-

ităţi.

Situaţia celor 825 de cazuri încadrate în grad de handicap este următoarea: - handicap grav – 458 - handicap accentuat – 113- handicap mediu – 206- handicap ușor – 48- boală nu handicap -

43

Page 44: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

În funcție de tipologia handicapului, situația la sfîrșitul anului 2014, pe tip de handicap, se prezintă astfel:

H. Fizic

1

H. Somati

c 2

H. Auditi

v 3

H. Vizual

4

H. Menta

l 5

H. Psihic

6

H. Asocia

t7

H.HIV/SIDA

8

H. Boli rare

9

H.Surdomutita

te 10

203 124 49 77 211 1 126 3 31 0

Grafic privind repartizarea copiilor în funcție de tipul de handicap la data de 31.12.2015

24,61%

25,58%

15,27%

9,33%

0,36% 0,00%3,76%

0,12%

5,94%15,03%

FizicSomatic Auditiv VizualMentalPsihicAsociatHIV/SIDABoli rareSurdomutitate

Pentru evaluarea complexă a copilului în cadrul serviciului sunt 4 specialiști: psiholog, medic, asistent social, psihopedagog.

În cadrul Serviciciului de Evaluare Complexă a Copilului s-au derulat în cursul anului 2015 activităţi specifice managementului de caz în vederea instituirii sau modificării măsurilor de protecţie specială, respectiv plasamente rezidenţiale şi familiale.

La 31.12.2015 în evidenţa serviciului erau active 143 cazuri de copii cu dizabilități cu măsură de protecţie specială:

- 6 copii aflaţi în plasament la rude sau la alte familii;- 137 copii aflaţi în plasament în CPCD (centre de plasament pentru copilul cu

dizabilități).

44

Page 45: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Grafic referitor la numărul de copii pentru care Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului la 31.12.2015

4,20%

95,80%

Plasament la rude/altefamiliiPlasament în CPCD

Pentru toţi aceşti copii, managementul de caz este asigurat de 2 managerii de caz şi 1 responsabil de caz din cadrul serviciului.

Pe parcursul anului 2015 au fost efectuate un număr de 152 evaluări/reevaluari pentru copiii aflaţi cu măsură de plasament în centre rezidenţiale CPCD, din care:

a. evaluări:- 9 cazuri noi;b. reevaluări:- 152 reevaluări dintre care: - 113 menţineri; - 25 încetări din care pt 18 există fişa de închidere caz şi 7 sunt în monitorizare; - 3 înlocuire măsură; - 2 decese; - 4 înlocuire măsură în alt judeţ.

Pentru copiii aflaţi cu măsură de plasament familial la rude sau la alte persoane/familii au fost efectuate un număr de 6 evaluări/reevaluari, din care:

a. evaluări, din care:- 6 cazuri noi;- 6 familii evaluate.b. reevaluări, din care:

- 6 menţineri.

La nivelul SECC s-au întocmit 131 planuri individualizate de protecţie (PIP) după cum urmează:

- pentru 4 copii s-a stabilit ca finalitate a planului individualizat de protecţie (PIP) deschiderea procedurii adopţiei interne;

- pentru 127 copii s-a stabilit ca finalitate PIP reintegrare familială.

45

Page 46: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

În cadrul serviciului au fost realizate consilieri pentru refacerea şi menţinerea legăturii dintre copii şi familii în vederea reintegrării familiale şi au fost efectuate întâlniri de lucru cu SPAS-urile, ori de câte ori a fost necesar.

În cadrul serviciului au fost soluţionate în cursul anului 2015 un număr de 14 sesizări dintre care:

a. 9 sesizări de la alte instituţii/CPCD;b. 2 sesizare de la persoane;c. 3 sesizări de la primării.

IV.6 Activitatea Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială

ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI

În cursul anului 2015 Biroul Monitorizare şi Analiză Statistică, a asigurat activitatea de secretariat a Comisiei pentru Protecția Copilului Sibiu prin Compartimentul Secretariatul CPC.

Conform HG nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului CPC Sibiu a analizat, în principal, situația copiilor în vederea încadrării într-un grad de handicap, stabilirea / reevaluarea / înlocuirea / revocarea măsurilor de protecţie specială a copiilor.

În anul 2015 Comisia pentru Protecţia Copilului (CPC) s-a întrunit într-un număr de 31 de şedinţe, dintre care:

- 21 şedinte ordinare - 10 şedinţe extraordinare.

Comisia pentru Protecţia Copilului a soluţionat 1085 cereri, care s-au finalizat cu emiterea următoarelor hotărâri:

103 hotărâri de protecţie specială pentru copii/tineri: instituiri, menţineri, înlocuiri, şi revocări măsuri de protecţie specială.

45 hotărâri privind acordarea, reînnoirea sau modificarea atestatului de asistent maternal profesionist.

19 hotărâri privind utilizarea sumelor cu titlu de alocaţie de stat pentru copii.

918 hotărâri privind încadrarea în grad de handicap a copiilor, astfel 872 hotărâri emise pentru copiii evaluați de Serviciul de

evaluare complexă a copilului care au fost încadrați într-un grad de handicap în cursul anului 2015,

11 alte hotărâri emise în baza sentințe civile prin care instanța a decis reîncadrarea în grad de handicap a unui copil sau

46

Page 47: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

modificarea certificatului de handicap, 35 hotărâri de neîncadrare în grad de handicap.

Redactarea și comunicarea tuturor hotărârilor emise de către comisie, s-a făcut de către secretariatul CPC.

ALOCAŢII DE STAT PENTRU COPIII DIN CENTRELE DE PLASAMENT ŞI ORGANIZAŢIILE PRIVATE AUTORIZATE

La finele anului 2015 Biroul Monitorizare şi analiză statistică a asigurat activitatea de:- deschidere a contului pentru plata alocației de stat a copiilor din sistemul rezidențial, - întocmire a dosarului pentru alocația de stat a copiilor din sistemul rezidențial,- solicitarea de punerea în plată la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu a alocaţiei de stat pentru un număr de 470 copii din sistemul de protecţie specială, după cum urmează:

307 copii cu măsură de protecţie specială în centre de plasament din structura DGASPC

163 copii cu măsură de protecţie specială la Organizaţii Private Acreditate din judeţul Sibiu.

IV.7 Activitatea de Management a Serviciului Juridic și Resurse Umane

COMPARTIMENT JURIDIC

I. Litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată

În cursul anului 2015, s-au instrumentat cazurile pe care le prezentăm în cele ce urmează: Număr total litigii: 225, din care admise – 213, respinse – 11, structurate astfel:Litigii având ca obiect:

- instituire măsură de protecţie specială: 32- modificare măsură de protecţie specială: 78- încetare măsură de protecţie specială: 49- tutelă: 2- anulare act administrativ emis în baza Legii 448/2006: 30

47

Page 48: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

- pretenţii Cod Civil: 5- litigii muncă: 2- suplinire consimţământ: 5- situaţie juridică minor: 19- act sexual cu minor: 1- altele: 2

II. Litigii aflate la data de 30.12.2015 în curs de solutionare pe rolul

instanţelor de judecată: 38 cauze

III. Intocmire de dispozitii privind majorarea salarialaa) In cursul lunii ianuarie 2015, au fost emise dispoziţii de majorare a salariului

pentru angajatii DGASPC Sibiu care beneficiau de salariului minim brut pe tară garantat în plată, având în vedere prevederile H.G nr. 1091/2014 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, acesta ajungand la nivelul de 975 lei

b) In cursul lunii iulie 2015, au fost emise dispoziţii de majorare a salariului pentru angajatii DGASPC Sibiu care beneficiau de salariului minim brut pe tară garantat în plată, având în vedere prevederile H.G nr. 1091/2014 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, acesta ajungand la nivelul de 1050 lei

c) In cursul lunii ianuarie 2015, au fost emise dispoziţii de majorare a salariului cu 100 lei conform OUG 70/2014,

d) In cursul lunii septembrie 2015, au fost emise dispozitii de majorare a salariului cu un procent de 12% pentru angajații DGASPC Sibiu in conformitate cu prevederile HCJ nr.158/2015,

e) In cursul lunii decembrie 2015, au fost emise dispoziţii de majorare a salariului pentru angajații DGASPC Sibiu, cu un procent de 25% in conformitate cu prevederile Legii 293/2015.

IV. Alte activităţi ale Serviciului Juridic şi Resurse Umane – Compartiment Juridic:

- elaborare/ avizare acte administrative;- elaborare acte de procedură; - avizare contracte, convenţii, parteneriate, protocoale, acte adiţionale;- intocmire acord colectiv de munca si contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati de asistenta sociala pentru anul 2015-2016- elaborare puncte de vedere juridice pe diverse speţe transmise serviciului spre analiză;- efectuare demersuri pentru punerea în plată a drepturilor câştigate în instanţă de către persoanele cu handicap;- răspunsuri petiţii;- consultanţă juridică;- colaborare cu centrele din structura DGASPC Sibiu

48

Page 49: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Pe parcursul anului 2015 s-au desfășurat 86 de concursuri de angajare/recrutare în cadrul serviciilor de specialitate ale DGASPC Sibiu, astfel fiind numite/angajate 54 de persoane.

Au fost emise dispozitii de numire in functie si intocmite dosarele profesionale.Au fost intocmite un nr. de 47 contracte individuale de munca pentru AMP. Au fost intocmite actele necesarea pentru 44 incetari raport serviciu/raport de

munca (demisie, acordul partilor, pensie, transfer).Au fost intocmite 4 dosare de concediu de crestere a copilulului in varsta de

pana la doi ani.A fost efectuat instructajul introductiv general pentru un nr. de 54 de

persoane nou angajate.A fost intocmita evaluarea de riscuri de accidentare si imbolnavire

profesionale ptr un nr. de 10 locuri de munca din cadrul DGASPC Sibiu.A fost intocmit planul de prevenire si protectie in domeniul securitatii si

sanatatii in munca pentru anul 2015.Au fost intocmite instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru

un numar de 10 activitati din cadrul DGASPC Sibiu.Au fost intocmite fisele de solicitare a examenului medical si fisele de

identificare a factorilor de risc profesional in vederea efectuarii controlului medical de medicina muncii pentru angajare/control medical periodic/reluarea muncii/protectia maternitatii la locul de munca.

Au fost raportate lunar catre CJ Sibiu situatia locurilor de munca din aparatul propriu si a centrelor din structura.

Au fost raportate periodic catre AJPIS situatia posturilor ocupate si prevazute si media salariala pe aparat propriu si centrele din structura DGASPC Sibiu. Au fost organizate 2 sesiuni de examen de promovare pentru personalul care întrunea condițiile conform legii și au promovat 10 persoane. S-a întocmit planul de formare profesională pentru anul 2015 şi planul de ocupare pentru anul 2016.

A fost intocmit regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare a personalului contractual platit din fonduri publice si a fost revizuit Regulamentul Intern al DGASPC Sibiu.

Au fost formulate răspunsuri la petiţii, adrese ,solicitari.Au fost gestionate declaratiile de avere si interese in conformitate cu

dispozitiile legale.Au fost emise 325 adeverinte medicale, de vechime in munca, de recalculare

pensie, de salariu si de somaj. Activitatea de management a resurselor umane a cuprins gestionarea celor 369 posturi (pentru aparatul propriu al DGASPC, AMP, parteneriate), din care 308 ocupate (din care 158 AMP) și vacante 61 (din care 42 AMP).

În cursul anului 2015 s-au completat un număr de 10 dosare în vederea pensionării și depunerea acestora la Casa de Pensii Sibiu.

49

Page 50: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

În cursul anului 2015 au participat un număr total de 45 persoane la activităti de formare / perfecționare profesională.

IV.8 Activitatea Serviciului Managementul Calității Serviciilor Sociale

În domeniul managementului calităţii, Serviciul managementul calităţii serviciilor sociale (SMCSS) a realizat următoarele, în cursul anului 2015:

1. Activități privind managementul calității serviciilor sociale furnizate de DGASPC

- s-a transmis către Consiliul Județean Sibiu raportul anual de activitate al DGASPC pentru anul 2014;

- s-au centralizat și transmis conducerii DGASPC rapoartele trimestriale de activitate ale centrelor pentru copii și persoane adulte cu dizabilități aflate în structura DGASPC;

- s-au transmis rapoarte trimestriale III și IV către Consiliul Județean Sibiu privind modul de implementare – de către serviciile din aparatul propriu și centrele aflate în structura DGASPC – a obiectivelor și indicatorilor cuprinși în Planul Operațional al DGASPC pe anul 2015;

- s-a colaborat cu Serviciul de Evaluare Iniţială, Prevenire şi Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Exploatare – Compartimentul de Intervenție în regim de urgență, telefonul copilului și al familiei și cu Serviciul Management de caz pentru asistență maternală în vederea depunerii celor două dosare de acreditare a acestora ca servicii sociale furnizate de către DGASPC Sibiu, conform legislației în vigoare, la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

- s-a răspuns la sesizările, petițiile și adresele repartizate de conducerea instituției;

- s-a asigurat prezența și activitatea în Comisia privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi Sibiu, coordonată de AJPIS Sibiu;

- s-a realizat secretariatul tehnic pentru 6 Colegii Directoare ale DGASPC Sibiu, din care 4 au fost ședințe ordinare și 2 extraordinare; (o ședință extraordinară a mai fost convocată în afara celor 2 menționate, dar s-a amânat din lipsă de cvorum);

- ca urmare a constituirii la nivelul DGASPC Sibiu, prin dispoziția directorului general al DGASPC Sibiu, a comisiilor SCIM (pentru implementarea standardelor de control intern managerial) și EGR (echipa de gestionare a riscurilor), s-a asigurat secretariatul acestor două comisii.

2. Activități privind managementul calităţii serviciilor furnizate de centrele de copii și adulți din structura DGASPC

- s-a asigurat consultanță, consiliere și sprijin centrelor din structura DGASPC Sibiu în probleme specifice legate de respectarea standardelor de calitate;

- s-a realizat coordonarea metodologică a centrelor din punct de vedere al respectării standardelor de calitate și s-au întocmit: 32 note de

50

Page 51: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

întâlnire/supervizare cu centrele pentru copii aflate în structura DGASPC, 20 note de întâlnire/supervizare cu centrele pentru persoane adulte cu dizabilități aflate în structura DGASPC, 17 rapoarte privind centre copii și 5 rapoarte privind centre pentru persoane adulte cu dizabilități (rapoarte de vizită - cuprinzând recomandări pentru soluționarea problemelor / îmbunătățirea situației existente în centru, în urma vizitelor efectuate în centre, privind rezultatele aplicării chestionarelor în centre publice pentru copii, rapoarte privind sesizări);

- s-au întreprins demersurile în vederea evaluării tuturor centrelor pentru copii și persoane adulte cu dizabilități aflate în structura DGASPC Sibiu în vederea completării Fișei de autoevaluare, componentă a dosarului pentru obținerea licenței provizorii de fucționare;

-s-au depus 24 dosare pentru acreditarea centrelor de copii și adulți cu dizabilități ca servicii sociale de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

- s-a colaborat cu inspectorii sociali din cadrul Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Sibiu cu ocazia controalelor efectuate la serviciile din aparatul propriu al DGASPC și instituțiile de asistență socială din structura Direcției și cu reprezentanții Corpului de Control al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu ocazia controalelor efectuate la centrele de copii aflate în structura DGASPC Sibiu;

- s-au transmis rapoarte de implementare a măsurilor dispuse de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu – inspecția socială – cu ocazia controalelor efectuate în cursul anului 2015 la servicii din aparatul propriu al DGASPC Sibiu, precum și a unor centre de copii și adulți din structura DGASPC, care au fost repartizate SMCSS;

- reprezentanți ai SMCSS au participat ca membrii în comisiile de control dispuse de directorul general al DGASPC în centrele din structura sa;

- angajații SMCSS au participat în calitate de reprezentanți ai DGASPC în Comisiile consultative ale centrelor de copii și persoane adulte cu dizabilități aflate în structura DGASPC;

- efectuarea a 28 de activități directe, de educație nonformală, cu beneficiarii din centrele de copii (CPCD Speranța Sibiu – 2; CP Tavi Bucur Cisnădie – 4; CP Gulliver Sibiu – 2; CS Sf Andrei Mediaș - CPCD – 4; CPCD Turnu Roșu – 3; CS Prichindelul Sibiu – CPU – 3; CS Prichindelul Sibiu – CPCD – 1; CP Orlat – 6; CP Agîrbiciu – 3);

- asigurare formare profesioală pentru 80 de specialiști (educatori, infirmieri) din cadrul centrelor aflate în structura DGASPC Sibiu – prin specialist formator din cadrul SMCSS;

- întâlniri cu asociații și potențiali voluntari pentru desfășurarea de activități / programe de educație nonformală în centrele de plasament din structura instituției;

- încheierea de protocoale de colaborare cu Asociația Lindenfeld și cu Rotary Club pentru derularea de programe de educație nonformală în centrele de plasament din structura instituției;

- organizarea de întâlniri periodice cu psihologii din centrele de plasament în scopul coordonării metodologice și discutării de probleme puctuale legate de

51

Page 52: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

dificultățile întâmpinate în lucrul cu beneficiarii;- recrutarea, realizarea a 4 sesiuni de formare inițială și demararea

formalităților pentru semnarea contractului de voluntariat cu 18 voluntari, care urmează să desfășoare activități de educație nonformală în 4 centre de copii în 2016 – sub supervizarea unui consilier superior din cadrul SMCSS;

- colaborare cu Asociația Lindenfeld în vederea formării ințiale a 34 de voluntari care au început activitatea în centre de plasament din structura DGASPC: CP Orlat – 11, CP Cisnădie – 5, CS Prichindelul Sibiu - CPU – 12, CS Prichndelul Sibiu – CM – 4, CS Prichindelul Sibiu – CPCD;

- s-au transmis specialiștilor centrelor pentru copii aflate în structura DGASPC Sibiu, materiale în format scris și electronic în domeniul educației nonformale, dezvoltării psiho-emoționale a copilului, referitor la adicții (dependențe) de mijloace media;

-s-au aplicat chestionare cu privire la evaluarea drepturilor și obligațiilor copiilor aflați cu măsură de protecție în centrele de plasament publice și private din județul Sibiu în următoarele centre:

Centre private: Fundaţia Casa de Copii Orfani Lumina Mediaş Fundaţia Casa Speranţei Moşna Fundaţia Acţiune Caritate Bazna Asociaţia SOS Satele Copiilor Cisnădie Asociaţia Dare to Care Cornăţel Asociaţia Steps of Hope Daia Fundaţia Tabita

Centre publice: CPCD Mediaş CP Tavi Bucur Cisnădie CP Gulliver Sibiu CP Orlat CP Agîrbiciu CPCD Turnu Roşu- s-au transmis materiale și informații privind caracteristicile documentelor în

format easy to read și s-a pus la dispoziția centrelor de adulți un program cu utilizare temporară gratuită care transformă documente de tip text în documente audio, în vederea accesibilizării informaționale, conform prevederilor standardelor de calitate;

- s-a asigurat informarea reprezentanților centrelor privind modificările legislative;

- s-au transmis adrese informative și s-au purtat discuții cu șefii de centre pentru copii și directorii de centre pentru persoane adulte cu dizabilități privind măsurile care trebuie să fie luate pentru a îndeplini condițiile de licențiere a serviciilor și măsurile care trebuie să fie luate în acest sens.

3. Activități de parteneriat încheiate de către DGASPC

Pe parcursul anului 2015, DGASPC a continuat promovarea parteneriatului public-public şi public-privat destinat creşterii calităţii vieţii beneficiarilor.

52

Page 53: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

La sfârșitul anului 2015 DGASPC Sibiu avea în vigoare un număr de 67 de parteneriate/protocoale/convenţii de colaborare valabile cu următorii parteneri:

1. Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu2. Agenţia Naţională Antidrog3. Agenţia Naţională Antidrog – CPECA4. AJOFM Sibiu5. Arhiepiscopia Ortodoxă Sibiu6. Asociatia Dare to care7. Asociatia Elijah, Initiativa Sociala Ruth Zenkert8. Asociatia La Perla9. Asociatia Lindelfeld10. Asociatia Noi Orizonturi-Familia Bucuresti11. Asociaţia Alumnii Facultatea de Litere şi Arte ULBS12. Asociaţia Baschet Club Whitesnakes13. Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-catolic Blaj14. Asociaţia Centrul de Zi Arca lui Noe15. Asociaţia Centrul Român pentru copii dispăruţi şi exploataţi

sexual 16. Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu17. Asociaţia Iniţiativa pentru Dezvoltare18. Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Sibiu19. Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Sibiu20. Asociaţia Parrains D` Or Copains D`Or21. Asociaţia pentru libertate şi egalitate de gen Sibiu22. Asociaţia Phoenix Speranţa23. Asociaţia Română de Psihodramă Clasică24. Asociaţia Sf Nicolae a Bisericii Ortodoxe Române Valea Aurie

Sibiu25. Asociaţia SOS Satele Copiilor România – Cisnădie26. Asociaţia Steps of Hope 27. Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu28. Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu29. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mediaş; CS Sf.

Andrei Mediaş30. CJ SB, Cito Mediaş, Asociaţia Phoenix Speranţa Mediaş31. CJ SB, DGASPC SB, Asociaţia Handicapaţilor Psihici SB32. Clinica Polisano Sibiu 33. Complexul de Servicii Comunitare Sf. Andrei - Centrul de zi

Mediaş, Asociaţia Mediaşul pentru Cultură34. Consiliul Judeţean Sibiu; SC Profiles International SRL35. Direcția de Asistență Socială Mediaș

53

Page 54: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

36. Direcţia Judeţeana de evidenţă a persoanelor şi administrarea bazelor de date

37. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu38. Facultatea de Medicina Sibiu39. Fundația Actiune Caritate Bazna40. Fundația Alpha DS Mosna41. Fundaţia Blue Heron42. Fundaţia CAIRD Mediaş43. Fundația Casa Speranței Moșna44. Fundaţia CON-A Sibiu45. Fundația Hope And Homes For Children România46. Fundaţia Inimă pentru Inimă Rm. Vâlcea47. Fundaţia Little John's Cisnădioara48. Fundaţia Logomedica 49. Fundaţia Mission Without Borders Romania50. Fundaţia Motivation România51. Fundaţia Romanian Prospects 52. Fundaţia Tabita53. Fundația Un copil, o speranță Sibiu54. IJP Sibiu, IJJ, Serviciul pt. Imigrări Sibiu, DSP Sibiu55. Inspectoratul de Politie al Județului Sibiu56. Instituţia Prefectului Sibiu – Biroul Judeţen pentru Rromi57. IPJ, IJJ, DSP, ISJ, ITM, Asociaţia Femeilor din Sibiu58. ISJ Sibiu, Centrul de Educaţie Incluzivă nr. 1 Sibiu59. Primăria Cisnadie60. Rotary Club Sibiu61. Societatea AS Media Group Sibiu 62. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu63. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu64. Spitalul de pneumoftiziologie sibiu65. Spitalul de pneumoftiziologie Sibiu66. Spitalul de Psihiatrie Dr Gheorghe Preda Sibiu 201567. Spitalul Municipal Mediaș

De asemenea, în 2015 s-au încheiat acte adiționale la protocoalele de colaborare existente între DGASPC Sibiu, centre rezidențiale și unitățile școlare, la care învață beneficiarii DGASPC Sibiu, pentru implementarea Planului de măsuri pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar, coordonat de Instituția Prefectului Județului Sibiu și pentru respectarea prevederilor standardelor de calitate.

De asemenea, în baza parteneriatelor încheiate, Consiliul Județean Sibiu prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, asigură

54

Page 55: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

cofinanțarea furnizării unor servicii care funcționează în parteneriat public-privat:Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj - Centrul de recuperare neuromotorie „Pruncul Isus” Mediaș

Nr. beneficiari: 47 de copii Asociația Handicapaților Psihici Sibiu- Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap psihic „Gabriela” Sibiu

Nr. beneficiari: 15 tineri cu handicap psihicFundația „Un copil, o speranță” Sibiu- Centrul de Terapie și recuperare pentru copii autiști

Nr. beneficiari: 30 copiiAsociația Diakoniewerk Intenational - Centrul Ocupațional pentru persoane cu dizabilități

Nr. beneficiari: 21 tineri cu handicapAsociația Phoenix Speranța Mediaș - Ateliere protejate – unde au acces și beneficiari de la CITO Mediaș.

Prin parteneriatele încheiate DGASPC Sibiu a urmărit încurajarea structurilor societăţii civile pentru activităţi de furnizare a serviciilor sociale din domeniul protecţiei copilului şi persoanelor cu handicap. De asemenea toate parteneriatele urmăresc diversificarea serviciilor sociale oferite beneficiarilor în vederea dezvoltării acestora.

IV.9 ACTIVITATEA MANAGERULUI PUBLIC

- S-au revizuit procedurile de sistem si cele operationale conform Ordinului 400/2015;

- S-a întocmit Programul de dezvoltare SCIM pentru anul 2014;- S-au avizat documente în ședințele Comisiei  pentru  elaborarea,

monitorizarea, coordonarea şi implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial în cadrul DGASPC Sibiu.

- S-a întocmit și transmis, trimestrial, Raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici;

-  S-a întocmit și transmis, trimestrial/semstrial Raportul privind stadiul implementării SCIM;

-  S-a întocmit și transmis Raportul anual privind stadiul implementarii SCIM la nivelul instituției;

- S-a revizuit Registrul general al riscurilor.

IV.10 ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN

În anul 2015 activitatea Compartimentului Audit public intern s-a desfăşurat pe baza programului anual aprobat de către directorul general al instituției.

Misiunile desfăşurate în anul 2015 pot fi grupate în 7 categorii după cum 55

Page 56: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

urmează:

1. Auditarea şi verificarea situaţiilor financiar contabile întocmite la 31.12.2014 de care DGASPC Sibiu.

Efectuarea auditului asupra Situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2014 în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile conform căreia situaţiile financiare:

- nu conţin denaturări semnificative - asigurarea aplicării corecte a normelor metodologice privind Elaborarea situ-

aţiilor financiare la 31.12.2014.Obiectivul auditului a evoluat de la detectarea erorilor, proces care presupune o verificare detaliată a tuturor operaţiunilor patrimoniale şi a înregistrării lor contabile, la exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de către institutie.

S-a urmărit, în acest sens, măsura în care informaţiile înregistrate în contabilitate reflectă evenimentele economice care au avut loc în perioada 01.01.2014-31.12.2014, iar auditul a insistat pentru identificarea eventualelor manipulări ale informaţiilor furnizate de sistemul financiar, pentru prevenirea cazurilor de contabilitate creativă (inexactă) sau fraudă.

Informaţiile furnizate au fost întocmite pe baza documentelor prezentate de către Serviciul contabilitate al DGASPC Sibiu şi a documentelor solicitate instituţiilor de din structura Direcţiei.

Principalele obiective ale misiunii de audit au fost: a) Verificarea modului de execuţie a bugetului de cheltuieli propriu prin încadrarea în creditele bugetare aprobate şi respectarea disciplinei financiare. b) Verificarea modului de organizare şi conducere a evidenţei contabile sintetice şi analitice a tuturor operaţiunilor economico-finaciare. c) Verificarea modului de întocmire a situaţiilor financiare şi corelarea datelor din documentele contabile cu cele din darea de seamă. d) Verificrea activitaţii de inventariere a valorilor materiale şi băneşti existente în patrimoniul instituţiei, a finanţării, pentru obiectivele de investiţii aprobate.

2. Auditarea activităţii economico-financiare şi patrimoniale la următoarele centre de tip rezidenţial pentru adulţi: CRRN Tălmaciu, CRRPH Tălmaciu II, CIA Episcop N. Popoviciu Biertan; CRRPH Mediaş.

Obiectivele misiunii de audit au urmărit respectarea legalităţii privind: a) Angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată; b) Plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale; c) Vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea unor bunuri din domeniul privat; d) Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora, dacă este cazul;

56

Page 57: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

e) Alocarea creditelor bugetare; f) Administrarea patrimoniului; g) Sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; h) Sistemul de luare deciziilor; i) Sistemul de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme.

3. Verificarea implementării acţiunilor corective rezultate în urma auditului anterior

Principalele misiuni de audit au vizat:A. Achiziţiile publice efectuate de către centrele din structura DGASPC Sibiu în perioada 2013-2014 urmărindu-se :

1. Angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată; 2. Plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;3. Vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea unor bunuri din domeniul privat; 4. Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora dacă este cazul; 5. Alocarea creditelor bugetare; 6. Administrarea patrimoniului;

B. Auditarea şi verificarea situaţiilor financiare contabile întocmite la 31.12.2014 de către DGASPC Sibiu1. Sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 2. Sistemul de luare deciziilor; 3. Sistemul de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme.

C. Respectarea termenelor de implementare a recomandarilor.

4. Misiune de audit privind activitatea Biroului administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare din cadrul DGASPC Sibiu.

Scopul raportului (Obiective);Scopul misiunii de audit este: Verificarea activităţii de aprovizionare,

efectuarea recepţiilor, evidenţa bunurilor a patrimoniului DGASPC Sibiu.

Obiectivele misiunii de audit au urmărit:

1. Organizarea activitatii de aprovizionare pentru compartimentele functionale ale Directiei generale.

57

Page 58: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

2. Efectuarea receptiilor cantitative si calitative, a bunurilor si materialelor/serviciilor/lucrarilor achizitionate pentru buna desfasurare a aparatului propriu al Directiei generale.3. Evidenta bunurilor si materialelor din gestiune si eliberarea lor.

5. Actualizarea procedurilor operationale elaborate in cadrul compartimentului audit

S-a urmarit actualizarea procedurilor operationale respectand referintele principale ale standardului 16 din Ordinul 400/2015 conform anexei nr.2 „Procedura operationala” 6. Misiune de audit privind respectarea legalitatii si regularitatii in domeniul achizitiilor publice la nivelul DGASPC Sibiu si centrele din structura acesteia Avand in vedere ca achiziţia publică reprezintă ansamblul operaţiilor, actelor şi faptelor realizate de o autoritate contractantă, de la identificarea unei nevoi pâna la realizarea ei, pentru care sunt folosiţi bani publici obiectivele misiunii de audit au fost:

1. Fundamentarea planului anual de achizitii publice.2. Incheierea contractelor de achizitii publice.3. Urmarirea derularii contractelor.

7. Misiunea de consiliere s-a desfăşurat pentru următoarele teme:

7.1 ) Consiliere privind aplicarea Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de management/ control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificarile si completarile ulterioare: Standardul 9 “ Proceduri “

7.2 ) Aplicarea ORDINULUI nr. 923 din 11 iulie 2014 modificat cu Ordinul 1139/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

Principalele obiective ale misiunii de audit privind prima temă au fost:a) Analiza obiectivelor entităţiib) Stabilirea activitaţilor/acţiunilor ataşate obiectivelorc) Analiza modului de elaborare a procedurilor formalizate pentru activitățile

identificate.

Consilierea privind aplicarea OMFP 923/2014 a cuprins următoarele probleme:

58

Page 59: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

a) Cadrul si limitele de competenţe pentru operaţiunile supuse controlului financiar preventiv, compartimentele unde se întocmesc documentele şi persoanele care verifică şi răspund de întocmirea lor; b) Codul specific privind normele profesionale; c) Circuitul documentelor; d) Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu; e) Persoanele care iniţiază, verifică, şi certifică documentele şi notele justificative ce însoţesc proiectele de operaţiuni prezentate la viza de control financiar propriu şi specimenul de semnătură al acestora ; f) Tabelul privind persoanele care aprobă notele justificative ce însoţesc proiectele de operaţiuni prezentate la viza de control financiar propriu şi specimenul de semnătură al acestora; g) Tabelul cuprinzând proiectele de operaţiuni care se prezintă la viza Compartimentului de Contencios Juridic în vederea certificării legalităţii documentului înainte de a se supune controlului financiar preventiv.

În urma desfăşurării misiunilor de audit s-au formulat recomandari ce vizează adaptarea permanentă a structurilor din subordinea DGASPC Sibiu la schimbările apărute în mediul în care funcţionează, perfecţionarea activităţii, precum şi creşterea gradului de profesionalism.

S-a acordat asistenţă structurilor auditate pentru îndeplinirea responsabilităţilor ce le revin, prin intermediul politicilor şi procedurilor menite să sporească eficienţa activităţii.

IV.11 ACTIVITATEA PRIVIND COMUNICAREA, PROMOVAREA ŞI TRANSPARENŢA SERVICIILOR

Pentru a asigura vizibilitatea şi transparenţa serviciilor oferite, instituţia noastră realizat următoarele:

A organizat 9 conferinţe de presă, a emis un număr de 31 comunicate de presă 

a postat informaţii, atât în ceea ce priveşte serviciile oferite, cât şi evenimentele realizate, pe pagina web a instituției: www.dasib.ro 

și a postat 84 de materiale pe adresa de facebook a instituției.

Ca urmare a demersurilor întreprinse, au apărut în presa scrisă 310 de articole şi s-au realizat 91 de reportaje în mass-media audio-video.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (actualizată) privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, au fost soluţionate 86 de solicitări informaţii în baza Legii nr. 544/2001 (informații de interes public).

59

Page 60: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

De asemenea, pe parcursul anului 2015 au fost organizate 3 camapanii de promovare privind:

angajarea asistentilor maternali; promovarea adopției unui copil, în special a copiilor greu adoptabili, campanie de luptă împotriva violenței domestice.

Toate evenimentele și activitățile cu o importanță deosebita, desfășurate în cadrul DGASPC Sibiu, au fost promovate în primul număr al Revistei DGASPC Sibiu.

În 2015 conducerea DGASPC Sibiu a ținut un număr de 135 de audiențe, atât în sfera protecției copilului, cât și al persoanelor cu handicap.

           

IV.12 ACTIVITATEA DE INFORMATICĂ ŞI REGISTRATURĂ

Pentru o bună administrare a bazelor de date cuprinzând cazurile instrumentate şi a serviciile oferite de către instituție, în cursul anului 2015 au fost întreţinute şi s-au gestionat următoarele baze de date:

D-SMART (Disability – Single Managament, Assessment and Reporting Tool) - sistem informatic de evidenţă a persoanelor cu handicap şi a drepturilor cuvenite acestora. Baza de date se salvează pe serverul local aflat la sediul DGASPC din strada Spartacus nr. 2. Datele sunt vizibile doar de către utilizatorii aplicației din cadrul instituției. Operatorii celorlalte sedii accesează baza de date stocată pe server folosind transmisii de date prin VPN sau cu acces remote, astfel încât să fie realizate toate conexiunile necesare unei foarte bune funcționări în ceea ce privește logistica din domeiul IT.

INFOCET – Sistemul software pentru gestiunea electronică a documentelor din cadrul DGASPC Sibiu. Aplicaţia cuprinde mai multe module respectiv registratura, circulaţia şi urmărirea documentelor, soluţionări şi expedieri, gestionarea dosarelor din instituţie, audienţe, petiţii conform Legii nr. 233/2002, cereri acces informaţii publice conform Legii nr. 544/2001, registre speciale, statistici şi rapoarte. Protecţia sistemului este asigurată prin parole la nivel de utilizator, accesul fiind structurat pe mai multe nivele. Flexibilitatea programului asigură independenţa fiecărui departament dar şi controlul total, împreuna cu integrarea datelor în sistemul central.

S-au administrat şi gestionat domeniul DGASPC Sibiu şi conturile de e-mail aferente acestuia, actualizând periodic site-ul cu informaţii de interes public.

S-a asigurat menţinerea la parametrii funcţionali a reţelei de calculatoare a instituţiei în conformitate cu cerinţele impuse de standardele de securitate.

S-a asigurat îmbunătăţirea sistemului informatic prin achiziţia şi instalarea de noi echipamente de calcul, software şi accesorii.

60

Page 61: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

S-a asigurat buna funcţionare a LAN-ului, a echipamentelor de calcul şi a serviciilor de transmisii date şi voce în colaborare cu furnizorii de servicii.

În cursul anului 2015, analiza activităţii de registratură a evidenţiat următoarele date relevante:

1955

968

112 91

2524

109

6063

58431

22162701

9641381

6467

2294

3746

5695

6666

9302

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

PROGRAME

MONITORIZARE

CCITRAUDIT

ADOPTII

CEPAH

JURIDIC SI

RUSM

CSS

MANAGER PUBLIC

CONTABILI

TATE

FINANCIA

R

ACHIZI

TII

ADMINISTRATIV

SMCAM

SECC

SEPPS

SMCPRF SE

ISE

CA

Nr. documente repartizate pe servicii în anul 2015

Nr. acte

61

Page 62: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Acte rezolvate în anul 2015

32503972

4800

3843

3706

48494178

3196

3770

4329

36543436

ian.15

feb.15

mar.15

apr.15

mai.15

iun.15

iul.15

aug.15

sep.15

oct.15

nov.15

dec.15

0

5000

10000

15000

20000

25000

Favo

rabil

Nefavorabil

InternAnu

lat

Nr. acte închise dupa modul de rezolvare în 2015

Nr. acte rezolvate

62

Page 63: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

V. ACTIVITATEA SERVICIULUI STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE ȘI RELAȚIA CU ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE

I. Proiecte derulate/în derulare

1. Proiectul Modernizarea, reabilitarea şi extinderea CP Gulliver Sibiu, pentru care a fost depusă cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, axa prioritară nr. 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2: „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”În perioada iulie – 30 decembrie 2015 s-a implementat proiectul conform graficului de implementare, astfel, au fost contractate următoarele servicii: , Elaborarea certificatului de performanţă energetică a clădirii, Efectuarea auditului energetic, Furnizare dotări. De asemenea, a avut loc execuţia lucrărilor de către operatorul economic declarat câştigător în urma derulării procedurii de achiziţie, au fost furnizate şi instalate dotările, respectiv mobilier, aparate de uz casnic, echipamente de bucătărie industrială, s-a efectuat auditul energetic al clădirii reabilitate şi s-a obţinut certificatul de performanţă energetică, s-au organizat 2 conferinţe de presă pentru asigurarea asigurării vizibilităţii proiectului.

2. Proiectul Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilităţi Turnu Roşu, pentru care a fost depusă cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, axa prioritară nr. 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2: „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.În perioada august – 29 decembrie 2015 s-a implementat proiectul conform graficului de implementare astfel, au fost contractate următoarele servicii: execuţie lucrări, Elaborarea certificatului de performanţă energetică a clădirii, Efectuarea auditului energetic, Furnizare dotări. De asemenea, a avut loc execuţia lucrărilor de către operatorul economic declarat câştigător în urma derulării procedurii de achiziţie, au fost furnizate şi instalate dotările, respectiv mobilier, aparate de uz casnic, echipamente de bucătărie industrială, s-a efectuat auditul energetic al clădirii reabilitate şi s-a obţinut certificatul de performanţă energetică, s-au organizat 2 conferinţe de presă pentru asigurarea asigurării vizibilităţii proiectului.

3. În data de 15 aprilie 2015 s-a semnat contractul de finanţare a proiectului NU VIOLENŢEI DOMESTICE!, depus în cadrul Programului RO20 „Violenţa domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex“ finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014. În perioada aprilie – decembrie 2015 s-a implementat proiectul conform graficului de implementare, astfel, au fost contractate următoarele servicii: proiectarea şi asistenţa tehnică serviciul de publicitate, auditul proiectului, dirigenţia de şantier,

63

Page 64: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

furnizare birotică şi consumabile şi s-a demarat procedura de achiziţie în vederea desemnării executantului lucrărilor. S-a realizat DALI şi PT, s-a organizat conferinţa de presă de începere a proiectului, s-a realizat pagina de web a proiectului (română şi engleză) www.dasib.ro/violenta.

4. În anul 2015 DGASPC Sibiu a participat în calitate de partener la implementarea proiectului „Judeţul Sibiu mai prietenos pentru copii - autorităţi locale mai bine echipate, intervenţii mai eficiente”, în cadrul Programului RO10 "Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" finantat prin intermediul Granturilor SEE.

II. Pe parcursul anului a fost monitorizată activitatea serviciilor care au fost create pe diferite proiecte sau în parteneriat, respectiv:

Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Tălmaciu II înfiinţat în cadrul Programului de Interes Naţional „Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial”. Programul de Interes naţional ANPH – S – 2006/PIN1 – Sibiu;

Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Mediaş înfiinţat în cadrul Programului de Interes Naţional „Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial”. Programul de Interes naţional ANPH – S – 2006/PIN1 – Sibiu;

Centru de integrare prin terapie ocupaţională Dumbrăveni II înfiinţat în cadrul Programului de Interes Naţional „Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial”. Programul de Interes naţional ANPH – S – 2006/PIN1 – Sibiu;

Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Cisnădie înfiinţat în cadrul Programului de Interes Naţional „Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial”. Programul de Interes naţional ANPH – S – 2006/PIN1 – Sibiu.

De asemenea, au fost monitorizate trimestrial bunurile achiziţionate în cadrul proiectului RO 0050 „Modernizarea echipamentelor în centrele rezidenţiale de protecţia copilului din judeţul Sibiu” finanţat în cadrul Mecanismului financiar SEE.

III. Alte activităţi1. În luna martie s-au solicitat autorităţilor publice locale, instituţiilor: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu, Casa Judeţeană de Pensii, Direcţia judeţeană de Statistică, serviciilor DGASPC Sibiu şi Centrelor rezidenţiale aflate în structura DGASPC date statistice cu privire la categoria persoanelor vulnerabile. Aceste date au fost centralizate şi prelucrate în vederea revizuirii şi actualizării Strategiei de

64

Page 65: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Sibiu 2013 – 2017 – 2022, pentru anul 2013.

IV. În anul 2015 au fost încheiate parteneriate cu următoarele instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale privind colaborarea pe proiecte de finanțare:

a) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi în vederea derulării proiectului START – O viaţă de egalitate în siguranţă!, proiect finanţat în cadrul POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.3 „Promovarea egalităţii pe piaţa muncii”

b) Asociaţia SOS Satele Copiilor Romania în vederea implementării proiectului „Judeţul Sibiu mai prietenos pentru copii - autorităţi locale mai bine echipate, intervenţii mai eficiente”, în cadrul Programului RO10 "Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" finantat prin intermediul Granturilor SEE.

c) Asociaţia SOS Satele Copiilor Romania în vederea implementării proiectului „Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural şi din sistemul de protecţie a copilului” în judeţul Sibiu, în cadrul Programului RO10 CORAI gestionat de Fondul Român de Dezvoltare Socială şi finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014.

d) Fundaţia Un copil, o speranţă” în vederea implementării proiectului “Sunt copil european” - proiect pentru satisfacerea nevoii de recuperare şi terapie a copiilor cu handicap în vederea incluziunii socio – şcolare şi ulterior profesionale, proiect depus spre finanţare în cadrul Fondului Tematic pentru Participarea Societăţii Civile,Schema de Grant pentru ONG – uri, runda 2, Componenta Social.

e) Fundaţia Hope and Homes for Children Romania în vederea implementării proiectului “ECONOMIA SOCIALĂ=PROGRES SOCIAL” finanţat prin POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”

VI. ACTIVITATEA ADMINSTRATIVĂ ȘI FINANCIAR CONTABILĂ A DGASPC

Activitatea financiar-contabilă și adminsitrativă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Sibiu este organizată în cadrul Serviciului Finanțe-buget-salarizare, Serviciul Contabilitate, Biroul Administrativ și Biroul Achiziții coordonate de directorul general adjunct economic.

În cadrul acestor servicii s-au desfășurat toate activitățile specifice și distincte ce țin de activitatea financiară, activitatea contabilă, activitatea administrativă, activitatea de achiziții și salarizarea la nivelul DGASPC Sibiu.

65

Page 66: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

VI.1 ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ

Misiunea Biroului “Administrativ Patrimoniu Tehnic si Aprovizionare” este de a contribui la stabilirea necesarului de bunuri materiale, servicii, lucrari de intretinere si reparatii, asigurarea functionarii parcului de auto, identificarea si inaintarea propunerilor in vederea intocmirii planului de investitii, organizarea activitatii de aprovizionare pentru toate compartimentele functionale, organizarea si desfasurarea inventarierii ,asigurarea integritatii patrimoniului, in scopul functionarii in conditii optime a directiei si a centrelor aflate in subordinea DGASPC Sibiu, cu respectarea legislatiei in vigoare. In perioada ianuarie-decembrie 2015, in cadrul Biroului APTA s-au desfasurat urmatoarele activitati: -centralizarea lunara a datelor furnizate de centrele din subordinea DGASPC, pentru stabilirea nivelului de realizare a investitiilor in 2015, precum si elaborarea planului de investitii pentru anul 2016. -urmarirea modului de derulare a investitiilor si intocmirea documentelor justificative pentru lucrarile de investitii realizate pentru aparatul propriu al DCASPC. -organizarea si desfasurarea inventarierii patrimoniului DGASPC. -organizarea si desfasurarea activitatii de scoatere din functiune, casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar. -participarea la comisiile de receptie a lucrarilor de investitie-CP Gulliver si CPCD Turnu Rosu-precum si la diverse comisii, constituite in baza dispozitiilor primite.-casare, inventar, achizitii de lucrari sau servicii etc. -stabilirea necesarului de bunuri materiale,servicii si lucrari la nivelul DGASPC. prin centralizarea referatelor de necesitate de la serviciile institutiei si inaintarea acestora spre aprobare si rezolvare. -receptionat marfa in gestiune, verificat cantitativ si valoric, conform preturilor facturilor si contractelor incheiate. -intocmit NIR-uri, completat fise de magazie pentru fiece produs in parte la primirea marfii,eliberarea marfurilor din gestiune, verificarea stocurilor. -asigurarea functionarii parcului auto-directia dispunand de opt autovehicule- -asigurat transportul pentru deplasarile in interes de serviciu, tinut evidenta incadrarii in cotele de carburanti pentru autovehicolele directiei-in anul 2015 distanta totala parcursa de aceste mijloace de transport,a fost de cca. 260.000 km. -efectuat graficul de transport saptamanal,emis si calculat foi de parcurs pentru masini. -eliberat si asigurat necesarul de carburant,tinut evidenta reparatiilor pentru mijloacele de transport ale institutiei. -tinut evidenta planificarii si efectuarii controalelor medicale periodice pentru conducatorii auto ce deservesc directia. -evidenta ITP-urilor, a asigurarilor si a rovinietelor pentru fiece mijloc de transport. -alte lucrari ocazionale dispuse de conducerea institutiei. -intocmirea de liste cu cantitatile de lucrari necesare activitatii de intretinere si reparatie cladiri, certificarea facturilor privind achizitiile de materialele destinate acestui scop.

66

Page 67: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

-intretinerea patrimoniului institutiei, asigurarea functionalitatii in conditiide siguranta a cladirilor, instalatiilor. -participarea la receptia lucrarilor efectuate, certificarea executarii acestora din punct de vedere cantitativ si calitativ, intocmirea documentelor aferente. -asigurat asistenta tehnica de specialitate pentru aparatul propriu,precum si la solicitarea centrelor din structura directiei. -monitorizari periodice-chiar si zilnice-a stadiului de realizare al investitiilor aprobate. -intocmirea nomenclatorului arhivistic si incheiere contract pentru servicii de arhivare,cu firma Centrul General de Arhivare SRL Tg. Mures. -solutionarea adreselor trimise de CJ Sibiu, transmiterea si urmarirea rezolvarii acestora la nivelul tuturor centrelor din structura directiei. -au fost revizuite doua proceduri operationale-consum carburanti si arhivare-iar in lucru sunt alta trei proceduri operationale-inventariere, investitii si evidenta formulare cu regim special. -intocmirea actelor si documentelor privind apararea impotriva incendiilor conform Legii 307/2006, instruirea personalului pe baza tematicii aprobate la nivel de institutie. In anul 2015, a fost un control de la ISU Sibiu, pentru sediul central al directiei de pe strada Mitropoliei nr.2, prin care s-a solicitat obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu. -asigurarea dotarii cu mijloace de stingere a incendiilor in buna stare de functionare, verificarea periodica a acestora atat pentru sediul central precum si pentru sediile de pe str. Bastionului si Spartacus. Incheiere contract de service lunar, pentru sistemul de alarma de la mansarda, pe strada Mitropoliei. -asigurat curatenie in birouri, grupuri sanitare, curte la nivel de institutie. -supravegheat functionarea instalatiilor termice, mentinerea acestora in parametrii tehnici la toate sediile institutiei. -verificat tablourile si instalatiile electrice la nivel de directie, efectuarea unor lucrari urgente de reparatii si intretinere. -s-a urmarit in permanenta reducerea consumului de utilitati: gaz metan prin utilizarea eficienta a centralelor termice, prin oprirea acestora la sfarsit de saptamana daca temperatura permite sau reducerea consumului la minim, de apa prin verificarea instalatiilor si remedierea defectiunilor. Firmele furnizoare de produse sau servicii cu care a colaborat biroul APTA in 2015 au fost:EON Gaz, Electrica, Getesib, Generali, Erminex, Coriam Impex, Company Grup de Paza, SC Atac Security, BNBusiness, Apollo SRL, AIG Instal, Centrul Generalde Arhivare Tg. Mures, Lucman SRL, PFA Macavei, Vas Constructor, Rompetrol, Aquador, Groupama, Tehnosting, SC Technic SRL,Top Net, Mip Building.

VI.2 ACTIVITATEA PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

Misiunea Compartimentului Achiziţii publice şi contractare servicii sociale in anul 2015 a fost de a contribui la stabilirea necesarului de bunuri materiale, servicii şi lucrări, identificarea si înaintarea propunerilor în vederea întocmirii planului de

67

Page 68: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

investiţii, realizarea procedurilor de achiziţie în vederea atribuirii contractelor de furnizare, de servicii sau de execuţie lucrări, urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către contractanţi, în scopul funcţionarii în condiţii optime a întregii activităţi a DGASPC Sibiu, cu respectarea legislatiei in vigoare.

În perioada ianuarie 2015- decembrie 2015, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice şi contractare servicii sociale, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- centralizarea necesarului de bunuri, servicii şi lucrări, în baza referatelor întocmite de fiecare compartiment/birou/serviciu;- întocmirea Programului anual de achiziţii publice (PAAP), modificarea şi completarea PAAP în vederea actualizării şi realizării corespondenţei cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.- identificarea fondurilor necesare derulării achizitiilor- studierea pieţei de bunuri, servicii şi lucrări, în vederea identificării potenţialilor furnizori- întocmirea documentelor privind achiziţiile prin cumpărare directă/derularea procedurilor interne de achizitie directă- încheierea contractelor de furnizare bunuri, servicii şi lucrări şi a actelor adiţionale la acestea;- urmărirea contractelor încheiate în vederea încadrării în sumele contractate;- transmiterea comunicărilor/notificărilor legale către ANRMAP- intocmirea, păstrarea şi arhivarea dosarului achizitiei publice - participarea la diverse comisii constituite în cadrul instituţiei sau în cadrul centrelor din subordinea DGASPC- întocmirea diferitelor situaţii statistice.

Anexa: Situatia contractelor si a procedurilor de achizitii in anul 2015.

Nr. crt.

Denumire serviciu/produs

Cod CPVProcedura aplicata

Nr. contract/factura

Valoare** contract/fact

ura

Stadiul contractului/proce

durii

Obs

1. Accesorii de birou -rechizite

30192000-1achizitie directa

16921/17.04.2015

21809,26 CONTRACT INCHEIAT

2. Piese si accesorii pentru fotocopiatoare- cartuse si tonere

30125000-1achizitie directa

14594/01.04.2015

84146,64 CONTRACT INCHEIAT

3. Materiale pentru curatenie

39800000-0

achizitie directa

20300/12.05.2015

6953,88 CONTRACT INCHEIAT

4. Materiale electrice 31000000-6

achizitie

22644/27.05.2015

9000,00 CONTRACT INCHEIAT

68

Page 69: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

directa5. Materiale de

constructie si reparatii

4400000-0achizitie directa

22651/27.05.2015

10000,00 CONTRACT INCHEIAT

6. Pneuri pentru autovehicule vara

34351100-3

achizitie directa

Achizitie SEAPFactura fiscala

2025,00 CONTRACT INCHEIAT

7. Combustibil-BCF 22458000-5

achizitie directa

Fact.318/22.06.2015

17500,00 CONTRACT INCHEIAT

8. Apă îmbuteliată 15981100-9

achizitie directa

1456/14.01.201525109/11.06.2015

500,001100,00

CONTRACT INCHEIAT

9. Furnizare en.termica-gaze naturale

09123000-7

achizitie directa

8443/23.02.2015 148,14/MWh CONTRACT INCHEIAT

Fact. Lunarfct.de consum

10. Furnizare en.electrica-electricitate

09310000-5

achizitie directa

24723/10.06.2015

415,06/MWh CONTRACT INCHEIAT

Fact. Lunar fct.de consum

11. Distributie apa si servicii conexe

65100000-4

achizitie directa

17098/20.04.2015

410,26-apa184,54-canal109,41-meteorice

CONTRACT INCHEIAT

Lunar estimat cu regularizare

12. Serv.de asis.pe software-contab

72261000-2

achizitie directa

16195/09.04.2015

750,00 CONTRACT INCHEIAT

Lunar

13. Asistenta software certificate handicap

72212610-8

achizitie directa

4275/29.01.2015 13329,00 CONTRACT INCHEIAT

14. Serv.de asis.pe software-infocet

72261000-2

achizitie directa

7634/17.02.2015 436,00/lunar CONTRACT INCHEIAT

Lunar

15. Servicii de reparare auto

50112000-9achizitie directa

16918/17.04.2015

26000,00 CONTRACT INCHEIAT

16. Intretinere copiatoare

50313100-3achizitie directa

19714/06.05.2015

125,00 CONTRACT INCHEIAT

69

Page 70: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

17. Reparatii si intretinere calculatoare

50312000-5

achizitie directa

20298/12.05.2015

350,00 CONTRACT INCHEIAT

Lunar

18. Consultanta protectia muncii

79417000-0

achizitie directa

6915/12.02.2015 3540,00 CONTRACT INCHEIAT

19. Sevicii de paza 79713000-5

achizitie directa

14300/31.03.2015

96800,00 CONTRACT INCHEIAT

20. Verificare intretinere instalatie gaz

50800000-3

achizitie directa

6579/11.02.2015 2460,00 CONTRACT INCHEIAT

21. Service centrale termice şi instalaţii aferente, verificare tehnică şi autoriz. CT

50712000-8

achizitie directa

2306/19.01.2015 1490,00 CONTRACT INCHEIAT

22. Asigurari RCA si CASCO

66514110-0

achizitie directa

Polite de asigurare individuale

5544,29 CONTRACT INCHEIAT

23. Servicii de medicina muncii DGASPC+AMP

85147000-1

achizitie directa

22263/25.05.2015

20000,00 CONTRACT INCHEIAT

24. Actualizare program legislatie

4890000-7

achizitie directa

11789/13.03.2015

50 Euro/lunar

CONTRACT INCHEIAT

Lunar

25. Servicii postale si telecomunicatii telefon

64000000-6

achizitie directa

35709/27.08.2014telefonie11090/10.03.2015posta49970/05.11.2013tf.mobila

180 Euro fara TVA /ab. Lunar telefonie172,5Euro fara TVA

CONTRACT INCHEIAT

Lunar

Serv. Postale fct. de trimiteri

26. Servicii colectare .deseuri menajere

90500000-2

achizitie directa

26794/23.06.2015

423,75 CONTRACT INCHEIAT

Lunar

70

Page 71: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

27 Servicii de paza 79713000-5

achizitie directa

27808/30.06.2015

21.665,00 CONTRACT INCHEIAT

Locatia din str.. Bastionului, nr.6

28 Asigurari RCA si CASCO

66514110-0

achizitie directa

Polite de asigurare individuale

Polita in valoare de 966,12

CONTRACT INCHEIAT

29 Servicii de verificare, incarcare si reparare stingatoare

50413200-5

achizitie directa

34235/12.08.2015

3000,00 CONTRACT INCHEIAT

30 Servicii pentru instalatii de semnalizare de stins incendii

50610000-4 Se va incheiat contract nou

Estimat 3000,00

CONTRACT INCHEIAT

31 Lucrari de reparatii generale

45453000-7achizitie directa

34238/12.08.2015

48968,78 CONTRACT INCHEIAT

Imobilul din str.Bastionului, nr.6

32 Echipamente informatice si accesorii

30000000-0

achizitie directa

37931/14.09.2015

26010,00 CONTRACT INCHEIAT

33 Programe software-licente

48000000-8

achizitie directa

37931/14.09.2015

8963,00 CONTRACT INCHEIAT

34 Servicii de proiectare tehnica (expertiza tehnica si DALI)

71322000-1 37671/10.09.2015

8000,00 CONTRACT INCHEIAT

Imobilul din str Hegel, nr 14

35 Servicii de consultanta in domeniul securitatii

79417000-0

achizitie directa

Ctr.40174/29.09.2015

3500,00 CONTRACT INCHEIAT

36 Verificare cosuri de fum

90915000-4achizitie directa

Ctr.40322/30.09.2015

900,00 CONTRACT INCHEIAT

37 Expertiza tehnica, DALI

71322000-1 ctr37671/10.09.2015achizitie directa

8000lei CONTRACT INCHEIAT

Retinut garantie 5% (Hegel)

38 Echipamente informatice

30000000-948000000-8

Ctr37931/14.09.2015

34973lei CONTRACT INCHEIAT

71

Page 72: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Programe software achizitie directa39 Servicii de curatare

cosuri de fum90915000-4 Ctr40322/30.09.

2015achizitie directa

765lei CONTRACT INCHEIAT

40 Expertiza tehnica, securitate la incendii

79417000-0 Ctr40174/29.09.2015achizitie directa

3500lei CONTRACT INCHEIAT

(Hegel)

41 Servicii de proiectare instalatia de utilizare gaze naturale

71322000-1 Ctr42756/15.10.2015achizitie directa

1550lei CONTRACT INCHEIAT

(Hegel)

42 Diverse servicii de intretinere si reparare(intretinere, reparat si raschetat parchet)

50800000-3 ctr48142/19.11.2015achizitie directa

4200lei CONTRACT INCHEIAT

(Bastionului)

43 Diverse servicii de intretinere si reparare(montare parchet si plinte parchet)

50800000-3 Nj49373/02.12.2015achizitie directa

1000lei CONTRACT INCHEIAT

(Bastionului)

44 Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de securitate (instalatia de semnalizare la incendii)

50610000-4 Ctr.48096/19.11.2015achizitie directa

199lei/luna CONTRACT INCHEIAT

45 Analiza de risc securitate fizica

71330000-0 Ctr.50247/08.12.15achizitie directa

2500lei CONTRACT INCHEIAT

Mitropoliei, Bastionului,Spartacus

46 Servicii de supraveghere tehnica si verificare instalatii Atentie! Prin Dispozitia nr.1418/02.12.2015, dl Cindrea a fost numit responsabil RSTVI pentru sediile DGASPC

71356200-0 Ctr49092/21.11.2015achizitie directa

500lei/luna CONTRACT INCHEIAT

Incepand cu data de 01.01.2016 nu se mai impune incheierea unui nou contract!

47 Mobilier de birou si accesorii

39000000-2 Nj35766/27.08.2015achizitie directa

1313,62 CONTRACT INCHEIAT

48 Pneuri pentru autovehicule

34351100-3 Nj42448/14.10.2015 achizitie directa

5487,12 CONTRACT INCHEIAT

72

Page 73: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

49 Echipamente informatice

30000000-9 Nj49265/27.11.2015achizitie directa

44300 CONTRACT INCHEIAT

50 Tonere si cartuse 30125000-1 Nj40830/02.10.2015achizitie directa

700 CONTRACT INCHEIAT

51 Echipamente de protectie

18143000-3 Nj47401/16.11.2015achizitie directa

1500 CONTRACT INCHEIAT

52 Elagaj de arbori 77341000-2 Nj48875/25.11.2015achizitie directa

1200 CONTRACT INCHEIAT

53 Servicii de proiectare instalatia de utilizare gaze naturale

71322000-1 Ctr42756/15.10.15achizitie directa

4000lei CONTRACT INCHEIAT

(Turnu Rosu)

54 Tonere si cartuse 30125000-1 Nj15000/27.11.2015achizitie directa

15000 CONTRACT INCHEIAT

55 Diverse servicii de reparatii si intretinere

50800000-3 Nj49902/04.12.2015achizitie directa

6500 CONTRACT INCHEIAT

(Bastion)Grup sanitar+linoleum

56 Aparate electrice 31000000-6 Nj44525/28.10.2015achizitie directa

487,20 CONTRACT INCHEIAT

57 Rafturi metalice mobile

39152000-2 Nj47909/18.11.2015achizitie directactr48376/2015

7620 CONTRACT INCHEIAT

58 Agende, felicitari, calendare

22819000-4 Nj50881/09.12.2015achizitie directa

3600 CONTRACT INCHEIAT

59 Ziare,reviste specializate

22200000-2 Ctr51436/11.12.2015achizitie directa

1310(cu TVA)

CONTRACT INCHEIAT

Valabil 2016

60 Structuri si materiale

44000000-0 Nj52932/21.12.2015achizitie directa

800 CONTRACT INCHEIAT

61 Accesorii de birou 30192000-1 Nj49912/04.12.2015achizitie directa

5100 CONTRACT INCHEIAT

62 Aparate electrice 31000000-6 Nj52527/17.12.2015

8064 CONTRACT INCHEIAT

63 Polita RCA 66514110-0 Nj43144/19.10.2015achizitie directa

503,08 CONTRACT INCHEIAT

1 polita

64 Polita RCA 66514110-0 Nj51139/09.12.2 2005,48 CONTRACT 3 polite

73

Page 74: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

015achizitie directa

INCHEIAT

65 Echipamente de telecomunicatii

32522000-8 Nj 52839/18.12.2015 achizitie directa

1950 CONTRACT INCHEIAT

66 Mobilier de birou si accesorii

39000000-2 Nj35766/27.08.2015achizitie directa

20000 CONTRACT INCHEIAT

67 Servicii de verificare echipamente de dispersie

50532400-7 Nj50360/08.12.2015achizitie directa

300 CONTRACT INCHEIAT

ALTE ACHIZITII CE NU AU FOST PREVAZUTE IN PAAP (FINANTATE DIN ALTE SURSE)

Nr. crt.

Denumire serviciu/produs

Cod CPVProcedura aplicata

Nr. contract/factura

Valoare ** contract/fact

ura

Stadiul contractului/proce

durii

Obs

1. Servicii de arhivare 79995100-6

achizitie directa

25276/12.06.2015

30000,00 Contract incheiat Finantat din fondul de handicap

** Valoarea fara TVA

Baza legala: -art. 2, 19, 19^1, 204, alin2 din OUG nr 34/2006-art. 5 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 34/2006-art. 45-47 din HG 1660/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie prin mijloace electronice din OUG nr 34/2006-Instrucțiune ANRMAP privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.3 ACTIVITATEA SERVICIULUI FINANȚE BUGET SALARIZARE

1. IntroducereServiciul Financiar-salarizare-buget este o structura organizatorica in cadrul

Directiei Economice in cadrul DGASPC Sibiu, a carei organigrama a fost aprobata prin HCJ 251/2014 Sibiu.

Misiunea serviciului este de a contribui la realizarea strategiei si aplicarea deciziilor administrative ale managerilor prin realizarea atributiilor specifice serviciului stabilite prin ROF si fisele postului,prin care fiecare angajat si-a asumat

74

Page 75: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

raspunderea pt.indeplinirea sarcinilor ce-i revin, in conditiile respectarii disciplinei financiare, dupa cum urmeaza:

Efectuarea platilor, cheltuielilor bugetare in conformitate cu OMF 1792/2002, OMF 2281/2009 virament si numerar, OMFP 2021/2013,OMFP 2007/2013, OMFP 2006/2013;

Fundamentarea,centralizarea,redactarea BVC 2015 si a rectificarilor acestuia pe total institutie si centre adulti , aparat propriu si centre copii;

Centralizarea Cererilor de acordare ale alocatiilor bugetare lunare transmise de catre ordonatorii de credite tertiari si urmarirea incadrarii sumelor solicitate in bugetele repartizate si aprobate; deschiderea creditelor bugetare lunare acestora in conformitate cu OMFP 501/2013, OMFP 2005/2013,OMFP 720/2014;

Eliberarea de adeverinte de venit pentru personalul angajat- aparatul propiu;

Intocmirea statelor de plata pentru aparatul propiu, AMP, C.zi ,,Gabriela”, Parteneriat pt.pers.cu dizabilitati, UCOS, state plata indemnizatii ale membrilor comisiilor de copii, adulti, calcul contrbutiilor si acordare drepturi salariale castigate prin sentinte judecatoresti;

Intocmirea si depunerea Delaratiei 205 pentru aparatul propriu, preluarea , centralizarea si transmiterea /depunerea fiselor/2014 pe locuri de inregistrare fiscala:Sibiu, Medias, Saliste, Avrig;

Intocmirea si depunerea lunara a declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat al statului;

Intocmirea si depunerea lunara a cererilor pentru sume de recuperat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate prntru concedii si indemnizatii;

Intocmirea si depunerea situatiilor statistice lunar, trimestrial, anual privind nr.de personal, cheltuieli de personal/ ocupatii/transe de venit realizat si incadrare/sex;

Urmarirea, calculul, verificarea si plata drepturilor cuvenite copiilor aflati in plasament la asistenti maternali profesionisti, ONG: hrana, echipament, cazarmament, drepturi materiale, sume nevoi personale pt.copiii scolari, cheltuieli de locuit;

Coordonarea, monitorizarea ordonatorilor tertiari din structura DGASPC potrivit activitatilor specifice serviciului realizate prin utilizarea de metode de cunoastere, de implicare pro activa si participativa a actorilor responsabili in implementarea si administrarea strategiilor specifice.

Organigrama serviciului cuprinde 8 posturi-functie publica, din care:

explicatii studii Post.prevazute Post.ocupate Post.vacante

conducere Superioare/master 1 1 0

executie MediiRef.III super.I

1 1 0

75

Page 76: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

SuperioareCons.IsuperiorCons.IprincipalCons.Idebutant

222

111

111

Schimbarile legislative, lipsa de personal, problemele medicale si drepturile

de care au beneficiat angajatii au dus la eforturi semnificative ale resursei umane de care a dispus serviciul in anul 2015.

2. Activitatea serviciului in anul 2015 cuantificata-Primirea, verificarea realitatii documentelor justificative inainte de plata,

urmarirea respectarii cerintelor impuse de OMF 1792/2002,OMF 2281/2009 , intocmirea registrului de plati , intocmirea instrumentelor de plata numerar si virament , obtinerea vizelor si aprobarilor pentru un nr.de ~4098 ordine plata, 603 ordine plata pt.dobanzile la creditele accesate de catre persoanele cu handicap si 318 dispozitii plata- materiale si personal- si 70 foi de varsamant pentru depunerea incasarilor la banca, incasari pt.care s-a intocmit un numar 45 dispozitii de incasare;

-S-au intocmit 328 exemplare Anexa 3 specifice fiecarei plati efectuate pentru proiectele “Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitati Turnu Rosu” si “ Modernizarea, reabilitarea si extinderea centrului de plasament Gulliver”, respectiv 139 pentru Turnu Rosu si 189 pentru Gulliver;

-S-au intocmit un nr. de 3 exemplare Anexa 4 reprezentand Nota de fundamentare pentru cumpararea de bunuri de la anumiti furnizori;

-Au fost depuse la bancile comerciale cu care avem conventii, borderouri nominale cu drepturile beneficiarilor pentru cheltuieli de personal, drepturi de natura sociala-indemnizatii si dobanzi pt.persoane cu handicap, atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic/electronic; Bancile comerciale cu care institutia are conventii incheiate sunt urmatoarele: Banca Transilvania, Banca Raiffeisen, BCR,Banca Piraeus,Banca Volksbank, BRD, B.Alpha, ING, B.OTP, Nexte Bank, B.Unicredit Tiriac, CEC, B.Romaneasca, BC Carpatica, B.Bancpost;

-S-au intocmit si depus deconturi de cheltuieli la CJ Sibiu;-S-au intocmit registre de casa pe surse , in lei, 159 de file;-Lunar, s-au intocmit si depus planificari in vederea platilor prin virament >

10.000 lei – 31 documente, un nr. De = 10 note justificative privind platile planificate si platile efectuate, un nr. de 4 adrese privind datoriile la gaze naturale si energie electrica, un nr.de 71 adrese catre banci comerciale pentru blocare conturi in urma notelor interne primite de la SEPPS;

-Prognozele decadale in cf.cu OMFP 2281/2009 pentru plata angajamentelor legale/bugetare ale institutiei,au fost intocmite in 2 exemplare si depuse la Trezoreria Sibiu(31 buc);

76

Page 77: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

-Prognozele decadale in cf.cu OMFP 1235/2003 privind necesarul de numerar pentru efectuarea platilor prin casieria proprie a institutiei,au fost intocmite in 2 exemplare si depuse la Trezoreria Sibiu(3 buc);

-S-au intocmit si depus 12 declaratii 100 si 112 initiale la AFP Sibiu; fisa rol se verifica periodic la sediu, primind-o prin e-mail de la AFP Sibiu;

-Pentru evidentierea, raportarea veniturilor/impozit venit s-a intocmit un nr.de ~ 310 declaratii fiscale detaliate 205 pt.aparatul propiu (2 ex);

-S-a asigurat achitarea obligatiilor create prin calcularea si acordarea drepturilor salariale corect si in termen legal -sursa buget , reflectate in borderouri de plati si recapitulatii salarii in nr. de 108; notele justificative pt.ridicarea sumelor pe CEC numerar au fost in nr.de ~ 113.

-S-au redactat adrese si situatii specifice activitatii serviciului ~ 25/luna, respectiv:

o situatie cheltuieli personal- august 2015 catre Consiliul Judetean; estimari privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal catre Consiliul

Judetean; adrese pentru indemnizatia presedinte Consiliu Judetean; situatii cost standard realizat in 2014 pentru proiect 2016; situatii alocatie hrana;cereri deschidere cont la Trezoreria Sibiu si BCR; adresa catre Administratia Finantelor Publice Sibiu pentru ridicare poprire; fise pentru specimene de semnaturi; adrese catre AJPIS; raspunsuri adrese executori judecatoresti; raspuns adresa DIGI; -S-au calculat in baza documentelor justificative, drepturi de salar pentru ~

persoane : Directie-ap.propiu(14 pontaje=140 pers, functie publica si contractuali), AMP(165 pers), parteneriate UCOS(6 pers), Pers.Dizabilit.(4 pers), C.Gabriela(4 pers), indemnizatii sedinta copii, adulti si c.concurs (~18 pers),pentru care s-au emis lunar :

1 exemplare state de plata, 2 exemplare borderouri carduri/ banca(5 banci);2 exemplare Recapitulatii;310 exemplare fluturasi salarii;-S-au intocmit ~ 6 state de plata in baza avansului concediu odihna ( 2 ex),

insotite de dispozitii de plata, respectiv ordine de plata in cf.cu OMF 1792/2002;-S-au efectuat modificarile incadrarilor si sporurilor de vechime.etc. in

conformitate cu contractele/rapoarte de munca si situatii pv.angajatii pensionari transmise de serviciul resurse umane;

-S-a intocmit lunar centralizatorul salariilor pe sursa buget si pe total institutie, verificand realitatea contributiilor la bugetul consolidat al statului , respectarea cotelor de contributii si stabilirea fond.de handicap datorat/institutie;

-S-au obtinut si depus in termen~ 12 declaratii 112 si 10 declaratii 112 rectificative;

-S-au intocmit 12 borderouri centralizatoare a concediilor medicale depuse la Casa de Sanatate Sibiu(2 ex.);

77

Page 78: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

-S-au depus la Casa de Sanatate Sibiu ~ 4 cereri pentru sume de recuperat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii

1 S-au intocmit si eliberat ~ 300 adeverinte salar personalului angajat pt. spital, medic familie, scoala , obtinerea de credite bancare, subventii gaz, alte;

2 S-au transmis, operat si indosariat comunicari 2015 pv.deducerea personala/personal angajat aparat propiu;

3 S-au intocmit cereri pentru deschideri bugetare catre ordonatorul principal in nr.de 22(2ex.), note justificative privind dechiderile de credite bugetare in nr.de~20(2ex.);

4 S-au intocmit cereri pentru deschideri credite bugetare la centre in nr.de 84(2ex.);

5 S-au intocmit borderouri cereri deschidere credite bugetare la centre in nr. de 20(2 ex.);

6 S-au intocmit dispozitii retragere/repartizare credite bugetare la centre in nr. de 293(2 ex.);

7 S-au intocmit borderouri pentru dispozitii de retragere/repartizare credite bugetare la centrein nr. de 21(2ex.);

8 S-au intocmit cereri la Consiliul Judetean pentru alimentare conturi centre in nr. de 30(2 ex.);

9 S-au intocmit situatii deschidere credite la Consiliul Judetean in nr. de 16(2 ex.);

10S-au intocmit centralizatoare pentru aprobare deschidere credite centre copii si adulti in nr. de 28(2 ex.);

11Pe partea de investitii s-au intocmit urmatoarele documente:Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local in nr.de 7(2 ex.),Situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare in nr. de 6(2 ex.), Proiectul de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii in nr. de 10(2ex.)si Cererea de admitere la finantare a investitiilor in nr. de 4(2ex.);

12S-au intocmit Proceduri de lucru pv.activitatea serviciului, la solicitarea Directorului general(buget, plati , asistenta maternala, drepturi cu caracter social);

13Au fost prelucrate notele interne primite in cadrul serviciului, legislatie specifica;

În spatele tuturor cifrelor de activitate in domeniul evidentei stau un mare numar de operatiuni care fac posibil drumul documentelor de la simpla mentionare a acestuia intr-o lista, tabel, pana la punerea lui in dosar la arhivat, verificand integritatea fiecarui document, confruntarea cu actele insotitoare, calcul, aplicarea stampilelor si alte numeroase operatiuni, astfel incat sa fie un document contabil justificativ.

VI.4 ACTIVITATEA SERVICIULUI CONTABILITATE

78

Page 79: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Serviciul Contabilitate functioneaza odata cu infiintarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Sibiu, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 117/ 2004 si este o structura indispensabila in cadrul Institutiei.

Alaturi de celelalte structuri din cadrul D.G.A.S.P.C., Serviciul Contabilitate contribuie la indeplinirea misiunii si realizarea obiectivelor Institutiei.

Activitatea contabilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu este organizată în cadrul Serviciului Contabilitate coordonată de directorul general adjunct economic.

Organigrama serviciului cuprinde 8 posturi-functie publica , din care:

explicatii studii Post. prevazute Post. ocupate Post. vacante

conducere Superioare/master 1 1 0SuperioareCons.IsuperiorCons.IprincipalCons.Idebutant

331

211

120

Activitatea contabilă reuneşte ansamblul proceselor prin care se înregistrează şi se evidenţiază valoric resursele materiale şi financiare ale institutiei, utilizând metode şi tehnici adecvate. Realizarea activităţii contabile este consecinţa unui ansamblu de atribuţii principale care constau cel puţin în următoarele:° înregistrarea cronologică şi sistematică a documentelor privind operaţiunile economico-financiare;° asigurarea evidenţei sintetice şi analitice a stocurilor, activelor imobilizate, creanţelor şi datoriilor;° gestiunea trezoreriei institutiei;° evaluarea patrimoniului;° inventarierea patrimoniului şi înregistrarea diferenţelor constatate;° ţinerea registrelor contabile obligatorii;° determinarea rezultatului exerciţiului;° întocmirea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor periodice;° înregistrarea cheltuielilor după destinaţie.

În cadrul acestui serviciu s-au desfașurat toate activităţile specifice și distincte ce țin de activitatea contabilă la nivelul DGASPC Sibiu.

În anul 2015 bugetul gestionat de DGASPC Sibiu s-a prezentat astfel:

79

Page 80: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Analiza Contului de Execuție 2015 sursa A

Nr.crt. DENUMIRE TITLU DE CHELTUIALA

BUGET APROBAT

(lei)

PLATA NETA (lei)

%

1. SECTIUNEA FUNCTIONALA

65.551.250 64.926.941 99,05

A. CHELTUIELI DE PERSONAL 5.984.210 5.948.408 99,4B. BUNURI DE SERVICII 1.702.040 1.359.436 79,87C. ASISTENTA SOCIALA 57.865.000 57.619.097 99,582. SECTIUNEA

DEZVOLTARE7.817.580 6.712.792 85,87

FONDURI EXTERNE 7.719.880 6.656.377 86,22CHELTUIELI DE CAPITAL 97.700 56.415 57,74TOTAL 73.368.830 71.639.733 97,64

sursa DNr. crt.

DENUMIRE TITLU DE CHELTUIALA

BUGET APROBAT

(lei)

PLATA NETA (lei)

%

1 SECTIUNEA DEZVOLTARE-

291.140 102.870 35,33

FONDURI EXTERNE 291.140 102.870 35,33CHELTUIELI DE CAPITALTOTAL 291.140 102.870 35,33

Structura contului de execuție 2015, după sursa de finanțare Sursa A

Nr. crt. DENUMIRE

BUGET DE STAT (mii lei)

CONSILIUL

JUDETEAN (mii

lei)

FONDURI EXTERNE (mii lei)

TOTAL (mii lei)

1. CENTRE ADULTI 18.170 2.951,52 21.121,522. CENTRE COPII 14.004 199,17 14.203,173. APARATUL

PROPRIU DIRECTIE 4.674,15 6.656,38 11.330,53

4.DR PERS CU HANDICAP

TRANSFERURI57.619,

09 57.619,09

TOTAL 89.793, 7.824,84 6.656,38 104.274,380

Page 81: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

09 1

Sursa D

Nr. crt. DENUMIRE

BUGET DE

STAT (mii lei)

CONSILIUL

JUDETEAN (mii lei)

FONDURI EXTERNE (mii lei)

TOTAL (mii lei)

1. FONDURI EXTERNE 102,87 102,87

În perioada ianuarie 2015 - decembrie 2015, în cadrul Serviciului Contabilitate, s-au desfăşurat următoarele activităţi:- organizarea şi efectuarea evidenţei analitice şi sintetice a activităţii aparatului propriu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991: 140 conturi sintetice; 976 conturi analitice;-organizarea şi efectuarea evidenţei contabile a proiectului „NU VIOLENŢEI DOMESTICE”;- organizarea evidenţei analitice a unui numar de 228 de furnizori şi încadrarea corectă în articol bugetar;-întocmirea si actualizarea de Proceduri de lucru privind activitatea serviciului;- întocmirea unui numar de:2841 de propuneri de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare;2841 angajamente bugetare individuale;3165 ordonanţari cu încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat;- evidenţa a 976 conturi analitice după sursa de finanţare – buget, donaţii şi sponsorizări – şi verificarea lunara a soldului scriptic stabilit de gestionar pe fişele de magazine;- înregistrearea extraselor bancare pentru toate conturile pe baza documentelor justificative;-prelucrarea registrului de casă întocmit pe baza documentelor (251 dispozitii plata- materiale si personal- si 66 foi de varsamant pentru depunerea incasarilor la banca, 39 dispozitii de incasare) ce stau la baza plăţilor şi încasărilor în numerar;- înregistrarea cheltuielilor cu salariile şi obligaţiile salariale aferente a 369 salariati;- inregistrarea platii obligatiilor salariale aferente celor 369 salariati;- întocmirea unui numar de 12 situaţii lunare şi trimestriale privind plăţile pe surse de finantare la nivelul anului 2014;- prelucrarea extraselor de cont conform dispoziţiilor în vigoare;- urmărirea şi depunerea diligenţelor la 684 beneficiari a caror indemnizatie a fost returnata;- au fost recuperate debite de la beneficiari, in cursul anului 2015, in valooare de 50.254,14 lei;- întocmirea corespondenţei (619 plicuri) cu beneficiarii de prestaţii sociale care au sume de recuperat;

81

Page 82: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

- centralizarea situaţiei (12 situatii pe anul 2015 ) privind monitorizarea cheltuielilor de personal (anexa 2) conform OUG nr. 48/2005 pe baza celor 18 raportari trimise in fiecare luna de Centre la care se adauga raportarea Directiei şi a indicatorilor de bilanţ (un numar de 5 indicatori calculati in fiecare luna) conform Ordinului nr. 2941/ 22.10.2009 de la toate unităţile din subordine (18), si transmiterea acestor situatii la Consiliului Judeţean;- evidenţa analitică şi sintetică a conturilor de creditori (684 de creditori ) şi debitori (116) privind drepturile speciale acordate persoanelor cu handicap si raspunde de urmarirea si incasarea lor;- întocmirea a 545 mandate poştale pentru sumele returnate cuvenite persoanelor cu handicap;- întocmirea a 36 situaţii cu caracter economic cerute de DPPD şi ANPDCA;- întocmirea necesarului de fonduri (36 de situatii pe intregul an 2015) pentru plata ajutoarelor cuvenite persoanelor cu handicap şi a dobânzii subvenţionate;-întocmirea a 12 tabele (1 tabel/luna) tabelului lunar pentru plata dobânzii subvenţionate;-completarea a 114 acte adiţionale la contractele privind dobânda subvenţionată;-întocmirea contului de execuţie (1 cont de executie/luna x 12 luni = 12 situatii pe anul 2015) pentru drepturile speciale acordate persoanelor cu handicap;- preluarea,verificarea şi centralizarea a cel putin 216 situaţii financiare lunare, trimestriale, anuale pentru toate unităţile subordonate; - întocmirea bilanţului (1 bilant) (raportare trimestriala (3))centralizat şi a 33 anexe aferente (cu regularitatea impusa de actele normative) pentru activitatea proprie şi pentru 18 instituţii din subordine;- întocmirea situaţiilor financiare cu toate anexele aferente acestora privind raportările trimestriale;- evidenţa mijloacelor fixe, privind intrările, ieşirile, calculul amortizării pentru aparatul propriu;La sfarsitul anului 2015, serviciul contabilitate avea organizata evidenta pentru 148 mijloace fixe, 10.240 obiectele de inventar si materiale, din care obiectele de inventar in stoc la 31.12.2015, 2.140 ;- participarea la inventarierea si casarea bunurilor aflate in patrimoniul institutiei;- participarea la diverse comisii constituite în cadrul instituţiei sau în cadrul centrelor din subordinea DGASPC;- prelucrarea notelor interne primite în cadrul serviciulu;-întocmirea diferitelor situaţii statistice.

CONCLUZII

- Sau implementat cu succes proiectele cu finantare nerambursabila, conform conditiilor prevazute de contractele de finantare in acest sens, la sfarsitul anul 2015

82

Page 83: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

existand doua centre de plasament pentru copii (Centrul de plasament,,Gulliver'' – 50 de locuri , Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati Turnu Rosu – 50 de locuri) – reabilitate la cele mai noi standarde de calitate.

- S-au evaluat in termenul prevazut de lege si in conformitate cu legislatiile specifice din domeniul de activitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, toate sesizarile si petitiile adresate institutiei noastre

- S-a evaluat gradul de satisfactie si calitatea serviciilor furnizate in toate centrele rezidentiale publice si private de protectie a copilului din judetul Sibiu

- S-au elborat si implementat catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice potrivit termenelor legale, dosarele in vederea obtinerii licentei de functionare pentru toate serviciile sociale din aparatul si structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu

- S-a dezvoltat activitatea de prevenire a institutionalizarii si reintegrarii copilului prin sprijin acordat familiilor naturale/substitutive, atat prin parteneriatul cu Asociatia Hope and Homes for Children cat si prin promovarea si sustinerea masurilor de tip familial

- Au fost reevaluati trimestrial/semestrial toti copiii aflati in sistemul de protectie, iar lunar activitatea asistentilor maternali profesionisti

- S-a demarat un program de educatie nonformala organizat saptamanal in toate cebtrele rezidentiale de plasamentpentru copii prin specialisti din Directia Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu si pentru atragerea de parteneriate potrivit scopului mentionat

- S-a imbunatatit considerabil dialogul, comunicarea si colaborarea intre angajatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, (Serviciul de Managemrnt de caz, Serviciul Managementul Calitatii Serviciilor Sociale, Coprp Control) si personalul/beneficiarii din centrele de plasament

- S-au derulat o serie de proiecte in parteneriat cu organizatiile neguvernamentale de promovare in judet a drepturilor copilului (caravana), de prevenire a violentei domestice (informare in judet), precum si de organizare de focus grupuri, discutii si sustinere a tinerilor din centrele de plasament prin participare la cursuri de calificare potrivit dorintelor si conditiilor legale

- S-a incheiat contractul si acordul colectiv de munca la nivelele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu si al centrelor din subordine

- S-au ocupat aproape in totalitate, prin concurs potrivit legii, posturile vacante/vacante temporar, necesare pentru buna desfasurare a activitatii

- S-au organizat la nivelul fiecarei primarii campania de promovare a adoptiei ,,Si tu poti sa adopti” (aproximativ 5000 de vizualizari pe Face Book)

- S-au organizat grupuri de formare in educatie din centre si grupul de lucru cu psihologii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu si Centrelor de plasament/Centrelor de plasament pentru copilul cu dizabilitati

- S-a organizat a doua editie a evenimentului sportiv ,Special Olympics”, cu intreceri sportive adresate persoanelor cu handicap din centrele rezidentiale pentru adulti

83

Page 84: Analiza SWOT - DGASPC Sibiu · Web viewcazuri au iesit din AM (7 redaţi în familie, 13 adoptaţi, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte

RAPORT DE ACTIVITATE 2015Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

DIRECTOR GEN. ADJ. SOCIAL, DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC, CODRUȚA EUGENIA CODĂU MARIA ALBINARU

DIRECTOR GENERAL,LAURA CAMELIA VÎLSAN

84