Download - Revista2012 2013

Transcript
Page 1: Revista2012 2013

2013

RomaniaTuristica.ro vă invită să accesați cea mai complexă

secțiune destinată sporturilor și turismului de iarnă.

Oferim informații, actualizate zilnic de 2-3 ori, în perioada

sezonului de schi.

- Starea pârtiilor, orar, tarife;

- Detalii tehnice pârtie/domeniu schaibil ;

- Detalii tehnice instalație de transport pe cablu;

- Grosimea stratului de zăpadă;

- Starea vremii-prognoză meteo detaliată pe 7 zile;

- Instructori de schi;

- Centre de închiriat echipament schi;

- Descriere stațiune/zonă turistică;

- Obiective turistice;

- Unități de primire turistică: cazare și alimentație publică;

- Agrement/Divertisment;

- Servicii turistice;

- Secțiune interactivă: fotografii, transmisii live direct de pe

pârtie, comentarii;

- Evenimente, Festivaluri, Concursuri, Promoții.

- România Turistică este cea mai complexă revist online de turism, oferim un centru on-line de informare, documentare și promovare turistică.- Înscriere gratuită în baza de date cu unități de cazare, alimentaţie publică, agenţii de turism, prestatori de servicii, companii de taximetrie, autocare, microbuze, servicii de asigurări, bilete avion, companii aeriene, transport pe cablu, magazine turistice, centre de închiriat;-Informaţii complexe despre turism, imagini, peisaje, hărţi turistice, rutiere, obiective turistice, trasee turistice, staţiuni-localităţi turistice, legislație turistică;- Oferim şi asigurăm consultanţă legală în domeniul serviciilor de turism;- Impresii din locuri de vacanţă, călătorii, excursii, concedii, tabere, weekenduri.- Articole despre pescuit, vânătoare, datini, tradiţii, obiceiuri populare.

ă

Mun. Brașov, B-dul Griviței nr. 57Tel. 0722 910 422, 0268 420 905, 0741 657 495

[email protected]

100 % Turism Românesc

Bra

șov

- Rom

ânia

, 201

3

R o m â n i a

ISBN: 978-973-0-14184-9.

Page 2: Revista2012 2013

17.02.2013 - 22.02.2013

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

1|Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 3: Revista2012 2013

3|

www.RomaniaTuristica.ro

2 |Cuprins

www.RomaniaTuristica.ro

Titlul lucrării: GHID INFO SCHI ROMÂNIA

Numele autorilor: ADEPTurism România și MASTER BUSINESS S.R.L.

Anul şi locația: 2013, Brașov, România

Format: Tipărit A 5 full color-tipar offset, 90 grame interior, 130 grame coperți,

dcl.

Tirajul: 10 000 Exemplare

ISBN: 978-973-0-14184-9.

Deținători ai dreptului de autor: MASTER BUSINESS S.R.L. și MIHAI DĂNĂILĂ

Subiectul lucrării: Promovarea stațiunilor de iarnă și resorturilor de schi din

România

Adresa poştală: Mun. Brașov, B-dul Griviței nr. 57, județul Brașov, România.

Redactor Șef: Mihai Dănăilă

Telefon: 0722910422, 0741657495

Email: [email protected]

Web: www.romaniaturistica.ro

Legendă

GHID ”Info Schi România”

Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

CARACTERISTICI PÂRTIE / SLOPES CHARACTERISTICS

Categorie/grad de dificultate = categorie pârtie U/M/D

U Ușoară / Easy

M Medie / Medium

D Dificilă / Difficult

FU Foarte ușoară / Very Easy

Alt. Pl. Altitudine plecare - m / Starting altitude

Alt. Sos. Altitudine sosire - m / Altitude arrival

i Pantă medie pârtie - % / Average gradient of slope

Δh Diferență de nivel - m / Level difference

L Lățimea medie pârtie - m / Average width slope

S Suprafață pârtie - ha / Surface slope - ha

INSTALAȚIE TRANSPORT PE CABLU / LIFT FACILITIES

Q Tip de instalație - simbol / -

Q / pers./h - Capacitate transport persoane - oră / Passenger capacity - hour

Tk1 Teleschi cu dispozitive de tractare mono-post / Ski lift with single-seat towage device

Tk2 Teleschi biopost cu agățători ficsi / Biopost surface lift with fixed hangers

TSF2 Telescaun fix cu vehicule de 2 locuri / Fixed lift vehicle with 2 seat

TSF4 Telescaun fix cu vehicule de 4 locuri /

TSD4 Telescaun debraiabil cu vehicule de 4 locuri / Active cadencing chairlift with 4 seat chairs

TG Telegondolă / Gondola

TC Telecabină / Cable car

BS Baby schi /

Czopt. = Capacitate zilnică optimă, pârtie / Daily capacity optimal, slope

Czmax. = Capacitate zilnică maximă, pârtie / Maximum daily capacity, slope

Type of installation symbol

chairs

Fixed lift vehicle with 4 seat chairs

Baby ski

CAPACITATE PÂRTIE / SLOPE CAPACITY

Decalogul schiorilor ....................................................................................... 5Stațiunea / Ski Resort Arieșeni 6Stațiunea / Ski Resort Șugag - Șureanu 8Stațiunea / Ski Resort Nucet - Sat de vacanță Vârtop 10

Stațiunea / Ski Resort Șanț - Valea Blaznei 14Stațiunea / Ski Resort Drăguș 15Stațiunea / Ski Resort Bran 16Stațiunea / Ski Resort Moieciu 17Stațiunea / Ski Resort Predeal 18Stațiunea / Ski Resort Poiana Brașov 22Stațiunea / Ski Resort Băișoara 26

Oraș / Ski Resort Covasna 35

Hartă Info Schi România 44Stațiunea / Ski Resort Borsec 48Stațiunea / Ski Resort Straja 53Stațiunea / Ski Resort Cavnic 54

Stațiunea / Ski Resort Șuior 58Ski Resort Piatra Neamț - Cozla 62Stațiunea / Ski Resort Durău 65Stațiunea / Ski Resort Azuga 66Stațiunea / Ski Resort Bușteni 67Stațiunea / Ski Resort Sinaia 68Stațiunea / Ski Resort Păltiniș 70Stațiunea / Ski Resort Gura Râului 71Stațiunea / Ski Resort Vatra Dornei 73Stațiunea / Ski Resort Gura Humorului 75Stațiunea / Ski Resort Voineasa - TransAlpina 76

...................................................................... ..........................................................

....................................

..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

........................................................... ...................................................................

............................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

........................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................

......................................................................................................

Reguli obligatorii pentru turiști pe pârtiile .................................................. 13

Inițiere în schi .............................................................................................. 31

Stațiunea / Ski Resort Rânca ........................................................................ 36

Întreținerea schiurilor .................................................................................. 57

Page 4: Revista2012 2013

Schiorii amatori şi de performanţă, precum şi practicanții de snowboard trebuie să respecte următoarele reguli de conduită:

1. Să schieze în aşa fel încât să nu pună în pericol viaţa altui schior sau să îi cauzeze acestuia vre-o vătămare corporală.

2. Să îşi adapteze viteza, atitudinea şi maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiţiei fizice, stării zăpezii, gradului de dificultate a pârtiei, condiţiilor atmosferice şi densităţii traficului de pe pârtie.

3. Să îşi aleagă cu grijă traiectoria pe care urmează să coboare, în scopul protejării schiorilor aflaţi în aval.

4. Să depăşească schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiţia ca această depăşire să fie suficient de largă pentru o eventuală evoluţie neaşteptată a celui care urmează să fie depăşit.

5. Să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte şi al celui din aval, că atât el cât şi alţi schiori sunt în afara oricărui pericol cu ocazia traversării unei pârtii sau reluării parcursului după o oprire temporară pe aceasta.

6. Să evite staţionarea pe pârtie, mai ales pe porţiunile înguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii, să elibereze pârtia în cele mai scurt timp posibil.

7. Să utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat să urce sau să coboare pe jos.

8. Să respecte indicatoarele de semnalizare (informare, orientare și avertizare) şi balizele de marcare instalate pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement.

9. Să anunţe Salvamontul, în cazul accidentării unui schior şi să acorde sprijin la transportarea acestuia.

10. Să îşi decline identitatea în faţa organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau l-a provocat el însuşi.

Lecția de schi

Decalogul schiorilorRegulile de conduită ale schiorilor

Asociaţia ADEPTurism România este una nonguvernamentală, apolitică si autonomă.

*

*

*

*

*

* Să organizeze orice alte acţiuni compatibile cu obiectul său de activitate prin amenajarea, repararea şi reamenajarea refugiilor montane, cabanelor, stânelor turistice, centrelor şi punctelor salvamont şi a altor adăposturi care le primeşte în custodie sau în proprietate;* Să contribuie la amenajarea şi refacerea, traseelor turistice, potecilor, marcajelor, semnalizatoarelor, indicatoarelor turistice, a panourilor de orientare, a locurilor de campare, a punctelor de colectare a rezidurilor etc;* Să organizeze şi să sprijine acţiunile privind restaurarea şi conservarea unor monumente naturale şi antropice.

Președinte, ADEPTurism România,Mihai Dănăilă

Obiectivele asociaţiei pentru realizarea scopului propus constă în desfăşurarea următoarelor proiecte/progame:* Promovarea turismului românesc pe plan intern şi internaţional prin intermediul proiectelor, programelor, acțiunilor derulate în acest sens;* Practicarea şi popularizarea diferitelor forme de turism: turism de agrement şi sportiv; turism balnear şi de odihnă; turism montan şi ecoturism; turism ecvestru şi cicloturism; turism cultural şi religios; turism de aventură; agroturism şi promovarea tradiţiilor folclorice si obieciurilor populare; elementelor gastronomice; turism de cercetare şi economic; excursii şi drumeţii etc;* Editarea și tipărirea de lucrări de specialitate, publicaţii de profil, reviste, ziare, almanahuri, hărţi, ghiduri, pliante, postere, afişe, monografii, agende, cataloage, etc;* Crearea și dezvoltarea unei platforme web pentru înregistrarea și promovarea tuturor agenților economici care activează în turism și servici conexe; Organizarea de festivaluri, concursuri, mese rotunde, simpozioane, seminarii, colocvii, dezbateri, workshopuri, în

colaborare / parteneriat cu Ministerul Turismului, Mediului, alte ministere de resort, organisme publice și / sau private interesate. Propune și susține inițiative legislative în domeniul turismului, asigurarea unui cadrul concurenţial egal și

promovare de măsuri financiare-fiscale privind activitățile comerciale din industria turismului. Organizarea de cursuri și programe de educare, școlarizare, pregătire, perfecționare a elevilor, studenţilor,

tinerilor absolvenţi, lucrătorilor din turism, șomerilor și altor persoane care vor să obțină calificare, specializare în domeniul curricular al serviciilor de turism, alimentație publică și servicii conexe.

Consultanţă de specialitate, membrilor săi în domeniul turismului, asigurând informare, consultanţă și asistenţă privind clasificarea unităţilor de turism, licenţierea agenţiilor de turism, omologarea traseelor turistice, traseelor şi pârtiilor de schi, amenajarea unei zone sau stațiuni turistice, obţinerea acreditărilor pentru centrele de informare turistică, autorizarea plajelor în scop turistic, autorizarea activităţilor de agrement nautic, avizelor de specialitate emise de Ministerulu Turismului, etc. Participarea si reprezentarea tuturor membrilor, la târguri, expoziții de promovare turistică prin distribuirea de

materiale de informare şi promovare turistică.

Asociația pentru Dezvoltare, Educare și Promovare în Turism - România este persoană juridică română, fără scop lucrativ sau patrimonial, funcţionând ca persoană juridică de drept privat, care reuneşte în cadrul ei iubitori ai turismului de orice fel, îşi propune să promovează turismul românesc sub toate aspectele sale.

ADEPTurism România - ONG-ul tău de turism

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

5|4 | Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 5: Revista2012 2013

Alba Alba

Pârtia de Ski Vârtop 1 este situată la nivelul pasului Vartop din Munții Apuseni, la Izvoarele Arieșului Mare și este acoperită cu zăpadă din Decembrie până în Aprilie. Ea reprezintă atracția oricărei categorii de schiori, de la avansați la începatori. Pârtia a fost omologată în anul 2003, fiind dotată cu nocturnă și teleschi, având lungimea de 1.000 metri, cu o diferenșă de nivel de 230 metri.

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

GradDif.

Nume Pârtie Slope Name

M 1000 1380 1150 30 % 230 m 120 m 8 ha

Lung.

Vârtop 1

Alt. Plecare

Alt. Sosire I

Delta h L S

M 430 1250 1150 24 % 100 m 40 m 1,7 haVârtop 2

Nume Pârtie Slope Name

Vârtop 1

Q

1 1 x Tk2 800 850 800 900

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate Pârtielope capacity S

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Vârtop 2 1 1 x Tk1 640 400 640 650

Stațiunea Vârtop - Arieșeni (Munții Biharia) se află la o altitudine de 1160 m. Există o serie de proiecte în derulare care au rolul de-a transforma zona într-o veritabilă stațiune de iarnă. Durata stratului de zăpadă este din decembrie până în aprilie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Program /

1:

L - D 08:00 - 17:00

Opening Hours

Vârtop

Prețuri / Prices

Caracteristici pârtii de schi / Ski Slopes characteristics Arieșeni - Vârtop

Sta Arieșenițiunea / Ski Resort

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Program / Opening Hours

1:

Vârtop

L - J: 10:00-18:00 (in vacante)

V - D: 10:00-21:00

Prețuri / Prices

AdultiAdults

1

Copii (<14 ani)Children (<14 years)

3 Lei 2 Lei

UrcareRide

1 5 Lei 3 Lei

AdultiAdults

Copii (<14 ani)Children (<14 years)

UrcareRide

7|6 | Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 6: Revista2012 2013

Alba

Areal-acces: Zona Poarta Raiului-Luncile Prigoanei, în pitoreasca zonă a Văii Sebeșului, denumită de către Mihail Sadoveanu ”Valea Frumoasei”. La limita județelor Hunedoara, Sibiu și Vâlcea.Pentru accesul rutier în arealul turistic Poarta Raiului se recomandă să utilizați doar ruta:- Dinspre oraşul Sebeş până la Lacul Barajul Oaşa-64 km (DN 67C - Transalpina) apoi 18 km, pe DJ 704, (care în realitate este un drum forestier) până la Poarta Raiului - Domeniul schiabil Șureanu.

Este bine ca autoturismele să fie echipate cu cauciucuri de iarnă și lanțuri, având în vedere că ultimii km nu sunt asfaltați iar în zonă cad des precipitații sub formă de ninsoare. Administratorul pârtiei întreține și desăpezește periodic tronsonul pietruit Barajul Oașa - Domeniul schiabil Șureanu.

Alt. Plecare

Nume PârtieSlope Name

U

M

U

U

M

600

1200

1650

1430

1650

1825

1900

2010

2010

2010

1750

1650

1650

1650

1850

15 %

23 %

15 %

13 %

21 %

75 m

250 m

360 m

360 m

160 m

50 m

60 m

30 m

30 m

40 m

3 ha

7,2 ha

4.95 ha

4.3 ha

6.6 ha

Șureanu 1

Șureanu 2

Ausel 1

Ausel 2

Ausel 3

GradDif.

FU

M

M

U

1700

650

650

800

1825

1825

1850

1825

1650

1650

1650

1650

15 %

21 %

21 %

8 %

175 m

175 m

175 m

175 m

55 m

50 m

50 m

55 m

9,3 ha

3,2 ha

3,2 ha

4,4 ha

Lung.

Curmătura 1

Curmătura 2

Curmătura 3

Curmătura 4

Alt, Sosire I

Delta h L S

Stațiunea / Ski Resort Șugag - Șureanu

Argeș

Stațiunea / Ski Resort Mioarele

Pârtia se află la doar 5 km de orasul Campulung Muscel in comuna argeseana Mioarele.Potrivit tradiției, în Câmpulung Muscel, localitate situată pe Valea Râului Tâgului, Negru Vodă ar fi ctitorit

în 1215 o mănăstire. Ulterior, aceasta a fost rezidită de Basarab I, Nicolae Alexandru Basarab, Matei Basarab, Grigorie Dimitrie Ghica. În incinta mănăstirii, considerată unul dintre cele mai vechi monumente de artă feudală românească, se află Casa domnească, zidită în 1650 de Matei Basarab, casa stăreției, ridicată de Constantin Brâncoveanu, turnul-clopotniță.

Basarb I (1330-1352), primul domn al Valahiei, este cel care și-a stabilit reședința aici; În 1369, Vladislav I a mutat capitala țării de la Curtea de Argeș la Câmpulung.

La numai 8 km de Câmpulung se află satul Nămăiești, celebru pentru schitul rupestru datând din secolele XV-XVI.

La 20 km de Câmpulung, la poalele Masivului se întinde comuna Cetețeni, al cărei nume vine de la Cetatea lui Negru Vodă, situată pe vârful unui deal abrupt, de pe stânga văii Ialomiței. Se pare că ruinele datează din secolele XII-XIV, dar tradiția atribuie fortificația lui Radu I (Negru Vodă). Fiindcă înglobează o bisericuță săpată în stâncă (secol XIV), cu fragmente din pictura murală inițială, Cetății i se mai spune și Schitul Negru Vodă.

Ansamblu rupestru de la Corbii de Piatră (33 km de Curtea de Argeș) datează de la începutul secolului al XVI-lea. Biserica săpată în stâncă a fost înființată de Magdalina monahia, în vremea lui Neagoe Basarab (1512-1521). A păstrat picturile vechi, de tradiție bizantină. Aici a fost săpat în stânca și un spațiu despre care se spune că funcționa ca un fel de tribunal, utilizat de Neagoe Basarab pentru ținerea judecăților sale.

Caracteristici pârtie / Ski Slopes characteristicsMioarele - Mățăude schi

GradDif.

U 550 930 860 17 % 60 m 45 m 2,4 ha

Lung.

Chilii

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Program / Opening Hours: V-S-D 10:00-16:00

Prețuri / Prices

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

1

1 x Tk2

1 x Tk1

1 x TSF2

700

700

1200

650

600

1650

700

700

1200

800

800

1300

Curmătura

Șureanu

Ausel

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max. Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

1 1 x Tk1 800 550 800 1000

QTip instalatie

Type of installationQ/pers/h L CZ opt. CZ max.

Caracteristici pârtii de schi / Ski Slopes characteristicsȘureanu

5 Lei85 Lei

3.5 Lei80 Lei

11 zi / Day

AdultiAdults

Copii (<14 ani)Children (<14 years)

UrcareRide

5 Lei50 Lei

11 zi / Day

AdultiAdults

UrcareRide

Prețuri / Prices

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Chilii

Nume PârtieSlope Name

9|8 | Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 7: Revista2012 2013

Bihor

Stațiunea / Ski Resort Nucet - Sat de vacanță Vârtop

La poalele muntelui Biharia, se ridic vârful Cucurbăta, cel mai înalt vârf din lanţul Munţilor Apuseni. Nucetul este traversat de Crişul Negru, care izvorăşte în amonte de Băiţa (vechea unitatea administrativa), În partea de nord-est a orașului se află o plantaţie de nuci, de unde provine, de altfel, şi denumirea oraşului. Oraşul este străbătut de DN 75, care face legătura între Ştei şi Câmpeni.

ă

Pe lângă Nucet, Primăria şi Consiliul Local din localitate au în administrare satele Băiţa şi Băiţa Plai, precum şi Satul de vacanţă Vârtop.

1 1 x TSD4 1400 1095 1500 1800

Caracteristici pârtii de schi / Ski Slopes characteristicsNucet Vârtop

GradDif.

M

D

1340

560

1440

1336

1185

1186

24 %

37 %

255 m

150 m

20 m

40 m

2,6 ha

2,2 ha

Lung. Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

P

Grăitoare

ârtia

P Grăitoare

Special

ârtia

Nume PârtieSlope Name

Program / Opening Hours: L: 12:00-17:00

M, M, J: 10:00-17:00V și S:10:00-20:00; D: 10:00 -18:00

QTip instalatie

Type of installationQ/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

OBȚINEM BREVETE DE TURISMPENTRU ABSOLVENȚII DE STUDII SUPERIOARE:

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM; INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI;

MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

www.juristnet.ro

Biroul de consultanță Master Business din Brașov obține toate tipurile de brevete de turism.

Denumire serviciu – Onorariu: 200 RON

Evaluare documente solicitant, întocmirea documentației, depunerea dosarului la Ministerul Turismului și obținerea brevetului de turism – onorariu 200 RON *.

• Manager în activitatea de turism; • Director de agenție de turism: detailistă/touroperatoare; • Director de hotel; • Director de restaurant; • Cabanier.

TERMEN DE OBȚINERE – 30 ZILE.

* În situația, în care există un număr ridicat de solicitanți, avem disponibilitatea să ne deplasăm la fața locului pentru întocmirea și preluarea dosarelor, după caz aplicându-se reduceri consistente.

Disponibilitate și mobilitate în toată tara.

Mun. București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Intrarea C-Parter

(Clădirea Ministerul Transporturilor)

Mun. Brașov, B-dul Griviței nr. 57Tel. 0722 910 422, 0268 420 905, 0741 657 495

Documentele pot fi trimise și prin poștă / curier rapid.

Prețuri / Prices

7 Lei 4 Lei1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AdultiAdults

Copii (<14 ani)Children (<14 years)

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro

Pârtia GrăitoarePârtia Grăitoare

Special

Nume PârtieSlope Name

11|10 | Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 8: Revista2012 2013

Stațiunea / Ski Resort Piatra Fântânele

Lecția de schi

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsPiatra Fântanelede schi

GradDif.

U 821 10141150 20% 136 m 40 m 3,2 ha

Lung.

Tihuța 1

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

FU 168 10821150 18 % 68 m 45 m 0,7 haTihuța 2

Nume PârtieSlope Name

* Pârtii de schi pentru agrement

* Trasee de schi

* Pârtii de schi fond

1. Este interzisă coborârea pe pârtiile sau pe traseele de schi pentru agrement utilizând sănii ori alte dispozitive și

mecanisme improvizate. Autoritățile locale și administratorii pârtiilor au obligația, acolo unde condițiile permit,

să amenajeze pârtii destinate coborârii cu sănii.

2. Este interzisă deteriorarea, distrugerea, măzgălirea, inclusiv elemente de graffity a indicatoarelor de

semnalizare, panourile şi balizele de marcare.

3. Este interzisă circulația pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau cu orice alt

tip de vehicul cu tracțiune motorizată sau animală.

4. Este interzis orice lucrare care ar conduce la deteriorarea pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement;

5. Este interzis aruncarea sau depozitarea materialelor de orice natură sau deşeuri, rezidurilor, deversarea de

resturi menajere pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement.

6. Este interzis păşunatul sau alte activități agricole -forestiere pe pârtii şi traseele de schi pentru agrement

omologate.

7. Este interzisă lipirea pe suporturile indicatoarelor sau pe plăcuţele indicatoare a oricărui material publicitar.

8. Este interzis accesul turitilor/schiorilor fără echipament adecvat pentru practicarea schiului şi snowboardului.

9. Este interzisă staționarea schiorilor pe traseul pârtiei.

10. Este interzisă oprirea și staționarea turiștilor, la baza pârtie sau pe traseul pârtiei de schi.

Reguli obligatorii pentru turiști pe pârtiile

și traseele de schi pentru agrement:

Tihuța 1 1 1 x TTSF2 400 1157 400 500

Tihuța 2 1 1 x BS 36 168 300 400

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Bistrița-Năsăud

Pasul Tihuţa, cunoscut şi sub numele de Pasul Bârgăului este situat la altitudinea de 1227 m, fiind unul dintre cele

mai înalte pasuri ale Carpaţilor Orientali. Străbătut de şoseaua ce leagă Transilvania de Moldova, respectiv judeţul

Bistriţa-Năsăud de judeţul Suceava, expune privirii drumeţilor, pesiaje montane de un pitoresc aparte. În Pasul

Bârgăului, scriitorul irlandez Bram Stoker îşi plasează prima parte a capodoperei sale, celebrul roman de ficţiune

,,Dracula”, roman care a stat la baza construirii hotelului-castel ce poartă numele fiorosului vampir şi care dispune

de o ofertă atractivă remarcabilă în ceea ce priveşte turismul draculist de pe întreg mapamondul. În apropierea

pasului se mai găseşte o mănăstire de măicuţe, în curtea căreia a fost amplasată recent o cruce înaltă de 30 m, care

domină spendidă panoramă a pasului.

Program / Opening Hours: L-D: 10:00-17:30

Prețuri / Prices:

.......................................................................

5 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

13|12 | Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 9: Revista2012 2013

Bistrița-Năsăud Brașov

Stațiunea / Ski Resort Șanț - Valea Blaznei

Complexul Turistic Alpina Blazna este locul perfect in care poti sa-ti petreci vacanta la munte, indiferent de anotimp. Complexul turistic este situat in Valea Blaznei din Muntii Rodnei, la cota 1100. Peisajul care se dezvaluie iubitorilor de natura si munte este unul absolut superb. Piscuri muntoase mandre strajuiesc complexul, iar padurile de brad asigura cel mai curat si pur aer de munte.

Muntele, peisajul, baile dacice, piscina cu apa limpede si centrul SPA sunt garantia unei vacante perfecte.Vara, turistii care poposesc la noi pot cunoaste indeaproape toate bogătiile ascunse in Parcul National

Muntii Rodnei: Poiana cu narcise, Poiana cu rhododendroni, Lacul Lala, Pestera Cobasel, Varful Rosu, Varful Ineu si multe alte atractii. Iarna, turistii se pot bucura de partia generoasa de schi de 1500 de metri, cu grad de dificultate mediu si greu. Schiorii au la dispozitie aici cel mai lung teleschi din tara de 1480 m.

Caracteristici pârtie de schi / Valea Blaznei

Ski Slopes characteristics

GradDif.

M 1500 11001480 35 % 380 m 45 m 6.75 ha

Lung.

Valea Blaznei

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Program / Opening Hours: 10:00-16:00

www.alpinablazna.ro

Stațiunea / Ski Resort Drăguș

Dacă v-aţi săturat de forfota de pe Valea Prahovei, introduceţi pe lista dvs o nouă destinaţie de schi, acesta se află în judeţul Braşov, în apropierea comunei Sâmbăta de Sus.

Pârtia de schi Moțul Drăgușului se află în comuna Drăguş, are o lungime de 500 m, fiind deservită de două instalaţii teleferice un teleschi pe o lungime de 350 m şi un bayschi lift pe o lungime de 150 m, care pot transport în jur de 500 persoane /oră. Aici veţi găsi un centru de închiriat, patine, echipament de schi şi bineînţeles savura gustări şi băuturi calde.

Totodată aici va aşteaptă un patinoar cu o suprafaţă de 600 mp.

Caracteristici pârtie de schi / Moțul Drăgușului

Ski Slopes characteristics

GradDif.

U 500 850 800 9.5 % 200 m 40 m 2 ha

Lung.

Moțul Drăgușului

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Program / Opening Hours: 09:00 - 17:00

Prețuri / Prices

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.ski-brasov.ro

Valea Blaznei 1 1 x Tk2 1100 1200 1200 1500

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Moțul Drăgușului 21 x Tk1

1xBS

170

90

460

180250 260

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

5 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

4 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

Prețuri / Prices

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

15|14 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 10: Revista2012 2013

Brașov Brașov

Caracteristici pârtii de schi / Ski Slopes characteristicsBran

GradDif.

FU 700 10001050 14 % 50 m 25 m 1,7 ha

Lung.

Babyski

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

D

M

700

650

1030

1000

1200

1160

31 %

23 %

170 m

160 m

25 m

30 m

1,7 ha

1,95 ha

Variantă

Subteleferic

Nume PârtieSlope Name

Stațiunea / Ski Resort Bran

La doar 25 km de Braşov pe DN 73, turistul descoperă o zonă turistică în plină dezvoltare ce tinde să devină o importantă zonă a turismului rural, ecologic şi cultural. Localizat la intrarea în culoarul Rucăr - Bran pe drumul comercial ce leagă Brașovul de Cămpulung.

Fiind de-a lungul timpului una din cele mai importante legături transcarpatice, Trecătoarea Branului a dezvoltat o istorie dinamică formată din cele două componente majore, activităţile comerciale desfăşurate pe drumul ce o străbate şi de repetatele invazii militare care foloseau acelaşi traseu.

Amfiteatru natural, străjuit la est de munţii Bucegi şi la vest de masivul Piatra Craiului, Trecătoarea Bran oferea prin deschiderea sa o largă panoramă atât spre Ţara Bârsei cât şi spre dealurile şi valea Moeciului.

Cetatea Bran a fost aşadar înzestrată cu un domeniu format din sate ale Ţării Bârsei precum: Baciu, Cernatu, Satulung, Turches, Tarlungeni, Zizin, Purcareni, Crizbav, Apata, Zarnesti şi Tohan (ultimele două făcând parte din domeniul până în anul 1395), stăpânii domeniului având drept de folosinţă asupra pădurilor şi apelor, asupra vânătorii şi pescuitului, asupra fântânilor şi a câmpurilor comune.

Aşa cum a fost prevăzut, amplasamentul fortăreţei domină drumul, controlând una dintre cele mai importante căi de acces în Transilvania, evidenţiind rolul sau militar. Pază trecătorii era asigurată de garnizoana cetăţii.

Castelul Bran a fost ridicat în 1212 de cavaleri teutoni. Deși astăzi castelul Bran a devenit un fel de marcă a mitului Dracula, istoria lui are prea puțin de a face cu acesta.

Program / Opening Hours: V S D 10:00 - 19.00

Prețuri / Prices

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.romaniaturistica.ro

Babyski1

1 x Tk1620 700 650 700

Variantă

Subteleferic 1

1 x Tk1

1 x Tk1 400 650 250 350

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Stațiunea / Ski Resort Moieciu

Complexul turistic Cheile Grădiştei este situat în partea centrală a ţării, într-un mic sat numit Moieciu de Jos.Complexul turistic Cheile Grădiştei situat la numai 30 km de orasul medieval Braşov, care este cel mai important centru turistic din România, fiind înconjurat de Carpaţii de sud şi o parte a regiunii istorice Tranislvania.Complexul Cheile Grădiştei Moieciu este situat la o altitudine de 800 m la baza Munţiilor Bucegi. Urcând un drum privat de 5 km la altitudinea de 1300 m, puteţi găsi cealaltă parte a complexului Cheile Grădiştei Fundata.Cheile Grădiștei Moeciu include două hoteluri și sașe vile rustice, oferind tot confortul și liniștea pe care o căutați. Cele 133 camere de la cheile Grădiștei Moeciu oferă vederi panoramice de la 90% din camere și apartamente. Complexul oferă o varietate de activități: terenuri de sport pe suprafata sintetică, iarba și zgura (fotbal, handbal, volei, basket), loc de joaca interior și exterior pentru copii, fitness, tenis de masa, schi, schi fond, jeepu-ri 4X4 sau plimbări pe Mountainbike cu ghid, plimbări cu sania sa trăsura.

GradDif.

U 470 860 800 16 % 60 m 40 m 1.88 ha

Lung.

Cheile Grădiștei

Cheile Grădiștei

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

1 1 x Tk1 300 450 450 500

Caracteristici pârtii de schi / Ski Slope characteristicsMoieciu

Nume PârtieSlope Name

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

6 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

Prețuri / Prices

AdultiAdults

1 day 30 Lei

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

17|16 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 11: Revista2012 2013

Brașov BrașovBrașov

Statiune de odihna, de relaxare de mare atractie, situată la 1 100 m altitudine, așezată la poalele muntelui Cioplea, străjuită din toate părțile de masivele muntoase Postăvarul, Piatra Mare, Bucegi și Baiului, fiind străbătută de râurile Prahova și Timisului, fiind așezarea urbană, aflată la cea mai mare altitudine din România, între 1040-1110 m.

Stațiunea beneficiază de o poziție excepțională, ce deschide privirilor o splendidă panoramă spre Văile Timișului și Prahovei, spre peisajul munților împăduriți din jurul stațiuni.

Predealul, este stațiune ideală pentru petrecerea unui concediu în aer curat, nepoluat, ozonat și în liniște, oferă în același timp și posibilitatea desfășurării unor activități de odihnă activă și sporturi extreme.

Predealul se află la o distanță de 142 km de București, pe DN 1 la 25 km de Sinaia și la 25 km de Brasșov. Cu trenul - pe magistrla feroviară București-Brasov la stația CFR Predeal. Prin poziția sa centrală Predealul este ușor accesibil din orice parte a țării, iar drumul european E 60, ce trece prin oraș, faciliteaza accesul oricarui european spre inima schiului românesc.

Stațiunea / Ski Resort Predeal

Program / Opening Hours: 08:30 - 21.00

Prețuri / Prices:..................................................................................

HOTEL - RESTAURANT

AdultiAdults

1

Copii (<12 ani)Children (<12 years)

19 Lei 11 Lei

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Predeal - BrașovStrada Nicolae Bălcescu Nr. 10Tel/Fax: Tel/Fax: Mobil: E-mail: [email protected]: www.hotelroua.ro

+ 40 268 455 207 - Romtelecom+ 40 268 457 030 - UPC, RDS+ 40 768 094 029 - Cosmote+ 40 724 311 371 - Vodafone

ROUA

H

O

T

E

L

R

O

U

A

P

R

E

D

E

A

L

19|18 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 12: Revista2012 2013

Brașov Brașov

GradDif.

M

FU

U

U

M

M

D

FU

2100

200

800

790

520

2250

1200

670

1100

1050

1040

1040

1016

1494

1450

1145

1490

1080

1200

1200

850

1100

1100

1190

20 %

7 %

18 %

20 %

21 %

18 %

31 %

7 %

390 m

30 m

160 m

160 m

166 m

394 m

350 m

45 m

55 m

45 m

50 m

60 m

150 m

65 m

80 m

50 m

3 ha

0,9 ha

3 ha

2 ha

8 ha

3 ha

2 ha

1 ha

Lung.

Clăbucet

Clăbucet

Clăbucet Școală

Clăbucet Școală

Clăbucet Sosire

Clăbucet Sosire

Clăbucet Variantă

Clăbucet Variantă

Cocoș-Pârâul Rece

Cocoș-Pârâul Rece

Cocoșul

Cocoșul

Subteleferic

SubtelefericSubteleferic Variantă

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

2

1

2

1

1

1 x Tk1

1 x TSF2

1 x BS

1 x Tk1

1 x TSF2

1 x Tk1

1 x TSF2

300

2300

150

650

2000

200

2000

489

1657

200

640

1657

480

1657

2600

150

2700

400

2000

2700

160

3000

500

2100

Subteleferic Variantă

Caracteristici pârtii de schi / Ski Slopes characteristicsPredeal

Nume PârtieSlope Name

www.funparkpredeal.ro

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

snowtubing

paint ball

pârtie săniuș

snowmobile

Program: 10.00 - 18.30Tel: 0722 940 105

Preturi:

Topogan - 5 lei/1 tura; 25 lei/6 tureSnowmobile copii - 25 lei/10 min

PREDEALPREDEALPREDEAL

21|20 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 13: Revista2012 2013

Brașov Brașov

Caracteristici pârtii de schi / Ski Slopes characteristicsPoiana Brașov

GradDif.

U

M

D

D

U

U

M

D

M

430

4752

297

2605

540

612

495

2200

2820

1106

1765

1760

1703

1690

1040

1326

1700

1705

1035

1050

1651

975

1495

1010

1156

1050

1070

17 %

22 %

33 %

33 %

20 %

18 %

27 %

31 %

22 %

71 m

715 m

109 m

728 m

195 m

30 m

170 m

650 m

635 m

70 m

22 m

50 m

28 m

45 m

30 m

50 m

35 m

35 m

3.1 ha

10.5 ha

1.5 ha

7.3 ha

2.4 ha

1.8 ha

2.4 ha

7.7 ha

8.2 ha

Lung.

Bradul ( )1 x Tk1

Drumul Roșu

Bradul

Drumul Roșu

Kanzel

Lupului

Ruia

Stadion

Sub Teleferic Icpat

Subteleferic

Sulinar

Kanzel

Lupului

Ruia

Stadion

Subteleferic Icpat

( )2 x Tk1; 2 x TC

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

5

3

1

5

5

2 x Tk1

1 x TG

2 x TC

1 x Tk1

2 x TC

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x TSF3

1 x TG

2 x TC

1 x Tk1

1 x TSD4

1 x TG

2 x TC

720

500

1800

500

350

900

350

500

200

502

1600

1800

500

350

720

2400

1800

500

350

520

492

2140

2809

2449

314

2449

2809

480

700

820

2140

2809

2449

502

1100

2140

2809

2449

3000

1500

400

2000

720

3200

1800

500

2200

800

Subteleferic

(2 x Tk1; 1 x TG; 1 x TC)Sulinar

Nume PârtieSlope Name

Stațiunea / Ski Resort Poiana Brașov

Poiana Braşov este cea mai renumită stațiune pentru sporturile de iarnă din România şi totodată un impor tant centru turistic internaţional. Aici se schiază de mai bine de 100 de ani, în anul 1906 a avut loc primul concurs de schi din România.

Staţiunea dispune de mai multe pârtii de schi, cu grade diferite de dificultate (o pârtie olimpică, trei pârtii pentru coborire şi slalom uriaş, o pârtie pentru slalom special etc.), terenuri de sport (pentru tenis, minigolf, handbal, baschet), un lac, mai multe instalații de transport pe cablu, piscine acoperite de înot, centre de fitness, saună, săli de gimnastică medicală, terenuri de sport, un lac, discoteci, baruri şi restaurante.

Aerul pur existent aici, puternic ozonat, lipsit de praf şi particule care provoacă alergii, presiunea atmosferică relativ scăzută, şi ionizarea intensă, sunt principalii factorii naturali de cură care recomandă staţiunea pentru tratamentul nevrozei astenice, pentru stări de epuizare şi surmenaj fizic şi intelectual, pentru anemii secundare şi boli endocrine, (hipertiroidie benignă), pentru boli ale aparatului respirator (sechele ale pleureziei sau sechele virale sau ale pneumoniei bacteriene, pentru anumite forme de astm bronşic şi de bronşită astmatiformă cronică).

Program / Opening Hours: Zilnic 09:00 - 15:45

Sâmbăt 09:00 - 18:00 ă................................................................................

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

AdultiAdults

1 1 day

Copii (<14 ani)Children (<14 years)

20 Lei135 Lei

10 Lei75 Lei

UrcareRide

Prețuri / Prices

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

23|22 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 14: Revista2012 2013

Caraș-Severin Caraș-Severin

Stațiunea / Ski Resort Semenic

Fie ca te decizi sa vii iarna, cand brazii incarcati cu zapada si partiile te asteapta la o zi minunata de schi fie ca doresti sa vii vara cu familia si sa profiti de aerul curat, liniste si o priveliste minunata, Semenicul te asteapta sa-l redescoperi.

De la mic la mare, toata lumea este bine primita. Dificultatea partiilor este variata si ofera astfel "loc de joca" atat pentru incepatori cat si pentru cei mai experimentati.

Dupa o zi lunga de schi sau snowboard, te invitam sa poposesti la Cabana Andra. Aflata la doar citiva metri de cel mai inalt punct al muntelui Semenic - varful Gozna de 1447 m si in vecinatatea schitului Sf. Ilie, cabana Andra asigura acces imediat la partiile de schi, o vedere panoramica asupra imprejurimilor si ambianta intima oferita de comoditatile firesti ale unei cabane alpine moderne.

GradDif.

M

M

M

U

M

D

D

U

530

700

500

350

5800

800

800

1200

1435

1465

1400

1370

1430

1364

1364

1435

1305

1305

1299

1331

610

1246

1246

1169

21 %

21 %

23 %

17 %

23 %

34 %

34 %

17 %

130 m

130 m

101 m

39 m

820 m

118 m

118 m

266 m

40 m

40 m

60 m

50 m

20 m

40 m

40 m

70 m

2 ha

2.8 ha

3 ha

1,7 ha

11.6 ha

3,2 ha

3,2 ha

8,4 ha

Lung.

Curcea de Brazi 2

Curcea de Brazi 1

Curcea de Brazi 1 -2

Goznuța

Idiotilor

Semenic

Slalom special

Slalom special

Slalom Urias

Goznuța

Idiotilor

Slalom special 1

Slalom Urias

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

1

1

1

1

1

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x Tk1

500

800

30

800

900

700

500

300

500

1200

500

800

500

800

900

550

1000

600

850

1000

Caracteristici pârtii de schi / Ski Slopes characteristicsSemenic

Nume PârtieSlope Name

Accesul pana la telescaun se face pe soseaua DJ 608A din Caransebes, si trece prin satele Zervesti, Turnu-Ruieni si Borlova.

Ajungeti la staţia de teleferic din Valea Craiului (altitudine 773 m), de unde un mijloc de transport pe cablu, tip telescaun, cu o lungime de 3492 m (cel mai lung traseu din ţară) şi o diferenţă de nivel de 799 m, permite o urcare rapidă pe Muntele Mic. De aici, accesul în staţiune poate fi făcut şi pe un drum asfaltat de circa 13 km.

Stațiunea / Ski Resort Muntele Mic

Măloasa

Nordica (Tk1; TSF2)

Sub Telescaun

Sub Teleschi

Valea Soarelui

3

2

1

1

1

1

1 x Tk1

1 x Tk2

1 x TSF2

1 x TSF2

1 x Tk1

1 x Tk2

700

500

140

140

500

500

1200

800

3492

3492

700

800

1300

300

500

600

1400

400

600

700

Caracteristici pârtii Muntele Mic

de schi / Ski Slopes characteristics

GradDif.

M

M

D

D

U

1200

1400

2200

760

1400

1780

1780

1260

1686

1700

800

1520

874

1564

1520

27 %

29 %

31 %

34 %

16 %

980 m

260 m

386 m

122 m

1800 m

50 m

70 m

50 m

60 m

70 m

60 ha

9.8 ha

11 ha

4.5 ha

9.8 ha

Lung.

Măloasa

Nordica

Sub Telescaun

Sub Teleschi

Valea Soarelui

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Program / Opening Hours: 08.00 - 16.00

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AdultiAdults

1

Copii (<14 ani)Children (<14 years)

30 Lei 25 Lei

UrcareRide

Program / Opening Hours: 09.00 - 17.00

Prețuri / Prices

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

Prețuri / Prices

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

25|24 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 15: Revista2012 2013

Cluj Cluj

Caracteristici pârtie de schi / Ski Slopes characteristicsBăișoara

GradDif.

U 1200 1500 1300 17 % 200 m 60 m 7,2 ha

Lung.

Pârtia Mare

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L SNume Pârtie

Slope Name

Pârtia Mare 1 1 x Tk1 600 1000 1000 1000

Căi de acces: În staţiune se ajunge pe un drum modernizat, ce se desprinde din DJ 107M în Băişoara şi urcă 10 km pe valea Ierţa până în satul Muntele Băişorii, apoi încă 8 km până în staţiune. (Distanţă Cluj-Napoca - staţiune: 60 km). Din staţiune mai pleacă trei drumuri nemodernizate: unul coboară în valea Vadului, unul urcă până pe Vf.Muntele Mare (1826, al treilea ca înălţime din Apuseni) şi unul coboară în Muntele Băişorii pe pârâul Crinţului. Afluxul turistic este mare, în special iarna şi la sfârşit de săptămână. Accesul obişnuit se face dinspre Cluj-Napoca sau Turda cu automobilul sau cu autobuze până în satul Muntele Băişorii, apoi pe jos 45' sau cu ocazii. Iarna există autobuze până în staţiune.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Staţiunea clujeană este situată în SV județului, la poalele de est al Muntelui Mare din Masivul Apuseni, pe cursul mijlociu al râului Iara, la obârşia pârâului Gera (izvor al văii Ierţa), pe culmile ce pleacă spre est din vârful Buscat (1676 m). Din punct de vedere administrativ aparține de comuna Băişoara (jud.Cluj), la 46 de grade şi 32 de minute latitudine nordică şi 23 de grade şi 19 minute longitudine estică, Poziționarea stațiunii se află la o altitudine cuprinsă între 1 200 şi 1500 m, Hotelul Alpin-emblema stațiunii se află situat la 1 345m. Priveliştea este largă, deschisă spre Câmpia Transilvaniei, Cheile Turzii şi spre zări mai depărtate, în condiţii de vizibilitate bună putându-se admira munţii Maramureşului, Ţibleş, RodneiCălimani şi Făgăraş iar uneori şi Carpaţii Păduroşi, Gutâiul, Suhardul, Gurghiul, Munţii Harghita, Ciucaşul. De pe vârfurile din apropierea staţiunii se văd pe cer senin şi Şureanul, Parângul şi Retezatul, iar în condiţii excepţionale, chiar Tatra Înaltă.,

Buscat Resort Complexul de schi Buscat Resort este format din 3 pârtii care sunt deservite de o moderna instalație de transport pe cablu de tip TELESCAUN Doppelmayer, care este prima din Munții Apuseni, cu o capacitate de transport de 1 400 de persoane/ora.Telescaunul se poate lua chiar de la baza pârtiilor , așadar economisiți timp și energie pe care le veți dedica sportului. Durata de urcare este de 7 minute, timp în care puteți admira frumusețea zonei Buscat.

Stațiunea / Ski Resort Băișoara

Caracteristici pârtii de schi / Ski Slopes characteristicsBuscat Resort - Băișoara

GradDif.

FU

U

U

1300

900

800

1677

1677

1677

1470

1470

1470

8,4 %

12,5 %

13,8 %

207 m

207 m

207 m

35 m

25 m

25 m

2,6 ha

2,25 ha

2 ha

Lung.

Buscat 1

Buscat 2

Buscat 3

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L SNume Pârtie

Slope Name

Buscat 1

Buscat 2

Buscat 3

1 1 x TSF2 1400 2500 1400 1500

Program / Opening Hours: L-V: 10.00 - 17.30S-D: 09.00 - 16.30

Prețuri / Prices

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Buscat Resort - Băișoara

Program / Opening Hours: V-S-D: 09:00-17:00.

L-M-M-J: 10:00 - 17:00

Prețuri / Prices

5 Lei25 Lei50 Lei

15

10+2

AdultiAdults

UrcareRide

7 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

27|26 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 16: Revista2012 2013

Cluj Cluj

Dangau-Mare, localitate situata la 36 km de Cluj-Napoca arondata teritorial comunei Capusu-Mare si este strabatuta de drumul judetean 103K care isi incepe ascensiunea in localitatea Capusu-Mare pe o lungime de 12 km de-a lungul vaii Soponii pe care o paraseste la intrare in sat.

De aici vom traversa satul cu directia sud pentru inca 1,2 km moment in care ne vom afla in afla intr-o zona cu o panorama deosebita asupra Muntiilor Gilau , Oas, Gutai, Tibles, Rodnei.

Caracteristici pârtii Căpușu Mare

de schi / Ski Slopes characteristics

Caracteristici pârte Ciucea - Codrii Vlasinului

de schi / Ski Slopes characteristics

GradDif.

M

D

750

400

915

915

800

800

23 %

32 %

115 m

115 m

35 m

30 m

2.62 ha

1.2 ha

Lung.

Gemeni

Neagră

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Program / Opening Hours: L-V 11.00 - 17.00S-D 10.00 - 17.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Program / Opening Hours: S-D 10.00 - 20.00

. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Statiunea Codrii Vlasinului este situata la circa 6-7 kilometri de drumul E60 (Cluj-Oradea), pornind din Ciucea spre nord nord-est(NNE) si urmarind indicatorul rutier catre Romanasi (judetul Salaj), pana la iesirea din localitatea Vanatori.

Partia de schi este amenajata pe o terminatie a Varfului Grebeni(cu putin peste 910 m altitudine), inspre nord nord-vest(NNV), formatiune de relief ce face parte din Muntii Mesesului.

Este amenajata cu teleschi, i l uminata noc tu rn , p revazuta cu surse(puncte de racordare) intermediare pentru alimentarea cu apa si curent la tunurile generatoare de zapada, existente in dotare.

Partia de schi este practicabila pe o lungime de circa 840-900 m, este clasificata ca fiind cu grad de dificultate mediu, parte a acesteia fiind in rampe naturale, ceea ce sporeste gradul de dificultate si ofera schiorilor experimentati prilejul de a-si etala maiestria sportiva. Instalatia teleschi are lungimea totala de 720 metri.

GradDif.

M 980 720 540 16 % 180 m 40 m 3.92 ha

Lung.

Vânători

Vânători

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

1 1 x Tk1 450 720 500 550

Nume PârtieSlope Name

Stațiunea / Ski Resort Căpușu Mare Stațiunea / Ski Resort Ciucea - Codrii Vlasinului

Gemeni

Neagră1 1 x Tk1 500 340 500 550

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

2.5 Lei50 Lei

11 day

AdultiAdults

UrcareRide

AdultiAdults

1 1 day

Copii Children

3 Lei25 Lei

2 Lei15 Lei

UrcareRide

Prețuri / Prices

Prețuri / Prices

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

29|28 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 17: Revista2012 2013

Cluj Lecția de schi

Stațiunea / Ski Resort Feleacu

Amplasare: Partia este situata la 12 km de Cluj, pe dealul Feleacului, in apropierea turnului de televiziune. Accesul spre partie se face din drumul national DN9 Cluj-Turda (prima la stanga inaintea postului de control situat pe dealul Feleac).a) Inchiriere echipament de schi: Puteti inchiria echipamente de schi ( schiuri, clapari, bete ).b) Magazin pe partie: Este deschis in functie de programul teleschiuluic) Zapada artificiala: Se face zilnic cand temperatura coboara sub - 5 grade Celsiusd) Organizam cursuri de schi pentru incepatori si avansati. Informatii si inscrieri la 0740541997. Cursul are o durata de 5 zile + 1 zi concurs.Se organizeaza saptamanal de Luni pana Vineri de la ora 17-20.In pret se include monitor calificat, transport pe cablu, ceai si ciocolata calda.

GradDif.

U 765 738 640 14 % 98 m 30 m 2.3 ha

Lung.

Schi Arena

Schi Arena

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

1 1 x Tk1 412 765 500 550

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârte / Ski Slopes characteristicsArena Feleacude schi

Prima dată când punem schiurile în picioare avem o mare nesiguranță și nu suntem obișnuiți cu lungimea acestora. Acomodarea cu schiurile este prima lecție pe care trebuie s-o învățăm. Vom începe cu exerciții simple prin care dorim să dobândim echilibrul și încredere în forțele noastre. Nu este indicat să sărim etape în învățarea schiului pentru că ceea ce am pierdut sau nu am luat în calcul la început se va dovedi a fi folositor pe parcurs.Pentru prima oară când folosim schiurile ne alegem un loc cât se poate de plat ca să înlăturăm orice posibilitate de alunecare nencontrolată. Având un schiu montat și clăparul celălalt liber facem câtiva pași urmârind să ne lăsăm cât mai mult greutatea pe schiu. Cu amândouă schiurile vom face mers alternativ și împingere simultană. Acesta din urmă se execută prin împingere din brațe cu sprijin în bețe pentru a aluneca spre înainte. La mersul alternativ un rol important este deținut de schimbul de greutate de pe un picior pe celălalt. Foarte important este să știm cum să cădem pentru a nu ne lovi prea tare. Când o căzătură devine inevitabilă atunci încercați să vă relaxați și căutați a cădea de preferință pe o parte și pe spate. Indiferent de căzătura trebuie să reveniți în deal față de schiuri și acestea să fie perpendiculare pe linia pantei. Trageți câlcâiele aproape de corp și vă ridicați prin sprijin în bețe înfigându-le spre deal și în spate.Schimbarea direcției prin pășire trebuie învățată după care putem merge mai departe la alunecări pe linia pantei. Schimbați direcția prin pășire în vârful schiurilor prin pași adăugați până la orientarea schiurilor pe lina pantei cu un sprijin puternic în bețe în timpul răsucirii. Dupa ce am reusit sa ajungem la linia pantei putem aluneca liber stand in pozitie de coborare. Pentru ca nu stim sa ne oprim din alunecare inca este bine sa alegem un loc cu panta lina si contrapanta.Poziția de coborâre trebuie să fie cât mai relaxată și naturală. Greutatea trebuie distribuită în mod egal pe ambele schiuri și pe toată talpa. Articulațile gleznei, genunchiul și șoldului trebuie să fie ușor flexate. Coborârea se face pe linia pantei iar privirea orientată înainte. Bețele se țin lângă corp orientate oblic în jos cu vârfurile spre cozile schiorilor.Brațele relaxate sunt depărate lateral și ținute înaintea centurii. În exersare se va urmării îndeplinirea fiecărui obiectiv în parte. Din acest moment se poate exersa coborârea cu ghemuiri și ridicări repetate. În pregătirea plugului este important să facem coborâri cu schimbarea greutății de pe un schiu pe altul și chiar cu ridicarea schiului.La începători cea mai simplă metodă de oprire este plugul. Centrul de greutate în timpul deplasării în plug este tot timpul între schiuri și din acest motiv poziția nu pune mari probleme de echilibru. La început vom încerca să facem plugul pentru a ne opri. Acesta se face prin apropierea vârfurilor schiurilor și depărtarea cozilor astfel încăt să rezulte un ”V”. Sprijinul este pe cantul interior al schiului, iar greutatea egal repartizată pe schiuri. Genunchii trebuie să fie ușor flexați. Bețele vor avea aceeași poziție ca și în cazul coborârii directe. Pentru a ne opri se accentuează sprijinul pe cantul interior al schiurilor printr-o ușoară flexie. Plugul nu este folosit doar pentru frânare și pentru alunecare controlată. Dacă nu accentuăm atât de mult ca la oprire sprijinul pe canturi rezultatul va fi o frânare lină. Este foarte importantă execuția. Tot timpul se va încerca îmbunătățirea și dezvoltarea echilibrului pe schiuri prin deschideți și închideri ale plugului într-o coborâre directă. După trecerea cu succes al acestui pas urmează virajele. Ocolirea din plug se execută din plug alunecat prin repartizarea greutății pe schiul stâtng pentru a schimba direcția de mers spre dreapta și pe dreptul pentru a schimba direcția de mers spre stânga. După executarea virajului dorit reveniți ușor în poziție de plug prin trecerea greutății pe ambele schiuri în mod egal. Bustul urmărește virajul printr-o mișcare de rotație. Pentru a reuși virajele este bine să exersăm întăi o parte și apoi cealaltă.După ce încep să fie mai bine executate și fără pierderi de echilibru se poate merge la o pantă ușor mai accentuată și iar exersat. Următorul pas este legarea ocolirilor la stânga și la dreapta într-un exercițiu care să cupindă 2 viraje la stânga și 2 la dreapta. Vom urmări pe parcursul execuției exercițiului să executăm viraje prin schimbarea greutății pe schiul opus virajului și să revenim după ce virajul s-a încheiat. Virajele trebuie exersate temeinic pentru a avea rezultate.

Program / Opening Hours: L 18.00 - 22.00

M; J 16.00 - 22.00 / V 14.00 - 22.00S-D 10.00 - 22.00

................................................................

Inițiere în schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

10 Lei100 Lei

11 day

AdultiAdults

UrcareRide

Prețuri / Prices

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

31|30 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 18: Revista2012 2013

Cluj Covasna

Stațiunea / Ski Resort Mărișel

Program / Opening Hours: 09.00 - 17.00

Prețuri / Prices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pentru a cunoaşte spaţiul mioritic al Apusenilor, trebuie să poposim şi pe piciorul de plai românesc Mărişel.

O gură de rai prăvălită aici, pe pământul Ţării Moţilor, între apele Răcătăului şi Someşului Cald , pe o suprafaţă de 8594 de hectare, adăposteşte 1786 de mărişeleni căliţi în vremuri istorice de restrişte dar şi la şcoala rigorilor naturii.

Aceste locuri încărcate de istorie, folclor şi peisaje desprinse din basmele cu zâne şi zmei ale lui Ispirescu, te invită să poposeşti pe Dealul Fântânele la 1341 de metri sau pe Dealul Copcei la 1289 de metri şi să admiri Mărişelul în toată măreţia, seninătatea şi culoarea lui de catedrală străjuită de liniştea munţilor.

Aici, mai aproape de cer, asişti la spectacolul norilor, la concertul vântului printre brazi, îţi încarci retina cu frumuseţea peisajului alpin şi asculţi poveştile şi legendele izvoarelor culese de prin negura timpului şi de prin cotloane numai de ele ştiute. Te simţi mai liber, mai aproape de strămoşi, de tradiţii, de Dumnezeu, de viaţa rustică şi arhaică.

Mărișel 1 1 x Tk2 400 700 350 400

GradDif.

D 780 1202 1067 32 % 135 m 45 m 3,5 ha

Lung.

Mărișel

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Stațiunea / Ski Resort Comandău

Localitate rurală componentă a judeţului Covasna, este situată la altitudinea de peste 1000 m, veche aşezare de grănicieri. Localitatea se află la intersectia munțiilor Brețcului şi Vrancei. Accesul se face dinspre staţiunea Covasna - 22 km

Comandău GradDif.

U 300 1100 700 18 % 400 m 100 m 3 ha

Lung.

Comandău

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Comandău 1 1 x Tk1 600 278 500 600

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârte / Ski Slope characteristicsMărișel

de schi

Caracteristici pârtie / Ski Slope characteristicsComandău

de schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Program / Opening Hours: 09.30 - 17.30

Prețuri / Prices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

1.5 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

33|32 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 19: Revista2012 2013

Stațiunea / Ski Resort Șugaș Băi

Program / Opening Hours: L - V 15,00 - 20,00S-D 09,00 - 21,00

GradDif.

M

M

560

250

740

750

590

685

30 %

23 %

150 m

65 m

75 m

60 m

4,2 ha

1.5 ha

Lung.

Șugaș Băi 1

Șugaș Băi 2

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Șugaș Băi 1

Șugaș Băi 2

1

1

1 x Tk1

1 x BS

360

360

500

500

360

360

500

400

Caracteristici pârtii Șuga Băi

de schi / ș

Ski Slope characteristics

Băile Șugaș se află la 8,5 km de municipiul Sfântu Gheroghe, la 750 m altitudine, în inima Munților Baraolt, pe drumul județean 121 C, având un climat specific depresiunilor intramontane sub alpine.

Este o stațiune sezonieră, dispune de o rețea de izvoare minerale carbogazoase, calcice, magneziene, sodice, hipotone prezente atât sub formă umedă (borvizuri) și uscată (gazul mofetic). Pe lingă mofetă exista si vestitele izvoare de apă minerală. Izvorul Erzebet se află în centrul staţiunii, în împrejurimile staţiunii se află izvoarele Jeno, Benko şi Szemviz. Vara bazinul in aer liber poate fi folosit de turiştii dornici să se răcorească. Pădurile înconjurătoare împănzite cu trasee turistice, îi îmbie pe iubitorii de natură şi pe pasionaţii de ciclism montan.

Pe timpul iernii aici se practică sporturi de iarnă, în staţiune funcţionează două pârtii de schi, cu iluminat nocturn, teleschiuri, tunuri de zăpadă, maşină de tasat zăpadă şi serviciu salvamont.

Posibilități de tratament: băi calde cu apă minerală (mai-septembrie). Baia la cadă se află în modernizare și va fi pusă în funcțiune în curând. Mofeta este proprietatea Primăriei Municipale și funcționează tot anul.

CovasnaCovasna

/ Ski ResortOraș Covasna

Covasna, ca staţiune balneoclimaterică, este aşezată în zona Carpaţilor şi anume în Depresiunea Braşovului, în

compartimentul depresionar Târgu Secuiesc, în marginea de sud-est a acestuia. E situată la poalele Munţilor Vrancei şi

Munţilor Breţcului, ce domină localitatea prin vârfurile Piliş (920m), Cocorea (1164m), Chiuzul (1297m), Piatra Şoimului

(1377m), Pilişul Covasnei (1359m), Chiuzul Păpăuţi (1320m).

Localitatea Covasna e situată la altitudini cuprinse între 550 m (partea vestică) şi 600 m, în capătul estic la

gura văii Horgoşului, unde este situat Sanatoriul de Cardiologie. Ocupă colţul estic al judeţului căruia i-a împrumutat

numele, la 35 km de reşedinţa de judeţ Sfântu-Gheorghe de care este legată printr-o şosea modernizată şi o cale ferată.

De asemenea, este situată la 60 km de Braşov – nod principal de circulaţie – de care este legată printr-o cale ferată şi o

şosea.

Din punct de vedere matematic, Covasna se situează la 45°47’ latitudine nordică şi 26˚10’ longitudine estică.

Regiunea muntoasă din jur prin structura geologică îndeosebi grezoasă, prezintă forme domoale, rotunjite,

acoperite de păduri ce dau peisajului un aspect plăcut şi odihnitor. Fiind aşezată la marginea unei depresiuni înconjurate

de munţi, localitatea are un climat plăcut, ferit de curenţi, cu o umiditate potrivită, cu timp răcoros vara şi nu prea rece

iarna.

Comandău GradDif.

U 400 661 624 13 % 37 m 35 m 1.05 ha

Lung.

Covasna

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Covasna 1 1 x Tk2 900 920 900 1000

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârtie / Ski Slope characteristicsCovasna

de schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Program / Opening Hours: S-D: 09.00 - 19.00

Prețuri / Prices

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 Lei30 Lei

61 day

AdultiAdults

UrcareRide

3 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

Prețuri / Prices

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

35|34 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 20: Revista2012 2013

Gorj Gorj

GradDif.

M

D

M

D

610

510

350

900

1677

1700

1600

1730

1584

1584

1550

1600

23 %

30 %

20 %

30 %

93 m

116 m

50 m

130 m

45 m

45 m

30 m

30 m

2.75 ha

2.3 ha

1.05 ha

2,7 ha

Lung.

M1

M2

M3

M4

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

M1

M2

M3

M4

2

1

1

1

1 x Tk1

1 x BS

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x Tk1

1000

100

560

400

1000

600

200

500

300

700

1000

560

560

1000

1200

600

600

1500

Caracteristici pârtii M - Rânca

de schi / Ski Slope characteristics

Stațiunea / Ski Resort Rânca

Rânca 1 1 1 x TSF4 2000 960m 2000 2100

GradDif.

Lung. Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârtie de schi / Ski Slope characteristicsRânca1 - Păpușa

M 860 1919 1677 28 % 242 m 60 m 6 haRânca 1

www.turismaventura.ro

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

3 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

Prețuri / Prices

7 Lei50 Lei 30 Lei

110

AdultiAdults

UrcareRide

Program / Opening Hours: 09.30 - 16.30

Consiliul Județean Gorj

Consiliul Local Novaci

Consiliul Local Baia de Fier

S.C. Vârful Păpușa S.A.

S.P.J. SALVAMONT – Salvaspeo Gorj

Vă așteptăm cu drag la schi în domeniul schiabil Păpușa - Rânca Nord

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Prețuri / Prices

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37|36 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Copii Children

Page 21: Revista2012 2013

Harghita Harghita

Harghita Băi se află pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea Ciuc- Statiunea se afla la 35 km de la Odorheiu Secuiesc, in Muntii Harghitei la o altitudine de 1350 m, pe drumul principal spre Miercurea Ciuc. Pe varful Tolvajos o luati la stanga unde se afla cele Trei Cruci juxtapuse: Prima a fost pus in memoria Milecentenariului (896 - 1996), al doilea a fost ridicat in amintirea infiintarii Ordinului Franciscan cu sediul la Sumuleu - Ciuc si al treilea in cinstea marelui episcop ardelean Márton Áron. Statiunea balneo-climaterica isi datoreaza existenta activitatii vulcanice a sistemului muntos Harghita.

Pentru iubitorii sporturilor de iarna, a devenit un centru de referinta, datorita timpului favorabil: sezonul de schi tine in general 4 luni, dar nu este rar, ca se poate schia si in luna mai.

Pe lângă frumusețea peisajelor, liniștea și aerul curat, în zonă se găsesc câteva pârtii de schi snowboard, cu lungimi cuprinse între 200 și 1 000 de metri, care în timpul iernii sunt pline de zăpadă ce ține până târziu în primăvară. Pe lângă pârtiile de schi s-a amenajat o pârtie de snowtubbing și un patinoar. În plus, prezența izvoarelor de apă mineral, mofetelor, posibilitatea drumețiilor montane în zonele din jur, fac din Harghita Băi un loc de neuitat.

Stațiunea / Ski Resort Băile Harghita

GradDif.

U

U

D

M

U

D

U

300

380

630

800

1000

450

200

1300

1322

1423

1350

1350

1375

1300

1200

1275

1248

1255

1255

1300

1280

17 %

18 %

32 %

21 %

17 %

32 %

16 %

100 m

47 m

175 m

95 m

95 m

75 m

20 m

70 m

60 m

80 m

50 m

45 m

50 m

40 m

2,1 ha

2.3 ha

5,04 ha

4 ha

4,5 ha

2,25 ha

0,8 ha

Lung.

Ózon (Ozun)

Csipike

Kossuth

Kossuth 2

Kossuth 3

Miklos

Tófalvi

Csipike

Ózon (Ozun)

Kossuth

Kossuth 2

Kossuth 3

Miklos

Kossuth 3

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

2

1

1

1

1

1

1

2 x BS

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x BS

120

600

600

600

650

600

65

380

300

600

700

1000

450

200

300

600

600

600

1000

600

100

350

700

700

700

1100

700

110

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârtii de schi / Ski Slopes characteristicsBăile Harghita

Stațiunea / Ski Resort Băile Homorod

Baile Homorod - se afla in partea SV a Muntilor Harghita la o altitudine de 740 - 760 m, pe valea pitoreasca a paraului Homorodu - Mare. Situata la 18 km de la Odorheiu Secuiesc, spre Miercurea Ciuc.

Izvoarele nenumerate care ies la suprafata din straturi vulcanice dau un renume aparte micii statiuni. Apele sunt carbogazoase, feruginoase si cloruro-sodice, recomandate pentru diferite boli cardio-vasculare si afectiuni ale tubului digestiv. Izvoarele sunt cunoscute si apreciate in toata zona, dar nu se imbuteliaza din cauza depunerilor feruginoase. Daca faceti o plimbare pe langa parau, puteti vedea, parca pietrele din parau sunt ruginite.

Conditiile de schi sunt favorabile, se poate schia 3 - 3,5 luni pe an. Partia are 400 m lungime. Calitatea partiei este asigurata de un tun de zapada artificiala, care din 50 metri cubi de apa face aproape 100 metri cubi de zapada. Aici mai este si un teren pentru snow-bord si pentru saniuta. Pentru a urca puteti folosi baby liftul amenajat pentru dvs.

Lobogo 1 1 x Tk1 1200 400 1200 1500

GradDif.

U 400 800 740 18 % 60 m 40 m 1,6 ha

Lung.

Lobogo

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L SNume Pârtie

Slope NameNume PârtieSlope Name

Caracteristici pârtie / Ski Slope characteristicsBăile Homorodde schi

Program / Opening Hours: 09:00 - 21:00

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

7 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Program / Opening Hours: 10.00 - 21.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Lei1day

AdultiAdults

UrcareRide

Prețuri / Prices

39|38 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 22: Revista2012 2013

Harghita

Zona montană cu peisaje pitoreşti şi cu poteci pentru excursii pe jos, întinse păduri de brazi, aerul curat, pârâurile grabnice cu apă cristalină, vegetaţia şi faună bogată, izvoarele minerale, baia minerală, heleşteile, monumentele istorice şi culturale, pensiunile, restaurantele, căşuţele de lemn din munte, arhitectură populară tradiţională, etc – sunt posibilităţi extraordinare pentru turism rural. Posibilităţile de vânătoare şi pescuit, pârtia de schi, patinoarul, sunt elemente de bâză ale recreaţiei şi odihnei de calitate. Pârtia de ski Veresvirag sau Ciumani 2 are un nivel de dificultate ridicat şi lungimea de 980 m. Altitudinea la plecare este de 1.150 m, iar la sosire de 950 m, diferenţa de nivel fiind de 200 m şi panta de 23%. Pârtia Ciumani 2 este deservită de teleschi. Părţii de ski, teleskiuri şi închirieri de echipament sportiv stau la dispoziţia turiştilor. După o zi plină în evenimente, musafirii se pot odihni în atmosfera caldă, familială a pensiunii, unde totodată au la dispoziţie numeroase posibilităţi de petrecerea timpului liber.

Caracteristici pârtie / Ski Slope characteristicsCiumani

de schi

Stațiunea / Ski Resort Ciumani

GradDif.

U 1447 1129 838 19 % 291 m 150 m 21,7 ha

Lung.

Ciumani

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Ciumani 1 1 x Tk2 650 1450 650 700

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

41|40 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 23: Revista2012 2013

Harghita Harghita

M 1000 1380 1150 30% 230m 120m 10ha

Stațiunea / Ski Resort Joseni

Program / Opening Hours: 09.00 - 17.00

Nocturna: 18:00 - 21:00

Prețuri / Prices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pasul Bucin - Muntii Gurghiului, altitudine 1 100 m, partiile de schi sunt practic naturale.Din direcţia Gheorgheni spre Praid, la 30 de km de Gheorgheni, la 1,5 km de vârful Bucsin.Din direcţia Praid spre Gheorgheni la 20 km de Praid. Distanţa de la şosea până la teleshi este de 150 m!

GradDif.

M

U

600

1149

1292

1360

1243

1200

25 %

14 %

49 m

160 m

42 m

40 m

2,5 ha

4,5 ha

Lung.

Bucin-Bujdosu

Havas-Bucsin

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Bucin-Bujdosu

Havas-Bucsin

1

1

1 x Tk1

1 x Tk1

900

720

600

1000

600

720

700

800

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsJoseni

de schi

Bucin-Bujdosu

Program / Opening Hours: 10.00 - 17.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prețuri / Prices

Havas-Bucsin

Program / Opening Hours: Zlinic 09:00-17:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Harghita Madaras - Statiune montana aflata la 38 km de la Odorheiu Secuiesc si este partea cea mai inalta (1801 m) a Masivului Harghita, unde va asteapta o panorama uimitoare: daca timpul este favorabil se pot vedea si Muntii Fagaras. Conditiile de schi sunt foarte favorabile: se poate schia 4-5 luni.

Pe pârtia Vargyas sunt doua lifturi cu roata de transmisie, si pe pârtiile Sugó si Zárug un baby- lift.

Stațiunea / Ski Resort Harghita - Mădăraș

GradDif.

U

D

M

U

160

800

850

140

1624

1679

1610

1624

1564

1473

1475

1564

16 %

39 %

28 %

15 %

60 m

206 m

135 m

60 m

30 m

40 m

25 m

50 m

0,5 ha

3,2 ha

2,1 ha

0,7 ha

Lung.

Mihai Mic

Mihai Mare

Șugău

Sugo Ocsike

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsHarghita - Mădăraș

de schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Mihai Mic

Mihai Mare

Sugo Ocsike

Șugău

1

1

1

3

1 x BS

1 x BS

1 x BS

1 x Tk1

2 x BS

160

160

150

800

200

160

150

200

160

700

170

150

200

300

200

800

200

400

200

900

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

2 Lei30 Lei

11 day

AdultiAdults

UrcareRide

AdultiAdults

1 day

Copii Children

50 Lei 35 Lei

UrcareRide

AdultiAdults

1 1 day

Copii Children

4 Lei40 Lei

2.5 Lei25 Lei

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Prețuri / Prices

43|42 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 24: Revista2012 2013

Voineasa Transalpina

Jina

Voineasa Transalpina

HUNEDOARA

MARAMUREŞ

MUREŞ NEAMŢ PRAHOVA

SIBIUSUCEAVA

VALCEA -

- Cheile Buţii (Pârtia de schi Cheile Buţii) Vulcan (Pârtia de schi Pasul Vulcan) Parâng (Pârtia de schi Parâng; Pârtia de schi Spre Saivane; Pârtia de schi Poiana Mare; Pârtia de schi Sub Telescaun) Râușor ( Pârtia de schi Râușor) Straja (Pârtia de schi Canal; Pârtia de schi Lupului; Pârtia de schi Platoul Constantinescu; Pârtia de schi Platoul Soarelui; Pârtia de schi Slalom Uriaș; Pârtia de schi Sfântu Gheorghe; Pârtia de schi Telescaun). - Cavnic (Pârtiile de schi Icoana; Domeniul Schiabil Roata) Izvoare (Pârtia de schi Brazi; Pârtia de schi Cora; Pârtia de schi Poiana Soarelui) Mogoşa (Pârtia de schi Mogoşa; Pârtia de schi Moski) Baia Sprie-Şuior (Domeniul schiabil Şuior) Borşa (Pârtia de schi Poiana Stiol; Pârtia de schi Vârful Stiol; Pârtia de schi Pricop). - Sovata (Pârtiile de schi Aluniș). - Piatra Neamţ (Pârtia de schi Cozla) Ceahlău-Durău (Pârtia de schi Durău). - Azuga (Pârtiile de schi Cazacu; Pârtia de schi La Stână; Pârtia de schi Azuga Sud; Pârtia de schi Şorica) Bușteni (Pârtia de schi Kalinderu) Sinaia (Domeniul schiabil Sinaia Cota 1500 -2000). - Bălea Lac (Pârtia de schi Curba de nivel-Pilon 2; Pârtia de schi Pilon 2 - Bălea Lac) Gura Râului (Pârtia de schi Trecătoarea Lupilor; Pârtia de schi Colţ Alb; Pârtia de schi Akela Pătliniș (Domeniul schiabil Arena Platoş; Pârtiile Oncești) Jina (Pârtia de schi Jia). - Cărlibaba (Pârtia de schi Măgura) Mălini (Pârtia de schi Mălini) Câmpulung Moldovenesc (Pârtiile de schi Rarău; Pârtiile de schi Runc) Vatra Dornei (Pârtia de schi Dealu Negru; Pârtia de schi Parc; Pârtia de schi Poienița; Pârtia de schi Veverița; Pârtia de schi Telescaun) Gura Humorului (Pârtia de schi Șoimul) Sucevița (Pârtia de schi Sucevița).

Voineasa (Pârtiile de schi Voineasa - TransAlpina)

ALBA ARGEŞBIHOR

BISTRIȚA-NĂSĂUD BRAŞOV

CARAȘ-SEVERIN CLUJ

COVASNAGORJ HARGHITA

- Arieşeni (Pârtia de schi Vârtop 1; Pârtia de schi Vârtop 2) Gârda de Sus (Pârtiile de schi Gheţarul) Șugag (Domeniul schiabil Şureanu - Curmătura). - Mioarele - Măţău (Pârtia de schi Chilii). - Nucet - Satul de vacanţă Vârtop (Domeniul schiabil Piatra Grăitoare) Stâna de Vale (Pârtia de schi Măgarul).

- Piatra Fântănele (Pârtiile de schi Tihuţa) Șanț (Pârtia de schi Valea Baznei; Pârtia de schi Valea Măriilor). - Bran (Pârtiile de schi Zănoaga) Drăguș (Pârtia de schi Moțul Drăgușului) Moieciu de Sus (Pârtia de schi Cheile Grădiștei) Predeal (Domeniu schiabil Clăbucet) Pârâul Rece (Pârtia de schi Pârâul Rece) Poiana Brașov (Domeniul schiabil Poiana Braşov). - Muntele Mic (Domeniul schiabil Muntele Mic) Semenic ( Pârtiile de schi Slalom; Pârtiile de schi Crucea de Brazi). - Băișoara - Muntele Baisorii (Pârtiile de schi Băișoara; Domeniul schiabil Buşcat Resort) Căpușu Mare-Dangău Mare (Pârtia de schi Neagră; Pârtia de schi Gemeni) Feleacul (Pârtia de schi Arena Feleacul) Vânători (Pârtia de schi Vănători) Mărișel (Pârtia de schi Mărișel).

- Covasna (Pârtia de schi Covasna) Comandău (Pârtia de schi Comandău) Ghelnița (Pârtia de schi Ghelnița) Sugaș Băi (Pârtiile de schi Sugaş Băi). - Rânca (Pârtiile de schi Rânca - M1, M2, M3, M4; Pârtia de schi Păpuşa). - Băile Harghita (Pârtiile de schi Kossuth; Pârtia de schi Ozon; Pârtia

de schi Miklos; Pârtia de schi Tofalvi; Pârtia de schi Csikipe) Băile Homord (Pârtia de schi Lobogo) Ciumani (Pârtia de schi Ciumani) Izvorul Mureşului (Pârtia de schi Izvorul Muresului) Joseni (Pârtia de schi Bucin - Bujdosu; Pârtia de schi Havas - Bucin) Harghita - Mădăraș (Pârtiile de schi Sugo; Pârtia de schi Kicsi Mihaly; Pârtia de schi Nagy Mihaly) Topliţa (Pârtia de schi Bradul; Pârtia de schi Măgheruș) Băile Tușnad (Pârtia de schi Băile Tușnad) Borsec (Pârtia de schi Speranţa; Pârtia de schi Raza Soarelui; Pârtia de schi Prichindel) Praid (Pârtia de schi Bogdan).

www.romaniaturistica.ro

Page 25: Revista2012 2013

Harghita Harghita

Principala atractie de iarnã a orasului sunt pârtiile de schi aflate la nici 3 kilometri de centrul orasului. În pofida faptului cã aici beneficiati de unele dintre cele mai mici preturi din tarã calitatea serviciilor oferite depãseste oferta multor pârtii autohtone.

Pârtia Mãgherus este destinatã schiorilor avansati. Pârtia Bradul este destinatã schiorilor începãtori.

ToplițaOraș / Ski Resort

GradDif.

U

M

1200

460

850

850

725

725

11 %

23 %

125 m

125 m

60 m

56 m

13,4 ha

2,5 ha

Lung.

Bradul

Măgheruș

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Bradul

Măgheruș

1

1

1 x Tk1

1 x Tk1

670

670

700

450

700

700

750

750

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsToplița

de schi

Program / Opening Hours: 10:00-18:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stațiunea / Ski Resort Băile Tușnad

În stațiune se află Lacul Ciucaș, care prin 1900, a fost amenajat ca loc de agrement. Vara se pot practica sporturi nautice, plimbări cu barca pe lacul Ciucaș iar iarna patinaj.

Din iarna anului 2009, în stațiune functioneaza o pârtie de schi în lungime de 500 metri, cu grad de dificultate medie, prevăzută cu instalatie de nocturnă și tunuri de zăpadă artificială.

Posibilitățile de cazare sunt variate: hoteluri de 2 și 3 stele, pensiuni, vile turistice dar și campingul din stațiune, pot fi opțiunile dvs pentru un sejur sau o vacanta de neuitat.

Acces feroviar: magistrala București-Satu Mare, cu oprire în stația CFR Băile Tușnad.Acces rutier: pe DE 578/DN 12 la 67 km de Brașov, 37 km de Sfântu Gheorghe și 32 km de Miercurea Ciuc,

67 km de Izvorul Mureș, 9 km de comuna Tușnad, 160 km de Târgu Mureș.

Băile Tușnad 21 x Tk1

1 x BS

600

600

500

500600 700

GradDif.

M 500 750 670 22 % 100 m 40 m 2 ha

Lung.

Băile Tușnad

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârtie Băile Tușnadde schi / Ski Slopes characteristics

Program / Opening Hours: 10.00 - 22.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

8 Lei3

AdultiAdults

UrcareRide

AdultiAdults

1 1 day

Copii Children

2 Lei40 Lei

1.5 Lei30 Lei

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Prețuri / Prices

Prețuri / Prices

47|46 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 26: Revista2012 2013

Harghita Harghita

Stațiunea Borsec este situată în Carpați Orientali, în depresiunea intracarpatică cu același nume, între Munții Giurgeului și Bistriței, fiind înconjurată de munții Călimani (Vf. Pietrosul 2100 m), Bistriței (1859 m), Ceahlău (Ocolașul Mare 1907 m) și Giurgeului. Stațiunea este adăpostită de păduri dese de conifere și foioase.

Stațiunea se află la o altitudine medie de 900 m, în nord-vestul județului Harghita, la o distanță de 25 km de Toplița, 120 km de Piatra Neamț, 130 km de Tg-Mures, 228 km de Brasov.

Acces cu trenul: până la Toplița, iar apoi cu auto 25 km spre Borsec.

Stațiunea / Ski Resort Borsec

GradDif.

M

M

D

814

679

726

1072

1072

1072

936

936

936

21 %

21 %

31 %

136 m

136 m

136 m

30 m

50 m

30 m

2.42 ha

3.4 ha

2.1 ha

Lung.

Prichindel

Speranța

Raza Soarelui

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

PrichindelSperanța

Raza Soarelui 2 1 x Tk2 720 662 700 800

Program / Opening Hours: L-V 10:00 -18:00 / S-D 09:00 - 19:00

Caracteristici pârtii de schi / Ski Slopes characteristicsBorsec

www.schi-borsec.ro

Stațiunea / Ski Resort Praid

DN13B, între Praid si Pasul Bucin, la Km.15. Jud. Harghita.

Prin amplasare, Cabana Bogdan pe pasul Bucin este un loc ideal pentru turistii care doresc sa petreaca un sejur in sezonul de schi la munte , ori pentru cei care doresc sa descopere frumusetiile muntiilor.

Cabana Bogdan este situata langa partia de schi Bogdan, dotata cu teleschi - un spatiu linistit de munte , cu aer curat si izvoare de ape de munte, ce izvoresc din inima muntii Gurghiului.

GradDif.

U

M

750

400

1250

1200

1107

1107

18 %

21 %

143 m

93 m

20 m

20 m

1.5 ha

0.8 ha

Lung.

Bogdan 1

Bogdan 2

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Bogdan 1

Bogdan 2

1

1

1 x Tk1

1 x Tk1

720

720

680

680

600

600

700

700

Program / Opening Hours: S-D 10.30-16.30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsPraid

de schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max. Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

AdultiAdults

1 1 day

Copii Children

2.5 Lei40 Lei

2 Lei25 Lei

UrcareRide

AdultiAdults

1 1 day

Copii Children

2.5 Lei30 Lei

20% 20%

UrcareRide

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Prețuri / Prices

Prețuri / Prices

49|48 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 27: Revista2012 2013

Hunedoara Hunedoara

Stațiunea / Ski Resort âPasul V lcan

Zona de agrement „Pasul Vulcan ” - oferă în prezent peste 80 locuri de cazare si diferite trasee turistice montane – se află situată în partea sudică a localității la aproximativ 7 km. de localitate, accesul făcându-se de la DN 66 A, pe DJ 664, drum betonat pe o porțiune de aproximativ 3 km.

Modernizarea acestei zone turistice a demarat începând cu un obiectiv de investiții important si anume construirea unei telegondole, pe o lungime de transport de 3.087 m, cu plecare de la cota +770 m si sosire la cota +1.310 m, capacitatea de transport a acesteia fiind de circa 1.800 persoane/oră. Lucrările de investiții în cadrul subprogramului „Schi în România” vor continua si în anii următori prin realizarea mai multor obiective si anume:- construirea a încă unei telegondole între cotele 1310 m – 1620 m;- amenajarea si dotarea completă a cinci pârtii de schi, realizarea instalației de alimentare cu energie electrică pentru necesarul instalațiilor propuse a se realiza;- realizarea alimentării cu apă a instalațiilor de producere a zăpezii artificiale;- amenajarea si semnalizarea a două trasee montane: Pasul Vulcan – zona Straja si Pasul Vulcan –localitatea Schela din județul Gorj “.

Pârtii de schi Ski slopes are o lungime de 400 m, fiind dotată cu o instalație de transport pe cablu pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Staţiunea Petrosani - Parang, staţiune turistică de interes naţional oferă alpiniştilor, schiorilor şi tuturor celor care sunt pasionaţi de drumeţii, aproximativ 1.200 locuri de cazare la cabane şi vile, având 10 pârtii întreţinute cu utilaje de bătut zăpada, 6 teleschiuri şi un telescaun.

Accesul în masiv, implicit în staţiune, se poate face dinspre Petroşani, pe şoseaua asfaltată până la staţia de îmbarcare a telescaunului, care asigură transportul până în zona turistică a Parângului Mic. De aici se poate continua cu traseul de creastă care atinge toate vârfurile cu posibilităti de coborâre în căldările glaciare de pe versantul Estic.

Viitorul staţiunii îl reprezintă proiectul turistic "Dezvoltarea domeniului schiabil în Parâng", început de administraţia locală, prin care se doreşte amenajarea unui domeniu schiabil în zona Parâng, care să cuprindă 30 de kilometri de pârtii de ski, o telegondolă cu o lungime de 8,2 kilometri, care va lega oraşul de Cota 1.600, un lac artificial şi nouă instalaţii de transport pe cablu, gen telescaun

In perioada de iarna, pe langa schi, se mai practica si alte sporturi de iarna cum ar fi: sanie, snowboard, plimbari cu motoscuter si zbor cu parapanta.

GradDif.

U 400 1099 1039 13 % 60 m 35 m 1.4 ha

Lung.

Pasul Vâlcan

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Pasul Vâlcan 1 1 x Tk1 160 400 160 200

Caracteristici pârtii / Ski Slope characteristics Vâlcan

de schi de schi

Program / Opening Hours: 10.00 - 16.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

AdultiAdults

1

Copii Children

7 Lei 7 Lei

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Prețuri / Prices

Stațiunea / Ski Resort Parâng

GradDif.

M

M

M

U

2400

250

900

367

1685

1550

1550

1685

1073

1430

1300

1582

23 %

21 %

12 %

16 %

612 m

70 m

250 m

103 m

45 m

45 m

40 m

30 m

10.8 ha

1.1 ha

3.6 ha

1.01 ha

Lung.

Parang

Poiana Mare

Spre Saivane

Sub Telescaun

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Parang

Parang

Poiana Mare

Spre Saivane

Sub Telescaun

1

1

1

1

2

1 x TFS2

1 x Tk1

1 x TFS2

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x Tk1

160

600

160

600

600

160

2238

267

2238

250

600

400

900

800

600

600

160

1000

900

650

700

200

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsParâng

de schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Program / Opening Hours: 10.00 - 16.00

7 Lei7 Lei7 Lei

1 Parang

1 Poiana Mare1 Spre Saivane

AdultiAdults

UrcareRide

51|Ghid - Info Schi România 2013|Ghid - Info Schi România 201350

Page 28: Revista2012 2013

Hunedoara Hunedoara

Stațiunea / Ski Resort Râu De Mori

Program / Opening Hours: 9.00 - 16.30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zona de interes turistic situată în Masivul Retezat, în apropierea comunei Râu de Mori.Pârtia dispune de 2 variante de coborâre, cazarea este ieftină și frumusețile zonei recomandă zona ca o

viitoare statiune turistică.

GradDif.

M 1200 1200 850 22 % 350 m 45 m 5.4 ha

Lung.

Raușor

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Raușor 1 1 x Tk1 700 1200 1100 1200

Caracteristici pârtie / Ski Slope characteristicsRâu de Moride schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

AdultiAdults

1

Copii Children

7 Lei 7 Lei

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Prețuri / Prices

Stațiunea / Ski Resort Straja

Sfântu Gheorghe

Slalom Uriaș

Telescaun

11 x Tk1

1 x TFS2

600

160

267

2238800 900

5 5 x Tk1

A - 519

B - 780

C - 840

D - 424

E - 520

675

905

952

650

385

700

3000

800

3500

Cana (B)

Platoul

Constantinescu

(A, B, C, D, E,)

Lupului (D, F)

GradDif.

D

D

U

M

M

D

1400

519

1742

700

1269

3200

1700

1610

1726

1343

1697

1367

1520

1447

1360

1198

1497

1187

33 %

32 %

19 %

21 %

24 %

32 %

180 m

163 m

366 m

145 m

200 m

180 m

40 m

40 m

50 m

40 m

100 m

40 m

5.6 ha

2.7 ha

8.7 ha

2.8 ha

12.7 ha

12.8 ha

Lung.

Canal

Lupului

Platoul

Constantinescu

Sfântu Gheorghe

Slalom Uriaș

Telescaun

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsStraja

de schi

www.skistraja.ro

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Scurt istoricStaţiunea turistică Straja este localizată în

judeţul Hunedoara, la o altitudine de 1445 de metri, în inima Munţilor Vâlcan, în zona Valea Jiului, la aproximativ 8 km de municipiul Lupeni. Prima datare a localităţii Lupeni este făcută în urmă cu 350 de ani. Pe atunci, principala ocupaţie a locuitorilor acestor zone era creşterea animalelor şi vânătoarea.

AdultiAdults

1 4 Lei

UrcareRide

Prețuri / Prices

53|52 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 29: Revista2012 2013

Maramureș Maramureș

Pârtiile Icoană Cavnic se află în munţii Gutin, în Maramureş, la capătul vestic al oraşului Cavnic, pe drumul judeţean 109F, la 32 km de Baia Mare şi la 45 km de Sighetu Marmaţiei.

Stațiunea / Ski Resort Cavnic

GradDif.

M

M

FU

U

800

700

150

400

1114

1104

972

1462

960

950

960

1360

20 %

22 %

8 %

17 %

154 m

154 m

12 m

102 m

30 m

48 m

20 m

50 m

2,4 ha

3,3 ha

0,3 ha

2 ha

Lung.

Icoana 1

Icoana 2

Icoana 3

Icoana 4

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Icoana 1

Icoana 2

1

2

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x BS

700

720

300

800

700

100

800

700

900

800

GradDif.

M

M

U

D

D

2250

920

1030

800

1000

1280

1090

1280

1090

1090

950

950

1090

900

900

28 %

20 %

16 %

31 %

38 %

330 m

140 m

190 m

190 m

190 m

30 m

90 m

60 m

40 m

60 m

6,7 ha

8,3 ha

6,1 ha

3,2 ha

6 ha

Lung.

Pârtia Albastră

Roata 1

Roata 2

Roata 3

Roata 4

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Pârtia AlbastraRoata 1Roata 2Roata 3Roata 4

1 1 x Tk1 700 900 600 700

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsIcoana - Cavnic

de schi

Caracteristici pârtii Roata - Cavnicde schi / Ski Slopes characteristics

Program / Opening Hours: 08:00 - 21:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Program / Opening Hours: 09.00 - 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

AdultiAdults

1

Copii Children

3 Lei 2.5 Lei

UrcareRide

AdultiAdults

3

Copii Children

15 Lei 10 Lei

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Prețuri / Prices

Prețuri / Prices

55|54 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 30: Revista2012 2013

Dacă pe zăpezile moi, uscate sau umede, stabilitatea schiului nu pune probleme, în

schimb zăpezile înghețate constituie problema cea mai dificil de rezolvat. O pregătire a

caturilor este des necesară, dar nu uita că extremitățile lor sunt obligatoriu rotunjite,

altfel schiul este extrem de greu de dirijat!

Talpa este cea care suferă cel mai mult din cauza frecușurilor pe zăpadă, gheață, crengi,

pietre, nisip etc.

Trcerea succesivă de la o zăpadă pufoasă la alta umedă sau rece favorizează formarea de

gheață pe talpa, mai ales acolo unde a fost rănită de pietre sau crengi, de cele mai multe

ori, transversal” O întreținere regulată, prelungește viața schiului și ameliorează în mod

evident alunecarea pe zăpadă. Calitățile și performanțele inițiale ale schiului pot fi

regăsite grație unor specialiști dotați cu mașini de reparat și șlefuit cu piatră.

Piatra sintetică lasă pe talpa o amprentă a cărei forma și dimensiune variază în funcție de

viteza de rotație a pietrei și de viteza de avans a schiului, precum modelele de mai sus

obținute pe o mașină Wintersteiger. La sfârșit de sezon, o ceruire complectă la cald va

proteja talpa de oxidație. Rugina care poate apărea pe canturi le asigură și ea o protecție

eficace.

NU PUNE NICIDECUM ULEI SAU VASELINĂ PE CANTURI: POATE FI DĂUNĂTOARE PENTRU

POLIET - LINENA TĂLPII.

Legăturile

Mulțumește-te să le speli cu apa ca să îndepărtezi orice urmă de nisip sau pământ, lasă-le

frumos la uscat în plin soare și înainte de a stoca schiurile, mai degraba-n pod decât în

beci, deșurubează arcurile. Atât!

Ghetele

La fel, spală-le, interior-exterior, inclusiv gheata interioară și usuca-le cum trebuie, dar

în nici un caz pe soba sau la soare (cele de piele). Pe aceastea din urmă, nu uita să le dai cu

o ceară de calitate (Biwel sau Nickwax).

Pieile de focă

Oricare a fi ele, pieile sunt fragile. Uneori, nu este mereu necesar și util să fie date jos de

pe schiuri (scurte coborâri, traversări prin pădure pe cetină etc, astfel ca pieile sut

expuse la diverse și numeroase răni. Trecerea de la zăpezi uscate la cele moi și vice-versa

produc gheață tocmai acolo unde pielea a fost rănită. Aplicarea unui fart (sprau, pastă

moale, etc) ameliorează unecarea și reduce considerabil riscul de formare de gheață.

Întreținerea schiurilor

Maramureș Lecția de schi

Stațiunea / Ski Resort Izvoare

Este situată la poalele Vârfului Ignis la o distanţă de 27 de km de oraşul Baia Mare. Aflată la o altitudine de 1003 m, pe un platou vulcanic în mijlocul unui cadru montan deosebit, staţiunea vă oferă un mediu ideal pentru odihnă şi relaxare. În acest climat tonic, stimulent, vă oferim condiţii deosebite de cazare, masă şi agrement. Coordonate GPS : N 47.75140 grade - E 23.71935 grade.

Staţiunea Izvoare este un loc ideal pentru călărie oferind condiţii naturale deosebite. În prezent avem 9 cai si 2 ponei si 5 mini ponei foarte bine socializaţi şi antrenaţi pentru echitaţie. Dacă sunteţi cunoscător veţi aprecia frumuseţea, ţinuta şi temperamentul minunat al cailor noştri,

condiţiile foarte bune de creştere si nu în ultimul rând valoarea raselor din care provin. Dacă sunteţi începător vă putem ajuta să deprindeţi această minunată artă – echitaţia. Dacă nu aveţi curaj vă puteţi totuşi bucura de prezenţa acestor animale nobile, îi puteţi mângâia, dar nu

uitaţi aparatul de fotografiat! În sezonul rece vă invitam la o plimbare cu sania trasă de cai.

GradDif.

M

U

U

250

740

500

910

1030

1025

880

930

900

22 %

13 %

18 %

30 m

100 m

125 m

20 m

40 m

30 m

0.5 ha

2.96 ha

1.5 ha

Lung.

Brazi

Cora

Poiana Soarelui

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Brazi

Cora

Poiana Soarelui

1

1

1

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x Tk1

450

700

450

250

365

365

400

700

500

400

800

550

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsIzvoare

de schi

Este situată la poalele Vârfului Ignis la o distanţă de 27 de km de oraşul Baia Mare. Aflată la o altitudine de 1003 m, pe un platou vulcanic în mijlocul unui cadru montan deosebit, staţiunea vă oferă un mediu ideal pentru odihnă şi relaxare. În acest climat tonic, stimulent, vă oferim condiţii deosebite de cazare, masă şi agrement. Coordonate GPS : N 47.75140 grade - E 23.71935 grade.

Staţiunea Izvoare este un loc ideal pentru călărie oferind condiţii naturale deosebite. În prezent avem 9 cai si 2 ponei si 5 mini ponei foarte bine socializaţi şi antrenaţi pentru echitaţie. Dacă sunteţi cunoscător veţi aprecia frumuseţea, ţinuta şi temperamentul minunat al cailor noştri,

condiţiile foarte bune de creştere si nu în ultimul rând valoarea raselor din care provin. Dacă sunteţi începător vă putem ajuta să deprindeţi această minunată artă – echitaţia. Dacă nu aveţi curaj vă puteţi totuşi bucura de prezenţa acestor animale nobile, îi puteţi mângâia, dar nu

uitaţi aparatul de fotografiat! În sezonul rece vă invitam la o plimbare cu sania trasă de cai.

Program / Opening Hours:10:00-17:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

AdultiAdults

10 1 day

Copii Children

40 Lei80 Lei

25 Lei60 Lei

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Prețuri / Prices

57|56 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 31: Revista2012 2013

Maramureș Maramureș

Stațiunea / Ski Resort Șuior

Complexul Turist Șuior se remarcă îndeosebi prin facilitățile oferite iubitorilor sporturilor de iarnă.

Amplasate pe versantul nordic al Masivului Mogoșa, cu o lungime de 3600 m, pârtiile de schi ale Complexului Turist Șuior sunt cotate ca pârtii de dificultate medie. Instalația de producere a zăpezii artificiale în lungime de 3600 m, alături de instalația de nocturnă ce se întinde pe 1500 m vin să întregească seria facilităților de iarnă oferite de către noi. Am adus în sprijinul oaspeților noștri atât mașini speciale pentru nivelarea pârtiilor, cât și un centru de închiriere echipamente de schi sau snowboard dotat cu peste 200 echipamente complete. Pentru începători am amenajat o pârtie de 100 m lungime dotată cu baby-ski, și instructori gata să vă descopere tainele acestui minunat sport.

Telescaunul, aflat la numai 50 m de terasa complexului, având o capacitate de 1200 persoane/oră și dotat cu sistem pe bază de TAG-uri aduce un spor de confort și rapiditate atât drumeților cât și pasionaților sporturilor de iarnă.

GradDif.

M

M

M

1500

1200

900

971

971

971

665

665

665

30 %

30 %

30 %

306 m

306 m

306 m

60 m

60 m

60 m

9 ha

7.2 ha

5.4 ha

Lung.

Șuior 1

Șuior 2

Șuior 3

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Șuior 1

Șuior 2

Șuior 3

1 1 x TSF2 1200 1200 1200 1500

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârti i Șuior

de schi / Ski Slopes characteristics

Program / Opening Hours: L-V: 10.00 - 21.30

Prețuri / Prices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

AdultiAdults

1 1 day

Copii Children

7,5 Lei120 Lei

4 Lei60 Lei

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

59|58 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 32: Revista2012 2013

Maramureș Mureș

Stațiunea / Ski Resort Sovata

Sovata e situata la poalele Munțiilor Gurghiului, în judetul Mureș, la altitudinea de 475-530 m. A fost menționata ca așezare curativă încă din anul 1597.

Climatul său alpin, cu ierni blânde și veri răcoroase, are o influență calmantă asupra sitemului nervos. Factori curativi de mare eficiență sunt legați de prezența lacurilor helioterme din stațiune.

Documentele istorice ne vorbesc de exploatarea sării și de efectul tămăduitor al izvoarelor sărate din Ținutul Praidului și Sovatei.

Sovata este cea mai mare stațiune în ”Țara Soarelui” din Transilvania și are deja un renume internațional. Zonă superbă cu coline și păduri este împânzită de lacuri sărate, ca Aluniș, Lacul Negru, Lacul Roșu, Lacul Verde, dar cel mai cunoscut este Lacul Ursu.

Forma sa aducând cu pielea întinsă a unui urs, are circumferința de 900 metri, suprafața de 40 235 mp și caracteristici heliotermice, constând în stratificarea.

GradDif.

M

FU

1100

200

1200

1250

900

1210

28 %

10 %

300 m

40 m

40 m

50 m

4,4 ha

1 ha

Lung.

Aluniș

Aluniș Începători

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Aluniș

Aluniș Începători

3

1

1 x Tk1

1 x TSF2

1 x BS

400

400

360

360

300

1200

200

200

1160

360

1200

4001 x BS

Stațiunea / Ski Resort Băile Borșa

GradDif.

D

U

M

M

M

2000

2500

800

400

1000

1400

1400

1700

885

1700

900

900

1400

800

1400

30 %

18 %

27 %

30 %

27 %

500 m

500 m

300 m

85 m

300 m

40 m

40 m

40 m

45 m

40 m

8 ha

10 ha

3,2 ha

1,8 ha

4 ha

Lung.

Pârtia 1

Pârtia 2

Pârtia 3

Pricop

Vârful Știol

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Pârtia 1

Pârtia 2

Pricop

Vârful Știol

1

1

1

1

1 X TSF2

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x Tk1

360

400

720

400

2000

2200

400

800

350

900

720

500

400

1000

750

600

Caracteristici pârtii de schi Borșa

/ Ski Slopes characteristics

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsSovata

de schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Program / Opening Hours: 09:00 - 17:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AdultiAdults

1

Copii Children

5 Lei 3 Lei

UrcareRide

Prețuri / Prices

termică a apei, concomitent cu creșterea spre adâncime, a concentrației sărurilor. În baza de tratament modernizată se practică tratamentul cu nămol, masaje terapeutice și toate formele de fizioterapie.

61|60 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 33: Revista2012 2013

Neamț Neamț

Parcul Cozla, amenajat în terase succesive pe versantul sudic al muntelui cu acelasi nume, este accesibil de pe strada Stefan cel Mare.

Ski Resort Piatra Neamț - Cozla

Din mai multe puncte ale parcului, situate la altitudini diferite, se deschid minunate privelisti ce cuprind o buna parte din cartierele orasului si din inaltimile de pe valea Bistriei, pina in departarile strajuite de silueta unica a Ceahalului. De sus se poate privi orasul in toata splendoarea lui, iar in varf, locul numit Trei coline, este o poiana foarte mare si plina de flori si ierburi de munte. Aici vara se sta la iarba verde, se poate face plaja, iar privelistea inconjuratoare este de o frumusete aparte. Tot aici sunt si semenele civilizatiei moderne: mai multe relee cu antene de telecomunicatii pentru diverse servicii (unul este si pentru radioamtori) iar pentru sporturile de iarna a fost amenajata o partie de schi si telegondola.Telegondola este o investitie inițiată de primarul Gheorghe Ștefan și dată în folosință în februarie 2008. Stația de plecare este situată lângă Gara, fiind situată la altitudinea de 323 m, iar stația de sosire la 632 m. Lungimea traseului : 1915 m, viteza medie de deplasare a gondolelor 4,5 m/s, durata unei curse de circa 7 minute.

GradDif.

M

U

965

2300

647

647

387

387

27 %

10,7 %

260 m

260 m

32 m

32 m

3,08 ha

7,36 ha

Lung.

Cozla 1

Cozla 2

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Cozla 1

Cozla 22

1 x TDS4

1 x TG

1793

1200

785

19152000 1200

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsPiatra Neamț - Cozla

de schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Program / Opening Hours: L: 11:30 - 20:30

M - J: 10:30 - 20:30V - D: 10:00 - 23:30

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

63|62 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 34: Revista2012 2013

Neamț Neamț

Durău - Paradisul din CeahlauLa o altitudine de 780-800 m, la poalele masivului Ceahlău (în partea de NV) situată la 100 km de Piatra

Neamț și la 6 km de SV de comuna Ceahlău (de care aparține din punct de vedere administrativ) se află Stațiunea turistică și de odihnă Durău, frecventată încă din secolul al XVIII-lea. Aici se află o mică biserică pictată cu o tehnică deosebită (encaustică) de celebru pictor român Nicolae Tonitza.

Climatul subalpin tonic-stimulant, areul curat, fără praf și particule alergice, și atmosefera ozonată sunt principalii factori de cură. Stațiunea deschisă în toate anotimpurile anului este recomandată pentru odihnă și tratament al nevrozelor astenice, al stărilor de slabiciune, anemiei, pentru refacerea după eforturi psihice sau intelectuale.

Din stațiune se pot efectua drumetii si excursii în Maisvul Ceahlău (cu vârfurile Ocoloașul Mare-1907 și Toaca-1907 m) și se pot practica sporturile de iarnă, aici fiind o pârtie de schi.Pe unul din traseele care urcă muntele Ceahlău, turiștii pot admira Cascada Duruitoarea (25 m înălțime), cu un impresionat jet de apă și zgomot asurzitor (de unde își trage și numele).

Stațiunea Durău reprezintă un punct de plecare și spre alte obiective turistice din apropiere: Cheile Bicazului, Lacu Roșu, mănăstirile din Neamț (Agapia, Văratec, Secu, Neamț, Sihăstria) si Cetatea

Neamțului.

GradDif.

FU 400 810 770 9 % 40 m 40 m 1.8 ha

Lung.

Durău

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Durău 1 1 x Tk1 300 400 150 180

Caracteristici pârtii / Ski Slope characteristicsDurău

de schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Stațiunea / Ski Resort Durău

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Program

L -J 09:00-18:00

V - S - D 09:00-20:00

8 Lei5

AdultiAdults

UrcareRide

Prețuri / Prices

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65|64 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 35: Revista2012 2013

Prahova Prahova

Deși orașul Bușteni este situat intr-o zonă muntoasă, Valea Prahovei se largește in această regiune formând o intinsă suprafață aproape orizontală în unele locuri. Din această cauză peisajul este fermecător. Intr-un loc restrâns de numai cațiva kilometrii se poate vedea o varietate a climei, vegetației și a solurilor, orasul reprezentând din acest punct de vedere cel mai mare centru turistic și alpin din RomâniaMunții Bucegi fac parte din Carpații Meridionali, sunt situați la capătul răsăritean al acestora ți au o suprafață de aproximativ 300 km pătrați.Limitele geografice ale Bucegilor sunt: Valea Prahovei la est, îi desparte de Munții Baiului (Garbova); Valea Cerbului si Valea Glăjăriei, tot la est, îi separă de munșii Predealului; Țara Bârsei la nord; culoarul Bran - Rucâr la vest, câtre Piatra Craiului; Valea Brateiului și Valea Ialomiței in sud-vest către Munții Leaota; Valea Ialomicioarei în sud-est către Gurguiatul.

Stațiunea / Ski Resort Bușteni

Fun Park

KalinderuKalinderu 2

1

1

1 x BS

1 x TSF4

250

1200

120

1000

-

1100

-

1200

GradDif.

FU

M

D

150

1500

1300

1000

1300

1300

950

1000

1000

8 %

30 %

32 %

50 m

300 m

300 m

20 m

50 m

70 m

1 ha

7 ha

8.4 ha

Lung.

Fun Park

Kalinderu 1

Kalinderu 2

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Stațiunea / Ski Resort Azuga

Program / Opening Hours: 8:30 - 16:30

Azuga, numită până în 1881 ”Întreprahove” este așezată de-a lungul râului Azuga, afluent pe partea stângă al Prahovei, la limita nordică a județului, la o altitudinea de 900-100 m. Râul Azuga, cu o lungime a cursului de 19 km și o suprafață de a bazinului hidrografic de 88 kmp, își duce apele repezi printre Clăbucetele Predealului (1500-1600 m) pe partea dreaptă (Clăbucet - munte nu prea înalt, cu vârfuri în formă de căciulă) și munții Baiului (Vf. Neamțu 1923 m) pe partea stângă.

Azuga Sud

La Stâna

Cazacu, Cazacu Bretea Legatură

Telegondolă,Sorica

Cazacu Începători

Cazacu-Variantă

1

1

1

1

1 x Tk1

1 x TG

1 x BS

1 x Tk1

600

1400

250

350

770

1830

110

400

250

500

250

2200

200

350

350

700

400

2500

300

500

GradDif.

U

M

M

FU

M

U

M

770

1920

715

140

400

910

2100

1487

1540

1141

1010

1102

1487

1539

1333

1010

978

1000

1000

1333

978

20 %

28 %

23 %

10 %

25 %

17 %

29 %

154 m

530 m

163 m

10 m

102 m

154 m

561 m

50 m

41 m

19 m

50 m

40 m

50 m

50 m

3,9 ha

7,8 ha

1,3 ha

0,7 ha

1,6 ha

4,5 ha

10,5 ha

Lung.

Azuga Sud

Cazacu

Cazacu Începători

Cazacu-Variantă

La Stână

Sorica

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Cazacu Bretea

Legatură Telegondolă

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârti i Bușteni

de schi / Ski Slopes characteristics

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsAzuga

de schi

Program / Opening Hours: 09:00-17.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

15 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

AdultiAdults

1 1 day

Copii Children

18 Lei140 Lei

12 Lei80 Lei

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Prețuri / Prices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67|66 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 36: Revista2012 2013

Prahova Prahova

CarpValea Dorului Sub

Telescaun 2 1 x TSD4Valea Dorului Varianta

1 x TSD4Valea Soarelui 1; 2

1 x TSD4

Drumul De Vara

Incepatori

Tarle

Valea Dorului

Sub Telescaun 1

Gondola 1Laptici (1 x TG)

Papagal (1 x TG)Partia Noua (1 x TG)Scandurari (1 x TG)

2

1

2111

1

1

1

1 x TSD4

1 x TC

1 x TSF4

1 x TC

1 x Tk1

1 x TC

1 x TG

1 x BS

1800

1700

0

1700

0

1700

500

1610

1389

0

1389

0

1389

130

2000

0

2001700800

1700500

200

500

700

2100

0

2201800900

1750550

210

550

800

GradDif.

D

M

U

U

U

D

M

M

D

M

M

M

M

U

M

1382

394

150

173

1900

900

2153

505

950

775

804

895

1190

1200

400

2100

2020

1115

2000

2100

1800

1400

1820

1900

2019

2000

2000

2000

2000

1500

1651

1626

1110

1979

1770

1500

998

1672

1650

1802

1770

1801

1785

1800

1380

35 %

23 %

13 %

12 %

18 %

34 %

21 %

29 %

38 %

29 %

29 %

23 %

21 %

17 %

30 %

449 m

394 m

16 m

21 m

330 m

285 m

402 m

148 m

335 m

217 m

230 m

199 m

214 m

200 m

115 m

50 m

30 m

40 m

80 m

40 m

65 m

50 m

45 m

50 m

80 m

70 m

50 m

60 m

50 m

20 m

7 ha

1,8 ha

0,6 ha

1,4 ha

7,6 ha

5,5 ha

10,7 ha

2,2 ha

4,7 ha

6,2 ha

5,6 ha

4,4 ha

7,1 ha

6 ha

1 ha

Lung.

Carp

Drumul De Vara

Gondola 1

Incepatori

Laptici

Papagal

Partia Noua

Tarle

Valea Dorului

Sub Telescaun 1

Valea Dorului

Sub Telescaun 2

Valea Dorului

Varianta

Valea Soarelui 1

Valea Soarelui 2

Valea cu Brazi

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Scandurari

Staţiunea Sinaia deţine obiective de interes turistic deosebit, legate de trecutul istoric al localităţii şi de activitatea unor personalităţi culturale care au trăiţ şi creat aici. Tradiţia culturală a oraşului Sinaia s-a conturat odată cu construirea Ctitoriei Cantacuzine, Mănăştirea Sinaia, acesta fiind momentul iniţierii unei serii de activităţi culturale prin înfiinţarea unor instituţii de profil: "Casa de Citit", "Cercul Cultural Mihai Cantacuzino", secţia din cadrul "Ligii Culturale". De asemenea, datorită renumelui său de "Perla Carpaților", Sinaia a atras numeroase personalităţi ale vieţii culturale, care au vizitat localitatea că turişti sau au locuit aici şi au creat, inspiraţi de frumuseţea locului: V. Alecsandri, N. Grigorescu, I.L. Caragiale, N. Iorga, G. Enescu, Yehudi Menuhin, Cezar Boliac, Grigore Alexandrescu, Vasile Alecsandri, Gheorghe Tătţărascu, Teodor Aman, Nicolae Grigorescu, I.L.Caragiale, Alexandru Vlahuță, Take Ionescu, Bucura Dumbrava, fraţii Alexandru şi Nestor Urechea, Mihail Sadoveanu, Nicolae Labiș, Ion Minulescu s.a. Activitatea artistică a marilor personalităţi care au ales Sinaia pentru odihnă dar şi pentru creaţie, a condus mai târziu la organizarea unor manifestări devenite tradiţionale, dintre care menționăm: - din anul 1959 - Sinaia se desfăşoară Cursurile de vară ale Universităţii București, cu participare internaţională; - Anual are loc Festivalul Internaţional de Chitară Clasică, care se desfășoară atât la Cazinoul Sinaia cât şi sala de concerte a Castelului Peleş.

Stațiunea / Ski Resort SinaiaCaracteristici pârtii / Ski Slopes characteristics

Sinaia de schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Program / Opening Hours: 08:30-17.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AdultiAdults

1

Copii Children

18 Lei 12 Lei

UrcareRide

Prețuri / Prices

69|68 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 37: Revista2012 2013

Sibiu Sibiu

Stațiunea / Ski Resort Păltiniș

Program / Opening Hours: 10:00-17:00 M, V, S 10:00-22:00

GradDif.

U

M

U

M

U

240

600

520

600

640

1485

1550

1500

1550

1525

1450

1500

1450

1450

1450

14 %

22 %

17 %

21 %

20 %

35 m

100 m

50 m

100 m

75 m

30 m

40 m

30 m

50 m

50 m

0,7 ha

3 ha

1,5 ha

3 ha

3,2 ha

Lung.

Arena

Arena

Panorama Sibiului

Platoș

Poiana Poplăcii

Panorama Sibiului

Poiana Poplăcii

Soarelui

Platoș Soarelui

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

1

1

1

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x Tk1

500

1200

1200

420

600

520

500

1000

1250

550

1100

1300

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsPăltiniș - Arena Platoș

de schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

M

FU

1150

450

1450

1450

1209

1250

22 %

9 %

241 m

200 m

50 m

60 m

5,7 ha

2,7 ha

Oncești 1

Oncești 2

Oncești 1

Oncești 2

1

1

1 x TSF2

1 x Tk1

360

360

1052

430

1100

360

1500

400

GradDif.

Lung. Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsPăltiniș - Oncești de schi

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Statiunea Păltiniș este situată pe panta nord estică a Munților Cindrel (Carpații Meridionali-Vf. Oncești (1717 m). Este stațiunea situată la cea mai înaltă altitudine din țară (1450 m) și totodată, este considerată prima stațiune montană din România (1894). Statiunea Păltiniş a fost înființată de Societatea Carpatină Ardeleana (E.K.E. - Siebenburgische Karpathen Verein) în secolul XIX.

Stațiunea / Ski Resort Gura Râului

Pârtia de schi şi zona de agrement Trecătoarea Lupilor se află la doar 15 km de Sibiu (pe drumul nou asfaltat: Sibiu – Poplaca – Gura Râului), în inima Marginimii Sibiului, zonă dezvoltată din punct de vedere turistic. Trecătoarea Lupilor se află la ieşirea din comuna Gura Râului, spre Păltiniş.

GradDif.

U 512 700 615 14 % 85 m 40 m 2.5 ha

Lung.

Trecatoarea-Lupilor

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Trecatoarea-Lupilor 1 1 x Tk1 450 480 400 500

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsGura Râului

de schi

Program / Opening Hours: L-V 10:00 - 22:00S-D 09:00 - 22:00

Pret / Price

www.trecatoarea-lupilor.ro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

Program / Opening Hours: M, V, S: 10:00 - 22:00

L, M, J , D: 10:00 - 17:00

6 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

71|70 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 38: Revista2012 2013

Suceava Suceava

Program / Opening Hours: V - D 10 00 - 22 00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comuna Mălini este situată în partea de sud-vest a judetului Suceava, pe cursul inferior al râurlui Suha Mare, având în apropiere munții Stânișoarei (cu o înălțime maximă de 1530 m în vârful Bivolu). Mălinii se află la 20 km de Fălticeni și 12 km de Baia, prim capitală a Moldovei. Numele satului vine de la pădure de mălini, arbori care s-au păstrat și astăzi. Activitățile economice desfășurate în comună poartă amprenta tradiției. Astfel, exploatarea lemnului, prelucrarea acestuia, prelucrarea laptelui și creșterea animalelor sunt și acum ocupații de bază.Dar, ca peste tot, apar și activități noi menite să modernizeze comuna și activitățile locuitorilor. Comuna Mălini beneficiază de un cadru deosebitde frumos, ceea ce a făcut ca actuala administrație a comunei să se preocupe în mod deosebit și de valorificarea potențialului turistic al zonei.Au fost create astfel condițiie pentru vânzarea mai multor loturi de teren, în vederea înființări a două sate de vacanță, iar pentru sezonul hibernal s-a amenjat o pârtie de schi dotată cu instalație de teleschi, drept o invitație pentru schiorii din localitățile învecinate. Pârtii de schiSki slopes și teleschiul sunt amplasate în partea de sus a comunei, și anume în satul Văleni, la ieșirea spre pasul Stânișoara, pe un versant nordic, pe partea dreaptă a pârăului Suha Mare.Pârtii de schiSki slopes este de categorie ușoară spre medie și are o lungime de 800 m. Traseul pârtiei se desfășoară pe partea stângă (în sensul de coborâre) a teleschiului ce o deservește, având o formă aproximativ semicirculară față de axul teleschiului. Stația inferioară a teleschiului se află la o altitudine de aproximativ 706 m. Traseul teleschiului unește în linie dreaptă cele două stații.

GradDif.

U 800 603 709 19 % 106 m 40 m 3,2 ha

Lung.

Mălini - Pojorâta

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Mălini - Pojorâta 1 1 x Tk1 1000 508 1000 1100

Comuna Mălini este pe cale să devină un important centru turistic. Construirea pârtiei de schi, investițiile din domeniul turismului vor face cu siguranță ca această zonă să devină una din cele mai apreciate din punct de vedere turistic. Tot aici, la Mălini, se află și Casa Memorială NICOLAE LABIȘ.

Caracteristici pârtie / Ski Slope characteristicsMălini - Pojorâta

de schi

Stațiunea / Ski Resort Mălini Stațiunea / Ski Resort Vatra Dornei

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

3 Lei30 Lei

11 day

AdultiAdults

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Prețuri / Prices

M

U

900

450

800

1000

650

900

28 %

15 %

150 m

100 m

70 m

50 m

7,2 ha

2,7 ha

Parc

Poienița

Parc

Poienița

2

1

1 x Tk2

1 x BS

1 x T1

480

150

450

700

200

500

570

500

700

550

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

GradDif.

Lung. Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârtii de schi Vatra Dornei

/ Ski Slopes characteristics

Program / Opening Hours: 09.00 - 17.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prețuri / Prices

AdultiAdults

4 40+10

Copii Children

10 Lei100 Lei

8 Lei80 Lei

PunctePoints

73|72 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 39: Revista2012 2013

Suceava Suceava

GradDif.

M 1462 756 473 20 % 283 m 35 m 5,1 ha

Lung.

Șoimul

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Șoimul 1 1 x TSF4 1200 1332 873 1019

Nume PârtieSlope Name

Asezată la o altitudine de 620 m, localitatea este străjuită de jur-împrejur de munți împăduriți, crenelând orizontul. Orașul ocupă o poziție centrală în ținutul Obcinelor Bucovinene, la distanțe apropiate aflându-se Vatra Dornei, Mănăstirea Humorului, Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea Moldovița.

Caracteristici pârtie de schi Șoimul - Gura Humorului

/ Ski Slope characteristics

Stațiunea / Ski Resort Gura Humorului

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

www.RomaniaTuristica.ro www.RomaniaTuristica.ro

Program / Opening Hours: L, M, J, V: 12.00 - 20.00

S - D: 10.00 - 22.00

10 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

Prețuri / Prices

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Program / Opening Hours: 10.00 – 17.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vatra Dornei este asezata in nordul Romaniei, in sud- vestul judetului Suceava;CAI DE ACCESVatra Dornei se afla la 105 km departare de municipiul Suceava (aproximativ 2 ore transport auto si 3 ore transport feroviar), 40 km de Câmpulung Moldovenesc (aproximativ 50 minute transport auto si 11 ore transport feroviar), 85 km de municipiul Bistriţa (aproximativ 1 ½ ore transport auto şi 5 ore transport feroviar). Cel mai apropiat aeroport se află în municipiul Suceava. Accesul se mai poate face şi pe Valea Bistriţei pe şoseaua ce leagă municipiul Piatra Neamţ de Vatra Dornei (165 km - aproximativ 3 ½ ore transport auto).

GradDif.

D

U

M

M

282

441

3080

850

1256

1264

1268

980

1163

1163

840

880

32 %

14 %

16 %

21 %

93 m

101 m

428 m

180 m

45 m

35 m

50 m

35 m

1,2 ha

1,5 ha

15,4 ha

2,9 ha

Lung.

Dealu Negru-Dificil

Dealu Negru-Dificil

Dealu Negru-Ușor

Dealu Negru-Ușor

Telescaun

Telescaun

Veverița

Veverița

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

1

1

1

1

1 x BS

1 x TSF2

1 xTSF2

1 x Tk2

150

450

480

900

250

500

3000

800

180

500

500

900

200

550

600

1000

Nume PârtieSlope Name

Caracteristici pârtii de schi Vatra Dornei

/ Ski Slopes characteristics

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

3 Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

Prețuri / Prices

Stațiunea / Ski Resort Vatra Dornei

75|74 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013

Page 40: Revista2012 2013

Valcea

GradDif.

M

U

U

FU

FU

FU

U

2257

730

350

730

675

120

1230

1850

1974

1926

1974

1943

1949

1949

1320

1852

1860

1943

1877

1943

1770

23 %

16 %

18 %

4 %

29 %

5 %

14 %

530 m

122 m

66 m

31 m

66 m

6 m

179 m

50 m

40 m

30 m

30 m

30 m

30 m

40 m

11 ha

2.9 ha

1.5 ha

2.2 ha

2 ha

0.4 ha

4.9 ha

Lung.

Transalpina 1

Transalpina 2

Transalpina 3

Transalpina 4

Transalpina 5

Transalpina 6

Transalpina 7

Alt. Plecare

Alt, Sosire I

Delta h L S

Nume PârtieSlope Name

Transalpina 1

Transalpina 2

Transalpina 3

Transalpina 7

1

1

1

1

1 x TG

1 x Tk1

1 x Tk1

1 x TSF2

1100

690

702

1400

3071

754

351

1169

500

500

300

500

600

600

350

600

Caracteristici pârtii / Ski Slopes characteristicsVoineasa

de schi

Stațiunea / Ski Resort Voineasa - TransAlpina

Program / Opening Hours: Zilnic 09:00 - 16:00

Nume PârtieSlope Name Q

Tip instalatieType of installation

Q/pers/h L CZ opt.

Capacitate PârtieCapacity Slope

Instalație transport pe cablu / Lift installation

CZ max.

www.juristnet.ro

- Întocmim documentaţia pentru obţinerea certificatului de clasificare unitate turistică cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, în conformitate cu HG nr.1267/2010 şi OMDRT nr. 1051/2011. - Clasificare, reclasificare, preschimbare certificate de clasificare unităţi de primire turistice: Hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, pensiuni turistice-agroturistice, vile turistice, cabane turistice, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, apartamente şi camere de închiriat, nave maritime şi fluviale, restaurante, baruri, fast-food-uri, etc.; -Întocmim documentaţia pentru obţinerea brevetului de turism şi atestatului de ghid de turism; -Obţinem licenţe de turism pentru agenţiile şi filialele de turism tur-operatoare, detailistă; -Obţinem avize pentru construcţii şi amenajări turistice; -Efectuăm documentaţii în vederea omologării pârtiilor de schi, traseelor turistice montane; -Certificatul de autorizare turistică a zonei de agrement nautic. -Autorizarea plajelor în scop turistic. Pentru solicitările din ţară, documentele pentru evaluare pot fi trimise prin poştă sau curier rapid, la adresa:

Ob ine toate tipurile de autoriza ii şi avize pentru turism.

ţ ţ

Mun. Brașov, B-dul Griviței nr. 57Tel. 0722 910 422, 0268 420 905, 0741 657 495

? Lei1

AdultiAdults

UrcareRide

www.RomaniaTuristica.ro

Prețuri / Prices

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mun. București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Intrarea C-Parter

(Clădirea Ministerul Transporturilor)

76 |Ghid - Info Schi România 2013 Ghid - Info Schi România 2013