ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE UN PLUS DE VALOARE, CU … · 2 ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE...

of 4 /4
ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE UN PLUS DE VALOARE, CU IMPACT REDUS

Embed Size (px)

Transcript of ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE UN PLUS DE VALOARE, CU … · 2 ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE...

Page 1: ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE UN PLUS DE VALOARE, CU … · 2 ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE - UN PLUS DE VALOARE, CU IMPACT REDUS Un plus de valoare Membranele termoplastice,

ACOPERIȘURISOLUȚII SUSTENABILEUN PLUS DE VALOARE, CU IMPACT REDUS

Page 2: ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE UN PLUS DE VALOARE, CU … · 2 ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE - UN PLUS DE VALOARE, CU IMPACT REDUS Un plus de valoare Membranele termoplastice,

2ACOPERIȘURISOLUȚII SUSTENABILE - UN PLUS DE VALOARE, CU IMPACT REDUS

Un plus de valoare � Membranele termoplastice, cu grad mare de refl exie pentru acoperișuri Sarnafi l® și cele aplicate în stare lichidă Sikalastic® asigură economii semnifi cative de energie în timpul fazei de utilizare

� Materialele izolante din poliizocianurat (PIR) Sikatherm® reprezintă una dintre cele mai rentabile soluţii și oferă cea mai bună performanţă termică pentru o grosime dată a izolaţiei

� Sistemele de acoperișuri termoplastice Sika au cea mai redusă amprentă energetică comparativ cu toate tehnologiile de acoperișuri competitive

� Alegeţi Sika SolaRoof® cu soluţiile fotovoltaice Sika® Solar-Mount-1 (SSM1) pentru producerea de energie

Impact redus � Sistemele de acoperișuri ecologice Sika reduc efectul de insulă de căldură urbană și consumul de energie în timpul fazei de utilizare

� Materialele izolante din polistiren expandat (EPS) prezintă cea mai redusă amprentă de carbon pentru o performanţă termică dată

Un plus de valoare � Sistemele de acoperișuri termoplastice Sarnafi l® și Sikaplan® au o durată de viaţă dovedită de 50 de ani

� Membranele aplicate în stare lichidă SikaRoof® MTC și Sikalas-tic® sunt o soluţie de renovare remarcabilă, care extind durata de viaţă a acoperișurilor existente

Impact redus � Sistemele de acoperișuri termoplastice Sika fi xate mecanic și aderente furnizează o durabilitate superioară, ceea ce înseamnă mai puţine înlocuiri în timpul duratei de serviciu a clădirii, econo-misind astfel costurile, reducând energia și amprenta de carbon

� Modernizarea sistemelor de acoperișuri existente este o metodă rentabilă de economisire a energiei, reducere la minimum a perturbării operaţiunilor instalaţiei clădirii și reducere a costuri-lor, deșeurilor și emisiilor de carbon

SIKA - CONTRIBUȚIA LACONSTRUCȚII SUSTENABILE

SOLUȚII CARE ECONOMISESC ENERGIE SOLUȚII DURABILE

Un plus de valoare, cu impact redus

INSTALAŢI O SOLUŢIE SIKA CARE ECONOMISEȘTE ENERGIE PROIECTAŢI O SOLUŢIE SIKA CU DURATĂ DE VIATĂ PRELUNGITĂ

Furnizarea de soluţii performante - în benefi ciul clienţilor noștri și al dezvoltării sustenabileSika se dedică creării unor soluţii sustenabile pentru abordarea provocărilor la nivel global - și pentru realizarea acestui lucru în condiţii de siguranţă și cu cel mai scăzut impact asupra resurselor.Sika se dedică dezvoltării sustenabile, asumându-și respon-sabilitatea de a oferi soluţii sustenabile pentru îmbunătăţirea efi cienţei materialelor, apei și energiei în construcţii și trans-porturi.

Sika se străduiește să creeze valoare pentru toate părţile intere-sate de produsele, sistemele și soluţiile sale de-a lungul întregu-lui lanţ de valori și pe întreaga durată de viaţă a produselor sale. Valoarea creată depășește cu mult impactul asociat producţiei, distribuţiei și utilizării. Sika se dedică măsurării, îmbunătăţirii și comunicării creării unei valori sustenabile: „Un plus de valoare, cu impact redus” se referă la angajamentul companiei de a maximi-za valoarea soluţiilor sale pentru toate părţile interesate în timp ce reduce consumul de resurse și impactul asupra mediului.

Page 3: ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE UN PLUS DE VALOARE, CU … · 2 ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE - UN PLUS DE VALOARE, CU IMPACT REDUS Un plus de valoare Membranele termoplastice,

3ACOPERIȘURI

SOLUȚII SUSTENABILE - UN PLUS DE VALOARE, CU IMPACT REDUS

Un plus de valoare, cu impact redusSistemele de acoperișuri Sika contribuie la acumularea mai multor puncte de credit în cele mai multe programe relevante de certifi care pentru clădiri verzi, cum ar fi LEED, BREEAM și DGNB prin:

� Reducerea consumului de energie și a efectului de insulă de căldură cu membranele cu grad mare de refl exie pentru acoperișuri Sika

� Utilizarea tehnologiei performante Sika de izolare termică � Îmbunătăţirea performanţei termice și a clădirilor cu acoperișuri verzi Sika

� Controlarea scurgerii apelor pluviale � Utilizarea de membrane pentru acoperișuri Sika care includ conţinut reciclat

� Sika oferă Declaraţia de mediu pentru produse (EPD) verifi cată extern și instrumente de evaluare a ciclului de viaţă (LCA) care pot fi utilizate ca parte a procesului de certifi care

� Sika oferă calcule și rapoarte personalizate și specifi ce proiectu-lui de evaluare a ciclului de viaţă (LCA) (disponibile la cerere)

Un plus de valoare � Adezivii Sika inovativi fără solvenţi reduc semnifi cativ emisiile de miros și permit realizarea unui acoperiș fără COV. Acest lucru reduce potenţialul de smog vara și îmbunătăţește calitatea aerului

� Sika a publicat EPD-uri specifi ce produselor pentru toate mărcile și tehnologiile sale majore de membrane pentru acoperișuri, oferind informaţii fi abile de mediu cu privire la produsele sale

Impact redus � Sika oferă soluţii cu emisii reduse de COV, cu miros redus și fără COV, de exemplu, adezivii pe bază de apă Sarnacol®, memb-ranele de impermeabilizare pentru acoperișuri aplicate în stare lichidă Sikalastic® și membranele autoadezive Sarnafi l®

� Sistemele de acoperișuri termoplastice Sika au cel mai scăzut potenţial de încălzire globală în comparaţie cu tehnologiile de acoperișuri competitive, conform calculelor LCA

SIKA - CONTRIBUȚIA LACONSTRUCȚII SUSTENABILE

SOLUȚII PENTRU CLĂDIRI VERZI

PARTENERIATE ȘI INITIATIVE SPRIJINITE DE SIKA (PRINTRE ALTELE)

SOLUȚII CU IMPACT REDUS

SELECTAŢI O SOLUŢIE SIKA PENTRU CLĂDIRI VERZI ALEGEŢI O SOLUŢIE SIKA CU IMPACT REDUS

Page 4: ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE UN PLUS DE VALOARE, CU … · 2 ACOPERIȘURI SOLUȚII SUSTENABILE - UN PLUS DE VALOARE, CU IMPACT REDUS Un plus de valoare Membranele termoplastice,

ROOFINGSIKA TECHNOLOGY AND CONCEPTS FOR ROOFING

ROOFINGSUSTAINABLE SOLUTIONS MORE VALUE LESS IMPACTSIKA’S VALUES AND

PRINCIPLES

Sika Sustainability 1

MORE VALUE LESS IMPACT SIKA SUSTAINABILITY

EFFICIENCYCOMPETITIVE-ADVANTAGE THROUGHOUT THE VALUE CHAIN

SOLUTIONSLIFE-CYCLE CONCEPT PROVIDESADDITIONAL VALUE AND ENHANCED PERFORMANCE

COMMITMENTCUSTOMER-FIRST APPROACHOVER 17,000 DEDICATED EMPLOYEESFOCUS ON LEADERSHIP SINCE 1910

RESPONSIBILITYSOCIAL INITIATIVES SUPPORTED WORLDWIDE

WWW.SIKA.COM/SUSTAINABILITY

ALTE DOCUMENTAȚII TEHNICEDE LA SIKA:

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE ACOPERIȘURI:

© S

ika

Rom

ania

SR

L /

Aco

peri

suri

/ So

luţi

i sus

tena

bile

- U

n pl

us d

e va

loar

e, c

u im

pact

redu

s/ M

arke

ting

/ I.

I.L /

04.

2017

Se aplică Termenii și condiţiile noastre generale de vânzare cele mai recente. Înainte de orice utilizare consultaţi cele mai recente fi șe tehnice locale.

SUNTEM SIKASika este o companie de produse chimice de specialitate, cu o poziţie de lider în dezvoltarea și producţia de sisteme și produse pentru lipire, sigilare, amortizare, consolidare și protejare în sectorul construcţiilor și industria autovehiculelor. Liniile de produse Sika se compun din aditivi de beton, mortare, materiale de sigilare și adezivi, sisteme de consolidare structurală, pardoseli precum și sisteme de acoperișuri și de impermeabilizare.

SEDIU CENTRAL050562 Bucureşti,Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,Clădirea Forum III, Etaj 7Tel.: +40 21 317 33 38Fax: +40 21 317 33 45

SEDIU ADMINISTRATIV500450 Braşov,Str. Ioan Clopoţel, Nr. 4,Tel.: +40 268 40 62 12Fax: +40 268 40 62 13offi [email protected]