adrese

1
M., Diana Lucia Vasile, Salvador Minuhin, Lansa Cuzneţova, Iolanda Mitrofan, Cristian Ciupercă, Elena Bonchiş, Petru Iluţ, etc. • specificul dezvoltării emoţionale a elevilor de vîrstă şcolară mică a fost studiat de: D. Goleman, Mihaela Roco, Tinca Creţu, Ana Muntean, Petru Iluţ, Jaques Cosnier, Robin Harword, Scott A. Miller, Ross Vasta, Steven J. Stein, Howard E. Book, Lawrence E. Shapiro etc. Obiectul cercetării: structura familiei şi a nivelului dezvoltării inteligenţei emoţionale a şcolarului mic. Scopul cercetării: influenţa structurii familiei asupra dezvoltării emoţionale a şcolarului mic. Ipoteza cercetării: Presupunem că dezvoltarea emoţională a şcolarului mic este influenţată de tipul şi structura familiei din care provine. Dacă şcolarul mic provine dintr-o familie completă cu un sistem structural integru, atunci, dezvoltarea sa emoţională va corespunde particularităţilor de vîrstă. Obiectivele cercetării: > Analiza teoretico-ştiinţifică a literaturii de specialitate în domeniul structurii familiei şi a dezvoltării emoţionale a şcolarului mic; > Determinarea tipologiei familial şi a stilului intercomunicării familial; > Constatarea nivelului de dezvoltare emoţională a şcolarilor mici supuşi cercetării; > Identificarea influenţii structurii familiale asupra dezvoltării emoţionale la şcolarul mic. > Interpretarea catitativa si calitativa a datelor. > Valorificarea rezultatelor cercetării si emiterea de concluzii si recomandari, Suportul teoretico-ştiinţific: al lucrării date îl constituie lucrările cercetătorilor în psihologie, sociologie şi dezoltarea şcolarului mic şi anume: Daniel Goleman, Mihaela Roco, Muntean Ana, Emil Verza, Elena Bonchiş, Diana Lucia Vasile, Robin Harwood, Scott A. Miller, Wiliiam James,. Suportul metodologic: l-a constituit metodele teoretice ca observarea, 5

description

adrese

Transcript of adrese

Page 1: adrese

M., Diana Lucia Vasile, Salvador Minuhin, Lansa Cuzneţova, Iolanda Mitrofan, Cristian

Ciupercă, Elena Bonchiş, Petru Iluţ, etc.

• specificul dezvoltării emoţionale a elevilor de vîrstă şcolară mică a fost studiat de: D. Goleman,

Mihaela Roco, Tinca Creţu, Ana Muntean, Petru Iluţ, Jaques Cosnier, Robin Harword, Scott

A. Miller, Ross Vasta, Steven J. Stein, Howard E. Book, Lawrence E. Shapiro etc.

Obiectul cercetării: structura familiei şi a nivelului dezvoltării inteligenţei emoţionale a şcolarului mic.

Scopul cercetării: influenţa structurii familiei asupra dezvoltării emoţionale a şcolarului mic. Ipoteza

cercetării: Presupunem că dezvoltarea emoţională a şcolarului mic este influenţată de tipul şi structura

familiei din care provine. Dacă şcolarul mic provine dintr-o familie completă cu un sistem structural integru,

atunci, dezvoltarea sa emoţională va corespunde particularităţilor de vîrstă.

Obiectivele cercetării:

> Analiza teoretico-ştiinţifică a literaturii de specialitate în domeniul structurii familiei şi a dezvoltării

emoţionale a şcolarului mic;

> Determinarea tipologiei familial şi a stilului intercomunicării familial;

> Constatarea nivelului de dezvoltare emoţională a şcolarilor mici supuşi cercetării;

> Identificarea influenţii structurii familiale asupra dezvoltării emoţionale la şcolarul mic.

> Interpretarea catitativa si calitativa a datelor.

> Valorificarea rezultatelor cercetării si emiterea de concluzii si recomandari,

Suportul teoretico-ştiinţific: al lucrării date îl constituie lucrările cercetătorilor în psihologie, sociologie şi

dezoltarea şcolarului mic şi anume: Daniel Goleman, Mihaela Roco, Muntean Ana, Emil Verza, Elena

Bonchiş, Diana Lucia Vasile, Robin Harwood, Scott A. Miller, Wiliiam James,.

Suportul metodologic: l-a constituit metodele teoretice ca observarea, convorbirea şi metode practice

precum testul pentru inteligenţa emoţională.

Eşantionul: cercetarea dată a fost efectuată pe un număr de 67 de elevi din ciclul primar, clasele a IlI-a şi a

IV-a din şcoala primară “Alexandru Donici”, or. Cahul.

Valoarea teoretică: constă în aceea că s-a determinat un cadru teoretic de analiză şi cercetare a structurii

familiei şi dezvoltării emoţionale a şcolarului mic, ce a fost posibil prin integrarea teoriilor din domeniul

psihologiei vîrstelor şi sociologiei.

Valoarea empirică: rezultatele obţinute în urma cercetării vor putea servi dascălilor, părinţilor, studenţilor

de la profilul psihologie şi sociologie, pot fi integrate la disciplina “Psihologia

5