Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

of 49 /49
ANEXA 1 (la metodologie) RAPORT DE AUTOEVALUARE perioada 2006 – 2009 1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: S.C. LAJEDO S.R.L. 1.2. Statutul juridic *1) : S.R.L. 1.3. Actul de înfiinţare *2) : Sentinţă civilă / Hotărâre judecătorească nr. 844 / 20/04/1993, Act Constitutiv, Incheiere nr. 12/ 17.01.2008, Act costitutiv actualizat prin menţiunea nr. 2457 / 12.01.2009 1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 4389 1.5. Director general/Director: VASILE EUGENIA 1.6. Adresa: Ploiesti, str. Crisan nr. 39, jud. Prahova 1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 0244 520804, 0372913240, www.lajedo.ro [email protected] 2. Domeniul de specialitate: analize de mediu, documentaţii şi studii de mediu 2.1. Conform clasificării UNESCO *3) : 2508.11, 3308.01 2.2. Conform clasificării CAEN: 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, 7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice, 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie, 7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare 3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare: (maximum 1.000 de caractere): Stabilirea şi aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor de monitorizare si determinare a calitatii factorilor de mediu – apa, aer, sol, noxe, efectuarea de masuratori directe si prin intermediul analizelor de laborator. Masurarea poluantilor din atmosfera si stabilirea modului de dispersare al acestora. 3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora (maximum 1.000 de caractere): Pagina 1 din 49

Embed Size (px)

Transcript of Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Page 1: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

ANEXA 1 (la metodologie)

RAPORT DE AUTOEVALUARE perioada 2006 – 2009

1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare

1.1. Denumirea: S.C. LAJEDO S.R.L. 1.2. Statutul juridic*1): S.R.L. 1.3. Actul de înfiinţare*2): Sentinţă civilă / Hotărâre judecătorească nr. 844 /

20/04/1993, Act Constitutiv, Incheiere nr. 12/ 17.01.2008, Act costitutiv actualizat prin menţiunea nr. 2457 / 12.01.2009

1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 4389 1.5. Director general/Director: VASILE EUGENIA 1.6. Adresa: Ploiesti, str. Crisan nr. 39, jud. Prahova 1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 0244 520804, 0372913240, www.lajedo.ro

[email protected] 2. Domeniul de specialitate: analize de mediu, documentaţii şi studii de mediu

2.1. Conform clasificării UNESCO*3): 2508.11, 3308.01 2.2. Conform clasificării CAEN: 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, 7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice, 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie, 7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare

3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare: (maximum 1.000 de caractere):

Stabilirea şi aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor de monitorizare si determinare a calitatii factorilor de mediu – apa, aer, sol, noxe, efectuarea de masuratori directe si prin intermediul analizelor de laborator. Masurarea poluantilor din atmosfera si stabilirea modului de dispersare al acestora.

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul

de recunoaştere a acestora (maximum 1.000 de caractere):

Pagina 1 din 49

Page 2: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pe de o parte, rezultatele obţinute constau în proceduri, metode şi tehnici de monitorizare şi determinare, care sunt utilizate în activitatea curentă a organizaţiei pentru realizarea analizelor, documentaţiilor şi studiilor de mediu. Pe de altă parte, prin realizarea analizelor şi studiilor diferiţilor parametrii de mediu, se pot monitoriza şi caracteriza mai bine anumite efecte şi fenomene specifice, punând la îndemâna clienţilor (publici sau privaţi) informaţiile necesare adoptării celor mai bune decizii privind mediul.

3.3. Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat:

Societatea nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul asigurărilor sociale de stat, conform situaţiei financiare pe anul 2009.

4. Criterii primare de performanţă: punctaj 4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI*4)

4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice 1 x 30 4.1.2. Punctaj cumulat ISI*5) x 5 4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6) x 5 (Lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1)

Total punctaj cap. 4.1: 30 4.2. Brevete de invenţie*7) 4.2.1. Număr de brevete x 30 4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI x 5 (Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.2)

Total punctaj cap. 4.2: 4.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar (Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia).

4.3.1. Număr de produse, tehnologii, studii, servicii 1 x 20 (Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.3)

Total punctaj cap. 4.3: 20 Total punctaj cap. 4: 50

5. Criterii secundare de performanţă 5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate*8) fără cotaţie ISI

5.1.1. Număr de lucrări x 5

Pagina 2 din 49

Page 3: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

(Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.1) Total punctaj cap. 5.1:

5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program

5.2.1. Număr de comunicări prezentate (Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2)

Total punctaj cap. 5.2: 5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar

5.3.1. Număr de modele, normative, proceduri etc.: (Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 5.3)

x 5

Total punctaj cap. 5.3: Total punctaj cap. 5: 0

6. Prestigiul profesional 6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea:

x 20

Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii 6.2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B în clasificarea CNCSIS) Număr de prezenţe:

x 10

Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii 6.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie Număr de premii: Nr. crt. Nume Premiul Anul

x 20

6.4. Premii naţionale ale Academiei Române Număr de premii: Nr. crt. Nume Premiul Anul

x 20

6.5. Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare Număr de conducători de doctorat: Nr. crt. Nume x 10

6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare Număr de doctori în ştiinţă: 2 x 10

Total punctaj cap. 6: 20 Total punctaj cap. 4+5+6:

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea):

15.000 Ron

7.1. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice*9):

Pagina 3 din 49

Page 4: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

7.2. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private:

7.3. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice*10):

7.4. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private:

7.5. Alte surse: 7 bis. Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie):

8. Resursa umană de cercetare (situaţia va fi prezentată pe ani)

8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă:

8.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă: 1

8.1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă:

8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă: 8.1.4. Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă: 8.1.5. Asistenţi de cercetare 8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat: 8.2. Date privind perfecţionarea resursei umane 8.2.1. Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completării formularului:

8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea:

9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare 9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare: Nr. crt.

Denumirea laboratorului

Domeniul în care este acreditat

1 Laborator de analize fizico-chimice

ISO 17025

9.2. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani:

Nr. crt. Denumire echipament

Anul fabricatiei

Valoarea

Sursa de finantare a investitiei

1 Analizor portabil de gaze MiniWarn, DRÄGER Germania 1999 3050 Proprie

2 Analizor portabil de gaze de ardere 150 Compact, DRÄGER Germania 2000 7000 Proprie

3 Termometru de sticlă tip imersie totala 2000 50 Proprie

4 Monitorul de Aer cu Fotoionizare Multi PID, DRÄGER Germania 2002 9000 Proprie

5 pH 315i/SET cu electrod pH Sen Tix 41, WTW Germania 2003 300 Proprie

Pagina 4 din 49

Page 5: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

6 Pipeta automată, BRAND Germania 2003 50 Proprie 7 Pipeta automată, BRAND Germania 2003 50 Proprie 8 PhotoLab S12, WTW Germania 2003 1300 Proprie

9 Pompa HFS 513 AIR cu accesorii, SENSIDYNE SUA 2003 2500 Proprie

10 Monitorul de Aer cu Fotoionizare Multi PID, DRÄGER Germania 2003 9000 Proprie

11 Sonometrul QUEST 2900, QUEST TECHNOLOGIES INC S.U.A. 2003 2500

Proprie

12 Prelevator probe de aer TCR TECORA ECHO PM, TCR TECORA Italia 2003 12000 Proprie

13 Termohigrometru SPER, SPER SCIENTIFIC LTD 2003 300 Proprie

14 Etuva UE 200, Memmert, MEMMERT Germania 2004

2500 Proprie

15 Termoreactor CR 2200, WTW Germania 2004 2600 Proprie

16 OxiTop IS 6, WTW Germania 2004 7000 Proprie

17 Cabinet termostat TS 602/2-i, WTW Germania 2004 5500 Proprie

18 Pompa ACCURO 2000, DRÄGER Germania 2004 150 Proprie

19 Analizor portabil de gaze MiniWarn, DRÄGER Germania 2004 3000 Proprie

20

Monitorul de Aer cu Fotoionizare Multi PID, DRÄGER Germania 2004

7500 Proprie

21 Sistem de măsurare vibratii VA-508C, QUEST TECHNOLOGIES INC S.U.A. 2004 1500

Proprie

22 Cuptor Nabertherm L3/11/B170, Nabertherm Germania 2005 8000 Proprie

23 Analizor de hidrocarburi in apa Horiba OCMA 310, JAPONIA 2005 9000 Proprie

24 Dispenser tip Ceramus, HIRSCHMANN 2005 700 Proprie

25 Prelevator Cast P 191 cu sondă izocinetică, CAST-SA ROMANIA

2005 950 Proprie

26 Balanţa Precisa XR 125 SM, PRECISA Elveţia 2006 1600 Proprie

27 Analizor portabil de gaze de ardere MSI

Compact MSI PRO II, DRÄGER Germania

2006 6500 Proprie

28 Analizor microclimat Mini Environmental

Sper Scientific, SPER SCIENTIFIC LTD 2006 250

Proprie

29 Balanta Precisa XT 220 A, PRECISA Elveţia 2007 2500 Proprie

30 Spectrofotometru UV-VIS HELIOS Gamma, ANGLIA 2007 5500 Proprie

31 Conductometru tip WTW, WTW Germania 2007 450 Proprie

Pagina 5 din 49

Page 6: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

32 Spectrofotometru cu absorbţie atomică

Perkin Elmer AAnalyst 400, PerkinElmer Instruments S.U.A.

2009 52000

Proprie

------------------------------- 1) Se menţionează forma de organizare şi persoana juridică: dacă unitatea de cercetare-dezvoltare nu are personalitate juridică, se menţionează denumirea instituţiei cu personalitate juridică care o reprezintă (de exemplu, Centrul de ............... din cadrul Universităţii ...............). 2) Se menţionează titlul actului, data emiterii, organul emitent şi, după caz, modificările ulterioare. 3) Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.mct.ro/ancs. 4) Indexate de Thomson Scientific [fost Institute for Scientific Information (ISI) in Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index]. 5) Punctajul ISI se obţine prin însumarea factorilor de impact ai publicaţiilor respective. Factorii de impact pot fi accesaţi la www.cimec.org.ar. 6) Sunt excluse autocitările. 7) Se specifică dacă brevetul este naţional/internaţional (USPTO, EPO, JPO) şi numărul brevetului. 8) În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B (vezi www.cncsis.ro). 9) Valori defalcate pe ani şi valoarea totală în euro. 10) Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi etc.); valorile contractelor vor fi defalcate pe ani.

Pagina 6 din 49

Page 7: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

ANEXA 4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI Nr. crt.

Titlu lucrare Autor(i) / coautor(i) Publicaţia şi anul

0 1 2 3 Anul 2008

1. Removal of Cr (VI) from industrial water effluents and surface waters using activated composite membranes

Melita L., Popescu M.

Journal of Membrane Science, vol. 312/1-2, pag 157-162, 2008

2.

Pagina 7 din 49

Page 8: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

ANEXA 4.2. Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani

Nr. crt.

Titlu brevet Autor(i) / coautor(i) Locul

publicării şi şi anul

0 1 2 3 Anul ______

1. 2.

Pagina 8 din 49

Page 9: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

ANEXA nr.4.3.

Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare/contract commercial / Beneficiar

Rezultat Termen de raportare/predare (luna)

0 1 2 3 Anul 2001-2010 1. Hoeganaes Corporation Europe,

Buzau Monitorizarea emisiilor si imisiilor de puluanti la Hoeganaes Corporation Europe, Buzau

2010

2.

Pagina 9 din 49

Page 10: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

ANEXA nr. 5.1. Lista lucrărilor grupate pe ani Nr. crt.

Titlu lucrare Autor(i) / coautor(i) Publicaţia şi anul

0 1 2 3 Anul ______

1. 2.

Pagina 10 din 49

Page 11: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

ANEXA nr. 5.2.

Conferinte Internationale Nr. crt.

Comunicarea Conferinta Autor Institutul ………

0 1 2 3 1.

Pagina 11 din 49

Page 12: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

ANEXA nr. 5.3.

Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani Nr. crt

Normative, modele, etc. Rezultat Luna

0 1 2 3 Anul 1.

Pagina 12 din 49

Page 13: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

CURRICULUM VITAE

1. Numele: POPESCU 2. Prenumele: MARIA 3. Data şi locul naşterii: 05.02.1946, Calarasi, jud. Călăraşi 4. Cetăţenia: română 5. Starea civila: casatorit 6. Studii:

Institutia Universitatea Bucuresti – Facultatea de Chimie

Liceul teoretic Calarasi

Perioada De la (luna, anul) pana la (luna, anul)

Septembrie 1960 - iulie 1963

Grade sau diplome obtinute

Diploma de inginer Diploma de bacalaureat

7. Titlul ştiinţific: Doctorat la Catedra de chimie analitică, 1979, Titlul: Separarea şi determinarea mercurului din aer şi ape poluate, Conducător

ştiinţific: Prof.dr.doc. Grigore POPA 8. Specializări:Analiză gaz cromatografică de poluanţi industriali, cuplată cu spectrometrie de

masă (GPG/SM), INSA Lyon, Franţa, Determinarea experimentală şi tratarea poluanţilor industriali, INSA Lyon, Franţa, Învăţământul francez de ştiinţa materialelor, ENSC Toulouse, Franţa, Metode fizico-chimice de analiză, 1981 (6 luni), ICECHIM, Bucureşti Protecţii anticorozive, 1976, INCERC Bucureşti,

9. Locul de munca actual si functia: Profesor la Facultatea de Instalaţii, Catedra de chimie şi

materiale de construcţii

10. Vechime la locul de munca actual: 20 ani 11. Brevete de inventie: 17 brevete 12. Lucrari elaborate si/sau publicate: 29 cărţi, manuale universitare şi îndrumătoare de

laborator din care 10 în edituri româneşti şi 6 în străinătate, 66 articole publicate din care 31 în străinătate

13. Membru al asociatiilor profesionale: Membră fondatoare a Societăţii Române pentru Protecţia Atmosferei (SOROPA) si membră în colectivul de redacţie al revistei “Protecţia atmosferei” Membră a Societăţii române pentru asigurarea calităţii (SRAC)

14. Limbi străine cunoscute: Limba franceză - scris şi vorbit curent,

Limba engleză - scris, citit, vorbit mediu, Limba rusă - scris, citit

Pagina 13 din 49

Page 14: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

15. Alte competenţe: operare PC: Wordperfect, Word sub IBM şi Macintosh, Cricket Graph sub IBM şi Macintosh, Excel

• Softuri profesionale cunoscute: Secaline EZChrom

Chemwind QUADSTAR SETARAM-TAG APEX Chromatography Workstation, Class 5 000,

16. Specializari si calificari: Chimie aplicată materialelor de construcţii,

Ecologie aplicată şi protecţia atmosferei, Chimia poluanţilor

Tehnici instrumentale de analiză a deşeurilor şi a poluanţilor produşi de incinerarea lor Tratarea poluanţilor industriali atmosferici (Franţa, Universitatea Claude Bernard, Lyon, 2000-2002)

17. Experienta acumulata in alte programe nationale/internationale: 50 de contracte de

cercetare coordonate, 38 in colaborare, din care 2 în Franţa.

Programul/Proiectul Perioada Copirtech I, finanţare Ademe, UTCB, Soropa, 1995 Reţea de laboratoare pentru formare şi cercetare, finanţare Min. Ed. Înv. şi Cercetării din Franţa, Parteneri din Franţa, Ungaria, Moldova şi Bulgaria

1997-2000

INCO-Copernicus, finanţare CEE, Parteneri din Franţa, Spania şi Moldova 1997-2000

Socrates, . Parteneri din Franţa şi Spania Incepand din 1999 Copirtech II, finanţare Ademe 2000 Grant, finanţare CNCSIS 2001-2003

18. Alte mentiuni: Conceperea de laboratoare de cercetare si didactice: “Laboratorul de analiză fizico-chimică”, laborator pentru cercetare, din Bdul Lacul Tei, “Laboratorul de chimie”, laborator didactic, de la Facultatea de Instalaţii, 3 laboratoare didactice în Algeria

“Laboratorul de Chimia poluanţilor”, laborator didactic şi de cercetare, de la Facultatea de Instalaţii.

Data Semnatura Ianuarie 2010

Pagina 14 din 49

Page 15: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

L I S T Ă D E L U C R Ă R I

I. Cursuri universitare, cărţi tehnice, îndrumătoare de laborator

În străinătate 1. Popescu M., Blanchard J.M., Analyse et traitement physicochimique des rejets Carré J. atmosphériques industriels (émissions, fumées, odeurs, et poussières), TEC & DOC Lavoisier, Paris, 1998, 880 pag. 2. Popescu M., Blanchard J.M., Analyse et traitement des rejets atmosphériques industriels, Carré J. (première partie), INSA Lyon; France; 1995-1996, 337 pag. 3. Popescu M., Blanchard J.M., Analyse et traitement des rejets atmosphériques industriels, Carré J. (deuxième partie), INSA Lyon; France; 1996-1997, 187 pag. 4. Popescu M., Hassissene S. Travaux pratiques de chimie organique (TCO1O), Bejaia, Algeria, 1985, 38 pag. 5. Popescu M., Hassissene S. Travaux pratiques de chimie (TCO1O), Bejaia, Algeria, 1985, 41 pag. 6. Popescu M., Hassissene S. Travaux pratiques de chimie (TCOO1- TCOO2), Bejaia, Benahcene H. Algeria, 1984, 67 pag.

În ţară 7. Popescu M., Meliţă L., Chimie, Bazele fizico-chimice ale studiului materialelor de Mitu Corina construcţii, Ed. Conspress, Bucureşti, 2010, 191 pag. 8. Popescu M., Simion A. Lucrări practice de chimie, Ed. Conspress, Bucureşti, 2009, 86 pag. 9. Popescu M., Robu I. Travaux pratiques de chimie, Ed. Conspress, Bucureşti, 2007,

103 pag. 10. Robu I., Popescu M. Matériaux de construction, fascicule 4 : matériaux de nature

organique, Ed. Conspress, Bucureşti, 2007, 62 pag. 11. Popescu M. Chimia poluanţilor atmosferici, Ed. Matrixrom, 2007, 125 p 12. Popescu M., Popescu R. Metode fizico – chimice de tratare a poluanţilor industriali Strătulă C. atmosferici, Ed. Academiei, 2006, 492 pag. 13. Popescu M. Chimia poluanţilor. Lucrări de laborator, Ed. Conspress,

Bucureşti, 2005, 60 pag.

Pagina 15 din 49

Page 16: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

14. Robu I., Popescu M. Matériaux de construction, fascicule 2 : liants, mortiers et

bétons, Ed. Conspress, Bucureşti, 2005, 133 pag. 15. Popescu M., Simion A. Lucrări practice de chimie, multiplicare UTCB, 2001, 86 pag. 16. Popescu M., Popescu Miron. Ecologie aplicată, multiplicare UTCB, 1992 şi la Editura Matrixrom, Bucureşti, 2000, 330 pag. 17. Robu I., Popescu M. Matériaux de constructions, vol.3, multiplicare UTCB, 1996, 89 pag. 18. Robu I., Popescu M. Matériaux de constructions, vol.1, multiplicare UTCB, 1993, 88 pag. 19. Popescu M., Robu I. Chimie appliquée aux matériaux de constructions, multiplicare UPB, 1992, 200 pag. 20. Robu I., Popescu M. Travaux pratiques de matériaux de constructions, multiplicare UPB, 1992, 179 pag. 21. Popescu M., Robu I. Travaux pratiques de chimie, multiplicare UPB, 1991, 105 pag. 22. Popescu M. Chimie. Bazele fizico-chimice ale studiului materialelor de construcţii, multiplicare UTCB, 1990, 166 pag. 23. Popescu M. Materiale de construcţii, multiplicare UTCB, 1990, 260 pag. 24. Popescu M. Chimie şi materiale de construcţii, Materiale metalice, multiplicare UTCB, 1988, 86 pag. 25. Antonescu N.,Polizu R. Valorificarea energetică a deşeurilor, Editura tehnică, 1988, Cândea-Munteanu, Popescu M. 352 pag. 26. Simion A., Popescu M. Chimie şi materiale de construcţii, Îndrumător de laborator, Paul F. multiplicare UTCB, 1988, 66 pag. 27. Popa E., Simion A., Lucrări practice de chimie şi materiale de construcţii, Robu I., Popescu M., ş.a. Partea II-a, multiplicare UTCB, 1985, 264 pag. 28. Simion A., Popescu M., Lucrări practice de chimie şi materiale de construcţii, Paul F. Partea I-a, Chimie, multiplicare UTCB, 1983, 66 pag. 29. Popescu M., Crăciunescu L. Chimie şi materiale de construcţii, Caiet de lucrări practice, Florescu M. Capitole speciale, multiplicare UTCB, 1983, 88 pag.

Pagina 16 din 49

Page 17: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

II. Articole ştiinţifice publicate

a) Studii privind poluarea şi depoluarea mediului 30. Meliţă L., Popescu M. Removal of Cr (VI) from industrial water effluents and surface

waters using activated composite membranes, Comunicată la ISEAC 34, 34th International Symposium on

Environmental Analytical Chemistry, June 4-8, 2006, Hamburg, publicata in Journal of Membrane Science, vol. 312/1-2, pag.157-162, 2008

31. Meliţă L., Popescu M. Studiu privind poluarea apei cu crom produsă de deşeurile

refractare cromitice, A XIV-a Conferinţă a Facultăţii de Instalaţii, UTCB, “Confort, Eficienţă, Conservarea Energiei şi Protecţia mediului”, 28-30 noiembrie, pag.105, pag. 112, 2007, Bucureşti

32. Mitu C., Popescu M. Studiu privind poluarea mediului înconjurător cu fibre de azbest,

A XIV-a Conferinţă a Facultăţii de Instalaţii, UTCB, “Confort, Eficienţă, Conservarea Energiei şi Protecţia mediului”, 28-30 noiembrie, 2007, Bucureşti

33. Popescu M., Ibriş C, Aplicaţiile industriale ale procesului de adsorbţie desorbţie Popescu R. în depoluarea aerului, A XIII-a Conferinţă a Facultăţii de

Instalaţii, UTCB, “Confort, Eficienţă, Conservarea Energiei şi Protecţia mediului”, 2-6 noiembrie, 2006, Bucureşti

34. Popescu M., Ibriş C, Metode de depoluare a fumurilor, A XIII-a Conferinţă a

Facultăţii de Instalaţii, UTCB, “Confort, Eficienţă, Conservarea Energiei şi Protecţia mediului”, 2-6 noiembrie, 2006, pag. Bucureşti

35. Popescu M., Meliţă L. Depoluarea efluenţilor gazoşi industriali cu tehnici membranare,

A XIII-a Conferinţă a Facultăţii de Instalaţii, UTCB, “Confort, Eficienţă, Conservarea Energiei şi Protecţia mediului”, 2-6 noiembrie, 2006, pag. Bucureşti

36. Popescu M., Popescu R., Poluarea aerului produsă de o fabrică de pulberi metalice. Meliţă L., Ibriş C. Dispersia poluanţilor, A XII Conferinţă a facultăţii de instalaţii

“Eficienţă, confort şi protecţia mediului”, 24-25 noiembrie, pag. 63, 2005, Bucureşti

37. Popescu M., Dănăţoiu C. Adsorption equilibrum of organic compounds onto activated Carré J., Letoffe J.M. carbon, Science and technology of Environemental Protection,

vol 11, Nr 1, 2004, p. 8.

Pagina 17 din 49

Page 18: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

38. Meliţă L., Popescu M, Industrial wastewater treatment containing heavy metals Fevzi Gumrah Cd(II) and Zn(II) using activated composite membranes. The

experimental model study, Science and technology of Environemental Protection, vol 11, Nr 1, 2004, p. 18.

39. Meliţă L., Popescu M. Eliminarea Cd (II) şi Zn (II) din apele reziduale, cu ajutorul

membranelor compozite, A XI Conferinţă a facultăţii de instalaţii “Eficienţă, confort şi protecţia mediului”, 24-26 noiembrie, 2004, Bucureşti, p. 198

40. Popescu M., Joly J.P., Dynamical adsorption and temperature-programmed Carré J., Dănăţoiu C. desorption of VOCs (toluene, butyl acetate and butanol)

On activated carbons, Carbon, 41, 2003, p.739. 41. Carré J., Popescu M., Dynamic adsorption – desorption of solvents (toluene, N butyl Dănăţoiu C. acetate, and butanol) at the surface of two microporous

granulated active carbons, Science and technology of Environemental Protection, vol 9, Nr 1, 2002, p, 1.

42. Carré J., Popescu M., The extraction and chromatographic analysis of some Blanchard J.M., aromatic gritstone compounds of creosote type, Pelletier L. Revue Roumaine de Chimie, 1 (46), 2001, p. 31. 43. Carré J., Popescu M., Extraction et analyse de solvants industriels, polluants de Bărbulea C. l'atmosphère; piégés sur charbon active, Pollution atmosphèrique, 166, 2000, p. 273. 44. Carré J., Popescu M., Extraction et analyse de composés organiques volatils Blanchard J.M., (solvants industriels, HAP) dans des matrices solides (sols, roches poreuses, charbon actif), Science and technology of Environemental Protection, 6, 2, 1999, p, 1. 45. Popescu M., Impactul poluării cu fibre de azbest asupra mediului Chiriac R. înconjurător “Ecoclima”, 3-4, 1999, p. 37. 46. Popescu M., Hera D., Impactul freonilor asupra mediului înconjurător, Ecoclima, Chiriac R. 1-2, 1999, p. 38. 47. Popescu M., Gheorghe M., Recherches sur l’adsorption des composés organiques Barbulea C volatils sur le charbons actif, Pollution atmosphérique, 161, 1999, p. 123. 48. Gheorghe M., Popescu M., Etude sur la désorption des solvants organiques volatiles Barbulea C sur le charbon actif, Pollution atmosphérique, 161, 1999, p. 128. 49. Gheorghe M., Popescu M., Sisteme de stabilizare / solidificare în matrice hidraulică Voiniţchi D., Barbulea C. a unui deşeu de electrodepunere, Materiale de construcţii, 28, 4,

1998, p. 280

Pagina 18 din 49

Page 19: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

50. Blanchard J.M., Carré J., Extraction et analyses de composés organiques volatils Popescu M. (COV) dans un sol contaminé. Exploitation des résultats obtenus, Déchets-sciences et techniques, 5, 1997, p. 46 51. Popescu Miron, Duţă Gh., Stabilirea fluxului de masă în cazul băilor industriale, Popescu M. comunicare publicată la a 15-a Conferinţă de Instalaţii, 1981, p.595 52. Popescu Miron, Verificarea eficienţei unei instalaţii de absorbţie locală la Zgavarogea M., Popescu M. băi industriale, comunicare publicată la a 15-a Conferinţă de Instalaţii, 1981, p.608 53. Popescu Miron, Popescu M. Stabilirea fluxului de masă şi al structurii noxelor în cazul băilor de fosfatare şi cuprare, comunicare publicată la a 15-a Conferinţă de Instalaţii, 1981, p.617 54. Popescu Miron, Popescu M. Analiza cantitativă a structurii noxelor la băile industriale de Matei V. decapare cu acid sulfuric, comunicare publicată la a 13-a Conferinţă de Instalaţii, 1979, p.305 55. Dăneţ A., Popescu M. Studiu radiometric al reţinerii mercurului, din ape uzate, pe Maior O. cărbune activ şi pe o răşină stiren-divinil-benzenică cu grupări chelatizante, Revista de Chimie, 30, 6, 1979, p.583 56. Popa Gr., Popescu M. Determinarea şi separarea mercurului din aerul poluat cu vapori de mercur, comunicare la I-ul Congres Naţional de Chimie, 1978, publicată în Revista de Chimie, 30, 5, 1979, p.477 57. Popescu Miron, Popescu M. Aspecte teoretice şi experimentale asupra instalaţiilor de Zgavarogea M. ventilare aferente liniilor de zincare a ţevilor, comunicare publicată la a 12-a Conferinţă de Instalaţii, 1978, p.405 58. Popescu M. Metode de determinare şi separare a mercurului din ape reziduale, 1978, referat de doctorat 59. Popescu M. Metode de determinare şi separare a mercurului din aer poluat, 1978, referat de doctorat 60. Popescu M. Separarea şi determinarea mercurului din aer şi ape poluate, 1979, teză de doctorat

Pagina 19 din 49

Page 20: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

b) Studii de cercetare fundamentală privind mecanisme de reacţie şi stabilirea compoziţiei unor compuşi.

61. Popescu M., Şerban L., Thermo-indicating paint for damage warning, J.of Thermal Popescu Miron Analysis, 46, 1996, 317 62. Popescu M., Matei V. Contributions to the hardening mechanism of water glass by Şerban L. using thermal analysis methods and X-ray difractometry, J.of Thermal Analysis, 37, 1991, p.375 63. Popescu M. Study of reaction and composition of complexe Hg(II) with diazoamino- benzene, Revue Roumaine de Chimie, 35, 1990, p.67 64. Popescu M., Simion A. Thermoanalytical study of some quick drying water proof film forming products, comunicare la al 9-lea Congres Intrenaţional de Analiză Termică, Israel, publicată în Thermochimica Acta, 134, 1988, p.243 65. Popescu M., Simion A. Study of the burning, characteristics of the combustible matters based on carbon black and cellolignine by thermal analysis method, comunicare la al 9-lea Congres Internaţional de Analiză termică, Israel, publicată în Thermochimica Acta, 134, 1988, p.339 66. Popescu M., Simion A. Study of thermal behaviour up to 1550°C of materials Matei V containing calcium sulfate, J.of Thermal Analysis, 30, 1985, 67. Popescu M., Matei V. Thermodiffusive characteristics of some adhesive film- Simion A. -forming materials and the component solvents, comunicare la al II-lea Congres Naţional de Chimie (1981), publicată în J.of Thermal Analysis, 26, 1983, p.65 68. Popescu M., Dăneţ A. Mercury(II) complexes of phenyl- pyridyl triazene and p-nitro-phenyl- pyridyl triazene; proprieties and analytical application in a spectrophotometric method, comunicare la I-ul Congres Naţional de Chimie (1978), publicată în Revue Roumaine de Chimie, 28, 1, 1983, p.65 69. Popa Gr., Popescu M. Spectrophotometric determination of Hg (II) in industrial caustic soda, waste water from chloro alkali industry and acetaldehyde production with diazoamino reagents, comunicare la I - ul Congres Naţional de Chimie (1978), publicată în Revue Roumaine de Chimie, 25, 9-10, 1980, 70. Popescu M., Crişan D. Study on structure and properties of some triazenic complexes of mercury, Revue Roumaine de Chimie, 25, 8, 1980, p.1187

Pagina 20 din 49

Page 21: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

71. Popa Gr., Dăneţ A., Spectrophotometric study of the reaction of Hg(II) with Popescu M. Cadion A and Cadion 2B, Talanta, 25, 1978, p.546 72. Dăneţ A., Popescu M. Determinarea extractiv spectrofotometrică a Hg(II) sub formă de compus de asociere a ionului cromocomplexului său cu Rodamină B, Revista de Chimie, 41, 1, 1990, p.58 73. Popescu M. Studiul extractiv-fotometric al reacţiei Hg(II) cu p-nitrodiazoamino- benzen şi p,p´-dinitrodiazoamino- benzen, Revista de Chimie, 40, 2, 1989, p.147 74. Popa E, Popescu M. Studiul experimental asupra vitezei de evaporare a Matei V solvenţilor din materiale prenadezice şi acetalice utilizând metoda analizei termice şi gaz-cromatografice, Revista de Chimie, 6, 1988, p.535 75. Munteanu V., Popescu M. Comportarea la iradiere a unor materiale de protecţie pe Teodorescu D., Matei V. bază de polimeri, comunicare la sesiunea ştiinţifică UTCB, 1979, publicată în Materiale de Construcţii, 2, 1983, p.103 76. Dăneţ A., Bercaru A. Extracţia, complexarea şi determinarea ionului fenil Popescu M. mercuric cu 4-nitrofenil-diazoaminobenzen, Revista de Chimie, 33, 12, 1982, p.1133 77. Popescu M., Matei V. Cercetări experimentale privind volatilitatea şi întărirea Dăneţ A. adezivului Prenadez 463, Construcţii, 10, 1982, p.25 78. Dăneţ A., Popescu M. Studiu radiometric al extracţiei şi complexării Hg(II) cu 1-(p-nitrofenil), 3-(p´-azobenzen)-triazen, Revista de Chimie, 31, 5, 1980, p.480 79. Popescu M., Todor D. Determinarea mercurului din minereuri şi roci cu reactivi diazoamino, Revista de Chimie 29, 12, 1978, p.1182 80. Popescu M., Todor D. Cercetări termoanalitice asupra unor compuşi diazoamino ca reactivi specifici pentru Hg(II), Revista de Chimie, 10, 1978, c) Obţinere de materiale noi 81. Crăciunescu L., Şerban L., Agregate artificiale şi cărămizi pe bază de şlam de bauxită, Popescu M. Materiale de construcţii, 21, 2-3, 1991, p.81 82. Crăciunescu L., Şerban L., Beton aparent cu parament natural colorat cu şlam de Popescu M., Matei V. bauxită, Materiale de construcţii, 20, 4, 1990, p.203 83. Popa E., Popescu M., Cerneală cu uscare rapidă, rezistentă la apă, pentru suport Simion A., Matei V. absorbant şi neabsorbant din masă plastică, sticlă, metal, hîrtie şi pînză, Revista de Chimie, 4, 1988, p.371

Pagina 21 din 49

Page 22: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

d) Valorificarea materialelor refolosibile şi a deşeurilor combustibile 84. Antonescu N., Popescu M. Distrugerea prin incinerare a deşeurilor poluante, Protecţia atmosferei, 1, 1992, p.46 85. Antonescu N., Popescu M. Premize tehnice pentru realizarea unui cazan de apă caldă funcţionând cu ardere în strat a lignitului inferior, comunicare publicată la a 15 a Conferinţă de Instalaţii, 1981, p.1 86. Antonescu N., Caluianu V., Stabilirea soluţiei de ardere pe grătar a lignitului pe baza Cautiş N., Popescu M. caracteristicilor termochimice predeterminate, comunicare publicată la a 14-a Conferinţă de Instalaţii, 1980, p.17 87. Antonescu N., Popescu M Stabilirea soluţiei tehnologice de ardere a reziduurilor Caluianu V. lichide în funcţie de caracteristici predeterminate în laborator, comunicare publicată la Sesiunea ştiinţifică UTCB, 1979, publicată în Instalaţii în Construcţii, 4, 1980, e) Alte direcţii de cercetare (studii tehnologice, metode de studiu, etc.) 88. Mihăilă C.,Popescu M. Cercetări teoretice şi experimentale privind prototipul Gagea N. agregatului de uscare“AUC-7 000”, comunicare la Sesiunea ştiinţifică UTCB, 1979, publicată în Construcţii, 12, 1984, 89. Popescu M., Georgescu A. Dependenţa tensiunii electromotoare a pilei electrochimice de concentraţia soluţiei de electrolit, comunicare la Sesiunea ştiinţifică studenţească UTCB, 1983, publicată în Buletinul ştiinţific, 1983, p.27 90. Popescu M., Matei V., Studiu termoanalitic al pierderilor de umiditate din cărbunii Flondor I. inferiori, Instalaţii în Construcţii, 2, 1981, p.29 91. Popescu M., Paul F., Metodă spectrofotometrică pentru determinarea suprafeţei Matei V. specifice a pulberilor de ciment, comunicare la Sesiunea ştiinţifică UTCB, 1979, publicată în Materiale de Construcţii, 2, 1980, p.109 92. Popescu M. Un singur tip de legătură chimică, Revista de fizică şi chimie, 2, 1979, p.42 93. Ivanov I., Paul F., Contribuţii la elucidarea mecanismului activării cenuşilor Popescu M. de termocentrală cu acid clorhidric şi ciment, Construcţii, 3, 1977, p.49

Pagina 22 din 49

Page 23: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

94. Ionescu C., Popescu M. Executarea circuitelor imprimate, în serie mică pentru Dumitraşcu C. instalaţiile de automatizare, comunicare publicată la a 10- a Conferinţă de Instalaţii, 1976, p.669 95. Popescu M. Duritatea apei, Revista de fizică şi chimie, 9, 1974, p.339

III.Comunicări ştiinţifice comunicate şi publicate la: 1. Congresul Internaţional de Analiză Termică, 1988, II (21, 22) 2. Congresul Naţional de Chimie (1978, 1981), II (24-26, 46), IV (3) 3. Conferinţa Naţională a Instalatorilor (1976-1981), II (41-44, 47, 52-54, 61) 4. SOROPA (1994-1998), IV (1 - 3)

IV. Comunicări ştiinţifice de sinteză şi seminarii ştiinţifice Comunicări ştiinţifice de sinteză 1. Gheorghe M., ., Popescu M. Aspecte privind implicare ecologică a cimentului şi varului, 1998 2. Blanchard J.M., Popescu M. Metodă de analiză a compuşilor organici volatili (COV), Carré J. dintr-un sol poluat, prin cromatografie în fază gazoasă (CPG), cu detectori ionizare în flacără (FID) şi captură de electroni (ECD), comunicare la al IV-lea Colocviu Naţional pentru protecţia atmosferei, premiată cu premiul I SOROPA, 1994, trimisă spre publicare la J. of Chromatographie 3. Carée J., Blanchard J.M., Metodologie experimentală de analiză prin GC-MS a unor Popescu M. poluanţi tip creozot, eliminaţi din procese de gazeificarea cărbunilor, comunicare la al V-lea Colocviu Naţional pentru protecţia atmosferei, 1995 4. Popescu M., Matei V. Utilizarea metodei de analiză termică în studiul cărbunilor, comunicare la al II-lea Congres Naţional de Chimie, 1981 5. Luca C., Popescu M., Studiu comparativ al unor metode noi de concentrare şi Dăneţ A., Tarabic M. determinare a mercurului din ape uzate, ape de suprafaţă, produse biologice şi aer, comunicare la Sesiunea jubiliară de comunicări ştiinţifice“100 de ani de la reorganizarea şcolii naţionale de poduri şi şosele”, 1981 6. Popescu Miron, Popescu M. Utilizarea metodelor de analiză termică la studiul transferului de masă aferent băilor industriale, comunicare la Sesiunea jubiliară a Facultăţii de Instalaţii, 1979

Pagina 23 din 49

Page 24: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

7. Ivanov I., Popescu M. Probleme de chimie şi tehnologie chimică în revistele româneşti până la 1864, comunicare la Sesiunea de comunicări a Academiei Române, 1975

Seminarii ştiinţifice în catedră 1. Popescu M. Materiale noi de vopsitorie cu proprietăţi speciale 2. Popescu M. Studiu experimental privind comportarea termică a unor materiale pe bază de sulfat de calciu V. Colaborare la coordonarea de lucrări de DEA şi de proiecte de diplomă,

PFE, (în Franţa) Proiecte de diplomă (Franţa) 1. Utilisation de filtres à charbon actif pour l'amélioration de l'atmosphère des ateliers de peinture; susţinut în 2000, la LAEPSI, INSA Lyon. 2. Extraction et analyse de composés organiques volatils contenus dans une matrice, adsorbante ; susţinut în 1997 la LAEPSI, INSA de Lyon 3.. Extraction et analyse de composés aromatiques contenus dans des grès, ; susţinut în septembrie, 1996, la LAEPSI, INSA Lyon 4. Remise en fonctionnement d’un spectromètre de masse et couplage avec un chromatographe en phase gazeuse, ; susţinut în iunie, 1996, la LAEPSI, INSA Lyon 5. Remontage et mise en route d'un appareillage de spectrométrie de masse. Couplage avec une chromatograhie en phase gazeuse, ; susţinut în iunie, 1995, la LAEPSI, INSA Lyon 6. Analyse chromatographique de composés organiques volatils contenus dans les sols pollués”, ; susţinut în iunie 1994, la LAEPSI, INSA Lyon Lucrări de DEA (Franţa) 7. “Extraction et analyse de composés aromatiques contenus dans des grès, susţinută în septembrie 1996, la LCPAE, INSA Lyon 8. “Dosages de composés du type creosote dans des matrices rocheuses aquiferes”, susţinută în iulie 1995, la LCPAE, INSA Lyon. 9. “Application de la chromatographie en phase gazeuse ŕ l´analyse de polluants types “COVX et HC” dans le sol”, susţinută în septembrie 1993, la LCPAE, INSA Lyon.

Pagina 24 din 49

Page 25: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Teze 10. Utilisation de filtres à charbon actif pour l'amélioration de l'atmosphère des ateliers de peinture; commencée en 1997 et sera soutenue en novembre 2000, en cotutelle UTCBucurest/INSA Lyon 11. Etude du partage de polluants aromatiques entre goudron de houille et l'eau, commencée en 1997, à LAEPSI, INSA Lyon et soutenue en 1999.

VI. Contracte de cercetare ştiinţifică (lista selectivă)

Coordonate 1. Popescu M., Petre Elena Monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi la Hoeganaes Corporation Europe, Buzau, 2001-2010 2. Popescu M., Meliţă L. Monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi la Lafarge Ibriş C. Comnord, din Glina, Buftea şi Progresu Bucureşti, 2004-2006 3. Popescu M., Petre Elena Rapoarte de încercare GPL, pentru BULROM Ploieşti,

CRIMBO Bucureşti şi RAR Bucureşti, 2003-2004 4. Popescu M., Petre Elena Bilanţ de mediu I şi II pentru Complexul Comercial MALL,

Bucureşti, 2002-2003 5. Popescu M., Petre Elena Bilanţ de mediu I şi II pentru Societatea ANDAMI, Bucureşti, 2002-2010 6.Popescu M., Petre Elena Măsurători ale emisiilor de pulberi la SC SINTER – REF Azuga, 2002 7. Popescu M., Petre Elena Stabilirea calităţii solului la 2 terenuri situate în Bucureşti, 2002 8. Popescu M., Petre Elena Stabilirea calităţii solului de pe terenul situat în Calea Văcăreşti, sectorul 4, Bucureşti, 2002 9. Popescu M., Petre Elena Determinarea concentraţiilor de poluanţi din gazele de ardere de la cuptorul de tratament CT4 şi Centrala termică, SC. CORD SA.- Buzău 2002 10. Popescu M., Petre Elena Determinarea cifrei octanice la GPL auto, la staţiile de distribuţie, aparţinând SC. SIGMA- GAZ, Buzău, 2002 11. Popescu M., Petre Elena Determinarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi la Fabrica de tâmplărie, din Comuna Berceni, SC. INDUSTRIAL CONSTRUCT SA., 2002

Pagina 25 din 49

Page 26: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

12. Popescu M., Petre Elena Bilanţ de mediu nivel I şi II la Staţia de distribuţie carburanţi Mol-2000 – Postăvarul- Bucureşti , 2002 13. Popescu M., Petre Elena Studiu de impact pentru hală de producţie galvanizare, SC. EDREX PROD COM SRL, 2002 14. Popescu M., Petre Elena Bilanţ de mediu nivel II aferent Depozitului de deşeuri inerte, GĂLBINAŞI al SC DIP SA Buzău, 2002 15. Popescu M., Petre Elena Bilanţ de mediu nivel II aferent Depozitului de deşeuri inerte, GĂLBINAŞI al SC DIP SA Buzău, 2002 16. Popescu M., Petre Elena Determinarea emisiilor de poluanţi la cuptoarele de tratament CVR-1 şi CVR-4 şi la ciclonul de desprăfuire a aerului conţinând rumeguş, SC DUCTIL STEEL SA Buzău, 2001 17. Popescu M., Petre Elena Bilanţ de mediu nivel II aferent Depozitului de deşeuri inerte, GĂLBINAŞI al SC DIP SA Buzău, 2001 18. Popescu M., Petre Elena Determinarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi, rezultaţi din procesele de vopsire şi sudură, SC IMCOM SA Bucureşti, 2001 19. Popescu M., Petre Elena Determinarea emisiilor şi imisiilor de GPL, in procesul de inbuteliere şi la staţiile de alimentare auto cu GPL, SC. SIGMA SRL, Buzău, 2001 20. Popescu M., Petre Elena Bilanţ de mediu nivel I şi II la Staţia de distribuţie carburanţi MOL –2000 –Hunedoara, SC. MOL ROMÂNIA P.P. SRL – Cluj Napoca, 2001

21. Popescu M., Petre Elena Determinarea caracteristicilor tehnice şi eficienţei instalaţiilor de desprăfuire aferente procesului de fabricare a electrozilor, SC DUCTIL SA. Buzău, 2001 22. Popescu M., Petre Elena Bilanţ de mediu nivel I şi II, aferent SC PROCEMA SA Filiala Militari, SC PROCEMA SA, Bucureşti, 2001 23. Popescu M., Popescu M., Executare de analize de laborator pentru probe sol şi apă la Chiriac R., Schiopu N., Grupul IV de mine propuse pentru închidere, SC PROMINFO Vanghele M. Ploieşti, nr.4580, 2000 24. Popescu M., Popescu M., Monitorizare emisii de gaze evacuate şi pulberi în atmosferă, Bărbulea C. SC Auto Service CARANDA SRL, Bucureşti, nr.2644, 2000- 2010 25. Popescu M., Popescu M., Monitorizare emisii de gaze evacuate şi pulberi în atmosferă, Bărbulea C. SC TOFAN RECAP SA, Bucureşti, nr.2659, 2000-2004

Pagina 26 din 49

Page 27: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

26. Popescu M., Popescu M., Bilanţ de mediu pentru Institutul Oncologic Bucureşti Vanghele M. nr.2861, 2000 27. Popescu M., Popescu M. Studiu de impact pentru instalaţia de ardere a deşeurilor provenite din aeronave pe aeroportul internaţional Băneasa nr. 4256, 1999 28. Popescu M., Chiriac R. Vopsele termoindicatoare pentru prevenirea incendiilor, nr.84, 1999 29. Popescu M., Popescu M., Studiu de impact asupra factorilor de mediu datorat staţiei de alimentare auto SHELL Hunedoara, nr.77, 1998 30. Popescu M., Popescu M., Studiu de impact asupra factorilor de mediu datorat staţiei de alimentare cu combustibil MOL, Bucureşti, nr.55, 1998 31. Popescu M., Gheorghe M., Cercetări privind recuperarea şi valorificarea solvenţilor Petre E., Bărbulea C. organici volatili din gazele reziduale, cu concentraţii mici, emise în atmosferă de materialele de finisaj, utilizate în construcţii, prin optimizarea procesului de sorbţie-desorbţie pe materiale sorbante indigene, nr.498 B2, 1995 – 1996 32. Popescu M., Şerban L. Noi materiale de construcţii pe bază de ipsos α, nr.84, 1992 33. Popescu M., Şerban L., Noi materiale de construcţii pe bază de ipsos α, faza a II-a, Rusu E. nr.84, 1991 34. Popescu M., Matei V. Prelucrarea şlamului de bauxită de la I.A. Tulcea în vederea obţinerii de materiale uşoare şi decorative de construcţii, nr.203, 1989 35. Popescu M., Simion A. Procedeu de brichetare la rece a cărbunelui inferior granular (sort mărunt), cu ardere nepoluantă, nr.114, 1988 36. Popescu M. Vopsea termoindicatoare, nr.99, 1988. 37. Popescu M., Simion A. Cercetări experimentale privind recuperarea prin brichetare a

negrului de fum din apele tehnologice de la instalaţia de acetilenă, nr.123, 1987. 38. Popescu M. Vopsea rezistentă la apă pentru inscripţionare pe metal, nr.72, 1986. 39. Popescu M., Simion A. Cerneală neagră rezistentă la apă şi cu uscare rapidă, pentru inscripţionare pe metal, nr.73, 1986.

Pagina 27 din 49

Page 28: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

40. Popescu M. Tehnologie de inscripţionare pe suport neabsorbant, nr.246, 1981. 41. Popescu M., Matei V. Studiu termoanalitic de stabilire a caracteristicilor termodifuzive ale adezivilor tip Prenadez şi ale solvenţilor lor, nr.91, 1981. În colaborare 42. Colaborare cu Catedra Monitorizare emisii de gaze evacuate şi pulberi în atmosferă, de Instalaţii SC Auto Service CARANDA SRL, Bucureşti, nr.7881, 1999 43. Colaborare cu Catedra Monitorizare emisii de gaze evacuate şi pulberi în atmosferă, de Instalaţii SC TOFAN RECAP SA, Bucureşti, nr.6196, 1999 44. Colaborare cu Catedra Studiu de impact asupra factorilor de mediu datorat staţiei de Instalaţii distribuţie a carburanţilor, din str. Braşov, Drumul Taberei, Bucureşti, nr.49, 1998 45. Colaborare cu Catedra Studiu de impact asupra factorilor de mediu datorat staţiei de Instalaţii distribuţie a carburanţilor, din Bd. Timişoara, Bucureşti, nr.101 bis, 1998 46. Colaborare cu Catedra Bilanţ de mediu RATB GROZOVICI, nr.13, 1998 47. Colaborare cu Catedra Bilanţ de mediu Nivel I aferent complexului de deservire de Instalaţii carburanţi SHELL, Hunedoara, nr. 153, 1998 48. Colaborare cu Catedra Fişa de prezentare şi declaraţie necesară emiterii autorizaţiei de de Instalaţii mediu la obiectivul ICSM, secţia de utilaje, Berceni nr. 56, 1998 49. Colaborare cu Catedra Elaborarea documentaţiei de mediu conform Anexei 8 din de Instalaţii Ordinul 125 al MAPPM pentru obiectivul ETA RATB, nr. 13, 1998 50. Colaborare cu Catedra Bilanţ de mediu aferent SC UZTEL SA, Ploieşti, nr.148, 1997 Instalaţii 51. Colaborare cu Catedra Bilanţ de mediu aferent SC ABELA ROCAS SRL, Otopeni, Instalaţii nr.49, 1997 52. Colaborare cu Catedra Bilanţ de mediu aferent SC MUNTENIA SA, Filipeştii de Instalaţii Pădure, nr.74, 1997 53. Colaborare cu Catedra Bilanţ de mediu aferent SC Turnătoria centrală SA, Câmpina Instalaţii nr.149, 1997

Pagina 28 din 49

Page 29: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

54. Colaborare cu Catedra Bilanţ de mediu aferent SC UZTEL SA, Ploieşti, nr.148, 1997 Instalaţii 55. Colaborare cu Catedra Bilanţ de mediu aferent Uzinei Chimice Turda de Instalaţii nr. 20, 1996 56. Efectuat la LCPAE, Lyon Dosages de composés du type creosote dans des matrice rocheuses aquiferes, contract LCPAE, INSA, 1995-1996 57. Efectuat la LCPAE, Lyon Analyse et etude de la mobilité dans les sols de molécules organiques toxiques, nr. SRETIE / MERE / 92 052, INSA, nr. 1 847, 1993-1994 58. Colaborare cu Catedra Stabilirea pe cale experimentală a compoziţiei poluanţilor si a de Instalaţii debitului optim de aer aspirat de la băile cu săruri cianurice, 1992 59. Colaborare cu Catedra Determinarea compoziţiei poluanţilor proveniţi din de Instalaţii industria solvenţilor, nr.63, 1992 60. Colaborare cu Catedra Determinarea poluanţilor rezultaţi din tratamentele de Instalaţii termochimice cu săruri cianurice, nr.129, 1991 61. Colaborare cu Catedra Determinarea poluanţilor rezultaţi în atelierele de acoperiri de Instalaţii metalice nr.63a, 1991 62. Colaborare cu Catedra Determinarea poluanţilor rezultaţi în atelierele de de Instalaţii carbonitrurare, nr.63b, 1991 63. Colaborare cu Catedra Poluarea pasajelor rutiere. Măsurători de poluanţi, nr.199, de Instalaţii 1990 64. Gheorghe M., Popescu M. Studii şi cercetări privind modelarea structurală în principalele domenii ale materialelor de construcţii, nr.101, 1990 65. Crăciunescu L., Popescu M., Cercetări teoretice şi experimentale privind aprofundarea Ghirlea E. cunoaşterii fenomenelor fizico-chimice ce au loc în beton, în scopul cunoaşterii performanţei acestuia, ca principal material de construcţii, nr.58, 1990 66. Popa E., Popescu M., Studii privind dezvoltarea în perspectivă a cercetării Tomulescu R., Florescu M. ştiinţifice fundamentale cu aplicaţii în construcţii, 237, 1988 67. Colaborare cu Catedra Analiza fizico-chimică a soluţiilor utilizate în procesele de de Instalaţii prelucrare a deşeurilor de metal preţios şi a metalului preţios ca atare în toate fazele procesului tehnologic de la IAMC Otopeni, nr.205, 1988

Pagina 29 din 49

Page 30: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

68. Colaborare cu Catedrele Studiu unor agenţi termici de înlocuire a apei la temperaturi de Instalaţii şi Termotehnică negative şi peste 100°C, nr.213, 1979 69. Colaborare cu Catedra Studiu teoretic şi experimental asupra agregatului de uscare de Termotehnică AUC-7 000, nr.25, 1979 70. Colaborare cu Catedra Stabilirea soluţiei de ardere pe grătar a lignitului pe baza Termotehnică caracteristicilor termochimice predeterminate, nr.3, 1979 71. Voina N., Popescu M., ş.a. Cercetări pentru obţinerea unor produse prefabricate din beton fără ciment prin tratarea tufurilor în CIF, nr.96, 1979 72. Voina N., Popescu M., ş.a. Cercetări privind stabilirea compoziţiei şi a regimului de tratare în CIF a concentratului C pentru obţinerea de produse şi prefabricate din beton, nr.66, 1979 73. Colaborare cu Catedra Studiu asupra instalaţiilor de ventilare aferente secţiilor de de Instalaţii decapare bare Oţelul Roşu, nr.168a, 1978 74. Colaborare cu Catedra Studiul soluţiilor de ardere a reziduurilor de la fabricarea de Termotehnică ierbicidelor triazinice şi elaborarea proiectului pentru pilotul de denocivizare, nr.70, 1978 75. Colaborare cu Catedra Studiu asupra instalaţiei de ventilare aferente secţiilor de Instalaţii de decapare - zincare a ţevilor de la Uzina Metalurgică Iaşi, nr.56, 1977 76. Colaborare cu Catedra Metode automate de determinare a mercurului din afluentul Chimie Analitică UPB fabricii de acetaldehidă Craiova, nr.223, 1977 77. Colaborare cu Catedra Denocivizarea prin ardere a reziduurilor de acid acrilic Termotehnică polimerizat, acetat de etil şi acroleină polimer nr.171, 1976 78. Colaborare cu Catedra Denocivizarea prin ardere a reziduurilor de la fabricarea Termotehnică ierbicidelor triazinice, nr.172, 1976 79. Colaborare cu Catedra Cercetarea procesului de ardere a reziduurilor de la sinteza Termotehnică alchil acrilaţilor în vederea denocivizării, nr.830, 1974

VII .Brevete de invenţie Acordate 1. Popescu M.,Ungureanu M., Cerneală cu uscare rapidă şi rezistentă la apă, nr.85855, Matei V., Balea Gh. 1984

Pagina 30 din 49

Page 31: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

2. Popescu M., Ionescu C., Cerneală cu uscare rapidă şi rezistentă la apă, nr.86156, Posticescu V., Ungureanu M. 1984 3. Popescu M., Ungureanu M., Cerneală cu uscare rapidă şi rezistentă la apă, nr.86157, Simion A., Săndulescu V. 1984 4. Popescu M., Ungureanu M. Cerneală cu uscare rapidă şi rezistentă la apă, nr.86158, Simion A., Matei V. 1984 5. Popescu M., Tomşa M. Brichete din negru de fum, nr.103058, 1988 Flondor I. 6. Popescu M., Popa E., Brichete din negru de fum, nr.103057, 1988 Tomşa M., Flondor I. 7. Popescu M., Tronaru N. Cerneală neagră cu uscare rapidă, rezistentă la apă, pentru Simion A., Mangu M., inscripţionare pe suporturi din metal, sticlă, polietilenă şi Terbea Gh., Balea Gh. altele, nr.102386, 1988 8. Popescu M., Tomşa M., Vopsea termoindicatoare a temperaturii de 300°C, pentru prevenirea avariilor, nr.105971, 1993 9. Popescu M., Tomşa M., Vopsea termoindicatoare a temperaturii de 300°C, pentru Bandrabur C., Nicolae L. prevenirea avariilor, nr.105972, 1993 10. Popescu M., Tomşa M., Vopsea termoindicatoare a temperaturii de 110°C, Nicolae L. nr.144804, 1990 11. Popescu M., Şerban L., Beton aparent cu parametru natural colorat cu şlam de Crăciunescu L. bauxită, nr. 1 238, 1999 12. Popescu M., Şerban L. Materiale granulare grele şi uşoare de tip ceramic, nr. RO 114891 B, 1999 13. Popescu M., Şerban L., Produse pe bază de ipsos α, de mare rezistenţă şi cu Matei V. comportare la apă îmbunătăţită, nr. 1 237, 1999 14. Popescu M., Şerban L., Produse pe bază de ipsos α, albe şi cărămizii de foarte mare Matei V., Manolache Ş. rezistenţă, nr. 1 239, 1999 15. Popescu M., Voiniţchi D., Brichete din pastă de negru de fum şi rumeguş liate cu Gheorghe M., Niculae L. aracet, nr. 117460B, 2002 16. Popescu M., Voiniţchi D., Brichete din pastă de negru de fum şi rumeguş liate cu Niculae L. ciment, nr. 117459B/2002 17. Popescu M., Gheorghe M., Procedeu de recuperare a solvenţilor organici volatili din Bărbulea C. emisiile gazoase, nr. 119927 B1, 2005

Pagina 31 din 49

Page 32: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

VIII a .Participare la proiecte internaţionale  1. Copirtech I. Achiziţia unui cromatograf de gaz cu detector FID finanţare Ademe, UTCB, Soropa, 1995 2. Reţea de laboratoare pentru Teze de doctorat pe teme din domeniul protecţiei mediului, formare şi cercetare, finanţare Min. Ed. Înv. şi Cercetării din Franţa, 1997-2000. Parteneri din Franţa, Ungaria, Moldova şi Bulgaria 3. INCO-Copernicus Conceperea unor metode de analiză de COV din soluri poluate, finanţare CEE, 1997-2000. Parteneri din Franţa, Spania şi Moldova 4. Socrates Mobilitaţi de tinere cadre didactice. Predare de cursuri. finanţare CEE, 1999-2001 Parteneri din Franţa şi Spania 5. Copirtech II Teză de doctorat finanţare Ademe 2000

VIII b .Participare la proiecte naţionale  1. Grant Stabilizare/solidificare de deşeuri ultime. Teză de doctorat finanţare CNCSIS, 2001 - 2003

Pagina 32 din 49

Page 33: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

CURRICULUM VITAE 1. Nume: IOAN 2. Prenume: VALENTIN 3. Data şi locul naşterii: 30.10.1959 Ploiesti 4. Cetăţenie: Romana 5. Stare civilă: Casatorit 6. Studii: Instituţia Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

Institutul de Petrol şi Gaze – Ploieşti, Facultatea de Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie

Grade sau diplome obţinute

Diploma de inginer 1984

7. Titlul ştiinţific: sef de lucrari la Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti 8. Experienţa profesională:

- 1984 – 1986: C.P. Brazi Funcţie: inginer tehnolog de petrol implicat în activitatea din parcurile de rezervoare de combustibili din secţia AFPE. - 1986 – 1990: ICITPR – Ploieşti Funcţie: inginer proiectant implicat în crearea de programe de calculator pentru modelarea şi proiectarea a diverse echipamente de transfer de masă şi de căldură (schimbătoare de căldură, coloane de distilare) şi de asemenea în implementarea unui calculator de proces în instalaţia de Cracare Catalitică (CP Brazi). - 1990 – 2000: Universitatea PETROL – GAZE Ploieşti Funcţie: şef de lucrări. Activităţi didactice: cursuri, lucrări de laborator, proiecte de an şi de diplomă: Optimizarea proceselor de transfer de căldură (din 1995) şi Procese de transfer de căldură (din 1996). Cursurile au inclus: procese de transfer de căldură şi echipamente specifice, reţele de schimbătoare de căldură şi metode şi programe de calculator pentru optimizarea unui aparat sau a unei reţele de schimbătoare de căldură grefate pe procesele chimice şi petrochimice. - 2000 – 2002: Rafinăria ASTRA ROMÂNĂ Ploieşti Funcţie: şef Oficiu de calcul cu atribuţii de gestionare a reţelei de calculatoare existente şi integrare a fluxurilor de date din proces în baza existentă; simularea şi optimizarea proceselor tehnologice din rafinărie. - 2002 – 2003: Flintab SA Ploiesti Funcţie: şef Departament programatori cu atribuţii de coordonare al activităţii de proiectare al programelor de proces, de creare şi verificare al programelor. - 2003 – prezent: SC YAVICS SRL Ploieşti Funcţie: Director IT cu atribuţii de coordonare şi executare al tuturor activităţilor legate de IT.

Pagina 33 din 49

Page 34: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

9 . Vechime la locul de muncă actual: 2003 - prezent 10. Brevete de invenţii: NU 11. Lucrări elaborate şi / sau publicate (se anexează lista lucrărilor realizate sau publicate în domeniile Programului, relevante pentru activităţile care urmează a fi desfaşurate în cadrul proiectului): 12. Membru al asociaţiilor profesionale: NU 13. Limbi straine cunoscute: Engleza: scris f.b., vorbit bine Franceza: scris bine, vorbit bine 14. Alte competenţe: inginer tehnolog de petrol cu experienţă în automatizarea instalaţiilor din rafinării şi combinate petrochimice, modelare, proiectare şi simulare (cu ajutorul calculatorului) având la bază aproape 25 ani de lucru în domeniul prelucrării de petrol şi a petrochimiei, institute de proiectare şi mediu universitar.. - Am avut ocazia să lucrez şi să studiez toate tipurile de calculatoare: mainframe, mini şi microcalculatoare, incluzând şi calculatoarele de process, cu sistemele de operare aferente: ASSIRIS, RSX, AMS, CP/M, DOS, Windows 95 – Millenium, NT 4, 2000, XP, VISTA şi Server 2003. - Am creat programe în diferite limbaje de programare: BASIC, PASCAL, FORTRAN, DELPHI. Am manipulat baze de date de diferite tipuri: FOXPRO, ACCESS, SQL, ORACLE. - Cunoştinţe practice solide de reţelistică. 15. Specializări şi calificări: - 1990 - Curs de inginer de sistem în reţele de calculatoare - 1993 - Industry Management Information System 16. Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale: - 17. Alte menţiuni: - 18. Memoriu ataşat prezentului, cuprinzând activităţile şi experienţa relevante pentru sarcinile care urmează a fi asumate în cadrul proiectului (max.3/4 pagină, Arial 10) Data Semnatura Ianuarie 2010

Pagina 34 din 49

Page 35: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

LISTA DE LUCRĂRI PUBLICATE A. Cărţi: 1. Dobrinescu, D., Pătraşcu, M., Şomoghi, V., Pătraşcu, C., Ioan, V.: Proprietăţi fizice

utilizate în calcule termice, Ed. Univ. Ploieşti, 1997;

2. Şomoghi, V., Pătraşcu, C., Ioan, V.: Procese şi aparate. Lucrări practice, Ed. Univ. Ploieşti, 1997.

B. Articole: 1. Şomoghi, V., Dobrinescu D., Ioan, V. : Metodă de stabilire a căldurii regenerabile şi de sinteză a reţelelor de schimbătoare de căldură, în Aletheia, Revista oamenilor de ştiinţă, nr. 1/1993, p. 86-101, Oradea;

2. Şomoghi, V., Dobrinescu D., Ioan, V. : Sinteza reţelelor de schimbătoare de căldură prin metoda << Pseudo-Pinch>>, în Aletheia, Revista oamenilor de ştiinţă, nr. 2/1993, p. 24-33, Oradea; 3. Pătraşcu, M., Ioan, V.: O posibilitate de reducere a consumului de combustibil la instalaţia D. A. V., în Industria de Petrol şi Gaze - Prezent şi perspective, sesiune de comunicări ştiinţifice, p. 213-218, Ploieşti, I. P. G., 1992; 4. Ioan, V., Marinoiu, V.: Reglarea arderii în cuptoarele tubulare, în Industria de Petrol şi Gaze - Prezent şi perspective, sesiune de comunicări ştiinţifice, p. 183-190, Ploieşti, I. P. G., 1992; 5. Dobrinescu, D., Şomoghi, V., Ioan, V.: Sinteza sistemelor de schimb regenerativ de căldură prin dublă optimizare, în Conferinţa Naţională de Termotehnică III, Comunicări ştiinţifice, p. 231-234, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1993; 6. Ioan, V., Marinoiu, V.: Probleme specifice ale reglării debitului de aer la cuptoarele tubulare, în Lucrările seminarului naţional - Automatizarea proceselor, p. 78-86, Univ. Ploieşti, 1994; 7. Dobrinescu, D., Ioan, V., Pătraşcu, C.: Geometria schimbătoarelor de căldură cu fascicul de tuburi spirale, în Termotehnica Românească - 96. Lucrări prezentate la a VI-a Conferinţă Naţională de Termotehnică, p. 23-27, Iaşi-Chişinău, mai 1996;

8. Pătraşcu, M., Ioan, V., Enache, M.: Optimizare a schimbului de căldură, în Termotehnica Românească - 96. Lucrări prezentate la a VI-a Conferinţă Naţională de Termotehnică, p. 33-38, Iaşi-Chişinău, mai 1996, p. 33-38;

9. Ioan, V., Pătraşcu, C., Buzăţoiu, B.: Modelarea curgerii prin reactoare cu straturi fixe de catalizatori, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Univ. Aurel Vlaicu, ed. a III-a, Arad, mai 1996, p. 196-201;

10. Ioan, V., Pătraşcu C.: Posibilităţi de aplicare a ciclurilor de forţă în instalaţiile din rafinăriile de petrol, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Univ. Aurel Vlaicu, ed. a III-a, Arad, mai 1996, p. 202-207;

11. Dobrinescu, D., Pătraşcu, C., Ioan, V.: Analiza depozitării propanului în fază lichidă la temperatura ambiantă, în Lucrările Conf. Naţ. De Termotehnică, Braşov, mai 1997, vol. 1, p. 99-104;

12. Dobrinescu, D., Ioan, V., Pătraşcu, C.: Răcirea în regim nestaţionar a produselor petroliere grele staţionate în conducte, în Lucrările Conf. Naţ. De Termotehnică, Braşov, mai 1997, vol. 1, p. 105-110;

Pagina 35 din 49

Page 36: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

13. D. Dobrinescu, C. Pătraşcu, V. Ioan, M. Petrescu: Consumul de combustibil la tratamentul termic al rezervoarelor sferice, Lucrările Conferinţei Naţionale de Termotehnică, Ediţia a VII-a vol.I. Braşov 23-24 Mai 1997, Editura Transilvania Expres, Braşov 1997:

14. C.Pătraşcu, V.Ioan, A.Călinoiu: Analiza unor posibilităţi de creştere a eficienţei utilizării energiei în instalaţiile tehnologice din rafinăriile de petrol, Lucrările Conferinţei Naţionale de Termotehnică, Ediţia a VII-a vol.I. Braşov 23-24 Mai 1997, Editura Transilvania Expres, Braşov, 1997;

15. M. Pătraşcu, V. Ioan: Studiu privind realizarea schimbului de căldură din instalaţia de recuperare a fracţiei C3 din gazele de pe platforma Mării Negre, Buletinul Universităţii PETROL – GAZE Ploieşti, vol. XLVII-L, nr. 14, 1998;

16. V. Ioan, D. Dobrinescu: Restructurarea sistemului de schimb de căldură al unei instalaţii simple de distilare a ţiţeiului, Buletinul UPG Ploieşti, vol. XLVII-L, nr. 14, 1998;

17. V. Ioan, D. Dobrinescu: O interpretare a curbelor compuse ale fluidelor dintr-un sistem de schimb de căldură, Buletinul UPG Ploieşti, vol. XLVII-L, nr. 14, 1998;

19. AL. D. CAMENIŢĂ, V. IOAN: Determinarea activităţii catalitice a unor catalizatori utilizaţi la arderea catalitică a metanului, Buletinul UPG Ploieşti, vol. XLVII-L, nr. 11, 1998;

20. V. Ioan: Importanţa estimării căderii de presiune pe serpentina de încălzire în conducerea automată a cuptoarelor tubulare, Buletinul UPG Ploieşti, vol. XLVII-L, nr. 12, 1998;

21. V. Ioan, D. Dobrinescu: Avantajele deplasării spre <<pinch>> a schimbătoarelor de căldură cu agenţii termici exteriori în instalaţiile tehnologice petrochimice, Conferinţa Naţională de termotehnică, Ediţia a VIII-a, vol. 1, Piteşti, 1998;

22. D. Dobrinescu, C.Pătraşcu, A. Cameniţă, V. Ioan: Posibilităţi de încălzire-destindere a gazelor naturale livrate în reţele de transport, Conferinţa Naţională de Termotehnică, Ediţia a VIII- a, Vol I, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 973-98497-1-7(vol 1) Piteşti, 1998;

23. V. Şomoghi, C. Pătraşcu, V. Ioan: Schimbătoare de căldură cu plăci, în Aletheia, Revista oamenilor de ştiinţă, nr. 9/1998, Oradea;

24. C. Pătraşcu, D. Dobrinescu, V. Ioan, V. Gheorghe: Spirala lui Arhimede – o posibilă soluţie constructrivă a schimbătoarelor de căldură, în Conferinţa Naţională de Termotehnică, ed. IX, mai 1999, vol. II, Craiova;

25. D. Dobrinescu, V. Ioan: Noţiunile de bază ale sintezei sistemelor de schimbătoare de căldură din instalaţiile tehnologice petrochimice, în Conferinţa Naţională de Termotehnică, ed. IX, mai 1999, vol. II, Craiova;

26. D. Dobrinescu, V. Ioan: Principiile optimizării sintezei sistemelor de schimbătoare de căldură din instalaţiile tehnologice petrochimice, în Conferinţa Naţională de Termotehnică, ed. IX, mai 1999, vol. II, Craiova.

C. Comunicări ştiinţifice 1. Ioan, V., Pătraşcu M.: O posibilitate de reducere a consumului de combustibil la instalaţia D. A. V. - partea a II-a, la Conferinţa de Chimie şi Inginerie Chimică, Inst. Politehnic Bucureşti, 1991; 2. Dobrinescu, D., Ioan, V.: Echilibrul de faze în rezervoarele de gaze lichefiate, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Univ. Aurel Vlaicu, ed. a III-a, Arad, mai 1996; 3. Dobrinescu, D., Ioan, V.Pătraşcu, C.: Trasarea şi interpretarea grafurilor sistemelor de schimbătoare de căldură, la Termotehnica Românească - 96. Lucrări prezentate la a VI-a Conferinţă Naţională de Termotehnică, Iaşi-Chişinău, mai 1996.

Pagina 36 din 49

Page 37: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 37 din 49

Page 38: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 38 din 49

Page 39: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 39 din 49

Page 40: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 40 din 49

Page 41: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 41 din 49

Page 42: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 42 din 49

Page 43: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 43 din 49

Page 44: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 44 din 49

Page 45: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 45 din 49

Page 46: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 46 din 49

Page 47: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 47 din 49

Page 48: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 48 din 49

Page 49: Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

Pagina 49 din 49