Search results for Some Pets

Explore all categories to find your favorite topic

Romanian Reports in Physics 71, 706 2019 ANTIOXIDANT CAPACITY OF SOME CALENDULA EXTRACTS BY EPR SPECTROSCOPY LILIANA LUNGU1, CLAUDIA-VALENTINA POPA2, MARIA MARINESCU2*, VICTORITA…

UPB Sci Bull Series B Vol 68 No 2 2006 SOME ASPECTS CONCERNING MANUFACTURING OF W-Ni COMPOSITE POWDER BY MECHANICAL ALLOYING Irina CARCEANU Georgeta COSMELEAŢĂ∗ Lucrarea…

Nr 28 ARMVA SOMEŞANĂ REVISTĂ ISTORICĂ-CULTURALĂ Cuprins VIRGIL ŞOTROPA Icoane din trecutul Ţinutului Năsăudean Pag 1 Două tablouri istorico-statistice din anii…

Laboratorul Regional de Calitatea Apei Direcţia Apelor Someş-Tisa Instalaţie de ventilaţie Mobilier Aparatura de laborator

Str Avram Iancu nr 170 Florești CLUJ galsomesnadas@gmailcom wwwgalsnro APEL DE SELECȚIE Asociația GAL Someș-Nadăș anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor…

P177 P176 P173 P172 6248 623862386248 P172 P176 P177 - S = 230 ha LIMIT INTRAVILAN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA LIMIT ZON INSTITU INSTITU ZON - PROPUS - CM3 ZON - EXISTENTE - A2…

1 Departamentul de Matematici Aplicate Teme pentru lucrari gradul I 2016-2018 Invatamant preprimar Profdr Popescu Paul I Aspecte ale predarii-invatarii-evaluarii conceptului…

Ing Nineta Simona Varga Summary of PhD Thesis 1 Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor…

1 Universitatea din Craiova Departamentul de Matematici Aplicate Teme pentru lucrri de gradul I 2017-2019 nvmnt preprimar Prof. univ. dr. Popescu Paul I. Aspecte ale predarii-invatarii-evaluarii…

1 Ramona – Crina SUCIU cercetător ştiinţific grIII Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca Departamentul…

1 5. Criterii secundare de performanţă 5.1. Lucrări ştiinţificetehnice publicate în reviste de specialitate necotate ISI 5.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice Nr.…

Hramul Bisericii Greco-Catolice “Sf. Iosif” din Someşeni Apel la rugăciune pentru pace şi solidaritate Duminică, 20 martie 2011, a fost o zi de mare bucurie pentru…

wwwlearn-romanian-magazinenet Learn Romanian MAGAZINE Sărbătorile de iarnă 1 Decembrie Ziua Naţională a României tradiţii şi obiceiuri româneşti Mâncăruri tradiţionale…

1 RAPORTUL DE GESTIUNE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru exerciţiul financiar 2009 CAP 1 PREZENTAREA GENERALĂ 11 ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR LEGALE DE FUNCŢIONARE SC…

COMISIA PATRIMONIULUI SPEOLOGIC Comlsla Patrimonlulul Speologlc Nr 14824 iulie 2018 Adresa de corespondenta: Bucure~ti sector 5 Bid Libertatii nr 12 cps@mmapro Comisia Patrimoniului…

RINA SWJITSX ctrtn~Tmuo ~9 PROIECT NW 12017 REABIL1TARE RETEA APA POTABILA SI BRANSAMENTE APA PE STRAZILE VIRGIL MADGEARU 51 IC BRATIANU IN MUNICIPIUL MEDIAS JUDETUL SIBIU”…

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. 00 40 - 264 - 40.53.00* 40.53.01 40.53.02 40.53.22 Fax: 40 - 264…

ProLigno Vol6 N°4 2010 43 CÂTEVA PROPRIETĂŢI ALE FURNIRULUI RECONSTITUIT DIN PLOP CU ASPECT DE WENGE COMPARATIV CU FURNIRUL CLASIC AL ACELORAŞI SPECII Rezumat: Furnirele…