Adams, Caroline - Invaluita in Intuneric - Retail

download Adams, Caroline - Invaluita in Intuneric - Retail

of 160

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  4.271
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Adams, Caroline - Invaluita in Intuneric - Retail

 • Venind \n sprijinul sutelor de mii de cititorifideli colec]iilor noastre, [i ]innd cont decondi]iile economice, EDITURA ALCRIS acord`urm`toarele facilit`]i cump`r`torilor laCARTEA PRIN PO{T~:

  plata taxelor po[tale, reducere de 10 % la achizi]ii de pn` la 10

  c`r]i, reducere de 15 % la o comand` de peste 10

  c`r]i pe titlu sau diverse titluri.Plata se face la primirea coletului.

 • Editor: Aurelian MicuLector: Angela Vasile

  Tehnoredactor: Ana CroitoruCoperta: Andy

  Colec]ia EL [i EA

  DDeessccrriieerreeaa CCIIPP aa BBiibblliiootteecciiii NNaa]]iioonnaalleeAADDAAMMSS,, CCAARROOLLIINNEE

  ||nnvv``lluuiitt`` \\nn \\nnttuunneerriicc / Caroline Adams Bucure[ti: Alcris, 2001.

  p.; cm. (El [i Ea)Tit. orig. (eng): Price of love.ISBN 973-8251-65-6

  821.111. 31=135.1

 • CAROLINE ADAMS

  |nv`luit` \n\ntuneric

  Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de

  ILEANA DINU.

  ALCRIS

 • I M P O R T A N T

  Urm`toarele titluri de carte se pot ob]ine prin sistemul CARTEA PRINPO{T~ SC. ALCRIS 94 DIFUZARE SRL; str. Teodosie Rudeanu, nr. 54, sect. 1,telefon 223.63.07 cu o reducere de 25% a pre]ului de vnzare. Taxele po[tale vorfi suportate de editur`.

  Nr. Titlul Colec]ia Nr. Pre] Pre] de crt. c`r]ii vechi cump`rare1. Interludiu El [i Ea 267 9.000 6.7502. Un b`rbat \n uniform` El [i Ea 270 9.000 6.7503. Apel de urgen]` El [i Ea 271 9 000 6.7504. Furtuna El [i Ea 272 9.000 6.7505. A[teptarea El [i Ea 279 10.000 7.5006. Al` turi la necaz [i la durere El [i Ea 291 10.800 8.1007. Camionul lui Mac El [i Ea 292 10.800 8.1008. Vreme furtunoas` El [i Ea 294 10.800 8.1009. |n c`utarea fericirii El [i Ea 295 12.000 9.00010 .Dragostea nu e doar

  \n basme El [i Ea 296 12.000 9.00011. Norocul \ncep`torului Romantic 266 9.000 6.75012. Vis de dragoste Romantic 267 9.000 6.75013. |]i mai aduci aminte

  de mine? Romantic 268 9.000 6.75014. Inaccesibila Anne Romantic 269 9.000 6.75015. Seduc]ie total` Romantic 270 9.000 6.75016. Suveniruri Romantic 271 9.000 6.75017. Comoara din Kavos Romantic 272 9.000 6.75018. Dragoste dup `c`s`torie Roamntic 273 9.000 6.75019. Ferici]i pentru totdeauna Romantic 278 10.000 7.50020. Logodn` fals` Romantic 292 10.800 8.10021. Cnd destinul se joac` Romantic 293 10.800 8.10022. Cuibul dragostei Romantic 299 12.000 9.00023. Castelul dragostei Nostalgic 4 12.000 9.00024. Masca dragostei Nostalgic 5 12.000 9.00025. Inim` victorioas` Nostalgic 6 12.000 9.00026. Prive[te, ascult` [i iube[te Nostalgic 7 12.000 9.00027. Niciodat` s` nu rzi

  de dragoste Nostalgic 9 12.000 9.00028. Lec]ii de dragoste Nostalgic 10 12.000 9.00029. Fl`c`rile iubirii Nostalgic 13 12.000 9.00030. Din nou \n inima mea Roz 67 9.000 6.75031. Maestrul mngierilor Roz 69 12.000 9.00032. Jocul dragostei Roz 70 12.900 9.67533. Focul de[ertului De Aur 35 9.000 6.75034. O lume a t`cerii De Aur 37 12.000 9.000

 • Capitolul 1

  Unde naiba e[ti? Am sim]it c` \nnebunescdin cauza ta, iar David a \nceput s`-[i smulg`p`rul din cap! Dar asta nu mai conteaz`. Te sim]ibine, pentru numele lui Dumnezeu?

  M` simt chiar foarte bine, Emma, zise Kit,dup` ce trase aer \n piept. Nici nu mai voia s`aud` numele lui David. S-a terminat totul \ntrenoi, nu ]i-am spus?

  Ba da, Kit, mi-ai spus. David a fost un prost,ca \ntotdeauna, [i m` doare s` recunosc asta, pen-tru c` este fratele meu. Tocmai cu Virginia s-a

  5

 • \ncurcat! N-am v`zut un nume mai nepotrivitunei astfel de femei, m` refer la primele [aselitere care-l alc`tuiesc.

  Emma... Kit \nchise ochii [i-[i control`vocea vrnd s` par` calm` [i distant`, cu toate c`inima \i b`tea nebune[te. Nu mai vreau s` discutproblema asta. Gata, s-a terminat totul \ntre noi.Am aranjat ca plata jum`t`]ii ce-mi revine dinchiria apartamentului s` se fac` din...

  Unde te afli acum? o \ntrerupse Emma, sperc` nu faci nici o prostie!

  Fii lini[tit`! o calm` Kit. Mi-am luat omic` vacan]` pentru ca s` m` gndesc la ce vafi de acum \nainte. O s` iau leg`tura cu tinepeste vreo s`pt`mn` sau dou`, da? Ai grij` detine.

  Fata l`s` jos receptorul [i se rezem` deperetele cabinei telefonice din holul hotelu-lui. Aceast` convorbire i-l readusese foarte viu\n minte pe David [i figura lui \i ap`ru o clip`

  6

 • \n fa]a ochilor, a[a cum \l v`zuse ultima oar`,\n u[a apartamentului pe care-l cump`raser`pentru apropiata lor c`s`torie. Rev`zu [itrupul gol al Virginiei, expus privirilor ei deDavid, care deschisese u[a. Cnd \[i d`duseseama c` o [ocase prea tare, David venisedup` ea.

  Nu are rost s` mai insi[ti, David, \i spuseseea. {i cred c` asta \]i apar]ine. Scosese cu mi[c`rilente inelul cu diamant [i i-l \ntinsese, iar elro[ise.

  Nu fi proast`, strigase el. Sper c` nurenun]i la mine pentru asta! David f`cuse ungest cu mna spre u[a \nchis`, pe care abiaie[iser`. Aveam nevoie de o femeie [i ea a fostla \ndemn`, asta-i tot, Kit! David o prinsesede bra], \ncercnd s-o opreasc`. Kit, sper c` temai gnde[ti! Trebuie s` ne c`s`torim \ncurnd, avem apartamentul, mobila, tot ce netrebuie...

  7

 • P`streaz`-le. D`-mi drumul, vreau s`p`r`sesc locul `sta cu demnitate, \l rugase Kit.P`streaz` totul. Nu m-a[ m`rita cu tine nici dac`ai fi singurul b`rbat de pe lume!

  Torentul de vorbe o urm`rise chiar [i cndie[ise afar` din cl`dire, amestecndu-se cu ima-ginea Virginiei, cu picioarele desf`cute subtrupul gol al lui David. Kit \ncercase s` seelibereze de aceast` imagine care \i provoca sil`.Cnd ie[ise din cl`direa \n care func]iona aerulcondi]ionat, p`[ise \n c`ldura torid` a str`zii ca[i cum ar fi intrat \ntr-un cuptor. Casablanca. Kit\[i \ndreptase umerii [i pornise spre ma[ina deculoare ro[ie pe care o \nchiriase, l`snd \nurm`-i imaginea aceea umilitoare [i dureroas`.Trecuse \n revist` rela]ia ei cu David care \nce-puse cu optsprezece luni \n urm`. Dar gata, numai era cazul acum s`-[i piard` vremea curegrete; numai spre sear`, \n singur`tateacamerei ei, \[i va v`rsa focul. P`r`sise Casablanca

  8

 • \ndreptndu-se spre Essaouira, ora[ al c`ruinume \nsemna, \n limba arab`, mica fort`rea]`.Directorul hotelului la care se cazase \i povestisedespre portul ora[ului, \n care soseau cu mii deani \n urm` romanii, pentru a-[i procuracoloran]ii ob]inu]i din cochilie de scoic`, peaceste meleaguri. Turnurile vechii fort`re]e carese ridica odinioar` pe locul ora[ului se aliniau\nc` pe strada principal` [i \n timp ce le privea,desigur cu o curiozitate \ndrept`]it`, auzise pa[i\n spatele ei, apoi sim]ise o lovitur` puternic` [io durere ascu]it` \n um`r. C`zuse la p`mnt.

  |[i reveni \ncet din starea de incon[tien]` \ncare se aflase cteva ore, realiznd c` avea odurere acut` la nivelul capului [i nu-[i maisim]ea picioarele.

  M` auzi? |ncearc` s` deschizi ochii. Kit auzio voce de b`rbat, apoi o mn` rece i se a[ez` pe

  9

 • frunte. Bine, dac` nu po]i, nu vorbi, dar s` [tiic` e[ti \n siguran]`. M` auzi? Kit nu r`spunse.Se sim]i ridicat` din locul \n care se afla. {tia c`era bine s` deschid` ochii [i s` r`spund` la\ntreb`rile care i se puneau, dar \i era mai u[ors` recad` \n acel \ntuneric... \ncearc` s`-]i revii,insist` vocea, ai reu[it de cteva ori s` vorbe[ticoerent. Deschise ochii. Vocea i se p`reacunoscut`. B`rbatul era francez, sau poateitalian?

  Stai lini[tit` [i concentreaz`-te asuprafigurii mele pn` cnd \]i dispare ame]eala.Kit \l privi printre gene. P`rul \i ajungeapn` la umeri, pome]ii \i erau proeminen]i,nasul drept [i ochii c`prui-g`lbui, dndu-iun aer de masculinitate agresiv`. Dar cineera el? {i unde se afla ea? De ce se sim]eaatt de r`u?

  V` rog... Kit \ncerc` s` se ridice \n [ezut depe canapeaua de piele pe care se afla.

  10

 • Am spus s` stai lini[tit`, se auzi din nouvocea b`rbatului, o voce ferm` [i puternic`. Aiprimit o lovitur` puternic` la cap, a[a c` nu temai agita.

  Lovitur`... Kit sim]i lacrimi de neputin]` [idurere.

  Trebuie s`-mi spui cum te cheam` [i undelocuie[ti, dac` nu cumva e[ti turist`.

  Turist`? repet` Kit. Nu [tiu.Putea fi turist`. Sau orice altceva, nu-[i

  amintea nimic. |ncearc` s` te relaxezi, ai fost destul de

  serios lovit` iar animalul care ]i-a f`cut asta ]i-aluat [i po[eta, a[a c` nu te po]i legitima. Amsperat ca atunci cnd \]i revii s` ne po]i dadetalii, dar dup` cte v`d... B`rbatul ridic` dinumeri. Relaxeaz`-te, deocamdat`. Eu suntGerard Dumont.

  Francez, deci, \[i spuse Kit. Da, era evident. Tu e[ti...?

  11

 • Eu... vocea \i pieri [i deschise ochii larg. Eusunt... nu [tiu cine sunt...

  Da, nu este ceva neobi[nuit, nu-]i face pro-bleme. B`rbatul, \n ciuda accentului fran]uzesc,vorbea o englez` foarte corect`. Efectul lovituriise va diminua [i o s`-]i aminte[ti cine e[ti. Kitprivi impasibil` figura bronzat` a b`rbatului [if`cu un efort s`-[i aminteasc`. Trebuia s`-[iaminteasc` ceva. Am anun]at poli]ia, mai spuseb`rbatul. Se pare c` ai fost atacat` tocmai cnd s-a\nregistrat un furt de bijuterii \n ora[. De aceean-ai fost considerat` o prioritate.

  O, zise Kit, dar unde m` aflu? |n biroul meu, \i spuse b`rbatul ai c`rui ochi

  aveau ciudate lumini g`lbui. Nu-]i aminte[tinimic? Prive[te hainele cu care e[ti \mbr`cat`,poate asta te ajut` cumva. Ar fi mai bine s`-]irevii \nainte de sosirea poli]iei care-]i va puneo serie de \ntreb`ri. Kit \[i privi picioarele [iobserv` c` era \mbr`cat` \ntr-o pereche de

  12

 • pantaloni albi [i purta sandale de culoareacafelei. Cu toate astea, nu-[i putea aminti cine este.

  Nu-mi pot aminti nimic, \mi pare r`u.Poli]ia sosi cteva minute mai trziu [i cei doi

  ofi]eri vorbeau engleza destul de bine, dar ea nule spuse mai nimic, repetnd c` nu [tia cine este[i unde se afl`.

  Cred c` doamna are nevoie de un medic,interveni Gerard.

  Trebuie s` merg cu ei? zise Kit privindu-l cudisperare, c`