* Numãr: 140 -...

of 18 /18
Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS * Numãr: 140 Cristina Rotaru în Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, 'Drept penal, Partea specială II, Curs tematic, Ediția 3', Editura C.H.Beck, București, 1 pag., 2019 para: Antoniu George, Toader Tudorel, Brutaru Versavia, Danes Stefan, Duvac Constantin, Griga Ioan, Ifrim Ion, Ivan Gheorghe, Rusu Ion, ș.a., 'Coord. Tudorel Toader, George Antoniu, EXPLICAȚIILE NOULUI COD PENAL, Vol. IV, Contributie personala: Titlul VII, Generalitati - pp. 579-596; Titlul VII, Capitolul I - pp. 597-640; Capitolul II - pp. 641-706 si Capitolul III, prim autor, pp. 707-750', Editura Universul Juridic, București, Academia Română - Institutul de Cercetari Juridice, ISBN:978-606673-341-0, 892 pag., 2016 Adrian Radu, 'Infracțiuni rutiere, Comentarii și jurisprudență', pp.21-450, Editura Hamangiu, București, ISBN:978-606-27-0885-6, 430 pag., 2017 para: Antoniu George, Toader Tudorel, Brutaru Versavia, Danes Stefan, Duvac Constantin, Griga Ioan, Ifrim Ion, Ivan Gheorghe, Rusu Ion, ș.a., 'Coord. Tudorel Toader, George Antoniu, EXPLICAȚIILE NOULUI COD PENAL, Vol. IV, Contributie personala: Titlul VII, Generalitati - pp. 579-596; Titlul VII, Capitolul I - pp. 597-640; Capitolul II - pp. 641-706 si Capitolul III, prim autor, pp. 707-750', Editura Universul Juridic, București, Academia Română - Institutul de Cercetari Juridice, ISBN:978-606673-341-0, 892 pag., 2016 Mariana BUDA, 'Catalan, Basque and Galician. Regional Languages at the Borders of Spain. The Culture of Region', The Image of the Other in the European Intercultural Dialogue, pp.177-195, 2017 para: , 'BEFORE THE PACT: THE EARLY STAGE OF THE SPANISH TRANSITION TO DEMOCRACY', Buletin Stiintific- Scientific Bulletin, 2012 O JABA, II RUSU, 'MANAGEMENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF ADULTS', 2017 para: Darie Alexandru, , 'Educaţia adulţilor din mediul rural : Experienţe româneşti interbelice', Editura Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN: 973-30-5475-5, 86 pag., 1997 F STERIAN, 'BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ DE LINGVISTICĂ', 2017 para: Munteanu Cristinel, 'Aristotel, Quintilian et alii despre sinonime şi sinonimie', „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.1, Editura Galaţi University Press, 11 pag., 2008 M Costache, TN Chiriluţă, 'The Duality of Categories of Persons for Whom Civil Liability Is Involved. Aspects of Civil Law and Family Law', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2017 para: Lupșan Gabriela, 'Dreptul familiei', Editura Junimea, 304 pag., 2001 D Macarie, 'Romanian proverb relatioships antonimy', The Proceedings of the International Conference, 2017 para: Munteanu Cristinel, 'Eugeniu Coşeriu, Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală, Traducere din limba engleză - Notă preliminară, comentarii şi postfaţă', Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 20 pag., 2016 Pagina 1

Embed Size (px)

Transcript of * Numãr: 140 -...

Page 1: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

* Numãr: 140Cristina Rotaru în Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, 'Drept penal, Partea specială II, Curs tematic, Ediția 3', Editura C.H.Beck, București, 1 pag., 2019 para: Antoniu George, Toader Tudorel, Brutaru Versavia, Danes Stefan, Duvac Constantin, Griga Ioan, Ifrim Ion, Ivan Gheorghe, Rusu Ion, ș.a., 'Coord. Tudorel Toader, George Antoniu, EXPLICAȚIILE NOULUI COD PENAL, Vol. IV, Contributie personala: Titlul VII, Generalitati - pp. 579-596; Titlul VII, Capitolul I - pp. 597-640; Capitolul II - pp. 641-706 si Capitolul III, prim autor, pp. 707-750', Editura Universul Juridic, București, Academia Română - Institutul de Cercetari Juridice, ISBN:978-606673-341-0, 892 pag., 2016Adrian Radu, 'Infracțiuni rutiere, Comentarii și jurisprudență', pp.21-450, Editura Hamangiu, București, ISBN:978-606-27-0885-6, 430 pag., 2017 para: Antoniu George, Toader Tudorel, Brutaru Versavia, Danes Stefan, Duvac Constantin, Griga Ioan, Ifrim Ion, Ivan Gheorghe, Rusu Ion, ș.a., 'Coord. Tudorel Toader, George Antoniu, EXPLICAȚIILE NOULUI COD PENAL, Vol. IV, Contributie personala: Titlul VII, Generalitati - pp. 579-596; Titlul VII, Capitolul I - pp. 597-640; Capitolul II - pp. 641-706 si Capitolul III, prim autor, pp. 707-750', Editura Universul Juridic, București, Academia Română - Institutul de Cercetari Juridice, ISBN:978-606673-341-0, 892 pag., 2016Mariana BUDA, 'Catalan, Basque and Galician. Regional Languages at the Borders of Spain. The Culture of Region', The Image of the Other in the European Intercultural Dialogue, pp.177-195, 2017 para: , 'BEFORE THE PACT: THE EARLY STAGE OF THE SPANISH TRANSITION TO DEMOCRACY', Buletin Stiintific-Scientific Bulletin, 2012

O JABA, II RUSU, 'MANAGEMENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF ADULTS', 2017 para: Darie Alexandru, , 'Educaţia adulţilor din mediul rural : Experienţe româneşti interbelice', Editura Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN:973-30-5475-5, 86 pag., 1997

F STERIAN, 'BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ DE LINGVISTICĂ', 2017 para: Munteanu Cristinel, 'Aristotel, Quintilian et alii despre sinonime şi sinonimie', „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.1, Editura Galaţi University Press, 11 pag., 2008

M Costache, TN Chiriluţă, 'The Duality of Categories of Persons for Whom Civil Liability Is Involved. Aspects of Civil Law and Family Law', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2017 para: Lupșan Gabriela, 'Dreptul familiei', Editura Junimea, 304 pag., 2001

D Macarie, 'Romanian proverb relatioships antonimy', The Proceedings of the International Conference, 2017 para: Munteanu Cristinel, 'Eugeniu Coşeriu, Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală, Traducere din limba engleză - Notă preliminară, comentarii şi postfaţă', Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 20 pag., 2016

Pagina 1

Page 2: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

F STERIAN, 'BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ DE LINGVISTICĂ', 2017 para: Munteanu Cristinel, 'Despre terminologia lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu (principii, distincţii, concepte)', Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu (editori Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Alice Toma, Rodica Zafiu), Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 16 pag., 2011

I David, 'Manifestări ale sacrului și profanului la nivelul structurilor fixe cu nume proprii. Numele și numirea', 2017 para: Munteanu Cristinel, 'Frazeologie românească. Formare şi funcţionare', Editura Institutul European, Iaşi, 200 pag., 2013

F STERIAN, 'BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ DE LINGVISTICĂ', 2017 para: Munteanu Cristinel, 'Problema neologismelor (ca împrumuturi) din perspectiva politicii culturii', „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.III, Editura Europlus, Galaţi, 11 pag., 2010

Ionuţ Borlan, 'Amânarea aplicării pedepsei în teoria şi practica dreptului penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2017 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

F STERIAN, 'BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ DE LINGVISTICĂ', 2017 para: Munteanu Cristinel, Silvia Munteanu, 'Translating Wellerisms in the Romanian Versions of Charles Dickens’ The Pickwick Papers', „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, Vol.LV, 2012

UNGUREANU ELENA, 'INTERTEXT ŞI HYPERTEXT: STUDIU SEMIOTICO-LINGVISTIC', ACADEMIA DE ŞTIINTE A MOLDOVEI. INSTITUTUL DE FILOLOGIE, pp.1-46, 2017 para: Munteanu Cristinel, 'Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului', Limba Romana, Revista de stiinta si cultura, Chisinau, Nr.2, Vol.XXIV, 2014

Sergiu-Lucian Sorcaru, Sergiu Vladescu, 'Brexit's Influence on the FDI in the European Area', EIRP Proceedings [The 12th Edition of the International Conference “European Integration. Realities and Perspectives” (Danubius University of Galaţi, May 19, 2017)], pp.361-367, 2017 para: Iftode Florinel, Pîrju Ionel Sergiu, 'Contemporary globalization, the transition from border to integration', 9 th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University May, 2013, 2013

LH CĂRĂUŞU, 'Retorică şi pragmatică publicistică.„Figuri de construcţie” şi strategii persuasive în titlurile de articole din presa românească actuală', 2017 para: Munteanu Cristinel, 'Ut poesis linguistica (sau despre relaţia lingviştilor cu discursul repetat)', Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine (coordonat de Luminiţa Hoarţă Cărăuşu), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 13 pag., 2007

Pagina 2

Page 3: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

Mirela Atanasiu, 'RADICALIZATION IN EUROPE IN THE CONTEXT OF MUSLIM IMMIGRATION', INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE STRATEGIES XXI, pp.164-170, 2016 para: Iftode Florinel, 'Europe Being Islamized - A Consequence of the Islamic Religion?', EIRP 2016, 2016

T Bocănială, 'Improving the Regulatory Framework for the Legal Status of Applicants for International Protection in the Context of the implementation of Relocation Mechanisms', European Integration-Realities and Perspectives, 2016 para: Savenco Iulian Georgel, 'Bureaucracy – Angel or Demon?', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.3, 2011

Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiș, Mirela Gorunescu, Costică Păun, Maxim Dobrinoiu, Norel Neagu, Mircea Constantin Sinescu, 'Noul Cod penal, comentat, Partea specială, Ediția a III-a, revăzută și adăugită', pp.722-734, Editura Universul Juridic, București, 13 pag., 2016 para: Rusu Ion, 'INFRACŢIUNI SPECIFICE CIRCULAŢIEI ŞI TRANSPORTURILOR FEROVIARE', Editura Pro Universitaria, Bucureşti, ISBN:978-973-129-389-9, 442 pag., 2009

Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, 'Drept penal. Partea specială II, Curs Universitar, Curs tematic', pp.435-435, Editura C.H.Beck, București, 1 pag., 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'INFRACŢIUNILE CONTRA SIGURANŢEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE ÎN DREPTUL PENAL ROMȂN', Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISBN:978-606-673-367-0, 372 pag., 2014

MI Bălan-Rusu, 'Recognition and Enforcement of Foreign Judgments if the Convicted Person is in Romania. Critical Observations', European Integration-Realities and Perspectives, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, 'Drept penal. Partea specială II, Curs Universitar, Curs tematic', pp.414-430, Editura C.H.Beck, București, 17 pag., 2016 para: Antoniu George, Toader Tudorel, Brutaru Versavia, Danes Stefan, Duvac Constantin, Griga Ioan, Ifrim Ion, Ivan Gheorghe, Rusu Ion, ș.a., 'Coord. Tudorel Toader, George Antoniu, EXPLICAȚIILE NOULUI COD PENAL, Vol. IV, Contributie personala: Titlul VII, Generalitati - pp. 579-596; Titlul VII, Capitolul I - pp. 597-640; Capitolul II - pp. 641-706 si Capitolul III, prim autor, pp. 707-750', Editura Universul Juridic, București, Academia Română - Institutul de Cercetari Juridice, ISBN:978-606673-341-0, 892 pag., 2016

Pagina 3

Page 4: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

G. Bodoroncea, V. Cioclei. I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-M. Vasile, 'Codul penal, Comentariu pe articole, Ediția 2', pp.1122-1136, Editura C.H. Beck, București, 15 pag., 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'INFRACŢIUNILE CONTRA SIGURANŢEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE ÎN DREPTUL PENAL ROMȂN', Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISBN:978-606-673-367-0, 372 pag., 2014

Manuela Panaitescu, Mariana Trandafir, 'The European Funds, Risk and Challenge for Managers', European Integration - Realities and Perspectives Proceedings, pp.294-299, 2016, https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=531951 para: Marchis Gabriela, 'The Absorption of European Funds. Premise of Romanian Business Environment Development', 6th Edition of International Conference The European Integration – Realities and Perspectives Proceedings, Editura Danubius University Press Galati, 6 pag., 2011

George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), 'Explicaţiile noului Cod penal. Volumul IV. (Articolele 257-366)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

Florian COMAN, 'MANAGEMENTUL INVESTIGĂRII INFRACŢIUNILOR INFORMATICE. PERSPECTIVE DE COMBATERE A FENOMENULUI', pp.1-29, 2016 para: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Spălarea banilor : aspecte juridico-penale', Editura Universul Juridic, București, 10 pag., 2013

G Oxana, 'ROMANUL LUI VLADIMIR BEȘLEAGĂ (LUMEA ARTISTICĂ, PERSONAJE, TEHNICI NARATIVE)', 2015 para: , 'Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară', „Limba română”, Chişinău, Nr.7-8, Vol.XVIII, 2008

C Peneoasu, 'Judicial Individualization of Punishment in Special Situations. Judge's Role in these Cases', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2015 para: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

T Bocaniala, 'Considerations on the Improvement of the Legal Framework Necessary for Preventing and Combating Violence against Women in the European Union', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2015 para: Savenco Iulian Georgel, 'Bureaucracy – Angel or Demon?', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.3, 2011

Veronica Oneț, 'LITERARY ONOMASTICS: THEORETICAL GUIDELINES REGARDING THE ANTHROPONYMS IN THE ROMANIAN FAIRY TALES', ARHIPELAG XXI PRESS, pp.761-772, ISBN:978-606-8624-21-1, 2015 para: , 'Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, aplicaţii şi interviuri', Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 200 pag., 2012

Pagina 4

Page 5: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.49-49, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistenţa judiciară în materie penală la nivel european', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

Chutinon Putthiwanit, 'Demanding Culture: A Study of Excessive Competition and Innovation and Managerial Implications for Multinational Enterprises', EIRP Proceedings, Vol.10, ISSN:2067 – 9211, pp.664-670, 2015, http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1658 para: Câmpeanu Aida Mariana, Pîrju Ionel Sergiu, 'The specificity of the organizational culture in European Management', International Conference of European Integration-Realities and Perspectives, Danubius University of Galați, 2010

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.40-42, Editura Universul Juridic, București, 3 pag., 2015 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Extrădarea activă', Revista de Drept Penal, Nr.3, 2010

SAVU COSMINA SILVIANA, 'IMPACTUL PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ SI GLOBALIZARE ASUPRA TURISMULUI', UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA, pp.1-202, 2015 para: Bran Florina, Istrate I., Turtureanu Anca Gabriela, 'Economia turismului şi mediul înconjurător', Editura Economică, ISBN:973-9198-42-2, 288 pag., 1996

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.44-50, Editura Universul Juridic, București, 7 pag., 2015 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Constanţa ENEA, Constantin ENEA, 'THE OBJECTIVES TO BE CONSIDERED IN MEASURING THE IMPACT OF „GREEN TOURISM” IN ROMANIA', PROCEEDINGS OF THE 9th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE, BUCHAREST, ROMANIA, pp.968-975, 2015 para: Bran Florina, Istrate I., Turtureanu Anca Gabriela, 'Economia turismului şi mediul înconjurător', Editura Economică, ISBN:973-9198-42-2, 288 pag., 1996

IG Savenco, 'Political Party Funding in Romania-One Step Forward, Two Steps Back?', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2015 para: Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'THE PRINCIPLE OF NON DISCRIMINATION AND THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES IN THE EUROPEAN JUDICIAL SPACE', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, 2010

Pagina 5

Page 6: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

MI Balan-Rusu, 'Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the Case Where a Convicted Person is in Romania', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2015 para: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.291-291, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 para: Rusu Ion, 'Asistenţa juridică în materie penală între Uniunea Europeană şi Japonia. Observaţii critice', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.4, 2011

MAI al Republicii Moldova, C Ion, 'EMITEREA, EFECTELE JURIDICE ȘI CONTROLUL LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE ŞI FAPTELOR ASIMILATE LOR', cnaa.md, 2015 para: Negruț Vasilica, 'Drept administrativ', Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ISBN:978-973-30-2091-2, 402 pag., 2008

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.80-80, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 para: Rusu Ion, 'INDIVIDUALIZAREA SANCŢIUNILOR DE DREPT PENAL – Curs master', Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISBN:978-973-127-533-8, 578 pag., 2011

A Popa, 'Culture and Cooperation during the Interwar Period', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2015 para: Maftei Jana, 'Drept diplomatic şi consular', Editura Universitară „Danubius”, Galaţi, ISBN:978-606-533-322-2, 150 pag., 2013

B MAIA, 'PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂȚII ȘI CONTROLULUI DE GESTIUNE ÎN ÎNTREPRINDERILE PRODUCĂTOARE DE MOBILĂ', cnaa.md, 2015 para: Luca Iamandi, Mazarachi Chimon, Nicolai Maria, 'Contabilitate aplicată', Editura Naţional, ISBN:973-97768-2-5, 294 pag., 1996

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.81-81, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 para: Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor în Uniunea Europeană', Dreptul, Nr.2, 2010

MI Balan-Rusu, 'Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the Case Where a Convicted Person is in Romania', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2015 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Pagina 6

Page 7: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.44-46, Editura Universul Juridic, București, 3 pag., 2015 para: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.45-45, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 para: Bălan-Rusu Minodora Ioana, Rusu Ion, 'Particularităţile executării mandatului european de arestare în cazul infracţiunilor transfrontaliere', Dreptul, Nr.9, 2011

Lăpăduşi, Mihaela Loredana, 'Indicators of Current Assets that Succinctly Express the Performance of Their Use', Ovidius University Annals, Series Economic Sciences, Nr.2, Vol.15, pp.453-457, 2015, http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15829383&AN=113732274&h=Gxv1cptyhPGjAigUYim4rVcfHxnjxWo3W81F1RR84ZSDcsqpcYHwtJxAFrAZfWRpr5N3xIO4bDtE3Fivg83LzA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15829383%26AN%3d113732274 para: Andronic Bogdan, 'Performanţa firmei – Abordare J Maftei, 'Some Aspects of Citizenship from the Perspective of International Law', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2015 para: Savenco Iulian Georgel, 'BRÈVES CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LE LIEN ENTRE LA CITOYENNETÉ NATIONALE ET LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.2, 2006

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.294-318, Editura Universul Juridic, București, 25 pag., 2015 para: Rusu Ion, 'Asistenţa judiciară penală între România şi Statele Unite ale Americii', Revista de Drept Penal, Nr.4, 2009

G Modiga, 'Citizens' Rights and Freedoms in the European Union', European Integration-Realities and Perspectives, 2015 para: Goga Gina Livioara, 'The Sources of Administrative Law and their Role in Consecrating the Administrative Space of European Union', EIRP 2012 Proceedings, 2012

V. Dobrinoiu, I. Pascu, M. A. Hotca, I. Chiș, M. Gorunescu N. Neagu, M. Dobrinoiu, M. C. Sinescu, 'Noul Cod penal, comentat, Vol. II, Partea specială, ediția a II-a, revăzută și adăugită', pp.686-694, Editura Universul Juridic, București, 9 pag., 2014 para: Rusu Ion, 'INFRACŢIUNI SPECIFICE CIRCULAŢIEI ŞI TRANSPORTURILOR FEROVIARE', Editura Pro Universitaria, Bucureşti, ISBN:978-973-129-389-9, 442 pag., 2009

J Maftei, 'Succession of States in respect of Treaties', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2014 para: Negruț Vasilica, 'Drept administrativ', Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ISBN:978-973-30-2091-2, 402 pag., 2008

Pagina 7

Page 8: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

CE Coca, G Ulian, RE Faida, 'Tax Evasion, an Integral Part of Corruption', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2014 para: Pocora Mihail Silviu, Pocora Monica, 'Offences Against Patrimony Passing-by Trust', Universul Juridic, 2014

G Marchis, 'EU Funding for 2014-2020–Upcoming Opportunities and Challenges', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2014 para: Maftei Jana, Negruț Vasilica, 'QUALITY IMPROVEMENT AND SIMPLIFICATION OF NATIONAL RULES IN SMES', Euroeconomica, Nr.5, Vol.30, 2011

R Bosneagu, F Sorescu ș.a., 'Economic Development of the Black Sea Riparian Countries during 2004-2012', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2014 para: Pocora Mihail Silviu, Pocora Monica, 'Offences Against Patrimony Passing-by Trust', Universul Juridic, 2014

I Savenco, 'Restriction of certain rights and freedoms in the Romanian Constitution', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2014 para: Maftei Jana, 'Drept internaţional public', Editura Pro Universitaria Bucureşti, ISBN:978-973-129-750-7, 150 pag., 2010

G Modiga, 'European Citizenship between Past and Future', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2014 para: Duret Gabriela Nicoleta, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Necşulescu Ecaterina, Duret Nicu, Pocora Mihail Silviu, 'Values of the European Citizenship under the legal membership or quality', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

Al. Boroi, 'Drept penal, Partea generală, Conform noului Cod penal, Curs universitar, ediția 2', pp.4-121, Editura C. H. Beck, București, 118 pag., 2014 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

CRISTINA MICU, LOREDANA TUTA, 'TOURISM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT', University of Pitesti, The Faculty of Economic Sciences, LUCRARI STIINTIFICE, SERIA I, Nr.4, Vol.10, pp.1-4, 2014 para: Bran Florina, Istrate I., Turtureanu Anca Gabriela, 'Economia turismului şi mediul înconjurător', Editura Economică, ISBN:973-9198-42-2, 288 pag., 1996

Ion ROCEANU, Eduard VITALIS, Mihai ZODIAN, 'ROLUL REŢELELOR DE SOCIALIZARE ÎN GENERAREA ŞI EVOLUŢIA CRIZELOR POLITICE ŞI ECONOMICE', pp.1-60, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 60 pag., 2014 para: Miroiu Adrian, Ungureanu Radu-Sebastian, Biro Daniel, , Toderean Olivia, Apahideanu Ionuţ, Soare Simona, Secrieru Stanislav, Ungureanu Radu-Sebastian, 'MANUAL de relații internaționale', Editura Polirom, ISBN:973-46-0429-5, 351 pag., 2006

Pagina 8

Page 9: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

I Savenco, 'Restriction of certain rights and freedoms in the Romanian Constitution', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2014 para: Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'The Legal Status of Complementary Concepts of Freedom and Liability', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, Nr.2, 2011

, 'Using Appreciative Inquiry in Developing Intellectual Capital in Mihail Kogalniceanu University', Global Perspectives on Higher Education, Science and Technology, 2013, pp.1-10, ISBN:978-964-196-194-9, 2013, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2366725 para: , 'BEFORE THE PACT: THE EARLY STAGE OF THE SPANISH TRANSITION TO DEMOCRACY', Buletin Stiintific-Scientific Bulletin, 2012

Andrei Milca, 'Fețele lui Ianus și măștile scriitorului. Eugen Barbu. Viața și opera', pp.467-467, Editura Niculescu, București, 1 pag., 2013 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2013

Oişteanu A., 'Rauschgift in der rumänischen Kultur: Geschichte, Religion und Literatur', books.google.com, 2013 para: Frosin Constantin, 'Dicţionar de argou Francez-Român', Editura Nemira, Bucureşti, 160 pag., 1996

Tidor, Adriana; Morar, Liviu, 'CHANGING ORGANIZATIONAL CULTURE FOR ENTERPRISE PERFORMANCE', Economic and Social Development: Book of Proceedings, pp.1361-1368, 2013, https://search.proquest.com/openview/2ce2e9da9a760e585381f88d2780f4a7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2033472 para: Câmpeanu Aida Mariana, Pîrju Ionel Sergiu, 'The specificity of the organizational culture in European Management', International Conference of European Integration-Realities and Perspectives, Danubius University of Galați, 2010

Antonio Sandu, 'Using Appreciative Inquiry in Developing Intellectual Capital in Mihail Kogalniceanu University', Intellectual Capital Management: Global Perspectives on Higher Education, Science and Technology, pp.1-10, ISBN:978-964-196-194-9, 2013 para: , 'BOOK REVIEW - John McClintock, The Uniting of Nations: An Essay on Global Governance', Eastern Journal of European Studies, Nr.1, Vol.2, 2011

AC Nuţă, AG Turtureanu, 'Does Economic Crisis Affect Sustainable Development?', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2012 para: Nuţă Florian Marcel, 'Public environmental spending and the economic growth in Romania', Euroeconomica, Nr.3, Vol.29, 2011

MI Balan-Rusu, 'Exchange of Information on Traffic Violations Affecting the Road Safety in the European Union', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Pagina 9

Page 10: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

MI Balan-Rusu, 'European Warrant for Obtaining Evidence', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI Balan-Rusu, 'The European Arrest Warrant', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI Balan-Rusu, 'Exchange of Information on Traffic Violations Affecting the Road Safety in the European Union', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2012 para: Rusu Ion, 'Monitoring the Probation Measures and Alternative Penalties in the European Union. Critical Remarks', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.6, 2010

Antonio Momoc, 'Capcanele politice ale sociologiei interbelice. Școala gustiană între carlism și legionarism', pp.407-407, Editura Curtea Veche, București, 1 pag., 2012 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2012

N. Neagu, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală (Teorie și practică judiciară)', pp.19-175, Editura Universul Juridic, București, 157 pag., 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI Balan-Rusu, 'European Warrant for Obtaining Evidence', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2012 para: Rusu Ion, 'The European arrest warrant according to the latest changes and additions', Proceedings of 5th International Conference – European Integration Realities and Perspectives, Danubius University, Galatz, Romania, 2010

MI Balan-Rusu, 'European Warrant for Obtaining Evidence', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2012 para: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

V.Roncea, Gh.Buzatu, 'Documente din arhiva Corneliu Zelea Codreanu', Vol.I, pp.4-4, Editura TipoMoldova, Iași, 1 pag., 2012 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2012

Pagina 10

Page 11: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

Mihaela Teodor, 'Anatomia Cenzurii. Comunizarea Presei din România. 1944-1947', pp.331-331, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 1 pag., 2012 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2012

Radu Florian Bruja, 'Extrema Dreaptă în Bucovina', pp.426-426, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 1 pag., 2012 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2012

Dorin-Liviu Bîtfoi, 'Așa s-a născut omul nou: În România anilor 50’', pp.686-686, Editura Compania, București, 1 pag., 2012 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2012

MI Balan-Rusu, 'The European Arrest Warrant', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2012 para: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

Horia Bozdoghină, 'Antisemitismul lui A.C.Cuza în politica românească', pp.250-250, Editura Curtea Veche, București, 1 pag., 2012 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2012

V. Dobrinoiu, I. Pascu, M. A. Hotca, I. Chiș, M. Gorunescu N. Neagu, M. Dobrinoiu, M. C. Sinescu, 'Noul Cod penal, comentat, Vol. II, Partea specială', pp.743-756, Editura Universul Juridic, București, 14 pag., 2012 para: Rusu Ion, 'INFRACŢIUNI SPECIFICE CIRCULAŢIEI ŞI TRANSPORTURILOR FEROVIARE', Editura Pro Universitaria, Bucureşti, ISBN:978-973-129-389-9, 442 pag., 2009

RM Toma, 'Euroregion and Local Economic Development', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2012 para: Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Strategii de dezvoltare comunitară şi regională', Editura Fundaţia Academică Danubius, Galaţi, ISBN:978-973-8409-80-4, 193 pag., 2006

Ana Maria Balan, Andra Maria Fântânariu, 'VIEWS ON SUSTAINABLE TOURISM IN ROMANIA, THROUGH COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY', bursedoctorale.ro, pp.1-9, 2011 para: Bran Florina, Istrate I., Turtureanu Anca Gabriela, 'Economia turismului şi mediul înconjurător', Editura Economică, ISBN:973-9198-42-2, 288 pag., 1996

Pagina 11

Page 12: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

Coman P. Varvara – Licuţa, 'PRINCIPALELE DREPTURI CIVILE ŞI POLITICE REGLEMENTATE DE CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI', EIRP 2011, pp.198-203, 2011 para: Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Drept internațional public', 2003

Varvara Licuţa COMAN, 'PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI LA CONSILIUL EUROPEI', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, pp.86-93, 2011 para: Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Drept internațional public', 2003

Cristian Vasile, 'Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej', pp.332-332, Editura Humanitas, București, 1 pag., 2011 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2011

Aurelian Chistol, 'Cronica unui eșec așteptat: Guvernarea Goga-Cuza', pp.533-533, Editura Aius, Craiova, 1 pag., 2011 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2011

Orac Mădălina Camelia, 'Politica regională în contextul integrării europene', 2011, http://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/2806 para: Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Strategii de dezvoltare comunitară şi regională', Editura Fundaţia Academică Danubius, Galaţi, ISBN:978-973-8409-80-4, 193 pag., 2006

Lilian Zamfiroiu, 'Relaţii diplomatice româno-italiene .1918-1940', pp.222-222, Editura Tritonic, Bucureşti, 1 pag., 2011 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2011

Aurelian Chistol, 'Cronica unui eșec așteptat: Guvernarea Goga-Cuza', pp.540-540, Editura Aius, Craiova, 1 pag., 2011 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2011

Colceru-Mihul, E,, 'Elements du discourse communiste. Re’presentations de Lenine dans les texts publies par les partis communists francaise et roumain', Univ. București și Univ. de Paris X-Nanterre, pp.1-1, 2011 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2011

Pagina 12

Page 13: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

A. Vasile, 'La cinema roumain dans le periode communiste. Representations de l’histoire nationale', pp.1-1, Editura Universite’ Bourgogne, UFR Sciences- Humaines et Universite’ de Bucarest, Faculte’ d’Histoire, 1 pag., 2011 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2011

GL Goga, G Gurita, 'The Research of the Administrative Phenomenon Within the European Space from the Perspective of the Organisms Specialized in Professional Trading', EIRP Proceedings, ISSN:2067 – 9211, 2011 para: Negruț Vasilica, 'Drept administrativ', Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ISBN:978-973-30-2091-2, 402 pag., 2008

Ștefania Ciubotaru, 'Viața cotidiană la Curtea Regală a României (1914-1947)', pp.552-552, Editura Cartex, București, 1 pag., 2011 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2011

Ștefania T, L.Foszto (ed), 'Spectrum: cercetări sociale despre romi', pp.1-1, Editura Ed. Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca, 1 pag., 2010 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2010

Ioan Scurtu, 'Istoria românilor dela Carol I la Nicolae Ceaușescu', pp.1-1, Editura Mica Valahie, București, 1 pag., 2010 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2010

LUCREŢIU DANCEA, IULIANA MERCE, 'FACTORS INFLUENCING ECO-RURAL DEVELOPMENT IN ROMANIA', Agricultural and Veterinary University of the Banat, Timişoara, Romania, pp.573-576, 2010 para: Bran Florina, Istrate I., Turtureanu Anca Gabriela, 'Economia turismului şi mediul înconjurător', Editura Economică, ISBN:973-9198-42-2, 288 pag., 1996

AD GÂRDAN, IP GEANGU, I ANDRIESEI, G Ecaterina, 'ROLE OF MARKETING IN IMPROVING DIDACTIC ACTIVITY QUALITY IN HIGHER EDUCATION', pp.1-100, 2010 para: Andronic Bogdan, 'Performanţa firmei – Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iaşi, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

I Duca, R Gherghina, 'PERFORMANŢA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII, ÎNTRE RENTABILITATE ŞI CASHFLOW', pp.1-100, 2010 para: Andronic Bogdan, 'Performanţa firmei – Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iaşi, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

Pagina 13

Page 14: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

C Gavrilă, M Palicica, 'Research concerning valuable Romanian rural traditions in adult education between the two world wars', Agricultural Management/Lucrari Stiintifice Seria I, 2010 para: Darie Alexandru, , 'Educaţia adulţilor din mediul rural : Experienţe româneşti interbelice', Editura Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN:973-30-5475-5, 86 pag., 1997

Adriana Ivonne Marinescu, 'Tipul eroului în cultura română. De la stereotip la comportament politic/The Hero in Romanian Culture.From Stereotipe to Political Behaviour', pp.121-121, Editura Lumen, Iaşi, 1 pag., 2009 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2009

Petre Ţurlea, 'Ion Antonescu', pp.45-45, Editura Semne, Bucureşti, 1 pag., 2009 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2009

Mircea Coloșenco (ed), 'Cultul personalități comuniste în România. Epoca stalinist-dejistă. 1944-1965', pp.795-795, Editura Timpul, Iași, 1 pag., 2009 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2009

Anca Iulia DUDAŞ, 'SOME ASPECTS OF TOURIST TRAFFIC IN THE ARIESENI AREA (CASE STUDY – MAGIC MOUNTAIN PENSION)', Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, pp.366-370, 2009 para: Bran Florina, Istrate I., Turtureanu Anca Gabriela, 'Economia turismului şi mediul înconjurător', Editura Economică, ISBN:973-9198-42-2, 288 pag., 1996

I. Pascu, M. Gorunescu, 'Drept penal, Partea specială, ediția a II-a', pp.480-480, Editura Hamangiu, București, 1 pag., 2009 para: Rusu Ion, 'Propuneri de reformulare a textelor din Noul Cod penal, referitoare la conţinutul infracţiunilor privind siguranţa circulaţiei pe căile ferate', Dreptul, Nr.2, 2006

Corneliu Ciucanu, 'Dreapta românească Interbelică. Politică şi Ideologie', pp.330-330, Editura TipoMoldova, Iaşi, 1 pag., 2009 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2009

G Stăniloae, 'Dreptul familiei', Editura Victor, 1 pag., 2009 para: Lupșan Gabriela, 'Dreptul familiei', Editura Junimea, 304 pag., 2001

Pagina 14

Page 15: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

Gh. Diaconescu, C. Duvac, 'Tratat de drept penal, Partea specială', pp.629-648, Editura C. H. Beck, București, 20 pag., 2009 para: Rusu Ion, 'Propuneri de reformulare a textelor din Noul Cod penal, referitoare la conţinutul infracţiunilor privind siguranţa circulaţiei pe căile ferate', Dreptul, Nr.2, 2006

Corina Constanta RUŞEŢ, Elena PEŢ, Iasmina IOSIM, Gabriela POPESCU, 'ANALYSIS OF CONSUMERS SATISFACTION DEGREE IN TOURISM SERVICE', Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, Lucrări Ştiinţifice – vol. 52, seria Agronomie, Vol.52, pp.619-622, 2009 para: Bran Florina, Istrate I., Turtureanu Anca Gabriela, 'Economia turismului şi mediul înconjurător', Editura Economică, ISBN:973-9198-42-2, 288 pag., 1996

Stan Stoica (coordonator), 'Dicţionar biografic de istorie a României', pp.594-594, Editura Meronia, Bucureşti, 1 pag., 2008 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2008

Jitea M., Ilea M., Pocol C.B., Mihai V., 'Antreprenoriatul social și întreprinderile sociale', 2008 para: Ariton Doiniţa, 'Strategii financiare ale firmei', Editura Europlus, Galaţi, ISBN:978-973-7845-62-7, 100 pag., 2007

Stan Stoica (coordonator), 'Dicţionar biografic de istorie a României', pp.584-584, Editura Meronia, Bucureşti, 1 pag., 2008 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2008

Emilian Bold, Răzvan Andrei Locovei, 'Relaţii româno-sovietice (1918-1941)', pp.342-342, Editura Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 1 pag., 2008 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2008

Gh.Buzatu,. Stela Cheptea, Marusia Cârstea (editori), 'Pace şi război (1940-1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu (Comentarii, Anexe, Cronologie), vol.I', pp.48-58, Editura Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 11 pag., 2008 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2008

I. Pascu, M. Gorunescu, 'Drept penal, Partea specială', pp.464-464, Editura Hamangiu, București, 1 pag., 2008 para: Rusu Ion, 'Propuneri de reformulare a textelor din Noul Cod penal, referitoare la conţinutul infracţiunilor privind siguranţa circulaţiei pe căile ferate', Dreptul, Nr.2, 2006

Pagina 15

Page 16: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

Mișu Nicoleta, 'Finantarea IMM-urilor', 2007 para: Ariton Doiniţa, 'Finanţele întreprinderii', Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”, Galaţi, ISBN:973-627-154-4, 212 pag., 2006

S.Iftimi, C.Ciucanu, B.Apăvăloaie, 'Centrul de Istorie şi Civlizaţie Europeană. 15 ani de activitate (1992-2007)', pp.65-67, Editura Academia Română-Filiala Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi, 3 pag., 2007 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2007

Sorin Lavric, 'Noica şi Mişcarea Legionară', pp.309-309, Editura Humanitas, Bucureşti, 1 pag., 2007 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2007

ION TUDOR, 'MISTERELE TIMPULUI. O TEORIE A TRANSCENDENŢEI', pp.1-223, ISBN:978-973-88142-6-4, 2006 para: , 'Vibraţia eternă a sufletului', Editura Enciclopedică, ISBN:9789734504466, 195 pag., 2003

ION TUDOR, 'MISTERELE TIMPULUI. O TEORIE A TRANSCENDENŢEI', pp.1-223, ISBN:978-973-88142-6-4, 2006 para: , 'Calea sufletului: o incursiune în realitatea profundă', Editura Psyche, ISBN:973-86031-9-6, 184 pag., 2005

Radu Florian Bruja, 'Carol al-II-lea şi Partidul Unic: Frontul Renaşterii Naţionale', pp.289-289, Editura Junimea, Iaşi, 1 pag., 2006 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2006

George Ungureanu, 'Chestiunea Cadrilaterului. Interese româneşti şi revizionism bulgar (1938-1940)', pp.22-22, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 1 pag., 2005 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2005

***, 'Bibliografia istorică a României', Vol.VIII-IX, pp.1-1, Editura Bucureşti-Cluj-Napoca, 1 pag., 2005 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2005

Pagina 16

Page 17: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

Mircea Chiriţoiu, 'Între David şi Goliath. România şi Iugoslavia în balanţa războiului rece', pp.61-61, Editura Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 1 pag., 2005 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2005

Comisia Internaţională pentru studierea Holocaustului în România, 'Raport Final', pp.362-362, Editura Polirom, Iaşi, 1 pag., 2005 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2005

ELENA CERASELA BARBU (SPĂTARIU), 'METODE DE ANALIZĂ A COSTURILOR DE PRODUCŢIE', pp.1-242, 2004, http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33903862/teza_doctorat.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1465451785&Signature=bCUkGJ0clsrUGfShz%2FKqnGnxcCY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTeza_doctorat.pdf para: Andronic Bogdan, 'Performanţa firmei – Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iaşi, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000Ion Bulei, 'O istorie a românilor', pp.205-205, Editura Meronia, Bucureşti, ISBN:2004, 1 pag. para: Sandache Cristian, 'Citare', 2004

Ioan Scurtu, Petre Otu, 'Istoria Românilor, vol.VIII. România întregită (1918-1940), Academia Română. Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologice', pp.425-425, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1 pag., 2003 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2003

Nicolae C.Nicolescu, 'Şefii de Stat şi de Guvern ai României (1859-2003). Mică Enciclopedie', pp.369-369, Editura Meronia, Bucureşti, 1 pag., 2003 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2003

***, 'Tourism Management – E-Business and IT: Applications for Tourism', http://ivythesis.typepad.com/term_paper_topics/e_business/, 2003 para: Collyer J., Kocak A., Ariton Doiniţa, Lee G., Edwards V., 'E-business in emerging economies: a comparison of Turkish and Romanian multimedia companies', B.Stanford-Smith and E.Chiozza (eds.), E-work and E-commerce, Novel solutions and Practices for a Global Networked Economy, Vol.2, Editura IOS Press, ISBN:1 58603 205 4, 7 pag., 2001

Alex Mihai Stoenescu, 'Istoria loviturilor de stat în România. 1821-1999, vol. 3. Cele trei dictaturi', pp.643-643, Editura RAO, Bucureşti, 1 pag., 2002 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2002

Pagina 17

Page 18: * Numãr: 140 - evidentacercetare.univ-danubius.roevidentacercetare.univ-danubius.ro/Romana/Activitate_totala/Activitate... · Citare în carte publicată în editură recunoscută

Răzvan Codrescu (coordonator), 'Taina Jertfei. Dosar istoric Moţa-Marin', pp.215-215, Editura Puncte Cardinale, Sibiu, 1 pag., 2002 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2002

Ioan Scurtu, 'Istoria României în timpul celor patru regi (1866-1947), vol. III. Carol al-II-lea', pp.262-262, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1 pag., 2001 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2001

Răzvan Codrescu, 'În căutarea Legiunii Pierdute', pp.236-236, Editura Vremea, Bucureşti, 1 pag., 2001 para: Sandache Cristian, 'Citare', 2001

Ioan Scurtu, Gh.Buzatu, 'Istoria Românilor în secolul XX', pp.655-655, Editura Paideia, Bucureşti, 1 pag., 1999 para: Sandache Cristian, 'Citare', 1999

Ion Văduva-Poenaru, 'Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului, vol.1', pp.25-25, Editura Geneze, 1 pag., 1999 para: Sandache Cristian, 'Citare', 1999

sâmbătă, 10 august 2019©Catalin Angelo Ioan

Pagina 18