Search results for posturi vacante 2012 bucuresti

Explore all categories to find your favorite topic

Codul postului Localitatea Unitatea de invatamant (indiferent de statutul juridic) LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA BUCURESTI SECTORUL 4 5689 (MUNICIPIUL BUCURESTI) CAPSALI"…

Codul postului Localitatea Unitatea de invatamant (indiferent de statutul juridic) LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA BUCURESTI SECTORUL 4 5689 (MUNICIPIUL BUCURESTI) CAPSALI"…

Postul Codul postului Localitatea Mediul Unitatea de invatamant (indiferent de statutul juridic) Alte unitati de invatamant Nivelul de invatamant Disciplina postului Alte…

8162019 Posturi Vacante Rezervate 1607 Generat la data: 08052015 14:35    C   o    d   p   o  s    t    M   e    d    i  u UNITATE Unitate parinte…

ISJ IASI LISTA POSTURILOR PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE 2012 - 2013 15.02.2012 Cod post Localitatea Mediul Unitatea de invatamant (indiferent de statutul juridic) Unitatea…

7/16/2019 Posturi Vacante Concurs 1/42Codulpostului LocalitateaUnitatea de invatamant(indiferent de statutul juridic)Alte unitati deinvatamant N ivel ul de inva tamant D…

Lista Posturi Vacante Restrangeri

Cod post Localitate Mediu localityparentLocalit ydescription Unitatea de învățământ Nivel de învățământ Disciplina postului Trunchi comun CDS Opțion Postul este…

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA 900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,…

conducere execuţie Clasa Gradul profesional conducere execuţie Treapta profesion ală/grad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. consilier I superior 1 Condiţii specifice pentru ocuparea…

Asistent medical Ingrij itor CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE CONCURS - absolventi de studii postliceale sanitare - absolventi liceu sanitar si echivalari cu studii postliceale,…

CENTRALIZATOR POSTURI VACANTE BUCUREŞTI Număr posturi vacante de medici, pe specialităţi, astfel Număr posturi vacante de farmacisti Număr posturi vacante de biologi,…

12.05.2014 MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ Cod post [centr u] Localitatea [Mediu] Unitatea de Învăţământ (indiferent de statutul juridic)…

REZIDENȚIAT 17.11.2013 - Posturi Centrul Universitar BUCUREȘTI NR. CENTRU CENTRU DOMENIUL JUDEȚUL UNITATEA SANITARĂ LOC DE MUNCĂ SPECIALITATE UNIVERSITAR DE UNIVERSITAR…

Anunt Concurs Ocupare Posturi Vacante 2015 Giurgiu

Posturi Rezidentiat Bucuresti 2015