Search results for Deviz General Nou 2012

Explore all categories to find your favorite topic

Proiectant: S.C. POYRY ROMANIA SRL Faza: P.T. Beneficiar: DEVIZ GENERAL conform H.G. 1179/24.10.2002 Privind cheltuielile necesare realizarii "" Valoare (inclusiv…

DateGenerale Denumirea Obiectivului Infiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare in sat Lapos, oras Darmanesti, judet Bacau Curs valutar: 4.0000 Din data…

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; sabimo_proiect@yahoo.com J13/972/2005 RO 17414414…

Deviz general-faza SF DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii investitiei CURS EURO - LEI/EURO 4.5769 Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli…

Foaie1 5.1.3. DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN INVESTIŢIA DE CAPITAL - VALORI INCLUSIV T.V.A. Nr. crt. DENUMIREA CAPITOLULUI DE CHELTUIELI U.M. PU/ Cantitate Valoare la data…

Anexa 51 DEVIZ GENERAL PRETURI CURENTE EUR 107280 COSTURI ELIGIBILE PRETURI CURENTE Lei Euro Lei Lei Euro 1 2 3 4 5 5 6 11 Obtinerea terenului 4479326 961229 851072 5330398…

J0113982005 CUI: RO 18253847 DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii MODERNIZARE STRAZI AUREL VLAICU 8 MARTIE FANTANA DE AUR STICLARILOR MUNICIPIUL SEBEȘ JUD ALBA Denumirea…

WindevRO 69 Profesional + Deviz General conform HG 9072016 Programul de analiză și calcul devize WindevRO este un sistem informatic matur deosebit de stabil care este utilizat…

BENEFICIAR: Municipiul Roman Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA lei lei lei 1 2 3 4 5 11 Obţinerea terenului 00 00 00 12 Amenajarea terenului -Ob5-Amenajare trotuare…

CONSOLIDARE SI AMENAJARE SCURGERE APE DN6B KM 38+900 – KM 40+600 STUDIU DE FEZABILITATE – LUCRARI HIDROTEHNICE PENTRU IMBUNATATIREA CIRCULATIEI APELOR IN COMPLEXUL SOMOVA…

mii lei mii lei mii lei 1 3 5 7 11 0000 0000 0000 12 0000 0000 0000 13 0000 0000 0000 14 71030 13496 84526 71030 13496 84526 21 79500 15105 94605 22 22013 4182 26195 101513…

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Fisa act Face parte din Ordin nr. 863/2008 b) topografia; c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;…

J0113982005 CUI: RO 18253847 DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii MODERNIZARE STRAZI AUREL VLAICU 8 MARTIE FANTANA DE AUR STICLARILOR MUNICIPIUL SEBEȘ JUD ALBA -…

J0113982005 CUI: RO 18253847 DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii MODERNIZARE STRAZI AUREL VLAICU 8 MARTIE FANTANA DE AUR STICLARILOR MUNICIPIUL SEBEȘ JUD ALBA Denumirea…

S.C. ARHIGRAPHIK S.R.L. DEVIZ GENERAL ESTIMATIV PENTRU PARCARE PARC PANTELIMON (conform H.G. nr. 28/2008) privind cheltuielile de capital necesare realizarii investitiei:…

Vasilica Harpa Digitally signed by Vasilica Harpa DN: c=RO l=Ors Tirgu Neamt o=ORASUL TARGU NEAMT cn=Vasilica Harpa serialNumber=2006051670HV44 name=Vasilica Harpa givenName=Vasilica…

D. A . L . I . Strada Paralutelor nr. 2B, bloc D1 Beneficiar: PRIMRIA SECTOR 6 Proiectant elaborator: S.C. MC GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L. Titlu proiect: "Elaborare…