Download - T C TRUNCHI COMUN Fişierul. Tipuri de fiş Premiul …sorana.academicdirect.ro/pages/doc/TC2008/Curs_03.pdf... INFORMATICĂMEDICALĂŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3 ... Tipuri de fişiere

Transcript
Page 1: T C TRUNCHI COMUN Fişierul. Tipuri de fiş Premiul …sorana.academicdirect.ro/pages/doc/TC2008/Curs_03.pdf... INFORMATICĂMEDICALĂŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3 ... Tipuri de fişiere

1

1

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Fişierul. Tipuri de fişiere. Fişierul. Tipuri de fişiere. Organizare fişiere şi Organizare fişiere şi folderefoldere..Sisteme de operare.Sisteme de operare.Windows ... XPWindows ... XPProcesarea documentelor de tip Procesarea documentelor de tip texttext

Şef Lucrări Dr. Sorana D. BOLBOACĂ

2

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

PremiulPremiul Nobel Nobel -- MedicinMedicinăă -- 20082008Harald zur Hausen:descoperirea virusului papilomaFrançoise Barré-Sinoussi & Luc Montagnier: descoperirea virusului imunodeficienţei umane (HIV)

3

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Fişierul. Tipuri de fişiere.Fişierul. Tipuri de fişiere.

4

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

FişierulFişierulo colecţie de înregistrări cu o anumită structură, care sunt plasate pe un mediu de stocare a datelor (hard disk-ul, memory stick, CD-ROM-ul, ...)

5

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

CaracteristicileCaracteristicile unuiunui fifişierşierDenumire: dată de utilizatorConţinut: cifre şi numere, text, tabele, imagini, sunetMărime: măsurată în baiţi (b) sau octeţi (o)

6

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Tipuri de fişiereTipuri de fişiereScop + conţinut + semnificaţie a datelor + organizarea lor internă

*.htmlPagini webSetup.exe*.exeProgram binar executabilWindows

Std.doc*.docText Imag.bmp*.bmpGrafic – format bitmapSetup.bin*.binProgram binar executabilUNIX

ExempluExtensieConţinut

Page 2: T C TRUNCHI COMUN Fişierul. Tipuri de fiş Premiul …sorana.academicdirect.ro/pages/doc/TC2008/Curs_03.pdf... INFORMATICĂMEDICALĂŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3 ... Tipuri de fişiere

2

7

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Tipuri de fişiereTipuri de fişiere

Note.xls*.xlsCalcul tabelar MS ExcelDoc.txt*.txtText fără fromatareCurs_01.ppt*.ppt/*.ppsPrezentare PowerPoint

*.mp3Date audio comprimate cu algoritmul MP3

Imag.jpg*.jpgJoint Photogtaphic Expert Group (jpeg)

ExempluExtensieConţinut

8

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Tipuri de fişiereTipuri de fişiere

9

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Organizare fişiere şi Organizare fişiere şi folderefoldere..

10

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Director (Director (FolderFolder))

Grup de fişiere şi subfoldere pe un anumit disc organizat cu ajutorul sistemului de operare.

Regula de denumire este similară cu a fişierelorÎntr-un folder nu pot să apară două entităţi (fişiere sau foldere) cu acelaşi numeIn foldere diferite pot exista fişiere cu acelaşi nume

11

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Directorul sau Directorul sau folderulfolderul R RăăddăăcincinăăDirectorul principal al unui discConţine o listă de fişiere şi subdirectoareSubdirectorul sau subfolderul: este o subdiviziune a unui director (ex. grup de fişiere).

12

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Organizarea Organizarea folderfolder--elorelor şi fişierelorşi fişierelorMetadate (toate trăsăturile unui fişier/folder)

NumeFormatul de date conţinuteData celei mai recente modificăriRestricţii de acces

Page 3: T C TRUNCHI COMUN Fişierul. Tipuri de fiş Premiul …sorana.academicdirect.ro/pages/doc/TC2008/Curs_03.pdf... INFORMATICĂMEDICALĂŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3 ... Tipuri de fişiere

3

13

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Operaţii cu sistemul de operareOperaţii cu sistemul de operareExecutare (citire)Denumire

Re-denumire Reorganizare

CopiereDuplicareMutare Ştergere

Regăsire

14

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Operaţii cu o aplicaţieOperaţii cu o aplicaţieCreare:

SalvareDeschidere:

CitireModificare

Ştergere

15

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Lansarea în execuţie a unui fişier executabilLansarea în execuţie a unui fişier executabil

Sistem de Operare WindowsDublu clic pe icoana programului

16

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Sisteme de operareSisteme de operare

17

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

DefiniţieDefiniţieAnsamblul de programe care asigură utilizarea optimă a resurselor fizice şi logice ale unui sistem de calcul. Componenta software care coordonează şi supraveghează întreaga activitate a sistemului de calcul şi asigură comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul.

18

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Rolul sistemului de operareRolul sistemului de operareGestionează funcţionarea componentelor hardware ale sistemului de calculCoordonează şi controlează execuţia programelorPermite comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul.

Page 4: T C TRUNCHI COMUN Fişierul. Tipuri de fiş Premiul …sorana.academicdirect.ro/pages/doc/TC2008/Curs_03.pdf... INFORMATICĂMEDICALĂŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3 ... Tipuri de fişiere

4

19

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Organizarea sistemului de operareOrganizarea sistemului de operareNivelul fizic

servicii privind lucrul cu componentele hardware ale sistemului de calculcuprinde acele elemente care depind de structura hardware a sistemuluiinclude programe a căror execuţie este indispensabilă (ex. programul care lansează încărcarea automată a sistemului de operare).

Nivelul logicprograme ale sistemului de operareoferă utilizatorului mijloacele prin care poate exploata sistemul de calcul (comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul se realizează prin comenzi adresate sistemului de operare sau prin intermediul instrucţiunilor programelor pe care le execută)

20

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Clasificarea programelor Clasificarea programelor dpdvdpdv funcionalfuncional

Componenta de comandă şi control:programe ce au rolul de a asigura utilizarea eficientă a resurselor sistemului de calcul.

Componenta de servicii:programe destinate minimizării efortului uman implicat de utilizarea sistemului de calcul

21

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Componenta de comandComponenta de comandă ă şi control a şi control a sistemului de operare sistemului de operare

Funcţii:planificarea, lansarea şi urmărirea execuţiei programelorgestionarea resurselor sistemului de calculdepistarea şi tratarea evenimentelor deosebite care apar în timpul execuţiei programelorasigurarea protecţiei informaţiilor manevrate de diverse programe (aceste programe pot fi ale sistemului de operare sau programe utilizator)

22

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Componenta de servicii a sistemului de Componenta de servicii a sistemului de operare operare

Funcţii:Gestionarea dialogului cu utilizatorulÎnlănţuire prin date a comenzilor sistemului de operareAsistenţa utilizatorului cunoscută ca Help-ulsistemului de operare“plug and play”: autodetecţie a echipamentelor nou instalate în sistem şi reconfigurarea hardware a sistemuluiSuportul pentru utilizarea limbii naţionale (semn monetar, marcă zecimală) conform ţării selectat

23

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Obiectivele Obiectivele generalegenerale aleale sistemsistemuluiului de operarede operare

automatizarea operaţiilor standardminimizarea efortului uman pentru utilizarea sistemului de calculoptimizarea utilizării resurselorcreşterea eficienţei globale în utilizarea sistemului de calcul prin:

creşterea vitezei de execuţie a prelucrărilor reducerea timpului de răspuns al sistemului la solicitările utilizatorilor creşterea gradului de utilizare a resurselor prin utilizarea lor la capacitate maximă.

24

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Obiectivele Obiectivele generalegenerale aleale sistemsistemuluiului de operarede operareFuncţiile prin intermediul cărora sistemul de operare realizează aceste obiective sunt:

instalarea automată a unui nou sistem de operareîncărcarea în memoria internă a sistemului de operare, la pornirea sistemului de calculconfigurarea dinamică a sistemului de operare(conform cu modificările intervenite în structura hardware)controlul execuţiei programelor (încărcarea programului în memoria internă, lansarea în execuţie, urmărirea execuţiei şi a încheirii acesteia)

Page 5: T C TRUNCHI COMUN Fişierul. Tipuri de fiş Premiul …sorana.academicdirect.ro/pages/doc/TC2008/Curs_03.pdf... INFORMATICĂMEDICALĂŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3 ... Tipuri de fişiere

5

25

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Obiectivele Obiectivele generalegenerale aleale sistemsistemuluiului de operarede operare

Funcţiile sistemul de operare:gestionarea alocării resurselor sistemului de calcul (a memoriei interne, accesul la fişiere, accesul la echipamentele periferice, etc.)tratarea erorilor:

la nivel fizic (ex: erori de citire / scriere în memoria externă, erori de acces la un echipament periferic, etc.) erori logice (ex.: operaţii interzise, ca împărţirea la 0, etc.)

26

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Clasificarea sistemelor de operare Clasificarea sistemelor de operare Execuţia proceselor:

Monotasking (MS-DOS):la un moment dat, în sistemul de calcul se poate executa un singur programacesta rămâne activ din momentul lansării lui în execuţie şi până la terminarea lui completăcât timp este în execuţie, programul are acces la toate resursele sistemului de calcul.

27

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Clasificarea sistemelor de operare Clasificarea sistemelor de operare Execuţia proceselor:

Multitasking (Windows, Unix):asigură execuţia concomitentă a mai multor procesetrebuie definite strategiile de alocare a resurselor la procesele concurente, strategii care vor fi folosite de componentele sistemului de operare pentru gestionarea resurselor.

28

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Clasificarea sistemelor de operare Clasificarea sistemelor de operare Gradul de interacţiune cu utilizatorul:

Seriale:Gradul de interacţiune cu utilizatorul este nulE nevoie de cunoştinţe de specialitate pentru interacţiunea utilizator-calculator

Interactive:Permit comunicarea directă între utilizator şi sistemul de calcul, prin intermediul unui limbaj dedicat acestui scop (limbajul de comandă al sistemului de operare sau interfaţa grafică utilizator)

29

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Clasificarea sistemelor de operare Clasificarea sistemelor de operare Sistemele de operare interactive pot fi:

Monouser (MS-DOS): comunicarea cu sistemul de calcul este posibilă, la un moment dat, numai pentru un singur utilizator, prin intermediul consolei sistemului de calcul;Multiuser (Unix): sistemul de operare poate gestiona comunicarea concomitentă cu mai mulţi utilizatori, conectaţi la sistemul de calcul prin intermediul echipamentelor terminale de intrare/ieşire

30

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Sistemul de operare WindowsSistemul de operare Windows

Page 6: T C TRUNCHI COMUN Fişierul. Tipuri de fiş Premiul …sorana.academicdirect.ro/pages/doc/TC2008/Curs_03.pdf... INFORMATICĂMEDICALĂŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3 ... Tipuri de fişiere

6

31

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

IstoricIstoric

……Windows NTIulie 1993……Windows 3.0Mai 1990Windows 2.11Martie 1989Windows 2.03Noiembrie 1987 Windows 1.01Noiembrie 1985DenumireData

32

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

IstoricIstoric

Windows 72010Windows VistaIanuarie 2007Windows XP (XP 64-biţi)Martie 2001 (2003)Windows Me (32-biţi)Septembrie 2000Windows 2000Februarie 2000Windows 98Iunie 1998Windows 95August 1995DenumireData

33

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Elemente şi concepte de bazăElemente şi concepte de bazăDesktop (suprafaţă de lucru - birou)

locul unde se află programele, fişierele, folderele conţinutul ecranului după iniţializarea sistemului

34

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Elemente şi concepte de bazăElemente şi concepte de bazăIcon (pictograma)

imagine grafică (figură-emblemă) de format mic ce reprezintă un dosar (folder), un program, un document (fişier-file) este folosită pentru accesarea unei acţiuni (comandă, funcţie, operaţie, serviciu, etc.). asupra acesteia se pot realiza diverse operaţii (tragere, plasare, ştergere [CUT], copiere [COPY], muatre [PASTE])

35

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Elemente şi concepte de bazăElemente şi concepte de bazăMy Computer

Permite:Vizualizarea conţinutului hard diskuluiAccesul la dispozitivele de stocareAccesul la dosare (floders), documente (fişiere), execuţia (rularea) programelor, gestiunea imprimantelor (Printers), setări şi configurarea sistemului de calcul (Control Panel)

36

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Elemente şi concepte de bazăElemente şi concepte de bazăBara de operaţii (Taskbar)

afişează un buton pentru fiecare program aflat în execuţie;

Internetlansează Internet Explorer

Recycle BinPermite ştergerea fişierelor şi reabilitarea acestora

Page 7: T C TRUNCHI COMUN Fişierul. Tipuri de fiş Premiul …sorana.academicdirect.ro/pages/doc/TC2008/Curs_03.pdf... INFORMATICĂMEDICALĂŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3 ... Tipuri de fişiere

7

37

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)38

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

MouseMouse--ululButoaneClic versus dublu-clicOperaţiuni:

Selectare: se deplasează mouse-ul pentru a plasa cursorul pe elementul doritOperaţii: clic dreapta şi alegere a funcţiei doriteVizualizare: dublu clicMutare: selectare (clic stânga apăsat) + deplasare în noua poziţie + eliberare

39

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

FereastraFereastraelement grafic (imagine) cu formă dreptunghiularăeste constituită din suprafaţa de afişare (unde se va afişa conţinutul ferestrei) şi din următoarele elemente definitorii (controale):

bara de titlu (numele ferestrei)bara de meniuri (funcţii oferite)bara de stare (număr de obiecte);butoane (Minimize-minimizare, Maximize-maximizare, Close-închidere);săgeţi + casete de derulare (navigare-scroll) (pe verticală, pe orizontală);bare de derulare (navigare; scroll bars).

40

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Operaţii elementare asupra unei ferestreOperaţii elementare asupra unei ferestre

Mărire: clic pe butonul Maximize sau double-clic pe bara de titlu a ferestreiRevenirea la dimensiunea anterioară: clic pe butonul Restore sau double-clic pe bara de titlu a ferestreiÎnchidere: clic pe butonul Close

41

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

MeniulMeniulo listă de comenzi (funcţii) care pot fi selectate cu ajutorul mouse-ului sau prin intermediul unor combinaţii de tasteclic pe numele unei comenzi din meniu:

Deschide o listă de subcomenzi (subfuncţii), numită bară de instrumente, corespunzătoare comenzii indicate

activarea barei de meniuri se face cu tasta ALTEdit: ALT+E (combinaţii de taste)

42

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Combinaţii Combinaţii dde taste e taste vsvs funcţiifuncţii

Ştergerea unei selecţii (nu Recycle Bin)

SHIFT + DELETE

Selectarea tuturor elementelor dintr-o fereastră

CTRL + AAnularea ultimei acţiuniCTRL + ZActivarea butonului STARTCTRL + ESCMediul pentru un element selectatSHIFT + F10Ieşirea din programALT + F4Help - programul activ F1FuncţiaTaste

Page 8: T C TRUNCHI COMUN Fişierul. Tipuri de fiş Premiul …sorana.academicdirect.ro/pages/doc/TC2008/Curs_03.pdf... INFORMATICĂMEDICALĂŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3 ... Tipuri de fişiere

8

43

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Combinaţii Combinaţii dde taste e taste vsvs funcţiifuncţii

Aliniere la centruCTRL+E Aliniere simultană la stg şi drCTRL + J Aliniere la dreaptaCTRL + R Aliniere la stângaCTRL + L Mutare textCTRL + V (Paste)CopiereCTRL + C (Copy)Selectare cuvântCTRL + SHIFT + →FuncţiaTaste

44

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Combinaţii Combinaţii dde taste e taste vsvs funcţiifuncţii

Subscript (exemplu: O2) CTRL + = Superscript (exemplu: cm2) CTRL + SHIFT + = Subliniera textului CTRL + U Scriere înclinatăCTRL + I Îngroşarea textului CTRL + B Distanţa dintre rânduri = 2CTRL + 2 Distanţa dintre rânduri = 1,5CTRL + 5 Distanţa dintre rânduri = 1CTRL + 1 FuncţiaTaste

45

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Combinaţii Combinaţii dde taste e taste vsvs funcţiifuncţii

la sfârşitul documentului CTRL + END la începutul documentului CTRL + HOME în partea de jos a ferestrei curente CTRL + PgDownîn partea de sus a ferestrei curente CTRL + PgUpla începutul paragrafului următor CTRL + ↓la începutul paragrafului precedent CTRL + ↑la începutul cuvântului precedent CTRL + ←la începutul cuvântului următor CTRL + →DeplasareTaste

46

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Aplicaţii medicale ale Aplicaţii medicale ale biroticiibiroticii

47

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

De ce birotica în medicină?De ce birotica în medicină?Obiective:

CreareaPrelucrareaStocareaGestiunea

datelor şi documentelor medicale

48

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

De ce birotica în medicină? De ce birotica în medicină? Tipuri de aplicaţiiTipuri de aplicaţii

1. Realizarea şi prelucrarea documentelor de tip text

Practica medicalăÎnvăţământ Cercetare...

2. Gestiunea, stocarea şi prelucrarea datelor medicale

Page 9: T C TRUNCHI COMUN Fişierul. Tipuri de fiş Premiul …sorana.academicdirect.ro/pages/doc/TC2008/Curs_03.pdf... INFORMATICĂMEDICALĂŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3 ... Tipuri de fişiere

9

49

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

De ce birotica în medicină?De ce birotica în medicină?3. Prezentări

Practica medicalăÎnvăţământ Cercetare...

4. Baze de date medicale5. Gestiunea, stocarea şi prelucrarea imaginilor

şi a datelor multimedia

50

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Procesarea documentelor de tip Procesarea documentelor de tip text: text: Microsoft WordMicrosoft Word

51

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Unde?Unde?Practica medicală (documente şablon):

Fişa electronică a pacientuluiCorespondenţa medicală

Învăţământ medical universitar & educaţia medicală continuă:

Carte, cursuri, materiale de suportTeza de licenţă, teza de master ...

Cercetarea medicală:ArticoleRapoarte de cercetare

52

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

ReglementReglementăăririCine?

Ministerul Sănătăţii PubliceCentrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii

Ce?Formulare medicale informatizate

53

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Formulare medicaleFormulare medicaleDocumente medicale statice:

Înregistrarea diferitelor activităţi ale unui cabinet/secţieRămân permanent la sediul unităţiiSuport tipărit (registrul, fişa) care necesită actualizare permanentă

Documente medicale circulante:IdemÎnsoţesc pacientulUn nou document pentru fiecare act medical

54

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Formulare medicale: conţinutFormulare medicale: conţinut

Biletul de trimitere, reţeta

Registrul, fişa pacientului

ExempluExplicitImplicitContextul consultaţieiDetaliatSumarDestinatarDetaliatSumarDate pacientSumarSumarDate act medicalLa fiecare formularLa înfiinţareEmitentDocument nouActualizareCompletareaÎnsoţeşte pacientulLa unitatea emitentăLocalizareDocument circulantDocument staticCaracteristica

Page 10: T C TRUNCHI COMUN Fişierul. Tipuri de fiş Premiul …sorana.academicdirect.ro/pages/doc/TC2008/Curs_03.pdf... INFORMATICĂMEDICALĂŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3 ... Tipuri de fişiere

10

55

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Formulare: exempleFormulare: exempleCertificat medicalCertificatul prenupţialCertificatul de decesBilet de trimitere (analize, consultaţie)Condica de prescripţii (medicamente, materiale sanitare)Fişa pacientului

Adeverinţe medicaleAngajamente (centre de dezintoxicare)Bilet de ieşire din spitalBilet de internareBilet de însoţire al cadavruluiBon cerere transfuzieBuletine de analiză

56

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Formulare: exempleFormulare: exempleCarnet:

Control medical periodicDispensarizare a bolilor croniceIeşire din spitalDe sănătateAl bolnavului dializat

Cereri:ÎmbălsămareSânge, plasmă şi alte produse

Centralizatoare:Investigaţii de laboratorActivităţi Intervenţii chirurgicale...

57

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Formulare: exempleFormulare: exempleFişe:

De anchetă (reacţii adverse post-vaccinare)Consultaţii medicale (conducători auto)Declararea a unei boli (profesionale, transmisibilă)Evidenţă a bolnavului cu cancer (ONC 2)De solicitare (CT, RMN, etc)De tratament ...

Foi:Evoluţie şi tratament (Anexa A10)Observaţie balneologie, preventoriu, staţionarORL (Anexa 2)Observaţie clinică anestezie (Anexa 7)Observaţie clinică arşi (Anexa 4)Observaţie clinică neurologie (Anexa 5)...

58

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Formulare: exempleFormulare: exempleProces verbal:

Predare/primire a stupefiantelor neconsumate

Raport:Servicii de planificare familială

Registrul:Consultaţii medicaleEvidenţe a folosirii formularelor cu timbru secDeterminare a grupei sangvine la populaţie...

Reţete:Cu timbru secMedicaleMedicale diabetOftalmologică

Scrisoare medicală:Diabet zaharatA4/A5

Sesizare:Bolnav psihic presupus periculos

59

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Etape ale realizEtape ale realizăării unui formular şablonrii unui formular şablon

1. Stabilirea tipului de document2. Identificarea categoriilor de date3. Identificarea concretă a tipului de date4. Redactarea formularului şablon5. Validarea documentului şablon

60

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

Realizarea unui formular şablonRealizarea unui formular şablonCe folosim?Microsoft Word/Excel:

Crearea unui nou document:[File – New – Blank document][File – New – Blank Web Page][File – New – New from Template – General Templates…][File – New – New from Template – Templates on Microsoft.com…]

Page 11: T C TRUNCHI COMUN Fişierul. Tipuri de fiş Premiul …sorana.academicdirect.ro/pages/doc/TC2008/Curs_03.pdf... INFORMATICĂMEDICALĂŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3 ... Tipuri de fişiere

11

61

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

FormatulFormatul unuiunui fifişşierier şşablonablonFormat general: *.dot (Document template)Pentru formularele medicale trebuie creat şablonul specificSunt necesare cunoştinţe de editare:

Punctuală (inserare, ştergere, mutare de caractere)De zonă sau bloc (ştergere, mutare, copiere, duplicare de propoziţii/fraze)

62

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

FormatulFormatul unuiunui fifişşierier şşablonablonSunt necesare cunoştinţe de editare:

Inserare de obiecte (diagrame, tabele, imagini, ecuaţii, formule, etc.)

Sunt necesare cunoştinţe de operare:Căutare [Edit – Find…][CTRL+F] şi înlocuire [Edit –Replace…][CTRL+H]Utilizare de referinţe pentru realizarea automată a cuprinsului unui document, inserarea referinţelor în text, numerotarea automată a figurilor şi tabelelor

63

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

FormatulFormatul unuiunui fifişşierier şşablonablonSunt necesare cunoştinţe de formatare a:

Paginii (dimensiunea paginii, dimensiunea marginilor, dimensiunea capului de pagină, etc.)Textului (tipul şi mărimea caracterelor, dimensiunea dintre rânduri, alinierea textului, etc.)

64

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

FormatulFormatul unuiunui fifişşierier şşablonablonSunt necesare cunoştinţe de operare:

Verificarea ortografică şi gramaticală ([Tools –Spelling and Grammar…]) şi căutarea de sinonime [Tools – Language - Thesaurus…]Protejarea documentului [Tools – ProtectDocument…]

65

Sorana D. BOLBOACA – INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Curs 3

TTRUNCHIRUNCHI CCOMUNOMUN, , anulanul I (2008I (2008--2009)2009)

SS--a discutat despre:a discutat despre:Fişiere, foldere. Organizarea şi gestionarea acestora.Sisteme de operare.Windows XP.Procesarea documentelor medicale de tip text.