Search results for Asociaţia Română pentru Telelucru şi Teleactivităţi (ARTT)

Explore all categories to find your favorite topic

L I M B A R O M Â N Ă Anul LXII 2013 Nr. 4 octombrie – decembrie SUMAR 90 DE ANI Iancu Fischer şi Lucia Wald, patriarhi ai lingvisticii româneşti (Marius Sala)...........................…

ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ ŢARA ZARANDULUI” LEADER GAL Asociaţia Intercomunitară Ţara Zarandului LEADER GAL CIF 28212496 Crişcior telfax 0254 616 917 wwwtara-zaranduluiro…

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE DREPT MEDICAL CONFERINȚĂ MALPRAXIS MEDICAL EDIȚIA A-III-A RISCUL PENTRU MALPRAXIS ÎN ACTUL MEDICAL 21-22 septembrie 2017 Iași Aula „George Emil…

Lumea Bebelor Mai-Iunie 2012 Revista de publicitate Dragi mămici şi tătici! Vă mulţumim că sânteţi pentru noi! 49.990 Ft Preţuri Speciale Preţuri Speciale 39.990…

1.Scrisoarea lui Nicolae Cristache către președintele Klaus Johannis …........P.1 2.Afaceri și șah geopolitic................P.1 3.Un medic român de naționalitate…

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE DREPT MEDICAL CONFERINȚĂ MALPRAXIS MEDICAL EDIȚIA A-III-A RISCUL PENTRU MALPRAXIS ÎN ACTUL MEDICAL 21-22 septembrie 2017 Iași Aula „George Emil…

JIM SANDERS Rugăciuni pe baza Bibliei II. BISERICA DRAGOSTEA LUI HRISTOS Budapesta, 2010 STIMATE CITITOR! Biserica Dragostea lui Hristos vă invită cu dragoste la întruni-…

INSTITUTUL ROMÂN DE TEOLOGIE ŞI SPIRITUALITATE ORTODOXÃ CAPELA “SF. APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” INCORPORATED IN AUGUST 1993 27 Avenue cu 14 Street Astoria, New York…

S.C. Editura Badea Srl Tel./Fax: 021/222.1183, mobil: 0740.098.528, 0760.909.043 comenzi@editurabadea.ro Oferta editorialã pentru anul scolar 2017 - 2018 1. Literatura română…

TRANSILVANIA REVISTA ASOCIAŢIUNII PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ Şl CULTURA POPORULUI ROMÂN. APABE ODATĂ PE LUNĂ, SUB INGBIJIKEA ^ECŢIILOK ŞTIINŢIFICE-LITEBARE ALE ASOCIAŢIUNII.…

FFFFeeeerrrreeeeaaaasssstttt rrrraaaa Revistã editatã de Asociaþia Culturalã „Agatha Grigorescu Bacovia“ Nr. 36 / 37 februarie, martie 2008 Director: EEmmiill PPrrooººccaann…

EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ D I N E U R O P A O C C I D E N T A L Ă ACOPERITĂ CANONIC DE ÎNALT PREA SFINŢIA SA NATHANIEL ARHIEPISCOP DE DETROIT ŞI AL EPISCOPIEI ORTODOXE…

Fereastra FereastraRevistã editatã de Asociaţia Culturalã „Agatha Grigorescu Bacovia“ - Mizil Publicaţie de cultură Nr 47 August 2009 24 pagini preţ 4 lei + +…

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRETUL VERDE Page 1 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru MĂSURA 6/6 B "Dezvoltarea spațiului…

Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI CULEGERE…

UNIVERSITATEA din ORADEA Facultatea de MEDICINĂ şi FARMACIE Domeniul: SĂNĂTATE Programul de studiu: MEDICINĂ DENTARĂ Nr. crt. Numele şi prenumele Disciplina de concurs…