principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz£¤tor functiilor contractuale
/ 11