Search results for Ajutor Pt Bibliografie Resurse Bibliografice Pentru Licenta

Explore all categories to find your favorite topic

GD.L. GHID privind elaborarea, susținerea și evaluarea tezei de master RED.: 01 DATA: 18.10.2019 PAG. 119 UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA FACULTATEA…

Introducere În ultimii ani, lumea afacerilor a asistat la o adevărată explozie a conceptului de performanță. Organizațiile afirmă în permanență că vor să atingă…

LITERATUR| DE SPECIALITATE LUCR|RI DE REFERIN}| CU CARACTER {TIIN}IFIC {I TEHNICO-METODIC ~n aceast\ partea a lucr\rii sunt incluse fi[ele principalelor c\r]i de referin]\…

Analiza tehnologiei generale de obținere a vinurilor ~ Prezentarea operațiilor de bază ~ 1. Operația de recepție a strugurilor Strugurii sunt aduși la cramă în coșuri,…

Recenzii şi note bibliografice 223 R E C E N Z I I Ş I N O T E B I B L I O G R A F I C E George Bodi Radu Pîrnău Mihaela Danu Romeo Cavaleriu Cercetări interdisciplinare…

Recenzii şi notiţe bibliografice 417 Notiţe bibliografice Arhimandritul Rafail Karelin Drumuri spre cunoaşterea de sine Con- vorbiri despre viaţa duhovnicească trad…

Recenzii şi notiţe bibliografice 247 Notiţe bibliografice Teme precum: Cum să ne alegem mirele sau mireasa Despre Taina Cununiei Des- pre drepturile şi îndatoririle…

Editor: Biblioteca universitară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ…

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia…

1 Prefaţă la ediţia a doua A fost semnalată o nevoie de suplimentare a exemplarelor acestei cărţi simultan cu conturarea tot mai precisă a dorinţei autorului de a…

Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii 15 mai, 2008. ULIM Alla Panici BNRM Catalogare-indexare RESURSE ELECTRONICE Metode şi…

Academia de Ştiinţe a Moldovei Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei” Referinţe bibliografice: norme şi…

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova”,Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova…

LRC Dicţionare: Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain − Dicţionar de simboluri (vol. I, II, III), Ed. Artemis, Bucureşti, 1994 *** − Dicţionar general de ştiinţe.…

:'.t' F :ti,;*ffr - MINISTERUL MUNCII $I PROTECTIEI SOCIALE Departamentul Protecfiei Muncii Institutul Nafional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecfia Muncii…

MOBILIZAREA VICTIMELOR      După parcurgerea acestui capitol veți putea să: Descrieți criteriile generale de mobilizare a pacientului. Înțelegeți scopul…

Buna ziua, Daca va interesează urmatoarele carti, le puteti primi in sistem ramburs, cu plata taxelor postele (7- 10 lei pe colet). Va rog sa transmiteti informatiile celor…

BIBLIOGRAFIE, pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi pentru cerinţele A4, B2, A5, B3, D A4 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii…

BIBLIOGRAFIE, pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi pentru cerinţele A4, B2, A5, B3, D A4 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii…