Download - cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa7/Costea_Claudiu/portofoliu.docxWeb viewvideoproiector, calculatoare, FlipChart, manual (Mariana Pantiru, Manual pentru clasa a X-a,

Transcript
Page 1: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa7/Costea_Claudiu/portofoliu.docxWeb viewvideoproiector, calculatoare, FlipChart, manual (Mariana Pantiru, Manual pentru clasa a X-a,

PROIECTUL DE LECŢIE

Colegiu Tehnic TurdaProfesor : Costea Claudiu OctavianData: 22.02.2012Clasa: a X-a BNumăr de elevi: 28Disciplina: Tehnologia Informatiei si a comunicatiilorCondiţii de desfăşurare a activităţii: cabinetul de informatică

Conţinutul activităţii: Lecţie de comunicare a noilor cunoştinţe Unitatea de învăţare: Aplicaţii software specializate pentru baze de date, AccessConţinut: Bazele de date in Access (pe baza programei aprobată prin O.M. Nr.5099/09.09.2009)

Competenţa generală: Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru

Competenţe specifice: Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access Operarea cu baze de date

Obiective operaţionale: Cognitive:

- Sa defineasca o baza de date si un sistem de gestiune a bazelor de date- Sa identifice obiectele cu care lucreaza Microsoft Access- Sa identifice elementele unei tabele- Sa identifice datele care se pot introduce intr o tabela- Sa creeze o baza de date- Sa proiecteze o tabela si sa introduca inregistrari- Să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite;

Afectiv – atitudinale: - Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei;- Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;- Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie;- Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate ;- Să-şi dezvolte interesul pentru studiul informaticii prin aplicarea cunoştinţelor în

probleme variate.

1

Page 2: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa7/Costea_Claudiu/portofoliu.docxWeb viewvideoproiector, calculatoare, FlipChart, manual (Mariana Pantiru, Manual pentru clasa a X-a,

Psihomotorii: - Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare;- Să dovedească trăinicia noţiunilor dobândite la informatică;- Să dovedeasca abilitate în rezolvarea aplicatiilor cu ajutorul calculatorului.

Strategia didactică: Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul,

învăţarea prin descoperire. Resurse materiale:videoproiector, calculatoare, FlipChart, manual (Mariana Pantiru,

Manual pentru clasa a X-a, Editura LiceAll 2000, Bucureşti). Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individuală.

Forme de evaluare: - Evaluare iniţială: verificarea cantitativă şi calitativă a temei, test recapitulativ alcătuit

din 9 itemi;- Evaluare formativă: întrebări, analiza răspunsurilor, observarea sistematică a

atenţiei.

NR. CRT.

VERIGILE / ETAPELE LECTIEI

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE

DOZARE

FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII

METODOLOGICE

OBSERVAŢII

1Organizarea clasei pentru lecţie

Notarea absenţelor.Pregătirea elevilor cu cele necesare lecţiei.

2 min Toată clasa

2 Verificarea temei de casă

Se efectuează o evaluare sumară a temelor. 2 min La toată clasa

3 Reactualizarea cunoştinţelor

Testul recapitulativ cu 9 itemi din Anexa 1. 6 min

Activitatea este frontală şi individuală. Elevii urmăresc explicaţiile profesorului, răspund individual la întrebările din testul iniţial, formulează întrebări pentru unele nelămuriri.

4 Enunţul lecţiei Se scriu pe tablă titlul lecţiei şi 3 min Captarea Elevii

2

Page 3: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa7/Costea_Claudiu/portofoliu.docxWeb viewvideoproiector, calculatoare, FlipChart, manual (Mariana Pantiru, Manual pentru clasa a X-a,

NR. CRT.

VERIGILE / ETAPELE LECTIEI

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE

DOZARE

FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII

METODOLOGICE

OBSERVAŢII

noi obiectivele operaţionale vizate.

atenţiei şi trezirea interesului pentru lecţie.

scriu în caiet titlul lecţiei noi

5 Comunicarea noilor cunoştinţe

Microsoft Access face parte din pachetul Microsoft Office si facilitează crearea şi gestionarea bazelor de date complexe. Definitie: O baza de date este un ansamblu structurat de date.Definitie: Un sistem de gestiune a bazelor de date este ansamblul de programe carepermite utilizatorului sa interactioneze cu o baza de date. Ex: FoxPro, Oracle, Access, Paradox, InformixIn Access 2007 bazele de date au extensia accdb (in 2003 extensia este .mdb).Obiectele cu care lucreaza Acces:- tabele- interogari- formulare- rapoarte.

Tabelele sunt cele care stochează datele.Liniile unei tabele se numesc înregistrări, iar coloanele se numesc câmpuri. Elementele unei tabele sunt:- denumirea campului - poate fi

format din maxim 64 de caractere, poate să conţină spaţiu şi nu trebuie să conţină următoarele caractere: [ , ], ., ! . De asemenea, nu trebuie să fie cuvânt rezervat al ACCESS.

30 min

Frontal şi individual. Elevii vor urmări prezentarea cu conţinutul lecţiei. Elevii răspund la întrebări, formulează ei înşişi întrebări.

Este necesar ca elevii să scrie în caiet deoarece conţinutul explicaţiilor şi al prezentării electronice nu este în manual

3

Page 4: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa7/Costea_Claudiu/portofoliu.docxWeb viewvideoproiector, calculatoare, FlipChart, manual (Mariana Pantiru, Manual pentru clasa a X-a,

NR. CRT.

VERIGILE / ETAPELE LECTIEI

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE

DOZARE

FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII

METODOLOGICE

OBSERVAŢII

- tipul de date - o descriere a câmpului respectiv

(optional)

Tipul de date

Identificator

Semnificatie

Numeric Number

Numere folosite in calcule matematice

Alfanumeric

Text Combinatii de caractere speciale, litere si cifre (max 255 caractere)

Comentarii

Memo Camp de text

Data si timp

Date/Time

Date calendaristice si timp

Autonumerotare

Autonumber

Numere intregi generate automat

Moneda Currency

Reprezentare valori monetare

Logic Yes/No

Valori logice

Obiecte OLE

OLE Object

Obiecte provenite din alte aplicatii (Word,

4

Page 5: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa7/Costea_Claudiu/portofoliu.docxWeb viewvideoproiector, calculatoare, FlipChart, manual (Mariana Pantiru, Manual pentru clasa a X-a,

NR. CRT.

VERIGILE / ETAPELE LECTIEI

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE

DOZARE

FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII

METODOLOGICE

OBSERVAŢII

Excel, imagini, sunete, etc)

Legaturi Hyperlink

Adrese web

Atasament

Attachment

Permite atasare de obiecte create cu alte aplicatii

Liste de cautare

Lookup Wizard

Lista de cautare

Aplicatie.Crearea bazei de date Crearea bazei de date se realizeaza astfel: Start -> Toate programele -> Microsoft Office -> Microsoft Access 2007. Pe ecran ne apare fereastra de mai jos in care selectam optiunea Blank Database , în caseta File Name introducem numele bazei de date si apoi apasam butonul Create.

5

Page 6: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa7/Costea_Claudiu/portofoliu.docxWeb viewvideoproiector, calculatoare, FlipChart, manual (Mariana Pantiru, Manual pentru clasa a X-a,

NR. CRT.

VERIGILE / ETAPELE LECTIEI

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE

DOZARE

FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII

METODOLOGICE

OBSERVAŢII

Primul pas în crearea unui tabel este definirea structurii acestuia adică definirea câmpurilor și a tipurilor de date corespunzătoare.Pentru a incepe definirea structurii unui tabel comutăm în modul Design view (Vizualizare proiect).

După comutarea în modul Design View (Vizualizare proiect) suntem întrebați care este numele tabelului. Aplicatia din Anexa 2.

6

Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back-ului

Întrebări pentru fixare şi realizarea feed-back-ului privind Microsoft Access:1. Din ce pachet face parte

Microsoft Access?2. Ce este o baza de date?3. Care sunt obiectele cu care

opereaza o baza de date?4. Care este structura unui camp

dintr o tabela?5. Ce tipuri de date putem folosi intr

o tabela?

3 min

Dacă se constată că nu au fost înţelese unele noţiuni, se reia explicaţia acestora cu ajutorul elevilor care le-au înţeles

7 Notarea Pe baza activităţii elevilor se dau note 2 min Notele se trec

în catalog.

8 Tema pentru acasă

Crearea unei baze de date cu doua tabele.Anexa 3

1 min

Elevii primesc fisele de lucru.

6

Page 7: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa7/Costea_Claudiu/portofoliu.docxWeb viewvideoproiector, calculatoare, FlipChart, manual (Mariana Pantiru, Manual pentru clasa a X-a,

7

Page 8: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa7/Costea_Claudiu/portofoliu.docxWeb viewvideoproiector, calculatoare, FlipChart, manual (Mariana Pantiru, Manual pentru clasa a X-a,

Anexa 1Test recapitulative

1.Microsoft PowerPoint nu este:a) utilitar pentru gestionarea fişierelorb) utilitar pentru realizarea de prezentăric) utilitar pentru grafică avansată

2.Fişierele create în Microsoft PowerPoint au extensia:a) .xlsxb) .exec) .pptxd) .docx

3.Alegeţi operaţiile posibile de efectuat asupra unui text din cadrul unui slide (folie) dintr-o prezentare PowerPoint:

a) Se poate adăuga un efect de intrareb) Se poate adăuga un efect de ieşirec) Se poate alege culoarea şi mărimea textuluid) Se poate alege tipul fontului textului

4. A afirma că în PowerPoint, în cadrul unui slide (folie), nu se pot insera legături (link-uri) către pagini de pe Internet este:

a) Adevăratb) Fals

5.Ce tastă se foloseşte pentru a ieşi din modul SlideShow (Prezentare) al unei Prezentări?

a) F1b) Escc) Enterd) End

6.Pentru a introduce un nou diapozitiv într-o prezentare folosim:a) Inserare - Diapozitiv noub) Pornire - Diapozitiv nouc) Proiectare – Diapozitiv nou

7.De unde puteti mari vizualizarea diapozitivelor:a) b) c)

8

Page 9: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa7/Costea_Claudiu/portofoliu.docxWeb viewvideoproiector, calculatoare, FlipChart, manual (Mariana Pantiru, Manual pentru clasa a X-a,

Anexa 2Fisa de lucru

1. Creati o baza de date cu numele medic.accdb pe partitia D:

2. Creati tabela date_initiale cu urmatoarea structura:

3. Introduceti 5 inregistrari:

4. Previzualizati datele introduce

5. Creati o noua tabela cu numele date_consult cu urmatoarea structura:

6. Introduceti 5 inregistrari:

Anexa 3Tema pentru acasa

9

Page 10: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa7/Costea_Claudiu/portofoliu.docxWeb viewvideoproiector, calculatoare, FlipChart, manual (Mariana Pantiru, Manual pentru clasa a X-a,

1. Creati o baza de date cu numele scoala.

2. Creati 2 tabele cu structurile afisate mai jos si introduceti cate 5 inregistrari (Atentie la campul nume sa fie identic in cele 2 tabele):

Tabela elevi:Numele câmpului Tipul datei DescriereNumăr curent Number Numărul curent din listăNume Text Numele elevuluiPrenume Text Prenumele elevuluiClasa Text Clasa în care este elevul respectivVârsta Number Vârsta elevuluiHobby Text Un hobby al elevului

Tabela note:Numele câmpului Tipul datei DescriereNume Text Numele elevuluiTeza limba română Number Nota de la teza de limba şi literatura românaTeza matematică Number Nota de la teza de matematicăTeza fizică Number Nota de la teza de fizică Teza specialitate Number Nota de la disciplina profilului

10