Search results for Imobilizari corporale Investitii imobiliare Investitll In entitati asociate ozitiei financiare conform

Explore all categories to find your favorite topic

NOTA 1 Active imobilizate Variaţia valorilor brute a amortizării şi a valorilor nete în cursul exerciţiului financiar 2010 pe fiecare categorie de imobilizări sunt…

CNTEE Transelectrica SA Societate administrata in sistem dualist Situatii Financiare Separate Preliminare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie…

1 RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU SEMESTRUL I 2011 Raport semestrial conform: OMF 30552009 Pentru exercitiul financiar : 30062011 Data raportului: 6 august 2011 Denumirea…

RAPORT TRIMESTRIAL TRIMESTRUL III 2016 SOCIETATEA IAR SA SITUATII FINANCIARE INTERIMARE - 30092016 11SITUATIA POZITIEI FINANCIARE Lei 31 DECEMBRIE 2015 30 SEPTEMBRIE 2016…

TERAPLAST SA SITUATII FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE LA DATA DE SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2019 Intocmite in conformitate cu standardele…

CNTEE Transelectrica SA Societate administrata in sistem dualist Situatii Financiare Interimare Separate Simplificate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la…

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE Denumirea activului imobilizat Valoare bruta Ajustari de valoare amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare Valoare contabila…

SC ARTA CULINARĂ SA Note explicative la situaţiile financiare pentru anul încheiat la 31 dec 2008 NOTA 1 - Active imobilizate Variaţia valorilor brute a amortizării…

SIF Banat-Crișana SA Situații Financiare Individuale la 31 decembrie 2018 întocmite în conformitate cu Norma nr 392015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme…

TERAPLAST SA SITUATII FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE LA DATA DE SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2019 Intocmite in conformitate cu standardele…

1 TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA 31 DECEMBRIE 2013 PREGATITE IN CONFORMITATE CU Standardele Internationale de Raportare Financiara…

012 SC ROMCARBON SA Raport Trimestrial pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2018 SC ROMCARBON SA- RAPORT TRIMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 30092018…

Bilant_RAMO_1219.pdfAGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL Index încrcare: 209304968 din 30.04.2020 Ai depus un formular tip S1002 cu numrul de înregistrare INTERNT-209304968-2020