44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

85
Inteligenţă artificială 6. Metode de inferenţă în logica propoziţională şi predicativă Florin Leon Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Automatică şi Calculatoare http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Transcript of 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

Page 1: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

Inteligenţă artificială

6. Metode de inferenţă în logica propoziţională şi predicativă Florin Leon

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Automatică şi Calculatoare

http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 2: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

2

Metode de inferenţă în logica propoziţională şi predicativă

1. Logica propoziţională

1.1. Modus Ponens

1.2. Modus Tollens

1.3. Rezoluţia propoziţională

2. Logica predicatelor

2.1. Raţionamentul înainte

2.2. Raţionamentul înapoi

2.3. Rezoluţia predicativă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 3: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

3

Metode de inferenţă în logica propoziţională şi predicativă

1. Logica propoziţională

1.1. Modus Ponens

1.2. Modus Tollens

1.3. Rezoluţia propoziţională

2. Logica predicatelor

2.1. Raţionamentul înainte

2.2. Raţionamentul înapoi

2.3. Rezoluţia predicativă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 4: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

4

Logica şi limbajul natural

În limbajul natural, multe propoziţii sunt ambigue şi pentru ele există mai multe moduri de reprezentare

Reprezentările simple sunt preferabile, însă pot face imposibile unele tipuri de raţionament

Logica aduce formalizarea codării cunoştinţelor

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 5: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

5

Logica propoziţională

Formalismul logic permite derivarea de noi cunoştinţe din cunoştinţe deja existente, prin deducţie logico-matematică sau inferenţă

O propoziţie e adevărată dacă derivă din propoziţii cunoscute ca adevărate

Domeniu strâns legat de demonstrarea automată a teoremelor şi inteligenţa artificială

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 6: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

6

Formule bine formate

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 7: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

7

Propoziţie

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 8: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

8

Deducţie. Teoremă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 9: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

9

Tautologie

Demonstrare semantică

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 10: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

10

Teorema de completitudine a calculului propoziţional

În calculul propoziţional mulţimea teoremelor coincide cu mulţimea tautologiilor

Noţiunea de teoremă este de natură sintactică, în

timp ce noţiunea de tautologie are o natură semantică

Teorema subliniază faptul că aceste noţiuni sunt echivalente

Orice tautologie poate fi dedusă pe cale sintactică

Orice propoziţie adevărată în orice caz este o teoremă şi poate fi folosită ulterior pentru inferenţe

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 11: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

11

Metode de inferenţă în logica propoziţională şi predicativă

1. Logica propoziţională

1.1. Modus Ponens

1.2. Modus Tollens

1.3. Rezoluţia propoziţională

2. Logica predicatelor

2.1. Raţionamentul înainte

2.2. Raţionamentul înapoi

2.3. Rezoluţia predicativă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 12: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

12

Metode de inferenţă: MP, MT

Modus ponendo ponens (prescurtat Modus Ponens) Premise: P → Q şi P Concluzie: Q Lat. „ponere” = a pune, a afirma Modalitatea care afirmând [P] afirmă [Q] Afirmarea antecedentului

Modus tollendo tollens (prescurtat Modus Tollens) Premise: P → Q şi non Q

Concluzie: non P Lat. „tollere” = a lua, a nega Modalitatea care negând [Q] neagă [P] Negarea consecventului

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 13: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

13

Metode de inferenţă în logica propoziţională şi predicativă

1. Logica propoziţională

1.1. Modus Ponens

1.2. Modus Tollens

1.3. Rezoluţia propoziţională

2. Logica predicatelor

2.1. Raţionamentul înainte

2.2. Raţionamentul înapoi

2.3. Rezoluţia predicativă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 14: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

14

Reguli de transformare a formulelor (I)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 15: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

15

Reguli de transformare a formulelor (II)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 16: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

16

Forma normal conjunctivă

engl. “Conjunctive Normal Form”

O conjuncţie de disjuncţii

un ŞI de SAU-uri

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 17: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

17

Transformarea în FNC

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 18: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

18

Transformarea Ţeitin (I)

G.S. Tseitin - On the complexity of derivation in propositional calculus, Studies in Constructive Mathematics and Mathematical Logic, part 2, pp. 115-125, 1968

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 19: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

Transformarea Ţeitin (II)

Evită expandarea exponenţială

Rezultatul este proporţional cu dimensiunea formulei originare

Noua formulă poate să nu fie echivalentă cu formula originară

De exemplu dacă xi = fals

Formula originară este (ne)satisfiabilă dacă şi numai dacă formula nouă este (ne)satisfiabilă

Proprietate necesară pentru procesul de rezoluţie

19 Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 20: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

20

Rezoluţia propoziţională (I)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 21: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

21

Rezoluţia propoziţională (II)

Ideea de bază a acestei forme de raţionament este deducerea din două propoziţii, în care unul din termeni apare cu

valori de adevăr contrare, a unei concluzii din care este eliminat termenul respectiv

Se bazează pe reducere la absurd

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 22: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

22

Demonstrarea semantică

Termenii nu sunt echivalenţi, dar implicaţia este adevărată

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 23: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

23

Exemplul 1

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 24: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

24

FNC

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 25: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

25

Procesul de rezoluţie

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 26: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

26

Exemplul 2

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 27: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

27

FNC

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 28: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

28

Rezoluţia

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 29: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

29

Rezoluţia

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 30: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

30

Rezoluţia

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 31: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

31

Metode de inferenţă în logica propoziţională şi predicativă

1. Logica propoziţională

1.1. Modus Ponens

1.2. Modus Tollens

1.3. Rezoluţia propoziţională

2. Logica predicatelor

2.1. Raţionamentul înainte

2.2. Raţionamentul înapoi

2.3. Rezoluţia predicativă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 32: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

32

Logica predicatelor

Formulele depind de variabile

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 33: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

33

Exemple

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 34: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

34

Reducerea la inferenţa propoziţională

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 35: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

35

Reducerea la inferenţa propoziţională

Orice formulă predicativă de ordinul I poate fi propoziţionalizată

Mulţimea de termeni ar putea fi infinită

Father(Father(Father(John)))

Teorema lui Herbrand

Dacă o propoziţie este implicată de o bază de cunoştinţe de ordin I, demonstraţia implică o submulţime finită a bazei de cunoştinţe propoziţionalizate

Ordinul termenilor creşte iterativ în adâncime

Mai întâi simbolurile constante: Richard, John

Apoi la adâncimea 1: Father(Richard), Father(John)

Ş.a.m.d. până când demonstraţia reuşeşte

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 36: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

36

Forma normal conjunctivă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 37: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

37

Exemplu: transformarea în FNC

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 38: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

38

Transformarea în FNC

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 39: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

39

Transformarea în FNC

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 40: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

40

Transformarea în FNC

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 41: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

41

Transformarea în FNC

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 42: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

42

Substituţia

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 43: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

43

Unificarea

Unificarea returnează o mulţime de substituţii

Pot exista mai multe unificări posibile

Pentru orice pereche unificabilă de expresii există cel mai general unificator (unic)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 44: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

44

Metode de inferenţă în logica propoziţională şi predicativă

1. Logica propoziţională

1.1. Modus Ponens

1.2. Modus Tollens

1.3. Rezoluţia propoziţională

2. Logica predicatelor

2.1. Raţionamentul înainte

2.2. Raţionamentul înapoi

2.3. Rezoluţia predicativă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 45: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

45

Raţionamentul înainte

Clauză Horn definită

Disjuncţie în FNC cu un singur termen pozitiv

Formula este echivalentă cu o implicaţie

Procedură de căutare

Descoperirea unei căi în spaţiul problemei care conduce de la starea iniţială la starea scop

Când căutarea porneşte din starea iniţială către starea scop, avem de-a face cu un raţionament înainte

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 46: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

46

Raţionamentul înainte

Dacă procesul de căutare este modelat printr-un sistem de producţie, rezolvarea problemei apare drept construirea unui arbore al operaţiilor posibile

Rădăcina arborelui este starea iniţială

Nivelul următor al arborelui se completează prin determinarea tuturor regulilor a căror parte stângă se potriveşte nodului rădăcină

Noile noduri se creează prin intermediul părţii drepte a regulilor considerate

Procedura se repetă pentru fiecare nod, până când se generează o configuraţie identică stării scop

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 47: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

47

Exemplul 1

Problema cănilor cu apă

Avem la dispoziţie 2 căni de capacităţi diferite A şi B

Scopul este ca în cana A să rămână o cantitate specificată de apă prin aplicarea a 6 operaţii posibile:

umple cana A (↑A)

umple cana B (↑B)

toarnă apa din cana A în cana B (A→B)

toarnă apa din cana B în cana A (B→A)

varsă cana A (↓A)

varsă cana B (↓B)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 48: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

48

Exemplul 1

În figură se prezintă arborele rezultat prin aplicarea celor 6 operaţii unei probleme concrete: cana A are capacitatea de 4l, cana B are capacitatea de 3l iar în final în cana A

trebuie să se obţină un rest de 2l

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 49: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

49

Exemplul 1

Datorită complexităţii sale, numai primul nivel a fost completat, în rest urmărindu-se drumul către soluţia optimă (calea cea mai scurtă către scop)

Se remarcă faptul că nu există o soluţie optimă unică, ea putând fi atinsă pe două căi diferite

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 50: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

50

Exemplul 2

“The law says that it is a crime for an American to sell weapons to hostile nations. The country Nono, an enemy of America, has some missiles, and all of its missiles were sold to it by Colonel West, who is American.”

Trebuie demonstrat (scop): Col. West is a criminal

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 51: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

51

Exemplul 2

... it is a crime for an American to sell weapons to hostile nations: 1. American(x) Weapon(y) Sells(x,y,z) Hostile(z) Criminal(x)

Nono … has some missiles: x Owns(Nono,x) Missile(x): 2. Owns(Nono,M1) and Missile(M1)

… all of its missiles were sold to it by Colonel West 3. Missile(x) Owns(Nono,x) Sells(West,x,Nono)

Missiles are weapons: 4. Missile(x) Weapon(x)

An enemy of America counts as “hostile”: 5. Enemy(x,America) Hostile(x)

West, who is American … 6. American(West)

The country Nono, an enemy of America … 7. Enemy(Nono,America)

M1: funcţie Skolem, tratată ca un simbol

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 52: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

52

Exemplul 2

6 2 2 7

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 53: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

53

Exemplul 2

4 3 5

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 54: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

54

Exemplul 2

1

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 55: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

55

Probleme (I)

Potriviri redundante de reguli

Raţionament înainte incremental

Fiecare fapt nou dedus în iteraţia t trebuie derivat din cel puţin un fapt nou dedus în iteraţia t-1

Algoritmul Rete (Clips)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 56: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

56

Probleme (II)

Fapte irelevante

Mulţime magică: folosirea informaţiilor din scop

Exemplu: scopul este Criminal(West)

Regula care are drept concluzie acest predicat: American(x) Weapon(y) Sells(x,y,z) Hostile(z) Criminal(x)

este rescrisă: Magic(x) American(x) Weapon(y) Sells(x,y,z) Hostile(z) Criminal(x)

iar faptul Magic(West) este adăugat în baza de cunoştinţe

Acum în BC pot exista milioane de americani, dar inferenţa se poate face numai cu West

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 57: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

57

Metode de inferenţă în logica propoziţională şi predicativă

1. Logica propoziţională

1.1. Modus Ponens

1.2. Modus Tollens

1.3. Rezoluţia propoziţională

2. Logica predicatelor

2.1. Raţionamentul înainte

2.2. Raţionamentul înapoi

2.3. Rezoluţia predicativă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 58: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

58

Raţionamentul înapoi

Spaţiul problemei poate fi explorat şi în direcţie inversă faţă de cea urmată în cazul anterior

Când căutarea porneşte din starea scop către starea iniţială, avem de-a face cu un raţionament înapoi

Aici rădăcina arborelui este starea scop

Nivelul următor al arborelui se completează prin determinarea tuturor regulilor a căror parte dreaptă se potriveşte nodului rădăcină

Noile noduri se creează prin intermediul părţii stângi a regulilor considerate

Procedura se repetă pentru fiecare nod, până când se generează o configuraţie identică stării iniţiale

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 59: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

59

Exemplul 1

Pentru problema cănilor cu apă, trebuie să facem unele precizări suplimentare pentru a o rezolva prin raţionament înapoi

Când problema este rezolvată prin raţionament înainte, în starea scop în cana B se poate găsi orice cantitate de apă

Când problema este rezolvată prin raţionament înapoi, starea scop trebuie fixată pentru că de aici va începe raţionamentul

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 60: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

60

Exemplul 1

Să presupunem că dorim restul de 2l în cana A şi 0l în cana B

Nu toate cele 6 operaţii se vor putea aplica pentru orice nod

Vor exista constrângeri, de exemplu, dacă la un anumit moment în cana A sunt 0l, este

imposibilă aplicarea primei operaţii (umple A)

Ar însemna ca după umplerea cănii, în ea să nu existe apă, ceea ce este absurd

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 61: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

61

Exemplul 2

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 62: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

62

Exemplul 2

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 63: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

63

Exemplul 2

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 64: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

64

Exemplul 2

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 65: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

65

Exemplul 2

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 66: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

66

Exemplul 2

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 67: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

67

Exemplul 2

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 68: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

68

Comparaţie

Raţionamentul înainte Este dirijat de date (engl. “data driven”)

Recunoaşterea obiectelor, decizii de rutină

CLIPS

Poate determina încercarea multor acţiuni irelevante pentru atingerea scopului

Raţionamentul înapoi Este dirijat de scop (engl. “goal driven”)

Unde sunt cheile de la maşină, cum pot găsi un serviciu bun Prolog

Determină rezolvări cu o complexitate mult mai mică decât raţionamentul înainte, dar are mai multe constrângeri

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 69: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

69

Metode de inferenţă în logica propoziţională şi predicativă

1. Logica propoziţională

1.1. Modus Ponens

1.2. Modus Tollens

1.3. Rezoluţia propoziţională

2. Logica predicatelor

2.1. Raţionamentul înainte

2.2. Raţionamentul înapoi

2.3. Rezoluţia predicativă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 70: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

70

Rezoluţia predicativă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 71: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

71

Exemplul 1

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 72: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

72

Exemplul 1

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 73: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

73

Exemplul 1

Se poate constata că a treia ipoteză nu este necesară pentru demonstrarea concluziei

Dacă pe al treilea nivel al arborelui am fi utilizat-o, nu am fi ajuns la o contradicţie logică, ci am fi demonstrat că Geta nu este tatăl lui Tudor

În general, dacă există mai multe posibilităţi de substituţie şi unele încercări nu dau rezultate, este nevoie de o căutare de tip backtracking pentru găsirea soluţiei

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 74: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

74

Exemplul 2

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 75: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

75

Exemplul 3

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 76: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

76

Exemplul 3: FNC

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 77: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

77

Exemplul 3: Rezoluţia

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 78: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

78

Exemplul 4

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 79: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

79

Exemplul 4: FNC (I)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 80: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

80

Exemplul 4: FNC (II)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 81: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

81

Exemplul 4: FNC (III)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 82: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

82

Exemplul 4: Rezoluţia

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 83: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

83

Demonstrarea teoremelor în logica de ordinul întâi

Turing, Church: problema demonstrării teoremelor în logica de ordinul întâi este semidecidabilă Se poate afla dacă o propoziţie se poate

demonstra

Nu se poate afla dacă o propoziţie nu se poate demonstra Algoritmul de rezoluţie poate rula la infinit

Problemă echivalentă cu determinarea opririi unei maşini Turing

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 84: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

Utilizări practice

Demonstratoarele automate de teoreme sunt folosite cu succes pentru:

Automatizarea demonstraţiilor

Algebra Robbins

Prima demonstraţie formală riguroasă pentru teorema incompletitudinii a lui Gödel

Verificarea şi sinteza componentelor software şi hardware

Algoritmul de criptare RSA

Algoritmul de string-matching Boyer-Moore

Verificare CPU

Proiectarea circuitelor

Remote Agent (NASA Deep Space 1)

84 Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Page 85: 44090454 Inteligenta Artificial A Inferenta in Logica Propozitionala Si Predicativa

85

Concluzii

Procesul de rezoluţie este o modalitate convenabilă de a deduce noi adevăruri din premise multiple

Un alt avantaj al său este posibilitatea aplicării legilor logice, care au fost studiate intens

Metoda beneficiază de o formalizare strictă, care asigură consistenţa deducţiilor, nelăsând prea mult loc interpretărilor subiective

Există şi unele limitări; dacă există o demonstraţie, metoda rezoluţiei garantează găsirea ei, însă dacă nu există o astfel de demonstraţie, algoritmul poate intra într-o buclă infinită

În general, este imposibil de stabilit dacă şi când se va întâmpla acest lucru

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm