24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

96
1 Codul Orarului: SEAA_O Intocmit: CONSTANTIN Cristinel Catedra: Universitatea TRANSILVANIA din Brasov l in anul un ORAR FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI LUNI Anul Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,40 9,50-11,30 11,40-13,20 13,30-15,10 I FB 1 A B 2 A B I CI 1 A B 2 A B I MK 1 A B 2 A MN2,C,BP1,Anto noaie_D_C MN2,S,BP8,Anto noaie_D_C MN2,S,BP8,Anto noaie_D_C MN2,S,BP8,Anto noaie_D_C MN2,C,BP1,Anto BD2,S,DP4,Lixa ST2,S,AIV2,Tru

Transcript of 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

Page 1: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

1 Codul Orarului: SEAA_O

Intocmit: CONSTANTIN Cristinel Catedra: MTSA

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

LUNI

Anul Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,40 9,50-11,30 11,40-13,20 13,30-15,10 15,20-17,00

I FB

1

A

B

2

A

B

I CI

1

A

B

2

A

B

I MK

1

A

B

2

A

B

BCT2,C,CP2,Busuioceanu_S

BCT2,C,CP2,Busuioceanu_S

MN2,C,BP1,Antonoaie_D_C

MN2,S,BP8,Antonoaie_D_C

MN2,S,BP8,Antonoaie_D_C

MN2,S,BP8,Antonoaie_D_C

MN2,C,BP1,Antonoaie_D_C

BD2,S,DP4,Lixandroiu_R_C

ST2,S,AIV2,Trusca_AMN2,S,BP8,Anton

oaie_D_C

Page 2: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

I ECTS

1

A

B

2

A

B

3

A

B

I MN

1

A

B

2

A

B

I AI

1

A

B

2

A

B

I BA

1

A

STE2,C,CP3,Petcu_N_L

MAC2,C,CP3,Duguleana_C

LE13,S,BP5,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

STE2,C,CP3,Petcu_N_L

MAC2,C,CP3,Duguleana_C

STE2,S,DP7,Trusca_A

MAC2,C,CP3,Duguleana_C

MAC2,S,AIV2,Enache_I_C

MAC2,C,CP3,Duguleana_C

MAC2,S,DP1,Enache_I_C

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

EMM2,C,CE2,Albu_R_G

EMM2,S,CE2,Albu_R_G

Page 3: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

I BA

1

A

B

2

A

B

I IE

1

A

B

2

A

B

II FB

1

A

B

2

A

B

II CI

1

A

B

2

A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

EMM2,C,CE2,Albu_R_G EMM2,S,CE2,Albu

_R_G

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

EMM2,C,CE2,Albu_R_G

EMM2,S,CE2,Albu_R_G

EMM2,S,CE2,Albu_R_G

STE2,C,CP3,Petcu_N_L

MAC2,C,CP3,Duguleana_C

LE13,S,BP5,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

STE2,C,CP3,Petcu_N_L

MAC2,C,CP3,Duguleana_C

LE13,S,BP5,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

PIK4,C,LIII1,Suciu_T

GFN4,C,CE1,Dinca_M_S

PIK4,C,LIII1,Suciu_T

GFN4,C,CE1,Dinca_M_S

LE312,S,BP5,Musina_T

LE312,S,BP5,Musina_T

LE312,S,BP5,Musina_T

Page 4: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

II CI 2

B

3

A

B

II MK

1

A

B

2

A

B

3

A

B

II ECTS

1

A

B

2

A

B

3

A

B

LE312,S,BP5,Musina_T

LE312,S,BP5,Musina_T

LE312,S,BP5,Musina_T

SIM4,C,CP5,Constantin_C_P

THC4,C,CP2,Chitu_I_B

THC4,S,BP8,Demeter_T

THC4,S,BP8,Demeter_T

SIM4,C,CP5,Constantin_C_P

THC4,C,CP2,Chitu_I_B

THC4,S,BP8,Demeter_T

THC4,S,BP8,Demeter_T

SIM4,C,CP5,Constantin_C_P

THC4,C,CP2,Chitu_I_B

THC4,S,BP8,Demeter_T

THC4,S,BP8,Demeter_T

MCT6,C,LIII1,Albu_R_G

MK4,C,CP5,Constantin_C_P

SDL4,S,BP5,Balasescu_S

SDL4,S,BP5,Balasescu_S

MCT6,C,LIII1,Albu_R_G

MK4,C,CP5,Constantin_C_P

SDL4,S,BP5,Balasescu_S

SDL4,S,BP5,Balasescu_S

MCT6,C,LIII1,Albu_R_G

MK4,C,CP5,Constantin_C_P

SDL4,S,BP5,Balasescu_S

Page 5: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

II ECTS

3

B

II MN

1

A

B

2

A

B

II AI

1

A

B

2

A

B

3

A

B

II BA

1

A

B

2

A

B

MCT6,C,LIII1,Albu_R_G

MK4,C,CP5,Constantin_C_P

SDL4,S,BP5,Balasescu_S

MNF4,C,CP2,Sumedrea_S

ECM4,C,CP3,Duguleana_C

ECM4,S,DII1,Dascalu_C_R

PAF4,S,BP8,Potincu_C_R

PAF4,S,BP8,Potincu_C_R

MNF4,C,CP2,Sumedrea_S

ECM4,C,CP3,Duguleana_C

LE312,S,BP5,Musina_T

LE312,S,BP5,Musina_T

ECM4,C,CP3,Duguleana_C

ENG4,C,BP1,Ungureanu_Al

ENG4,S,BP1,Ungureanu_Al

ENG4,C,BP1,Ungureanu_Al

ENG4,S,BP1,Ungureanu_Al

ECM4,C,CP3,Duguleana_C

ENG4,C,BP1,Ungureanu_Al

ENG4,S,BP1,Ungureanu_Al

ENG4,C,BP1,Ungureanu_Al

ENG4,S,BP1,Ungureanu_Al

ECM4,C,CP3,Duguleana_C

ENG4,C,BP1,Ungureanu_Al

ENG4,S,BP5,Ungureanu_Al

NCI4,S,BP3,Balasescu_S

ENG4,C,BP1,Ungureanu_Al

ENG4,S,BP5,Ungureanu_Al

NCI4,S,BP3,Balasescu_S

ETR4,S,BP6,Demeter_T

Page 6: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

II IE 1

A

B

III FB

1

A

B

2

A

B

III CI

1

A

B

2

A

B

III MK

1

A

B

2

A

B

III ECTS

1

A

POB4,C,PII4,Dumitrescu_S_R

ECM4,C,CP3,Duguleana_C

PPC4,L,DP4,Lixandroiu_R_C

RCL4,S,PII4,Nanau_C_S

RCL4,S,PII4,Nanau_C_S

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

NEG6,S,BP3,Balasescu_S NEG6,C,BP7,Balas

escu_S

SDL6,C,CP3,Balasescu_S

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

NEG6,S,BP3,Balasescu_S THC4,C,CP2,Chitu

_I_BMNCL,S,BP6,Topala_I_R

NEG6,S,BP3,Balasescu_S NEG6,C,BP7,Balas

escu_S

SDL6,C,CP3,Balasescu_S

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

NEG6,S,BP3,Balasescu_S THC4,C,CP2,Chitu

_I_BMNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

SDL6,C,CP3,Balasescu_S

EAF6,C,BP1,Potincu_L

Page 7: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

III ECTS

1

A

B

2

A

B

III AI

1

A

B

2

A

B

III MN

1

A

B

2

A

B

III BA 1

A

B

III IE 1

A

SDL6,C,CP3,Balasescu_S

EAF6,C,BP1,Potincu_LMNCL,S,BP6,Topa

la_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

SDL6,C,CP3,Balasescu_S

EAF6,C,BP1,Potincu_LMNCL,S,BP6,Topa

la_I_R

INT6,C,CE2,Tescasiu_B

BIM6,S,DP1,Suciu_T

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

INT6,C,CE2,Tescasiu_B

INT6,S,DII1,Tescasiu_B

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNA6,C,CP2,Antonoaie_NMNCL,S,BP6,Topa

la_I_R

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNA6,C,CP2,Antonoaie_NMNCL,S,BP6,Topa

la_I_R

ECP6,S,BP2,Nicolau_L_C

ECP6,C,BP2,Nicolau_L_C

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

ECP6,C,BP2,Nicolau_L_C

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

MNA6,C,CP2,Antonoaie_N

SIP6,L,DP4,Barsan_Pipu_N

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

Page 8: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

III IE 1

B

2 Codul Orarului: SEAA_O

Intocmit: CONSTANTIN Cristinel Catedra: MTSA

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

LUNI

Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,40 9,50-11,30 11,40-13,20 13,30-15,10 15,20-17,00

I 1

A

B

I 1

A

B

I 1

A

B

I 1

A

B

I

1

A

B

MNA6,C,CP2,Antonoaie_N SIP6,L,DP4,Barsan

_Pipu_N

MNCL,S,BP6,Topala_I_R

Anul

CSMK

SMKG,C,CE1,Bratucu_G

SMKAI,C,BP4,Boscor_D

SMKAI,S,BP4,Boscor_D

SMKAI,S,BP4,Boscor_D

MSCM

MKSTR,C,CE1,Bratucu_G

STFINA,C,DII2,Sumedrea_S

POSTM,C,DII2,Balasescu_M

MSAT

THPIO,S,AIV2,Chitu_I_B

MSREI

PEE,C,BP4,Marinescu_N_I

MBMSA

Page 9: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

I

2

A

B

I PCAG

1

A

B

2

A

B

I MFB

1

A

B

2

A

B

I 1

A

B

I MBA 1

A

B

I 1

A

MBMSA

MCSF,C,DII1,Dinca_G

MCSF,C,DII1,Dinca_G

MCSF,C,DII1,Dinca_G

MCSF,C,DII1,Dinca_G

MSIIA

AUDIT

Page 10: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

I 1

A

B

II 1

A

B

II 1

A

B

II 1

A

B

II

1

A

B

2

A

B

II 1

A

B

II PCAG

1

A

AUDIT

CSMK

MSCM

MSAT

MSREI

MBMSA

Page 11: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

II PCAG

1

B

2

A

B

II MFB

1

A

B

2

A

B

II 1

A

B

II MBA 1

A

B

II 1

A

B

MSIIA

AUDIT

Page 12: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 13: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

MTSA Telefon:

2014-2015 SEMESTRUL: II

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

LUNI MARTI

17,10-18,50 19,00-20,40 8,00-9,40 9,50-11,30 11,40-13,20 13,30-15,10

FP,S,DP5,Henter_R

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP6,Musina_T

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP6,Musina_T

FP,S,DP5,Henter_R

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP6,Musina_T

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP6,Musina_T

BCT2,S,BP5,Busuioceanu_S

MAE2,S,BP7,Enache_I_C

FP,S,DP5,Henter_R

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP6,Musina_T

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP6,Musina_T

MAE2,S,BP8,Enache_I_C

BCT2,S,BP4,Busuioceanu_S

FP,S,DP5,Henter_R

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP6,Musina_T

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP5,Musina_T

LE12,S,BP6,Musina_T

FP,S,DP5,Henter_R

LE11,S,BP5,Ungureanu_Al

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

LE11,S,BP5,Ungureanu_Al

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

FP,S,DP5,Henter_R

LE11,S,BP5,Ungureanu_Al

LE11,S,BP5,Ungureanu_Al

Page 14: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

FP,S,DP5,Henter_R

MRA2,S,DP6,Neagu_B

LE11,S,BP5,Ungureanu_Al

LE11,S,BP5,Ungureanu_Al

FP,S,DP5,Henter_R

LE11,S,BP5,Ungureanu_Al

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

LE11,S,BP5,Ungureanu_Al

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

FP,S,DP5,Henter_R

LE11,S,BP5,Ungureanu_Al

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

LE11,S,BP5,Ungureanu_Al

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

FP,S,DP5,Henter_R

LE13,S,BP6,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

LE13,S,BP6,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

FP,S,DP5,Henter_R

LE13,S,BP6,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

LE13,S,BP6,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

FIC3,S,BP7,Danet_A_G

ENG2,C,BP1,Ungureanu_Al

FRA2,S,BP1,Armasar_I_P

FP,S,DP5,Henter_R

ENG2,S,BP1,Ungureanu_Al

FRA2,C,BP1,Armasar_I_P

MAN2,S,BP1,Antonoaie_M

FIC3,S,BP7,Danet_A_G

ENG2,C,BP1,Ungureanu_Al

FRA2,S,BP1,Armasar_I_P

FP,S,DP5,Henter_R

ENG2,S,BP1,Ungureanu_Al

FRA2,C,BP1,Armasar_I_P

MAN2,S,BP1,Antonoaie_M

FP,S,DP5,Henter_R

ENG2,C,BP1,Ungureanu_Al

ENG2,S,CE2,Ungureanu_Al

FIC3,S,BP7,Danet_A_G

MAN2,S,BP2,Antonoaie_M

FRA2,C,BP1,Armasar_I_P

ENG2,C,BP1,Ungureanu_Al

ENG2,S,CE2,Ungureanu_Al

FIC3,S,BP7,Danet_A_G

MAN2,S,BP2,Antonoaie_M

FRA2,C,BP1,Armasar_I_P

Page 15: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

LE12,S,BP5,Musina_T

LE13,S,BP6,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

MAN2,S,BP6,Antonoaie_M

STE2,S,DII1,Petcu_N_L

LE12,S,BP5,Musina_T

LE13,S,BP6,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

MAN2,S,BP6,Antonoaie_M

STE2,S,DII1,Petcu_N_L

MAN2,S,BP6,Antonoaie_M

LE13,S,BP5,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

MAN2,S,BP6,Antonoaie_M

LE13,S,BP5,Musina_T

LE13,S,BP5,Musina_T

LF32,S,BP3,Armasar_I_P

ASC4,C,CP2,Simen_A

ASC4,S,BP8,Simen_A

MCR4,C,PIII1,Botis_S

PSB4,C,PIII1,Botis_S

MCR4,S,PIII1,Botis_SASC4,S,BP8,Sime

n_A

ASC4,C,CP2,Simen_A

MCR4,C,PIII1,Botis_S

PSB4,C,PIII1,Botis_S

ASC4,S,BP8,Simen_A

ASC4,S,BP8,Simen_A

CTC4,S,BP2,Baba_M_C

Page 16: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

CTC4,S,BP2,Baba_M_C

SIM4,S,DII2,Constantin_C_P

MKI4,S,BP8,Dovleac_L

FG4,S,BP7,Danet_A_G

MKI4,S,BP8,Dovleac_L

FG4,S,BP7,Danet_A_G

MKI4,S,BP3,Dovleac_L

SIM4,S,DII2,Constantin_C_P

EXP4,S,DP6,Neacsu_N_A

FG4,S,BP7,Danet_A_G

MKI4,S,BP3,Dovleac_L

EXP4,S,DP6,Neacsu_N_A

FG4,S,BP7,Danet_A_G

FG4,S,BP7,Danet_A_G

SIM4,S,DII2,Constantin_C_P

EXP4,S,DP6,Neacsu_N_A

MKI4,S,BP8,Dovleac_L

FG4,S,BP7,Danet_A_G

EXP4,S,DP6,Neacsu_N_A

MKI4,S,BP8,Dovleac_L

THR4,C,LIII1,Baltescu_C_A

FG4,S,BP7,Danet_A_G

FG4,S,BP7,Danet_A_G

THR4,C,LIII1,Baltescu_C_A

THR4,S,BP8,Baltescu_C_A

FG4,S,BP7,Danet_A_G

FG4,S,BP7,Danet_A_G

THR4,C,LIII1,Baltescu_C_A

THR4,S,BP2,Baltescu_C_A

FG4,S,BP7,Danet_A_G

Page 17: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

THR4,C,LIII1,Baltescu_C_A

THR4,S,BP2,Baltescu_C_A

FG4,S,BP7,Danet_A_G

CMK4,C,CP2,Fruntes_C_F

CMK4,S,DP1,Fruntes_C_F

CMK4,S,DP1,Fruntes_C_F

CMK4,S,DP1,Fruntes_C_F

CMK4,C,CP2,Fruntes_C_FCMK4,S,DP1,Frun

tes_C_F

TCE4,S,BP4,Barbulescu_O

EXP4,S,DP6,Neacsu_N_A

CIP4,S,BP3,Todor_R_D

EXP4,C,CP5,Neacsu_N_AEXP4,S,DP6,Neacs

u_N_A

CIP4,S,BP6,Todor_R_D

TCE4,S,BP4,Barbulescu_O

EXP4,C,CP5,Neacsu_N_A

EXP4,S,DP6,Neagu_B

EXP4,S,DP6,Neagu_B

EXP4,S,DP6,Neacsu_N_A

TCE4,S,BP4,Barbulescu_O

EXP4,C,CP5,Neacsu_N_AEXP4,S,DP6,Neacs

u_N_A

ELG4,C,CE1,Potincu_C_R

ECM4,C,CE1,Constantin_C_P

EEC4,C,DII1,Duguleana_L

EEC4,S,DII1,Duguleana_L

ELG4,S,BP2,Potincu_C_R

ECMK4,S,AIV2,Demeter_T

EEC4,S,DII1,Duguleana_L

ELG4,S,BP2,Potincu_C_R

ECMK4,S,AIV2,Demeter_T

ELG4,C,CE1,Potincu_C_R

ELG4,S,BP2,Potincu_C_R

ECM4,C,CE1,Constantin_C_P

EEC4,C,DII1,Duguleana_L

ECMK4,S,AIV2,Demeter_T

ETR4,S,AIV2,Demeter_T

EEC4,S,DII1,Duguleana_L

ELG4,S,BP2,Potincu_C_R

ECMK4,S,AIV2,Demeter_T

EEC4,S,DII1,Duguleana_L

Page 18: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

POB4,S,PII5,Baicoianu_A

PRC6,S,DP7,Suciu_T

PRC6,C,LIII1,Suciu_T

OIC6,C,LIII1,Botis_S

PRC6,C,LIII1,Suciu_T

OIC6,C,LIII1,Botis_S

SIA6,C,CE2,Lixandroiu_R_C

SIA6,C,CE2,Lixandroiu_R_C

MKT6,C,CP2,Candrea_A_N

MKP6,C,CP2,Bratucu_G

COC6,C,CP2,Tecau_A

MKP6,S,BP8,Dovleac_L

MKP6,S,BP8,Dovleac_L

MKT6,C,CP2,Candrea_A_N

MKP6,C,CP2,Bratucu_G

COC6,C,CP2,Tecau_A

MKP6,S,BP8,Dovleac_L

MKP6,S,BP8,Dovleac_L

CCO6,C,CE1,Tecau_A

Page 19: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

CCO6,C,CE1,Tecau_A

EAF6,S,BP4,Potincu_L

EAF6,S,BP4,Potincu_L

CCO6,C,CE1,Tecau_A

EAF6,S,BP4,Potincu_L

EAF6,S,BP4,Potincu_L

ADE6,C,CE1,Constantin_S

MCO6,S,DP7,Foris_T

ADE6,S,BP4,Constantin_S

MCO6,S,DP7,Foris_T

ADE6,S,BP4,Constantin_S

ADE6,C,CE1,Constantin_S

ADE6,S,BP4,Constantin_S

MCO6,S,DP7,Foris_T

ADE6,S,BP4,Constantin_S

MCO6,S,DP7,Foris_T

EMR6,C,CE2,Nicolau_L_C

EMU6,C,DP4,Nicolau_L_C

EMU6,S,DP4,Nicolau_L_C

EDC6,S,DP4,Potincu_L

EMU6,S,DP4,Nicolau_L_C

EDC6,S,DP4,Potincu_L

SIP6,C,DP4,Barsan_Pipu_N

MNA6,S,BP6,Nicolau_L_C

ADE6,S,BP2,Constantin_S

ADE6,C,CE1,Constantin_S

Page 20: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

MTSA Telefon:

2014-2015 SEMESTRUL: II

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

LUNI MARTI

17,10-18,50 19,00-20,40 8,00-9,40 9,50-11,30 11,40-13,20 13,30-15,10

SIP6,C,DP4,Barsan_Pipu_N

MNA6,S,BP6,Nicolau_L_C

ADE6,C,CE1,Constantin_SADE6,S,BP2,Const

antin_S

DATAM,S,DII1,Petcu_N_L

DATAM,S,DII1,Petcu_N_L

POSTM,S,BP7,Balasescu_M

STFINA,S,BP7,Catavei_C

POSTM,S,BP7,Balasescu_M

STFINA,S,BP7,Catavei_C

THPIO,C,AIV2,Chitu_I_B

PEE,S,CE2,Marinescu_N_I

MBMK2,S,BP6,Foris_T

MBMK2,C,BP6,Foris_T

Page 21: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

MBMK2,S,BP6,Foris_T

MBMK2,C,BP6,Foris_T

ANECFA,C,BP1,Dinca_M_S

ANECFA,S,BP1,Dinca_M_S

ANECFA,S,BP1,Dinca_M_S

ANECFA,C,BP1,Dinca_M_S

ANECFA,S,BP1,Dinca_M_S

ANECFA,S,BP1,Dinca_M_S

MCSF,P,DII1,Dinca_G

FINC,C, BP5,Szeles_R_M

MCSF,P,DII1,Dinca_G

FINC,C, BP5,Szeles_R_M

SIMAF2,C,DP4,Barsan_Pipu_N

SIMAF2,S,DP4,Barsan_Pipu_N

SIMAF2,C,DP4,Barsan_Pipu_N

SIMAF2,S,DP4,Barsan_Pipu_N

DRA,C,BP3,Daj_A_I

DRA,S,BP3,Daj_A_I

Page 22: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

DRA,C,BP3,Daj_A_I

DRA,S,BP3,Daj_A_I

Page 23: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 24: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 25: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

MARTI MIERCURI

15,20-17,00 17,10-18,50 19,00-20,40 8,00-9,40 9,50-11,30 11,40-13,20

LE12,C,CP5,Musina_T

SE2,C,CP3,Duguleana_L

MAE2,C,CP3,Duguleana_C

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LE12,C,CP5,Musina_T

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LE12,C,CP5,Musina_T

SE2,C,CP3,Duguleana_L

MAE2,C,CP3,Duguleana_C

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LE12,C,CP5,Musina_T

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LE12,C,CP5,Musina_T

SE2,C,CP3,Duguleana_L

MAE2,C,CP3,Duguleana_C

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LE12,C,CP5,Musina_T

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LE12,C,CP5,Musina_T

SE2,C,CP3,Duguleana_L

MAE2,C,CP3,Duguleana_C

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LE12,C,CP5,Musina_T

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LE11,C,LIII1,Ungureanu_Al

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

MA2,S,BP7,Litra_A_V

LE11,C,LIII1,Ungureanu_Al

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

MA2,S,BP7,Litra_A_V

LE11,C,LIII1,Ungureanu_Al

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

MRA2,S,DP6,Neagu_B

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

MA2,S,BP7,Litra_A_V

LE11,C,LIII1,Ungureanu_Al

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

MA2,S,BP7,Litra_A_V

Page 26: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

LE11,C,LIII1,Ungureanu_Al

MAC2,S,BP7,Litra_A_V

BC2,S,BP4,Suciu_T

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LE11,S,BP2,Ungureanu_Al

DAF2,S,BP7,Manea_L

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

MAC2,S,BP7,Litra_A_V

BC2,S,BP4,Suciu_T

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LE11,S,BP2,Ungureanu_Al

DAF2,S,BP7,Manea_L

LE11,C,LIII1,Ungureanu_Al

DAF2,S,BP7,Manea_L

ST2,S,DII1,Antonoaie_D_C

BD2,S,DP7,Mizgaciu_C

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LE11,S,BP2,Ungureanu_Al

MAC2,S,BP6,Litra_A_V

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

DAF2,S,BP7,Manea_L

LE11,S,BP7,Ungureanu_Al

LE11,S,BP2,Ungureanu_Al

MAC2,S,BP6,Litra_A_V

LE11,C,LIII1,Ungureanu_Al

MAC2,S,BP6,Litra_A_V

MRA2,S,DP6,Neagu_B

ST2,S,DII1,Antonoaie_D_C

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LE11,S,BP2,Ungureanu_Al

DAF2,S,BP7,Manea_L

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

MAC2,S,BP6,Litra_A_V

LE11,S,BP7,Ungureanu_Al

LE11,S,BP2,Ungureanu_Al

DAF2,S,BP7,Manea_L

STE2,S,BP5,Trusca_A

MAF2,C,LIII1,Popescu_O

LE13,C,CP5,Musina_T

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

BDL2,L,DP7,Mizgaciu_C

MAF2,C,LIII1,Popescu_O

LE13,C,CP5,Musina_T

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

MAN2,C,CP3,Antonoaie_D_C

FIC3,C,CP2,Dinca_G

STA2,C,CP2,Duguleana_L

MAN2,C,CP3,Antonoaie_D_C

FIC3,C,CP2,Dinca_G

STA2,C,CP2,Duguleana_L

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

ETI2,L,DP1,Toma_A

EMF2,C,CE2,Popescu_O

EMG2,C,CE1,Sumedrea_S

Page 27: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

ETI2,L,DP1,Toma_A

EMF2,C,CE2,Popescu_O

EMG2,C,CE1,Sumedrea_S

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

ETI2,L,DP1,Toma_A

EMF2,C,CE2,Popescu_O

EMG2,C,CE1,Sumedrea_S

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

EMA2,S,BP1,Daj_A_I

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

EMA2,S,BP1,Daj_A_I

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

MAN2,C,CP3,Antonoaie_D_C

MAC2,S,BP3,Daj_A_I

LE13,C,CP5,Musina_T

BCO2,S,BP6,Laptes_R

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

MAC2,S,BP3,Daj_A_I

LE13,C,CP5,Musina_T

BCO2,S,BP6,Laptes_R

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

MAN2,C,CP3,Antonoaie_D_C

BDL2,L,DP7,Mizgaciu_C

MAC2,S,BP1,Daj_A_I

LE13,C,CP5,Musina_T

BCO2,S,BP4,Laptes_R

LF32,S,BP4,Armasar_I_P

MAC2,S,BP1,Daj_A_I

LF32,C,LIII1,Armasar_I_P

BCO2,S,BP4,Laptes_R

CTC4,S,BP2,Baba_M_C

CTC4,C,CP5,Baba_M_C

CTII4,C,CP5,Trifan_A

PPC4,S,DP4,Lixandroiu_R_C

CTII4,S,BP5,Anton_C_E

FIS4,S,BP2,Ialomitianu_Gh

FIS4,S,BP2,Ialomitianu_Gh

CTC4,C,CP5,Baba_M_C

FIS4,S,BP2,Ialomitianu_Gh

CTII4,C,CP5,Trifan_A

CTII4,S,BP5,Anton_C_E

CTR4,S,BP7,Laptes_R

Page 28: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

CTC4,C,CP5,Baba_M_C

CTII4,C,CP5,Trifan_A

CTII4,S,BP5,Anton_C_EFIS4,S,BP2,Ialomit

ianu_GhCTR4,S,BP7,Lapte

s_R

CTC4,C,CP5,Baba_M_C

CTC4,S,BP3,Baba_M_C

CTII4,C,CP5,Trifan_A

CTR4,S,BP6,Laptes_R

PPC4,S,DP4,Lixandroiu_R_CCTR4,S,BP6,Lapte

s_R

FG4,C,CP2,Dinca_G

MKE4,C,CP5,Fruntes_C_F

FG4,C,CP2,Dinca_G

MKE4,C,CP5,Fruntes_C_F

AE4,S,BP7,Simen_A

FG4,C,CP2,Dinca_G

MKE4,C,CP5,Fruntes_C_F

MKE4,S,CE1,Fruntes_C_FAE4,S,BP7,Simen_

A

FG4,C,CP2,Dinca_G

ETR4,C,CE2,Candrea_A_N

THR4,S,BP8,Baltescu_C_A

SDL4,C,BP8,Balasescu_S

FG4,C,CP2,Dinca_G

ETR4,C,CE2,Candrea_A_N

MCT6,S,CE2,Albu_R_G

SDL4,C,BP8,Balasescu_S

FG4,C,CP2,Dinca_G

ETR4,C,CE2,Candrea_A_N

SDL4,C,BP8,Balasescu_S

Page 29: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

FG4,C,CP2,Dinca_G

SDL4,C,BP8,Balasescu_S

LOG4,C,BP1,Potincu_C_R

PAF4,C,BP1,Potincu_C_R

LOG4,S,BP1,Potincu_C_R

PAF4,C,BP1,Potincu_C_R

LOG4,S,BP1,Potincu_C_R

LOG4,C,BP1,Potincu_C_R

PAF4,C,BP1,Potincu_C_R

MNF4,S,BP6,Sumedrea_S

PAF4,S,BP1,Potincu_C_R

LOG4,S,BP1,Potincu_C_R

PAF4,C,BP1,Potincu_C_R

PAF4,S,BP1,Potincu_C_R

LOG4,S,BP1,Potincu_C_R

NCI4,S,AIV2,Balasescu_S

NCI4,S,AIV2,Balasescu_S

NCI4,S,AIV2,Balasescu_S

NCI4,S,AIV2,Balasescu_S

Page 30: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

RCL4,C,DP1,Aldea_C_L

PRW4,L,DP1,Maican_C_I

BTZ6,S,BP2,Danet_A_G

AEII6,C,CE1,Drumea_C

AEII6,S,BP5,Simen_A

AEII6,C,CE1,Drumea_C

AEII6,S,BP5,Simen_A

CTA6,S,PIII2,Baba_M_C

RFE6,S,PIII2,Baba_M_C

RFE6,S,PIII2,Baba_M_C

PCO6,S,DP6,Neagu_B

TIC6,C,CP5,Toma_A

Page 31: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

TIC6,C,CP5,Toma_A

TIC6,S,DP1,Toma_A

PCO6,S,DP6,Neagu_B

TIC6,S,DP1,Toma_A

TIC6,S,DP1,Toma_A

TIC6,C,CP5,Toma_A

PCO6,S,DP6,Neagu_B

TIC6,S,DP1,Toma_A

PCO6,S,DP6,Neagu_B

TAI6,C,CE1,Neacsu_N_A

TUI6,S,BP4,Baltescu_C_A

RFI6,S,DP1,Dumitrache_V

RFI6,S,DP1,Dumitrache_V

TAI6,C,CE1,Neacsu_N_A

RFI6,S,AIV2,Dumitrache_V

RFI6,S,AIV2,Dumitrache_V

MCO6,C,CP2,Foris_T

MCR6,C,LIII1,Mandu_P

MIN6,C,BP1,Popescu_Ma

MIN6,S,BP3,Popescu_Ma

COR6,C,BP1,Lupsa_T_D_A

COR6,S,DII2,Lupsa_T_D_A

MIN6,C,BP1,Popescu_Ma

MIN6,S,BP3,Popescu_Ma

COR6,C,BP1,Lupsa_T_D_A

COR6,S,DII2,Lupsa_T_D_A

MCO6,C,CP2,Foris_T

MCR6,C,LIII1,Mandu_P

MIN6,C,BP1,Popescu_Ma

COR6,S,DII2,Lupsa_T_D_A

COR6,C,BP1,Lupsa_T_D_A

MIN6,S,BP3,Popescu_Ma

MIN6,C,BP1,Popescu_Ma

COR6,S,DII2,Lupsa_T_D_A

COR6,C,BP1,Lupsa_T_D_A

MIN6,S,BP3,Popescu_Ma

EDC6,C,BP8,Potincu_L

ECE6,C,BP2,Lupsa_T_D_A

ECE6,S,BP2,Lupsa_T_D_A

ERF6,S,BP3,Dumitrache_V

ECE6,C,BP2,Lupsa_T_D_A

ECE6,S,BP2,Lupsa_T_D_A

ERF6,S,BP3,Dumitrache_V

Page 32: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

MARTI MIERCURI

15,20-17,00 17,10-18,50 19,00-20,40 8,00-9,40 9,50-11,30 11,40-13,20

DATAM,C,DII1,Petcu_N_L

SMKG,S,DP6,Neacsu_N_A

SMKG,S,DP6,Neacsu_N_A

RMNP,C,CE2,Soare_A_M

MKSTR,S,DP6,Neacsu_N_A

RMNP,S,CE2,Soare_A_M

MKSTR,S,DP6,Neacsu_N_A

RMNP,S,CE2,Soare_A_M

MEPAF,C,BP7,Foris_T

CAFLF,C,BP4,Armasar_I_P

MEPAF,S,BP7,Foris_T

CAFLF,S,BP4,Armasar_I_P

MEPAF,C,BP7,Foris_T

CAFLF,C,BP4,Armasar_I_P

MEPAF,S,BP7,Foris_T

CAFLF,S,BP4,Armasar_I_P

MNAI,C,CE1,Antonoaie_N

MNAI,S,CE1,Antonoaie_N

MNAI,S,CE1,Antonoaie_N

MBMC2,C,BP6,Bacanu_B

MBMC2,S,BP6,Bacanu_B

Page 33: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

MBMC2,S,BP6,Bacanu_B

MBMC2,C,BP6,Bacanu_B

PFGP,C,DP4,Szeles_R_M

PFGP,S,DP4,Dumitrache_V

PFGP,S,DP4,Dumitrache_V

PFGP,C,DP4,Szeles_R_M

SIIA,S,DII1,Vladarean_C_M

POFP,S,DII2,Dinca_G

POFP,C,CP2,Dinca_G

FINC,S, BP5,Suciu_T

POFP,C,CP2,Dinca_G

POFP,S,DII2,Dinca_G

MPIN2,C,PII3,Bocu_D

MPIN2,S,PII3,Bocu_D

MNFIN2,C,CP5,Sumedrea_S

MNFIN2,S,DII2,Sumedrea_S

MPIN2,S,PII3,Bocu_D

MNFIN2,S,DII2,Sumedrea_S

APERF,S,BP8,Dinca_M_S

APERF,C,BP8,Dinca_M_S

Page 34: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

APERF,S,BP8,Dinca_M_S

APERF,C,BP8,Dinca_M_S

Page 35: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

SIAD4,C,BP3,Lixandroiu_R_C

EAF4,C,BP3,Potincu_L

EAF4,S,CE2,Potincu_L

ASIN4,S,BP3,Vladarean_C_M

EAF4,C,BP3,Potincu_L

EAF4,S,CE2,Potincu_L

ASIN4,S,BP3,Vladarean_C_M

Page 36: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 37: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

MIERCURI JOI

13,30-15,10 15,20-17,00 17,10-18,50 19,00-20,40 8,00-9,40 9,50-11,30

SE2,S,DII2,Enache_I_C

ICT2,S,BP1,Laptes_R

ICT2,S,BP5,Laptes_R

SE2,S,DP1,Enache_I_C

BDT2,S,DP7,Mizgaciu_C

DRA2,S,BP8,Daj_A_I

MRA2,C,CP6,Neacsu_N_A

BC2,S,BP3,Laptes_R

ST2,C,CP3,Petcu_N_L

BD2,C,CP3,Lixandroiu_R_CBC2,S,BP3,Laptes

_R

MRA2,C,CP6,Neacsu_N_A

ST2,C,CP3,Petcu_N_L

BD2,C,CP3,Lixandroiu_R_C

Page 38: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

MRA2,C,CP6,Neacsu_N_A

ST2,S,DP4,Antonoaie_D_C

ST2,C,CP3,Petcu_N_L

BD2,C,CP3,Lixandroiu_R_C

MRA2,C,CP6,Neacsu_N_A

BC2,S,BP5,Suciu_T

ST2,C,CP3,Petcu_N_L

BD2,C,CP3,Lixandroiu_R_CBC2,S,BP5,Suciu_

T

MRA2,C,CP6,Neacsu_N_A

ST2,C,CP3,Petcu_N_L

BD2,C,CP3,Lixandroiu_R_C

BC2,S,BP5,Suciu_T

BC2,S,BP5,Suciu_T

BCO2,S,BP8,Laptes_R

TIN2,C,CP2,Maican_C_I

MAC2,S,BP7,Daj_A_I

TIN2,S,DP7,Mizgaciu_C

MAC2,S,BP7,Daj_A_I

TIN2,S,DP7,Mizgaciu_C

TIN2,S,DP7,Mizgaciu_C

TIN2,C,CP2,Maican_C_ITIN2,S,DP7,Mizga

ciu_C

BCO2,S,BP3,Laptes_R

BCO2,S,BP3,Laptes_R

EMF2,S,BP3,Popescu_O

Page 39: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

EMF2,S,BP3,Popescu_O

EMG2,S,BP6,Nicolau_L_C

EMF2,S,BP3,Popescu_O

BDL2,L,DP7,Mizgaciu_C

TIN2,C,CP2,Maican_C_I

TIN2,L,DP7,Mizgaciu_C

TIN2,C,CP2,Maican_C_I

FIS4,S,BP5,Ialomitianu_Gh

DID,C,LIII1,Popa_D

FIS4,S,BP5,Ialomitianu_Gh

DID,C,LIII1,Popa_D

DID,C,LIII1,Popa_D

DID,C,LIII1,Popa_D

Page 40: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

DID,C,LIII1,Popa_D

CTII4,S,DP4,Anton_C_E

DID,C,LIII1,Popa_D

EXP4,C,BP1,Madar_A

AE4,S,BP8,Simen_A

DID,S,DP5,Popa_D

DID,C,LIII1,Popa_DAE4,S,BP8,Simen_

A

EXP4,C,BP1,Madar_A

DID,S,DP5,Popa_D

DID,C,LIII1,Popa_D

AE4,S,BP8,Simen_A

AE4,S,BP8,Simen_A

EXP4,C,BP1,Madar_A

DID,S,DP5,Popa_D

DID,C,LIII1,Popa_D

MCT6,S,BP4,Albu_R_G

DID,S,DP5,Popa_D

DID,C,LIII1,Popa_D

DID,C,LIII1,Popa_D

DID,S,DP5,Popa_D

DID,C,LIII1,Popa_D

Page 41: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

DID,S,DP5,Popa_D

DID,C,LIII1,Popa_D

MNF4,S,BP6,Sumedrea_S

LE312,S,CE1,Musina_T

DID,C,LIII1,Popa_D

LE312,S,CE1,Musina_T

DID,C,LIII1,Popa_D

ECM4,S,DII1,Dascalu_C_R

DID,C,LIII1,Popa_D

LE312,S,CE1,Musina_T

DID,C,LIII1,Popa_D

LE312,S,CE1,Musina_T

NCI4,C,LIII1,Balasescu_S

AEF4,C,CP6,Drumea_C

ECO4,S,DP7,Dascalu_C_R

DID,S,DP5,Popa_D

FRA4,S,CE2,Armasar_I_P

AF4,S,BP8,Simen_A

SPA4,S,CE2,Damsescu_A

ECO4,S,DP7,Dascalu_C_R

FRA4,S,CE2,Armasar_I_P

AF4,S,BP8,Simen_A

GER4,S,DP5,Totea_G

NCI4,C,LIII1,Balasescu_S

AEF4,C,CP6,Drumea_C

AF4,S,BP8,Simen_A

ECO4,S,DP7,Dascalu_C_R

DID,S,DP5,Popa_D

FRA4,S,CE2,Armasar_I_P

SPA4,S,CE2,Damsescu_A

AF4,S,BP8,Simen_A

ECO4,S,DP7,Dascalu_C_R

FRA4,S,CE2,Armasar_I_P

GER4,S,DP5,Totea_G

NCI4,C,LIII1,Balasescu_S

AEF4,C,CP6,Drumea_C

DID,S,DP5,Popa_D

FRA4,S,CE2,Armasar_I_P

ECO4,S,DP7,Dascalu_C_R

AF4,S,BP8,Simen_A

SPA4,S,CE2,Damsescu_A

FRA4,S,CE2,Armasar_I_P

ECO4,S,DP7,Dascalu_C_R

AF4,S,BP8,Simen_A

GER4,S,DP5,Totea_G

DID,C,LIII1,Popa_D

DID,C,LIII1,Popa_D

Page 42: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

PRW4,C,DP1,Maican_C_I

AEF4,C,CP6,Drumea_C

DID,C,LIII1,Popa_DPRW4,C,DP1,Maic

an_C_I

BTZ6,S,BP2,Danet_A_G

BTZ6,C,CP2,Danet_A_G

OIC6,S,BP5,Botis_S

APS6,S,BP2,Dumitrache_V

APS6,S,BP2,Dumitrache_V

PRC6,S,BP8,Suciu_T

BTZ6,C,CP2,Danet_A_G

APS6,S,BP2,Dumitrache_V

IDF6,S,BP2,Dumitrache_VAPS6,S,BP2,Dumit

rache_V

RFE6,C,PIII2,Baba_M_C

CTA6,C,PIII2,Baba_M_C

CTA6,S,PIII2,Baba_M_C

RFE6,S,PIII2,Baba_M_C

MTE6,C,CP5,Anton_C_ERFE6,S,PIII2,Baba

_M_C

RFE6,C,PIII2,Baba_M_C

CTA6,C,PIII2,Baba_M_C

MTE6,C,CP5,Anton_C_E

THC6,S,BP4,Demeter_T

COC6,S,AIV2,Tecau_ATHC6,S,BP4,Deme

ter_T

THC6,S,BP4,Demeter_T

SDL6,S,BP4,Balasescu_STHC6,S,BP4,Deme

ter_T

TIN6,C,CP2,Candrea_A_N

PCO6,C,LIII1,Neacsu_N_A

MKS6,S,BP7,Untaru_E_N

Page 43: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

TIN6,C,CP2,Candrea_A_N

PCO6,C,LIII1,Neacsu_N_A

TIN6,S,DII2,Candrea_A_N

MKS6,S,BP7,Untaru_E_N

TIN6,S,DII2,Candrea_A_N

TIN6,C,CP2,Candrea_A_N

PCO6,C,LIII1,Neacsu_N_A

TIN6,S,DII2,Candrea_A_N

MKS6,S,BP7,Untaru_E_N

TIN6,S,DII2,Candrea_A_N

MKS6,S,BP7,Untaru_E_N

RFI6,C,CP5,Szeles_R_M

TAI6,S,DP6,Neacsu_N_A

TAI6,S,DP6,Neacsu_N_A

RFI6,C,CP5,Szeles_R_M

TAI6,S,DP6,Neacsu_N_A

TAI6,S,DP6,Neacsu_N_A

MCR6,S,DP1,Nicolau_L_C

Page 44: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

MIERCURI JOI

13,30-15,10 15,20-17,00 17,10-18,50 19,00-20,40 8,00-9,40 9,50-11,30

PSTMKS,C,BP4,Untaru_E_N

ACMIX,P,DII2,Constantin_C_P

PSTMKS,S,BP4,Untaru_E_N

PSTMKS,S,BP4,Untaru_E_N

CCMK,C,CE1,Tecau_A

ACMIX,P,DII2,Constantin_C_P

CCMK,S,CE1,Tecau_A

CCMK,S,CE1,Tecau_A

MCSE,C,BP1,Madar_A

MCSE,S,DP6,Neacsu_N_A

CAFLE,C,BP6,Ungureanu_Al

CAFLE,S,BP6,Ungureanu_Al

MCSE,S,DP6,Neacsu_N_A

CAFLE,C,BP6,Ungureanu_Al

CAFLE,S,BP6,Ungureanu_Al

CACI,S,CE2,Barbulescu_O

CACI,C,CE2,Barbulescu_O

MBPR2,C,DII2,Constantin_C_PMBPR2,S,DII2,Co

nstantin_C_P

MBMO2,C,DII1,Guga_L

MBOP2,C,BP7,Bacanu_B

MBMO2,S,DII1,Guga_L

MBOP2,S,BP7,Bacanu_B

Page 45: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

MBPR2,C,DII2,Constantin_C_PMBPR2,S,DII2,Co

nstantin_C_P

MBMO2,C,DII1,Guga_L

MBOP2,C,BP7,Bacanu_B

MBMO2,S,DII1,Guga_L

MBOP2,S,BP7,Bacanu_B

DDPC,S,BP2,Trifan_A

DDPC,C,CP6,Trifan_A

SIIA,C,CP2,Lixandroiu_D_IDDPC,S,BP2,Trifa

n_A

DDPC,S,BP2,Trifan_A

DDPC,C,CP6,Trifan_A

SIIA,C,CP2,Lixandroiu_D_I

PFGP,S,AIV2,Dumitrache_V

DDPC,S,BP2,Trifan_A

PFGP,S,AIV2,Dumitrache_V

MSINF2,S,DP4,Deaky_B

MSINF2,C,DP4,Deaky_B

MSINF2,C,DP4,Deaky_B

CTPB,S,BP2,Dinca_G

CTPB,C,BP2,Dinca_G

Page 46: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

CTPB,S,BP2,Dinca_G

CTPB,C,BP2,Dinca_G

Page 47: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

SIAD4,L,AIV4,Parv_A_L

ASIN4,C,CP2,Lixandroiu_D_I

Page 48: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 49: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

JOI VINERI

11,40-13,20 13,30-15,10 15,20-17,00 17,10-18,50 19,00-20,40 8,00-9,40

BDT2,C,CP3,Lixandroiu_D_I

MAE2,S,BP5,Enache_I_C

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

BDT2,S,DP7,Mizgaciu_C

BDT2,C,CP3,Lixandroiu_D_I

MAE2,S,BP5,Enache_I_C

BDT2,C,CP3,Lixandroiu_D_I

SE2,S,DP1,Dascalu_C_R

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

BDT2,C,CP3,Lixandroiu_D_I

SE2,S,DP1,Dascalu_C_R

BD2,S,DII1,Georgescu_O

MRA2,S,DP6,Neagu_B

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

BC2,C,PIII1,Busuioceanu_S

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

BC2,C,PIII1,Busuioceanu_S

BC2,S,BP4,Laptes_R

BC2,S,BP4,Laptes_R

Page 50: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

BC2,C,PIII1,Busuioceanu_S

MRA2,S,DP6,Neagu_B

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

BC2,C,PIII1,Busuioceanu_S

BD2,S,DP7,Mizgaciu_C

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

BC2,C,PIII1,Busuioceanu_S

BDT2,C,CP3,Lixandroiu_D_I

BDL2,L,DP7,Mizgaciu_C

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

MAF2,S,PP1,Popescu_O

MAF2,S,PP1,Popescu_O

BDT2,C,CP3,Lixandroiu_D_I

BCO2,S,BP4,Laptes_R

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

MAC2,S,BP2,Daj_A_I

MAF2,S,PP1,Popescu_O

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

MAC2,S,BP2,Daj_A_I

MAF2,S,PP1,Popescu_O

SPA2,C,DP5,Damsescu_A

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

STA2,S,DP4,Enache_I_C

SPA2,S,DP5,Damsescu_A

SPA2,C,DP5,Damsescu_A

SPA2,S,DP5,Damsescu_A

SPA2,C,DP5,Damsescu_A

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

SPA2,S,DP5,Damsescu_A

BCO2,S,BP7,Laptes_R

SPA2,C,DP5,Damsescu_A

SPA2,S,DP5,Damsescu_A

BCO2,S,BP7,Laptes_R

EMA2,S,BP8,Daj_A_I

EMA2,C,CE2,Daj_A_I

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

Page 51: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

EMA2,C,CE2,Daj_A_I

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

ETI2,C,BP1,Maican_C_I

EMA2,S,BP8,Daj_A_I

ETI2,C,BP1,Maican_C_I

EMA2,C,CE2,Daj_A_I

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

ETI2,C,BP1,Maican_C_I

ETI2,C,BP1,Maican_C_I

BDT2,C,CP3,Lixandroiu_D_I

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

BDT2,C,CP3,Lixandroiu_D_I

FP,C,LIII1,Indreica_E_S

STE2,S,DII1,Petcu_N_L

STE2,S,DII1,Petcu_N_L

LE312,C,LIII1,Musina_T

LE312,S,BP7,Musina_T

LE312,S,BP8,Musina_T

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

FIS4,C,CP3,Ialomitianu_Gh

DID,S,DP5,Popa_D

LG336,S,BP2,Totea_G

LG336,S,BP6,Totea_G

LE312,C,LIII1,Musina_T

LE312,S,BP7,Musina_T

LG336,C,CP1,Totea_G

LG336,S,BP3,Totea_G

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

DID,S,DP5,Popa_D

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LF332,S,BP7,Armasar_I_P

LE312,C,LIII1,Musina_T

LF332,S,BP8,Armasar_I_P

LG336,C,CP1,Totea_G

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

FIS4,C,CP3,Ialomitianu_Gh

DID,S,DP5,Popa_D

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LG336,S,BP6,Totea_G

LE312,C,LIII1,Musina_T

LF332,S,BP8,Armasar_I_P

LG336,C,CP1,Totea_G

LG336,S,BP3,Totea_G

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

DID,S,DP5,Popa_D

LE312,S,BP7,Musina_T

LG336,S,BP6,Totea_G

CTR4,S,BP4,Laptes_R

LG336,S,BP2,Totea_G

LE312,S,BP8,Musina_T

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

FIS4,C,CP3,Ialomitianu_Gh

LE313,C,LIII1,Musina_T

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LG336,S,BP6,Totea_G

CTR4,S,BP4,Laptes_R

LG336,S,BP2,Totea_G

LG336,C,CP1,Totea_G

LG336,S,BP3,Totea_G

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

LE313,C,LIII1,Musina_T

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LF332,S,BP7,Armasar_I_P

DID,S,DP5,Popa_D

LG336,S,BP2,Totea_G

LG336,C,CP1,Totea_G

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

FIS4,C,CP3,Ialomitianu_Gh

LE313,C,LIII1,Musina_T

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LF332,S,BP7,Armasar_I_P

Page 52: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

FIS4,C,CP3,Ialomitianu_GhDID,S,DP5,Popa_

DLG336,C,CP1,Tote

a_GLG336,S,BP3,Tote

a_GLS339,C,LIII1,Da

msescu_A

LE313,C,LIII1,Musina_T

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LF332,S,BP7,Armasar_I_P

DID,S,DP5,Popa_D

LG336,S,BP2,Totea_G

LG336,C,CP1,Totea_G

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

FIS4,C,CP3,Ialomitianu_Gh

LE313,C,LIII1,Musina_T

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LG336,S,BP6,Totea_G

FIS4,S,BP2,Ialomitianu_Gh

DID,S,DP5,Popa_D

LG336,S,BP2,Totea_G

LG336,C,CP1,Totea_G

LG336,S,BP3,Totea_G

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

LE313,C,LIII1,Musina_T

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LG336,S,BP6,Totea_G

FIS4,S,BP2,Ialomitianu_Gh

MKI4,C,CP2,Boscor_D

LE311,C,LIII1,Ungureanu_Al

LG336,C,CP1,Totea_G

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

MKE4,S,DII2,Fruntes_C_F

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LE311,C,LIII1,Ungureanu_Al

LE311,S,BP4,Ungureanu_Al

LG336,S,BP3,Totea_G

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

LG336,S,BP2,Totea_G

MKI4,C,CP2,Boscor_D

LE311,C,LIII1,Ungureanu_Al

LG336,C,CP1,Totea_G

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LE311,C,LIII1,Ungureanu_Al

LF332,S,BP7,Armasar_I_P

LG336,S,BP3,Totea_G

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

LE311,S,BP8,Ungureanu_Al

MKI4,C,CP2,Boscor_D

LE311,C,LIII1,Ungureanu_Al

LF332,S,BP7,Armasar_I_P

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LE311,C,LIII1,Ungureanu_Al

LE311,S,BP4,Ungureanu_Al

LG336,S,BP3,Totea_G

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

LG336,S,BP2,Totea_G

LE311,S,BP1,Ungureanu_Al

LE311,C,LIII1,Ungureanu_Al

LF332,S,BP7,Armasar_I_P

AEF4,S,BP5,Simen_A

MK4,S,BP7,Palade_A

ETR4,S,CE1,Candrea_A_N

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LE311,S,BP4,Ungureanu_Al

LS339,S,DP5,Damsescu_A

LE311,S,BP1,Ungureanu_Al

LE311,C,LIII1,Ungureanu_Al

AEF4,S,BP5,Simen_A

MK4,S,BP7,Palade_A

ETR4,S,CE1,Candrea_A_N

LG336,S,BP2,Totea_G

LG336,S,BP6,Totea_G

LS339,S,DP5,Damsescu_A

ETR4,S,CE1,Candrea_A_N

LE311,C,LIII1,Ungureanu_Al

LE311,S,BP4,Ungureanu_Al

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

DID,S,DP5,Popa_D

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LG336,S,BP6,Totea_G

MK4,S,BP7,Palade_A

AEF4,S,BP5,Simen_A

ETR4,S,CE1,Candrea_A_N

LE311,C,LIII1,Ungureanu_Al

LF332,S,BP7,Armasar_I_P

LG336,S,BP3,Totea_G

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

DID,S,DP5,Popa_D

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LG336,S,BP6,Totea_G

MK4,S,BP7,Palade_A

AEF4,S,BP5,Simen_A

LE311,S,BP1,Ungureanu_Al

LE311,C,LIII1,Ungureanu_Al

LG336,C,CP1,Totea_G

MK4,S,BP7,Palade_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

ETR4,S,CE1,Candrea_A_N

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LG336,S,BP6,Totea_G

AEF4,S,BP5,Simen_A

LE311,S,BP1,Ungureanu_Al

LE311,C,LIII1,Ungureanu_Al

LF332,S,BP7,Armasar_I_P

MK4,S,BP7,Palade_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

Page 53: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

ETR4,S,CE1,Candrea_A_N

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LE311,S,BP4,Ungureanu_Al

AEF4,S,BP5,Simen_A

LE312,C,LIII1,Musina_T

LF332,S,BP8,Armasar_I_P

LG336,C,CP1,Totea_G

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

DID,S,DP5,Popa_D

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LE312,S,BP8,Musina_T

LE312,C,LIII1,Musina_T

LF332,S,BP8,Armasar_I_P

LG336,C,CP1,Totea_G

LG336,S,BP3,Totea_G

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

DID,S,DP5,Popa_D

LG336,S,BP2,Totea_G

LE312,S,BP8,Musina_T

LE312,C,LIII1,Musina_T

LF332,S,BP8,Armasar_I_P

LG336,C,CP1,Totea_G

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

DID,S,DP5,Popa_D

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LE312,S,BP8,Musina_T

LE312,C,LIII1,Musina_T

LF332,S,BP8,Armasar_I_P

LG336,C,CP1,Totea_G

LG336,S,BP3,Totea_G

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

DID,S,DP5,Popa_D

LG336,S,BP2,Totea_G

LE312,S,BP8,Musina_T

FRA4,S,CE2,Armasar_I_P

SPA4,C,CE2,Damsescu_A

FRA4,S,CE2,Armasar_I_P

GER4,C,DP1,Totea_G

FRA4,S,CE2,Armasar_I_P

SPA4,C,CE2,Damsescu_A

FRA4,S,CE2,Armasar_I_P

GER4,C,DP1,Totea_G

FRA4,S,CE2,Armasar_I_P

SPA4,C,CE2,Damsescu_A

FRA4,S,CE2,Armasar_I_P

GER4,C,DP1,Totea_G

DID,S,DP5,Popa_D

LG336,S,BP2,Totea_G

LG336,C,CP1,Totea_G

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

ECO4,C,CP5,Marinescu_N_I

LF332,S,BP8,Armasar_I_P

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

DID,S,DP5,Popa_D

LG336,S,BP2,Totea_G

LG336,C,CP1,Totea_G

LG336,S,BP3,Totea_G

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

LF332,S,BP8,Armasar_I_P

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

DID,S,DP5,Popa_D

LG336,S,BP2,Totea_G

LG336,C,CP1,Totea_G

LS339,S,BP4,Damsescu_A

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

ECO4,C,CP5,Marinescu_N_I

LF332,S,BP8,Armasar_I_P

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LG336,S,BP6,Totea_G

DID,S,DP5,Popa_D

LG336,S,BP2,Totea_G

LG336,C,CP1,Totea_G

LG336,S,BP3,Totea_G

LS339,C,LIII1,Damsescu_A

LF332,S,BP8,Armasar_I_P

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LG336,S,BP6,Totea_G

Page 54: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

DID,S,DP5,Popa_D

LG336,S,BP2,Totea_G

LG336,C,CP1,Totea_G

ECM4,S,DP1,Dascalu_C_R

AEF4,S,BP5,Simen_A

LF332,S,BP8,Armasar_I_P

LF332,C,LIII1,Armasar_I_P

LE312,S,BP8,Musina_T

LS339,S,DP5,Damsescu_A

DID,S,DP5,Popa_D

LG336,S,BP2,Totea_G

LG336,C,CP1,Totea_G

ECM4,S,DP1,Dascalu_C_R

AEF4,S,BP5,Simen_A

LE313,C,LIII1,Musina_T

LE312,S,BP7,Musina_T

LE312,S,BP8,Musina_T

LS339,S,DP5,Damsescu_A

IDF6,S,BP7,Dumitrache_V

OIC6,S,BP2,Botis_S

MTE6,S,BP5,Anton_C_E

SIA6,L,AIV4,Parv_A_L

SIA6,L,AIV4,Parv_A_L

MTE6,S,BP6,Anton_C_E

SDL6,S,BP3,Balasescu_S

MKT6,S,AIV2,Candrea_A_N

COC6,S,AIV2,Tecau_A

MKT6,S,CE1,Candrea_A_N

MKS6,C,CP5,Untaru_E_N

CCO6,S,AIV2,Tecau_A

Page 55: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

MKS6,C,CP5,Untaru_E_N

SDL6,S,BP3,Balasescu_S

CCO6,S,AIV2,Tecau_A

SDL6,S,BP3,Balasescu_S

MKS6,C,CP5,Untaru_E_N

SDL6,S,BP3,Balasescu_S

CCO6,S,AIV2,Tecau_A

SDL6,S,BP3,Balasescu_S

CCO6,S,AIV2,Tecau_A

TUI6,C,CP2,Baltescu_C_A

TUI6,C,CP2,Baltescu_C_A

MNA6,S,BP6,Nicolau_L_C

MSV6,C,CP2,Albu_R_G

MSV6,S,BP3,Albu_R_G

MSV6,S,BP3,Albu_R_G

MSV6,C,CP2,Albu_R_G

MCR6,S,BP6,Nicolau_L_C

MSV6,S,BP3,Albu_R_G

MSV6,S,BP3,Albu_R_G

EME6,C,BP3,Tescasiu_B

CCY6,C,DP4,Lixandroiu_R_C

STM6,C,CE1,Constantin_S

CCY6,L,DP4,Lixandroiu_R_C

Page 56: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

JOI VINERI

11,40-13,20 13,30-15,10 15,20-17,00 17,10-18,50 19,00-20,40 8,00-9,40

CCY6,C,DP4,Lixandroiu_R_C

STM6,C,CE1,Constantin_S

CCY6,L,DP4,Lixandroiu_R_C

METC,C,BP6,Tecau_A

METC,S,BP6,Tecau_A

METC,S,BP6,Tecau_A

CAF,C,CP2,Balasescu_S

CAF,S,BP2,Demeter_T

SMKT,S,BP4,Epuran_Gh

SMKT,C,BP4,Epuran_Gh

CAF,S,BP2,Demeter_T

SMKT,S,BP4,Epuran_Gh

SMKT,C,BP4,Epuran_Gh

IC,C,BP1,Tescasiu_B

MKDTI,C,BP8,Ispas_Ana

MKDTI,S,BP8,Ispas_Ana

IC,S,BP1,Tescasiu_B

MKDTI,S,BP8,Ispas_Ana

IC,S,BP1,Tescasiu_B

MBEV2,C,DII1,Constantin_S

MBMR2,C,CP1,Mandu_P

MBMR2,S,DII2,Mandu_P

MBEV2,S,DII1,Constantin_S

MBMR2,S,DII2,Mandu_P

MBCA2,S,DII2,Epuran_Gh

MBCA2,S,DII2,Epuran_Gh

MBCA2,C,DII2,Epuran_Gh

Page 57: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

MBEV2,C,DII1,Constantin_S

MBMR2,C,CP1,Mandu_P

MBEV2,S,DII1,Constantin_S

MBMR2,S,DII2,Mandu_P

MBCA2,S,DII2,Epuran_Gh

MBCA2,S,DII2,Epuran_Gh

MBCA2,C,DII2,Epuran_Gh

MBMR2,S,DII2,Mandu_P

SIIA,S,DP4,Vladarean_C_M

EVMR,C,CP2,Drumea_C

EVMR,S,DP7,Drumea_C

EVMR,S,DP7,Drumea_C

EVMR,C,CP2,Drumea_C

EVMR,S,DP7,Drumea_C

EVMR,S,DP7,Drumea_C

SIINTII2,C,VII3,Chicos_L_A

SIINTII2,S,VII3,Chicos_L_A

STAT,C,DII1,Duguleana_L

STAT,S,DII1,Duguleana_L

Page 58: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

STAT,C,DII1,Duguleana_L

STAT,S,DII1,Duguleana_L

Page 59: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 60: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 61: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

VINERI

9,50-11,30 11,40-13,20 13,30-15,10 15,20-17,00 17,10-18,50 19,00-20,40

DRA2,C,CP3,Daj_A_I

ICT2,C,LIII1,Laptes_R

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

DRA2,S,BP2,Daj_A_I

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

DRA2,S,BP2,Daj_A_I

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

DRA2,C,CP3,Daj_A_I

ICT2,C,LIII1,Laptes_R

DRA2,S,BP2,Daj_A_I

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

DRA2,S,BP2,Daj_A_I

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

DRA2,C,CP3,Daj_A_I

DRA2,S,BP1,Daj_A_I

BDT2,S,DP1,Georgescu_O

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

DRA2,C,CP3,Daj_A_I

BDT2,S,DP1,Georgescu_O

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

MA2,C,CP2,Litra_A_V

ST2,S,DII1,Trusca_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

MA2,C,CP2,Litra_A_V

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

Page 62: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

MA2,C,CP2,Litra_A_V

DAF2,C,CP2,Barbulescu_O

BD2,S,DP7,Mizgaciu_C

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

MA2,C,CP2,Litra_A_V

DAF2,C,CP2,Barbulescu_O

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

MA2,C,CP2,Litra_A_V

DAF2,C,CP2,Barbulescu_O

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

BCO2,C,PIII1,Busuioceanu_S

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

BCO2,C,PIII1,Busuioceanu_S

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

BCO2,C,PIII1,Busuioceanu_S

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

BCO2,C,PIII1,Busuioceanu_S

STA2,S,DP4,Enache_I_C

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

EMG2,S,BP6,Nicolau_L_C

LG35,C,LIII1,Kraus_A

EBC2,C,BP1,Baba_M_C

EBC2,S,BP8,Baba_M_C

Page 63: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

EMG2,S,BP6,Nicolau_L_C

EBC2,C,BP1,Baba_M_C

EBC2,S,BP8,Baba_M_C

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

EBC2,S,BP8,Baba_M_C

EBC2,C,BP1,Baba_M_C

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

BCO2,C,PIII1,Busuioceanu_S

TIN2,L,DP7,Mizgaciu_C

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

BCO2,C,PIII1,Busuioceanu_S

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LG35,C,LIII1,Kraus_A

LG35,S,BP5,Kraus_A

LS38,S,BP5,Damsescu_A

LS38,C,LIII1,Damsescu_A

PIK4,S,DP4,Suciu_T

GFN4,S,BP8,Danet_A_G

SPORT,S,SCOL,Tohanean_D_I

PSB4,S,BP3,Botis_S

PIK4,S,DP4,Suciu_T

PSB4,S,BP3,Botis_S

PSB4,S,BP3,Botis_S

MCR4,S,BP3,Botis_S

GFN4,S,BP8,Danet_A_G

SPORT,S,SCOL,Tohanean_D_I

PIK4,S,DP4,Suciu_T

PSB4,S,BP3,Botis_S

PIK4,S,DP4,Suciu_T

CTR4,C,LIII1,Laptes_R

PPC4,C,CP3,Lixandroiu_R_C

SPORT,S,SCOL,Tohanean_D_I

CTR4,C,LIII1,Laptes_R

PPC4,C,CP3,Lixandroiu_R_C

PPC4,S,DP4,Lixandroiu_R_C

SPORT,S,SCOL,Tohanean_D_I

Page 64: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

CTR4,C,LIII1,Laptes_R

PPC4,C,CP3,Lixandroiu_R_C

PPC4,S,DP4,Lixandroiu_R_C

SPORT,S,SCOL,Tohanean_D_I

CTR4,C,LIII1,Laptes_R

PPC4,C,CP3,Lixandroiu_R_C

SPORT,S,SCOL,Tohanean_D_I

AE4,C,PIII1,Drumea_C

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

MKE4,S,DII2,Fruntes_C_F

AE4,C,PIII1,Drumea_C

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

AE4,C,PIII1,Drumea_C

SPORT,S,SCOL,Chicomban_M_C

AE4,C,PIII1,Drumea_C

SPORT,S,SCOL,Tohanean_D_I

AE4,C,PIII1,Drumea_C

SPORT,S,SCOL,Tohanean_D_I

MCT6,S,BP8,Albu_R_G

AE4,C,PIII1,Drumea_C

SPORT,S,SCOL,Tohanean_D_I

Page 65: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

MCT6,S,BP8,Albu_R_G

AE4,C,PIII1,Drumea_C

SPORT,S,SCOL,Tohanean_D_I

MNC4,S,BP4,Anton_C_E

MNC4,C,CP3,Anton_C_E

SPORT,S,SalaSp,Simion_G

MNC4,C,CP3,Anton_C_E

MNC4,S,BP3,Anton_C_E

SPORT,S,SalaSp,Simion_G

CIP4,C,CP5,Marinescu_N_I

TCE4,C,CP5,Boscor_D

SPORT,S,SalaSp,Mindrescu_V

CIP4,C,CP5,Marinescu_N_I

TCE4,C,CP5,Boscor_D

SPORT,S,SalaSp,Mindrescu_V

CIP4,C,CP5,Marinescu_N_I

TCE4,C,CP5,Boscor_D

CIP4,S,BP1,Todor_R_D

SPORT,S,SalaSp,Mindrescu_V

ETR4,C,CE1,Boscor_D

ECO4,S,BP5,Todor_R_D

EFA4,C,CP2,Baba_M_C

SPORT,S,SalaSp,Oancea_B_M

EFA4,S,BP7,Baba_M_C

ECO4,S,BP5,Todor_R_D

EFA4,S,BP7,Baba_M_C

ETR4,C,CE1,Boscor_D

EFA4,S,BP7,Baba_M_C

EFA4,C,CP2,Baba_M_C

SPORT,S,SalaSp,Oancea_B_M

ECO4,S,BP5,Todor_R_D

EFA4,S,BP7,Baba_M_C

ECO4,S,BP5,Todor_R_D

Page 66: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

PPC4,C,CP3,Lixandroiu_R_C

SPORT,S,SalaSp,Oancea_B_M

IDF6,C,CE2,Szeles_R_M

APS6,C,CE2,Szeles_R_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

IDF6,C,CE2,Szeles_R_M

APS6,C,CE2,Szeles_R_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

Page 67: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

INT6,S,BP7,Tescasiu_B

BIM6,C,CE1,Suciu_T

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

TUI6,S,BP4,Baltescu_C_A

BIM6,C,CE1,Suciu_T

BIM6,S,CE1,Suciu_T

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNA6,S,BP6,Nicolau_L_C

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

ERF6,C,BP2,Dumitrache_V

EMR6,S,BP6,Nicolau_L_C

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

EME6,S,BP6,Tescasiu_B

EMR6,S,BP6,Nicolau_L_C

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

EME6,S,BP6,Tescasiu_B

STM6,S,DII1,Constantin_S

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

Page 68: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

VINERI

9,50-11,30 11,40-13,20 13,30-15,10 15,20-17,00 17,10-18,50 19,00-20,40

STM6,S,DII1,Constantin_S

MNCL,C,LIII1,Pavalache_I_M

SMKT,S,BP4,Epuran_Gh

SMKT,C,BP4,Epuran_Gh

SMKT,S,BP4,Epuran_Gh

SMKT,C,BP4,Epuran_Gh

Page 69: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

EEFI,C,BP2,Drumea_C

EEFI,S,BP2,Drumea_C

EEFI,S,BP2,Drumea_C

EEFI,C,BP2,Drumea_C

EEFI,S,BP2,Drumea_C

EEFI,S,BP2,Drumea_C

FINC,S, BP5,Suciu_T

FIFB,C,CP2,Ialomitianu_Gh

FIFB,S,BP3,Ialomitianu_Gh

FIFB,S,BP3,Ialomitianu_Gh

FIFB,C,CP2,Ialomitianu_Gh

FIFB,S,BP3,Ialomitianu_Gh

FIFB,S,BP3,Ialomitianu_Gh

Page 70: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 71: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 72: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 73: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SÂMBATA

8,00-9,40 9,50-11,30 11,40-13,20 13,30-15,10 15,20-17,00 17,10-18,50

Page 74: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 75: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 76: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 77: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 78: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 79: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 80: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SÂMBATA

8,00-9,40 9,50-11,30 11,40-13,20 13,30-15,10 15,20-17,00 17,10-18,50

Page 81: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 82: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 83: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 84: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 85: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

Blocat

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SÂMBATA

19,00-20,40

Lixandroiu_D_I

Page 86: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 87: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 88: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 89: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 90: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 91: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 92: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SÂMBATA

19,00-20,40

Page 93: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 94: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 95: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls
Page 96: 24.02.2015 - Orar_afisare_site.xls