Proiect de hotƒr¢re privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Ia™i
/ 32