Search results for Emil Cioran - Indreptar patimas

Explore all categories to find your favorite topic

Emil CIORAN ÎNDREPTAR PATIMAS Humanitas, 1991. EMIL CIORAN s-a nascut la 8 aprilie 1911, la Rasinari, unde tatal sau era preot. A facut studiile liceale în Sibiu, la „Liceul…

Îndreptar pătimaş CIORAN Îndreptar pătimaş HUMANITAS BllWlIrŞD • 1981 Text îngrtJlt de CRISTIAN PElRU Coperta de RADU DRAGOMIRESCU © EDrruRA HUMANITAS. 1991 Piaţa…

Emil Cioran Despre autor si opera sa, “Caderea in timp” Emil Cioran Despre autor și opera sa “Nu există durere ireală : durerea ar exista chiar dacă lumea nu ar…

CARTEA AMĂGIRILOR 2 Cartea amagirilor OPERA LUI CIORAN SCRIERI ÎN LIMBA ROMÂNĂ Pe culmile disperării ediţia întâi - l934 / prima ediţie postbelică, Humanitas -…

Silogismele amaraciunii - emil cioran

5/10/2018 Emil Cioran - Silogismele Amaraciunii 1/535/10/2018 Emil Cioran - Silogismele Amaraciunii 2/53O PE RA LU I C IO RA NSCRIERINLlMBA ROMANAPe cutmite disperariied~ia…

E M I L C I O R A N Î N D R E P T A R P Ă T I M A Ş HUMANITAS BUCUREŞTI • 1991 Text îngrijit de CRISTIAN PETRU Coperta de RADU ŞTEFLEA © EDITURA HUMANITAS, 1991…

Emil Cioran Emil Cioran Sfârtecare A sunat ora închiderii în grădinile Occidentului. Cyril Connolly Potrivit unei legende de inspiraţie gnostică, în cer s-a dat o…

EMIL CIORAN s-a născut la 8 aprilie 1911 la Răşinari, unde tatăl său era preot. A făcut studiile liceale în Sibiu, la Liceul Gheorghe Lazăr, apoi a urmat cursurile…

EMIL CIORAN PE CULMILE DISPERĂRII A FI LIRIC De ce nu putem rămîne închişi în noi înşine? De ce umblăm după expresie şi după formă, încercînd să ne golim…

Emil Cioran - Silogismele Amaraciuni

Manuscrise Manuscris autograf semnat “Emil Cioran”. 11 decembrie 1928, 4 p. 20, 5/11 cm Tragicul cotidian Manuscris autograf semnat “Emil Cioran” 23 ianuarie 1929,…

EMIL CIORAN PE CULMILE DISPER�RII EMIL CIORAN.............................................................................................................. 1 PE CULMILE…

PE CULMILE DISPERÅRII Emil CIORAN, PE CULMILE DISPERĂRII, Humanitas, 1993. EMIL CIORAN s‑a născut în 8 aprilie 1911 la Răşinari (Sibiu), ca al doilea fiu al lui Emilian…

Emil CIORAN, PE CULMILE DISPERĂRII, Humanitas, 1993. EMIL CIORAN s­a născut în 8 aprilie 1911 la Răşinari (Sibiu), ca al doilea fiu al lui  Emilian…

I 66 EMrL CToRAN Filozofia este un corectiv impotriva triste- Iii. $i rnai sint oameni care mai cred in pro- lfiinzimea filozofiei... Singurul rnerit al filozofilor este…

1. Emil CIORAN, PE CULMILE DISPERĂRII, Humanitas, 1993. 2. EMIL CIORAN s­a născut în 8 aprilie 1911 la Răşinari (Sibiu), ca al doilea fiu al lui Emilian…

EMIL CIORAN PE CULMILE DISPERĂRII EMIL CIORAN                                                                                                 …