2014-2020:Calendar lansări apeluri - fonduri-pocu.ro · Ministerul Fondurilor Europene...

of 10 /10
Ministerul Fondurilor Europene 2014-2020: Calendar lansări apeluri Programul Alocare UE (mil. euro) Ghiduri în consultare 2015 Apeluri deschise 2015 Procent alocare lansată 2015 Nr. lansări apeluri 2016 Procent alocare de lansat 2016 Nr. lansări apeluri 2017 Infrastructură Mare* 9.418,52 21 0 0% 23 98,5% 3 Competitivitate 1.329,79 26 8 30,79% 18 69,21% 0 Capital Uman 4.326,84 6 0 0% 48 47,17% 12 Asistență Tehnică 212,77 1 1 n.a. dep. continuă n.a. dep. continuă Regional 6.600,00 6 0 0% 33 95,5% 0 Capacitate Administrativă 553,19 5 2 10% 10 60% 6 Pescuit și Afaceri Maritime 168,42 0 0 0% 27 38,48% 58 POAD 441 - - - - 16% - TOTAL 23.050,53 *Din care 74 proiecte fazate, cu un buget total de 3.058,8 mil. euro contribuție UE, reprezentând aprox. 32,5% din alocarea POIM

Embed Size (px)

Transcript of 2014-2020:Calendar lansări apeluri - fonduri-pocu.ro · Ministerul Fondurilor Europene...

Page 1: 2014-2020:Calendar lansări apeluri - fonduri-pocu.ro · Ministerul Fondurilor Europene 2014-2020:Calendar lansări apeluri Programul Alocare UE (mil. euro) Ghiduri în consultare

Ministerul Fondurilor Europene

2014-2020: Calendar lansări apeluri

ProgramulAlocare UE

(mil. euro)

Ghiduri în

consultare

2015

Apeluri

deschise

2015

Procent

alocare

lansată

2015

Nr.

lansări

apeluri

2016

Procent

alocare

de lansat

2016

Nr.

lansări

apeluri

2017

Infrastructură

Mare*9.418,52 21 0 0% 23 98,5% 3

Competitivitate 1.329,79 26 8 30,79% 18 69,21% 0

Capital Uman 4.326,84 6 0 0% 48 47,17% 12

Asistență Tehnică 212,77 1 1 n.a.dep.

continuăn.a.

dep.

continuă

Regional 6.600,00 6 0 0% 33 95,5% 0

Capacitate

Administrativă553,19 5 2 10% 10 60% 6

Pescuit și Afaceri

Maritime168,42 0 0 0% 27 38,48% 58

POAD 441 - - - - 16% -

TOTAL 23.050,53

*Din care 74 proiecte fazate, cu un buget total de 3.058,8 mil. euro contribuție UE, reprezentând aprox. 32,5% din alocarea POIM

Page 2: 2014-2020:Calendar lansări apeluri - fonduri-pocu.ro · Ministerul Fondurilor Europene 2014-2020:Calendar lansări apeluri Programul Alocare UE (mil. euro) Ghiduri în consultare

Ministerul Fondurilor Europene

Portofoliu proiecteInfrastructură Mare

Page 3: 2014-2020:Calendar lansări apeluri - fonduri-pocu.ro · Ministerul Fondurilor Europene 2014-2020:Calendar lansări apeluri Programul Alocare UE (mil. euro) Ghiduri în consultare

Ministerul Fondurilor Europene

Calendar proiecte majorepentru 2016

Page 4: 2014-2020:Calendar lansări apeluri - fonduri-pocu.ro · Ministerul Fondurilor Europene 2014-2020:Calendar lansări apeluri Programul Alocare UE (mil. euro) Ghiduri în consultare

Ministerul Fondurilor Europene

2014-2020: Programul Operaţional Competitivitate – AP I

Nr crt

Acţiune Alocare financiară

Lansări 2015 Lansări 2016

Beneficiari eligibili

Stadiu

1 1.1.1. Secţiunea A 53.716.500 29.842.50055,6%

23.874.00044,4%

Întreprinderi CDI Evaluare finalizată: 39 proiecte depuse, 443% din alocare apel

2 1.1.1. Secţiunea B 53.716.500 35.811.00066,7%

17.905.50033,3%

Clustere Evaluare finalizată: 8 proiecte depuse, 47% din alocare apel

3 1.1.1. Secţiunea F

Proiecte fazate

155.181.000

83.559.00054%

51.730.37546%19.891.625

Institute de CDI Finalizare etapă evaluare tehnico-ştiinţifică: 110 proiecte depuse, 1085% din alocareapel

4 1.1.3. Secţiunea E 97.405.920 97.405.920100%

- Organizaţii/ întreprinderi CDI

Evaluare individuală, urmează eval. In panel: 204 proiecte depuse, 386%

5 1.1.2. Secţiunea I 41.779.500 - 41.779.500100%

ANELIS Lansare Trimestrul I 2016

6 1.1.3. Secţiunea H 34.617.300 - 34.617.300100%

Organizaţii/ întreprinderi CDI

Lansare Trimestrul I 2016

7 OS 1.2. Proiecte majoreELI-NPDanubius-RI

155.181.000

-111.672.00043.509.000

IFIN-HHCISAEF

Contractare Trim. I 2016Contractare Trim. IV 2016

8 1.2.1. Secţiunea C 17.905.500 17.905.500100%

- Start-up şi spin-off Evaluare finalizată: 44 proiecte depuse, 42% din alocare apel

9 1.2.1. Secţiunea D 23.874.000 23.874.000100%

- Într. nou-înfiinţată inovatoare

Evaluare finalizată: 65 proiecte depuse, 307% din alocare apel

10 1.2.2. Instrumente financiare

59.685.000 - 59.685.000100%

Cf. evaluare ex-ante

În curs de pregătire

11 1.2.3. Secţiunea G 179.055.000

125.404.37170%

53.650.34730%

Organiz./ Inst. CDI Evaluare finalizată: 75 proiecte depuse, 130% din alocare apel

12 OS 1.3. Proiect tehnologic inovativ

62.549.880 - 62.549.880100%

Întreprinderi În curs de pregătire

Page 5: 2014-2020:Calendar lansări apeluri - fonduri-pocu.ro · Ministerul Fondurilor Europene 2014-2020:Calendar lansări apeluri Programul Alocare UE (mil. euro) Ghiduri în consultare

Ministerul Fondurilor Europene

2014-2020: Programul Operaţional Competitivitate

– AP IINr crt

Acţiune Alocare financiară

Lansări 2015

Lansări 2016

Beneficiari eligibili

Stadiu

1 2.1.1. NGN/NGAProiect RoNet

117.647.059 - 64.608.15953.038.900

Aut. Pb. CentraleMCSI

Lansare Trim. IV 2016În curs de contractare

2 2.2.1. Clustere inovare

59.730.801 59.730.801100%

- IMM/clustere Finalizare depunere proiecte 29.02.2016, s-au depus 121 proiecte, 120% din alocare apel

3 2.2.2. TIC pt. dezvoltarea afacerilor

4.742.648 - 4.742.648 Aut. Pb. Centrale Lansare Trim. IV 2016

4 2.3.1. E-guvernare /Open şi Big DataProiecte fazate

216.875.196 - 210.423.5026.451.694

Aut. Pb. CentraleANCPI/AADR

Lansare Trim. I 2016În curs de contractare

5 2.3.2. Securitate cibernetică

35.569.853 - 35.569.853 Aut. Pb. Centrale Lansare Trim. IV 2016

6 2.3.3. E-educaţie, e-sănătate, e-incluziune, e-cultură

195.634.191 - 195.634.191 Aut. Pb. Centrale Lansare Trim. IV 2016

Page 6: 2014-2020:Calendar lansări apeluri - fonduri-pocu.ro · Ministerul Fondurilor Europene 2014-2020:Calendar lansări apeluri Programul Alocare UE (mil. euro) Ghiduri în consultare

Ministerul Fondurilor Europene

2014-2020: Programul Operaţional Capital Uman (AP 1 - AP2)

Axa prioritară

Prioritate de investiții Lansări 2016

Nr. Descrierea priorității de investiții Alocare UE Data estimată de

lansare Alocare per apel

AP 1

8.ii Integrarea pe piața forței de muncă a tinerilor NEETs măsuri de ocupare (consiliere, formare profesională,

programe de ucenicie și stagii, stimularea angajatorilor în

vederea creării de locuri de muncă etc)

211.988.630

Martie 2016 � Aprox. 169 milioane auro (minimis)

� Aprox. 21 milioane auro (ajutor de stat)

� Aprox. 21 milioane auro (antreprenoriat)

AP 2

8.ii Integrarea pe piața forței de muncă a tinerilor NEETs măsuri de ocupare (consiliere, formare profesională,

programe de ucenicie și stagii, stimularea angajatorilor în

vederea creării de locuri de muncă etc)

320.860.137

Martie 2016 � Aprox. 120 milioane auro (minimis)

� Aprox. 32 milioane auro (ajutor de stat)

� Aprox. 32 milioane auro (antreprenoriat)

Înregistrarea tinerilor NEETs inactivi 41.387.850

Februarie 2016 � Aprox. 41 milioane euro

Page 7: 2014-2020:Calendar lansări apeluri - fonduri-pocu.ro · Ministerul Fondurilor Europene 2014-2020:Calendar lansări apeluri Programul Alocare UE (mil. euro) Ghiduri în consultare

Axa prioritară

Prioritate de investiții Lansări 2016

Nr. Descrierea priorității de investiții Alocare UE Data estimată de

lansare Alocare per apel

AP 3

8.i Creșterea ocupării și a nivelului de competențe pentru șomeri, persoane inactive, (informare, consiliere și orientare, formare

profesională, validarea competențelor, programe de ucenicie și

stagii, plasare pe piața muncii, stimularea angajatorilor în

vederea creării de locuri de muncă, prime de mobilitate etc)

459.923.099 Octombrie 2016 � Aprox. 40 mil euro

Noiembrie 2016 � Aprox. 57 mil euro

Noiembrie 2016 � Aprox. 100 mil euro

8.iii Sprijinirea activităţilor independente, a antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare (sprijin financiar

persoanelor fizice pentru înființarea de afaceri, consiliere –

elaborare planuri de afaceri, consultanță juridică, contabilitate,

marketing, formare profesională antreprenorială, mentorat

pentru dezvoltarea afacerii etc.)

284.010.731

Martie 2016 � Aprox. 29 mil euro

Decembrie 2016 � Aprox. 94 mil euro (tipul de produse financiare se va stabili în analiza ex ante)

8.v Adaptarea la schimbare a întreprinderilor, antreprenorilor și a lucrătorilor

� îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companii

� outplacement-ul lucrătorilor

147.871.817

Decembrie 2016 � Aprox. 50 mil euro

8.vii Modernizarea instituţiilor pieţei forţelor de muncă - serviciul public de ocupare a forţei de muncă – SPO şi creșterea satisfacției clienților SPO (instrumente/mecanisme/sisteme/proceduri/servicii, formare

etc.)

99.882.536

Martie 2016 � Aprox. 50 mil euro

10.iii Participarea la programe de formare profesională a angajaților la inițiativa angajatorilor

108.510.638

Septembrie 2016 � Aprox. 50 mil euro

2014-2020: Programul Operaţional Capital Uman (AP 3)

Ministerul Fondurilor Europene

Page 8: 2014-2020:Calendar lansări apeluri - fonduri-pocu.ro · Ministerul Fondurilor Europene 2014-2020:Calendar lansări apeluri Programul Alocare UE (mil. euro) Ghiduri în consultare

2014-2020: Programul Operaţional Capital Uman (AP 4)

Axa prioritară

Prioritate de investiții Lansări 2016

Nr. Descrierea priorității de investiții Alocare UE Data estimată de

lansare Alocare per apel

AP 4

9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, inclusiv roma

� Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi

excluziune socială din comunităţile marginalizate (roma, non-

roma)

� Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor

vulnerabile

371.932.022

Martie 2016 � Aprox. 101 mil euro

Mai 2016 � Aprox. 50 mil euro

9.iv

Îmbunătăţirea calității și accesului la servicii sociale și medicale

� Servicii sociale (instrumente/ proceduri/ mecanisme/

formare/ utilizare TIC/ consolidare rețea publică de asistență

socială comunitară etc.)

� Servicii medicale (instruire personal medical, consolidare

rețea publică de asistență medicală comunitară, programe

de screening etc

� Asigurarea tranziției de la sistemul de îngrijire de tip

instituționalizat către servicii oferite la nivelul comunității

pentru copii, tineri, persoane vârstnice, persoane cu

dizabilități.

457.100.000 Iunie 2016 � Aprox. 20 mil euro

Iulie 2016 � TBD

Septembrie 2016 � Aprox. 9 mil euro

� Martie 2016

� Iunie 2016

� Septembrie2016e

� Aprox. 44 mil euro

Iunie - Septembrie 2016

� Aprox. 108 mil euro

Noiembrie 2016 � Aprox. 58 mil euro

Septembrie 2016 � Aprox. 50 mil euro

9.v Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării 111.473.462 Noiembrie 2016 � Aprox. 74 mil euro

Ministerul Fondurilor Europene

Page 9: 2014-2020:Calendar lansări apeluri - fonduri-pocu.ro · Ministerul Fondurilor Europene 2014-2020:Calendar lansări apeluri Programul Alocare UE (mil. euro) Ghiduri în consultare

2014-2020: Programul Operaţional Capital Uman (AP 5)

Ministerul Fondurilor Europene

Axa prioritară

Prioritate de investiții Lansări 2016

Nr. Descrierea priorității de investiții Alocare UE Data estimată de

lansare Alocare per apel

AP 5 9.vi Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și de

excluziune socială din comunitățile marginalizate din:

� orașe cu peste 20.000 locuitori

� rural și orașe cu până la 20.000 locuitori

201.100.000

Martie/ Iulie 2016 � Aprox. 10 milioane euro

Octombrie 2016

� Aprox. 100 milioane euro

Martie/ aprilie 2016 (draft ghid)

� Aprox. 95 milioane euro

Page 10: 2014-2020:Calendar lansări apeluri - fonduri-pocu.ro · Ministerul Fondurilor Europene 2014-2020:Calendar lansări apeluri Programul Alocare UE (mil. euro) Ghiduri în consultare

2014-2020: Programul Operaţional Capital Uman (AP 6)

Axa prioritară

Prioritate de investiții Lansări 2016

Nr. Descrierea priorității de investiții Alocare UE Data estimată de

lansare Alocare per apel

AP 6

8.ii Integrarea pe piața forței de muncă a tinerilor NEETs– măsuri de reîntoarcere la sistemul de educație – a doua șansă

104.000.000 Martie 2016 � Aprox. 50 milioane euro

10.i Facilitarea accesului necondiționat la toate formele de educație timpurie, învățământ primar și secundar și, pe cale de consecință, reducerea părăsirii timpurii a școlii (asigurarea oportunităților de participare la educația timpurie, programe de tip ”a doua șansă”, diversificarea ofertelor educaționale, formare personal didactic, utilizarea soluțiilor digitale în procesul de predare-învățare etc.).

557.981.385 Martie 2016 � Aprox. 21 milioane euro

Martie 2016 � Aprox. 30 milioane euro

Martie 2016 � Aprox. 66 milioane euro

Martie 2016 � Aprox. 69 milioane euro

Martie 2016 � Aprox. 21 milioane euro

10.ii Creșterea participării la învățământul terțiar de calitate (diversificarea ofertelor educaționale, consolidarea

parteneriatelor cu sectorul privat, inclusiv din domeniul cercetării

și inovării, consiliere, formarea personalului didactic etc.)

261.083.778 Iulie 2016 � Aprox. 128 milioane euro

Iulie 2016 � Aprox. 15 milioane euro

Iulie 2016 � Aprox. 15 milioane euro

10.iii Creșterea participării la programe de învățare pe tot parcursul vieții (formare profesională inițială și continuă, validare competențe, informare, consiliere și orientare profesională etc.)

131.296.544 Iulie 2016 � Aprox. 9 milioane euro

Iulie 2016 � Aprox. 20 milioane euro

Ministerul Fondurilor Europene