› uploads › transparenta-institutionala...Sot/sotie 1.3. Copii Serviciul prestaUObiectul...

of 8 /8

Embed Size (px)

Transcript of › uploads › transparenta-institutionala...Sot/sotie 1.3. Copii Serviciul prestaUObiectul...

Page 1: › uploads › transparenta-institutionala...Sot/sotie 1.3. Copii Serviciul prestaUObiectul enerator de venit *Se excepteazã de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite
Page 2: › uploads › transparenta-institutionala...Sot/sotie 1.3. Copii Serviciul prestaUObiectul enerator de venit *Se excepteazã de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite
Page 3: › uploads › transparenta-institutionala...Sot/sotie 1.3. Copii Serviciul prestaUObiectul enerator de venit *Se excepteazã de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite
Page 4: › uploads › transparenta-institutionala...Sot/sotie 1.3. Copii Serviciul prestaUObiectul enerator de venit *Se excepteazã de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite
Page 5: › uploads › transparenta-institutionala...Sot/sotie 1.3. Copii Serviciul prestaUObiectul enerator de venit *Se excepteazã de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite
Page 6: › uploads › transparenta-institutionala...Sot/sotie 1.3. Copii Serviciul prestaUObiectul enerator de venit *Se excepteazã de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite
Page 7: › uploads › transparenta-institutionala...Sot/sotie 1.3. Copii Serviciul prestaUObiectul enerator de venit *Se excepteazã de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite
Page 8: › uploads › transparenta-institutionala...Sot/sotie 1.3. Copii Serviciul prestaUObiectul enerator de venit *Se excepteazã de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite