Search results for Universitatea Tehnică

Explore all categories to find your favorite topic

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHASACHI” IAŞI FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Ing Cristian-Győző Haba CONTRIBUŢII LA SINTEZA STRUCTURILOR NUMERICE DE COMANDĂ…

PowerPoint Presentation UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ         RAPORT TEHNIC   MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI ELECTRONICE      …

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ         RAPORT TEHNIC   MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI ELECTRONICE             STUDENT: GORUN…

Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini Facultatea de Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini Catedre…

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi Facultatea de Automatică şi Calculatoare 2011 Contribuţii la proiectarea aplicaţiilor paralele pe clustere de calculatoare…

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Mesajul Rectorului Universitatea din Craiova este o componentă fundamentală a sistemului de învăţământ superior şi o instituţie de prim…

Perspective de dezvoltare a oraelor inteligente n Romniadr. ing. Cristian Oancea, Asist. univ. Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti, Facultatea de Inginerie a InstalaiilorUniversitatea…

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA CENTRUL UNIVERSITAR NORD BAIA MARE FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE SOCIO-UMANE TEOLOGIE ARTE CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE:…

U N I V E R S I T A T E A T E H N I C G H E O R G H E A S A C H I D I N I A I F A C U L T A T E A D E T E X T I L E - P I E L R I E I M A N A G E M E N T I N D U S T R I…

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIEI GENERALE ADMINISTRATIVE TUIASIREG03…

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA “ION IONESCU DE LA BRAD“ Aleea M Sadoveanu nr 3 700490 – IASI…

COLEGIUL TEHNIC „Maria BAIULESCU” BRAŞOV PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC 2017 - 2020 BRAȘOV - OCTOMBRIE…

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIEI GENERALE ADMINISTRATIVE TUIASIREG03…

DESEN TEHNIC Seminarul 1: NORME GENERALE DE DESEN TEHNIC Sef lucr dr ing Ionel Olaru UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FACULTATEA de INGINERIE Date de contact:…

1 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ÎN ELECTROMECANICĂ MEDIU ŞI INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ Ing Gheorghe Eugen SUBłIRELU SISTEME DE MĂSURĂ VIRTUALE UTILIZATE…

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI FACULTATEA DE ELECTRONICĂ TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Lucrări de instalare sistem de degivrare imobil…

GRAFICĂ ASISTATĂ ŞI DESEN TEHNIC Universitatea Politehnica Timişoara Facultatea de Construcţii - CURS 9b - 10. Utilizarea cotelor în AutoCad Departamentul de Căi de…

Sursa: wwwionelogoro pentru uz didactic 1 UNIVERSITATEA din BACĂU FACULTATEA DE INGINERIE FLORIN MACARIE IONEL OLARU DESEN TEHNIC - Note de curs şi aplicaţii practice…

Teme de laborator - HTML 1 CUPRINS Legaturi utile: http:wwwtutorialehtmlcomhtmltintrophp 1 Introducere 2 Un prim document HTML 2 Culoarea de fond si text 3 Pozitionarea continutului…

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Ias, iDepartamentul de Automatica s, i Informatica AplicataModelarea s, i controlul actionarilor electriceutilizate n autovehiculeREZUMATUL…