2016 · Obiective Nucleare Măgurele, Institutul de Cercetări Nucleare Pitești, Comisia...

36
2016 Viitorul tău începe cu noi! www.facebook.com/UPB1818

Transcript of 2016 · Obiective Nucleare Măgurele, Institutul de Cercetări Nucleare Pitești, Comisia...

2016

Viitorul tău începe cu noi!www.facebo

ok.com

/UPB

1818

2

Cuvânt Rector / 3Informații generale admitere / 4Disciplinele de concurs pentru probele scrise / 5De ce să studiezi în UPB? / 6Informații despre facultăți / 7Facultatea de Inginerie Electrică / 8Facultatea de Energetică / 9Facultatea de Automatică și Calculatoare / 10Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației / 11Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică / 12Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice / 13Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice / 14Facultatea de Transporturi / 15Facultatea de Inginerie Aerospațială / 16Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor / 17Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor / 18Facultatea de Inginerie în Limbi Străine / 19Facultatea de Știinte Aplicate / 20Facultatea de Inginerie Medicală / 21Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor / 22Parteneriate UPB și perspective de angajare / 23Alumni: Modele de succes / 24Costuri și burse / 25Descriere complexe studențești / 27Facilități UPB / 28Voluntariat / asociații studențești / 33Timp liber / 34Hărți / 36

CUPRINS

www.facebook.com/UPB1818

3

CUVÂNTUL RECTORULUIUniversitatea POLITEHNICA din București este prezentă în rândul universităților din Europa capabile să schițeze și să optimizeze procesele care duc către o societate a cunoașterii și cele de integrare a tânărului profesionist pe piața actuală a muncii, cu scopul de a înregistra creșteri economice durabile. În cadrul universității se dezvoltă o gamă largă de programe de studii în domeniul tehnic, împărțite tematic în cele 15 facultăți existente.

Printre punctele forte pe care mizează Universitatea POLITEHNICA din București în prezentarea ofertei educaționale se numără prestigiul școlii, oportunitățile de studiu în străinătate, accesul la burse pentru studenții cu rezultate bune la învățătură și, nu în ultimul rând, siguranța unui loc de muncă după absolvire. Prin intermediul materiilor aprofundate, majoritatea absolvenților universității noastre reușesc să se angajeze în domeniile vizate, ocupând posturi bine remunerate.

În cadrul universității noastre, studenții au șansa de a-și aprofunda și consolida cunoștințele acumulate în țară și prin intermediul stagiilor de studiu în străinătate. Considerăm faptul că aceste experiențe sunt benefice pentru studenți, care au astfel șansa de a învăța foarte multe lucruri noi, precum și posibilitatea ca ei să atingă un statut social respectabil și un venit peste medie.

Un alt aspect important de care trebuie să țină cont elevii de liceu care sunt puși an de an în fața alegerii unei noi direcții educaționale este faptul că în cadrul UPB încercăm să le oferim tot suportul necesar în vederea promovării și împlinirii de sine. Astfel, până în prezent, suntem universitatea cu cele mai multe proiecte europene în sprijinul studenților dintre toate universităţile din România.

Foarte mulţi oameni de succes au absolvit UPB. Spre exemplu, unii dintre liderii băncilor din România, nu neapărat preşedinţi şi directori generali, au absolvit Politehnica din Bucureşti. O parte importantă din zona de media este astăzi ocupată de către absolvenţi ai Politehnicii din Bucureşti. Ne mândrim cu faptul că tinerii noștri absolvenți reușesc să atingă un grad ridicat de profesionalism, o pondere majoră a experților din domeniile tehnice de pe piața actuală a muncii fiind reprezentată de aceștia.

Universitatea POLITEHNICA din București se bucură de prestigiu internațional. Instituția noastră de învățământ se află pe locul întâi în ceea ce privește inovația și educația în România. Acest deziderat nu a putut fi obținut fără dezvoltarea și adaptarea ofertei educaționale la cerințele studenților, ale pieței muncii și ale societății.

Mihnea Costoiu - Rector UPB

4

INFORMAŢII GENERALEExtras din Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere în învațământul superior, studii universitare de licență 2016-2017 – durată 4 ani – 240 de credite

Perioada de înscriere: 18 - 23 iulie 2016Înscrierile se vor face la sediile facultăților, între orele 09:00-16:00.

Pe data de 22 iulie 2016se va susține testul de competență lingvistică la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (pentru candidații care nu posedă un certificat de competență lingvistică).

Probele de concurs: 25 şi 26 iulie 2016Fiecare probă scrisă va începe la ora 10:00 și va dura 2 ore.

Începând din 20 aprilie 2016, candidații se pot preînscrie online, pe site-ul

http://admitere.pub.ro sau www.upb.ro.Candidații preînscriși online beneficiază de o reducere de 10% din taxa de înscriere.

Valoarea taxei de înscriere este de 125 lei.

Actele necesare pentru înscriere: • 3 fotografii tip buletin de identitate;

• diploma sau adeverința de bacalaureat (original sau copie legalizată);

• foaia matricolă eliberată de liceu (original sau copie legalizată);

• copie legalizată a certificatului de naștere;

• adeverință medicală (eliberată de liceu sau de medicul de familie);

• chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Notă:Pe întreaga perioada a admiterii UPB asigură gratuit cazarea candidaților, în limita locurilor disponibile, pe o perioadă de cinci zile (zilele de concurs plus o zi înainte și după), pentru candidații veniți din alte localități.

www.facebook.com/UPB1818

5

DISCIPLINELE DE CONCURS PENTRU PROBELE SCRISE

INGINERIE ELECTRICĂ Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică / Geometrie şi trigonometrie

ENERGETICĂ Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică / Geometrie şi trigonometrie / Chimie organică / Economie

AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică

ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică

INGINERIE MECANICĂ SI MECATRONICĂ

Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică / Geometrie şi trigonometrie / Chimie organică / Economie

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică / Geometrie şi trigonometrie / Economie

INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică / Geometrie şi trigonometrie / Chimie organică / Economie

TRANSPORTURI Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică / Geometrie şi trigonometrie

INGINERIE AEROSPAŢIALĂ Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică / Geometrie şi trigonometrie

ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică / Geometrie şi trigonometrie / Economie

CHIMIE APLICATĂ ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR

Algebră şi elemente de analiză matematică / Chimie anorganică

Fizică / Chimie organică

INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică / Geometrie şi trigonometrie / Economie

ȘTIINȚE APLICATE Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică / Geometrie şi trigonometrie

INGINERIE MEDICALĂ Algebră şi elemente de analiză matematică / Chimie anorganică

Fizică / Chimie organică

ANTREPRENORIAT, INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR

Algebră şi elemente de analiză matematică Fizică / Geometrie şi trigonometrie / Chimie organică / Economie

FACULTATEADiscipline de concurs

Proba I Proba a II-a

6

DE CE SĂ STUDIEZI ÎN UPB?

Angajabilitatea garantată a absolvenților UPB este principalul atu al viitorilor specialiști în domeniile de studiu din cadrul celor 15 facultăți.

Prestigiu: Este cea mai veche şi cea mai prestigioasă şcoală de ingineri din România (peste 190 de ani!);

Oportunităţi: UPB participă activ la programele educaţionale de mobilităţi studenţeşti finanţate de către Comunitatea Europeană – LifeLong Learning Program / ERASMUS+ şi Leonard da Vinci;

Localizare: UPB este situată în cel mai mare şi mai atractiv centru cultural din ţară, cu cele mai mari perspective pe piaţa muncii şi cea mai scăzută rată a şomajului;

Implicare: Am reuşit să atragem în universitate peste 30 de companii multinaţionale şi am dezvoltat, în parteneriat cu acestea, laboratoare şi platforme de cercetare performante, în folosul studenţilor;

Timp liber: Complexul studenţesc Regie oferă posibilităţi nenumărate de petrecere a timpului liber;

Educaţie: La sfârşitul anilor de studiu, UPB eliberează pentru fiecare student absolvent o diplomă recunoscută pe plan internaţional;

High – Tech: Laboratoarele noastre de cercetare sunt dotate cu aparatură de înaltă tehnologie;

Notorietate: Suntem cea mai veche universitate tehnică din România (înființată în 1818). Prin înființarea acestei școli s-au pus bazele învățământului tehnic din România;

Internship: Acordăm burse studenţilor prin intermediul programelor internaţionale şi de cercetare;

Cazare: Asigurăm cazare pentru toţi studenţii din provincie în două complexe studenţeşti modernizate, sigure şi dotate cu facilităţi multimedia;

Avantaje: Avem o bibliotecă centrală universitară modernă, o bază sportivă foarte bine dezvoltată, cabinete medicale dotate cu aparatură de ultimă generaţie, un centru de consiliere şi orientare în carieră, etc..

www.facebook.com/UPB1818

7

INFORMAŢII DESPRE FACULTĂŢI

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ 410 www.electro.pub.ro

FACULTATEA DE ENERGETICĂ 530 www.energ.pub.ro

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE 740 www.acs.pub.ro

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 650 www.electronica.pub.ro

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ 440 www.mecanica.pub.ro

FACULTATEA DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE 610 www.imst.pub.ro

FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE 285 www.isb.pub.ro

FACULTATEA DE TRANSPORTURI 530 http://transport.upb.ro

FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ 235 www.aero.pub.ro

FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 310 www.sim.pub.ro

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATĂ ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR 430 www.chim.upb.ro

FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE 342 www.ing.pub.ro

FACULTATEA DE ŞTIINŢE APLICATE 190 www.fsa.pub.ro

FACULTATEA DE INGINERIE MEDICALĂ 213 www.dbb.pub.ro/facultatea-de-inginerie-medicala

FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR 240 www.faima.pub.ro

FACULTATEA NUMĂRUL TOTAL DE LOCURI

LINK CĂTRE PAGINA FACULTĂŢII

8

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂSpl. Independenței 313, sector 6, 060042 București [Decanat/Secretariat: Corp EA, tel.: 021 402 9149]www.electro.pub.ro; www.upb.ro

Facultatea de Inginerie Electrică, cu o istorie de nouă decenii, asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice, prin formarea de abilităţi tehnice şi informatice pentru cercetare, proiectare şi creare de software dedicat, răspunzând necesităţilor pieţei muncii la nivel naţional şi european. Aceste competenţe se obţin cu ajutorul unui corp profesional de elită, în laboratoare performante care dispun de bază materială modernă (tehnică de calcul, aparatură electrică, electronică şi de achiziţii de date), un

mare din sud-estul Europei.

stagii de studiu, echivalate prin sistemul european de credite transferabile, la universităţi de prestigiu din ţările Uniunii Europene.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate companii sau instituții din domeniul energetic, precum: Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Centrul de Inginerie Tehnologică și Obiective Nucleare Măgurele, Companii de Apă din municipii, Administraţia Naţională Apele Române, KSB, WILO, Enel, GDF Suez Energy România, Electrica, Enel, Siemens România, EFACEC Central Europe, CEZ Distribuție, OPCOM, ISPE, OMV Petrom, Veolia, Electrocentrale București, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice București, Transelectrica, RENEL etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Inginerie Electrică este în jur de 800 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1500 euro.

100

1. Inginerie electrică / Sisteme electrice; Electronică de putere şi acţionări electrice; Instrumentaţie şi achiziţii de date

2. Inginerie şi management / Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Cifra de şcolarizare propusă

280

30310

,

www.facebook.com/UPB1818

9

FACULTATEA DE ENERGETICĂ[Decanat/Secretariat: Corp EI și EH, tel.: 021 402 9322] Spl. Independenței 313, sector 6, 060042 București

www.energ.pub.ro; www.upb.ro

Facultatea de Energetică a fost înfiinţată în anul 1950, fiind, în prezent, cea mai mare dintre cele opt facultăţi similare din ţară. Facultatea este utilată cu resurse hardware de cercetare, iar laboratoarele industriale oferă studenţilor oportunitatea unui contact direct cu acest tip de instalaţii. Printre aceste facilităţi pot fi menţionate: Centrala Termică în Co-generare, investiţie nouă, Laboratorul de Tensiuni Înalte - cu platforma exterioară de experimentare la dimensiunile reale - şi Laboratorul de Maşini Hidraulice.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate companii sau instituții din domeniile energetice, extracție și mediu, precum: Nuclearelectrica, Centrul de Inginerie Tehnologică și Obiective Nucleare Măgurele, Institutul de Cercetări Nucleare Pitești, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare,

Hidroelectrica, Companii de Apă din municipii, Administraţia Naţională Apele Române, KSB, WILO, Enel, GDF Suez Energy România, Electrica, Transelectrica, Dispecerul Energetic Național, Enel, Siemens Romania, EFACEC Central Europe, CEZ Distribuție, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, OPCOM, ISPE, OMV Petrom, LukOil Energy & Gas România, RADOX, VEOLIA, Electrocentrale București, GDF Suez Distrigaz Confort, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice București, EFACEC Central Europe, INCD pentru Protecţia Mediului, Agenții pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu, Gazprom, Transgaz, Rompetrol, RENEL, Elsid etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Energetică este în jur de 800 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1700 euro.

100

5050

45

285

4. Ingineria mediului / Ingineria şi protecţia mediului în industrie

3. Ştiinţe inginereşti aplicate / Informatică industrială

2. Inginerie şi management / Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

1. Inginerie energetică / Ingineria sistemelor electroenergetice; Hidroenergetică; Termoenergetică; Energetică şi tehnologii nucleare; Managementul energiei

Cifra de şcolarizare propusă

4. Ingineria mediului/ Ingineria şi protecţia mediului în industrie

10

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARESpl. Independenței 313, sector 6, 060042, București [Decanat/Secretariat: Corp ED, tel.: 021 402 9494]www.acs.pub.ro; www.upb.ro

Facultatea de Automatică şi Calculatoare a fost înfiinţată în anul 1967. Facultatea este recunoscută şi integrată în circuitul comunităţii ştiinţifice internaţionale şi dezvoltă numeroase colaborări cu institute de cercetare şi companii din ţară şi din străinătate.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare dispune de laboratoare proprii moderne, dotate cu echipamente de ultimă generaţie, reprezentative pentru învăţământul tehnic superior din ţară, dintre care amintim laboratoarele de: Programare, Proiectarea şi Simularea Circuitelor Electronice, Calcul Numeric şi Teoria Sistemelor, Robotică şi CIM, Sisteme Multimedia, Inteligenţă Artificială, E-learning, Sisteme Grid. În cadrul laboratoarelor didactice se asigură pregătirea practică de bază, precum şi realizarea aplicaţiilor la proiectele de diplomă sau la temele de cercetare ştiinţifică.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate companii sau instituții din domeniile IT, sofware development, telecomunicații, automatizări industriale precum: Google, Facebook, Linux, IBM, Microsoft, Cisco, Ixia, Oracle, Gameloft, Nokia, Freescale, HP, Vodafone, Cegeka, Adobe Systems, Bitdefender, Siveco, Samsung, Huawei, Infineon, Teamnet, SAP, Endava, Luxoft, Ubisoft, Siemens, Ericsson, Rcs-Rds, televiziuni, radiouri, Twitter, Intel, Symantec, Panasonic, VMware, Fiserv, Apple, Amazon, Dell, Toshiba, LG Electronics etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Automatică și Calculatoare este în jur de 1000 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 2000 euro.

200240

3001. Calculatoare şi tehnologia informaţiei / Calculatoare; Tehnologia informaţiei

2. Ingineria sistemelor / Automatică şi informatică aplicată

Cifra de şcolarizare propusă

540 200

www.facebook.com/UPB1818

11

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

[Decanat/Secretariat: Leu, Corp A, tel.: 021 402 4618] B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, sector 6, Bucureștiwww.electronica.pub.ro; www.upb.ro

100

500

1. Inginerie electronică şi telecomunicaţii / Electronică aplicată; Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Reţele şi software de telecomunicaţii; Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii; Electronică aplicată (în limba engleză); Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

Cifra de şcolarizare propusă

50

50

2. Calculatoare şi tehnologia informaţiei / Ingineria informaţiei

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este una dintre cele mai mari şi mai cunoscute facultăţi din ţară, având peste 3500 de studenţi. În timpul studiilor universitare, studenţii beneficiază de cadre didactice de elită, de laboratoare didactice şi de cercetare moderne şi de condiţii bune de studiu. Profesorii, mulţi de reputaţie internaţională, predau cunoştinţe de Tehnologia Informaţiei, Micro- şi nanoelectronică, Ingineria sistemelor de calcul, Telecomunicaţii.

Ca rezultat al legăturilor strânse pe care facultatea le are cu mediile industriale şi de afaceri din electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, studenţii au la absolvire o bază de cunoştinţe tehnice şi economice suficient de largă pentru a putea

face faţă cu succes criteriilor de selecţie impuse de firmele şi instituţiile unde vor activa: Orange, Vodafone, ON Semiconductor, Telecom SudParis, Microchip, Telekom, Renault, Kapsch, Freescale, Softwin, Ixia, Rockwell Automation, Altran, UTI, IPA, Adobe Systems, Bitdefender, Siveco, Samsung, Huawei, Microsoft, Teamnet, SAP, Endava, Luxoft, Ubisoft, Infineon, Gameloft, Cegeka, Siemens, Ericsson, Rcs-Rds, televiziuni, radiouri, Cisco, IBM, HP etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației este în jur de 1000 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1800 euro.

12

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂSpl. Independenței 313, sector 6, 060042 București [Decanat/Secretariat: Corp CG, tel.: 021 402 9301]www.mecanica.pub.ro; www.upb.ro

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică este o facultate modernă, cu cinci departamente care pregătesc viitori ingineri în următoarele domenii: Inginerie mecanică; Inginerie industrială; Științe inginerești aplicate; Mecatronică și robotică; Inginerie și management. Studenții se pot specializa în: Sisteme şi echipamente termice; Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice; Mecanică fină și nanotehnologii; Echipamente pentru procese industriale; Optometrie; Mecatronică; Inginerie economică în domeniul mecanic; Design industrial.

În ultimii ani dotarea tehnică a laboratoarelor Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică a fost completată cu aparatură şi produse software de un nivel tehnic foarte ridicat, pe baza programelor de finanţare naţională şi internaţională.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate companii din domeniile mecanică, mecatronică, robotică, inginerie industrială, optometrie, precum: Orange, Honeywell, AVL, EuroQlio, Renault, Ford, Daimler, Mercedes, Electroputere Craiova, Freescale, Oracle, Infineon, UMEB Elektromotoren, MAN, DAF, Iveco, Roman, Sisteme Hidraulice, Gutman, Ecoflam, Olympia, Steel Profile, Microchip etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică este în jur de 800 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1500 euro.

4. Inginerie şi management / Inginerie economică în domeniul mecanic

3. Mecatronică şi robotică / Mecatronică

1. Inginerie mecanică / Sisteme şi echipamente termice; Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice; Mecanică �nă şi nanotehnologii; Echipamente pentru procese industriale

100

45

6545

25

Cifra de şcolarizare propusă

160

2. Ştiinţe inginereşti aplicate / Optometrie

5. Inginerie industrială / Design industrial

www.facebook.com/UPB1818

13

FACULTATEA DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

[Decanat/Secretariat: Corp CD, tel.: 021 402 9302] Spl. Independenței 313, sector 6, 060042 Bucureștiwww.imst.pub.ro; www.upb.ro

50

50

100

410

2. Inginerie şi management / Inginerie economică industrială

1. Inginerie industrială / Tehnologia construcţiilor de maşini; Maşini-unelte şi sisteme de producţie; Ingineria sudării; Ingineria şi managementul calităţii; Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale; Logistică industrială; Ingineria securităţii în industrie; Inginerie industrială (în limba engleză)

Cifra de şcolarizare propusă

3. Mecatronică şi robotică / Robotică

Absolvenţii facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice acoperă un segment extins al economiei, de la industria alimentară la cea nucleară şi electronică, de la profil ingineresc la profil managerial, comercial, economic sau financiar. Practic, nu există domeniu de activitate productivă în care absolvenţi ai acestei facultăţi să nu fie prezenţi.

Inginerii formaţi aici de-a lungul timpului sunt solicitaţi pentru angajare în posturi cheie, un număr important dintre aceştia desfăşurându-şi activitatea în străinătate: SUA, Canada, Franţa, Germania, Belgia, Austria etc. Se confirmă nivelul ridicat de pregătire, la standardele impuse de cele mai avansate ţări. Acest fapt se remarcă tot mai mult în ultimii ani, datorită orientării ferme a facultăţii spre cerinţele cele mai moderne din învăţământul superior mondial.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate companii şi instituții din domeniile robotică, inginerie economică

industrială, logistică industrială, precum: Mol România, Segula Technologies, SC MASINA ENGINEERING SRL, Federal-Mogul Corporation, Voestalpine VAE Apcarom SA, Pirelli, INOX S.A. Măgurele, Prysmian Group, SC Global Engineering Systems SRL, Omnisud Wri, SC Alter Systems SRL, SC Amber Technologies SRL, SC Assa Abloy SRL, SC Automatica SA, SC Business Development Team SRL, SC Eky Factory Trans SRL, SC Electro Optic Components SRL, SC Glass Expert Contractor SRL, SC Hesper SA, SC Honeywell Garrett SRL, SC Imut SA, SC Info-It SRL, SC Ior SA, SC Module Works SRL, SC Namicon Testing SRL, SC Plastix Process SRL, SC Syscert SRL, SC Top Metrology SRL, SC Turbomecanica SA, SC Universal Service SRL, SC Wertykl Proiect SRL, Stevalon Toghina SNC etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este în jur de 800 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1200 euro.

14

FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICESpl. Independenței 313, sector 6, 060042 București [Decanat/Secretariat: Corp D, tel.: 021 402 9648]www.isb.pub.ro; www.upb.ro

Astăzi, când se pune un accent deosebit pe producerea de alimente în cantități suficiente pentru întreaga omenire, cu minimizarea tuturor formelor de poluare rezultate din tehnologiile agricole, precum și pe securitatea și siguranța alimentară, cu alinierea industriei alimentare din Romînia la cerințele Uniunii Europene, învățământul românesc este pus în situația de a asigura piața forței de muncă cu specialiști în toate domeniile care au o strânsă legătură cu acestea. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice a aliniat domeniile de pregătire a absolvenților (inginerie mecanică, ingineria mediului, ingineria produselor alimentare) cu aceste cerințe de foarte mare actualitate.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate companii şi instituții din domeniile ingineriei mecanice, ingineriei mediului şi a produselor alimentare, precum: SEGULA Technologies

România, Mind4D, Claas&Renault, AGCO Corporation, Fendt, Deutz Fahr şi Same, Laverda, Grupul Argo SpA, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare, Maschio Gaspardo, IRUM Reghin, Cyrom Petrotrading, STIHL, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, EXPUR, NESTLE ROMÂNIA, UNICARM, DANONE, EXPUR, Husqvarna, Biso Romania, BIG, APV Technische Produkte GmbH, Unior Tepid, Lemken, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, SMITHFIELD PROD etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice este în jur de 700 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1300 euro.

50

50

Cifra de şcolarizare propusă

70

115

235

1. Inginerie mecanică / Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

2. Ingineria mediului / Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice; Ingineria dezvoltării rurale durabile

3. Ingineria produselor alimentare / Ingineria produselor alimentare

www.facebook.com/UPB1818

15

FACULTATEA DE TRANSPORTURI[Decanat/Secretariat: Corp JA, tel.: 021 402 9568] Spl. Independenței 313, sector 6, 060042 București

http://transport.pub.ro; www.upb.ro

Prin obiectivele asumate, Facultatea de Transporturi, cu o tradiţie de peste 60 de ani, se detaşează în sistemul naţional de învăţământ superior prin specificitate, calitate şi responsabilitate.

Cele cinci specializări asigură pregătirea în proiectarea, construcţia, exploatarea, repararea şi comercializarea vehiculelor rutiere (IA) sau de cale ferată (VTF), proiectarea şi conducerea transporturilor mono, multi şi intermodale, comanda traficului pe infrastructuri specifice (căi ferate, şosele, căi navigabile etc), precum şi proiectarea, construirea, exploatarea şi repararea sistemelor electrice (hard şi soft) asociate tuturor acestor activităţi de transport (TET).

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate companii din domeniile autovehicule rutiere, transporturi, trafic şi logistică, material rulant de cale ferată, telecomenzi şi electronică

în trasporturi, precum: Automobile-Dacia SA, Daimler, Ford, Continental Automotive Products SRL, Autoliv România SRL, Continental Automotive Systems SRL, Michelin România SA, Continental Commercial Roumanie SRL, Porsche România SRL, Pirelli Tyres România SRL, Delphi Diesel Systems România SRL, Johnson Controls România SRL, Coficab Eastern Europe, TRW Automotive Safety Systems SRL, Mercedes-Benz România SRL, Leoni Wiring Systems RO SRL, Marquardt Schaltsysteme SCS, Autonet Import SRL, Yazaki România SRL, Yazaki Component Technology SRL, Renault Technologie Roumanie etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Transporturi este în jur de 800 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1600 euro.

60

95

60140

1751. Ingineria autovehiculelor / Autovehicule rutiere; Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

2. Inginerie mecanică / Vehicule pentru transport feroviar

3. Ingineria transporturilor / Ingineria transporturilor şi a tra�cului

4. Inginerie electronică şi telecomunicaţii / Telecomenzi şi electronică în transporturi

Cifra de şcolarizare propusă

16

și management aeronautic, destinată pregătirii inginerilor

(Centrul de cercetări pentru Aeronautică și Spațiu).

În anul 2009, pentru a răspunde exigențelor europene în domeniul

în limba engleză. De-a lungul întregii sale activități, școala superioară de aeronautică și astronautică a dăruit peste 5000 de ingineri recunoscuți în țară și străinătate pentru profesionalismul lor. La acest succes au contribuit cei peste 80 de profesori care au instruit cu competență studenții într-un domeniu de vârf al tehnicii.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate instituţii şi companii din domeniile ştiinţe aerospaţiale, ingineria

precum: Eurocontrol, ALOFT, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, TAROM, Aeroporturi București, S.C. ROMAERO S.A., INCAS, Fokker Engineering, Regional Air Suport, ROMATSA R.A., AEROSTAR S.A Bacău, Agenția Spațială Română (ROSA), EUROCOPTER, AustroControl (Austria), EUROCONTROL (Belgia), Deutsche Flugsicherung GmbH (Germania), Signature Flight Support (Marea Britanie), Shannon Aerospace (Irlanda), Airbus, KLM Dutch Airlines, Lufthansa Group etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Inginerie Aerospaţială este în jur de 900 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1700 euro.

FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂStrada Gh. Polizu nr. 1, sector 1, București [Decanat/Secretariat: Polizu, Corp A, tel.: 021 402 3812]www.aero.pub.ro; www.upb.ro

195 401. Inginerie aerospaţială / Construcţii aerospaţiale; Sisteme de propulsie; Echipamente şi instalaţii de aviaţie; Inginerie şi management aeronautic; Navigaţie aeriană (în limba engleză)

Cifra de şcolarizare propusă

2. Design aeronautic

www.facebook.com/UPB1818

17

Domeniul Ingineria Materialelor este un sector foarte activ şi în plină evoluţie. În momentul actual apar pe piaţă produse şi aplicaţii posibile doar prin utilizarea de procedee şi materiale noi. Domeniul Ingineriei Medicale îşi propune să pregătescă ingineri care să desfăşoare activităţi de concepţie, alegere şi realizare de biomateriale, tehnologii de procesare a acestora şi utilizarea lor. Totodată, se axează pe deprinderea de a realiza analize economico-manageriale care să conducă la creşterea eficienţei activităţilor productive de fabricaţie a materialelor de înaltă calitate.

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor pregăteşte ingineri capabili să rezolve competent procesele de generare a emisiilor poluante în industria materialelor.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate instituţii şi companii din domeniile ştiinţa materialelor metalice,

metalurgie fizică, ingineria şi managementul obţinerii materialelor metalice, procesarea materialelor metalice şi ecometalurgie, cum ar fi: Renault, Tenaris Silcotub, Wurth, Transdanube Industries, Arcelor Mital, Frankstahl, Ecomet, Biomat, Liseofrx, Ruukki, Bilka, Megaprofil, Depaco, Wetterbest, Lindab, AdePlast, Arcon, Soceram, Elis Pavaje, Ford, MITTAL STEEL, MECHEL TÂRGOVIŞTE, TMK, TURNĂTORIA DE FONTĂ OŢEL ŞI NEFEROASE METALURGICĂ, ALSTEEL GRUP etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor este în jur de 750 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1400 euro.

FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

[Decanat/Secretariat: Corp JA, tel.: 021 402 9624] Spl. Independenței 313, sector 6, 060042 Bucureștiwww.sim.pub.ro; www.upb.ro

555045

110

50

1. Ingineria materialelor / Ştiinţa materialelor; Ingineria elaborării materialelor metalice; Ingineria procesării materialelor

2. Ştiinţe inginereşti aplicate/ Inginerie medicală

3. Inginerie şi management/ Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

4. Ingineria mediului / Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Cifra de şcolarizare propusă

18

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor îşi are rădăcinile încă din anul 1867. Chimia şi ştiinţa materialelor asigură cunoştinţele necesare dezvoltării în continuare a diverselor ştiinţe înrudite: biochimia, bioingineria, medicina, ingineria mediului etc.

Industria chimică produce substanţe şi materiale ce sunt vitale pentru lumea în care trăim. Astfel, prin transformarea resurselor naturale (cărbune, petrol, minerale, biomasă) se obţin produse cum ar fi: mase plastice, medicamente, detergenţi, coloranţi, vopsele etc.

Pentru studenţii facultăţii sunt oferite multiple facilităţi şi servicii sociale: prin programul ERSMUS sau prin contracte cu Banca Mondială, anual, aproximativ 40 de studenţi primesc burse a câte 6-12 luni, de studii în străinătate, cu echivalarea completă a cursurilor urmate.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate instituţii şi companii din domeniile biosurse şi ştiinţa polimerilor, chimie analitică şi ingineria mediului, chimie generală, cum ar fi: Henkel Romania, Akzo Nobel Fuctional Chemicals, Bayer, Biopetrol Industries, BP - Oil International Ltd., Chriwa GmbH, Eigenmann & Veronelli SpA, Nymco Spa, SIOF SpA, Petrom, Lukoil, Gazprom, Rompetrol, OMV, MOL, CIROM (Patronatul din Industria Cimentului şi altor Produse Minerale pentru Construcţii din România etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor este în jur de 800 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1300 euro.

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATĂ ŞI ŞTIINŢA MATERIALELORStrada Gh. Polizu nr. 1-7, sector 1, București [Decanat/Secretariat: Polizu, Corp L, tel.: 021 402 3935]www.chim.pub.ro; www.upb.ro

80

2550

240

351. Ingineria mediului / Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

Cifra de şcolarizare propusă

2. Inginerie chimică Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomaterialeș Ştiinţa şi ingineria polimerilor/ Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice; Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

3. Ingineria produselor alimentare / Controlul şi expertiza produselor alimentare

4. Științe inginerești aplicate / Biotehnologii

www.facebook.com/UPB1818

19

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine a fost înfiinţată în anul 2002. Printre obiectivele facultăţii se numără: formarea de specialişti bilingvi, multilingvi cu un spectru larg de pregătire, capabili să satisfacă necesităţile întreprinderilor româneşti cu relaţii externe dezvoltate, întreprinderilor mixte şi întreprinderilor străine implantate în ţară; promovarea mobilităţii studenţilor, prin trimiterea lor în străinătate pentru perioade de practică în întreprinderi, de perfecţionare lingvistică şi de studiu în universităţi partenere, dar şi pe calea schimburilor de studenţi; dezvolatarea legăturilor bilaterale şi multilaterale cu universităţi şi şcoli de ingineri din ţările avansate, în vederea asigurării unui transfer rapid al cunoştinţelor pedagogice şi de specialitate, a întăririi cunoaşterii reciproce şi a creării condiţiilor de recunoaştere a diplomelor etc.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate companii din domeniile ingineriei informației, electronicii aplicate, ingineriei mecanice, ingineriei chimice, științei materialelor, după cum urmează: Bayer, Ubisoft, Renault Technologie Roumanie, Michelin, Genpact România, Telekom România Communications S.A., SC ROV HEIZ CONSULT SRL, Boch Rexroth SRL, Porsche Engineer România S.R.L, Yazaki Component Technology, Roche România SRL, SC Dell International Services SRL, Manpower Romania, Life Health Products SRL, S.C. MEDCENTER SRL, IBM, Toshiba, Hewlett-Packard etc. Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este în jur de 750 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1200 euro.

FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE

[Decanat/Secretariat: Corp JE, tel.: 021 402 9889] Spl. Independenței 313, sector 6, 060042, Bucureștiwww.ing.pub.ro; www.upb.ro

80

50

204720

75

50

6. Inginerie şi management / Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (Germană); Inginerie economică în domeniul mecanic (Germană)

5. Ingineria materialelor / Ştiinţa materialelor (Engleză, Franceză)

4. Inginerie mecanică / Inginerie mecanică (Engleză, Franceză, Germană)

3. Inginerie chimică / Inginerie chimică (Engleză, Franceză)

1. Inginerie elctronică şi telecomunicaţii / Electronică aplicată (Engleză, Franceză, Germană)

Cifra de şcolarizare propusă

262

2. Calculatoare şi tehnologia informaţiei / Ingineria informaţiei (Engleză, Franceză)

20

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, înfiinţată în anul 2005, asigură o pregătire multidisciplinară, fundamentală (bazată pe matematică, fizică, informatică). Studenţii facultăţii beneficiază de un climat competitiv (concursuri profesionale) şi creator (cercuri ştiinţifice şi manageriale). De asemenea, studenţii pot beneficia de burse naţionale şi internaţionale de studiu şi de mobilitate.

Pregătirea este orientată spre identificarea şi rezolvarea problemelor noi, cu competenţe în specializările inginereşti ale viitorului (Modelare Matematica şi Fizică, Optică, Nanoelectronică, Econofizică). Aceasta permite o autoperfecţionare continuă şi flexibilă, fiind continuu adaptată pieţei mondiale a muncii şi cererii publice şi private de ingineri experţi în modelare şi simulare matematică-fizică pentru firme multifuncţionale High-Tech şi I.T.,

reţele INTERNET, T.V., Radio etc.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate companii şi instituţii din domeniile matematică-informatică, metode şi modele matematice, matematici aplicate, fizică, după cum urmează: Banca Comercială Română, Rompetrol, Siveco, Michelin, Schneider Electric, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară de la Măgurele, Apple, Samsung, Hewlett Packard, IBM, Toshiba, Sony, Dell, Microsft etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Ştiinţe Aplicate este în jur de 700 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1200 euro.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE APLICATESpl. Independenței 313, sector 6, 060042 București [Decanat/Secretariat: Corp BN, tel. 021 402 9630]www.fsa.pub.ro; www.upb.ro

901001. Ştiinţe inginereşti aplicate / Matematică şi informatică aplicată în inginerie; Inginerie �zică

Cifra de şcolarizare propusă

www.facebook.com/UPB1818

21

Înfiinţată în anul 2010, Facultatea de Inginerie Medicală integrează programele de licenţă în Ingineria Medicală şi programele de masterat ale fostului Departament de Bioinginerie și Biotehnologie într-o structură distinctă, care asigură spaţiul academic necesar acestui domeniu, ce se constituie într-o nouă specializare inginerească.

Facultatea de Inginerie Medicală asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice în domeniul ingineriei medicale, prin formarea de abilităţi tehnice, medicale şi informatice pentru asistenţă tehnică, cercetare, proiectare şi creare de software dedicat. Începând cu anul universitar 2010-2011, facultatea oferă posibilitatea efectuării studiilor universitare în cadrul domeniului Ştiinţe inginereşti aplicate.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate companii din domeniile biomateriale şi dispozitive medicale, echipamente şi sisteme medicale, după cum urmează: Revolve Pharma, Medlife, Medicover, Regina Maria, Sanador, Gral Medical, Derom Dental International, Diamedix Impex, Ditaro International, Smart Medical Solutions, Telecomed, Totalmed, Btl România Aparatură Medicală, Bayer etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Inginerie Medicală este în jur de 800 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1200 euro.

FACULTATEA DE INGINERIE MEDICALĂ[Decanat/Secretariat: Corp L, tel.: 021 402 9153] Str. Gheorghe Polizu nr. 1-7, sector 1, București

www.dbb.pub.ro; www.upb.ro

Cifra de şcolarizare propusă

1. Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

Biomateriale şi dispozitive medicale

Echipamente şi sisteme medicale

163

163

50

50

22

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor se adresează tinerilor interesaţi să-şi construiască o carieră în mediul afacerilor (în domeniul industrial şi în alte domenii), precum şi celor ce doresc să-şi dezvolte propriul business. Specializările pentru care se poate opta sunt: Ingineria și managementul afacerilor; Inginerie economică în domeniul electric, energetic și electronic; Inginerie economică în industria chimică și de materiale.

FAIMA oferă studenţilor o bază materială consistentă, dispunând de o bibliotecă modernă, dotată cu cărţi din domeniile de interes aferente specializărilor. De asemenea, FAIMA dispune de laboratoare didactice moderne în care se practică simulări software utile în dezvoltarea abilităţilor manageriale ale studenţilor, ca de exemplu The Marketing Game, Primavera, Adonis etc.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate instituţii şi companii din domeniile management, economie,

inginerie economică, contabilitate, logistică, statistică, consultanţă, după cum urmează: Hewlett-Packard, Siemens, Porsche, Hornbach, Salesianer Miettex, SC Auchan România SA, Ministerul Finanțelor, SC INTERPARK SRL, Societe Generale European Business Services SA, Banca Comercială Română, SC Romprest Energy SRL, SC Viami Softwear SRL, SC Kaufland SA, BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank, Institutul Național de Statistică, Bosch, SC EMERSON SRL, Ericsson Telecommunications România SRL, Oracle România, Lidl România, Orange România SA, Ernest& Young România, KPMG România, McKinsey & Company, Ensight Management Consulting etc.

Salariul mediu al tinerilor absolvenți în domeniile oferite de Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor este în jur de 600 euro. După 3 ani de experiență, acesta poate ajunge și chiar depăși suma de 1100 euro.

FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL AFACERILORSpl. Independenței 313, sector 6, 060042 București [Decanat/Secretariat: Corp BN, tel. 021 402 9644]www.faima.upb.ro; www.upb.ro

1. Inginerie şi management

Ingineria şi managementul afacerilor;Ingineria economică în domeniul electric,electronic şi energeticInginerie economică în industria chimicăşi de materiale

140 100

Cifra de şcolarizare propusă

140

www.facebook.com/UPB1818

23

COSTURI ŞI BURSE

• Bursa de performanță se atribuie pe bază de cerere, pentru studenții care au media generală în anul de studiu precedent peste 9.70 și au avut activități profesionale notabile.

• Bursa de merit gradul I se acordă pentru toți studenții din anii II – IV și din anul II Master care în anul precedent sau după sesiunea de iarnă au obținut o medie > 9.50.

• Bursa de merit gradul II se acordă studenților din anii I – IV și de la Master care în anul precedent sau după sesiunea de iarnă au obținut o medie > 8, în limita bugetului de burse al facultății. Repartizarea acestora se face proporțional cu numărul de studenți din fiecare grupă, în ordinea descrescătoare a mediilor. Pentru studenții din anul I, în primul semestru se iau în considerare doar rezultatele examenului de admitere bazat pe probe scrise.

• Bursa de ajutor social se poate acorda studenților din anii I - IV care la sfârșitul anului universitar precedent / după sesiunea de iarnă / la admitere au media 5,00 și se încadrează în anumite condiții (care se regăsesc în Regulamentul UPB privind bursele).

* Pe durata studiilor, studenții pot primi un singur tip de bursă de la buget. Ajutorul social pentru îmbrăcăminte se poate acorda chiar dacă studentul mai beneficiază de bursă.

În completarea tipurilor de burse enumerate mai sus se adaugă diverse programe de burse acordate de către partenerii privați ai universităţii şi care oferă sprijin material tinerilor ambiţioşi şi talentaţi.

De asemenea, din fonduri structurale europene, în perioada 2012 – 2016 au fost acordate peste 8.500 de burse de sprijin, în cadrul programelor de licență, masterat și doctorat.

Costuri Valoare (RON)

Taxă înscriere examen admitere 125

Taxă înmatriculare 50

Taxă anuală* 4000

Punct credit 30

*la FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE, taxa anuală este de 4500 ron.

Burse Valoare (RON)

Burse de Performanță 600 / lună

Burse de Ajutor Social 250 / lună

Burse de Merit Gradul I 450 / lună

Burse de Merit Gradul II 350 / lună

24

Pe lângă diverse parteneriate cu instituții și universități la nivel național și internațional, Universitatea POLITEHNICA din București are, prin intermediul facultăților, parteneriate cu diverse companii din domeniu. Scopurile acestor parteneriate sunt:

• Dezvoltarea sectorului de cercetare.

• Dezvoltarea învățământului prin adaptarea curriculei universitare la cerințele pieței muncii.

• Dezvoltarea laboratoarelor universității.

• Susținerea studenților prin burse oferite de companii.

• Susținerea studenților și absolvenților în integrarea în câmpul muncii.

Conform unui studiu realizat de Business Insider, unele dintre cele mai bine plătite locuri de muncă ale viitorului sunt din domeniile IT, telecomunicații, industria alimentară și energetică. Acestea pot fi ocupate de absolvenți ai Universității POLITEHNICA din București și se adaugă la alte sute de posturi bine plătite de inginer, în diverse domenii. Conform hipo.ro, salariul mediu pentru un inginer debutant se situează între 700 și 800 de euro. După trei ani de experiență, salariile pot ajunge la 1400 – 1500 euro. Salariile maxime pot ajunge și depăși valori de 5000 de euro pentru cei cu experiența și abilitățile necesare.

Potrivit datelor Comisiei Naţionale de Prognoză, București este orașul cu cel mai mare procent al populației active salariate (78,3%), cu un salariu mediu de peste 625 de euro. Este urmat de județele Brașov – 67,5%, Sibiu – 66,7% și Ilfov – 66,6% ca procente de salariați din populația activă. Salariile medii nu depășesc aici 530 de euro.

În antreprenoriat, conform unui studiu al Ziarului Financiar despre antreprenorii români de până în 40 de ani, 26% din tinerii manageri au absolvit studii tehnice. Modul de gândire dezvoltat în cadrul studiilor universitare întărește abilitățile necesare unui lider/manager – capacitate de analiză, mod de abordare sistematică, orientare spre tehnologie și automatizare, etc. Totodată, având în vedere tendința de dezvoltare a tehnologiilor, Universitatea POLITEHNICA din București este locul ideal de formare și dezvoltare a unor idei inovatoare și revoluționare în domeniile de studiu.

PARTENERIATE UPB ŞI PERSPECTIVE DE ANGAJARE

www.facebook.com/UPB1818

25

ALUMNI: MODELE DE SUCCES

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este cea mai veche şi prestigioasă şcoală de ingineri din România. Încă de la înfiinţare, universitatea a oferit posterităţii modele de bună practică în domeniile care se regăsesc în cadrul universităţii. Astfel, în cele ce urmează, vă prezentăm absolvenți, modele de succes, ai Universității POLITEHNICA din București.

Studenţi de ieri…

Dumitru Dorin Prunariu eeste absolvent al UPB, promoția 1976, şi este primul cosmonaut român. La 14 mai 1981 a devenit primul și singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. Acesta a participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial „Intercosmos” și a petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. De-a lungul timpului, a ocupat funcţii precum: ofițer inginer în cadrul Comandamentului Aviației Militare, șef al Aviației Civile Române, președinte al Agenției Spațiale Române, ambasador al României în Federația Rusă, președinte al Consiliului de nemilitarizare a spațiului cosmic din cadrul ONU, iar în prezent are gradul de general-maior în rezervă.

Elie Carafoli sau unul dintre pionierii domeniului aerodinamicii a fost un inginer român, constructor de avioane şi membru al Academiei Române din 1948. Pasionat încă de mic de matematică şi fizică, decide să îşi aprofundeze studiile în cadrul Școlii Politehnice din București, ulterior revenind în cadrul aceleiaşi universităţi, dar ca profesor.

Liviu Tudor este absolvent al Facultăţii de Aeronave din Bucureşti (în prezent Facultatea de Inginerie Aerospaţială). Antreprenor, om de afaceri, acesta este cel mai mare proprietar român de clădiri de birouri. Liviu Tudor este cel care a luat decizia de a construi West Gate Studios, primul campus privat din ţară, amplasat în apropierea parcurilor de birouri West Gate. Implicarea sa în diverse proiecte de business l-a ajutat de-a lungul celor 24 de ani de experienţă în afaceri să devină fondatorul Genesis Development. Acesta este implicat şi în alte proiecte care sprijină îmbunătăţirea viitorului generaţiilor următoare, fiind Secretar General al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma, în cadrul căreia se dezbat soluţiile problemelor cu care se confruntă tinerii.

26

Studenţi de azi…

Radu Ancu și Bogdan Florescu, doi foști colegi și absolvenți ai Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Politehnicii din București, au dezvoltat Watercolors, un joc ce a devenit un hit la nivel global.O altă realizare a celor doi (în cadrul companiei fondată de către ei - Adonis Software) este ocuparea locului 3 la competiţia de aplicaţii mobile Ericsson Application Awards 2013.În afara companiei fondate, cei doi se focusează pe viitorul tinerilor şi pe modaliităţile în care tehnologia ne poate simplifica viaţa.Bogdan Florescu a ales să devină mentor în cadrul Tech School deoarece crede că tinerii de azi vor fi liderii de mâine. Prin intermediul acestei iniţiative, el îi ajută să experimenteze, să descopere şi să înveţe lucruri noi, sub îndrumarea unor mentori din cercetare şi industrie.În ceea ce îl priveşte pe Ancu Radu, acesta declara că visul lui este să împletească arta cu tehnologia.

George Potrivitu este absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială din București, pe cale să termine un program de masterat („Space master în științe și tehnologii spațiale”) care l-a purtat din Germania până dincolo de Cercul Polar, la Kiruna (Suedia), iar acum este înscris la Universitatea „Paul Sabatier” Toulouse (Franța), unde se specializează în tehnici spațiale și instrumentație satelitară. În acest an, el a desemnat marele câștigător al Competiției Liga Studenților Români din Străinătate – Ediția a VII-a 2016, la secțiunea „Europa Universitar”.

Adrian Ionuț Gașpar, Teodor Roșca, Bogdan Istrate, Ovidiu Marius Alexandru, Marius Gibu, Suzana Neacșu, Laura Nichifor, Mircea Zamfira, Cristina Teodorescu, Andrei Kovari, Robert-Valeriu Coțofană, Cristian Musat, Andreea - Livia Beciu, Olguța Popescu, Tiberiu Ghiță, Adelina Bratu, Daniela Dobresi Cristian Damian sunt doar o parte din membrii Flex team, o echipă formată din doctoranzi şi masteranzi ai facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti care până în prezent au colaborat la realizarea a cinci roboţi: Mega Sumo: Flex & Shreddinger şi Mini Sumo: Mo, Foca, Felina.

Echipa a obținut peste 25 de premii naționale și internaționale la competiții de profil.

www.facebook.com/UPB1818

27

DESCRIEREA COMPLEXELOR STUDENŢEŞTI REGIE ŞI LEU

În complexele studenţeşti REGIE şi LEU sunt disponibile peste 15.000 de locuri de cazare. Toate cele 30 de cămine ale Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti au fost supuse unor procese complete şi costisitoare de reabilitare (toate camerele au fost renovate, grupurile sanitare reconstruite, modernizate şi igienizate, iar mobilierul din camere a fost înlocuit complet). De asemenea, pentru a putea garanta siguranţa studenţilor, ambele complexe au fost securizate prin supraveghere video. Ca atare, în prezent dispunem de cele mai bune şi sigure condiţii de cazare şi masă dintre toate complexele studenţeşti bucureştene. Regia de cămin este în medie de 150 de ron/lună.

Toate camerele din complexele studenţeşti aparţinând universităţii noastre au fost cablate la internet, acest serviciu fiind şi în momentul de faţă gratuit pentru toţi studenţii cazaţi. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, prin intermediul Agenţiei RoEduNet, se constituie în cea mai mare reţea de distribuţie de internet pentru educaţie şi cercetare din Sud-Estul Europei.

Totodată, în complexele studenţeşti şi în facultăţi există cantine special concepute pentru a răspunde nevoilor studenţilor. O masă cu 2 feluri de mâncare costă în medie 13 ron.

28

FACILITĂŢI UPB SERVICII PENTRU STUDENŢI

ASISTENŢA MEDICALĂÎn cadrul complexelor studenţeşti REGIE şi LEU funcţionează cabinete medicale specializate, renovate şi utilate complet, de ale căror servicii pot beneficia, în mod gratuit, toţi studenţii UPB:

Cabinet medical de medicină internă şi ecografie Situat la parterul Căminului P7, acest cabinet a fost reabilitat şi utilat cu instrumentar de ultimă generaţie. Personalul specializat asigură consultaţii medicale gratuite (cu programare prealabilă), tratamente, pansamente şi analize gratuite prin laboratorul

propriu. Cabinetul de urgenţe medicale are dotări echivalente cu cele ale unei camere de gardă din spital.

Cabinete stomatologiceCabinetele stomatologice aflate în complexul studenţesc REGIE, Corp H, au fost modernizate şi dotate cu aparatură de ultimă generaţie.

Cabinet medical de medicină generală şi stomatologieAmplasat la parterul căminului A din cadrul complexului studenţesc LEU.

www.facebook.com/UPB1818

29

Activități fizice practicate în cadrul UPB:

• jocuri de echipă: - fotbal - baschet - volei - handbal

• sporturi individuale: - gimnastică de întreținere și de compensare, - dans sportiv, - fitness, - înot, - tenis de masă, - tenis de câmp, - patinaj, - schi, - alpinism.

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN UPB

Omul modern trebuie să facă față unor schimbări care se desfășoară într-un ritm amețitor, să achiziționeze imensa cantitate de informație care apare în fiecare clipă și care se schimbă la fel de repede, să facă față provocărilor. Este o tradiție ca în cadrul Universității POLITEHNICA din București să fie practicate – atât în sălile de sport proprii, cât și în aer liber – sporturi individuale sau de echipă. În momentul de față, baza materială de care dispune UPB este una dintre cele mai variate și mai complexe din sistemul universitar. Accesul studenților la sala de sport, precum și participarea acestora în cadrul echipelor sportive ale universității sunt gratuite. Pe lângă sala de sport multifuncțională, dispunem și de sală de fitness, sală pentru gimnastică și dans, precum și de patru terenuri ultramoderne de baschet (dotate cu suprafață sintetică) și de două terenuri cu suprafață artificială pentru fotbal. UPB are

echipe proprii de baschet, handbal, volei și fotbal, precum și sportivi în alte ramuri, care ne reprezintă cu succes la numeroase competiții sportive naționale și internaționale.Un alt punct atractiv îl reprezintă Baza sportivă Sport Arena – Politehnica. Aceasta este una dintre cele mai moderne baze sportive în aer liber din România. Amenajată în 2005 ca urmare a parteneriatului dintre Sport Arena şi Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, baza sportivă are o suprafaţă de aproximativ 2.400 mp şi cuprinde un teren de minifotbal, două terenuri multifuncţionale (baschet / tenis / fotbal / tenis cu piciorul / tenis) şi vestiare complet echipate, terasă acoperită, centru pentru rezervări, instalaţie de sonorizare.

“Fericirea corpului stă în sănătate, fericirea minții - în știință” Thales din Milet – filosof și matematician grec

30

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN UPBSub patronajul UPB, în anul 2010 a fost reînființat clubul CSU ȘTIINȚA BUCUREȘTI. Scopul acestui club este să aducă laolaltă studenţi, profesori și personal în activităţi și evenimente care promovează un stil de viaţă activ și sănătos, care alimentează creșterea individuală prin aptitudini precum leadershipul, munca în echipă sau căutarea perpetuă a excelenţei profesionale. Un sfert din sportivii legitimați sunt elevi sau studenți, în funcție de categoria de vârstă.

Clubul are numeroase secții, precum și rezultate notabile la competiții naționale și internaționale: - Baschet masculin – locul 1 în sezonul 2013-2014 al Ligii I de baschet.

- Handbal feminin – locul 2 în sezonul 2014-2015 al Diviziei A de handbal. - Enduro – locul 1 la campionatul Balcanic în 2015, plus alte premii naționale.- Bridge – campioni naționali 2016. - Kempo – 11 titluri de campioni mondiali 2015 și numeroase premii naționale.- Volei masculin – echipa e condusă de membrii catedrei de sport a UPB. - Alpinism și escaladă – locul 3 național – competiție feminină și campioni naționali seniori în 2015.- Atletism – secție în curs de înființare.

www.stiintabucuresti.ro

www.facebook.com/UPB1818

31

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti este un centru specializat care oferă servicii de orientare şi consiliere în alegerea informată asupra ofertei academice propuse de UPB, a unui loc de muncă potrivit sau a unei cariere. Drept urmare, Centrul de Consiliere se adresează nu numai actualilor studenţi şi absolvenţi ai universităţii noastre, dar şi vouă, viitorilor studenţi care alegeţi să studiaţi programele universitare din cadrul UPB.

Ştiind cât este de important să faceţi alegerea potrivită în ceea ce priveşte studiile universitare, Centrul de Consiliere vă poate informa asupra ofertei academice puse la dispoziţie de către Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi vă poate consilia în alegerea acelui program universitar corespunzător performanţelor voastre şcolare, aptitudinilor, aspiraţiilor profesionale şi, nu în ultimul rând, în acord cu cerinţele actuale ale pieţei muncii.

Complexul Regie, Corpul H (Stomatologie), Splaiul Independenţei nr. 290, Bucureşti, Sector 6Tel: 021 402 83 02; Fax: 021 402 83 03; www.ccoc.pub.ro; e-mail: [email protected]

EXPERIENŢĂ INTERNAŢIONALĂUPB participă activ la programele educaţionale de mobilităţi studenţeşti finanţate de către Comunitatea Europeană – LifeLong Learning Program / ERASMUS+ şi Leonardo da Vinci. Din UPB sunt selecţionaţi anual, pentru a participa la aceste programe comunitare, circa 500 de studenţi.

Ce înseamnă să fii student ERASMUS+?

• Studiezi între 3 şi 12 luni la o universitate din Uniunea Europeană;

• Beneficiezi de burse pentru stagii în străinătate pentru doctoranzi, dar şi pentru studiile post–doctorale;

• Nu ţi se percep, de către universitatea la care mergi să studiezi,

taxe de şcolarizare, examinare sau înmatriculare;

• Primeşti bursă în România, dacă beneficiezi de una, la valoarea integrală, pe întreaga durată a mobilităţii;

• UPB recunoaşte şi echivalează studiile efectuate în străinătate, cu condiţia de a obţine numărul de credite specificate în Learning Agreement.

32

PREOCUPĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ DE PERFORMANŢĂ

Microscopul este utilizat pentru obţinerea imaginilor de microscopie electronică prin transmisie de înaltă rezoluţie, care, asociate cu spectrometria EDX şi spectrometria EELS, permit:• Efectuarea de studii fundamentale pe nanomateriale, nanocompozite şi materiale nanostructurate;• Vizualizarea atomilor, cu utilizări în: medicină, electronică, ingineria spaţială, energie, produse cosmetice.

Microscopul electronic cu baleiaj permite efectuarea de studii microstructurale şi microcompoziţionale pe: metale, materiale ceramice, compozite, nanomateriale, filme subţiri etc.

Standul dinamometric din cadrul laboratorului – încercări dinamice şi de poluare – pentru automobile, la viteze ridicate

de rulare, tip MAHA 2 WD ECMD 48L/LDD, reprezintă cel mai înalt nivel tehnologic în domeniu pe plan mondial la această oră.

Platforma contribuie atât la pregătirea studenţilor pentru piaţa muncii, cât şi la consolidarea parteneriatelor între universitate, mediile de cercetare şi mediul economic.

Echipamentele existente, dintre cele mai performante pe plan mondial în momentul de faţă, permit dezvoltarea de aplicaţii în multiple domenii de cercetare, cum ar fi: micro şi nanoroboţi, cercetarea structurilor miniaturizate etc.

TEM SEM

Platforma de cercetare – INTEGRING

Platforma de cercetare –CONTROL AVANSAT ȘI NOI TEHNOLOGII INFORMATICE

Microscopul electronic prin transmisie cu ultra înaltă rezoluție (HRTEM) TecnaiTM G2 F30 S-TWIN

Microscop electronic cu baleiaj QUANTA INSPECT F prevăzut cu tun de electroni cu emisie în câmp

www.facebook.com/UPB1818

33

Voluntariatul este acea activitate care cuprinde ideile şi cauzele în care crezi.

Viața de student îți oferă multe oportunități, una dintre acestea fiind voluntariatul în cadrul unui ONG. Voluntariatul, acest fenomen care a devenit din ce în ce mai vizibil în ultimii ani, este unul dintre motoarele care animă tinerii să se implice în societate și să devină mai responsabili și mai activi.

În cadrul UPB, prin Centrul de Voluntariat, orice student îşi poate „dona” timpul liber în beneficiul comunităţii. Astfel, în funcţie de aria de interes, studenţii se pot implica în activităţi sociale, ecologice, civice, culturale, educative, contribuind şi la dezvoltarea personală.

Volutariatul presupune desfăşurarea unei activităţi din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.

De ce să faci voluntariat?

Pentru comunitate:

• Poți să faci ceva în folosul altora cu minimul de efort;

• Poți să îți aduci aportul la schimbarea în bine a societății;

• Devii mai conştient de problemele comunităţii tale şi de posibilităţile de rezolvare ale acestora, iar prin implicarea ta, devii un cetăţean activ responsabil pentru evoluţia comunităţii din care faci parte;

• Pentru a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi ca tine sau, dimpotrivă, pentru a fi alături de persoane care trec prin aceleaşi probleme ca tine;

• Pentru a da înapoi comunităţii şi celor din jur o parte din sprijinul primit la rândul tău;

• Înlesneşte dialogul social şi coeziunea, precum şi sporirea încrederii oamenilor că fiecare poate determina schimbarea în bine în cadrul comunităţii.

Pentru tine:

• Voluntariatul rupe barierele necunoscutului și construiește prietenii;

• Te descoperi pe tine, învățând într-un mod nonformal de la oricine, oricând, oricum;

• Poți să te dezvolți, să înveți și să creezi într-un mediu prietenos;

• Poți să înveți mai multe decât dintr-un job pentru studenți;

• Înveți să lucrezi în echipă, să îți asumi meritele și eșecurile;

• Înveți să te organizezi, să comunici și nu în ultimul rând, să diferențiezi profesionalul de personal;

• Poţi să îţi îmbunătăţeşti abilitățile şi să dobândeşti competenţe în urma activităţilor întreprinse;

• Te vei simţi răsplătit cu sentimentul de satisfacţie al timpului şi eforturilor pe care le-ai depus;

• Pentru a avea parte de o experienţă unică şi incomparabilă ca proces de dezvoltare personală, profesională şi împlinire sufletească;

• Pentru a-ţi construi amintiri şi a rămâne în amintirile celorlalţi.

VOLUNTARIAT/ASOCIAŢII STUDENŢEŞTI

34

TIMP LIBER

Un alt beneficiu al implicării tale ca voluntar îl reprezintă noile prevederi, conform Legii 78/2014, care stabilesc faptul că activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

“Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit.” (Sherry Anderson)

În cadrul Universității POLITEHNICA din București, în fiecare dintre

cele 15 facultăţi au fost înfiinţate ligi ale studenţilor, asociaţii sau organizaţii care desfăşoară activităţi de voluntariat şi în beneficiul studenţilor. Totodată, în campusul studenţesc Regie îşi are sediul Uniunea Naţională a Studenţilor din România, ce are ca scop reprezentarea intereselor socio-profesionale ale studenţilor din România.

București este capitala României și, în același timp, cel mai populat oraș și cel mai important centru industrial și comercial al țării. Populația de 1.883.425 de locuitori (2011) face ca Bucureștiul să fie al zecelea oraș ca populație din Uniunea Europeană. Bucureștiul este cunoscut și ca Micul Paris. În consecință, poți participa la diverse activități educative, sportive și/sau (re)creative, precum: muzee, ateliere, conferințe, expoziții, festivaluri, filme, târguri și teatre.

În cele ce urmează, vă vom prezenta principalele puncte de atracție unde vă veți putea petrece timpul liber investind în educația voastră.

MuzeeDintre cele 32 de muzee şi case memoriale din Bucureşti, doar câteva asemenea instituţii au fost renovate, punându-se accent pe tehnici moderne de prezentare şi promovare ale acestora.Muzeul Satului, Muzeul Naţional de Artă şi Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" se află printre ele şi sunt în continuare în topul preferinţelor publicului general, reflectate de numărul relativ mare de vizitatori anuali.

Iată câteva muzee din Capitală, care merită să le treci pragul:

1) Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”: www.antipa.ro2) Muzeul Naţional de Geologie: www.geology.ro3) Muzeul Ţăranului Român: www.muzeultaranuluiroman.ro4) Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti": www.muzeul-satului.ro5) Muzeul Naţional de Artă Contemporană (MNAC): www.mnac.ro6) Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR): www.mnar.arts.ro7) Muzeul Naţional de Istorie a României: www.mnir.ro

www.facebook.com/UPB1818

35

CinematografeÎn București sunt cele mai multe cinematografe din România. Dintre cele mai cunoscute, amintim: Cinema City Sun Plaza, Cinema City Cotroceni, Cinema City Mega Mall, Movieplex Cinema, Hollywood Multiplex, Grand Cinema & More, Glendale Studio, Cinema City Mega Mall 4DX, Cinema Scala, IMAX, Cinema Pro, Cinema Elvira Popescu, Cinema Patria, Cinema Studio, The Light Cinema.

BiblioteciPrin intermediul bibliotecilor putem să ne informăm fără a fi conditionați de existenţa unui calculator şi a unei reţele. Activitatea unei biblioteci este uriaşă, iar memoria umană se dezvoltă ca orice organ al corpului prin exerciţii la care cititul este de o importanţă covârşitoare. Dintre cele 44 de biblioteci din București enumerăm: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca British Council, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, Biblioteca Centrului Cultural Armean, Biblioteca Metropolitană București, Biblioteca Națională a României, Biblioteca Metropolitană București cu diverse filiale în funcție de sectoare.

Centre culturale în BucureștiCele mai importante centre culturale din București unde te poți înscrie sunt: Institutul Italian de Cultură “Vito Grasso”, ArCuB, Asociația Make a Point, Attitude Art School, BMB-Centrul de Tineret. Animație. Audiovizual, British Council, Centrul Ceh, Centrul Comunitar Evreiesc, Centrul Cultural “Petofi Sandor”, Centrul Cultural al M.A.I., Centrul Cultural al Ungariei, Centrul Cultural American București, Centrul Cultural Casa Artelor, Centrul Cultural European, Centrul Cultural Octavian Goga, Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, Centrul Cultural Spaniol Cervantes, Institutul Cultural Francez, Centrul Cultural Ungar, Institutul Cultural Român.

Cumpărături În ceea ce privește posibilitățile de shopping, acestea sunt nenumărate. Astfel, enumerăm principalele magazine din București: AFI Palace Cotroceni, Băneasa Shopping City, București Mall, Cocor Store, Galeria Real Berceni, Grand Arena Berceni, Iris Titan, Jolie Ville, Kika, Liberty Center, Mega Mall, Militari Shopping Center, Plaza România, Promenada, Sun Plaza, Vitantis Center, Militari Outlet.

Spații în aer liberDe asemenea, în București se află nenumărate spații în aer liber unde poți desfășura activități sportive, recreative, culturale. Pe lângă cele 43 de parcuri (Parcul Cișmigiu, Parcul Crângași, Parcul Drumul Taberei, Parcul Grădina Icoanei, Parcul Herăstrău, Parcul Izvor, Parcul Lumea Copiilor, Parcul Morarilor, Parcul Național, Parcul Pantelimon, Parcul Sebastian, Parcul Tineretului, Parcul Titan etc.), te mai poți destinde în destinații precum: Amfiteatrul „Mihai Eminescu”, Arenele Romane, B’estfest Park, Centrul istoric, Complex Studențesc Tei, Copacul cu cărți, Divertiland, Therme București, Zumbaala Wake Park, Grădina Zoologică, Grădina Botanică, Terra Park.

FestivaluriFestivalurile sunt o bună oportunitate pentru a socializa, învăța și aprofunda anumite cunoștințe. Bucureștiul este un centru important din punct de vedere al festivalurilor. Acestea se desfășoară pe parcursul întregului an, dintre acestea enumerăm câteva dintre cele mai importante: Festivalul Internațional de Film, Festivalul Internațional al Luminii (Spotlight), Târgul de Florii, Festivalul Internațional de Film “NexT”, Turneul de Tenis Năstase – Țiriac, Crosul / Marathonul Pădurii Cernica, Ziua Internațională a Jazz-ului, Festivalul Filmului European, Maratonul Regal, Pavilionul de Artă București, Jazz, Blues, Pop and Classic meet in Bucharest!, Festivalul Internațional de Jazz București, Festivalul Internațional de Pian Dinu Lipatti.

36

HARTA CAMPUSULUI UPB