Download - Valori morale octa

Transcript
Page 1: Valori morale octa
Page 2: Valori morale octa
Page 3: Valori morale octa

DragosteaDragostea

„Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.” Isaia, 54:10

Page 4: Valori morale octa
Page 5: Valori morale octa

…legătura desăvârşirii…

Page 6: Valori morale octa

,,Credin,,Credinţţa face totul posibil, a face totul posibil, dragosteadragostea face totul u face totul uşşor.’’or.’’,,Credin,,Credinţţa face totul posibil, a face totul posibil, dragosteadragostea face totul u face totul uşşor.’’or.’’

Page 7: Valori morale octa

,,Când iubeşti puternic, găseşti întotdeauna ceva nou în persoana iubită.’’ -Pascal

Page 8: Valori morale octa

Credința

Page 9: Valori morale octa

,,Luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei.’’ Filipeni, 1:27

Page 10: Valori morale octa

,,Credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea Lui Dumnezeu.’’ 1Corinteni, 2:5

Page 11: Valori morale octa

,,Mai mult decât Dumnezeu, mă tem de absenţa Lui Dumnezeu.’’ Octavian Paler

Page 12: Valori morale octa

Adevărul…

Page 13: Valori morale octa

,,Eu sunt calea,

adevărul şi viaţa, nimeni nu vine la Tatăl decat prin Mine.’’ Ioan, 14:6

Page 14: Valori morale octa
Page 15: Valori morale octa

AscultareaAscultarea…de Cuvântul Lui Dumnezeu

Page 16: Valori morale octa

…de părinţi

Page 17: Valori morale octa

,,Ascultarea este mormânt al voinţei şi înviere a smereniei.’’

Page 18: Valori morale octa

DărniciaDărnicia

Page 19: Valori morale octa

,,Nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia.’’ Evrei, 13:6

Page 20: Valori morale octa
Page 21: Valori morale octa

AltruismulAltruismul

Page 22: Valori morale octa
Page 23: Valori morale octa

,,Altruismul este o virtute care înfrumuseţează caracterul unui credincios şi prin care se dovedeşte înţelepciunea şi superioritatea lui, este un limbaj pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea.’’

Page 24: Valori morale octa
Page 25: Valori morale octa

Mulţumirea

Page 26: Valori morale octa

,,Plantează un cuvânt de iubire adânc în inima unui om. Hrăneşte-l cu un zâmbet şi o rugăciune şi priveşte ce se întâmplă.’’ -

Page 27: Valori morale octa
Page 28: Valori morale octa

, ,

Page 29: Valori morale octa

DreptateaDreptatea

Page 30: Valori morale octa

,,Să avem convingerea că dreptatea face puterea şi cu această credinţă să îndrăznim să ne facem datoria pană la capat, aşa cum o înţelegem.’’

Page 31: Valori morale octa
Page 32: Valori morale octa

Speranţa

,,Dumnezeul mântuirii noastre, nnăădejdeadejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pămantului.’’ Psalmul 65:5

Page 33: Valori morale octa

,,Speranţa este visul celui treaz.’’ (Aristotel)

Page 34: Valori morale octa
Page 35: Valori morale octa
Page 36: Valori morale octa

CurajulCurajul

Page 37: Valori morale octa

,,Pot totul în Hristos care mă întăreşte.’’ Filipeni, 4:13

,,Pot totul în Hristos care mă întăreşte.’’ Filipeni, 4:13

Page 38: Valori morale octa
Page 39: Valori morale octa
Page 40: Valori morale octa
Page 41: Valori morale octa

Sfinţenia

Page 42: Valori morale octa

,,Sfinţenia este aura pe care liniştea o aşterne în jurul celor cu inima pură. Ea reprezintă adevărul prezenţei iubirii, desăvârşita bucurie oferită în orice împrejurare a vieţii.’’ Bruce Davis

Page 43: Valori morale octa
Page 44: Valori morale octa