Download - €¦ · Valea Calugareasca, judetu/ Prahova Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Infiintare centru local de promovare si informare turistica si marketingul

Transcript
Page 1: €¦ · Valea Calugareasca, judetu/ Prahova Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Infiintare centru local de promovare si informare turistica si marketingul
Page 2: €¦ · Valea Calugareasca, judetu/ Prahova Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Infiintare centru local de promovare si informare turistica si marketingul