2 latina 4 -...

4
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Catedra de Istorie antică şi arheologie Anul universitar 2008-2009 An III, semestrul VI I. InformaŃii generale despre curs Titlul disciplinei: Limba latină Codul: HAR 3206 Numărul de credite: 6 Ore de curs: 2 Locul de desfăşurare: clădirea Avram Iancu, etj. 3 Programarea în orar a activităŃilor: joi, 16-18 II. InformaŃii despre titularul de curs: Nume, titlul ştiinŃific: Andreea Mârza, asist. dr. InformaŃii de contact: e-mail:[email protected] III. Descrierea disciplinei: Cursul de limba latină urmăreşte introducerea studenŃilor în studiul limbii şi al vocabularului ei; cele două ore de curs vor cuprinde noŃiuni de gramatică, dar şi aplicaŃii pe text (Caesar, De bello Gallico); aceştia vor face exerciŃii de citire, iar cuvintele cele mai importante vor fi explicate şi li se va da familia de cuvinte. Spre finalul semestrului studenŃii vor fi capabili să citească, să recunoască diferite cuvinte dintre părŃile de vorbire studiate şi să le ştie caracteriza. Toate acestea se vor putea realiza pe baza aplicaŃiilor pe text. IV. Bibliografia obligatorie: 1. Barbu, N.I.- Vasilescu, T.I., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1969. 2. Bujor, I. – Chiriac, Fr., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1971. 3. Ghemeş Il., Morfologie latină, Sibiu, 2001. 4. Lascu, Nicolae, Manual de limba latină pentru învăŃământul superior, Bucureşti, 1957. 5. Matei, Virgil, Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1994. 6. Pârlog, Maria, Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1996.

Transcript of 2 latina 4 -...

Page 1: 2 latina 4 - hiphi.ubbcluj.rohiphi.ubbcluj.ro/planuri/Public/File/syllabus/istorie/latina_arheo... · Barbu, N.I.- Vasilescu, T.I., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1969. 2. Bujor,

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie Catedra de Istorie antică şi arheologie Anul universitar 2008-2009 An III, semestrul VI

I. InformaŃii generale despre curs Titlul disciplinei: Limba latină

Codul: HAR 3206 Numărul de credite: 6 Ore de curs: 2 Locul de desfăşurare: clădirea Avram Iancu, etj. 3 Programarea în orar a activităŃilor: joi, 16-18

II. InformaŃii despre titularul de curs:

Nume, titlul ştiinŃific: Andreea Mârza, asist. dr. InformaŃii de contact: e-mail:[email protected] III. Descrierea disciplinei:

Cursul de limba latină urmăreşte introducerea studenŃilor în studiul limbii şi al vocabularului ei;

cele două ore de curs vor cuprinde noŃiuni de gramatică, dar şi aplicaŃii pe text (Caesar, De bello

Gallico); aceştia vor face exerciŃii de citire, iar cuvintele cele mai importante vor fi explicate şi li se va

da familia de cuvinte. Spre finalul semestrului studenŃii vor fi capabili să citească, să recunoască

diferite cuvinte dintre părŃile de vorbire studiate şi să le ştie caracteriza. Toate acestea se vor putea

realiza pe baza aplicaŃiilor pe text.

IV. Bibliografia obligatorie: 1. Barbu, N.I.- Vasilescu, T.I., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1969.

2. Bujor, I. – Chiriac, Fr., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1971.

3. Ghemeş Il., Morfologie latină, Sibiu, 2001.

4. Lascu, Nicolae, Manual de limba latină pentru învăŃământul superior, Bucureşti, 1957.

5. Matei, Virgil, Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1994.

6. Pârlog, Maria, Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1996.

Page 2: 2 latina 4 - hiphi.ubbcluj.rohiphi.ubbcluj.ro/planuri/Public/File/syllabus/istorie/latina_arheo... · Barbu, N.I.- Vasilescu, T.I., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1969. 2. Bujor,

V. Planificarea întâlnirilor intermediare:

Săptămâna I: Introducere

•••• Prezentarea cursului pentru semestrul în curs.

Săptămâna II : PropoziŃiile circumstanŃiale: consecutivă

•••• Elementele corelative din regentă care o anunŃă şi conjuncŃiile care o introduc;

exemplificarea subordonatei; exprimarea ei şi prin alte propoziŃii.

•••• Caes., BG, VI, 21, 1-2.

Bibliografie: Lascu, p. 263-264.

Matei, p. 281-282.

Săptămâna III: PropoziŃiile circumstanŃiale: consecutivă (continuare)

•••• Elementele corelative din regentă care o anunŃă şi conjuncŃiile care o introduc;

exemplificarea subordonatei; exprimarea ei şi prin alte propoziŃii.

•••• Caes., BG, VI, 21, 2-3.

Bibliografie: Lascu, p. 263-264.

Matei, p. 281-282.

Săptămâna IV: PropoziŃiile circumstanŃiale: cauzală

•••• ConjuncŃiile care o introduc; exemplificarea subordonatei; exprimarea ei şi prin alte

propoziŃii;

•••• Caes., BG, VI, 21, 4-5.

Bibliografie: Lascu, p. 255-257.

Matei, p. 271-272.

Săptămâna V: PropoziŃiile circumstanŃiale: cauzală (continuare)

•••• ConjuncŃiile care o introduc; exemplificarea subordonatei; exprimarea ei şi prin alte

propoziŃii;

•••• Caes., BG, VI, 22, 1-3.

Bibliografie: Lascu, p. 255-257.

Matei, p. 271-272.

Săptămâna VI: PropoziŃiile circumstanŃiale: comparativă

•••• Elementele corelative din regentă care o anunŃă şi conjuncŃiile care o introduc;

exemplificarea subordonatei; exprimarea ei şi prin alte propoziŃii;

•••• Caes., BG, VI, 22, 3-4.

Page 3: 2 latina 4 - hiphi.ubbcluj.rohiphi.ubbcluj.ro/planuri/Public/File/syllabus/istorie/latina_arheo... · Barbu, N.I.- Vasilescu, T.I., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1969. 2. Bujor,

Bibliografie: Lascu, p. 272-274.

Matei, p. 283-285.

Săptămâna VII: PropoziŃiile circumstanŃiale: comparativă (continuare)

•••• Elementele corelative din regentă care o anunŃă şi conjuncŃiile care o introduc;

exemplificarea subordonatei; exprimarea ei şi prin alte propoziŃii;

•••• Caes., BG, VI, 23, 1-2.

Bibliografie: Lascu, p. 272-274.

Matei, p. 283-285.

Săptămâna VIII: PropoziŃiile circumstanŃiale: temporală

•••• ConjuncŃiile care o introduc; exemplificarea subordonatei; exprimarea ei şi prin alte

propoziŃii.

•••• Caes., BG, VI, 23, 2-4.

Bibliografie: Lascu, p. 259-263.

Matei, p. 269-270.

Săptămâna IX: PropoziŃiile circumstanŃiale: temporală (continuare)

•••• ConjuncŃiile care o introduc; exemplificarea subordonatei; exprimarea ei şi prin alte

propoziŃii.

•••• Caes., BG, VI, 23, 4-6.

Bibliografie: Lascu, p. 259-263.

Matei, p. 269-270.

Săptămâna X: PropoziŃiile circumstanŃiale: temporală (continuare)

•••• ConjuncŃiile care o introduc; exemplificarea subordonatei; exprimarea ei şi prin alte

propoziŃii.

•••• Caes., BG, VI, 23, 6-7.

Bibliografie: Lascu, p. 259-263.

Matei, p. 269-270.

Săptămâna XI: Recapitularea subordonatelor studiate

• Caes., BG, VI, 23, 7-8.

Săptămâna XII: PropoziŃia concesivă

•••• Particulele care o anunŃă în regentă; conjuncŃiile care o introduc;

•••• Exprimarea concesiei şi prin alte tipuri de propoziŃii.

Page 4: 2 latina 4 - hiphi.ubbcluj.rohiphi.ubbcluj.ro/planuri/Public/File/syllabus/istorie/latina_arheo... · Barbu, N.I.- Vasilescu, T.I., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1969. 2. Bujor,

•••• Caes., BG, VI, 23, 8-9.

Bibliografie: Matei, p. 273-274.

Lascu, p. 268-270.

Săptămâna XIII: PropoziŃia concesivă (continuare)

•••• Particulele care o anunŃă în regentă; conjuncŃiile care o introduc;

•••• Exprimarea concesiei şi prin alte tipuri de propoziŃii.

•••• Caes., BG, VI, 24, 1-2.

Bibliografie: Matei, p. 273-274.

Lascu, p. 268-270.

Săptămâna XIV: Recapitulare

VI. Modul de evaluare:

• participarea la discuŃii în cadrul întâlnirilor.......................... 30% din notă

• examenul final.................................................... 70% din notă

VII. Detalii organizatorice, gestionarea situaŃiilor excepŃionale:

• prezenŃa la ore este facultativă

• activitatea în cadrul seminarului va fi luată în considerare

• în cazul fraudării examenului se va acorda nota 4 (patru)

VIII. Bibliografia opŃională:

• Orice manual de limba latină folosit în liceu sau gramatici de limba latină într-una din limbile

cunoscute de studenŃi.