Search results for Orar Master MORU Anul 2 Sem 2_21.02.2012

Explore all categories to find your favorite topic

ORAR MASTER ‐ SEMESTRUL 1 ‐ 2014‐2015 SPECIALIZAREA AN DISCIPLINA TITULAR ZIUA ORA SALA AATIO 1 Administrarea și dezvoltarea întreprinderii de turism - Curs…

Luni Ora 17.00-18.00 Imaginea publică a liderilor şi a instituţiilor politice Seminar Sala 115 Povernei Master Comunicare audio-video Anul I- - zi, semestrul II, 2010-2011…

Întocmit:şl dr ing Mihaela Jula ORAR sem1 anul univ 2015-2016 ANUL de studii : II Master Ergoinginerie valabil din 28092015 1HF Factorul uman în proiectarea ergonomică…

ORAR sem I anul univ 2015-2016 ANUL: I master SERIA: ICMR ORA DISCIPLINE L U N I 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 Managementul calitǎţii şi bazele calimetriei 2C…

Foaie1 LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI Anul Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50…

PAGINA Telefon: 0256-592303 Email: dci@rectoratuvtro Website: http:wwwuvtro 1 FACULTATEA DE CHIMIE BIOLOGIE GEOGRAFIE Str J H Pestalozzi Nr 16 300115 Timişoara România…

Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII SEMESTRUL I ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Forma de învăţământ: MASTER/STUDII APROFUNDATE ORAR ANUL UNIVERSITAR 2013 - 2014…

Facultatea de ELECTRONICA,TELECOMUNICATII SEMESTRUL II SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI ANUL UNIVERSITAR 2014 - 2015 Forma de invatamant: MASTER/STUDII APROFUNDATE ORAR AN I - Electronică…

Orar sem II DPM 1 Codul Orarului: DPM Blocat Intocmit: Saulescu Radu, Enesca Alexandru, Cristina Bogatu, Barbu Braun Catedra: DMM Telefon: Universitatea TRANSILVANIA din…

ORAR MASTER FEAA SEMESTRUL 2 - 2015-2016 SPECIALIZARE AN DISCIPLINA TITULAR ZIUA ORA SALA AATIO 1 Academic writing - Curs Ștefan L Sâmbătă 0940-1110 106 AATIO 1 Academic…

ORAR  TEOLOGIE  PASTORALĂ  ANUL  I  semestrul  II  2010-­‐2011   ZIUA   LUNI   ORA   8-­‐10   10-­‐12   12-­‐14   14-­‐16   16-­‐18   CURSUL…

ORAR MASTER ‐ SEMESTRUL 2 ‐ 2014‐2015 SPECIALIZAREA AN DISCIPLINA TITULAR ZIUA ORA SALA AATIO 1 Managementul inovării în turism - Curs Șipoș G Luni 18:00-19:30…

Facultatea de ELECTRONICA,TELECOMUNICATII SEMESTRUL I SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI ANUL UNIVERSITAR 2015 - 2016 Forma de invatamant: MASTER/STUDII APROFUNDATE ORAR AN I - Ingineria…

Facultatea de ELECTRONICA,TELECOMUNICATII SEMESTRUL I SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI ANUL UNIVERSITAR 2015 - 2016 Forma de invatamant: MASTER/STUDII APROFUNDATE ORAR AN I - Ingineria…

Serie Seria A Grupa 32101 Semigrupa 1 2 08-10 Materiale de Constructii si Chimie aplicata- Manea - AII 10-12 Geometrie Descriptivă - Delia Dragan - AII 12-14 Mecanica I-…

An_I_Ing.Ind. UNIVERSITATEA TEHNICA din CLUJ-NAPOCA Facultatea Constructii de Masini Domeniul: Inginerie Industriala - Satu Mare 05-Oct-15 O R A R an I Inginerie Industriala…