Search results for Fitotehnie Rapita

Explore all categories to find your favorite topic

1 RAPORT DE CALITATE PRIVIND PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 2 Misiunea didatică şi de cercetare…

Tratat entomologie Scan10279 Scan10280 Scan10281 Scan10282 Scan10283 Scan10284 Scan10292 Scan10285 Scan10286 Scan10287 Scan10288 Scan10289 Scan10290 Scan10291

1 RAPORT privind activitatea de cercetare tiinific desfurat n anul 2017 I. Informaii generale Facultatea de Agricultur a fost nfiinat n anul 1852, face parte din Universitatea…

INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÎMP „SELECŢIA” Cu titlu de manuscris CZU: 631452 CEBOTARI MARIN MODIFICAREA PROPRIETĂŢILOR AGROFIZICE…

Anexa 1 la demersul nr 02-051224 din 28032019 Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli in anul 2018 Denumirea Sectorului Agricultură Acțiuni CBTM din anul…

RAPORT DE FAZA Contractor : Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila Numarulcodul proiectului : 16311631 Anul inceperii : 16102015 Anul finalizarii : 15122018 Durata…

GRILE EXAMEN DIPLOM 2019 Disciplina: FITOTEHNIE Specializarea: AGRICULTUR Nr. crt. Enun i variante de rspuns Rspuns corect 1 Primele rdcini adventive la gru ncep s se formeze:…

FITOTEHNIE Yol2 Plante tehnice medicinale qi aromatice Manualul de Fitotehnie este structurat pebazaprogramelor analitice fiqele disciplinelor aprobate de Consiliile facultdlilor…

22 IULIE 2016 VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR55 1 Cuprins: Anunturi de intentie Agenția Rezerve Materiale6 Ministerul Educației6 Proceduri lansate in cadrul SIA…

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr._______ din ____________________________________ Chișinău Y:007ANUL 2019HOTĂRÎRI1810518105-redactat-ro.docx Pentru aprobarea…

1 Anexă Planul de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2015-2016 Nr. Crt Instituția organizatoare de doctorat…

Știri  din câmp 16 Februarie 2018 Judetul Calarasi Lucrari efectuate in ultimele 2 saptamani Nu au fost efectuate lucrari mecanice in camp S-a urmarit starea vegetala…