Download - Tema Conta

Transcript
Page 1: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

Problema Nr. 19: La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un mijloc de transport, cu valoare contabila de 20.000 lei si amortizare cumulata de 14.000, este casat. Din casare rezulta materiale in valoare de 700 u.m. Cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 200 u.m.

Ra spuns: Scoaterea din functune a mijlocului de transport avem:Amortizare: 14.000Recuperare: 700-200 = 500Finalizarea operatiunii în contabilitate: 20.000 – 14.000 – 500 = 5.500 pierdere

Inregistrari contabile:a) Scoaterea din evidenta a mijlocului fix

% = 2133 20.000 lei 2813 14.000 lei

6583 6.000 leib) Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de casarea mijloacelor fixe

6583 = 3028 200 leic) Inregistrare materialelor rezultate din casare 3028 = 7583 700 leid) Inregistrare pierdere in contabilitate/inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:

121=6583 6.000 lei121=6583 200 lei7583=121 700 lei

Problema Nr. 24 . La o societate comerciala en detail stocurile de marfuri sunt evaluate la pret cu amanuntul. Societatea se aprovizioneaza in cursul lunii cu 1.000 kg marfa, sortimentul X, pret de achizitie 2.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 25%. In cursul lunii se vinde intreaga cantitate de marfuri achizitionata. Sa se efectueze inregistrarile contabile.

Ra spuns: a) Achizitie marfuri

% = 401 2.000 lei 371 1.680 lei 4426 320 lei

b) Inregistrarea adaosului 371 = 378 420 leic) Inregistrarea TVA neexigibila

371 = 4428 399 lei

1

Page 2: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

(2100 *19% = 399 lei)d) Vanzarea marfurilor

5311 = % 2.499 lei 707 2.100 4427 399

e) Descarcarea gestiunii% = 371 2.499 lei607 1.680

378 4204428 399

Problema Nr. 30: Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000.000 Rezultat brut profit: 1.000.000 Cotă impozit pe profit: 16%. Profitul se repartizează astfel:

la rezerve legale; 1% la rezerve statutare; 10.000 la alte rezerve.

Restul se reporteaza in exercitiul urmator, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor.R aspuns: Rezarva legala: 1.000.000 lei * 5% = 50.000 lei

2.000.000 lei * 20% = 400.000 lei1.000.000 lei – 50.000 lei = 950.000 lei (deductibilă)950.000 - (950.000 *16%) = 950.000 lei -152.000 lei = 798.000 leiImpozit profit: 152.000Rezerve statutare: 798.000 lei* 1% = 7.980 leiAlte rezerve: 10.000 leiDividende: 798.000 lei – (7.980 lei + 10.000 lei) = 780.020 lei

Inregistrari contabile:a) Inregistrarea impozitului profit

691=4411 152.000 leib) Inchiderea contului cu cheltuiala aferenta impozitului pe profit

121=691 152.000 leic) Repartizarea profitului

121=129 848.000 leid) Inregistrarea rezervei legale

2

Page 3: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

129=1061 50.000 leie) Inregistrarea rezervei statutare

129=1063 7.980 leif) Inregistrare alte rezerve

129=1068 10.000 leig) Inregistrarea rezultatului reportat

129=117 780.020 leih) Inregistrare dividendo

117=457 780.020 lei

Problema Nr. 40: Intreprinderea Alfa avea in stoc la 01.11.N 100 buc din marfa X evaluate la costul unitar de 10 lei/buc.

In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatii: 3.11.N – achizitie 200 buc la costul unitar de 12 lei, rabat 10%, TVA 19% (factura); 5.11.N – achizitie 300 buc la costul unitar de 15 lei, TVA 19%; 10.11.N – vanzare marfuri 350 buc la pretul unitar de 20 lei, remiza 5%, scont de

decontare 2%, TVA 19% (factura); 15.11.N – se primeste un rabat de 20% pentru achizitia care a avut loc la data de

5.11.N (factura ulterioara); 25.11.N – achizitie 150 buc la costul unitar de 20 lei, scont de decontare 5%, TVA 19%

(factura); 27.11.N – vanzare 300 buc la pretul unitar de 25 lei, TVA 19% (factura); 30.11.N – se acorda un risturn pentru vanzarea din 27.11.N (factura ulterioara).

Se cere: 1) sa se contabilizeze operatiile de mai sus, conform OMFP 3055/2009, stiind ca pentru descarcarea de gestiune se utilizeza LIFO; 2) sa se intocmeasca fisa stocului; 3) sa se prezinte informatia in Contul de profit si pierdere.R aspuns: Situatie 01.11.N:Data Stoc

01.11.N

Cantitate

Preț Valoare

100 10 1000

La data de 3.11.N:- achizitie 200 buc * 12 lei = 2.400 lei- rabat 10% = 2.400 * 10 % = 240 lei- Net comercial = 2.400 lei – 240 lei = 2.160 lei

3

Page 4: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

- Pret unitar = 2.160 lei / 200 buc = 10,8 lei/ buc- Valoare TVA=2160*19%=410.4 lei

Inregistrare contabila:% = 401 2.570,4 lei

371 2.160 lei 4426 410,4 lei

La data de 05.11.N:- achizitie 300 buc * 15 lei = 4.500 lei- valoare TVA=4.500*19%=855 lei

Inregistrare contabila:% = 401 5.355 lei

371 4.500 lei 4426 855 lei

La data de 10.11.N:- vanzare marfa 350 buc * 20 lei/ buc = 7.000 lei- remiza 5% = 7.000 * 5 % = 350 lei- Net comercial = 7.000 lei – 350 lei = 6.650 lei- Scont de decontare 2% = 6.650 lei * 2% = 133 lei- Net financiar = 6.650 lei – 133 lei = 6.517 lei- Tva 19 % = 6.517 *19% = 1.238,23 lei

Inregistrare contabil: a) Inregistrarea vazarii 411 = % 7.913,50 lei 707 6.650 lei 4427 1.263,50 lei

b) Inregistrare scont % = 411 158,27 lei667 133 lei

4427 25,27 leic) Descarcare gestiune – Metoda LIFO

300 buc * 15 = 4.500 lei 50 buc * 10,80 lei = 540 lei

5.040 lei607 = 371 5.040 lei

La data de 15.11.N:- Rabat factura din 05.11.N: 4.500 lei* 20 % = 900 lei

4

Page 5: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

Inregistrare contabila primire rabat factura ulterioara401 = % 1.071 lei

609 900 lei 4426 171 lei

La data de 25.11.N:- Achizitie 150 buc * 20 lei = 3.000 lei- Scont de decontare 5% = 3000 * 5 % = 150 lei

Inregistrare contabilaa) Achiziție

% = 401 3.570 lei 371 3.000 lei 4426 570 lei

b) Inregistrare scont 5%401 = % 178,5 lei

767 150 lei 4426 28,5 lei

La data de 27.11.N:- Vanzare 300 buc * 25 lei = 7.500 lei- TVA=7500*19%=1.425 lei

Inregistrare contabila

a) Vanzare 411 = % 8.925 lei 707 7.500 lei 4427 1.425 lei

b) Descarcare gestiune – Metoda LIFO 150 buc * 20 = 3.000 lei 150 buc * 10,80 lei = 1.620 lei

4.620 lei607 = 371 4.620 lei

La data de 30.11.N:- Se acorda un risturn pentru vanzarea din 27.11.N (factura ulterioara)

Nu se mentioneaza valoarea risturnului si presupunem un procent de 2%.- Risturn factura 27.11.N: 7.500 lei * 2% = 150 lei

Iregistrare contabilă5

Page 6: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

% = 411 178,50 lei709 150 lei

4427 28,50 leiData Intrări Ieșiri Stoc

Cant. Preț Valoare Cant. Preț Valoare Cant. Preț Valoare01.11.N 100 10 100003.11.N

Total

200 10,80 2.160 100200300

1010,8-

100021603160

05.11.N

Total

300 15 4.500 100200300600

1010,815-

1000216045007660

10.11.N

Total

30050350

1510,8-

4500 5405040

100150250

1010,8-

100016202620

25.11.N

Total

150 20 3000 100150150400

1010,820-

1000162030005620

27.11.N 150150300

2010.8-

300016204620

100 10 1000

Total 30.11.N

650 - 9660 650 - 9660 100 10 1000

Contul de profit și pierdere

Nr.crt Denumire indicator Suma (lei)

1 Cifra de afaceri netă (2-3) 14.0002 Venituri din vânzarea mărfurilor (707) 14.1503 Reduceri comerciale acordate (709) 1504 Total venituri din exploatare (2-3) 14.0005 Cheltuieli privind mărfurile (607) 9.6606 Reduceri comerciale primite (609) 9007 Total cheltuieli din exploatare (5-6) 8.7608 Profitul sau pierderea din exploatare (4-7) 5.2409 Venituri financiare din sconturi obtinute (767) 150

6

Page 7: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

10 Total venituri financiare (9) 15011 Ch. financiare privind sconturile acordate (667) 13312 Total cheltuieli financiare (11) 13313 Profitul sau pierderea financiară (10-12) 17

Problema Nr. 49 : Intreprinderea Alfa detine o cladire evaluata la valoarea justa de 120.000 lei, amortizare cumulata 30.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibilala este de 10.000 lei. La 31.12.N, managerii iau decizia sa vada cladirea in anul N+1. Ca urmare activul va fi reclasificat in categoria stocurilor de marfuri. La 31.12.N se estimeaza ca valoarea realizabila neta a acestui stoc este de 75.000 lei.

Raspuns:

Prevederile OMFP 3055/2009 aplicabile acestui caz sunt:153. - (1) Atunci cand exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, in sensul ca aceasta urmeaza a fi imbunatatita in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, in contabilitate se inregistreaza transferul activului din categoria imobilizari corporale in cea de stocuri. Transferul se inregistreaza la valoarea neamortizata a imobilizarii. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.Inregistrari contabile:

a) Reclasificarea cladirii in categoria stocurilor % = 2112 120.000 lei 2812 30.000 lei 371 90.000 lei

b) Realizarea rezervei din reevaluare 105 = 1065 10.000 lei

Rezerve din reevaluare Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

c) La 31.12.N, efectuarea testului pentru depreciere a cladirii destinata vanzarii- Valoarea contabila = 90.000 lei- Valoarea justa = 75.000 lei- Pierdere din depreciere = 90.000 – 75.000 = 15.000 lei

6814 = 397 15.000 leiCh. de exploatare privind Ajustarea pentru depreciereaajustările pentru deprecierea mărfurilor activelor circulante

Problema Nr. 68 : O societate de productie achizitioneaza un utilaj in urmatoarele conditii:

- pretul de cumparare al instalatiei 200.000 EUR; 7

Page 8: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

- cheltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 EUR; - costuri de amenajare a sectiei de productie in vederea montarii instalatiei (facturate de o firma specializata) 4.000 lei; - costuri cu instruirea personalului ce va manevra instalatia respectiva 3.000 lei; - onorariul arhitectului 7.000 lei; - costuri de testare a functionarii instalatiei 5.000 lei; - incasari din vanzarea esantioanelor de produse chimice, produse in procesul de testare a instalatiei 2.000 lei; - costuri cu promovarea noilor produse ce vor fi obtinute cu ajutorul instalatiei 3.000 lei; - pierderi initiale din exploatare obtinute inainte ca instalatia sa ajunga la parametrii tehnici de operare 2.000 lei; - costuri de demontare a instalatiei la sfarsitul duratei de viata utila estimate la 10.000 lei; - costuri cu salariile personalului de conducere din societatea comerciala respectiv 8.000 lei; - curs valutar 4 lei/EUR.

Calculati costul de achizitie.

Raspuns:Cost de achizitie = pret de cumparare + taxe nerecuperabile +cheltuieli de transport, montaj, punere in functiune, instalare, asigurare + costuri estimate legate de refacerea amplasamentului si de demontare la iesirea din activ a imobilizarii.

Elementele care se includ in costul de achizitie al utilajului sunt:- pretul de cumparare al instalatiei: 200.000 EUR*4 lei/euro = 800.000 lei- cheltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 EUR*4 lei/euro =80.000 lei- costuri de amenajare a sectiei de productie in vederea montarii instalatiei (facturate de o

firma specializata) 4.000 lei- onorariul arhitectului 7.000 lei- costuri de testare a functionarii instalatiei 5.000 lei- incasari din vanzarea esantioanelor de produse chimice, produse in procesul de testare a

instalatiei 2.000 lei - costuri de demontare a instalatiei la sfarsitul duratei de viata utila estimate la 10.000

lei;

Cost de achizitie utilaj = 800.000+80.000+4.000+7.000 +5.000–2.000+10.000 = 904.000 lei

Problema Nr. 81 : Furnizorul „A” livrează clientului „B” materii prime in valoare de 8.000 lei + TVA 19%. Cu ocazia receptiei faptice comisia constata bunuri degradate

8

Page 9: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

din cauza carausului in valoare de 1.000 lei. Carausul factureaza clientului „B” servicii de transport in valoare de 2.500 lei + TVA 19%.

Raspuns:a) Receptive marfa clientul B

%=401 9.520 lei301 8.000

4426 1.520b) Bunurile de natura materiilor prime degradate imputate carausului

461 = % 1.190 lei 7588 1.000 lei

4426 190 leic) Scoaterea din gestiune a materiilor prime degradate

658 301 1.000 leid) Primirea facturii privind serviciile de transport

% = 401 2.975 lei 624 2.500 lei 4426 475 lei e) Achitare/incasare facturi

401=5121 2.975 lei5121=461 1.190 lei

Problema Nr. 88. Societatea comerciala „X” acorda salariatilor sume reprezentand participare la profit la nivelul a 10% din profitul net. Profitul net al societatii in anul N se ridica la suma de 200.000 lei. In anul N+1 Adunarea Generala decide modul de repartizare a profitului.

Raspuns:Inregistrare contabila

a) Repartizarea profitului net ca prime reprezentand participarea salariatilor la profit117 = 424 20.000 lei424=5121 20.000 lei

Problema Nr. 95 : O entitate economica inregistrata in scopuri de TVA, in Romania achizitioneaza, de pe piata interna, materii prime in valoare de 32.400 lei plus TVA si materiale auxiliare de 1785 lei + TVA. Pentru desfasurarea activitatii sale economice entitatea, inregistreaza si alte cheltuieli, pentru care primeste in cursul lunii facturi: energie electrica 1.560 lei + TVA; transport 700 lei + TVA; telefon 530 lei + TVA, servicii de contabilitate 1.800 lei + TVA si achizitioneaza un echipament tehnologic in

9

Page 10: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

valoare de 11.800 lei + TVA. In cursul lunii entitatea livreaza in Romania, pe baza de factura produse finite la pretul de vanzare de 75.820 lei + TVA. Pentru serviciile de transport prestate clientilor emite facturi in valoare de 2.565 lei + TVA. La sfarsitul lunii se efectueaza regularizarea taxei pe valoarea adaugata, tinand cont de faptul ca entitatea are TVA de recuperat din luna precedenta in valoare de 3.787 lei.

RaspunsPresupunem cota de TVA 24%

a) Achizitie materii prime % = 401 40.176 lei

301 32.400 lei4426 7.776 lei

b) Achizitie materiale auxiliare % = 401 2.213,40 lei 3021 1.785 lei 4426 428,40 lei

c) Inregistrarea facturilor primite % = 401 5.691,60 lei605 1.560 lei624 700 lei626 530 lei628 1.800 lei4426 1.101,60 lei

d) Achizitie echipament tehnologic % = 404 14.632 lei2131 11.800 lei4426 2.832 lei

e) Vanzare produse finite 411 = % 94.016,80 lei

701 75.820 lei 4427 18.196,80 lei f) Scoaterea din gestiune a produselor finite

711 = 345 cost de productie g) Emitere facturi sevicii de transport prestate

411 = % 3.180,6 lei 704 2.565 lei 4427 615,6 leiTVA de recuperat din luna precedenta 3.787 lei (4424)In urma operatiilor de mai sus =>

- Tva deductibila (4426) = 12.138 lei10

Page 11: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

- Tva colectata (4427) = 18.812.40 lei Tva de plata aferent acestei luni = 6.674.4 lei

TVA de plata =2.887,4 lei h) Inchiderea conturilor de TVA

4427 = % 18.812.40 lei 4426 12.138 lei 4424 3.787 lei 4423 2.887,40 lei

Problema Nr. 115 . Societatea Comerciala “A” detine un capital social de 100.000 u.m. In cursul exercitiului inregistreaza un profit brut de 800.000 u.m. Pe seama profitului obţinut se constituie rezerve legale la nivel maxim posibil, rezerve statutare in procent de 20%, iar alte rezerve in procent de 10%. Pe seama rezervelor statutare se acopera pierderile din anii precedenti.

Raspunsa) Calculul si inregistrarea rezervelor legale

5% * 800.000 = 40.000 lei20% * 100.000 = 20.000 lei

b) Calculul si inregistrarea rezervelor statutare si a altor rezerveProfit net = Profit brut – Impozit Impozit pe profit = Profit impozabil * Cota de impozitProfit impozabil = Profit brut + Ch.nedeductibile fiscal – Deduceri fiscaleProfit impozabil = 800.000 +0 – 20.000 = 780.000 leiImpozit pe profit = 780.000 * 16% = 124.800 leiProfit net = 800.000 – 124.800 = 675.200 lei

Rezerve statutare = 20% * 675.200 = 135.040 leiAlte rezerve = 10% * 675.200 = 67.520 lei

Inregistrari contabile:691=4411 124.800 lei – constituire impozit profit121=129 675.200 lei – repartizarea profitului129=1061 20.000 lei – constituire reserva legala129=1063 131.040 lei – constituire reserva statutara129=1068 65.520 lei – constituire alte rezerve129=117 458.640 lei – reportarea profitului in exervitiul urmatorc) Utilizarea rezervelor statutare pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți

1063= 117 135.040 lei

11

Page 12: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

Problema Nr. 173. Un furnizor livreaza marfuri la pret de vanzare de 500.000 u.m. si pret de inregistrare 400.000 u.m., impreuna cu ambalajele aferente care circula in sistem prin decontare, in valoare de 25.000 u.m.n, TVA 19%. Ulterior, pot interveni 2 cazuri: A) se restituie ambalajele; B) nu se restituie ambalajele.

Sa se efectueze inregistrarile contabile, atat in contabilitatea furnizorului cat si a clientului.

Raspuns:A) Se restituie ambalajele

a) Inregistrari in contabilitatea furnizorului- Livrarea marfurilor pe baza de factura:

411 = % 595.000 707 500.000

4427 95.000- Inregistrarea ambalajelor restituibile pe baza de aviz de expeditie

411 = 419 25.000 - Concomitent se inregistreaza iesirea ambalajelor restituibile

358 = 381 25.000- Restituirea ambalajelor de catre client

419 = 411 25.000 lei- Concomitent se inregistreaza intrarea in gestiune a ambalajelor restituite

381 = 358 25.000 lei- Iesirea din gestiune a marfurilor vandute

% = 371 500.000607 400.000378 100.000

b) Inregistrari in contabilitatea clientului- Receptia marfurilor achizitionate

% = 401 595.000371 500.0004426 95.000

- Inregistrarea primirii ambalajelor restituibile409 = 401 25.000

- Concomitent ambalajele seiînregistreaza extracontabilDebit 8033 Valori materiale primite in pastrare sauiîn custodie 25.000 lei

- Restituirea ambalajelor catre furnizor401 = 409 25.000

Credit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau in custodie 25.000 leiB) Nu se restituie ambalajele

12

Page 13: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

a) Inregistrari in contabilitatea furnizorului- Livrarea marfurilor pe baza de factura

411 = % 595.000 707 500.000 4427 95.000

- Facturarea catre client a ambalajelor si tva aferenta ambalajelor vandute 411 = % 29.750

708 25.000 4427 4.750

- Scoatera din gestiune a ambalajelor vandute clientului608 = 381 25.000

b) Inregistrari in contabilitatea clientului- Receptia marfurilor achizitionate

% = 401 595.000 371 500.000

4426 95.000- Inregistrarea ambalajelor retinute de client

% = 401 29.750381 25.0004426 4.750

Problema Nr. 89. Pentru luna august anul N o societate comercială cu trei salariaţi, care lucrează în condiţii normale prezintă, conform pontajului, următoarea situaţie: - Salariatul A încadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.600 lei, a fost prezent luna

întreagă, însumând un număr de 21 zile lucrate, din care 2 lucrate în zile de sâmbătă, compensate cu timp liber corespunzător. Conform contractului individual de muncă, pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi duminică, compensată cu timp liber corespunzător, unitatea plăteşte un spor de 30%.

- Salariatul B încadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.000 lei, a fost prezent 6 zile, restul de 15 zile lucrătoare fiind în concediu de odihnă. Salariatul are un copil în întreţinere. - Salariatul C, încadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.000 lei, a beneficiat de un concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, pentru boală obişnuită în perioada 1 – 21 august 2009, după care a fost prezent, însumând un număr de 6 zile lucrate. Situaţia stagiului de cotizare, pentru calculul indemnizaţiei salariatului C, se prezintă astfel:

13

Page 14: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

Perioada Nr. zile lucrătoare în lună

Zile luate în calcul

Venit brut realizat

14

Page 15: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

Iulie anul N 23 23 1.000 Iunie anul N 21 20 952 Mai anul N 21 21 1.000 Aprilie anul N 22 18 818 Martie anul N 22 5 zile Bo 170

17 zile lucrate 773

Februarie anul N 20 5 zile Bo 170 15 zile lucrate 750

TOTAL: 129 124 5.633

Salariaţii au primit, în numerar în cursul lunii august un avans din salariu de 400 lei salariatul A, respectiv 300 lei salariatul B.

RaspunsStat de plată luna august, anul N

Angajat

Sal.brut

Zilelucr

Zile suplim.

Sporuri

Valspor

Zile CO

CO CMSoc

CM

Conc med

Venit brut realiz

Rețineri

Avans

Rest de plata

Pensie 10.5%

Somaj 0.5%

Sanatate 5.5%

Ded Imp 16%

1 A 1.600 21 2 30% 46 0 0 0 0 0 1.646 173 8 91 170 193 400 7812 B 1.000 6 0 0 0 15 714 0 0 0 1.000 105 5 55 350 78 300 4573 C 1.000 6 0 0 0 0 0 5 1

0511 797 75 2 16 250 73 0 631

Total 3.600 - - - 46 - 714 - - 681 3.443 353 15 162 - 344 700 1.869

Calcul concediu medical pentru angajatul C:Media veniturilor pe 6 luni = 5.633 lei / 124 zile = 45,4274 lei15 zile CM = 45,4274 lei * 15 zile = 681 leiPentru boală obișnuită se plătește 75% = 681 * 75% = 511 leiPrimele 5 zile din CM sunt suportate din fondul de salarii, iar restul de 10 zile din CM sunt suportate din CCI, adică:

5 zile * 45,4274 lei * 75% = 170 lei din FS10 zile * 45,4274 lei * 75% = 341 lei din CCI

641 = 421 3.102 lei (3.443 -341 lei CM din CCI)

15

Page 16: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

Reținere CAS angajatul C

Salariu realizat = 1.000 lei * 6 zile /21 zile = 286 lei286 lei * 10,5 % = 30 leiCAS pentru 15 zile CM = 600 lei *10,5% * 15 zile CM / 21 zile = 45 lei

Total CAS reținut pentru angajatul C = 30 lei + 45 lei = 75 lei

421 = % 1.529 lei 444 344 lei 4372 15 lei 4312 308 lei (353 – 45) 4314 162 lei 425 700 lei

423 = 4312 45 lei ( CAS pentru 15 zile CM)

Baza de calcul pentru contribuțiile societății:Contribuția la asigurările sociale (20,8%) = 3.361 * 20,8% = 699 lei 6451 = 4311 699 leiConcediu medical din CCI

4311 = 423 341 lei (10 zile CM din CCI)Contribuția la asigurările sociale de sănătate (5,2%) = 3.102 lei * 5,2% = 161 lei 6451 = 4313 161 leiContribuția la fondul de șomaj (0,5%) = 3.102 lei * 0,5% = 16 lei

6452 = 4371 16 leiContribuția la fondul de asig.pt.accidente de muncă = 3.361 lei * 0,4 % = 13 lei

6458 = 4311 13 leiComisionul pentru cărți de muncă (0,75%) = 3.102 lei * 0,75% = 23 lei

635 = 447 23 leiContribuția pentru concedii și indemnizații (0,85%) = 3.102 lei * 0,85% = 26 lei

6451 = 4311 26 leiFond garantare creanțe salariale (0,25%) = 3.102 lei * 0,25%= 8 lei

6452 = 4373 8 lei

Problema Nr. 103 : O societate comercială importă mărfuri din afara comunităţii, la preţul de factură de 15.000 Euro. Costurile de transport al mărfurilor, stabilite pe baza facturii emise de transportator sunt în sumă de 1.200 Euro. Taxele vamale datorate

16

Page 17: Tema Conta

--CONTABILITATE –STAGIAR: IOANA OLOVINA

pentru mărfurile respective sunt în cuantum de 10%. Cursul de schimb valabil pentru data efectuării importului este 1 Euro = 4,2500 lei.

Raspuns

a) Preț de factură = 15.000 euro * 4.25 lei/euro = 63.750 lei371 = 401 63.750 lei

b) Transport = 1.200 euro * 4.25 lei/euro = 5.100 lei371 = 401 5.100 lei

c) Taxe vamale = 15.000 * 10% * 4.25 lei/euro = 6.375 lei371 = 446 6.375 lei

d) Calcul TVA TVA = (63.750 + 6.375) * 24% = 16.830

4426 = 5121 16.830

17