Search results for REVISTA CULTURAL‚, LITERAR‚ ‍I ARTISTIC‚

Explore all categories to find your favorite topic

LVŒAFARVL R E V I S T A C U L T U R A L Ă , L I T E R A R Ă Ş I A R T I S T I C Ă D I R E C T O R : A U R E L C O S M A J U N I O R Virgi l S i m o n e s c u . L u g…

HOTARUL L I T E R A R C U L T U R A L A R T I S T I C AIUL IV îHr 4 A R A D APRILSE 1937 CU PRIN SU L: Fane George Pa jiţte Ş ie lan PopoYÎci — — — Ştefan leşanu…

Rãsunetul cultural An. VI; Nr.4 (60), aprilie 2018Apare lunar sub egida Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din RomâniaSupliment literar ºi artistic realizat de Societatea…

R ă s u n e t u l c u l t u r a l Supliment literar și artistic realizat de Societatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud An VII Nr3 71 martie 2019 Apare lunar sub egida…

Bucureºtiul literar ºi artistic Anul V nr 11 50 noiembrie 2015 11111 Revistã fondatã la 1 octombrie 2011 de Coman ªova ºi Florentin Popescu Apare lunar • Anul V nr…

ŢARA FAGILOR Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni alcătuit de Dumitru Covalciuc Variantă electronică a almanahului „Țara Fagilor” al românilor…

ŢARA FAGILOR Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni alcătuit de Dumitru Covalciuc Variantă electronică a almanahului „Țara Fagilor” al românilor…

ŢARA FAGILOR Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni alcătuit de Dumitru Covalciuc Variantă electronică a almanahului „Țara Fagilor” al românilor…

ŢARA FAGILOR Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni alcătuit de Dumitru Covalciuc Variantă electronică a almanahului „Țara Fagilor” al românilor…

ŢARA FAGILOR Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni alcătuit de Dumitru Covalciuc Variantă electronică a almanahului „Țara Fagilor” al românilor…

Tecuciul literar-artistic Revistă europeană de cultură opinie şi informare Cu sprijinul Consiliului Local Tecuci prin Biblioteca Municipală „Ştefan Petică“ Tecuciul…

http://slidepdf.com/reader/full/concurs-judetean-copilarie-fantezie-bucurie-cultural-artisticarte 1/10 http://slidepdf.com/reader/full/concurs-judetean-copilarie-fantezie-bucurie-cultural-artisticarte

Consultant Fiscal Auditor Financiar - Adrian Bența wwwbentaconsultro adrian@bentaconsultro tel: 0723 530 139 Act normativ descărcat prin abonament Alerta Fiscală Revista…

ŢARA FAGILOR Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni alcătuit de Dumitru Covalciuc Variantă electronică a almanahului „Țara Fagilor” al românilor…

* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti România lucian_voinea@isero Rezumat Articolul vizează prezentarea viziunii şi a principalelor recomandări cu privire…

Nr înregistrare 1209819122018 REZULTATELE EVALUĂRII PROIECTELOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE LA NIVEL JUDEŢEAN – CAEJ…

1 R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ Loc Zalău str Unirii nr 2 Tel: 0260-661391 Fax:…

© BCU Cluj La Revue universelle Revistă politică literară artistică socială fipare la 1 şi 15 ale fiecărei luni ftbonament anual 90 franci 6 luni 50 franci Costul…