Search results for Regele Carol I

Explore all categories to find your favorite topic

CAROL I (1866-1914) PRIMUL REGE AL ROMÂNIEI În 11 februarie 1866 Al. I. Cuza, domnitorul României, este detronat şi este nevoit să semneze abdicarea pregătită de către…

1. CAROL I (1866-1914) PRIMUL REGE AL ROMÂNIEI 2. În 11 februarie 1866 Al. I. Cuza, domnitorul României, este detronat şi este nevoit să semneze abdicarea pregătită…

CAROL I (1866-1914) PRIMUL REGE AL ROMÂNIEI În 11 februarie 1866 Al. I. Cuza, domnitorul României, este detronat şi este nevoit să semneze abdicarea pregătită de către…

Regele Carol I al Romaniei Copilaria S-a nascut la data de 10 aprilie 1839 in Sigmaringen, un oras din sudul Germaniei. A copilarit in castelul Sigmaringen al parintilor…

8/13/2019 Podul Regele Carol 1/9PODUL REGELE CAROL IPodul Regele Carol I (redenumit mai apoi Podul Anghel Saligny, pentru a-l onorapeAnghel Salignyproiectantul i executantul…

Paul Lindenberg, scriitor şi jurnalist german, s- a născut la 11 no - iembrie 1859 în Berlin, unde s- a şi stins din viaţă la 31 decem - brie 1943. Şi- a început…

ADES IZVORU DRAGASANI STR REGELE CAROL BL A2 SCA AP 2 Nr 476120052015 NOTA privind determinarea valorii estimate pentru achizitia “Furnizarea de utilaje prelucrare lemn”…

Romanoslavica XLIV 197 ANUL 1939 – MOMENT CRUCIAL ÎN ISTORIA LEGĂTURILOR DE PRIETENIE ROMÂNO-POLONE Ion CONSTANTIN În ajunul celui de-al doilea război mondial România…

„LUMINEAZA-TE ŞI VEI FI: VOIEŞTE ŞI VEI PUTEA C A ROSETTi Director : Generalul NICOLAE PETALA R E D A C Ţ I A STR REGALA No 16 B U C U R E Ş T I 3 I U N I E 1928 Copiii…

PLANUL DE ACTIUNE AL LICEULUI REGELE CAROL I OSTROV Nr 2105 31102019 AVIZAT în ședința CP si APROBAT in CA din data de 01112019 Președinte CA-Prof Monica Duda 2017-2021…

Airo l XXXVIII Arad 518 octomvrie 1914 Nr 40 R E D A C Ţ I A ţi A D M I N I S T R A Ţ I A : D e a k F e r e n c - u t c a 35 Articol! şl corespon­ denţe pentru publicare…

Anul XXIV Blaj Joi 15 Octomvrie 1914 N u m ă r u l 104—105 ABONAMENTUL Pentru monarhie: Pe an 18 cot Vi an 9 cor 1 4 4-50 fii m m Pentru străinătate: c u n an 24 coroane…

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - COMER• BIROURI •I SERVICII- Timi•oara Strada Regele Carol I nr36 PUD- Comert birouri si servicii strada Regele Carol I nr36 Timisoara FOAIE…

Regele C arol II cîfind langü cămin Vezi în corpul^fevistei reporrajui în castelul Foişor aîn Sinaia Suveranul în intimitate REALITATEA I L U S T R A T Ă D i r e…

ANUL IV Nr 5 - 6 MAI-IUNIE 1938 Dr Seb Stanca : Un moment din viaţa lui Octavlan Goga ca student la Universitatea din Budapesta 195 C Ştefăniu : Drum versuri 198 Dumitru…

AGEB Transilvania Banatul D am bo vi ţa Gara de Nord Piaţa Maria Ronaţ Piaţa 700 C atedrala Spitalul de copii R eg el e C ar ol Pi at a M oc io ni Piaţa Traian Torontal…

Anul al XC1X lea Ni 9 NUMĂRUL 2 Lef Braşov Duminecă 2 Februarie 1936 MDACŢ1A şi ADMINISTRAŢIA 01AŞOV BWMADA LUNGA Nr 6 T#leîon 226 Abonament rtual 200 lei Pcstfru…

„Înaintaii mei au lsat Castelul Pele poporului român Voi lupta pentru ca dorina lor sa se împlineasc” a declarat Prinul Paul în interviul televizat la prima sa vizit…