Search results for Ajutor Pt Bibliografie Resurse Bibliografice Pentru Licenta

Explore all categories to find your favorite topic

GD.L. GHID privind elaborarea, susținerea și evaluarea tezei de master RED.: 01 DATA: 18.10.2019 PAG. 119 UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA FACULTATEA…

Introducere În ultimii ani, lumea afacerilor a asistat la o adevărată explozie a conceptului de performanță. Organizațiile afirmă în permanență că vor să atingă…

LITERATUR| DE SPECIALITATE LUCR|RI DE REFERIN}| CU CARACTER {TIIN}IFIC {I TEHNICO-METODIC ~n aceast\ partea a lucr\rii sunt incluse fi[ele principalelor c\r]i de referin]\…

Analiza tehnologiei generale de obținere a vinurilor ~ Prezentarea operațiilor de bază ~ 1. Operația de recepție a strugurilor Strugurii sunt aduși la cramă în coșuri,…

Recenzii şi note bibliografice 223 R E C E N Z I I Ş I N O T E B I B L I O G R A F I C E George Bodi Radu Pîrnău Mihaela Danu Romeo Cavaleriu Cercetări interdisciplinare…

Editor: Biblioteca universitară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ…

Recenzii şi notiţe bibliografice 247 Notiţe bibliografice Teme precum: Cum să ne alegem mirele sau mireasa Despre Taina Cununiei Des- pre drepturile şi îndatoririle…

Recenzii şi notiţe bibliografice 417 Notiţe bibliografice Arhimandritul Rafail Karelin Drumuri spre cunoaşterea de sine Con- vorbiri despre viaţa duhovnicească trad…

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia…

1 Prefaţă la ediţia a doua A fost semnalată o nevoie de suplimentare a exemplarelor acestei cărţi simultan cu conturarea tot mai precisă a dorinţei autorului de a…

Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii 15 mai, 2008. ULIM Alla Panici BNRM Catalogare-indexare RESURSE ELECTRONICE Metode şi…

Academia de Ştiinţe a Moldovei Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei” Referinţe bibliografice: norme şi…

Model Bibliografie

LRC Dicţionare: Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain − Dicţionar de simboluri (vol. I, II, III), Ed. Artemis, Bucureşti, 1994 *** − Dicţionar general de ştiinţe.…

Buna ziua, Daca va interesează urmatoarele carti, le puteti primi in sistem ramburs, cu plata taxelor postele (7- 10 lei pe colet). Va rog sa transmiteti informatiile celor…

BIBLIOGRAFIE, pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi pentru cerinţele A4, B2, A5, B3, D A4 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii…

BIBLIOGRAFIE, pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi pentru cerinţele A4, B2, A5, B3, D A4 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii…

Studii de teologie biblică a Noului Testament apărute în revistele Bisericii Ortodoxe Române 1. Todoran, Pr. Lect., Simion, Sfinţii Evanghelişti în cultul ortodox…

BIBLIOGRAFIE PENTRU ASISTENTE MEDICALE ‘’Proceduri de nursing’’- autor Lucretia Titirca Vol I si vol II , editura Bucuresti 2007 ‘’Injrijiri speciale acordate…