Download - Regionarea turistica

Transcript
Page 1: Regionarea turistica

9.1. Europa

Particularităţi regionale şi locale ale cadrului natural şi economico-social, aleistoriei, culturii şi civilizaţiei create de-a lungul veacurilor de fiecare popor şi naţiuneeuropene fac posibilă individualizarea mai multor regiuni turistice şi anum e: EuropaNordică, Europa vestică, Europa Sudică, Europa Centrală, Europa Central-Estică şiEuropa Estică. 9.1. 1. Europa Nordică

Cuprinde ţările Peninsulei Scandinavia şi Mării Baltice, precum şi statele – insulădin Oceanele Atlantic şi Arctic. Ţinuturile nordice permit admirarea renumitelor fiordurişi originalitatea peisajelor polare şi de tundră, glaciare, vestita taiga sau frumuseţeacuvetelor lacustre şi a zilelor şi nopţilor polare cu fermecătoarele aurore boreale.9.1.1.1. Scandinavia

Scandinavia excelează atât prin pitorescul peisajelor naturale, de mare originalitate,cât şi printr-o străveche locuire şi civilizaţie, arta lemnului şi a navigaţiei, valorilespirituale şi materiale al vikingilor. Norvegia se remarcă printr-o mare varietate peisagistică: ţărm dantelat cu fiorduripitoreşti (Stavanger, Trondheim, 179 km, Sögnefjord, 204 km lungime) şi numeroaseinsule stâncoase, Munţii Scandinaviei (2.472 m) cu platouri înalte, gheţari, circuri şi văiglaciare, văi cu cascade (Mardalsfössen, 297 m cădere), păduri de conifere, tundră şiturbării etc. În Norvegia sud-estică, se impune oraşul Oslo, capitală-port într-un pitorescfiord, centru turistic, cu obiective turistice interesante ca: fortăreaţa Akershus, Palatulregal, Clădirea Parlamentului, Domul; muzee: Poştei, Schiului, folcloric şi „Kon-Tiki”,parcuri şi grădini. Vestlandet-ul, faţada atlantică montană şi litorală cu fiorduri, cascade,gheţari şi insule pitoreşti, are două centre turistice: Stavanger cu Catedrala, Bisericamedievală, străduţe şi clădiri de epocă şi Bergen oraş aşezat într-un fiord, cu case dinlemn (XVIII), muzee, biserici, faimosul Târg de Peşte. În partea centrală – Tröndelag –cu peisaj montan, şi oraşul Tröndheim, situat în fiordul omonim şi fondat de regeleviking Olaf în 997, căsuţe din lemn, frumos colorate, catedrala gotică, muzee. Norvegiade Nord – Laponia (Sami), cu peisaj polar, fiorduri, arhipelagul pitoresc Svalbard, areoraşe interesante pentru turism: Narvik, Tromso, Boldo şi Ny-Alesund, cel mai nordicoraş de pe glob. Stryn, staţiune pentru schi (vara).

244

Universitatea SPIRU HARET

Page 2: Regionarea turistica

Suedia are un cadru natural variat şi pitoresc cu munţi, podişuri şi depresiunimodelate de gheţari, râuri cu cascade (Boneta Vrăjitorului, 33 m, Săritura Iepurelui,80 m, înălţime etc.), numeroase lacuri tectono-glaciare de mare frumuseţe (Wännern,Wättern, Mälaren), păduri de conifere boreale etc. În Norrland, ţinutul laponilor cupeisaje pitoreşti, se remarcă oraşele: Sundsvall, Kramfors şi Kiruna (dincolo de CerculPolar, cu galerii de mină-autostrăzi, „crepusculul albastru”, aurore boreale, lacuri,domenii pentru schi) şi Lulea cu monumente istorice, catedrale, muzee. Suedia Centralăetalează peisaje şi locuri pitoreşti şi oraşe de mare interes turistic: Stockhölm, capitalăconstruită, în secolul al XII-lea, pe 14 insule legate prin 50 de poduri (Hölm = „cetate”,Stock = „stâlp”): Palatul regal, Catedrala Storkystan, Palatul Parlamentului, Primăria,opera, muzee (43): de Artă Modernă, Militar, Etnografic, muzeul Navei „Vasa” etc.Upssala, renumit centru universitar (X), muzee, catedrala gotică, tumuli funerare,celebrele docuri din Karlskröm, canalul Götta. Götteborg (secolul al XIII-lea),monumente, catedrale, muzee. În Scania, pe litoral, se află oraşul Malmö modern, cuspecific suedez, catedrală. Insula Göttland adăposteşte cetatea antică şi medievală Visby,oraş comercial înfloritor în epoca Hanseatică. Finlanda este un areal de podiş jos, ondulat cu forme glaciare şi peisaje lacustre(peste 60.000 de lacuri), păduri boreale şi peisaje polare (Laponia). Litoralul finlandez cuun cadru natural pitoresc se impune prin centre turistice interesante ca: Helsinki, port şicapitală, cu arhitectură medievală, clădiri în stil Empire (în Piaţa Senatului), fortăreaţaSuomenlinna (1748), Sala Finlandia, catedrala Kalevala (în subteran), cartierul Tapiola,Muzeul Naţional, cheiuri moderne, parcuri, grădină zoologică (1889). Turku, fostăcapitală, aşezat pe un arhipelag, catedrală, castel, muzee, parcuri, arhitectură medievală şimodernă. Naantali, orăşel pitoresc, căsuţe din lemn, monumente medievale. Lacurilefinlandeze constituie o atracţie turistică deosebită (Saimaa, Inari). Tampere oraş vestitpentru competiţiile de caiac-canoe, cu vestigii istorice, teatre în aer liber, amfiteatru pivo-tant-rotativ. În Laponia frumuseţea peisajului, nopţile şi zilele polare, ca şi viaţa şi habitatullaponilor atrag numeroşi vizitatori în oraşele: Rovaniemi, capitala Laponiei, aşezat peCercul Polar, sub Steaua Polară; Napapüri, lângă Rovaniemi, în Dealul Konvatunrtuai,500 m, oraşul lui Moş Crăciun; Oulu şi Kemi; staţiune de iarnă: Kuusamo. Danemarca ocupă Peninsula Yutlanda şi Arhipelagul Danez (circa 500 insule) şiare un peisaj de câmpie glaciară şi de insule stâncoase sau morenice. Copenhaga, oraşaşezat în strâmtoarea Oresund, pe insulele Seelang şi Amager şi datat din anul 1043;prezintă interes prin monumente medievale, muzee, parcuri şi pieţe, cheiuri: Clădirea

9.1.1.2. Ţările Baltice Lituania prezintă interes atât prin peisajele de câmpie litorală cu plaje, dune denisip, lacuri glaciare, cât şi prin oraşele: Vilnius, capitală, atestat în 1329, are numeroasemonumente istorice în cartierul vechi: fortificaţii medievale (XIII), turnuri medievale,piaţa Ghediminas, Castelul de Sus, biserici cu turle ascuţite, Pinacoteca, Catedrala

245

Universitatea SPIRU HARET

Page 3: Regionarea turistica

Sf. Petru şi Pavel, Universitatea (XVI, fostă Academie a Iezuiţilor), Palatul Expoziţiiloretc. Kaunas (1030) cu ziduri medievale (XIII), muzee, biserici, Colina şi Casa luiNapoleon. Trakai, cetate medievală (XIV-XVI), fostă capitală, aşezată într-un peisajlacustru, castel pe insula lacului Caive. Saubai oraş medieval pe vatra unei cetăţi(IX-XIII), cu un castel şi Muzeul „Angra” – etnografie şi istorie. Staţiuni balneare:Palanga, Birstonas, Lichenas, Druskininkai, cu ape minerale şi nămol terapeutic. Letonia are un peisaj de câmpie litorală, în care dunele de nisip, colinele morenice,pădurile de pin şi brad alternează cu peisajele agricole şi lacustre. Riga, oraş întemeiat în1201, deţine peste 200 de monumente istorice din secolele XII-XIX, cum sunt: Domul cuvestita orgă şi săgeata cu giruetă-cocoş, fortificaţii medievale, clădiri de epocă, bisericaSf. Petru (clopotniţa de 120 m înălţime), biserica Iura (1202), muzee (muzeul etnograficîn aer liber), parcul-pădure pe malul Lacului Kis. Sigulala, oraş pitoresc, staţiunebalneară, castelul Turaid, peştera Gutman. Rundola, oraş cu vestigii istorice (Palatul-Muzeu, XVIII), muzee, fortificaţii. Tesis, cu palatul Tesis (XIII), muzeul în aer liber,biserici. Staţiuni de litoral, cu ape minerale: Iurmala, Pirani. Estonia, cu relief de câmpie litorală şi colinară, cu numeroase lacuri şi insule, seremarcă prin peisaje pitoreşti şi nopţile polare. Tallin (Taani-Limn), centru economic,cultural şi turistic, capitală, fostă cetate medievală (1154), cuprinde două cartiere:Toompea sau Visgorod pe colină şi Oraşul de Jos la poale, pe malul mării. În Visgorod seaflă Castelul Toompea cu ziduri şi turnuri, Domul (XIII, gotic), Casa Ghildei Mari –muzeu. Oraşul de jos are numeroase monumente: Poarta „Margarita cea Grasă” – un turn– potcoavă, azi Muzeu de Istorie, Turnul Ravel – sală de concerte, Turnul Primăriei cugirueta-ostaş, turnul legendarului Kalev, întemeietorul poporului eston; biserici: Olevista(XIII), Sf. Duh (XIV), Zidul de incintă, Marea Poartă Maritimă, Parcul şi CastelulKadriorg (Petru I, 1720); portul Kadriorg cu palate, alei, grădină botanică. Tartu (950),oraş medieval, fortificaţii, Universitate, biserici, muzee. Viliandi (XIII), oraş medieval,clădiri, palate, biserici. Rokka-al-Mare, parc-muzeu etnografic pe malul golfului Finic,într-o pădure de pin, 19.000 de exponate. Staţiuni de litoral şi balneare: Piarnu (plaje,peisaj de dune), Haapsalu (clădiri şi biserici medievale (XVI-XVIII), fortificaţii, plaje,nămol terapeutic), Pirita (plaje, pădure de pin, iaht-club).

9.1.1.3. Europa Nordică Insulară Islanda ocupă un platou bazaltic gros de 1.000 m, cu gheţari, vulcani activi ascunşisub cuvertura de gheaţă, izvoare fierbinţi „geyseri”, peisaje vulcanice, glaciare şistâncoase, aride. Reykjavik – oraş capitală aşezat în amfiteatru pe golful omonim. Alteatracţii: Gheţarul Vatnajoskull (142 km lungime, 1.000 m grosime), Vulcanul Hekla(1.491 m), care a erupt în 1991 şi Depresiunea Thingvellir într-un peisaj vulcanic, cu unlac pe malul căruia se află un catarg cu steagul republicii, omagiu adus primuluiparlament întrunit aici, în anul 930. Insulele Groenlanda şi Feroe, aflate sub tutela Danemarcei, nu prezintă interes tu-ristic datorită vitregiei cadrului natural şi poziţiei lor îndepărtate faţă de ţările emiţătoare deturişti.

9.1.2. Europa de Vest (Atlantică) Cuprinde statele europene cu faţadă atlantică, climat oceanic, peisaje de câmpiejoasă sau colinară, de dealuri şi podişuri, de munţi vechi tociţi (excepţie Alpii Francezi) şi246

Universitatea SPIRU HARET

Page 4: Regionarea turistica

litoralul atlantic cu plaje extinse şi dune de nisip. Se diferenţiază subregiunile:continentală şi insulară, cu arealele (ţările) circumscrise lor.

9.1.2.1. Europa de Vest Continentală Franţa are trei faţade: atlantică, mediteraneană şi alpină, ceea ce îi conferă unprivilegiu de mare importanţă economică şi mai ales turistică. Asocierea diferenţiată acomponentelor cadrului natural a contribuit la prezenţa unor peisaje de mare varietate şiinteres turistic: câmpii şi platouri joase (Bazinele Parisului şi Aquitaniei, CuloarulRhônului şi Câmpia Alsaciei, Colinele Bretagne, Normandiei şi Vendée, respectivMasivul Armorican); Masivul Central Francez şi Podişul Limousine, mai înalte şi MunţiiAlpi şi Pirinei cu cele mai spectaculoase peisaje şi domenii schiabile; Bazinele Marilorfluvii care brăzdează Franţa şi reprezintă vechi vetre de istorie şi civilizaţie (Seine, Loire,Rhône, Garonne etc.) şi cele două arii costiere mediteraneană şi atlantică. În Bazinul Parisului (Paris - Champagne) se individualizează marea metropolăParis (Luteţia romană), capitală din anul 1000 şi câteva centre turistice reprezentative.Numeroasele şi renumitele monumente istorice şi de artă, edificii arhitectonice, catedraleşi muzee, parcuri şi grădini se pot grupa în câteva cartiere, amintind pe cele maiatrăgătoare: Île de la Cité – Île Saint-Louis (Catedrala Sainte Chapelle, Palatele Justiţiei,Prefecturii, Poliţiei, hotelurile Lambert, Lanzun etc.); Étoile – Champs Elyséescu bulevardul omonim, Piaţa Concorde (XVIII), palatele Elysées şi Bourbon, Arcul deTriumf; Louvre – Tuileries cu Muzeul şi Piramida Louvre; Parcul Tuileries;Ternes-Monceau; Gare Saint-Lazare; Montmartre; Gare du Nord; Cartierul Latin;Faubourg Saint-Germain; Invalides – Champ de Mars; Centrul Cultural Pompidou;Eurodisney; Défence. În împrejurimi: Saint Denis (în nord); Versailles (în sud-vest);Fontainebleau, Melun, Troyes, Provins, Meaux, Chatillon (în sud-est); Rouen (înnord-vest); Reims (în nord-est); podgoriile Champagne. În Câmpia Lorena-Alsacia cu podişul şi Munţii Vosgi se află oraşele: Strasbourg,oraş milenar cu vestigii romane şi medievale: catedrala gotică, biserici, Universitate(XII), sediul Parlamentului UE. Ancy, Metz şi Thionville în Lorraine şi Muelhouse înAlsacia. Masivul Central Francez, Munţii Cévennes şi Podişul Limousine etalează peisajecarstice şi vulcanice de mare pitoresc, cu peşteri, abrupturi, chei, stâncării, lacurivulcanice etc., dar şi numeroase monumente istorice – biserici, castele, fortificaţii – însatele amenajate pentru turismul rural ca şi în oraşe ca: Vichy celebră staţiune balneară,Clermont-Ferrand şi Limoges. Munţii Alpi se impun prin staţiunile turistice de faimă mondială: Chamonix,Le Tour (Mont-Blanc, Valea Blanche cu gheţarul de Geant, 3.269 m; schi de vară peMer de Glace 15 km pârtii de schi); Les Tignes (1.086 m); Argentière (1.255 m);Vallorcine (1.260 m); Briançon (45 km piste de schi); Albertville; Montiers;Val ďIsére (300 km piste schi); Les Saisies; Les Arcs Bourg St. Maurice (150 kmpîrtii schi); Plagne (200 km pârtii de schi, 100 teleferice); Pralognan la Vanoise (înParcul Naţional Vanoise); Les Ménuires; Val Thorens (2.300 m); Courchevel(500 km pârtii); Méribel. Pe versantul vestic alpin: Annecy, staţiune de vară;Aix-Les-Baines, staţiune balneară şi pentru sporturi de iarnă; Chambery; Grenoble,

247

Universitatea SPIRU HARET

Page 5: Regionarea turistica

oraş medieval cu monumente istorice, centrul sporturilor de iarnă; Gap şi Digne (staţiunebalneară). În Munţii Jura cu peisaje carstice, izvoare vauclousiene şi aşezări rurale profilatepe turism rural, centrul turistic este Besançon. În Podişul Bourgogne oraşele turistice sunt: Dijon, Auxerre, Analcon, Langres şiChatillon-Sur-Seine, cu monumente istorice, biserici, muzee. În Depresiunea Rhône-Saône, cu podgorii, peisaje pitoreşti, se remarcă centreturistice cu vestigii romane, medievale, castele şi palate, muzee, biserici şi catedrale:Lyon, St. Etienne, Vienne, Monttelimar, Orange, Avignon, Arles, Macon etc. Munţii Pirinei au peisaje variate, alpine, glaciare, carstice (Peştera Lascaux cupicturi rupestre neolitice) şi localităţi turistice interesante: Tarascon, Tarbes, Lourdes. Pe Riviera Mediteraneană de la Capul Bon în vest şi până la staţiunea Menton înest, se desfăşoară o salbă de staţiuni-oraşe cu plaje moderne, hoteluri, dotări de agrement,dar şi obiective culturale (palate, castele, biserici, muzee): Port Vendres, Perpignan,Narbonne (şi staţiune balneară), Sete, Montpellier, Marsilia, Toulon (RivieraLyoneză), Hyères, Saint Tropez, Heliópolis, Fréjus, Cannes, Antibes, Nice, MonteCarlo, Monaco, La Condamine, Grasse etc. (Coasta de Azur). Pe Coasta Atlantică în Aquitania – Garonne sunt staţiunile renumite Biaritz,Bayonne, Boucan, Les Sable (Coasta de Argint), Arachon, iar, în interior, se remarcăcentrele Bordeaux şi Toulouse (pe fluviul Gironde), cu vestigii romane şi medievale. În Bazinul Loire cu peisaje variate şi pitoreşti, de podiş şi de câmpie, cu renumitepodgorii se află monumente istorice şi de artă de mare valoare, castele, biserici, fortăreţe,catedrale etc. Între cele mai importante castele amintim: Amboise (XV-XVI), Angers,Azay-Le Clos-Lucé (mormântul şi muzeul Leonardo da Vinci), Villondry, Ussel,Chenonceaux, Rideau, Blois, Chambord, Chamonix, Sur Loire, Chinon etc., iar întrecentrele turistice: Loches, Nântes, Le Mans, Nevers, Le Puy, Saumur, Sully, Tours,Orléans, Bourges, Poitiers etc. Pe litoral se află staţiunile Rochefort, La Rochelle şiSt. Martin pe insula Ré. În Bretagne – Normandia se întâlnesc importante centre turistice cu numeroasemonumente, castele, palate, catedrale etc.: Rennes, Le Havre, Brest, Caen, iar peCoasta Atlantică staţiuni ca: St. Adresse, Cristine, St. Malo, Granville, Bayeux,Cayeux, Cherbourg, etc., iar în golful St. Malo, pe o stâncă se află faimoasa mânăstireaSt. Michel (705-XIII). Picardie – Flandra se remarcă prin centrele: Lille, Roubaix, Dunkerque cupalate, castele, catedrale, biserici, fortificaţii, muzee, parcuri, iar pe litoral, prin staţiunile:Boulogne şi Calais. În Insula Corsica, areal muntos, cu forme carstice, ţărmuri înalte (1.000 km), plajefrumoase (300 km) se remarcă oraşele-staţiuni: Ajaccio (capitală), Bonifacio, Bastilia şiCalvi. Belgia se caracterizează prin peisajele de podiş (Ardeni) cu păduri de foioase, de

248

Universitatea SPIRU HARET

Page 6: Regionarea turistica

pictorilor flamanzi, catedrale, biserici, parcuri; se remarcă: Grande Palace (XVII) cucovorul floral, Primăria, Palatele breslelor, Palatul Justiţiei, Parlamentul, Palatul Regal(XVII-XX), pavilionul „Atomium”, clădirile ministerelor; capitală a Uniunii Europene;Heysel – Europa în miniatură cu istoria, cultura şi civilizaţia ţărilor europene,reprezentate prin monumente realizate la sc. 1:25; Serele Regale deschise în aprilie-mai;Anvers (Antwerpen), fondat în secolul al XVI-lea, edificii în stil gotic, catedrale, muzee(Rubens) clădiri medievale, palate, oraşul diamantelor (cu un muzeu); Bruges (brug =„pod”), oraş medieval-port în Flandra cu multe edificii arhitecturale, pieţe, poduri, canale,cheiuri, oraş al „pictorilor flamanzi”, al „artei dantelelor” şi al „arhitecturii clasice”. Liègecu clădiri medievale, fabrici de sticlă (XVI); Gand – castelul conţilor, manufacturi(XVII); Waterloo localitate istorică, monumentul bătăliei napoleniene (1815); Ostende,staţiune de litoral; Kalmthont, rezervaţie naturală. Olanda are o faţadă atlantică şi este renumită prin peisajul de câmpie (dune delitoral, „poldere”, „zandres” şi mlaştini), reţeaua de canale şi râuri, morile de vânt şimuzee (peste 600). Amsterdam, capitală constituţională, centru mondial de şlefuirea diamantelor, cunumeroase clădiri de epocă, monumente, biserici, catedrale, edificii de bănci, muzee etc.se remarcă: Palatul Regal (XVII), Rijks – Museum cu pânzele picturii flamande, MuzeulVan Gogh, Biblioteca Universitară (XVII), Gara Centrală, moara Bloem, domul, CasaRembrandt, aeroportul Schiphol, digurile; Haga (S’Gravenhage), reşedinţa regală şiadministrativă cu catedrale, palate, biserici, muzee, Galeria „Groupil”. Rotterdam (dam= „dig”), al doilea port al lumii, aşezat pe Rhein, construcţii medievale şi moderne,biserici, catedrale, muzee, tunelul pe sub râul Maas, turnul Euromast, aeroportul Europortetc.; alte centre turistice: Utrecht, Eindhoven, Gröningen, Zeeland cu marile diguri,Kinderdink – mori de vânt; Keukenhoe cu celebrele expoziţii de lalele. Luxembourg, ţară mică, cu peisaje deluroase şi montane, edificii medievale,castele, palate, biserici, muzee. Luxembourg, oraş-capitală, cu monumente de artă demare frumuseţe, poduri cu o arhitectură valoroasă, pieţe, hoteluri de lux (Palatul GrandDucal, Castelul Comter) etc. Echternach, oraş medieval, staţiune turistică, cu un parcnatural. Vianden, cu o cetate medievală (IX), vedere panoramică spre Valle ďOur;Wietz cu un castel medieval, muzeu militar.

9.1.2.2. Europa de Vest Insulară Cuprinde Insulele Britanice (peste 1.000) din care Marea Britanie şi Irlanda suntcele mai importante, celelalte fiind grupate în mici arhipelaguri şi insuliţe (Shetland,Orkney, Hebrede Isley, Wight, Anglo-Normande, Man etc.). Marea Britanie, prin varietatea şi pitorescul cadrului natural (munţi vechi,depresiuni tectonice, podişuri aplatizate, câmpii) în care se impun frumuseţea ţărmului cufiorduri, riass şi golfuri dispuse perechi (est-vest), a cuvetelor lacustre, întinsele plaje laMarea Mânecii şi Marea Irlandei, bogăţia de vestigii preistorice, romane, anglo-saxone,normande, scandinave, catedrale şi castele medievale, constituie o atracţie turisticăimportantă. Aceste atracţii contracarează condiţiile neconfortante ale climei, cu ploaiemăruntă şi ceaţă devenite legendare. Eurotunelul – rutier şi feroviar, între Dover şi Calais,lung de 51,7 km şi deschis în 1994, leagă Marea Britanie de continent.

249

Universitatea SPIRU HARET

Page 7: Regionarea turistica

În Anglia de Est şi Sud-Est, cu un relief de câmpie deluroasă şi sectoare de plajă, seaflă oraşe cu rezonanţă istorică şi culturală, staţiuni turistice renumite, parcuri naţionale.Londra, oraş-capitală ce concentrează peste 70 de obiective turistice culturale situate înCity of London, Royal Boroughs şi Metropolitan Boroughs, între care amintim: centrulde afaceri City şi Turnul Londrei (XI), Catedrala Saint Paul’s (XVII-XVIII), bisericagotică a Mânăstirii Westminster (XIII-XIV), Palatul Buckingham, Palatul Eltham,Palatul Parlamentului (XIX), Turnul Victoria, Orologiul Big-Ben, British Museum(1753), Observatorul Astronomic al Meridianului Zero, podurile de pe Tamisa, parcuride mare frumuseţe (Hyde Park, XVIII), pieţe, teatre etc. Oxford, important centruuniversitar (1168), biserici, catedrală gotică (XI), muzee. Cambridge, centru universitardin secolul XV-XVI. Alte oraşe cu castele, vestigii romane, palate, catedrale:Winchester, Sussex, Kent, Windsor, Canterbury (catedrală, secolul al VI-lea), Ely,Swindon (Marele Muzeu al Căilor Ferate Vestice). Prezintă interes plajele marine curenumitele staţiuni de litoral: Great Yarmouth, Southend şi Brighton. Anglia de Sud-Vest, cu peisaje montane şi marine, cu plaje bine amenajate, seimpune prin oraşele Bristol, Exeter şi Salisbury, Bath cu vestigii romane (terme şicastre) şi staţiunile de litoral Plymouth şi Torguay. Middlands-ul prezintă o varietate peisagistică cu numeroase obiective turistice.Birmingham, datat din 1392, deţine monumente medievale: catedrale (XVIII), clădiri deepocă, muzee, teatre. Coventry, oraş medieval cu catedrale şi biserici (XI), palate,parcuri. Leicester, centru universitar, cu clădiri monumentale (XVI). Nottingham, cunumeroase edificii medievale, biserici (XII-XV), castele, teatre, universitate. Stratford-Upon-Avon, oraşul natal al lui William Shakespeare (1564-1616), cu memorialuldramaturgului (1879), castele, clădiri medievale (XIV-XVIII), muzee. Stonehenge,localitate pe râul Avon cu renumitul monument neolitic omonim (un cerc de pietremasive cu semnificaţii şi folosinţe încă neprecizate); în alte oraşe ca Worcester, Derby,Walsall, Dudley se întâlnesc vestigii medievale şi catedrale, castele. În Anglia de Nord cu un relief variat de munte, podiş, de câmpii înalte sau joase şide litoral cu plaje întinse, râuri, lacuri, estuare şi golfuri pe ambele ţărmuri, parcurinaţionale. Oraşe turistice: York, oraş multimilenar, cu vestigii romane, normande,scandinave, multe catedrale (XIII-XVI), biserici şi mânăstiri, palate, muzee şi colegii.Lincoln, vestigii romane, medievale, castelul Lincoln (1068), biserici, muzee, poduri.Vestigii medievale sau romane, clădiri de epocă, biserici, catedrale şi muzee se află şi înoraşe ca Leeds, Lancaster, Newcastle-Upon-Tyne, Durham etc. sau în mari centreurbane ca Manchester şi Liverpool. De mare atracţie sunt staţiunile de litoral:Blackpool pe ţărmul Mării Irlandei şi Skegness la Marea Nordului. Ţara Galilor, un areal muntos cu peisaje glaciare, montane şi de litoral, prezintăinteres şi prin numeroasele monumente de artă, clădiri medievale, catedrale, biserici,castele, muzee aflate în oraşe ca: Gloucester, Worcester, Swansea şi Cardiff (capitală,Muzeul Ţării Galilor, Universitatea (1893), castel (XI). Scoţia prezintă un peisaj de mare pitoresc, montan, glaciar, cu lacuri tectonice

250

Universitatea SPIRU HARET

Page 8: Regionarea turistica

Edinburgh, Castelul Holyrood, catedrala gotică Sf. Gilles (XII), Universitatea (1593),faimosul bulevard Princess Street, Academia Regală, Galeria Naţională, CatedralaSf. George West, monumentul scriitorului Walter Scott. Glasgow, oraş-şantier naval (aicis-au construit transatlanticele „Queen Mary” şi „Queen Elisabeth”), catedrală, muzee,universitate (1451). Dundee, Aberdeen, Clydeside. Irlanda de Nord, predominant montană, cu peisaje pitoreşti glaciare, râuri cucascade, lacuri glaciare, monumente istorice în oraşul Belfast, capitala provinciei. Irlanda (Eire – Insula Apuseană) beneficiază de un peisaj variat, de câmpie, podişşi montan cu numeroase forme şi lacuri glaciare (Mose, Corrib, Rec, Derg etc) legate princanale, păşuni şi fâneţe, de unde şi denumirea de „Insula Verde” sau „InsulaSmaraldului”. Se remarcă prin centrele cultural-istorice Dublin cu clădiri de epocă,muzee, castele, catedrală (XI-XII), Bushmil, renumit prin cea mai veche distilerie dewhisky (1608) şi castelul Dunluce (1300).

9.1.3. Europa Sudică

Se suprapune părţii de sud a continentului şi cuprinde peninsulele Iberică, Italică şiBalcanică, precum şi insulele mediteraneene sau atlantice aferente statelor.

9.1.3.1. Peninsula Iberică

Spania, un areal de podiş înalt (Mesetta) înconjurat de munţi şi fragmentat de fluviicare au creat câmpii roditoare, impresionează prin plajele atlantice şi mediteraneene, ca şiprin valorile arhitecturale, artistice şi istorice aflate pe tot cuprinsul ţării. Spania de Nord se înscrie cu peisaje montane pitoreşti, domenii schiabile şicarstice, parcuri naţionale, păduri de pin (Munţii Pirinei, Cordiliera Cantabrică, MasivulGalician) sau de litoral cu faleze, câmpie cu plantaţii de meri şi plaje întinse. Seevidenţiază plajele de pe Costa ď Argent, Costa Bască, Costa Real, Costa Cantabrică,Costa Esmeralda şi Rios Atlas. La poalele Pirineilor se află „ţara de păstori” Navarra cuoraşele Pamplone (75 î.Hr.), bogată în vestigii romane, recunoscută prin „fiestele” cutauri, podgoria „Rioja” cu vinul roşu „Haro”, Lograno şi Navarete, ultimul declaratoraş-muzeu naţional. În Ţara Bascilor, o arie montană împădurită, se remarcă oraşul Vitoria, oraşvizigot, cu edificii religioase, în Alava , iar pe litoral, în Ţara de Jos, centrele urbane şituristice, Bilbao (1300), cu arhitectură neoclasică, coride, regate, pelota (sport basc) şiplaje frumoase şi San Sebastian cu plajele Zarruz şi La Concha, palate, catedrale,promenada. Ţinutul Montana – Santander, montan cu peisaje carstice spectaculoase (peşteri cupicturi rupestre – Altamira lângă Santillane del Mar), plaje cu nisip fin, se înscrie cuoraşele turistice: Santander (XII), cu plaje frumoase şi bine amenajate; Sardiners cucatedrală gotică, Fântâna Conchei; Laredo cu plaja La Savel. Asturia, arie istorică, peisaje montane, Parcul Naţional Pena Santa cu sanctuarulCovadonga în memoria victoriei asupra maurilor; Oviedo (IX) şi Gijon cu valoroaselevestigii medievale. Galicia, provincie populată de celţi (secolul I î.Hr.), puternic romanizată, cuvestigii romane, arabe, medievale, în oraşele-port Vigo şi La Coruna şi oraşele Santiago

251

Universitatea SPIRU HARET

Page 9: Regionarea turistica

de Compostella, oraş medieval (Catedrala (XII) cu mormântul Sf. Iacob – loc depelerinaj, Puerta de las Platerias, Portalul Gloriei, Puerta Santa, Plaza del Obredoira,Colegio de San Jeronimo, ansamblul medieval) şi Luge cu zidul roman de 2.100 mlungime ridicat de împăratul Augustus. Spania Centrală ocupă Mesetta spaniolă şi Cordiliera Montană Centrală (2.592 m)şi se evidenţiază prin bogăţia de monumente istorice şi de artă, de localităţi încărcate deistorie. În Castilia Veche, la nord de Cordilieră, se remarcă oraşele medievale: Burgos,reşedinţa regilor castilieni cu catedrala (XIII-XV), capodoperă a artei gotice, Las Navasde Tolosa – Pantheonul regilor Castiliei, Plaza de Toros, monumentul Solar del Cid;Palencia, Valladolid, Medina del Campo, Avilla (cu o catedrală-fortăreaţă (XII);Segovia cu marele apeduct roman, Catedrala gotică (XVI), Castelul Alcazar –patrimoniul umanităţii, biserica Esteban (XII-XIII); Alcazar cu fortăreaţa medievală şiSoria cu cetatea Numanţia (II î.Hr.). În nord-vestul Castiliei sunt marile centre turistice:Leon (II î.Hr.), capitala Asturiei Leoneze (X), cu vestigii romane, biserici, CatedralaLeona (La Pulcra Leoniană, secolele XIII-XV) – Pantheonul regilor leonezi; palatul SanMarcos cu parcul omonim; Casa Botines (opera lui A. Gaudi); Zamora oraş-muzeu;Salamanca, centru universitar din secolul al XIII-lea, bogat în monumente, pieţe, palate,biserici şi catedrale, muzee. Castilia Nouă este reprezentată prin centre turistice de mare valoare: Madrid(fortăreaţa Magrit – azi palat regal), oraş-capitală, cu monumente de artă aparţinând maimultor epoci istorice sau culturale (medievale, a regilor catolici, austrieci, burboni, Goya,Prado etc.); se evidenţiază edificii medievale (XIII-XV) ca Piaţa Mayor, Piaţa Sf. Cruci,Catedrala Sf. Isidor, piaţa Orientală, Palatul Poştelor, Muzeul Prado (XVIII), ParcurileCampo de Moro şi Buen Retiro, Palatul Bibliotecilor, Muzeelor, Centrul de Arte ReniaSofia, Palatul Retiro, numeroase palate şi castele, biserici şi catedrale etc. El Escorial,fosta reşedinţă a regilor Spaniei, azi oraş-muzeu cu Palatul regal, Pantheonul regilor şiinfanţilor, Bazilica Santa Cruz, Mânăstirea Sf. Lorenzo (57 km NV de Madrid); Toledo –oraş-muzeu naţional, fortificaţii cu porţi masive de acces, case fortificate, biserici,Catedrala Toledo (1227, gotic nou), Casa El Greco, Piaţa Zocordoner, Poarta Soarelui(secolul al XIV-lea, arabo-gotic); Aranjuez, fostă reşedinţă regală (XVIII), cuansambluri arhitecturale medievale, catedrale. Alte centre turistice: Alcala de Henares,Guadalajara, Cuenca etc. În Estremadura se află centre turistice importante ca: Merida, veche capitală aLusitaniei romane, cu Arcul lui Traian, podul roman peste Guadiana, amfiteatrul roman,templul Dianei; Caceras fondat de romani (34 î.Hr.), reşedinţă a regilor catolici,oraş-monument istoric; Trujillo, oraşul natal al conchistadorului Perului, Fr. Pizarro şiMedellin, oraşul lui Herman Cortez, cuceritorul Mexicului. Spania de Sud excelează în peisaje pitoreşti de la Câmpia Guadalquivirului şi

252

Universitatea SPIRU HARET

Page 10: Regionarea turistica

clădiri medievale, Palatul Alcazar (reconstruit între 1350-1360), Piaţa Spaniei – unmuzeu de mozaicuri, Giralda–minaretul Marii Moschei (97 m), parcuri şi grădini, muzee.Cordoba, renumită prin rafinata civilizaţie arabă: Moscheea Cordoba (785-987),transformată în Catedrala Puerta del Perdon în 1031, numeroase moschei, palate, muzee,universitatea şi renumita bibliotecă, parcuri şi grădini. Granada cu un peisaj spectaculosdominat de fortăreaţa maură Gudix, cu o arhitectură maură, renascentistă, barocăreprezentate prin numeroase monumente, biserici, catedrale, moschei, muzee; estecelebru Palatul Alhambra (Roşu) cu trei corpuri fortificate, săli somptuoase, grădini şifântâni. Spania de Est ocupă depresiunea Aragonului, Munţii Iberici şi Munţii Pirinei, cucea mai mare diversitate peisagistică, de la munte şi podiş, la câmpie, deltă şi litoral. ÎnAragon se remarcă oraşele Zaragoza, cu arhitectură maură (Palatul Maur), catedrală,moschee, pieţe; Tarazona, cu vestigii medievale în stil mudejar; Teruel, cu o catedralărenumită în stil gotic-mudejar; Huesca; Ordesa; Candachiu – staţiune pentru sporturide iarnă (1.800 m în Munţii Pirinei). În Catalonia, peisajul montan şi alpin al MunţilorPirinei se îmbină cu plajele de mare frumuseţe (Costa Brava, Costa Daurada), iar oraşeleLerida, Gerona, Martorell, Ripoll prezintă monumente istorice şi de artă valoroase.Levantul montan coboară spre Câmpia Valenciei şi litoralul spectaculos cu golfuri, falezeşi plaje în Costa Blanca şi Costa del Alzahar. Sunt renumite plantaţiile de portocali, caişi,piersici, lămâi, de viţă-de-vie (vinurile roşii „Moscatel” şi alb „Alicante”) şi oraşeleistorice Murcia, Albacete, Almansa şi Cartagena cu monumente de artă, fortificaţiiromane şi medievale. Riviera Spaniolă Mediteraneană, desfăşurată pe circa 1.200 km se impune prinfrumuseţea peisagistică şi plajele cu dotări hoteliere şi echipamente de agrementmoderne, dar şi prin vestigii istorice şi monumente de artă reprezentative. Se evidenţiazăcele şapte sectoare de ţărm cu renumite staţiuni: Costa de la Luz (Sanlucar de BarraMeda, Chipiona, Cadiz, Jeres de la Frontera, Palos la Frontera, Huelua etc.); Costadel Sol (Torre Molnez, Nerja, Fuengirola, Merbella, La Linea, Playa Degetaria,Malaga, Almeria etc.); Costa de Los Pinos, între Cabo de Gata şi Cabo de Palos, periviera Murciei (Mojacar şi Aguilas); Costa Blanca (Alicante, Moraria, Calpe,Benidorm, La Marina, Morella etc.), Costa del Azahar (Valencia – regina Levantuluispaniol, catedrala (XIV), Piaţa Toros, Piaţa Candilla, Muzeul Ceramicii – Berucarlo,Alcira, Denia etc.); Costa Daurada (Mataru, Garrof, Tarragona – oraş roman-muzeu, apeductul Ferrees, Amfiteatru –, Salou, Bara etc.); Costa Brava catalană(Barcelona – oraş antic, roman, vizigot, maur cu numeroase monumente istorice şi deartă romană, medievală şi contemporană; fortificaţii, palate, castele, ansamblurimedievale, catedrale, biserici, pieţe, parcuri, muzee; se impun printre altele: CatedralaSagrada Familia şi Parcul Güell, opere ale arhitectului A. Gaudi, Piaţa Cataluna,bulevardele Las Ramblas şi Paseo de Gracia, cartierul Gotic, muzeul Gaudi, Muzeul deartă catalană etc.; Montserrat (50 km NV), localitate şi munte cu forme grezoase

253

Universitatea SPIRU HARET

Page 11: Regionarea turistica

Palma de Mallorca, staţiunile Playa de Palma, El Arenal, Can Postilla, Magaluff,Palma Nova şi Santa Ponsa, Mahon şi Ibiza sunt renumite staţiuni de litoral,interesante şi prin zestre cultural-istorică. Insulele Canare, arhipelag atlantic renumit prinarhitectura maură şi iberică, peisajele spectaculoase şi plajele mirifice: Las Palmas-GranCanaria, Santa Cruz de Tenerife, Puerta de Cabras, Arrecife (ins. Lanzarete), SantaCruz de la Palma, Puerto del Rosario etc. Andorra, stat în estul Munţilor Pirinei (3.138 m), la graniţa Spaniei cu Franţa, seînscrie cu peisaje, montane, alpine şi glaciare, lacuri glaciare, păduri de pin silvestru,păşuni, viţă-de-vie şi tutun, vestigii medievale şi edificii arhitectonice; centru turistic:capitala Andorra la Vella. Malta, insulă-stat cu un peisaj carstic pitoresc (Grota Albastră), plaje şi monumenteistorice şi de artă, fortificaţii medievale, monumente megalitice (Tarxiex şi Medina, depeste 4.000 de ani), catedrale, crucea malteză în opt colţuri imprimată pe clădiri şi obiecteetc. La Valleta, capitală, centru turistic. Portugalia bordează, la Oceanul Atlantic, vestul Peninsulei şi are un peisaj variatde podiş înalt şi fragmentat, de câmpie, litorală şi de ţărm stâncos cu sectoare de plajă. Seimpun centrele turistice: Lisabona, oraş pe fluviul Tejo (Tojo), cu vestigii şi ansambluriantice şi medievale, cu cartierul şi Turnul Belem, Castelul Saint George, mânăstireaCălugărilor Ieronimi, Monumentul descoperirilor geografice, muzeul Caleştilor regale,Parcul Naţiunilor cu Muzeul Maritim – Oceania şi sediul expoziţiei Mondiale (1998),Parcul Eduard VII cu Monumentul Marques de Pombal, Piaţa Comerţului, Muzee(Muzeul Gulbenkian, de artă modernă); Sintra cu case medievale, Palatul Naţional, iarpe Muntele Lunii Palatul Pena, cetatea maură; Estorill: staţiune modernă, cazinou,autodrom. Cascais, staţiune cosmopolită, plaje frumoase, Muzeul Mării-cetate fortificată(XVII), Coimbra, centru medieval: Ansamblul Universitar Sf. Ioanine cu celebraBibliotecă, Turnul-emblemă şi Poarta de Fier (XVI), Capela S. Miguel cu MuzeulArtelor Sacre. Fatima centru de pelerinaj la Basilica şi Capela Apariţiilor, (FecioaraMaria). Cabo de Roca – cel mai vestic punct european la Oceanul Atlantic, marcatprintr-un monument şi un celebru far. Porto, oraş roman şi medieval cu ansamblulmedieval, centrul istoric pe fluviul Duero, cartierul tipic Ribeiro, biserica Sf. Francisc,biserica Clerigos cu turnul faimos, catedrala, muzee, renumitul vin de Porto. Staţiuni delitoral: Faro, Lagos, Nazare, Altura. Insulele Madeira şi Azore, vulcanice, peisajeatractive, plaje frumoase, mai ales în Madeira.

9.1.3.2. Peninsula Italică

Italia se înscrie cu un relief complex, montan, de câmpie şi insular, peisaje dintrecele mai spectaculoase şi vestigii ale unor civilizaţii strălucite, aflate în numeroase centreturistice. Italia de Nord (continentală) se caracterizează prin peisaje montane şi alpine demare frumuseţe (Alpii Italienii), cu forme glaciare şi gheţari, lacuri glaciare flancate desplendide staţiuni (Magiore, Como, Garda, Idra, Isco etc.), întinse domenii schiabile, darşi peisaje de dealuri (Piemont) şi câmpie (Padului). Munţii Alpii Italieni – legaţi de restul Europei prin căi rutiere şi ferate, se impunprin numeroasele staţiuni montane pentru sporturi de iarnă, unele cu dotări tehnice

254

Universitatea SPIRU HARET

Page 12: Regionarea turistica

moderne: Cortina ďAmpezzo (1.231m), Maso Coto (2.004 m), Merano (1.880 m),Maransa Alba (1.480m) etc. în Alpii Dolomitici; La Trinite (1.637 m), Courmayer(1.228 m), La Thuile Breuile, Cervinia, Entrèves, Champoluc, Aoste etc. în ValleďAosta. Alte staţiuni montane-oraşe (cu vestigii romane, catedrala, muzee) sunt: Piva,Como, Lecco, Lugano, Locarno, Bellinzona, Bolzano, Verbania, Bergamo etc.Parcuri naţionale: Gran Paradiso (459 kmp) şi Cogne. În Piemont, nucleul istoric şi administrativ al Italiei medievale, se remarcă centrulturistic Torino, oraş medieval cu numeroase obiective culturale, catedrale (San Lorenzo),castele medievale, Galeria Civică ď Arte Moderne, pieţe, parcuri; Pavia, Cuneo şiTortona – oraşe cu monumente medievale. Lombardia şi Emilia Romagna, provincii cuo civilizaţie străveche şi o pondere economică, prezintă importanţă turistică prin maricentre ca: Milano cu edificii şi monumente: Castelul Sforzza, teatrul Scala (1778),Domul (1375-1858), Palatul şi Pinacoteca Brera, bazilici, muzee şi teatre. Bologna cu orenumită universitate (1119), faimoasă bibliotecă şi o bogată pinacotecă, Domul (1747),palate, muzee, pieţe; Mantova, centru al Renaşterii italiene (XV-XVI), Piacenza, oraşroman, arhitectură renascentistă; Verona, oraş roman şi al lui Romeo şi Julieta,amfiteatru roman, palate, castele, pieţe; Padova, oraş roman, centru universitar (XIII),basilica St. Antoine (XIII) stiluri roman, gotic şi veneto-bizantin, sculpturi de Donatello,mormântul St. Antoine), monumente medievale. Alte centre: Parma, Modena, Brescia,Ferrara, Vicenza, Monza (circuitul Formula 1). Riviera Ligurică, o continuare aCoastei de Azur, are peisaje montane (Alpii Maritimi şi Liguri), plaje şi faleze pitoreşti şibine amenajate, staţiuni şi centre turistice renumite: San Remo cu festivalul de muzicăuşoară, plaje, vile şi hoteluri luxoase, oraşul florilor, catedrala San Siro (XIII); Imperia,Allasio, Loano – staţiuni pitoreşti; Savona cu faianţa renumită (XVI), monumentul luiMagellan şi plaje frumoase; Genova, oraş roman şi medieval cu palate, castele, străzi şicartiere pitoreşti, biserici, edificii de arhitectură, vaste pieţe (Verdi, Victoria), PalatulDoria Tursi; La Spezia, oraş modern, ape minerale, plaje cu nisip fin. Litoralul Veneţian,între Triest şi Ancona, cu plaje frumoase spre sud şi centre turistice renumite: Veneţia,oraş aşezat în lagună pe 118 insule, renumit prin Piaţa Veneţiei cu basilica San Marco(1094), Campanilla, palatul Dogilor (XV-XVI), Piaţa San Marco şi Grand Canale –simboluri veneţiene –, palate, muzee, biserici, „oglinzile de Veneţia” şi „sticla deMurano”, plaja de lux Lido de Veneţia. Ravena, oraş roman, vestigii romane,monumente medievale, plaja Di Ravena; Triest cu monumente medievale, plajă. Italia peninsulară, străbătută de Munţii Apenini, etalează cele mai diverse peisaje,calcaroase, vulcanice, de plaje şi faleze, insulare, vestigii ale antichităţii şi medievale înprincipalele provincii istorice. Toscana evidenţiază o civilizaţie etruscă şi romană de peste 27 de secole şi

255

Universitatea SPIRU HARET

Page 13: Regionarea turistica

şi Gorgona cu plaje şi sate pescăreşti la Marea Tireniană; la Marea Adriatică se află:Rimini, colonie romană (359 î.Hr.) cu monumente etrusce, romane, bizantine, celebrăstaţiune balneară; Ancona, port roman, republică (1532), vestigii romane şi medievale,plajă frumoasă şi Pesaro, renumită staţiune de litoral. Umbria, spre interiorul Apeninilor, se remarcă prin monumente de artă, manifestărişi instituţii culturale, localizate în oraşul Perugia (şcoală umbriană de pictură, XV),celebre festivaluri muzicale şi de teatru, Universitate, piesaje montane şi de podişpitoreşti, lacul Trasumeno; Terni. Lazium (Lazio), leagănul latinităţii, cu civilizaţii latine, etrusce, romane şi creştine,formate într-un cadru natural de mare pitoresc al munţilor Apenini Sabini cu renumitecascade (dello Marmore, Tivoli) şi izvoare minerale, câmpie litorală şi plaje Tireniene şiAdriatice. Roma, „cetate eternă” de pe Tibru (753 î.Hr.), aşezată pe şapte coline seimpune prin multitudinea şi varietatea de monumente şi locuri celebre: palate, castele,arcuri de triumf, domuri, biserici, temple, pieţe, catacombe, muzee, terme, parcuri,grădini, fântâni etc.: Capitoliu, Forumul şi Columna lui Traian, Termele lui Augustus,Caracalla şi Diocleţian; Arcurile de Triumf ale lui Titus Septimius Sever, Constantin,Panteonul (27 î.Hr.), Forumul roman (27 î.Hr.), Colloseumul; palatele Senatorial,Conservatorilor, Veneţiei, Castelul S’Angelo; fântânele Romei, Trevi; Tritonului,Fluviilor; pieţele Veneţia, Navona, Spaniolă etc., muzeul Capitoliului etc. Alte localităţituristice: Albano, Latina, Fiugi şi Tivoli (staţiuni balneare), staţiuni de litoral: Lido diOstia, Flumicino, Ostia, Aprilia etc. În Abruzzo cu Apeninii Abruzzi (2.914 m) ce coboară printr-un podiş pitoresc sprecâmpia litorală cu o frumoasă plajă adriatică, se remarcă oraşul Sulmona cu vestigiiromane, monumente renascentiste şi vechea Universitate şi Pescara, staţiune cu o plajămodernă şi monumente de artă. Campania se circumscrie metropolei Napoli cu valoroase monumente, castele şipalate (Palatul regal cu Biblioteca Naţională, clădirea Universităţii (1224), MânăstireaMonte Casino, biserica St. Ferdinand (1760), pieţele Garibaldi şi Via Roma, MuzeulNaţional, ansambluri medievale, cheiul Santa Lucia cu renumita promenadă, vestigiileoraşelor Pompei şi Herculaneum acoperite cu lavă în anul 79 î.Hr. de către vulcanulVezuviu; Salerno oraş fermecător, preroman, staţiune, şcoală de medicină celebră,Dom (XI); staţiuni de litoral: Camerota, Sapri, Sorrenta, Pozzuoli, Amalfi,Castellabate, Casino, Caserta etc. Insulele napolitane sunt de mare interes turistic: Capri, peisaj carstic, grote(Grota de Azur), grădini, faleze spectaculoase; Ischia, Ponza, Polmarula etc. Apuliacuprinde coasta adriatică sudică la golful Manfredonia şi ionică – golful Taranto, cupodişuri şi litoraluri cu plaje frumoase. Brindisi cu monumente de artă, palate, biserici,catedrale (XII), muzee; Bari oraş-staţiune, vestigii istorice, universitate; Barletta,staţiune balneară de litoral, monumente, statui (Colosul din Bronz, IV); Taranto,

256

Universitatea SPIRU HARET

Page 14: Regionarea turistica

biserici, Muzeul Naţional de Antichităţi; Crotone (710 î.Hr.) cu vestigii greceşti şiromane; Pizzo, Cosenza, Strongoli, Catanzaro, cu monumente şi local, plaje. Italia insulară se înscrie cu mai multe insule: Insula Sicilia cu peisaje montanevulcanice (vulcanul Etna), faleze şi plaje, câmpii litorale, vestigii istorice: Palermo, oraşroman şi medieval cu catedrala San Domenico (XIV) şi Catedrala din secolul al XII-lea,Palatul Episcopal (XV) şi Cappela Palatină (1.132), mânăstiri, fortificaţii, grădinăbotanică, plaje frumoase. Messina, oraş-port, pitoresc, cu vestigii şi monumente.Taormina, colonie grecească, (396 î.Hr.), sub cupola vulcanului Etna, staţiuneinternaţională. Catania cu numeroase castele, statui, parcuri, terase, fântâni, bazilici.Siracuza (854 î.Hr.) cu celebrul teatru grec, temple, castele, palate, catacombe, staţiunepitorească. Staţiuni internaţionale de litoral: Agrigento, Trapani, Pozzallo, Raguza,Castelve-Trane etc. În anul 2.010, insula va fi legată de continent cu un pod (5 kmlungime, 6 benzi de rulare auto pe sens şi 4 linii ferate) suspendat la 64 m deasupra mării.Insula Sardinia remarcată prin peisaje montane pitoreşti şi litoral îngust, cu vestigiiistorice, centre şi staţiuni turistice: Cagliari (capitală) cu Castelul Medieval, Catedrala(XIII), amfiteatrul roman, muzeu, ansambluri medievale. Sassarti cu vestigii istorice şiculturale; Staţiuni de litoral: Tortoli şi Olbia pe Riviera estică. Insulele Liparice (Stromboli, Lipari şi Vulcano) prezintă interes turistic prinpeisajele pitoreşti, vegetaţia luxuriantă şi plajele înguste, dar şi spectaculoase. Vatican, „capitala bisericii catolice”, se remarcă prin bogăţia artistică şi valoareainestimabilă a operelor şi monumentelor: biserica Sf. Petru (V) cu statuia „Pieta”,Capela Sixtină, muzeele Vaticanului, biblioteca Borgia, Piaţa Sf. Petru cu obeliscul luiCaligula, palatul apostolic, grădini şi parcuri etc. San Marino, republică milenară (1263), stat liliputan, pe muntele Titano (61 kmp),întemeiat în 301 î.Hr., cu peisaje pitoreşti, opere de artă săpate în piatră, poartaSan Francisco (veche de şase secole), palate, catedrală, clădiri medievale.

9.1.3.3. Peninsula Balcanică

Condiţiile naturale de mare diversitate, istoria multimilenară şi străvechi civilizaţiiperene de-a lungul veacurilor au impus o puternică nuanţare în zestrea turistică a ţărilordin Balcani, distingându-se mai multe areale turistice.

Litoralul Adriatic Slovenia se suprapune Alpilor Iulieni şi Podişului Karst, unităţi naturale cu atracţiişi peisaje turistice de valoare mondială. În Alpii Iulieni cu forme glaciare, mici gheţari,peisaje de mare spectaculozitate, se impune vârful Triglav (2.863 m) cu Parcul NaţionalTriglav (20 kmp, 1924) cu cele 7 lacuri glaciare (Bled, cel mai spectaculos), floră şifaună ocrotite, domenii schiabile, cabane turistice şi un Castel medieval. Podişul Karsteste renumit prin numărul de peşteri (3.500) de dimensiuni mari, cu forme concreţionarede mare valoare estetică şi ştiinţifică, multe fiind amenajate şi electrificate pentru vizitare:Postojna (23 km, 5 galerii supraetajate, cea mai renumită din lume, 28 mil. de vizitatori);la 9 km, în apropiere, Lipica cu castelul Predjema şi Clubul hipic cu şcoală de echitaţiecu cai lipiţani, Pradjana, Rakek, Planina etc. Centre turistice: Ljubljana, oraşul romanEmona, capitală, vestigii romane, edificii medievale: Cetatea Tivoli, Palatul Ljubljana,Palatul Bishop, Parlamentul, opera, biserici (Ursulina, Franciscană (1646-1660),

257

Universitatea SPIRU HARET

Page 15: Regionarea turistica

catedrala (XIII), Casa Congreselor, Muzee (Naţional, Ştiinţele Naturii, Etnografic,Tehnic, de Arhitectură – castelul Fuzino) şi Galerii de Artă, Universitatea, parcuri(Congreselor, Republicii), podul triplu peste râul Ljubljana (1842), festivaluri, concursuriinternaţionale. Bled oraş-staţiune montană pe malul lacului omonim. Maribor oraşpitoresc-staţiune cu multe vestigii istorice. Staţiuni montane: Kranjska Gorja, Vîskanir,Soča, Ukanc; balneare: Dolenjske, Toplice, Laško, Dobrîna, Zrěce, Rogaška, Slatina,Catez; de litoral: Portoroz, Lucija, Pirano, Izola, Koper, Strunjan etc. Croaţia, cu o largă ieşire la Marea Adriatică, are forma literei „V” cu vârful cătreNV (spre Slovenia), un relief montan, cu un spectaculos relief carstic din Peninsula Istria,în nord, până la graniţa din sud (peşteri, depresiuni carstice, platouri, râuri subterane,defilee, chei, cascade etc.), iar către Adriatica, coasta dalmaţiană de mare frumuseţe cufaleze înalte, golfuri şi promontorii stâncoase, care cad în trepte spre mare, plaje restrânseşi o puzderie de insule (725), ce însoţesc ţărmul. Riviera Dalmaţiană cuprinde coastaIstriei şi Dalmaţiei şi constituie una dintre cele mai reprezentative destinaţii de litoral dinEuropa şi chiar din lume prin falezele şi plajele însorite, golfurile amenajate pentrusporturi nautice, frumuseţea peisagistică, clima caldă mediteraneană, monumentele şivestigiile istorice antice, romane şi medievale şi dotările şi serviciile turistice de calitatecorespunzătoare unui turism modern. De-a lungul ţărmului dalmatic de peste 700 km,adăpostit de Alpii Dinarici şi străbătut de o modernă autostradă E 65, se înşiruie peste40 de oraşe-staţiuni şi staţiuni de litoral constituite şi amenajate în golfuri, pe promontoriişi faleze sau pe versanţii montani. În Peninsula Istria destinaţiile turistice sunt: Poreč,oraş de peste 2000 ani, cu străzi şi clădiri medievale, bazilica Eufrasiana (VI) cumozaicuri bizantine (monument protejat de UNESCO), muzeu, hoteluri, plaje moderne,port turistic, piste pentru mountain bike, artizanat; Rovinj oraş roman, catedrala Eufemia,clădiri de epocă, castele, biserici, plajă, port turistic. Pola oraş-muzeu arheologic, depeste 3000 de ani, cu vestigii romane (Amfiteatrul, Porţile Gemina şi Hercules (II), Arcullui Sergi, Templul lui Augustus, Mozaicul roman, Catedrala (IV-XV), Palatul civic(1296), Capela Santa Maria Formosa, ansambluri medievale, oraşul modern, plaje şi portturistic. În continuare, până la oraşul-staţiune Dubrovnic se desfăşoară o salbă de staţiunide litoral cu dotări turistice moderne. La nord, în golful Kvarner se află renumitelestaţiuni de litoral, înfiinţate încă din anii 1844-1897, Opatija, Bakar, Crikvenica,Novi Vinodolski şi oraşul Rijeka cu câte 7-8 sate pescăreşti în apropiere şi insulele Krk,Lošinj, Rab şi Cres, cu multe golfuri, plaje şi porturi turistice şi cu un turism de peste unsecol; în aria montană limitrofă se află numeroase atracţii naturale, parcuri şi rezervaţii

258

Universitatea SPIRU HARET

Page 16: Regionarea turistica

1066, oraş-patrimoniu universal, vestigii romane, fortăreţele St. Michel, St. Nicolas,St. Jean, St. Ana, catedrala gotică Sf. Iacob, edificii medievale; în apropiere, râul Krka cuParcul naţional Krka (cascade, lacuri, forme carstice); Trogir oraş-patrimoniu universal,vestigii romane şi medievale, cu clădiri şi cetăţi (sec. XIII-XVI), Turnul cu ceas (XIV),catedrale (XIII), Pinacotecă (XIII), palate (XIII-XV), Palatul primăriei (XIV) etc. Splitoraş-patrimoniu, cu palatul lui Diocleţian (sec. III), 11 muzee, Mausoleul imperial(Catedrala Tezaurului), Templul Jupiter, Poarta Aureia, Castelul şi Galeriile Mĕstrovič,port turistic; Dubrovnic istoricul oraş Raguse (VII), pe o peninsulă la poalele MunteluiSrdj, cu valori culturale şi istorice universale: cetatea şi zidurile oraşului (XI-XVII),Catedrala, Biserica Sf. Vlaho, Palatul Rectorilor, Turnul Ceasului, Biserica şi MânăstireaDominicană, Mânăstirea franciscană, fortăreaţa Revelin, parcul Gradac etc.; în apropiere,insula Lokrum cu vestigii arheologice, cetate medievală, rezervaţie forestieră, plajă;staţiunea Srebreno (10 km). În interiorul ţării: Zagreb, oraş medieval (1094), capitalaţării, cu numeroase clădiri de epocă, muzee şi galerii; se disting: Kaptol – centrul cucatedrala catolică; Gradec cu clădirile Parlamentului şi guvernului în oraşul vechi şioraşul nou comercial-financiar; Cetatea, Catedralele Sf. Marcu şi Sf. Ştefan, Clădirilebanului Croaţiei, Turnul Lotrscak, biserici şi pieţe renumite. În Croaţia s-au delimitatnumeroase parcuri naţionale şi naturale sau rezervaţii, care atrag numeroşi turişti:Parcurile Naţionale Ucka, Rîsnjak, Velebit, Krkva, Vransko Jezero, Kornalt (pe insulaomonimă), Medvednica, Lonjko Polje etc. Parcul Naţional Plitvicka Jezero este celmai valoros; creat în 1949, cuprinde cele 16 lacuri carstice (217 ha), aria montanăîmpădurită (22.308 ha) şi satele limitrofe cu terenurile agricole (6.597 ha), în total parculare o suprafaţă de 29.482 ha. Lacurile, de culoare bleu-verde, bogate în păstrăvi, sesucced în cascade (de la 637 m la 475 m alt.), sunt barate prin „baraje de travertin” carecresc în continuu şi formează cascade şi căderi de ape până la vărsare în râul Korona, alcărui curs reprezintă tot o succesiune de mici cascade. Frumuseţea lacurilor estecompletată de peisajul carstic împădurit, de mare pitoresc şi fauna cinegetică locală cuurs, cerb, căprior, lup, mistreţ, pisică sălbatică etc şi vestigii arheologice în satele dinzonă. Albania este o ţară muntoasă cu peisaje pitoreşti (Munţii Pindului), cu defilee şilacuri tectonice (Prespa, Ohrida şi Shköder) sau de litoral (Terebuf) şi un interesant ţărmdalmaţian. Evidenţiem oraşele: Tirana cu palate, muzee, teatru, moschei (XVIII), TurnulOrologiului, piaţa Skanderberg, capitală a ţării, Elbasan, Shköder, Berat şi Korça,oraşe medievale de importanţă turistică în interiorul ţării. Pe fâşia litorală, cu faleze şiplaje însorite se remarcă şi alte oraşe de valoare istorică şi artistică, cu vestigii antice,

Litoralul mediteranean Grecia, ţară montană (Munţii Pindului, Rodopi şi Olimp), de câmpie (Thesalia), delitoral şi insulară, se înscrie cu o mare varietate de peisaje carstice, vulcanice, marine, cu 259

Universitatea SPIRU HARET

Page 17: Regionarea turistica

vegetaţie mediteraneană şi plantaţii de citrice specifice, dar şi cu un amalgam decivilizaţii (cretană, miceniană, dorică, clasico-greacă, elenistică, romană, bizantină şiotomană), care au lăsat vestigii de o inestimabilă valoare istorică şi de artă. În Grecia continentală, montană, de câmpie şi de litoral cu vestitele provinciiistorice şi regate: Macedonia, Thesalia, Magnozia, Etolia, Epir şi Acarnania, se remarcăpe lângă valorile etnofolclorice şi cele istorice şi de artă prezente în centre turisticeprecum: Salonic (Thesaloniki) – oraş întemeiat în 35 î.Hr. –, cu obiective ca: ruinelepalatului regal, Agora Romană, Turnul Alb, Arcul şi Palatul lui Galerius (XIII), bisericilebizantine Sf. Dumitru (V-VII) şi Sf. Apostoli (VI), Muzeul de Arheologie;Vergina oraşul sacru al regilor macedoneni, cu sarcofagul lui Filip al III-lea,vestigii antice; Pella – capitală a regatului Macedoniei, oraş-muzeu; Stagira,Alexandroupolis, Dion (la polalele Olimpului), Orsa; Meteora, o cetate de piatră cu unrelief de coloane de gresie şi conglomerate în forme bizare, pe care s-au construitrenumitele mânăstiri, ca Schimbarea la faţă, Varlaam, Sf. Ştefan cu prezenţe de artăreligioasă românească; Volos, Larissa şi Lamia, centre de peste 4.000 de ani;Thermopile, loc istoric; staţiuni de litoral: Katerini şi Paralia Katerini. Grecia peninsulară cuprinde, de asemenea, provincii şi vestigii de mare rezonanţăistorică şi culturală. În Peninsula Calcidică se impune Muntele Athos (2.033 m), simbolal creştinismului, centru artistic al lumii bizantine, renumit prin cele 20 de mănăstiri şibiserici din secolele IX-X şi mai târziu, agăţate pe stâncile muntelui. Aici se găsesc şibiserici ctitorite de voievozi români, ca Ştefan cel Mare (biserica Zografu),Al. Lăpuşneanu (Dochiariu), P. Rareş (Dionisiu), alături de altele ca Marea Lavra (963),Iveron, Sf. Pavel, Cutlumuş etc. În Attica, teren arid, stâncos, dar pitoresc, cu peisajecalcaroase, marine, cu plaje însorite şi frumoase se întâlnesc valori de patrimoniu culturaluniversal. La Atena (Athinai), capitala Greciei, oraş-muzeu, simbolul civilizaţiei însec. V î.Hr., se remarcă ansamblul de edificii de pe Akropolis, cel mai mare complexarhitectural al antichităţii greceşti, închinat zeiţei Athena şi alcătuit din: Parthenonul –marele templu, Erechteionul – templul religios, Templul Athenei Nike, Propileele,Pinacoteca şi Marea Scară; la baza stâncii Acropolis (156 m) se află vestigiile teatrelor luiHerodos, Aticus şi Dionysos, ca şi Templul lui Pericle. Se mai pot vizita ruineleTemplului lui Zeus Olimpianul, Arcul de Triumf al lui Hadrian, Muzeul Naţional deArheologie, stadionul Olimpic etc. în centrul oraşului. Cap Sounion – Templul luiPoseidon, pe coasta egeeană, în extremitatea sudică a Greciei. Pireu, mare metropolă,centru industrial, comercial şi naval, important port antic şi în prezent, edificii romane,muzee, ziduri de cetăţi, pieţe, plaje moderne, staţiuni balneare şi porturi turistice (NeoFaliro, Paleo Faliro); în apropiere, staţiuni de litoral: Glifada (16 km), Voula (20 km),Kavouri, Vouliagmeni (22 km), Varkiza (30 km), Vari, Lagonissi (40 km), Sarodina,Avanissos, Légréna (cu ape termale) etc., toate pe litoralul Apollon, de la Pireu până la

260

Universitatea SPIRU HARET

Page 18: Regionarea turistica

al acestuia, Poarta Leilor, Palatul şi Tezaurul Atrizilor; Tirinit cu vestigii de cetate şimuzeul „Corinthos”; Epidaur cu teatrul antic, vestigii şi muzee. Agros, Pylos, Sparta,Patraset cu vestigii antice, muzee; Nafplion (Nauplia), prima capitală a Grecieimoderne, cu vestigii greceşti şi veneţiene – Cetatea Bourtzi (1473), Castelul Palamidi –,clădirile primului Parlament grec, Piaţa Constituţiei şi moscheea, Leul Bavarez, Muzeulde Arheologie şi Muzeul de Artă populară, Galeria de Artă Contemporană, stâncalegendară „Aeronafplia”, bisericile Sf. Spiridon şi catolică, plaje şi hoteluri moderne,renumitele vinuri „Cambello”; Olimpia, oraş sacru la poalele Munţilor Cromian,închinat lui Zeus şi zeiţei Hera, cu temple, sanctuare, muzeu; aici îşi au originea jocurileolimpice legate de sărbătorile închinate lui Zeus încă din 776 î.Hr. Grecia insulară cuprinde peste 3.500 de insule, ce se impun prin pitoresculpeisagistic, stâncos, calcaros sau vulcanic şi marin ca şi prin vestigiile civilizaţiilortrecute. Insula Creta (Kriti) (2800-1180 î.Hr.), cu vestigiile civilizaţiei cretane(minoice) aflate la Cnossos cu faimosul labirint, Iraklion, Malia, Phaistos, Zakros, cucelebrele palate. Se evidenţiază vestigiile arheologice preistorice, bizantine şi medievale,mânăstirile şi bisericile aflate în peste 93 de localităţi ca şi staţiunile de litoral, unele şibalneare între care: Makarigiolos, Palekastio, Potami, Inatos, Matala, Kalamaki,Plakios, Frangokartelo, Kissamos, Rethimno, Hanio etc. În parte, acestea dispun demuzee, vestigii şi monumente religioase, clădiri de epocă. În arhipelagul Sporadele Micise remarcă insulele: Rhodos cu edificii grandioase, temple, monumente de artă, zidurilecetăţii, biserici, moschei şi muzee. Vestigiile din sec. IV î.Hr., cu peste 3.000 de statuiornau grădinile şi parcurile insulei; oraşul vechi cu Palatul Marilor Principi, Muzeul deArheologie, Moscheea lui Soliman, bazarul, Palatul Castelanilor; oraşul nou cu cei doicerbi din bronz ce domină portul Mandraki, morile de vânt, clădirile veneţiene, gotice şiarabe; cetatea antică pe Muntele Smith cu ziduri, teatre, templul lui Apollon Pythian încurs de restaurare; oraşele pitoreşti Kamiros, Monolithos, Lindos; plajele frumoase:Kolumbla, Tsamblka, Haraki, Lardos, Prassonissi etc. şi porturile turistice. Patmosimpresionează prin peisajele montane şi marine de un pitoresc aparte, arhitectura şicoloritul caselor, golfurile şi plajele frumoase, porturile turistice. De numele evanghelistuluiIoan Gură de Aur, care a fost exilat aici (95 d. Hr.) se leagă biserica-rupestră şi mânăstireaSf. Ioan Teologul (1086) cu o biserică bizantină, decorată cu fresce şi icoane în mozaic,muzeu, bibilotecă (900 manuscrise şi 2.000 cărţi vechi) şi Arhivă (13.000 documente).Samos cu peisaje şi plaje pitoreşti, mânăstiri, biserici şi clădiri de epocă. Insulele Ciclade sunt încărcate de istorie şi civilizaţie clasică greacă şi se remarcăprin peisajele pitoreşti, ale insulelor calcaroase sau vulcanice, cu golfuri, faleze şi plajeatractive. Se evidenţiază insulele Poros, Hydra şi Egina sau Thira, Tinos şi Mikonos,(cea mai spectaculoasă), fie Delos şi Makos cu peisaje fermecătoare şi vestigii aletemplelor Afroditei, Artemisiei şi ale lui Apollo, muzee, biserici. Insulele Ionice sunt

261

Universitatea SPIRU HARET

Page 19: Regionarea turistica

Arealul continental Iugoslavia şi Muntenegru au un potenţial turistic natural variat, montan (AlpiiDinarici), de câmpie (Voivodina, Moravia) şi de litoral şi valoroase vestigii culturaleromane (Tabula Traiana în Defileul Dunării, vilele imperiale de la Niş), sârbo-bizantinesau sârbeşti (bisericile şi mânăstirile din secolele XIV-XV (Studelnica, Gracanica,Decani etc.); valori etnofolclorice reprezentative, podgorii însemnate (Serbia, Voivodina,Kosovo). În arealul dunărean se evidenţiază oraşul Beograd, aşezare celtică-Singidunum – de peste 2000 de ani, cu vestigii romane, cetatea slavă cu ziduri albe,vestigii otomane, catacombe, porţi, palate, muzee şi pieţe; se mai păstrează moscheea dinsecolul al XVII-lea, cetatea Kalemegdan cu Poarta Stambulului şi Poarta Orologiului,zidurile albe turceşti din interior şi cele roşii austriece din afară, parcul Kalemegdan;Novo Beograd, peste râul Sava, oraş modern cu monumente, bulevarde largi, parcuri,hoteluri. Insula Veliko Ratno cu arhitectura şi valoarea peisagistică; Novi Sad, capitalaprovinciei Voivodina, cu fortăreaţa Petrovaradin („Gibraltarul Dunării”) din secoleleXVII-XVIII, oraş medieval şi cu arhitectură modernă; în apropiere, Parcul NaţionalTruska Gora, cu mânăstirile Hopova şi Krasedal; Bar, Cladovo, Negotin, în ParculNaţional Porţile de Fier, cu valori culturale, arheologice şi peisagistice. Priştina,capitala provinciei Kosovo, cu edificii medievale şi, în apropiere, centrul religiosGracanica. Podgorica, oraş-fortăreaţă antică (Medun) cu vestigii antice şi medievale;capitală a Muntenegrului cu peisaje montane pitoreşti (Parcul Naţional Crana Gora),lacul Shköder; pe „Riviera Muntenegrului” se află oraşele-staţiuni de litoral Bari,Kotor şi Budva, cu plaje şi interesante ansambluri arhitecturale medievale. Bosnia-Herţegovina are un relief predominant muntos (Munţii Metaliferi aiBosniei şi Alpii Dinarici) de peste 2.000 m, cu peisaje pitoreşti, văi şi defilee, fenomenecarstice de mare frumuseţe integrate în Parcul Naţional – Trebevic. Se remarcă, cuprecădere, obiectivele culturale islamice de la moscheele de la Mostar, Sarajevo, Foca,Banja Luca (XV-XVI), palatele de la Mostar şi Trebnije, bazarurile din Sarajevo,Mostar, vestigiile cetăţilor medievale, până la clădirile de epocă în stilul arhitecturalotoman; se evidenţiază şi unele staţiuni turistice (Trebevic) şi manifestări islamicetradiţionale. Macedonia cu peisaje de podiş şi montane (Alpii şi Prealpii Dinarici), date de alter-nanţa de văi pitoreşti (Vardar), platouri şi culmi montane, forme carstice şi lacuritectonice (Ohrida, Prespa), precum şi de Parcurile Naţionale ca Bitola şi Mavropo, cuvegetaţie mediteraneană şi peisaje calcaroase. Se mai remarcă elementele etnofolcloricede mare specificitate, valoare şi diversitate, podgoriile renumite prin vinurile parfumate şiaromate, ca şi monumentele istorice şi culturale, vestigii de cetăţi medievale sau romane,mânăstiri, biserici medievale şi moschei adăpostite în oraşe, ca: Skopje, Ohrid, Bitola,Tetova. Bulgaria are, în general, un peisaj montan şi de podiş şi o deschidere largă către

262

Universitatea SPIRU HARET

Page 20: Regionarea turistica

cca 100 m înălţime, cu staţiuni renumite: Nisipurile de Aur, Drujba, Varna (cetateaOdessos – VI î.Hr.) în golful Varna; Biala–Cap Emine cu plaje înguste cu staţiunile:Biala, Obzor, Emona şi satul turistic Sf. Vlase; nord Burgas cu staţiunile moderne:Nessebar (sec. IV î.Hr.), Coasta Însorită (Slǎncev Brjag), Pomorie, Sarafovo; GolfulBurgas cu oraşul-staţiune Burgas (XVIII), Sozopol (VII î.Hr.), Alep, Arkutino,Primorsko, Miciurin, Rezovo. Munţii Rodopi (vf. Rila 2.730 m, vf. Pirin 2.914 m)etalează peisaje alpine pitoreşti, lacuri şi circuri glaciare şi staţiuni montane recunoscuteca: Vitoşa, Pamporovo şi Boroveţ, în apropiere de Sofia şi cu multe pârtii şi teleferice;satele deţin tradiţii etnofolclorice reprentative (Şiroca – Poiana Largă), iar în Munţii Rila,Mânăstirea Rila (secolul al XIV-lea) este un obiectiv de mare valoare istorică şi culturală.În depresiunea Sofia – Câmpia Mariţei, traversată de autostrada TEM, sunt centreleturistice: Sofia, oraş antic, capitala ţării: catedrala Nevschi (1904-1912), BisericaSf. Sofia (V-VI), Biserica Sf. Gheorghe (V-VI), biserica-muzeu „Boiana” (XIII),patrimoniu mondial, Turnul Cetăţii Sofia (V-VI), muzee (cca 40), moschei etc. Plovdiv,oraş antic fondat de regele macedonian Filip, cu vestigii arheologice, cetăţi, biserici,muzee; Sapareva Bania, staţiune termală, cu izvoarele cele mai fierbinţi din Europa(1030C) şi un geyser ce aruncă apa la 6-7m înălţime. Munţii Balcani (2.373 m învf. Botev) domină depresiunile Karlovo-Kazanlâk renumită prin culturile de trandafiri(sec. VII, circa 2.000 de specii) şi se remarcă prin peisajele pitoreşti şi valori culturale înunele locaţii ca: Pasul Şipka (1.185 m) cu Biserica Şipka (1.886, cu 17 clopote) şi Parcul– muzeu Şipka; Valea Trandafirilor, cu oraşele Karlovo şi Kazanlâk, Parcul Naţionalal Trandafirilor (70 ha) şi „Sărbătoarea Trandafirilor” (mai – iunie); Gabrovo,centru meşteşugăresc medieval; Târnovo, oraş medieval cu o arhitectură reprezentativă,Bisericile Sf. Dumitru (XI) şi „40 de mucenici” (secolul al XIII-lea), cetatea (vestigii)Ţareveţ; satul Arbanasi cu case medievale, biserici, vestigii antice şi medievale; Mezdracu arie carstică pitorească, peşteri, vestigii istorice. Podişul Moesic la nord de Balcanipână la Dunăre cu localităţi legate de Războiul de Independenţă din 1877-1878(de sub turci) şi istoria română: Plevna, Griviţa, Rahova, Vidin. Ruse, localitatefondată în anul 69, centru comercial, punct de frontieră.

9.1.4. Europa Centrală

Se suprapune pe trei mari trepte de relief, variate sub aspect bioclimatic, peisagisticşi turistic: Câmpia Germană la Nord, podişurile şi Munţii Hercinici în partea centrală şiAlpii în sudul regiunii. Europa Centrală este leagănul unor civilizaţii ce dăinuie de secoleşi care se păstrează până azi în monumente istorice şi de artă de mare valoare artistică,tradiţii culturale şi spirituale specifice ţărilor de aici: Elveţia, Austria şi Germania. Elveţia. Ţară alpină, cu o vocaţie turistică internaţională, Elveţia se impune prinaspecte peisagistice de mare frumuseţe, renumite staţiuni turistice, valoarea culturală aoraşelor, imaginea de marcă a ofertei turistice. În Elveţia alpină se remarcă peisajelealpine de mare pitoresc, gheţarii şi relieful glaciar, lacurile glaciare, râurile cu cascade şichei, formele carstice, domeniile schiabile, satele turistice cu ferme bine organizate,valorile culturale etc. Pe Valea Rhônului evidenţiem staţiunile Monthey, St. Mauritz,Vernayaz, Les Marecottes, Crans Montana, Munster sau oraşele pitoreşti Sion,Saillon, fie satul turistic valez Ernen. De mare importanţă pentru turismul de iarnă sunt

263

Universitatea SPIRU HARET

Page 21: Regionarea turistica

staţiunile Zermatt (paradis al schiorilor sub vârful Matterhorn), Soasfee în Alpii Penini;Grindelwald, Interlaken, Oberwald în Alpii Bernezi; Thun, Brienz şi Gsttad înPrealpii Elveţieni; oraşe-staţiuni ca Andermatt, Aldorf, Glarus sau renumita staţiuneLucerna împreună cu oraşele Schwy şi Slaas de pe malul Lacurilor Celor PatruCantoane din Alpii şi Prealpii omonimi; alte staţiuni celebre se află în aria AlpilorLepontini şi a lacurilor glaciare de la graniţa cu Italia: Bellinzona, San Michele,Lugano, Locarno, Brissago, Melida, Chiosso etc. În Alpii Retici se impun prinfrumuseţe Valea Engadina, Parcul naţional Elveţian, satul turistic Garda, iar castaţiuni: Davos, St. Moritz, Arosa şi Silvoplana. În Elveţia de podiş se detaşeazăvechile oraşe-burguri sau staţiuni integrate în peisajele de mare frumuseţe din arialacurilor glaciare, astfel: Geneva, oraş celtic şi roman, catedrale, biserici, palate, muzee,fântâni arteziene, parcuri, edificii moderne, sediul unor organizaţii internaţionale, staţiuneturistică renumită; Laussane, renumită staţiune turistică, edificii de epocă, catedrală, vileşi hoteluri, parcuri; Nyon, Vevey, Montreaux şi Chillot în aria lacului Geneva (Leman);Neuchatel şi Biel pe lacurile omonime; Berna (secolul al XII-lea), capitală aConfederaţiei Helvetice din 1848, numeroase monumente de artă, pieţe, statui, orologii,catedrală gotică (XVI), Turnul Ceasului (XVI), Muzeul Alpilor, Universitatea (1528),Cazinou, străzi de epocă, fântâni arteziene, sculpturi, sediul unor organizaţiiinternaţionale; Freiburg pe râul Aar şi lacul vecin; Zürich (oraş roman, în prezentimportant centru financiar al lumii, clădiri medievale şi de secol XVIII-XIX, străzielegante, palate, castele, catedrală, biserica Fraumünster (XIII), muzee (al ArtelorFrumoase, colecţii de picturi, Muzeul Naţional Elveţian, într-un castel din 1898), străzicelebre (Balmhofstrasse), piaţa Buerkliplatz Flohmarkt, centru internaţional defestivaluri, concursuri, expoziţii etc. Baden, Brugg pe malul Zürich; Constantz,St. Gallen, Herisau, Appenezel, Winthertur în aria lacului Boden (Constanţa) şi văiiRhinului; în Elveţia jurasiană, bogată în forme carstice şi sate turistice se remarcă centreturistice precum Basel şi Schauffhausen pe Rhein etc. Austria. Ţară alpină şi dunăreană, Austria excelează prin peisaje alpine cu gheţari,văi spectaculoase, peisaje montane de mare frumuseţe, aşezări rurale şi staţiuni montane devaloare mondială prin echiparea pentru schi şi agrement, oraşe cu vestigii istorice şi valenţeculturale de rezonanţă europeană şi internaţională. În Austria de Vest – Voralberg – seindividualizează lacul Boden (Constanţa) cu staţiunile riverane Bregenz, Dornbirn şiBludenz. Tirolul reprezintă cel mai important areal turistic din Europa prin întinseledomenii schiabile până la peste 3.000 m altitudine, aspectele peisagistice, izvoarele cuape minerale, lacurile numeroase, în mare parte, amenajate pentru agrement, aşezărileumane de mare pitoresc şi renumite ca centre de schi sau staţiuni turistice prin dotărilepentru sporturile de iarnă sau de vară, monumente istorice şi arhitectonice, tezauruletnofolcloric tirolez etc. Valea Inn (Innthal) este axa Tirolului, un culoar larg de 2-3 kmde mare spectaculozitate cu mici depresiuni şi defilee şi cele patru terase suspendate ca

264

Universitatea SPIRU HARET

Page 22: Regionarea turistica

prin bogăţia folclorului şi măreţia serbărilor populare organizate în luna mai laGauderfest. În Alpii Salzburgului se impun peisajele alpine cu gheţari (MasivulDachstein) şi carstice (Peştera Mamutului, 55 km, Peştera Uriaşă de Gheaţă), apeleminerale renumite, fonduri cinegetice şi piscicole, vestigii arheologice neolitice şimedievale (complexul Hallstat cu vestigii din epoca de bronz şi clădiri medievale),aşezări pitoreşti. Staţiuni balneare: Bad Hall, Bad Aibling, Bad Tolz etc. Centreturistice: Salzburg cu clădiri medievale, castelul episcopal Hohensalzburg (XVI),catedrală barocă (XVII) cu Dommusium – colecţia de artă şi tezaurul catedralei, casamemorială Mozart, oraş al festivalurilor internaţionale de muzică (Mozart, Chopin) şi deteatru; Radsttat, Bischofshofen; popasul turistic „La Calul Bălan” pe dealul Wolfang.În Carinthia şi Styria din Austria Central-Sudică (Alpii Stiriei şi Leitha) sunt prezenteape minerale, peisaje variate, lacuri, monumente istorice, catedrale, biserici, muzee ca înGraz, Klagenfurt, Leibnitz, Bruck, Eisenenz etc. Carinthia „Riviera Austriacă” arepeste 26 de localităţi turistice şi balneare cu plaje, aşezate pe malul lacurilor şi legate întreele prin croaziere cu şalupe şi vaporaşe, ca Velden, Facker, Semering; în unele dintreacestea se practică iarna şi schiul. Bazinul Dunării Austriece, cu coline, câmpie, lacuri şi păduri, deţine centreturistice de mare rezonanţă europeană ca Viena, capitala ţării, tabără şi colonie romană(secolele I î.Hr. – IV d.Hr.) şi atestată în anul 881; s-a dezvoltat sub formă inelară, iar caobiective turistice amintim: Castelele Schönnbrunn (XVIII) şi Belvedere, PalatulHofburg – muzeu cu bijuteriile imperiale, clădirea Primăriei Rathaus, Marele Portal cuTurnurile Păgânilor, Universitatea (1365) şi Biblioteca Imperială, casele Beethoven,Mozart şi Schubert şi domul roman, catedrala Sf. Ştefan (XIV), Musikverein opera,parcurile Prater şi Donaupark cu turnul televiziunii (300 m) etc. Alte oraşe dunăreneKrems şi Hainburg cu vestigii medievale, biserici, clădiri de epocă. Podişul Austriei cu peisaje pitoreşti şi lacuri glaciare sau lacuri pentru pescuit(Alter See, Mond See pe râul Trâun) se impune prin apele minerale utilizate în staţiunileSteyer, Rield ş.a. Oraşul Linz cu Biserica Sf. Martin (779), Primăria (XVII), clădiri şicastele (XVII); abaţia (complexul monahal de la Melk). Germania. Pe teritoritoriul Germaniei se succed peisaje variate, corespunzătoareunităţilor naturale ce se dispun paralel, de la nord către sud, respectiv de la Câmpiafluvio-glaciară la Masivele Hercinice şi până la Alpii Bavariei (2.963 m), la graniţa cuAustria. O reţea densă de fluvii, râuri şi canale, lacuri favorizează comunicaţiiletranscontinentale, turismul şi agrementul. Bavaria ocupă partea de sud a Germaniei, cea mai spectaculoasă, peisagistic, prinAlpii Bavariei, Podişul şi Piemontul Bavariei. În Alpii Bavariei (vf. Zugaspitz, 2.963 m),în parte calcaroşi cu peisaje pitoreşti, lacuri glaciare, domenii schiabile, se află renumitelestaţiuni montane Garmisch Partenchirchen, Berchtesgaden şi Obersdorf. LaculBoden See, împărţit cu Austria şi Elveţia, are pe malul său dezvoltate orăşele-staţiuni

265

Universitatea SPIRU HARET

Page 23: Regionarea turistica

Podişul Bavariei cu peisaje şi lacuri frumoase, ape minerale, păduri de foioase,mixte, mlaştini şi turbării, terenuri agricole, este bogat în centre medievale cu arhitecturăspecifică şi valori cultural-artistice: München, capitala landului, oraş monumental,centru universitar şi cultural, deţine catedrale, castele, palate, pinacotecă, muzee, parcuri,instituţii culturale; reţinem castelele: Neuschwanstein (XIX), Herenchiemsee (XIX),Linderhof (XVIII), palatul Nymphenbrug (XVIII-XIX) etc.; Nürnberg cu catedrală,biserici, clădiri de valoare artistică, cetate medievală; Augsburg, Tegernsee,Der Chiemsse (oraş-staţiune), Linderdorf. Sunt şi staţiuni balneare reprezentative ca:Bad Buchau, Bad Nald See, Bad Tolz, Bad Durnheim etc. În Renania, obiective de relevanţă sunt atracţiile turistice naturale şi culturale de peValea Rheinului cu legendele Nibelungilor, numeroase podgorii, burguri pline de istorieşi staţiuni turistice. Se remarcă centrele turistice Heidelberg (centru universitar alRenaşterii), Mannheim, Worms, Frankfurt am Main (important centru economic,financiar, nod aerian şi feroviar, palate, castele, muzee, catedrale, biserici, casa Göethe,Târg Internaţional etc.), Mainz (Muzeul Tiparului şi Tipăriturilor-Guttenberg, biserici,palate, muzee, casa Guttenberg), Bingen (arhitectura sec. XV), Karlsruhe, Speyer peRhein (cu cel mai mare şi cel mai vechi dom al Europei), Willage-Neuf etc. Staţiunibalneare: Weisbaden, Baden Baden, renumite în Europa. De-a lungul fluviului cele maireprezentative oraşe sunt Köln, Agrippina Romană, cu faimosul Dom (XIII), dominat decele două turnuri, muzeele romanităţii, mozaicul roman, palate, castele, parcuri; Bonn,oraş roman şi medieval, important centru rezidenţial şi universitar, capitală a Germaniei(1949-1990), muzee, catedrala, palate, casa-muzeu L.V. Beethoven; Koblenz, oraşmedieval, reşedinţă princiară, palate, castele, biserici. Bad-Godesberg oraş medieval,reşedinţă princiară, staţiune balneară. În Podişul Renaniei, cu peisaje variate şi pitoreşti, sunt numeroase oraşe antice saumedievale cu valoroase monumente istorice şi de artă, catedrale, biserici, muzee,universităţi celebre: Duisburg, Dortmund, Wupertal, Düsseldorf, Essen etc. saustaţiuni balneare ca: Bad Neuheim, Bad Soden, Bad Homburg, Bad König etc. În Suabia-Franconia cu munţi pitoreşti, fonduri de vânătoare şi piscicole (MunţiiPădurea Neagră, Pădurea Turingiei, Pădurea Franconiei, Jura-Suabă etc.) şi PodişulBoemiei s-au dezvoltat şi oraşe de importanţă economică şi culturală, dar şi turistică, întrecare amintim: Stuttgart, Freiburg, Ludwigsburg, Bayreuth, Bamberg, toate oraşemedievale, încărcate de istorie, cu palate, castele, catedrale, biserici, muzee, edificiiarhitecturale, parcuri şi grădini. În acelaşi cadru istoric şi cultural se integrează şistaţiunile balneare ca Bad Urach, Bad Neustadt, Bad Weiler etc. Hesa-Saxonia denumită „Elveţia Saxonă” se înscrie cu peisaje montane şi de podişde mare pitoresc, ape minerale, fond de vânătoare şi cu oraşe medievale păstrătoare demonumente arhitectonice şi valori artistice impresionante ca: Dresden (Dresda) curenumitul Dom (XIII) şi celebrele galerii de artă; Meissen vechi de peste 1000 de ani cu

266

Universitatea SPIRU HARET

Page 24: Regionarea turistica

centru istoric şi cultural, colecţii de artă, Jena oraşul opticii, „Karl Zeiss”; Sonnerberg cumuzeul jucăriilor din întreaga lume (1901); Merseburg; Munlhausen etc. Staţiuni bal-neare: Bad Rosen, Bad Langensalza, Bad Leibnstein, Bad Hersfeld, Bad-Salzungen etc. În Munţii Harz se află o altă concentrare de obiective turistice prezente în oraşe, caHalle, vechi de peste 2000 de ani, domul gotic (XIII), Micul Palat (anul 1000), bisericăbarocă etc. şi staţiuni-oraşe Ilsenburg, Tanne, Stolberg, Frezburg (şampania„Ratkappchen”– Scufiţa Roşie). Munţii Wesserului şi Pădurea Teutoburgică dispun de peisaje atractive, lacuri deagrement, ape minerale şi importate localităţi turistice: Hannover (Hannovra), centrueconomic, cultural, bancar şi cu numeroase obiective turistice culturale; Goslar şiHamgin, oraşe medievale cu palate, castele, biserici, muzee; oraşul Munden cu unpitoresc deosebit şi staţiunile balneare: Bad Harzburg şi Steinhuder Meer. Câmpia Germaniei de Nord înfăţişează peisaje variate, cu numeroase lacurifolosite pentru sporturi nautice şi pescuit sportiv, care alternează cu colinele moreniceacoperite cu pin sau plop, aici se găsesc şi centre turistice de rezonanţă europeană, întrecare: Berlin, capitala ţării, este legat prin râul Spree şi reţeaua de canale cu Bonnul de peRhein; deţine numeroase obiective ca: Palatul Berlinez, palatul Ribbekhaus (1624),Domul neobaroc, catedrala barocă, universitatea Humboldt, muzee, Brandenburg Toretc.; Frankfurt Odra, Brandenburg, Magdenburg, Plitz, Zerbit, Litz, Postdam(aşezare pitorească, palate, catedrale, terme romane, Mausoleul împăratului Friedrich III,fântâni arteziene, păduri şi parcuri), Cottbus (oraş întărit cu cetate), Neubrandenburg(fortificaţii şi clădiri medievale intacte). Staţiuni balneare: Lobenstein, Moritzburg,Bad Freien Waldem, Waren (cu o rezervaţie „Martz Seen Park”, 530 kmp). Litoralul German cuprinde ţărmurile cu plaje şi cordoane litorale sau insule aleMărilor Baltice şi Nordului. Pe ţărmul Mării Baltice sunt peste 30 de staţiuni turisticecare se alătură oraşelor-porturi. Se remarcă staţiunile maritime Zinnowitz în NV insuleiUsedom, Bad Doberan (cea mai veche, 1793), Stralsund renumită prin pitoresculplajei, a lacurilor şi parcurilor, care o înconjoară; insula Rügen – cea mai pitorească şimai mare (926 kmp) – cu staţiunile Garz, Bergen, Sassnitz etc. Centre turistice:Rostock – în 1218 devine oraş, important port comercial, fortificaţii medievale; Wismaroraş hanseatic (1229); Lübeck oraş imperial (1226), port maritim, fortificaţii medivale caşi în oraşul Rendsburg; Kiel, oraş medieval, fortificaţii, clădiri de epocă, muzee, biserici,catedrale, Universitate (1665). Pe litoralul Mării Nordului se înşiră Insulele Frisice deNord cu plaje şi mici aşezări turistice cu monumente de artă, biserici, castele sau muzee:Husum, Busum, Buren etc. Hamburg, oraş medieval pe Elba, mare port comercial allumii, numeroase clădiri de epocă, civile şi religioase, muzee, parcuri; Bremen(pe Weser) port şi şantier naval, cu valoroase vestigii medievale; Bad

267

Universitatea SPIRU HARET

Page 25: Regionarea turistica

9.1.5. Europa Central-Estică

Se circumscrie, în general, sistemului montan Carpatic, a câmpiilor şi a podişurilorcare-l bordează. Se cuprind: Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, România şi R. Moldova,ţări care se diferenţiază, cu unele excepţii, prin istorie, cultură şi civilizaţie. Cehia. Are un cadru natural predominant de podiş vechi, dar şi montan, care seînscrie cu peisaje pitoreşti şi variate. Abundă vestigiile cultural-istorice, apele minerale şiformele carstice. Depresiunea Praga drenată de râul Vltava, adăposteşte, într-un cadru peisagisticpitoresc capitala ţării – Praga. Oraş milenar (anul 928), denumit „oraşul de aur”, seremarcă prin: Cetatea Veche cu Castelul Hradcany (sec. X), Catedrala gotică „Sf. Vit”,Malo-Strana, cartierul foştilor nobili cu palate, biserici, grădini, mânăstirea „Loreta”;Stare Mesto: piaţa Primăriei cu universitatea Carolina, Catedrala Tyn, Primăria şi Turnulmedieval cu orologiu astronomic (1348), clădiri medievale şi Nove-Mesto, fondat deîmpăratul Carol al IV-lea. Alte obiective: Podul lui Carol (unul dintre cele 13 poduriconstruite de Carol al IV-lea), lung de 520 m ornamentat cu statui, păpuşi (anul 1357);Uliţa de Aur din cetate, Castelul Vysehrad (XI-XII, baroc), Zbraslav – mânăstirea barocăunde sunt colecţiile Galeriilor Naţionale. În Boemia Centrală se remarcă staţiunile balnearePodebrady, Bilina, Sadska, Msene, Tovsen, iar monumente istorice şi de artă se găsesc întoate localităţile, mai reprezentative fiind în Karlstein (castel, colecţie), Sazava (bisericăbenedictină, secolul XI). Amintim oraşul-erou Lidice distrus de fascişti. În Boemia de Sudcu peisaje frumoase, fond cinegetic, lacuri de agrement (Lipen) sunt staţiunile balneareTreben (1813), Bechyne, Vrazu şi Pisku, care deţine şi monumente de arhitectură, palate,castele (28 în areal), prezente şi în localităţile Pisek, Kamen, Ohraday etc. Boemia Occidentală deţine staţiuni balneare renumite în lume, încadrate de peisajepitoreşti, păduri cu fond cinegetic, lacuri şi un patrimoniu cultural valoros al secolelorXVIII-XIX. Evidenţiem staţiunile: Karlovy-Vary (Karlsbad), cunoscută din 1348(Carol al IV-lea o declară oraş în 1375), are 12 izvoare cu ape termale; Marianske-Lazne (Marienbad), Frantiskovy-Lazne (1707), Jachymov, Konstantinovy-Lazne,Kyselka Kynzvart etc. Interesante castele şi biserici medievale (18) cu colecţii se află înareal ca în Domazlice (XIII), Chudenice (XVI), Kozel. Amintim şi oraşul berii – Plzen,cu numeroase monumente istorice. În Boemia de Nord cu munţi împăduriţi, apeminerale, localităţi cu monumente, remarcăm staţiunile Dubi, Tepijce, Libverda, ca şinumeroasele castele (18) şi bazilici, care domină peisajul: Plos-Kovice (XIII), Benesov(XIII), Bezdez (XIII); alte centre turistice: Liberec, Iablonec. Boemia Orientală închidespre NE Podişul Boemiei, a cărui zestre balneară se completează cu staţiunile: Zeleznice,Belchrad, Beloves, Bohdanec, iar castelele (peste 20) şi monumentele de

268

Universitatea SPIRU HARET

Page 26: Regionarea turistica

colecţii de artă, armurărie, vânătoare, muzee. Amintim castelele şi fortificaţiile Bitov,Boskovice (1819), Buzov (1300), Buchlovice etc. Oraşul Brno (IX-X), „MândriaMoraviei”, se remarcă prin edificiile medievale, edificiile religioase, colecţii de tapiserie,porţelanuri şi faianţă, clădiri de epocă, muzee; zidurile cetăţii, Catedrala Neogotică,primăria, piaţa Libertăţii cu palatele feudale se impun în peisajul urbanistic al oraşului, caşi celebra fabrică de bere brună. Slovacia. Cu un cadru natural montan (Munţii Carpaţi, Munţii Metaliferi Slovaci),de câmpie şi mai puţin de podiş, de mare atracţie turistică, Slovacia deţine şi o zestrecultural-istorică de valoare pentru turism. În Slovacia Occidentală, care cuprinde Depresiunea Bratislavei (Kiss Alföld),dominată de Carpaţii Mici şi Albi (790 m), se remarcă staţiuni turistice renumite: Piestany(balneară, ape termale, 690C), Nimnica, Smrdáky, Zilina (balneare) şi Bezovec(montană). Centre turistice: Bratislava, oraş-capitală, fostă cetate medievală; Insula Zytnype Dunăre, Komarno, oraş cu arhitectura din secolele XVIII-XIX. Cele peste 22 de castelemedievale în stil gotic, baroc, rococo atrag atenţia turiştilor (Beckov, Ledvice). Slovacia Centrală are un potenţial turistic important al Munţilor Tatra şi Fatra(parţial), cu peisaje atractive, domenii schiabile, lacuri, ape minerale, aşezări umane şivalori culturale. Se impun ca atracţii turistice: staţiunile balneare Bojnice şi Korytnica,Tale, centru turistic de vară şi Valea Hron cu sate etnofolclorice bine conservate caarhitectură populară. Se evidenţiază peste 20 de castele şi fortificaţii medievale (Antol,Bojnice, Orava) şi centrul turistic: Banska-Bystrica, alături de alte 12 „oraşe istorice”slovace, „rezervaţii de curiozităţi urbanistice”. Slovacia Orientală deţine un relief de mare varietate şi pitoresc (Munţii Tatra şiMetaliferii Slovaci, Beschizii Răsăriteni, Podişul Ondavei şi Câmpia Slovaciei Orientale etc.). Principalele atracţii turistice sunt: Parcurile Naţionale Tatra Înaltă (TANAP) şiPieniny (PIENAP) cu Canionul Dunajec, Parcul Naţional Tatra Joasă (NAPANT) cumânăstirea Roşie (1319, gotic), staţiunile montane din Tatra Înaltă: Strbske Pleso, Stary şiNovi Smokovec, Tatranska Lomnica, Skalnate Pleso; peisajele carstice unicate din TatraJoasă, Metaliferii Slovaciei şi Podişul Ondavei (Paradisul Slovac) cu defilee, chei,cascade, platouri carstice (Gemer), peşteri (Dobsina, Lomnica); domeniile schiabile dinMunţii Metaliferi Slovaci cu centrele Cergov, Dedinky, Mlynky, Košice; lacurile deagrement Domasa (pe râul Ondava), Vinianske şi Ochi de Mare din Câmpia Zemplin,Izra (Košice) etc.; staţiunile balneare: Vysne Ruzbachi, Zborov. Tezaurul etnofolcloric demare bogăţie de la poalele Tatrei Înalte (Spiš), muzeele etnografice, bisericile de lemn, cera-mica tradiţională, alături de cele peste 40 de monumente şi edificii, fortificaţii, biserici, cate-drale, din care şase sunt declarate „rezervaţii de monumente urbane” (Bardejov, Kezmarok,

269

Universitatea SPIRU HARET

Page 27: Regionarea turistica

ani), port maritim, castelul cnejilor (XIV), fortificaţii medievale, biserici, muzee, PiaţaBlonia, parcuri. Galeniov, cetate (XIII), primărie (XVI) şi alte clădiri medievale.Kamieri Pomorski cu o cetate slavă şi edificii medievale. Insula Volin, centru turisticpitoresc, plajă, parc Naţional. Mildzy-Zdroje, staţiunea maritimă cea mai veche, la fel caşi Niechorze. Darlowo şi Lebork oraşe-cetăţi medievale; Leba, staţiune cu parculNaţional Stowinschi; Şopot – staţiune renumită prin Festivalul de Muzică uşoară; Centreturistice medievale: Gdansk, capitală de voievodat, Gdynia port maritim şi Elblag,oraşul lui Copernic, cu turnul, muzeul şi catedrala unde a fost înmormântat. Pomerania,la vest de fluviul Vistula, are numeroase lacuri amenajate pentru agrement şi pescuitsportiv. Mazuria, la est de Vistula, cu peisaje spectaculoase (lacuri, mlaştini, coline,păduri de răşinoase, terenuri agricole) şi atracţii turistice: Olsztyn şi Byalistok, oraşemedievale cu vestigii de epocă. Parcurile naţionale Bialowieski şi Zwierzyniec cuzimbrii în libertate; canalul Augustow, vechi de 190 de ani, pentru agrement; lacurileglaciare (peste 1.000), unele utilizate pentru agrement (Sniardwy şi Mamry). În CâmpiaCentrală Joasă cu numeroase canale, se evidenţiază oraşele: Varszawa (Varşovia)capitală a ţării, oraş pe Vistula, atestat din secolul al XIII-lea, ca o cetate de lemn, capitalădin 1596: oraşul vechi (secolul al XIII-lea) cu Palatul Regal, biserici şi muzee; oraşul nou(secolele XVI-XVIII) cu palate, castele, biserici, parcuri, grădini. Poznan (de peste 1000de ani), palate, biserici gotice şi baroce, muzee, târguri internaţionale. Bydgoszcz,capitală de voievodat, vestigii culturale, biserici, palate. În Podişul Lublin-Lvov şiPoloniei, variat ca aspecte peisagistice, se detaşează ca oraşe turistice: Wroclav cumonumente istorice medievale (biserici, palate, Primăria). Kracov (Cracovia) peVistula, sediul episcopilor catolici în anul 1000, capitală a ţării până în 1596, are peste700 de monumente din care peste 62 de valoare naţională. Wawel – oraş muzeu, capitalăa regilor polonezi. Wieliczka, staţiune balneară, salină amenajată cu săli de spectacol,capele, sculpturi şi candelabre la 60 m adâncime, Muzeul salinelor la 135 m adâncime.Lysa-Gora cu Complexul mânăstiresc benedictin (XII), parc naţional. Lublin oraşmedieval cu vestigii de epocă. Czestochowa oraş medieval cu monumente de artă, biserici(secolul al XVI-lea), mânăstiri, clădiri de epocă. Katowice; Kilce monumente, catedrală(secolul al XVII-lea), bază de schi. În Munţii Sudeţi sunt oraşe staţiuni ca Klodzko,Zdjoj (secolul al XV-lea) cu ape termale, clădiri medievale şi parcuri naţionale. PoloniaMontană cuprinde Munţii Tatra şi Beschizi, ca şi dealurile subcarpatice cu peisajeglaciare,carstice, lacuri, păşuni, parcuri naţionale (prelungirea parcurilor Pienisky şiTatra Înaltă din Slovacia). Staţiuni turistice: Zakopane, Novy-Targ, Pieminy şiSzczyrk, iar în Munţii Beschizi: Bielsko Biala şi Szezawnica. Centre culturale: Debno,Oierzya, Visla, oraşe medievale cu biserici, cetăţi, palate din secolele XIII-XV;

270

Universitatea SPIRU HARET

Page 28: Regionarea turistica

paşalâc turcesc după 1519), Pesta şi Obuda, care se unesc sub numele Budapesta în 1872.Se remarcă prin monumente istorice şi de artă, arhitectura clădirilor de epocă, podurilearcuite peste fluviu (Margareta, Elisabeta, Podul cu Lanţuri), muzeele cu colecţiiinestimabile, Amfiteatrul Roman, Clădirea Parlamentului (secolul al XIX-lea), CatedralaMatthias (secolul al XIX-lea), cu turnul Magdalenei, clădirile celor 3 universităţi, parculcentral, grădina zoologică şi botanică (1886), biserici, cafenele de tradiţie, pieţe cuarhitectură de epocă, muzeul de istorie şi Galeria Naţională de Artă etc. Sunt renumitebăile turceşti (de trei secole): Rac şi Rudas, Gellert (modernă), Csaczar şi Balf sau celedin insula Margareta. În apropiere: grotele termale Palvölgy, rezervaţia peisagisticăSashegy. În pusta ungară se află Parcul Naţional Cumania Mică (Kiskunsag) cu habi-tatul natural al stepei şi adăposturile primitive de păstori (Bugac şi Apajpuszta, la 50 kmde capitală), Centrul turistic Szeged (Seghedin) şi staţiunea balneară Harkany. LaculBalaton situat la poalele Munţilor Baköny (77 km lungime, 600 kmp, 8-9 m adâncime)este o destinaţie de mare importanţă, favorabil balneaţiei, plajei, tratamentului balnear,agrementului. Pe malurile sale şi în apropiere s-au dezvoltat staţiuni turistice renumite:Keszthely, Heviz, Tyhany, Badacsony, Balatonfüred, Siofoc, Balatonfolvar. Înapropiere: Veszprem, Herend, Gemenec şi Pecs – localităţi cu valori cultural-istorice şiLacul Velense cu castelul Szigliget. Ungaria de Nord cu dealuri şi munţi joşi are pelângă peisaje pitoreşti, ape minerale, podgorii renumite şi atracţii culturale, recunoscutefiind localităţile: Mişkolc cu ape minerale şi obiective culturale, Borşod cu groteleAggtelek şi Josvafo, Tokay cu podgorii şi vinuri renumite, Vişegrad reşedinţă regală peDunăre, cu un frumos castel construit de Matei Corvin, Györ (1271) cu un castel şiclădiri din secolul al XIX-lea. Eger, fostă reşedinţă de vară a împăraţilor Austro-Ungariei, cu clădiri de epocă. Ungaria de Est cuprinde câmpia de la est de Tisa, cu apeminerale la Karcag, Debrecen, Hayduszobolszló, Sárvár, Gyula, orăşele-staţiunibalneare, cu ape termale (42-720C); parcul Naţional Hortobagy (52.000 ha) cu hanulPuszta (secolele XVII-XVIII) şi muzeul păstorilor (vestigii ale vieţii ancestrale aungurilor nomazi). La Mata este o herghelie cu cai Nonius de Hortobágy, unde în lunaaugust se organizează cavalcade. Centre turistice: Debrecen, oraş medieval cumonumente istorice şi de artă, muzee, colegiu (secolul al XVI-lea), Universitate (1912);Gyula, oraş cu obiective cultural-istorice interesante şi o populaţie românească cutradiţiile populare ale ţării de origine. România. Ţară carpatică, dunăreană şi pontică şi cu o istorie multimilenară în acestspaţiu, România este înzestrată cu cele mai variate atracţii turistice naturale şi cu omoştenire culturală de valoare, componente ale acestora fiind deja intrate în PatrimoniulUniversal. Carpaţii Româneşti, Dealurile şi Câmpiile, Dobrogea, Marea Neagră şi

271

Universitatea SPIRU HARET

Page 29: Regionarea turistica

Arealul Edineţ se suprapune Platoului Moldovei (250-300 m) şi prezintă uneleatracţii turistice naturale ca peisaje carstice şi peşteri, la Criva, Caracuşeni, Brânzeni,lacuri (Costeşti), păduri, ape minerale la Zăbriceni, Edineţ, Criva, Rosoşani, monumentede artă şi biserici la Lipcani (secolul al XIX-lea), Larga (secolul al XIX-lea), Pererâta(secolul al XVIII-lea), Criva (secolul al XIX-lea), Edineţ – centru turistic. Către Ocniţa,de-a lungul Nistrului, se remarcă peisaje calcaroase, stânci recifale, defileul Nistrului cucataracte, abrupturi, păduri, rezervaţii geologice, ape minerale la Ocniţa Sat şi Otaci, dar şibiserici: Mărcăuţi (secolul al XIX-lea), Otaci (secolul al XVIII-lea), Nădărăuţi (secolulal XIX-lea), monumente de arhitectură: Poiana, Cernoleuca, tehnică populară: Naslavcea,Cernoleuca, muzee: Ocniţa – centru turistic. Arealul Donduşeni are o concentrare maimare de atracţii culturale, ca parcuri dendrologice şi castele la Ţaul (secolul al XIX-lea) şiLivedeni (secolul al XIX-lea), mânăstirile de la Rudi şi Gârbova (secolele XVIII-XIX),bisericile de la Târnova, Frasin, Sudarca din secolele XVIII-XIX, conace şi castele(Ţaul, Rădiul Mare – secolul al XIX-lea), ruine de cetăţi: Tolocăneşti, Rudi etc. saunaturale: peisaje carstice, ape minerale – Criscăuţi. Centru turistic: Donduşeni. Arealul Bălţi cuprinde Câmpia Moldovei de Nord cu un relief colinar (230-250 m),cu râuri şi iazuri, fonduri piscicole, ape minerale la Bălţi, Mihăileni, biserici-monumenteistorice: Cubolta, Ciuculea, Floreşti, Sculeni şi Ciripcău, conace şi castele,monumente de artă plastică: Ţarigrad şi Făleşti; muzee: Bălţi, Făleşti, Floreşti,Ţarigrad. Localităţi turistice: Bălţi (clădiri de epocă (secolul al XIX-lea), catedraleleSf. Nicolae (secolul al XVIII-lea), Sf. Constantin şi Elena (secolul al XX-lea), bisericaarmenească, muzeu), Floreşti, Drochia. Arealul Codru ocupă Podişul Moldovei Centrale-Dealurile Codrului (429 m),reprezentativ prin resursele naturale şi culturale. În NE este Orheiul Istoric, pe ValeaRăuţului cu peisaje spectaculoase calcaroase, Cheile Răuţului, Parcul dendrologicIvancea, lacuri şi iazuri la Ivancea, fond piscicol, podgorii şi crame (Peresecina), apeminerale (Orhei), ruinele cetăţii şi oraşului medieval Orhei (secolul al XV-lea), şicetatea Orheiul Vechi-Butuceni, mânăstiri şi chilii săpate în stâncă la Butuceni(secolele XV-XVIII), conace (Ivancea), muzeu (Ivancea), case memoriale. În nordularealului spre Teleneşti se găsesc biserici-monumente istorice din lemn (Burghelea), dinpiatră Copăceni şi Cubolta, meşteşuguri populare Rădoaia, Biliceni, Lazo, conaceCubolta (secolul al XIX-lea), muzee, lacuri, iazuri, păduri, fond piscicol, ape minerale laTeleneşti. Partea centrală dispune de un potenţial natural ridicat: păduri (Sadova,Cobăieşti, Pârjolteni), fond cinegetic – cerb, căprior, mistreţ – rezervaţii naturale(Codru, Hârjauca), ape minerale (Hârjauca, Corneşti, Călăraşi, Nisporeni); biserici:Mândra (secolul al XIX-lea), Păuleşti (secolul al XVIII-lea), Răciula, mânăstrireaHârjauca (secolul al XVIII-lea), conace şi castele la Babimut, Dolna, Sadova, muzee:Ungheni, Dolna, Nisporeni, Horodişte. În partea de sud se află obiective turisticenaturale şi cultural-istorice, etnografice şi folclor la Hânceşti, Lăpuşna, Tomai,Bestemac. Localităţi turistice: Orhei, Teleneşti, Călăraşi, Nisporeni, Ungheni,Hânceşti. Staţiune balneară Codru la Hârjauca. Arealul Chişinău ocupă aria limitrofă capitalei (dealurile Codrului (parţial),Câmpia şi Lunca Nistrului, cu importante atracţii peisagistice, păduri (Căpriana),lacuri (Străşeni), iazuri, podgorii şi crame (Ialoveni, Cricova), ape minerale,

272

Universitatea SPIRU HARET

Page 30: Regionarea turistica

Coşniţa. Centru turistic Chişinău, aşezat pe coline, menţionat în 1436, centru economic,politic şi cultural, capitală, 70.000 locuitori, 6 muzee (Naţional de Istorie, etnografie şifolclor; arte plastice), 18 biserici-monumente istorice (Catedrala Naşterii MaiciiDomnului, 1830-1836, biserica Buna Vestire, 1810, biserica Sf. Constantin şi Elena,1777), Aleea Clasicilor cu statui din parcul Central, case de epocă. Baze de odihnă: Vadului Vodă, Străşeni. Arealul Soroca cuprinde Dealurile Nistrului şi Dealurile Podolice cu defileulNistrului. În partea de nord se remarcă peisaje pitoreşti cu forme carstice, peşteri, cascade(Defileul Nistrului, Cosăuţi), păduri (Cosăuţi, Coloşniţa, Trifăuţi), ape minerale(Soroca, Cureşniţa, Vărăncău), biserici din lemn, cetăţi medievale (Soroca),monumente de arhitectură (Soroca, Cosăuţi, Ocolina, Bădiceni). Centru turistic Soroca,oraş medieval, cetatea lui Ştefan cel Mare (XV), biserici–monumente istorice, conace. Înpartea centrală a defileului, pe ambele maluri, între Camenca şi Râbniţa, se evidenţiazăpeisaje spectaculoase, peşteri, recife calcaroase (Japca), ape minerale (Sănătanca,Camenca, Japca), lacuri hidroenergetice, rezervaţii naturale (Vadul Râscov, ValeaAdâncă), parcuri dendrologice, podgorii (Camenca, Râscov), biserici, conace, schiturirupestre (Socola, Japca, schitul Ţipova), mânăstirea Saharna, muzee (Camenca,Cuzmir, Cobâlnea), cetăţi medievale, etnografie şi folclor. Localităţi turistice: Râbniţa,Rezina. Staţiunea balneară: Camenca. Arealul Dubăsari se înscrie cu ultimul sector al Defileului Nistrului, remarcându-secu peisaje carstice, lacuri (Dubăsari), păduri, ape minerale, mânăstiri, case memoriale,muzee: Roghi, Goian, Dubău. Localităţi turistice: Dubăsari. Staţiune de odihnă:Golercani. Dealurile Tigheciului deţine unele resurse turistice naturale: peisaje şi lacuri,vegetaţie de stufăriş, fond piscicol şi de vânătoare, rezervaţii în lunca şi Valea Prutului,ape termale, podgorii (Cahul, Leova), dar şi culturale: catedrală (Cahul), vestigiiromane (Vadu lui Isac), muzee: Cahul. Localităţi turistice: Cahul şi Leova. Staţiunebalneară: Cahul (106-271 e.n.), catedrala Sf. Arhanghel Mihai (1850), muzeu. Câmpia Moldovei de Sud se remarcă prin ape minerale (Congaz, Comrat,Vulcăneşti), iazuri, lacul şi rezervaţia ornitologică Belet, fond piscicol şi de vânătoare(toate în Valea Prutului), podgorii renumite: Tarcalia, Ciadâr-Lunga, biserici, casememoriale, monument comemorativ (Vulcăneşti), muzee locale (Besalma, Comrat,Sălcuţa, Etulia, Valea Perjei, Cainari), fortificaţii romane – Valul lui Traian(Vulcăneşti). Localităţi turistice: Comrat şi Congaz. Bazinul Inferior al Nistrului dispune mai mult de ape minerale (Varniţa), păduri(Tiraspol, Tighina), pescăria Gura Bâcului, podgorii (Bulboca), biserici, monumente dearhitectură (Tiraspol, Tighina), muzee locale, case memoriale, cetatea lui Ştefan cel Mare dela Tighina (azi depozit de armament). Localităţi turistice: Tiraspol, Tighina, Grigoriopol.

9.1.6. Europa Estică Se desfăşoară de la Nistru până în Munţii Ural, circa 2.400 km şi de la Marea Albăpână în Caucaz, pe aproape 2.600 km. Cuprinde un relief variat de câmpii, podişuri şidealuri colinare cu peisaje diverse şi ţări cu o cultură slavă: Rusia, Ukraina şi Belarus. Rusia. Aşezată pe două continente Europa Estică şi Asia, Rusia are cea mai marevarietate morfologică, peisagistică şi climatică şi bioclimatică; dispune de un potenţial turistic

273

Universitatea SPIRU HARET

Page 31: Regionarea turistica

de mare diversitate ca structură, complexitate şi valoare pentru turism, partea europeanăconcentrând cea mai mare parte dintre atracţiile turistice, cu precădere, cultural-istorice. Rusia Europeană concentrează valorile turistice în cinci areale turistice reprezentative. Moscova cuprinde partea centrală cu peisaje colinare şi de câmpie, fluvii şi canaleşi importante centre turistice. Moskova (Moskua), aşezată pe râul omonim, atestată în1147, capitală până în 1712 şi după 1914, cu fortificaţii de lemn de stejar, apoi din piatrăalbă în secolele XV-XVI şi în final, din cărămidă roşie: Kremlinul, ansamblul arhitecturalfortificat (XII), închis cu 2,5 km de ziduri groase din cărămidă roşie, cu 20 de turnuri şipatru porţi, cuprinde palatele (Granovitaia, XV-XVI, Senatului, XVIII, Teremnoi Dvoreţ,XVII, Palatul Mare al Kremlinului (XIX) cu muzee, Palatul Congreselor, 1961); bisericişi catedrale cu comori de icoane, fresce, picturi de valoare mondială: Uspenski Sobor,XV, Sf. Mihail, XV, necropola ţarilor; Blagovescenski cu picturi de Rubliov, XVI;Catedrala Pakrovschi-Vasili Blajennâi, XVI, cu cele 9 turle; Arhangelsk, XIX etc.;muzee, circa 58: Galeriile de Stat Tretiakov, Galeriile de Artă Plastică „Puşkin”, Galeriilede Artă Veche „A. Rubliov”, muzeele Kremlinului etc., Andronnikov – muzeu de artăpopulară; Navodovici, Smolenski (XVII) etc. Turnul Televiziunii, Casa Romanov XVI,palate în stil neoclasic, Complexul universitar Lomonosov etc. Smolensk pe Nipru, oraşvechi cu monumente şi edificii arhitecturale, biserici, Suzdal (1021), renumit prin celepeste 50 de biserici albe din secolele XIII-XVIII, Tula pe râul Upa, Tambov, Voronejcu biserici, muzee, arhitectură cazahă, Roazan pe Oka, cu casa memorială „I.P.Pavlov”,biserici, Kaluga pe Oka cu instrumente muzicale etc. Volga se circumscrie fluviului Volga cu o înşiruire de lacuri imense şi amenajatepentru turism şi agrement, cu oraşe străvechi, capitale de cnezate: Saratov, Iaroslav(1061), Vladimir, Ţariţin (Volgograd), Smara (Kuibâşev), cu clădirile de epocă,biserici, catedrale, muzee, castele. Kazan – oraş medieval, capitala R.A.Tătare, fostăreşedinţă a hanilor de pe Volga, cu clădiri de epocă, templu grecesc – Pantheonul de peVolga, azi universitate; Gorki (Nijni Novgorod), Kalinin (Tver), oraşe vechi, cu clădiride epocă, biserici, catedrale, muzee (Palatul Ekaterinei a II-a la Kalinin). Litoralul Baltic se suprapune câmpiei şi litoralului baltic cu lacuri glaciare demare frumuseţe, unele amenajate pentru agrement şi turism: Ladoga, Onega (cu oraşulPetrozavodsk). Sankt Petersburg, cel mai mare oraş nordic, „Veneţia Nordului”, peNeva, la golful Finic, oraşul „nopţilor polare”, circa 500 poduri leagă insulele din golf cunumeroasele obiective turistice. Întemeiat de Petre cel Mare în 1703, fortăreaţaPetropavlovsk devine capitală între 1712-1914 sub denumirea actuală; oraşul deţine unimens tezaur cultural: Palatul de Iarnă, baroc-reşedinţă a ţarilor, acum Muzeul

274

Universitatea SPIRU HARET

Page 32: Regionarea turistica

Penati, 44 km, conac-muzeu al pictorului rus Ilia Repin (pânza „Edecarii de pe Volga”);Novgorod, cu vechi catedrale (Sf. Sofia, 1045-1050), mânăstiri, biserici, ziduri de cetate,turnuri, sala tronului (XVI), monumentul „Milenarul Rusiei”; Kaliningrad-Königsberg,la Marea Baltică, cu Domul (XIV), clădiri de epocă, biserici, catedrale (XIII), Castel(XIII), muzee. Pe Litoralul Mărilor Albă şi Barentz, cu golfuri-estuare, peisaje glaciare, insulare,de coline morenaice, aurore boreale, atrag atenţia oraşele Murmansk – port în PeninsulaKola, la 700 latitudine nordică cu fiorduri şi peisaj polar şi Arhangelsk – port la MareaAlbă, care intră în circuitul polar (inclusiv turistic) până la Vladivostok în Pacific. Litoralul Caspic şi al Mării Negre, cu peisaje pitoreşti de litoral cu plaje, faleze,coline, câmpii. Pe litoralul Mării Negre se remarcă staţiunile de litoral şi balneare,deosebit de pitoreşti şi cu echipamente turistice moderne: Novorossik, Anapa, Tuapse şiîndeosebi Soci, iar la Marea Azov, Primorsko Actharsk. La Marea Caspică se întâlnescstaţiunile Derbenţ şi Mahacikala, precum şi oraşul Astrahan în Delta Volgăi, iar pecontinent oraşele Krasnodar, Stravopol, Petigorsk, Rostov pe Don cu importanţă prinvalorile medievale pe care la deţin. Munţii Ural, cu peisaje variate şi de mare frumuseţe (polare, de tundră, glaciare,carstice, vulcanice, stepice, de litoral), conferă arealului valenţe turistice atât vara, cât şiiarna. Oraşele de aici deţin şi interesante monumente de arhitectură: clădiri de epocă,palate, castele, biserici, catedrale, muzee, parcuri ca în Ekaterinburg (Sverdlovsk), Ufa– capitala Başkiriei, Orenburg, Magnitogorsk etc. Rusia siberiană cuprinde partea asiatică a Rusiei cu atracţii turistice de marevaloare, de la peisaje la varietatea de specii cinegetice. Siberia Vestică dintre Munţii Ural şi Fluviul Enisei, cu peisaje polare, de tundră,taiga şi mlaştină, prezintă interes prin oraşele: Novosibirsk – centru economic, cultural şiştiinţific, iluminat de „aurorele boreale”, cu teatre, galerii de artă, muzee; Omsk,Tobolsk, Tomsk (cu clădiri din secolele XVIII-XIX, universitate (1888), biserici,muzee), puncte de acces în taigaua siberiană. Siberia Centrală, cuprinsă între fluviile Enisei şi Lena, dispune de variate peisajemontane, de podiş, câmpie maritimă arctică, hidrocentrale şi lacuri uriaşe (Angara,Enisei), râuri cu cascade, lacuri naturale (celebrul Baikal), Parcul Naţional Barguzin(tigrul siberian, foca baicaliană, cerbul Sika etc.) şi centre urbane de interes turistic:Irkutsk pe Angara, Krasnoiarsk pe Enisei, Cerembova, Iakutsk pe Lena, Norilsk etc.Drumul maritim de nord (Murmansk-Vladivostok) a înviorat navigaţia pe fluviile Eniseişi Lena, iar porturile de la gurile lor, Ust-Port, Nordvik, au fost reactivate, inclusiv pentruturism. Siberia Estică (Extremul Orient Rusesc) de la fluviul Lena până la Oceanul Pacific,areal predominant muntos cu îngheţuri persistente, litoral arctic, tundră şi taiga, fondcinegetic variat şi cu blană scumpă, parcuri, peisaje vulcanice, lacuri glaciare etc.

275

Universitatea SPIRU HARET

Page 33: Regionarea turistica

Pe continent, oraşele Vladivostok – bază a flotei de baleniere şi pentru vânătoarede animale cu blănuri scumpe şi Habarovsk – port pe fluviul Amur – sunt şi centreturistice. Ukraina, cu ieşire la Marea Caspică şi Marea Azov, are un relief predominant decâmpie (Nipru, Doneţ, Pontică), de podiş şi montan, carpatic în vest şi nord-vest. În turis-mul ukrainean se impun câteva areale, cu atracţii naturale şi îndeosebi, cultural-istorice. Peninsula Crimeea se înscrie cu peisaje pitoreşti, de munţi calcaroşi şi vulcanici,de litoral maritim cu plaje stâncoase sau nisipoase, faleze, abrupturi, lacuri sărate, izvoarecarstice, ceea ce a permis amenajarea unor staţiuni turistice de interes european: Yalta cuplaje frumoase, amenajate, vegetaţie luxuriantă, grădini botanice (Nikitski) şi parcuri,castelele (Vorontov, în stil maur şi „Cuibul Rândunicii”), promenadă, ape minerale,muzee şi dotări turistice de mare modernitate; Alupka, plajă, palat-muzeu, parcdendrologic; Alusta; Eupatoria; Feodosia; Livadia (pe vatra unei cetăţi antice,VI î.Hr.); Sevastopol, port maritim, oraş-staţiune, fostă colonie greacă, monumenteistorice, biserici, muzee, parcuri; Kerci port, staţiune, clădiri medievale, muzee, bisericietc. Simferopol oraş-staţiune cu clădiri de epocă, catedrală, muzee, plajă frumoasă. Litoralul Mării Negre prezintă oraşe de mare importanţă turistică şi cu amenajăride litoral de interes european ca: Odessa, renumit prin plajele însorite, faleze pitoreşti,promenade şi alei cu castani, monumente de arhitectură, muzee, catedrale, biserici;Nicolaev şi Herson, oraşe porturi, monumente de arhitectură, catedrale, plaje bineamenajate. Pe litoralul sud-vestic, cu numeroase limane fluvio-maritime cu nămolsapropelic terapeutic, se află staţiunile Sergheevca, Zatoka, Primorskoe şi Lebedevkaiar pe braţul Chilia al Dunării, în partea de nord a Deltei Dunării, oraşele Vâlcovo(centrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării din partea Ucrainei), Kilia şi Ismail. Pe malul drept al Nistrului se găseşte una din cele mai puternice cetăţi medievale aMoldovei secolelor XIV-XV – Cetatea Albă, care făcea parte dintre fortificaţiilemuşatine ce străjuiau hotarul ţării: Hotin, Soroca şi Tighina. Cetatea Albă, coloniegrecească în secolul VI î.Hr. Tyras, atestată documentar în secolul X, a fost cucerită detătari, genovezi, moldoveni şi în 1484 de turci, care au denumit-o Akkerman, iar în 1812a fost anexată, împreună cu Basarabia, de ruşi, revenind la România între 1918-1940; înprezent, aparţine Ukrainei. Cetatea restaurată, prin amploarea şi arhitectura sa aratăimportanţa militară şi comercială pe care a avut-o de-a lungul timpului. Ukraina Central-Estică se impune prin centrele turistice: Kiev, capitala ţării, oraşmedieval, unde în anul 988 a avut loc creştinarea slavilor în apele Niprului (ColoniaVladimir); în sec. X-XI devine capitala Rusiei Kievene. Se mai păstrează zidurile Cetăţii„Poarta de Aur”, sec. X, Catedrala Sf. Sofia (XI), cu cele 13 cupole placate în aur,Mânăstirea Laura Pecersky (X), palatele, alături de muzeele şi oraşul „Grădinilor” cu

276

Universitatea SPIRU HARET

Page 34: Regionarea turistica

Universitatea (1661), Catedrala Armenească (XIV-XV), clădirile în stil baroc, muzee, parcurişi grădini. Belarus. Situată în bazinul fluviului Nipru Superior într-un peisaj de câmpiecolinară morenaică, are numeroase lacuri glaciare, păduri mixte şi o faună de interesvânătoresc: elan, căprior, urs, lup. Interes turistic prezintă prin câteva oraşe: Minsk,amintit în documente în 1067, iar, mai târziu, devine capitala cnezatului Minsk, care are oistorie frământată până în 1769, când intră în componenţa Rusiei. Ca republică, Belarusdevine în 1992, după dezmembrarea U.R.S.S. Are obiective culturale medievale, clădiride epocă, ruine de cetăţi, turnuri, biserici gotice şi baroce, muzee, care se alătură centrelorGomel şi Vitebsk oraşe cu multe clădiri arhitectonice, biserici, catedrale, muzee.

9.2. Asia

Asia este cel mai mare continent al Globului (44.407.000 kmp), se înscrie cu omare complexitate geologică şi de relief şi cu contraste climatice izbitoare, care sereflectă în varietatea peisagistică şi biogeografică şi în valenţe turistice dintre cele maioriginale. Continent cu o străveche locuire şi civilizaţie se remarcă prin vestigii ale celor maistrălucite culturi şi realizări ştiinţifice intrate în istoria universală, unele transmise până lanoi. Este vorba de civilizaţiile mesopotamiană, ebraică, persană, indiană, chineză,armeană, ebraică etc. Prin extinderea sa, configuraţia şi diversitatea cadrului natural şi îndeosebimulţimea popoarelor şi a etniilor, fiecare cu istoria, civilizaţia şi cultura lor, Asia oferă omare varietate de atracţii turistice naturale, de obiective cultural-istorice sau vestigii aleştiinţei, unele de valoare universală. Se pot individualiza, astfel, mai multe regiuni, subregiuni şi areale turistice.Regiunile turistice sunt: Asia Central-Estică, Asia de Sud-Est, Asia de Sud, Asia Central-Vestică şi Asia Sud-Vestică.

9.2.1. Asia Central-Estică

Cuprinde o vastă întindere continentală, dar şi oceanică, cu peisaje alpine, cugheţari şi tundră, de deşert şi semideşert, subtropicale, musonice şi oceanice. Aici s-audezvoltat şi individualizat culturi şi civilizaţii milenare, specifice ţărilor din acest spaţiu,continental şi insular.

9.2.1.1. Asia Central-Estică Continentală

China, ţară montană, în sud-vest, (Podişul Tibet de peste 4.400 m), MunţiiHimalaia (8. 848 m în vf. Everest), cu platouri şi munţi mai joşi în partea centrală şicâmpii ce se termină cu ţărmuri marcate de golfuri şi plaje şi delimitate de numeroaseinsule către est; se înscrie cu un relief foarte divers, de la cel alpin şi glaciar, la celdeşertic, carstic şi löessic sau de câmpie şi litoral; mozaicul de climate determină o marevarietate peisagistică şi biogeografică. Ţară străveche – de peste 4 milenii, cu oformaţiune statală încă din secolul al XVI-lea î.Hr. – a cunoscut o dezvoltare a unorculturi şi civilizaţii strălucitoare, care a dăinuit până astăzi prin monumente, temple, 277

Universitatea SPIRU HARET

Page 35: Regionarea turistica

pagode şi palate (realizate la început din lemn, apoi din cărămizi şi piatră), saufermecătoare grădini şi parcuri, fie prin realizările tehnice uimitoare ca Marele Zid sauMarele Canal. China de Nord şi Nord-Est, o regiune de munţi, depresiuni, podişuri şi câmpii dre-nate de fluviile Huang Ho şi Sungari, este considerată leagănul civilizaţiei şi al naţiuniichineze. Aici se află cele două mari realizări ale antichităţii: Marele Zid (mil. III î.Hr. şireconstruit ulterior pe cca 6.700 km) şi Marele Canal (Beijing - Yangzhou, de peste2.400 de ani şi lung de 1.794 km) şi alte monumente, statui ale lui Buddha, templeadăpostite în peşteri sau terestre, sanctuare sau alte valori turistice naturale sau culturale.Centre turistice: Beijing (Pekin), cu vechime de 3.000 de ani, capitală din 1271, marecentru economic şi cultural cu celebre monumente: Palatul Imperial, Palatul de Vară,Palatul Armoniei, Pagoda Albă, Templul Cerului, Templul Norilor Albaştri etc. aflate înoraşul interior, alte pagode, temple, în oraşul exterior (XVI) şi clădiri moderne,universitate, centre comerciale în oraşul modern; Tian-Jin cu temple (72), pagode (13),pavilioane de peste 1000 de ani; Chengde parcuri, temple, ape termale; Qufu locul denaştere al filozofului Confucius, cu marele Palat. În Podişul de Löess şi Podişul Ordos seaflă numeroase grote cu sculpturi antice, statui cu Buddha (53 de peşteri cu 51 de statui)în apropiere de Datong şi Yaodong. Xian (2000 de ani, în peştera-muzeu se află cele6.000 de soldaţi-statuete de teracotă) şi Lanzou, etape în Drumul Mătăsii; Louyang,veche capitală cu grotele Longmen (40 de pagode cu peste 100.000 de statui Buddha).În nord-estul Chinei se află interesante oraşe turistice precum: Shenyang, Dalian,Harbin, Changchun, cu numeroase edificii medievale, palate, pagode şi temple,încadrate de peisaje dintre cele mai pitoreşti, grădini şi parcuri. China Central-Estică are un peisaj divers, de litoral cu faleze şi plaje, de câmpiebrăzdată de o reţea densă de canale ce susţin o agricultură intensivă, de podiş carstic şiarie montană joasă. Numeroase oraşe se impun prin temple, pagode, palate, centreartizanale, parcuri şi grădini care dau farmecul acestora şi îmbogăţesc atracţiile naturalede mare pitoresc. Shanghai, metropolă industrială şi comercială cu bogat fond cultural:Grădina Yuyuan, statui şi temple (Buddha în jad), chioşcuri cu arhitectură medievală,clădiri moderne – zgârie nori – Turnul de Telecomunicaţie (celebru în Asia Estică);Hangzhou, vechi de peste 1000 de ani (Pagoda celor şase statui din cărămidă smălţuită şicu mătasea renumită în lume); Nanjing cu impunătorul zid de 33,4 km lungime, marelepod peste Yangtze, palate, temple etc.; Suzhon, de peste 3000 de ani, azi oraşulgrădinilor, broderii, satinului, sculpturii în jad alb şi verde; Wuxi, pe malul lacului Taihu,cel mai fermecător oraş; Yangzhou pe Marele Canal, cu croaziere de lux;

278

Universitatea SPIRU HARET

Page 36: Regionarea turistica

etc. Către nord-vest, peste munţii de peste 6.000 m apar Deşertul Gobi, DepresiuneaTarim cu deşertul Takka-Makan şi alte arii deşertice. Importantă este DepresiuneaTurfan (200 km/70 km lăţime), cu dune, lacuri sărate, soluri nisipoase, culturi debumbac şi viţă de vie (irigate), străbătută de caravanele Drumului Mătăsii acum 2100 deani, de unde se dirijau spre Alma-Ata (Kazahstan) sau spre Fergana şi apoi spre Persia şiMediterana. Vechile cetăţi antice sunt azi ruine scoase de sub nisipuri. Taiwan (Formosa), insulă în Oceanul Pacific, cu un relief montan vulcanic, peisajetropicale de pădure şi cu întinse plaje, palate şi muzee, biserici. Centre turistice: Taibe,capitala, Tainan, Taiznoug, Gaoxiong. Hong-Kong – oraş cu un peisaj tropical umed şi exotic cu plaje şi golfuri pitoreşti,o aglomerare de zgârie-nori, hoteluri, baruri şi restaurante luxoase, palate plutitoare, plajeşi cazinouri, pieţe, bazaruri, grădini, pagode, temple (Man Mo), tunel de legătură cucontinentul etc. Centre turistice: Victoria pe insulă, capitală şi Kowloon. Macao – o insulă cu peisaj exotic, cu plaje şi hoteluri de lux, centre comerciale şide agrement, muzee, temple şi pagode. Mongolia are un relief montan în partea central-vestică (Munţii Altaiul Mongol,4.356 m, Hangai, 4.031 m şi Hentei), cu peisaje alpine, gheţari, păşuni şi tundră şiDepresiunea Lacurilor, semideşertică, un podiş carstic în bazinul râului Selenga în nord şiDeşertul Gobi, pietros şi arid către est. Ulan Bator, oraş-capitală, fondat în 1639 la circa1.300 m alt. într-un cadru natural pitoresc, are muzee, palate, temple. Karkorum, oraş înplin deşert, construit de Ghenghis-Han în secolul VIII, cu ziduri, turnuri de pază, palate,mânăstirea buddhistă Erdene-Dza. Alte atracţii turistice: Munţii Hangai cu cratere,grote, Munţii Satan, Lacul Hubsugul şi Râul Tenguis cu peisaje de mare frumuseţe;Deşertul Gobi, cu munţii vulcanici şi Parcul Naţional Gobi. Coreea cuprinde peninsula omonimă şi insulele din apropiere. Are un relief variat,predominant muntos şi vulcanic (Munţii Nanghin, Taebaek Shan 1.708m), puternicfragmentat; cu lacuri, râuri cu defilee pitoreşti, praguri şi cascade, păduri de conifere şifoioase. Litoralul prezintă o câmpie cu terase ce domină plaja către vest şi cu faleze spreest. Locuită din timpuri străvechi, din secolul al X-lea a devenit un stat unitar sub dinastiaKoryö. Din anul 1948 a fost divizat în cele două state. Coreea de Nord oferă aspectepeisagistice variate şi pitoreşti, dar şi vestigii arhitectonice de valoare în centrele turisticemai importante: Phenyang, oraş milenar (1122 î.Hr.), capitala ţării, cu ziduri şi fortăreţede apărare, pavilioane, porţi, foişoare de pază, muzee, pagode, palate, MânăstireaEnmensa. Wonsan, oraş secular cu pavilioane, fântâni arteziene, parcuri, plaje şi falezepitoreşti. Coreea de Sud prezintă alături de pitorescul cadrului natural montan (sporturide iarnă, alpinism, drumeţie) şi de litoral cu renumite staţiuni, şi obiective cultural-istorice interesante, concentrate în câteva centre turistice: Seoul capitală, oraş

9.2.1.2. Asia Central-Estică Insulară Japonia este alcătuită dintr-un mare arhipelag de insule, cele mai importante fiind:Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu şi Rhyukyu. Condiţiile naturale sunt diverse şi

279

Universitatea SPIRU HARET

Page 37: Regionarea turistica

diferenţiate insular, ceea ce creează peisaje dintre cele mai variate şi spectaculoase:vulcanice, alpine, de platouri vulcanice, subtropicale, de câmpie litorală, de văi cucascade şi defilee, lacustre, lagunare şi de plajă, de arii protejate de uscat şi submarine etc.Cultura şi civilizaţia japoneză cunoaşte o mare originalitate, cu toate că este tributară celeichineze; „Japonia – Ţara Soarelui Răsare” - este „Ţara Crizantemelor”, a „ArbuştilorFlorali”, a „Florilor de Cireş” (Sakara), a „gheişelor” şi a „cutremurelor”, iar un altsimbol îl reprezintă Vulcanul Fuji-Yama (3.778m). Ţară industrială cu o infrastructurădintre cele mai performante pe glob, Japonia este şi o ţară turistică: pagode, temple,muzee, palate, aşezăminte culturale, edificii arhitectonice, staţiuni olimpice de iarnă şimaritime, centre turistice, parcuri naţionale etc. Hokkaido, insula nordică, beneficiază de peisaje variate şi pitoreşti date de un reliefmuntos cu vulcani activi (Asahi) şi de platouri înalte cu păduri de conifere şi foioase saucu magnolii, chiparoşi, bambuşi şi liane, ape cu praguri, cascade şi defilee, lacuri şiizvoare termale, domenii schiabile, parcuri naţionale (Shikotsu-Toya, Akan). Centreturistice: Sapporo, staţiune olimpică de iarnă (1972), expoziţii de sculptură în gheaţă,muzee, temple, pagode, palate, Nagano, staţiune olimpică de iarnă (1998), Hakodate şiOtaru – staţiuni termale. Honshu, cea mai mare insulă a Japoniei, are un cadru natural variat cu peisajevulcanice montane (vulcanii: Fuji-Yama San, al cărui con este acoperit cu zăpadă 10 lunipe an, Asma-Yama, cel mai activ de pe glob) şi de platou, culoare şi depresiuni tectonice,câmpii, ţărmuri înalte cu faleze, golfuri şi plaje, lacuri (Biwa, Towda), râuri cu cascade,izvoare termale, parcuri naţionale etc. La acestea se adaugă numeroase şi celebremonumente de artă şi istorice, tradiţii populare, dar şi edificii şi realizări ale tehniciicontemporane. Centre turistice: Tokyo, capitala ţării, oraş cunoscut din secolul XII, ca satde pescari, apoi, ca cetate şi reşedinţă a şogunilor. Este un oraş al templelor (cca 2.000),palatelor, pagodelor, parcurilor şi grădinilor cu poduri şi stânci artificiale, al clădirilormonumentale, între care amintim: Palatul Imperial (XIX), Templul Kannon (XVIII),Turnul Televiziunii (334 m), Universitatea cu parcul Ueno, Curtea Supremă cu ParculHibye etc.; Nikko, cu arhitectură deosebită (pagode roşii de 5-7 etaje); Kamakura cusatul UNESCO; Yokohama; Kyoto, oraş-muzeu, fostă capitală pe malul Lacului Biwa,1.500 temple ahintoiste, pagode, palate imperiale, muzee, sanctuare, cartierul Gyonrenumit pentru „gheişele” – fete de protocol; Nara leagănul civilizaţiei japoneze, fostăcapitală, cu temple, pagode, palate, muzee, parcuri, sărbători tradiţionale, înalta statuieBuddha din bronz (17 m, 380 t), cel mai înalt Buddha din lemn (48,7m) şi Pagoda de Aur

9.2.2. Asia Sud-Estică

Se suprapune Peninsulei Indochina şi vastului sistem insular dintre Oceanul Indian şiOceanul Pacific. Este un teritoriu continental, predominant montan cu podişuri înalte,brăzdate de fluviile Mekong, Me Nan, Salween şi Irrawady şi câmpii în cursul inferior al

280

Universitatea SPIRU HARET

Page 38: Regionarea turistica

acestora, cu păduri tropicale umede, mangrove pe litoral sau de foioase şi conifere peculmile înalte ce adăpostesc o faună variată de elefanţi, tigri, pantere, jaguari, rinoceri,antilope etc. Insulele sunt muntoase, vulcanice, cu peisaje şi obiective culturale specificecivilizaţiei sud asiatice.9.2.2.1. Asia Sud-Estică Continentală

Asia Sud-Estică Continentală cuprinde Peninsula Indochina şi arhipelagurileinsulare limitrofe. Myanmar (Birmania) îmbină peisaje montane cu păduri temperate şi tropicale, depodiş cu savană şi de câmpie şi litoral cu mangrove. Ţară cu străveche civilizaţie, cu oarhitectură şi sculptură rafinată, ce se impune prin frumuseţea templelor, palatelor şipagodelor. Pagan, vechea capitală cu peste 2.000 de pagode (pe 30 kmp). Rangoon(Yangon), capitală, oraş buddhist străvechi, cu palate, pagode, temple. Impresioneazăpagoda Shwe Dagon (a Soarelui), aurită, ce tronează din secolul VI î.Hr. dealulElefanţilor: 330 de turle, principala are 120 m înălţime (s-au folosit 25 t aur, 100 t argint,iar clopotul de bronz are 25 t); Mandalay, fostă capitală are sute de pagode de marefrumuseţe, palate, temple cu peste 729 de plăci de marmură cu inscripţii sacre. Thailanda (Siam), în partea centrală a Indochinei, cu ieşire la mare, are un peisajpitoresc, de păduri tropicale şi montane în vest, de savană în Podişul Khorat din est şinord şi de câmpie în partea centrală; fluviile Me Nam şi Mekong ca şi numeroase lacuriîmbogăţesc peisajul alături de miile de temple buddhiste (peste 20.000) şi pagodestrălucitoare multicolore (cca 35.000). Bangkok, oraş-port pe Me Nam, capitală din1762, cu peste 300 de temple şi pagode (Templul Zorilor, Templul de marmură, TemplulTrimitir cu un Buddha de 5,5 t, Pagoda aurită, Pagoda Muntelui de Aur), Marele Palatconstruit pe o insulă artificială; oraşul a fost construit în 1350 (Oraşul Îngerilor – KrungThep), azi denumit „Veneţia Orientală” cu sute de canale, cu ambarcaţiuni-locuinţe şi„locuinţe lacustre”, piaţa pe bărci, atracţii turistice originale; în apropiere: Muzeul în aerliber cu tradiţiile străvechi de peste 2000 de ani ale poporului. Chiang-Mai, oraş altrandafirilor, pagode, temple, palate, necropolă regală; Lamfrun, fostă capitală, temple,palate; Nakorn Pathom Rajburi, 48 km de capitală, cea mai veche aşezare din anul50 î.Hr., centrul buddhismului (Templul Phra Pathom, cel mai mare din lume); Aynthia,fostă capitală. Pe fluviul Mekong cu peisaje pitoreşti, se află staţiunile de agrementluxoase: Bang Saem, Pattagu, La Paknam şi Suang Wang Kaev – staţiuni turistice cuplaje, cascade, faleze etc. Sunt şi alte atracţii deosebite: Templul din Angkor (la graniţacu Cambodgia); arborele Marele Banyan cu o coroană de 5.000 mp, iar la PhanongRung se află un complex de temple din secolul XII; spre Malaysia sunt centre turisticepitoreşti şi insule de mare atracţie: Pagua, Hua Hin, Hood Yei. Malaysia ocupă Peninsula Malacca şi insulele pitoreşti Sarawak şi Sabah şiprezintă peisaje montane variate cu păduri tropicale şi de câmpii litorale joase cumangrove, culturi de arbore de cauciuc şi plaje. Malaysia oferă atracţii turistice diverse şide mare originalitate: păduri luxuriante cu numeroase specii de plante şi animale, peisajeinedite, insule şi plaje cu nisipuri fine, temple, pagode şi palate, tradiţii folclorice şietnografice etc. Kuala - Lumpur, oraş în SV peninsulei, într-un peisaj pitoresc,

281

Universitatea SPIRU HARET

Page 39: Regionarea turistica

clădiri zgârie-nori (Petronas Twin Towers, 500 m înălţime, blocuri unite prin PodulSuspendat lung de 57 m); Malacca cu arhitectură europeană, islamică, hindusă şichineză: palate, temple, pagode, mausolee, biserici, moschei etc. Alte centre atât înpeninsulă, cât şi în insule atrag numeroşi turişti: Perlis (fostă reşedinţă regală), Kedar şiInsula Langkawi cu plaje şi hoteluri luxoase. Penang (plaje, temple, palate, moschei).Perak (temple, grădini japoneze, moschei) şi staţiunea montană Bukit Larut saulocalităţile Selan Gor, Pobang, Sarawar. Laos cu un relief de podiş şi munte, cu roci calcaroase şi bazaltice, păduri tropicaleşi savană, fluviul Mekong cu impunătorul canion Kemmarat (150 km) nu prezintă mareinteres pentru turism din lipsa căilor de comunicaţie, iar templele, pagodele, palatele,mărturie a unei străvechi civilizaţii au fost distruse de războaie. Vientiane oraş–port peMekong, capitală, cu 24 de temple, pagode, palate; Luang-Prabang, oraş-port peMekong, întemeiat în secolul al XIV-lea, centru comercial şi turistic cu monumente reli-gioase, sanctuare şi palate; Savanna Khet şi Pakee, importante centre turistice în sudulţării. Kampuchia (Cambodgia) cu un peisaj puţin variat de câmpie, litoral cu plaje şimlaştini şi mai puţin de podiş şi montan, cu păduri tropicale şi savane, lacuri etc.Vestigiile culturilor străvechi se mai menţin în câteva centre. În apropiere de oraşul SiemReap se află vechea capitală regală Angkor Tow (secolele IX-XIII) cu vestitul templuAngkor Vat. Templul a fost ridicat la sfârşitul secolului al XII-lea şi începutul secoluluial XIII-lea, în mijlocul unui complex cu 100 de construcţii pe 200 ha, cu turnuri, terase,bazoreliefuri, templul Bayon etc. Phnom Penh oraş–port pe Mekong, capitală a ţării, custrălucitoare temple, pagode, muzee, palate, mausolee. Vietnam ocupă o fâşie de ţărm lungă de 2.500 km, cu peisaje montane şi de podişîn nord şi centru, de câmpie litorală şi de câmpie, cu delta fluviului Mekong. Locuit dinsecolul III î.Hr., aici s-a dezvoltat o civilizaţie înfloritoare, distrusă în războaie. Hanoi,port pe fluviul Hon Ha, capitală, deţine numeroase temple (Van Nien, secolul al XV-lea),pagode (Marele Buddha, XI), pavilioane, palate, mausolee. Ho Si Min, fostul Hue, fostăcapitală; Nha Trang staţiune turistică; Saigon, oraş turistic tradiţional.

9.2.2.2. Asia Sud-Estică Insulară

Singapore este pe o insulă (oraş şi stat omonim) cu un peisaj deluros în centru şi deţărm jos mlăştinos sau cu golfuri mici, cuprinde şi alte 40 de insule mai mici, oraşul fiindlegat de peninsulă printr-o cale ferată şi o şosea. Singapore (Pura-Singra = „OraşulLeului” în sanscrită) este un caleidoscop de obiceiuri, de rase, culturi, dialecte şi religii,cu temple, moschei, biserici, statui, palate, parcuri şi grădini. Impresionează Templul „SriMariamman”, grădinile „Haw Park Willa”, parcul chinezesc „Balsamul Tigrului”,Muzeul „Casa Jadului”; insula Sentosa - staţiune maritimă cu Muzeul subacvatic, Parculcu fluturi; sunt şi alte temple, pagode, muzee, monumente, clădiri de epocă şi numeroaseparcuri şi grădini. Indonezia – stat format din peste 13.600 de insule vulcanice, coraligene cu falezesau plaje, cu păduri ecuatoriale, savane şi mlaştini cu mangrove, se impune prin peisajeexotice, vegetaţie luxuriantă, plaje moderne, oraşe multicolore, temple fabuloase, străjuitede conuri vulcanice, comori etnofolclorice, habitatul specific pe apă sau în junglă etc.

282

Universitatea SPIRU HARET

Page 40: Regionarea turistica

Insula Jawa, insulă vulcanică (peste 300 de vulcani din care 36 sunt activi) cu peisajetropicale, vulcanice sau marine, cu valori culturale reprezentative. Djakarta, oraşîntemeiat în 1527, azi capitală, impresionează prin arhitectura veche şi modernă cu clădiriministeriale, Palatul Prezidenţial, biserici, temple, pagode, palate, fortăreţe, bazaruri,muzee. Bogor, ridicat de olandezi în 1745, renumit prin grădina botanică (1817), cumuzee şi biblioteci, temple, pagode. Bandung, centru comercial şi cultural; Yogyakarta,centru religios şi politic al ţării în apropierea căruia se află renumitul Borobudur(boro = „mânăstire”; budur = „deal”) unul dintre cele mai mari temple din lume, ridicatîntre anii 750-850, capodoperă a culturii japoneze, alcătuit din 5 milioane de blocuribazaltice şi din peste 400 statui Buddha. Surabaya, oraş–port, muzee, bazaruri, vestigiiistorice, Grădină zoologică (5.000 de specii); Surakar cu palate, muzee. ParculNaţional Idah în care se reconstituie la scară „Indonezia cu cele 27 de regiuni”. InsulaSumatra înconjurată de numeroase insuliţe are un relief vulcanic accidentat, dar şiplatouri vulcanice şi câmpii litorale cu peisaje vulcanice. Medan, oraş–port cu palate,moschei, temple. Palembang, port important, construit pe piloni. Insula Nias – bazinulcivilizaţiei megalitice; alte centre turistice: Braotengi, Bukittingi, Batang, Palupuh(centru florar – cea mai mare floare din lume - „Raffloria Acnoldi” - cu coroana de 1 mîn diametru şi cântăreşte 7 kg). Insula Kalimantan (partea sudică a insulei), cu relief deplatouri cu peisaje spectaculoase, mlaştini; habitatul insular cu case pe „piloni” înmijlocul unor mlaştini, ca în oraşul Balikapan. Samarinda, oraş renumit prin faimosulpalat al sultanului. Insula Bali din Sondele Mici, numită „Insula Paradisului” prinpeisajele tropicale şi vulcanice cu palmieri şi flori uriaşe, arta originală (sculptură, pictură,dans, ceremonii închinate zeilor). Dispune de staţiuni maritime cu plaje şi hoteluri de lux,pavilioane plutitoare, sate fortificate, temple, pagode, mânăstiri buddhiste, parcuri cubroaşte ţestoase uriaşe. Denspar, capitala insulei, muzeu de artă balineză; Sanur –staţiune maritimă, muzeul pictorului Le Mayers, Kuta – staţiune maritimă. Filipine, ca stat, reprezintă un grup de insule muntoase vulcanice sau coraligene,câmpii litorale cu peisaje tropicale şi de savană; pădurile cuprind peste 2.500 de speciiîntre care esenţe scumpe (mahon, tek, bambus) şi peste 900 de varietăţi de orhidee (InsulaOrhideelor). Manilla oraş–port fondat de spanioli în 1571, capitală, deţine muzee, teatre,universităţi, monumente religioase. Cebu, cel mai vechi oraş, loc de naştere alcreştinităţii în Filipine, faimos prin plajele sale şi locurile de plonjări în mare. Davao, celmai mare oraş din insula Mindanao. Quezon, fostă capitală cu monumente istorice şi deartă, temple şi pagode, muzee.

9.2.3. Asia de Sud

Cuprinde Peninsula Industan, cu insulele apropiate şi aria continentală limitrofă.Prezintă un cadru natural variat: muntos, de podiş şi de deşert şi de câmpie, precum şivestigiile unor culturi şi civilizaţii multimilenare.9.2.3.1. Asia de Sud Continentală

India are un relief foarte variat, de la Munţii Himalaya (7.817 m) şi Karakorum(8.611 m) cu peisaje alpine, gheţari, lacuri glaciare, creste şi văi glaciare, tundră, păduride conifere şi foioase, la Câmpia Indo-Gangetică şi Deşertul Tharr în partea continentală 283

Universitatea SPIRU HARET

Page 41: Regionarea turistica

şi Podişul Dekkan mărginit de Munţii Gaţii de Vest (1.892 m) şi de Est (1.680 m) şicâmpiile litorale şi lagunare Malabar şi Koormandel în peninsulă. Condiţiile naturaledetermină peisaje dintre cele mai atrăgătoare şi variate. Teritoriul locuit din mileniile 4-3 î.Hr., India este ţara artei şi civilizaţiei milenarelegată de buddhism şi brahmanism, cu influenţe persane şi elene, chineze etc. şi mai apoi,europeană; de la monumentele funerare (stupa) sub formă de tumuli (secolul II-I î.Hr.),s-a trecut la templele rupestre ale secolul III î.Hr. – X d. Hr., celebre fiind cele de laKarla, Ajanta (29 de temple şi mânăstiri, secolul II-VII), Ellora (34 de temple şimânăstiri, din secolul V-X, pe 2 kmp) şi apoi la templele în aer liber, unele adevărateorăşele religioase ca: Tajcre, Vimala Daha, Sîrnar în Junagadh. S-au construit palateşi mausolee capodopere ale arhitecturii indiene ca Palatul Man Mundir şi MausoleulTaj-Mahal (secolul XVII-lea) din Agra, iar sculptura greco-buddhistă şi pictura muralăşi miniatura (XVII-XIX) au fost înfloritoare. India de Nord-Vest ce se impune prin peisajele alpine cu gheţari, relief şi lacuriglaciare, văile cu cascade şi defilee (Defileul Indusului), peisaje de câmpie şi de deşert cudune de nisip, este unul din leagănele istoriei indiene, cu civilizaţie înfloritoare aflată aziîn centre renumite, ca: Delhi, oraş fondat în secolul I î.Hr., capitală antică a marilormoguli şi a Indiei moderne, se evidenţiază prin palate din marmură albă, statui, moschei:Fortul Alb, Fortul Roşu (1638), Moscheea Perlelor, minaretul Kutub Minor (1226),Coloana de Fier de peste 1.500 de ani, strada comercială Chandi; New-Delhi, oraşmodern, fondat în 1911, capitala ţării, cu sediile administrative, muzee, bulevardepitoreşti, parcuri, fântâni arteziene; Zaipur „Oraşul Roz”, la sud de New Delhi cu palate,grădini, galerii de artă, bazaruri, monumente. Provincia Kaşmir, situată la 1.600 maltitudine, impresionează prin peisajele montane şi alpine, tradiţiile folclorice şi artizanale(covoare), oraşe-staţiuni de iarnă, vestigii istorice. Se remarcă Sringar, oraşul-staţiune cupârtie de schi, terenuri de sport, monumente istorice, valoroase; Chandigorh, oraşmodern, cu numeroase parcuri, grădini şi panorame frumoase; Lacul Dhal cu faimoaselehoteluri plutitoare. Staţiuni montane în Himalaya: Smila (2.200 m alt.) şi Darjeeling. India de Nord cu Fluviul Gange, Câmpia şi Delta Ghange-Brahmaputra, este lea-gănul civilizaţiei antice cu regatele înfloritoare Maghada, Maurya (secolul IV-V d.Hr.,brahmanism), ale căror vestigii se mai păstrează în câteva centre istorice: Patna, celebracapitală Patalyputra a regatului Maurya şi Agra cu un imens parc, palate şi moscheicelebre, Mausoleul Taj-Mahal etc.; Benares, anticul Varanasi, capitala religioasă aIndiei şi a hinduismului cu sute de temple, moschei, palate din marmură roşie; Kanpuroraş me-dieval, centru religios cu temple, moschei, palate, parcuri şi grădini cu fântâniarteziene. Templul hindus Madurai este o bijuterie arhitectonică. În delta Gangelui, mlăştinoasă cu multe braţe, canale şi habitate deltaice specifice,

284

Universitatea SPIRU HARET

Page 42: Regionarea turistica

În partea de Vest a Indiei, la Golful Arabic, cu un areal mlăştinos către ocean şideşertic în nord, se află oraşele Ahmadabad (Amdabad) – centru medieval, cu moschei,temple, mausolee, palate, muzee, clădiri monumentale; Vadodara; Surat; Vdaipur etc. India peninsulară etalează peisaje de mare atracţie şi variate centre turisticeimportante. Amintim printre altele: Mumbay (Bombay), oraş medieval, situat pe oinsulă la Marea Arabiei, cosmopolit, cu numeroase edificii istorice, temple, moschei,palate, grădini etc. Poona (Puna) şi Sholapur cu vestigii istorice interesante. În parteacentrală a podişului se află centrele turistice: Vjiain (secolul IV-V), Nagpur (centrucomercial), Bhubaneswar cu sute de temple hinduse; Orissa cu temple rupestre, palate;Hyderbad (Haiderabad), centru musulman cu moscheea uriaşă Mecca Masjid, muzeulSolar, palate, temple, grădini. Bangalore cu peisaje atractive, temple, palate; Mysore(Maisur), interesant prin renumitul Palat al Maharajahului, moschei, temple, palate. Pelitoralul Coromandel, oraşul Madras renumit prin plaja sa lungă (a doua din lume)străjuită de palmieri, cocotieri, peluze cu flori şi de marele bulevard „Marina”, custaţiunea „Marina”, temple, biserici, catedrale, moschei etc. Pakistan, aşezat în NV Indiei, are un peisaj variat, montan (Munţii Hindukush,7.690 m), de podiş (Podişul Beluchuistan, 3.000 m ), de câmpie şi deltă (ale fluviuluiIndus) şi Deşertul Tharr. Este o ţară a contrastelor bioclimatice şi socio-economice. Darcu o istorie şi civilizaţie, care dăinuie din mileniul III – II î.Hr. şi înfloritoare în timpulimperiilor Maurya (secolul IV-II î. Hr.), Gupta (IV-V d.Hr.), sultanatului Ghasui (XII-XIII)şi Imperiului Mogul (XVI-XIX). Civilizaţia indiană Marappa de pe valea Indusului alăsat vestigii de mare valoare istorică şi culturală la Marappe, leagănul unor străvechiculturi indiene şi pachistaneze. Centre turistice: Islamabad, modernă capitală, „OraşulIslamului”, construit în 1961; Arrck, oraş medieval cu fortificaţii, temple, moschei;Rawalpindi cu moschei, palate, mausolee, fostă capitală între 1959-1967; Lahore oraşmedieval şi comercial cu vestigii istorice mogule, palate, moschei, bazare, mausolee;Karachi, fostă capitală parcuri şi grădini, bulevarde largi. Nepal, aflat în nordul Indiei şi în inima Munţilor Himalaya, cu peisaje de marespectaculozitate şi un climat tropical, blând şi umed, este o destinaţie turistică pentrualpinism şi ascensiune în Himalaya, studierea şi recoltarea de plante medicinale sau florăendemică şi rară şi vizitarea de obiective cu valenţe culturale şi religioase. Kathmandu(Kath – lemn de leandru, mandu – templu), oraş – capitală, situat la 1.500 m, cunumeroase temple, sanctuare (circa 2.700), edificii istorice, muzee. Impresionează TempluRegal (o piramidă cu cinci etaje) şi Templu Vechi construit dintr-un singur trunchi decedru. Mustang, cu multe temple şi mănăstiri şi unde orezul se cultivă la 5.000 m alt. şise coace în câteva săptămâni; Palan, oraş dedicat lui Buddha, unic în ţară, cu hotelul

285

Universitatea SPIRU HARET

Page 43: Regionarea turistica

9.2.3.2. Asia de Sud Insulară

Sri Lanka cuprinde insula Ceylon din Oceanul Indian. Are un relief muntos,mărginit de câmpii litorale înguste, cu plaje frumoase, lagune şi pâlcuri de palmieri; îndepresiuni sunt culturi intensive de ceai şi orez. Peisajul exotic, tropical, cu vegetaţie luxuriantă şi faună de junglă se îmbină cuplajele pitoreşti şi cu renumitele recife de corali ce strălucesc în apele oceanului şi daunumele statului Sri Lanka (strălucitorul). Ţara scorţişoarei, ceaiului, lemnului preţios deabanos, teck şi mahon, se remarcă prin vestigii cu valoare turistică singaleze, buddiste,brahmane şi europene. Colombo (Kolamba), oraş-capitală întemeiat de olandezi „OraşulGrădină” este renumit prin moschei, temple, biserici, muzee, palate, teatre; KelanyaVikar, „Locurile Sfinte” pe unde a trecut Buddha în secolul VI î.Hr., oraş cu muzee,temple, universitate buddhistă, grădină botanică. Kottein – noua capitală, în construcţie.Interesante prin peisaj şi plajă sunt şi arhipegurile Lakkadive şi Andaman.

9.2.4. Asia Central-Vestică

Ocupă teritoriul dintre Marea Caspică la Vest şi Munţii Himalaya – Pamir – TianŞan – Altai, la est, cu o succesiune de peisaje dintre cele mai variate şi atractive: de lacâmpie şi deşert până la cele de podiş şi alpine cu gheţari, lacuri şi forme glaciare. Aici,din cele mai vechi timpuri, s-au făurit strălucite culturi şi civilizaţii, ale căror vestigii semai găsesc în numeroase oraşe din ţările regiunii turistice. Irigaţiile realizate în timp aufăcut ca locurile cu păşunile sărace, arse de soare şi bântuite de vânturi odinioară, să devinăimportante grânare sau întinse plantaţii de bumbac, de orez şi pepeni, viţă de vie etc. Kazahstan este aşezat în vestul Asiei Centrale, cu largă ieşire la Marea Caspică şiLacul Aral şi ocupă un teritoriu imens cu o mare varietate de relief, de la CâmpiaTuranului la podişurile Jugodjar şi Kazah, până la culmile Munţilor Tian San şi Altai, şicu peisaje diverse: de litoral, câmpie, deşert, de podiş arid şi alpin. Pentru trecutul istoric,oraşul Alma Ata (Almatu – părintele mărului) este reprezentativ; situat într-un peisajpitoresc la poalele Munţilor Alatau, adăpost pentru caravanele „Drumul Mătăsii”, oraşulrelevă monumente istorice şi de artă, muzee, Catedrala din lemn, Palatul Căsătoriilor;Talgar – oraş cu specific cazah. Uzbekistan. Aşezat în bazinul fluviilor Amur-Daria şi Sâr - Daria prezintă un reliefvariat cu peisaje deşertice (deşerturile Kâzâl - Kum şi Kara Kum), de câmpie (CâmpiaTuranului); montane şi alpine (Munţii Tian Şan şi fermecătoarea Depresiune Fergana) şivegetaţie corespunzătoare, o faună cinegetică interesantă (antilopa Saiga, leopardul, ursuletc.). „Ţara bumbacului” este multimilenară, cu înfloritoare regate (Baktria, Horezon şiSogviana), distruse de perşi, renăscute în secolul al XV-lea sub Timur Lenk, maipăstrează vestigii ale vechilor culturi. Taşkent, oraş străvechi, ce îmbină vestitelefortificaţii (Palatul Împăratului are 3 ha), palate şi temple, moschei, mausolee şi medrese(şcoli) cu arhitectura modernă a clădirilor, cu bulevarde largi, parcuri, hoteluri de lux.Samarkand, (Marakand, acum peste 2.500 de ani), oraş de mare frumuseţe, loc de popasîn „Drumul mătăsii”, împodobit cu geamii şi medrese, moschei (Bibi Hanâru), mausolee(Gur Emir, secolul al XVI-lea), minarete şi fortificaţii, Piaţa Rehgistan, o agoră orientalăcu Muzeul de Istorie, Universitatea etc. Buhara, cetate vestită în secolul al XI-lea î.Hr.,fostă capitală a Hanatului Buhara, este un centru cultural şi comercial medieval celebru în

286

Universitatea SPIRU HARET

Page 44: Regionarea turistica

artizanat (covoare, ţesături, de mătase; încrustaţii în metal), dar şi în legende (O mie şiuna de nopţi) şi vestit prin Moscheea Kalian şi minaretul său (46 m), mausoleul Ismail,bazarul Buhara. Fergana, oraş de mare pitoresc în depresiunea omonimă, adăpost pe„Drumul mătăsii” recunoscut prin moschei, minarete, palate, cetăţi, mausolee şi culturilede bumbac. Turkmenistan, cu ieşire la Marea Caspică, beneficiază de peisaje atractiveîn Munţii Kopet Dag (3.100m) şi pe Valea Euk-Kala (cu o salbă de lacuri, podgoriivestite - strugurii negrii „Kara-uria” cu cel mai mare conţinut de zahăr din lume şivinurile Erik-Kala), de deşerturi şi câmpii transformate, prin irigaţii, în lanuri de grâu şiorez, grădini cu pepeni, culturi de bumbac şi păşuni pentru oile Karakul, precum şi deţărmuri şi peninsule pitoreşti cu plaje frumoase. Aşgabat (Aşhabad), oraş-capitalăpitoresc prin arhitectura barocă şi maură şi peisajul limitrof, dispune de moschei,minarete, centre artizanale de covoare, muzeul Artelor Aplicate (cu cel mai mare covorde Aşgabat 193,5 mp şi 865 kg), Biblioteca Centrală, parcul cu vegetaţie luxuriantă.Krasnovodsk, port la Marea Caspică, oraş modern cu monumente istorice şi de artă,moschei. Nabit Dag, oraş în plin deşert, cu parcuri şi grădini frumoase, monumente deartă, moschei. Kirghizstan (Kirghizia), aşezat în aria Munţilor Tianşan, îmbină peisaje şi atracţiituristice foarte pitoreşti: alpine, cu vârfuri piramidale şi creste stâncoase, circuri şi văiglaciare, zăpezi veşnice şi gheţari, lacuri glaciare şi tectonice, râuri cu defileuri, praguri şicascade şi peisaje montane cu păduri de conifere etc. Teritoriul, locuit de peste 2000 deani de Kirghii, o populaţie nomadă renumită în creşterea oilor cu lână fină şi a cailor derasă, dar şi în cultura viţei de vie, bumbacului şi plantelor aromate, cu tradiţii istorice şiculturale străvechi. Bişkek (Frunze), oraş-capitală situat la poalele Munţilor Tian Şanîntr-un peisaj spectaculos şi la intersecţia drumurilor caravanelor comerciale, alenomazilor, oferă turiştilor atracţii interesante (clădiri de epocă şi monumente istorice,moschei, clădirile moderne ale Parlamentului şi Academiei de Ştiinţe, Muzeul naţional,Cetatea Pişpek şi numeroase parcuri cu fântâni arteziene, care îndulcesc clima aridălocală). Tadjikistan. Aşezat în centrul Asiei, este un teritoriu montan de peste 7.000 m alt.(podişul Pammir şi Munţii Altai, 7.719 m), cu creste alpine, circuri glaciare, lacuriglaciare şi cu o climă mai blândă, propice culturilor de bumbac, viţă de vie, pomifructiferi, viermi de mătase în văile adânci (Amu Daria şi Sâr Daria) şi depresiuni(Fergana), care fragmentează munţii. Duşanbe (Aneşambe), oraş-capitală înconjurat demunţi cu zăpezi permanente, are o arhitectură modernă, multe parcuri, bulevarde cuperdele verzi de arbori, monumente arhitecturale ca: moschei, biserici, clădiri

9.2.5. Transcaucazia

Regiunea turistică situată între Marea Neagră şi Marea Caspică prezintă un teritoriumontan (Munţii Caucaz) şi de podiş (Karabah) cu depresiuni interioare (Kura-Rion) şiCâmpii litorale (Kura-Arax, Len-Koran şi Rionului), precum şi vestigii ale unor culturi şicivilizaţii strălucite, aparţinând celor trei state: Armenia, Azerbadjan şi Georgia.287

Universitatea SPIRU HARET

Page 45: Regionarea turistica

Armenia este o ţară muntoasă (Munţii Caucazul Mic, vf. Ararat, 5.163 m), în carese îmbină peisajele munţilor cristalini, vulcanici şi calcaroşi cu cele de podiş şi depresiuniînalte, cu pitorescul gheţarilor şi al râurilor cu praguri, defileuri şi cascade spectaculoase(Râul Arax), fie al lacurilor de mare frumuseţe (Sevan) sau vegetaţiei variate de la tundrăla plantaţiile de citrice; are o civilizaţie trimilenară, fiind un adevărat muzeu în aer liberprin cele peste 4.000 de monumente antice, medievale sau contemporane. Se impun prinvalorile istorice şi culturale oraşele: Erevan, capitala ţării, unul dintre cele mai vechioraşe din lume (peste 3.000 de ani), îmbină arhitectura nouă, inedită şi originală cublocuri policrome din tuf vulcanic şi bazalt, bulevarde largi, cu a vechiului oraş antic şimedieval. Prezintă interes prin: vestigiile cetăţii lor Erebuni, Colina Arin-Berd cufortăreţe şi temple asiriene (782 î.Hr.), Colina Roşie – fortăreţe din secolul VII î.Hr.,muzeul Tezaurului (Matenadaranul) cu cele 11.000 de manuscrise istorice şi calendarularmeano-gregorian, galeria de Artă, Palatul Guvernamental, Aleea cu fântâni (27.509)etc. Ecimiadzin, centrul bisericii armeano-gregoriene, după adoptarea creştinismului înanul 301, cu numeroase monumente istorice, catedrala (303 e.n.), temple, biserici, palate,muzee. Zvarţnoţ cu o catedrală (secolul VII) înaltă de 49 m. Garni, fostă reşedinţă devară a ţarilor armeni, cu cetăţi, palate, biserici, templul Păgân al soarelui. Ghegard, cu omânăstire rupestră în defileul Râului Azat. Alojard, cu un complex arhitectural şimorminte funerare din secolul XI. Muntele Magat, cu renumite cetăţi şi mânăstiri(Agastin). Sevan, oraş-staţiune montană la 2.000 m pe malul lacului omonim cu sate devacanţă, plaje, grădini, biserici, mânăstiri. Dilijan, renumită staţiune balneară. Dzin, oraşîn câmpia Araratului cu ruinele palatului regal, temple, catedrale. Azerbaidjan, antica Atropatena, se înscrie cu peisaje pitoreşti alpine, vulcanice şicarstice, cu râuri, cascade, lacuri glaciare, peşteri ale Munţilor Caucazul Mare şi Mic şiPodişul Karabah, precum şi peisaje de câmpie (Câmpia Kura-Arax cu izvoare minerale şiLenkoran cu plantaţii de citrice). Are ieşire la Marea Caspică, unde se află o câmpielitorală cu staţiuni pitoreşti. În principalele oraşe se află numeroase monumente istorice.Baku, cel mai mare oraş din regiune, situat într-un peisaj spectaculos în peninsulaAşperon, etalează un tezaur cultural în oraşul vechi (IX-X) cu cetăţi, cu porţi de acces,moschei şi minarete (Sânâk Kala, de 10 secole), străduţe medievale, Palatul Şirvanşahilor(XV), Poarta Semaka, legendarul turn al fetelor (XII); în oraşul nou se impun PiaţaNizami, Muzeul coranului, parcurile etc. Surakhan cu monumentul „Templul Magilor”sau „Templul Focului Sacru” de peste 2.500 de ani. Semaha, oraş străvechi recunoscut

288

Universitatea SPIRU HARET

Page 46: Regionarea turistica

oraş-capitală situat pe Râul Kura, într-un peisaj pitoresc, cu ape termale (Tbili – ,,cald”):Biserica Djvari (VI), temple (Metehi, XIII), mausolee, cetăţi, palate, biserici în oraşulvechi; Palatul Guvernamental, muzee, parcuri şi bulevarde largi în oraşul nou; înapropiere staţiuni balneare, clădiri de epocă, moschei, Muntele Mtaţminda cu opanoramă frumoasă asupra oraşului. Mtheta – prima capitală creştină cu ruine de cetăţiantice, temple, biserici, catedrală, castelul reginei Tamara; Telavi, centru viticol pe valeaKura (400 de soiuri de struguri), cu palate, mănăstiri, catedrale. Staţiuni maritime şi balneare: Batumi (plaje întinse, ape minerale, acvarium),Suhumi (oraş-staţiune cu plaje, hoteluri luxoase, restaurant plutitor, palate, castele,catedrale, fântâni arteziene, vegetaţie luxuriantă); Piţunda (cea mai modernă staţiune);Gorga (plajă de 4 km lungime); Poti, Adişi, Vaneli sunt alte staţiuni importante.

9.2.6. Asia de Vest şi Sud-Vest

Se suprapune unui teritoriu vast de la Peninsula Industan până la marea Caspică şiMarea Neagră la nord, Marea Mediterană la Vest, Marea Roşie şi Marea Arabiei la sud-estşi sud. Este o regiune complexă sub aspectul reliefului, climatului şi vegetaţiei, dar şi alparticularităţilor istorice şi culturale şi al evoluţiei acestora de-a lungul timpului, eviden-ţiindu-se mai multe subregiuni: Asia Mică, Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu şi Arabia.

9.2.6.1. Asia Mică

Turcia cuprinde, în totalitate, Asia Mică şi o parte din Europa. Are un relief variatde podiş (Podişul Anatoliei şi Podişul Armeniei) mărginit la nord de Munţii Pontici(3.926 m) şi Munţii Caucazul Mic (Ararat, 5.165 m), iar către sud de Munţii Taurus(3.726 m), cu peisaje variate vulcanice, de podiş arid cu lacuri sărate sau montane,carstice, fie de câmpie litorală cu vegetaţie mediteraneană. Ţărmurile cu diferiteconfiguraţii cu golfuri puţine în nord şi puternic articulat în vest şi mai slab fragmentat însud. În acest teritoriu s-au suprapus civilizaţii multiple: greceşti, persane, arabe, romane,bizantine, otomane, ale căror vestigii se pot admira în diverse locuri din ţară. În partea europeană se remarcă unele centre turistice de valoare internaţională şianume: Istanbul a fost denumit Byzantin, apoi Antonion şi ridicat la rang de capitală în330 d.Hr. de Constantin Cel Mare cu numele de Neo Roma, schimbat ulterior înConstantinopolis, (cucerit de Mehmet II în 1453 şi denumit Istanbul). Fondat pe 7 colineunite cu ziduri străpunse de 7 porţi de acces şi alcătuit din celebrele cartiere Galata,Beÿoglu, Stambul şi Usküdar (pe malul asiatic) deţine peste 36 de monumente istorice şide artă. Între acestea amintim: zidurile cetăţii (IV-VII), Catedrala Sf. Sofia (337-361)transformată în moschee cu 4 minarete; catedrala Sf. Irena (IV), Sf. Maria; ObelisculTeodosiu (din granit roz); Coloana lui Constantin, Coloana Şerpuitoare, palatulÎmpăratului (X); dintre monumentele bizantine, peste 20 de moschee: Albastră (1456),Eÿup (1458), Bayezit, Soliman Magnificul (1557) etc., Palatul Topkapî, reşedinţasultanilor (XV-XIX) – azi, muzeu; alte palate: Persan (XIX), Beylerbeyi Sarayi (XIX),Dolmabahce Sarayi (1854) – muzeu, Yldiz Sarayi (XIX), Kârâgan (XIX), MabeyinKöski etc. muzee de artă musulmană. Cetăţi antice şi medievale: Genoveză, Anataloiană,Cele 7 turnuri, Turnul Fecioarei (azi, far), Turnul Galata (XVI), Turnul Beyezit etc.Muzee: Topkapi, Sarayi, Atatürk, Marinei, Mozaicurilor, Arheologic. Celebrele bazaruri:

289

Universitatea SPIRU HARET

Page 47: Regionarea turistica

Marele bazar acoperit (1461), Egiptean (1660); în apropiere: staţiunile Yalova-balneoclimatică şi Alavar. Edirne (Adianopol) pe fluviul Mariţa, fondat de Hadrianîntre 117-136, cu moschei (Selim II, Bayezit II, Eski, Yâldârâm (veche bisericăortodoxă), Palatul Imperial, Bazarul Acoperit, Muzeul de Arheologie şi Etnografie;Karklareli (Kârk - Kilise) cu peste 40 de biserici şi datat înainte de anul 1200 î. Hr. Litoralul Mării Marmara, pitoresc, are peisaje montane şi de litoral, precum şivestigii din mileniul III î. Hr. Bursa – oraş pitoresc (188 î.Hr.) cu cetăţi, moschei,mausolee, palate, Muzeul Verde. Uludug staţiune şi centru de schi în munţi. Izmit(Niceea), cetate (316 î.Hr.), renumit centru al creştinismului, biserici rupestre, biserici,moschei; insulele din golf au multe mânăstiri şi biserici. În provincia Canakkale(Dardanele) este legendara Troia (Truva Hisarlâk) fondată între anii 4000-3000 î.Hr., cuvestigiile sale de cultură şi istorie surprinse în cele 9 straturi de aşezări (6 km Marea Egeeşi 35 km de oraşul Cannakkale); aici este muzeul cu exponate elenistice şi romane. Alteoraşe cu ruine de cetăţi, temple, amfiteatre şi agore romane, tumuli: Assos, Troas-Alexandria, Mudenia, Apylont etc. Litoralul Mării Egee îmbină peisajul natural de mare frumuseţe cu plaje, sate devacanţă şi sate de pescari cu vestigii istorice de mare valoare. Bergama (Pergame),oraş-cetate antic, cu fortificaţii, sanctuare (Athena), temple (Traian, Dionysos, Hera),altarul lui Zeus, biserica Apocalipsului; Manisa, oraş antic selgiukiz şi otoman; Sardis(Sart), cetate antică, temple şi statui rupestre. Izmir (Smyrna), unul dintre cele maifrumoase oraşe ale Turciei, renumit târg comercial cu agore, temple, apeducte romane,mormântul regelui Tantal, biserica Apocalipsului, muzee: Atatürk, arheologic, parcuri.Efes (Ephesus) oraş antic important (XI î.Hr.) cu vestigii elenistice şi romane (Teatrul luiHadrian, Coloanele Templului Serapis, Biblioteca lui Celsus (IV)), terme bizantine,bazilici, biserici şi moschei. Selcuk cu o fortăreaţă bizantină, moschei, bazilici, palate,lupte de cămile; Gülübahce (Grădina Rozelor) cu vestigii romane, temple. Ballat,cetatea Millet fondată în secolul XI î.Hr., centru cultural renumit, vestigii bizantine,romane, otomane. Pamukkale, celebru monument al naturii cu bazinete barate de crustede bicarbonat de calciu dispuse în cascade (100 m) şi staţiune termală. Didymes,Hierapolis, Denizli cu celebre cetăţi antice, în apropiere. Bodrum, vestitul Halicarnassus,cetatea lui Herodot cu vestigii elenistice, staţiune maritimă, galerii de artă, festivaluri.Kusadaşi (Skalanova) – staţiune maritimă renumită prin plaje şi prin moschei, minarete,parcuri, vestigii antice, Karavanserayi Mehmet Paşa etc. Balçova, Camalti, alte renumitestaţiuni de litoral, alături de Marmaris, Telmessos, Phiscus, Datoa. Litoralul mediteranean se impune prin peisaje montane şi plaje pitoreşti, livezi decitrice, renumite staţiuni de odihnă ca: Antalya, oraş fondat în secolul II î.Hr., cetateaAttaleia, cu vestigii bizantine, otomane, Parcul cu bolţi de verdeaţă, cascada Düdem şiPeştera Karaian; renumită staţiune cu hoteluri, piscine, cazinouri, plaje. Alanya, cu plaje

290

Universitatea SPIRU HARET

Page 48: Regionarea turistica

Erzican (centru istoric), Erzurum (oraşul medieval cu fortificaţii, moschei), Sarikamis(staţiune montană într-o renumită zonă etnografică), Agri (staţiune pentru sporturi deiarnă la poalele Muntelui Ararat), Tatvan şi Van (oraşe-staţiuni pe malul lacului Van),Diyabbakar (oraş pe fluviul Tigru, cetate medievală); Parcul Naţional Nemnet Dagi cuun sanctuar funerar (secolul I î.Hr.) şi statuile zeilor Apollo, Zeus, Hercules. Anatolia Centrală are o frumuseţe austeră în ariditatea şi varietatea peisajelor pecare le etalează şi conservă vestigii de cultură străveche. Ankara, capitală situată la850 m alt., fostă aşezare hittită (2000 î.Hr.), denumită Ancyra în secolul X î.Hr., capitalăa celţilor şi Galiţiei: Mausoleul Atatürk, fortificaţiile cetăţii, Columna lui Julien, Templullui Augustus, băi romane, moschei (6), monumente de artă, muzee: Atatürk, MuzeulCivilizaţiei Anatoliană, Muzeul de Etnografie, bazaruri, parcuri. Alte centre turistice:Konya, Pessinus, Midas, Gordian cu vestigii arheologice, temple, mausolee; Cetateadin Runi. Parcul Naţional Göreme cu localitatea şi aria omonimă din anticul regatCappadocia, acoperită de cenuşă vulcanică, în care natura a sculptat „piramide” şi„conuri”; în cenuşă au fost săpate lăcaşe de cult înainte de Hristos; azi se mai găsesc600 biserici rupestre cu fresce şi scene biblice. În Parc se află unele localităţi turistice caNevsehir, Urgup cu peisaje vulcanice spectaculoase, biserici, tradiţii folclorice, satearhaice, podgorii renumite, Moscheea din Stâncă (XII). Caesarea, fostă capitală aCapadociei cu fortăreţe bizantine, biserici, mausoleu. Sivas pe drumul caravanelorPersia-Bagdad, cu şcoli teologice, moschei. Kaymalli şi Derinkuyu, oraşe subteranecoborâte la – 120 m, cu palate, lăcaşe de cult, ventilaţie şi surse cu apă. Litoralul Mării Negre este o câmpie litorală la poalele Munţilor Pontici cu plaje denisip întinse şi pitoreşti, plantaţii de citrice şi păduri de pin, vestigii istorice. Aproapetoate centrele turistice dispun pe lângă monumente istorice şi de plaje amenajate,conturându-se ca oraşe – staţiuni de litoral: Amsara (cu ruinele oraşului grecesc), Sinof(colonie grecească, cu fortificaţii, Marea Moschee); Samsun (renumit prin legendelelegate de localitatea Termi, patria Amazoanelor şi Capul Yason, unde au debarcatargonauţii şi ca port pentru ferry-boturi, inclusiv pentru Constanţa); Trabzon, importantport, centru comercial şi cultural, fortificaţii greceşti, biserici (Catedrala Sf. Ana,Sf. Sofia), Moscheea Vinerii Noi – fosta biserică Sf. Eugenia (XIII), moschei, mânăstiri;Sumella (cetate întemeiată de împăratul Justinian); Sile (staţiune de odihnă cu o plajăvastă şi echipată modern). Cipru – „Insula Afroditei” situată în estul Mării Mediterane, la 100 km de Turcia,este o ţară montană (1.953 m) cu o câmpie ce separă lanţurile montane, cu peisajemediteraneene şi plaje frumoase, constituie o atracţie turistică şi prin valorile culturale pecare le are în câteva oraşe. Nicosia, oraş antic fondat acum 2250 de ani, azi

291

Universitatea SPIRU HARET

Page 49: Regionarea turistica

de litoral cu 16 km de plajă, muzeul medieval şi muzeul de artă populară şi galeriile deartă, portul turistic Marina; în apropiere: vestigii romane, amfiteatru roman în localităţileAmathous, Kourion şi Kolossi, sanctuarul lui Apollon; lacurile Germasogeia (pescuitsportiv) şi Akrotiri (rezervaţie ornitologică). Larnaca, oraş antic, muzeu de arheologieîn fortul din secolul al XII-lea, Moscheea Sultan Hala, biserica şi mormântul Sf. Lazăr; înapropiere: mânăstirile Stavrovoumi şi Panagia Angeloktiste cu mozaic bizantin (VI),lacul Sale (rezervaţie ornitologică); portul turistic Marina. Pafos oraş-muzeu,patrimoniul mondial, port, staţiune de litoral, primul oraş creştinat de Sf. Pavel (anul 45);Templul Afroditei, Templele lui Dionysos, Theseus şi Aiox cu mozaicuri romane,Teatrul roman Odeon, Muzeele Bizantin şi Arheologic; în apropiere: Geroskipou cubiserica Sf. Paraschiva şi muzeul de artă populară; stânca şi baia Afroditei. ÎnMunţii Troodos (1.952 m), cu peisaje deosebite, domenii schiabile, rezervaţie naturalăValea Cadrului (mufloni în libertate) se află peste 12 mânăstiri şi biserici, din care 9 suntdeclarate patrimoniu mondial prin arhitectură, fresce şi icoane. Pe litoral sunt satepescăreşti-staţiuni litorale, unele cu vestigii medievale şi biserici. În Cyprul de Nord seremarcă următoarele centre turistice: Famagusta (secolul XIII) cu moscheeleMustafa Paşa, 1571 (fosta Catedrală Sf. Nicolae, 1298), Sinan Paşa, 1571 (fosta bisericăSf. Petru şi Pavel, 1358); zidurile cetăţii veneţiene (XIII) şi ale cetăţii bizantine Kantara;ruinele cetăţii şi mormântul regelui Salamis (VII-VIII î.Hr.), Teatrul Roman (IV) şiAgora Romană (22 î.Hr.), Turnul lui Othello (XIII), Templul lui Zeus, Muzeul şiMausoleul Canbalat; plaje moderne, port turistic. Kyrenia (Gîrne), oraş antic, cetatebizantină (IX), Muzeul Naufragiilor, Muzeul de artă decorativă şi de artă populară; înapropiere: Mânăstirea şi fortificaţiile bizantine Sf. Ilarion (11 km, X-XV) şiMânăstirea Albă (12 km, XII). Lafka în Munţii Troodos, oraş pitoresc, cu moscheea luiPiri Osman Paşa şi Mausoleul Vezir Osman Paşa.

9.2.6.2. Orientul Apropiat

Liban (Fenicia), aşezat pe coasta Levantului, la Marea Mediterană, are un cadrunatural variat şi pitoresc: câmpie litorală îngustă, Munţi Liban (3.086 m) şi Antiliban(2.814 m), despărţiţi de depresiunea tectonică El Ghar – El Araba, cu dealuri şi câmpiistrăbătută la nord de râurile Oronte – Litani şi la sud de Iordan – uedul El Araba cepornesc din Marea Moartă (- 394 m). Plantaţiile de citrice, pădurile veşnic verzi de stejar,platan, chiparos şi cedru libanez, dau farmecul peisagistic, iar plajele şi apele termalecompletează, alături de valorile culturale ale oraşelor–cetate: Tripoli (Triblos), Beyrut(Beryt), Sour (Tyr), Djebail (Byblos), Saida (Sidon) şi ale altora, completează zestreaturistică a Libanului. În Câmpia Litorală, lungă de 250 km, cu frumoase plaje, se remarcă câteva oraşeşi staţiuni: Beirut (Beirout), oraş fenician (mil. IV î.Hr.) se impune prin numeroasemonumente, între care oraşul vechi cu Biserica Sf. Ion Botezătorul (1291), azi MareaMoschee, Marele Seray, Muzeul de Arheologie, bulevarde largi, bazaruri, hoteluri şimagazine de lux, universităţi. În apropiere, staţiunile de odihnă renumite pentru eleganţalor: Aley şi Bois de Boulogne. Tripoli, oraş în nord, fondat de negustori veniţi dincetăţile Tyr, Sidon şi Arados, cu moschei, catedrale, castele, bazare, bibliotecă renumită.Saida (Sidon), secolul III î.Hr. cu monumente, fortăreaţă cruciată (XVI), moschei,catedrale. Sour (Tyr) oraş-cetate (2.750 î.Hr.) numeroase vestigii. Djebel (Byblos), oraş

292

Universitatea SPIRU HARET

Page 50: Regionarea turistica

antic, centru religios (3000 î.Hr.) cu mari temple închinate zeului Baldat, moschei,biserici, palate, fortificaţii. Munţii Liban etalează peisaje de mare spectaculozitate, staţiuni montane pentrusporturi de iarnă, Sofer, Dunr Sueir, Djebel Sanin sau estivale Zahle (1.000 m). În Depresiunea Al Bequa se impun peisaje pitoreşti, staţiunile termale şi câtevacentre turistice: Baalbek, vestit centru religios al antichităţii situat la 1.500 m alt. curenumita terasă de la Baalbek, cu ale cărei blocuri de piatră (de 1.500–2.000 t), grecii auconstruit Templul Zeiţei Venus în oraşul Heliopolis (din care au mai rămas 7 coloane),iar romanii Templul zeului Jupiter (6 coloane din 54 mai persistă). Marea MoscheeKerak–Nouk (XIV) s-a construit cu materiale din aceste temple. Israelul, aşezat la Marea Mediterană cu un relief variat şi Depresiunea Beer–Sheva, climă subtropicală umedă şi semideşertică, beneficiază de peisaje pitoreşti, parcurinaţionale (P.N. Neat Kedaumin, parc biblic şi Hai–Bar, cu viaţă sălbatică) şi de vestigiiistorice şi culturale de mare valoare. În partea de nord Haifa – Munţii Galileii se întâlnesc peisaje montane sau marine,de câmpie litorală şi obiective turistice interesante: Munţii Carmel (500 m) cu multemânăstiri (franciscană, carmelitelor) şi biserica „Stela Maris”, 1827; oraşul Haifa centruindustrial, comercial şi mare port, cu o arhitectură modernă, plaje bine echipate. Nazaret,oraşul Maicii Domnului sau al Bunei Vestiri – capitala Galileii cu biserica buna Vestire(cu icoane bizantine), Izvorul Maicii Domnului, Biserica Sf. Iosif (Sf. Familie), BisericaSf. Gavril. Cana cu Biserica Sf. Miracolului (Nunta de la Cana), Muntele Sabat(Schimbarea la Faţă) cu plantaţii de pini şi eucalipţi, biserica „Schimbarea la Faţă” şimânăstirea moldovenească (secolul al XIX-lea). Tiberiada, oraş pe malul laculuiomonim cu vestigii de artă. Tabgha la vestul lacului Tiberiada cu biserica „Înmulţiriipâinilor şi peştilor”. Capernaum, în nordul lacului Tiberiada, cu vechiul lăcaş „Casa luiSimon Petru”. Partea centrală a Israelului (Câmpia Sharon, Platoul Central, Deşertul Negev)relevă vestigiile a cinci milenii de civilizaţie canaaneană şi ebraică, romană şi bizantină,arabă, cruciată şi otomană dar şi ale culturii româneşti. Ierusalim, oraşul sfânt al evreilor,creştinilor şi musulmanilor, capitala ţării şi centru istoric, spiritual şi naţional al Israeluluieste situat pe Muntele Măslinilor (835 m). Ierusalimul Vechi „Sf. Cetate” (XV î.Hr.) esteo cetate medievală cu 8 orţi şi are ca monumente: Templul lui Solomon, moscheea Omar(VII), Zidul Plângerii, Turnul lui David, reşedinţa regală a lui Irod, Cimitirul Antic; întrelocurile menţionate în Biblie sau vizitate de turişti sunt: Grădina Ghetsimani cumormântul Maicii Domnului, Biserica Naţiunilor (secolul al IV-lea), Drumul Crucii –Via Dolores de la Cetatea Romană la Golgota, Sf. Mormânt (secolul al XI-lea), Foişorul

293

Universitatea SPIRU HARET

Page 51: Regionarea turistica

Pe litoralul mediteranean: Tel Aviv fondat în 1909, un amestec de stiluriarhitecturale, centrul economic şi cultural, moschei, biserici, muzee, monumente de artă,plaje elegante. Jaffa cartier de lux cu plaje frumoase. Staţiuni de litoral: Metanya,Ashgelon. La Marea Roşie este staţiunea de litoral Eliat, echipată modern. Siria are ieşire la Marea Mediterană, un relief variat, de câmpie litorală dominatăde Munţii Liban şi Antiliban, şi de câmpii înalte, platouri calcaroase şi depresiuni, dedeşert (Deşertul Sirian), cu peisaje mediteraneene, semideşertice şi deşertice. În Siria de Vest cu câmpii fertile şi peisaje atractive se găsesc centre turisticeimportante: Damasc (Dimachq) la poalele Munţilor Antiliban (secolul XVI î.Hr.),centru cultural şi economic al antichităţii şi medievalităţii: Moscheea Omeiazilor (VIII),celebrul bazar Hamidie, Mausoleul Saladin, Moscheia Soliman Cel Mare, Piaţa Mardy,Muzeul Naţional cu colecţii de valoare universală. Ras–Shamara, renumita cetateUgarit, veche de peste 7000 de ani, aici s-a descoperit alfabetul Ugarit (canaanean), scrispe tăbliţe de gresie (XIV î.Hr.). Alep cetate vestită (hitittă) cu o arhitectură militară arabă,fortificată de cruciaţi „Castelul Cavalerului” (cu blazonul lui Richard Inimă de Leu).Homa renumita cetate Luca–Akte cu moschei, biserici, temple. Homas centru cultural şial mătăsii naturale. În Deşertul Siriei: Palmyra oraş–cetate vestită în antichitate, oraşul regineiZenobia din care se mai găsesc, în deşert, coloanele Templului Baal Shamen, un altar dejertfă, un arc de triumf, templul Morţilor (coloane) etc., iar în muzee colecţii arheologicede valoare universală. În Valea Morţii (NV Palmyrei) se află „mormintele turn” în formaunui turn zigurat babilonian, o adevărată necropolă pe verticală cu 390 de morminteintroduse în nişele din zidul turnului. Iordania predominant deşertică, fără ieşire la mare, este drenată de fluviul Iordan;Depresiunea El Ghar apare ca o câmpie colinară dominată de Munţii Iudeei (1.004 m),spre vest şi Deşertul Iordanian (1.200–1.700 m) sunt unităţile de relief importanteseparate de depresiuni cu văi seci şi dune de nisip, iar peisajul este stepic şi deşertic cupâlcuri de măslini, pin de Alep şi culturi subtropicale în oaze. Amman oraş străvechi,capitală renumită prin vechi monumente istorice, vestigii de cetăţi, palate, muzee,moschei şi minarete zvelte. La Marea Moartă (100/25–30 km), la Qumran se află vestitele peşteri zidite încare s-au descoperit (1947-1948) vase de lut cu suluri de piele cu manuscrise şi frag-mente biblice de valoare unică pentru creştinism, în parte aflate la Muzeul Naţional de laIerusalim; aici se află ruinele unei renumite mânăstiri iudaice din secolul I î.Hr. Petra,renumită prin vestigiile unei cetăţi antice (600 î.Hr.) în deşertul stâncos Wadi Araba. Sinai ocupă peninsula omonimă din SV Asiei, desfăşurându-se între Canalul deSuez, Marea Roşie şi Grabenul Fluviului Iordan cu Marea Moartă, dar administrativ şipolitic aparţine Egiptului. Are un relief de podiş deşertic în nord şi montan (Masivul

294

Universitatea SPIRU HARET

Page 52: Regionarea turistica

9.2.6.3. Orientul Mijlociu

Orientul Mijlociu ocupă teritoriul de la nord şi vest de Golful Persic, un ţinutmuntos, de podiş şi de deşert, ca şi de câmpie, arii de străveche locuire şi civilizaţie. Iranul (Persia) se suprapune Podişului Iran (2.000–4.000 m) mărginit la nord deMunţii Elbrus, 5.604 m şi Kapet–Dag, iar la sud de Munţii Zagros–Dag, 4.547 m, cupodişuri interioare, depresiuni şi deşerturi (Kevir, Lut). Se găsesc peisaje deşertice depodiş înalt, semiarid, de câmpie litorală cu dune şi mangrove, dar şi de munte cu defileeadânci, peisaje carstice şi alpine. Istoria şi civilizaţia persană începe în jurul anilor1000 î.Hr. fiind de mare valoare în dezvoltarea umanităţii. În Iranul Nordic, montan şi de podiş, cu peisaje pitoreşti, se individualizează oraşulTeheran ca cel mai important centru turistic. Menţionat din secolul al XII-lea, capitalădin 1786, oraşul vechi se impune prin: Palatul Golestan (XIX), azi muzeu, Palatul deMarmură cu o frumoasă cupolă, Moscheea Sepahsalar (1878) cu 8 minarete (cel maifrumos monument din oraş), Muzeul Naţional de Artă, Banca Naţională, unde suntexpuse bijuteriile Coroanei, Palatul Niavaran, străduţe medievale orientale cu bazaruri,prăvălii cu ţesături de Isfahan, bijuterii de Shiraz. Spre Marea Caspică, este o câmpielitorală pitorească, cu locuri de plajă şi centre turistice, precum Rasht–Gargan şiArbadie. Alte centre turistice: Rez, în aria montană staţiunea balneoclimaterică Abe–Ali. În Munţii Zagros cu peisaje aride sau de pădure prezintă interes oraşele: Isfahan,oraş–muzeu – prima capitală în secolul al XVI-lea, cu obiective ca: Piaţa Şahului,Moscheea Şahului, Moscheea Lutfullog, Palatul celor 8 paradisuri, palatul celor 40 decoloane, Palatul Ali-Quapzu, poduri arhitectonice, bazaruri etc. Shiraz, capitala provincieiFass, oraş milenar cu moschei, palate, frumoase grădini, Universitatea, centru artizanalimportant. Iranul Vestic, de mare frumuseţe peisagistică, are ca centru turistic Tabriz, oraşmedieval, centru economic şi cultural cu moschei, muzee, clădiri de epocă. Irakul, situat în bazinul fluviilor Tigru şi Eufrat, cu ieşire la Golful Persic are omare varietate de relief, climă şi vegetaţie. Se impune Câmpia Mesopotamiei şi ariadeşertică. Aici a dăinuit din vechime străvechi civilizaţii (sumeriană, akkadiană, assiriană,babiloniană, arabă) şi apar primele forme de arhitectură monumentală (temple, turnul întrepte „Zigurat” – turnul fagure spiralat), primele oraşe-state. Amintim localităţilecontemporane cu vestigii ale unor străvechi oraşe – state sumeriene, akkadiene, babi-loniene sau assiriene: Ur (Mougheid), Uruk (Warka), Eridu (Abu Sharein), Nipur(Niffer), Umma (Djoha), Lagoş (Telb), Babylon (Babilon), Nineve (Ninive) etc. În partea centrală a ţării, pe malul Tigrului, este întemeiat în anul 762 î.Hr. oraşulBaghdad, capitală a califilor, fortificat cu 3 ziduri şi 4 porţi de acces; are numeroasemonumente de artă, muzee, bazaruri, parcuri şi grădini. Se remarcă Palatul Abbasid (IX),

295

Universitatea SPIRU HARET

Page 53: Regionarea turistica

(1700 î.Hr.), capitală assiriană, din care au mai rămas „ziguratul”, templul lui Nimurta,Palatul Asurbanipal etc. Nineve, cetate assiriană cu palate, statui, din care au mai rămasdoar ziduri şi o poartă ornamentală, ca vestigii; Mongheir (Ur), primul oraş–stat de peste5 000 de ani, din care a rămas un „zigurat”. Al Suleinania, capitala Kurzilor cumonumente istorice. Kirkuk, cetate assiriană, oraş al califatului, cu moschei, bazare,palate şi fenomenul geologic „focul viu”. Staţiuni montane: Salahuddin (la 1.000 mcu hoteluri de lux), Haj Omran (odihnă şi sporturi de iarnă), Suara Tuga (staţiunea delux), Sargang (staţiune estivală); staţiuni balneare: Hamman Al–Alil, Kirmava,Wadi Al Sheikh, Zawita etc. La sud de Baghdad (100 km) se află vestigiile cetăţii Babilon (peste 4000 î.Hr.),din care se mai întrezăresc câteva ziduri. În Irakul sudic, în aria de câmpie se întâlnesc centre economice, comerciale şituristice precum: Basra (Al Basra) denumită „Veneţia Sudului”, alcătuit din Basra veche– stil oriental, Aser – cartier comercial şi Basra modernă; Zubair, cu turnul lui „Sindbad– Marinarul” (locul de naştere al eroului, după legendă ar fi la Basra); staţiunea de litoral:Shao Awa.

9.2.6.4. Arabia Teritoriul marilor deşerturi nisipoase sau pietroase înconjurate de munţi de peste2.000 m înălţime, cu oaze şi rare păduri montane, Arabia dispune de resurse turisticereduse, cu precădere în Golf. Arabia Saudită are cea mai mare extindere a deşertului, iar căile de comunicaţiesunt foarte deficitare, predominând drumurile de caravane, singura arteră modernă fiindcalea ferată care leagă capitala Ar Rijadh de localitatea Az Zahrün la Golful Persic(565 km pe uscat), iar aerian, linia Ar Rijadh – Jiddah (la Marea Roşie). De aceea,activitatea de turism este limitată la cea de turism religios (pelerinaj), cu excepţiacentrelor turistice Ar Rijadh şi Jiddah. Centrele de pelerinaj sunt Mecca-Makkah şi Medina. La Mecca („RomaIslamică”) s–a născut (secolul VI) şi a murit profetul Mahomed, întemeietorul religieimonoteiste islamice. Obiectivele religioase de pelerinaj sunt: moscheea Profetului şimormântul lui Mahomed. Medina, al doilea centru religios, se află în deşert, la NV deAr Rijadh, spre ţărmul Mării Roşii şi are o moschee de mari dimensiuni şi alte obiectiveturistice. Emiratele Arabe, un grup de 7 state de pe litoralul sudic al Golfului Persic, prezintăinteres pentru turism prin oraşul Abu Dhabi şi oraşul – Emirat Dubai cu numeroasehoteluri, plaje şi mai ales Beach Hotel din staţiunea Immerrah, construit pe o insulăartificială, ca o navă gigant. Dintre insulele din golful Persic, doar insula Bahrein locuită din preistorie arevocaţie turistică prin: tumulii (morminte) Al Ali (mil. III î.Hr.); Fortul Alb (XV);Templul Barbar (mil.III î.Hr.); Fortul Bahrein (elenistic); Poarta Bahreinului (stilislamic); Fortul Riffa (XVIII), reşedinţa privată, azi muzeu; „Copacul vieţii”, singurulcopac „mesquite” din deşert; Marea Moschee; Centrul Internaţional de Expoziţii (1991);Podul Regele Farah ce leagă insula de Arabia Saudită (25 km); Popasul „Şeicul Al Isa”

296

Universitatea SPIRU HARET

Page 54: Regionarea turistica

(1869–1932); Popasul „Siyadi” (XIX, stil bahrein); Aeroportul Internaţional Manama;centru turistic: Manama, capitală; alte insule turistice din golf: Sharq, Dar, Lavar.

9.3. America de Nord

Are o configuraţie morfoclimatică variată ce se impune printr-o mare diversitatefloristică şi faunistică precum şi o istorie de câteva secole ce se suprapune unor civilizaţiipreeuropene milenare. În cadrul imensului continent se pot individualiza mai multe regiuni, subregiuni şiareale turistice cu trăsături distincte, naturale, socio-culturale istorice şi turistice. Uneledintre acestea se pot urmări, longitudinal, de la nord – la sud, în raport cu marile unităţinaturale, ca în Canada şi SUA sau în America Latină, ceea ce face necesară descriereaacestora în limitele graniţelor statale.

9.3.1. America Atlantică

America Atlantică se desfăşoară de la Golful şi Strâmtoarea Hudson, la nord şipână la Peninsula Florida, la Golful Mexic, spaţiu foarte complex şi cu multe diferenţierinaturale, socio-economice şi turistice.

9.3.1.1. Canada Atlantică

Canada Atlantică ocupă Peninsula Labrador: insulele de la Golful Sf. Laurenţiu:Terra Nova, Anticosti, Cap Breton, Prinţul Eduard şi peninsula Nova Scoţia. Reliefulmontan (prelungirea Munţilor Appalachi, 1.595 m) şi de platformă, modelat de gheţari,fiordurile, icebergurile, vegetaţia de tundră, de păduri boreale, mlaştini, numeroase lacuridau o mare varietate de peisaj, şi a permis amenajarea multor parcuri naţionale.Autostrada transcanadiană (4.725 km) traversează Canada de la Est (oraşul Saint John’sdin Terra Nova) la Vest (Vancouver la Pacific). Centre turistice: Quebec, fondat în1608, capitala statului Quebec. Obiective turistice: oraşul vechi cu ruine, castele, porţilede piatră ale oraşului fortificat, Castelul Trantenac, Bazilica Sainte – Anne de Beaupré,Piaţa Regală, biserica Notre Dame des Victories, parcul Câmpiilor lui Abraham; oraşulmodern; Universitatea Laval, Parlamentul, Montreal: întemeiat în 1642 pe o insulă laconfluenţa râurilor Ottawa şi Sf. Laurenţiu; oraş englez, dar cu suflet francez se remarcăprin: clădiri vechi, de epocă alături de zgârie – nori; fortificaţiile Ville – Maria, PiaţaJaques, Biserica romano-catolică, catedrala Marie – Riene din Monde, Oratoriul SaintJoseph, Banca Imperială de Comerţ Canadian, parcul „Dominion Square”; oraşulsubteran, pe trei nivele cu magazine, teatre, cinematografe, bănci, restaurante etc.; satul şistadionul olimpic, grădina botanică. Alte localităţi turistice: Halifax în Noua Scoţie,capitală, fon-dat în 1749, Sydney şi St. John’s în Terra Nova. Parcuri Naţionale: PrinţulEduard, Gross Morne (Terra Nova), Cap Breton – Highland, Kejimkujik (NouaScoţie), Acadia (insulele Atlantice), Atlas, Grand Nord du Quebec, Fundy (20.000 ha).

9.3.1.2. America Appalachiană

Se suprapune Munţilor Appalachi şi Litoralului Atlantic al S.U.A. Litoralul Atlantic este un spaţiu de mare frumuseţe, dar şi de contraste ce seregăsesc, în natură şi în viaţa socio-economică şi turistică: condiţiile climatice, mai asprespre nord, trec treptat spre cele subtropicale din sudul Floridei; plajele ospitaliere pentru 297

Universitatea SPIRU HARET

Page 55: Regionarea turistica

circa 2-3 luni pe an pe litoralul nord-estic sunt deschise tot anul la Miami, iaraglomerările industriale din conurbaţia Boston – New York se pierd în cele turistice şi dedivertisment din sud. Litoralul de nord-est cuprinde Câmpia Litorală Atlantică şi insulelecare însoţesc ţărmul oceanului pe cei 1.440 km lungime, de la graniţa cu Canada până laWashington; are un relief variat şi pitoresc, dar mai ales, cu centre turistice şi alte atracţiide valoare deosebită. Se evidenţiază: Calais oraş pitoresc lângă graniţă, Centrul istoricSf. Croix Island, Parcuri naţionale: Roosevelt, Campobello; Bar Harbor cu ParculNaţional Acadia 268 kmp, insulele stâncose; Wiscasset, Brunswich, Portland, GolfulCasco (136 insule de mare atracţie); Port Smouts (1630, clădiri de epocă); Concord,Gloucester, Salene, Plymouth, Plymouth Rock, Plymouth Plantation (sat muzeu alindienilor Nampanoag), Providence, Newport (cu festivalul internaţional de jazz),New Haven (Universitatea Yale, 1701), Cape Cod (peninsulă şi insule, Parc NaţionalSeashore, Rezervaţia Naţională de păsări Insula Monomoy), Princetown (port pescăresc,clădiri de epocă). Centre turistice: New York (fondat în 1624, pe insula Manhattan;cartierele Bronx Queens, Brooklyn şi Island; atracţii: Fifth Avenue, Broodway, StatuiaLibertăţii, monumente de arhitectură, City Hall, Universitatea Columbia, Grand CenterTerminal (1912), biserici şi catedrale (Sf. Petru, Sf. John Divinul), muzee (Metropolitan,Muzeul de artă, Muzeul Indianului American), parcuri şi grădini etc.; Boston (1630,capitala statului Massachusets, Universitatea Harvard, clădiri de epocă, muzee, biblioteci(J.F. Kennedy), parcuri, Drumul Libertăţii – Freedom Trail). Litoralul central sesuprapune ariei oraşelor încărcate de istorie: Philadelphia (1682, Declaraţia deIndependenţă, Constituţia ţării, primul guvern american; monumente istorice:Independence Hall, Congress Hall, Casa Iacob Graff, Casa Tâmplarului, toate înglobateîn Parcul Naţional de Istorie al Independenţei; străzi medievale, biserici, sinagogi, muzee,hoteluri; în apropiere: Parcuri Naţionale: Long Wood Gardens, Washington Crassino,Walley Forge, Grădina – Muzeu Winterthur). Baltimore (1729, clădiri monumentale:Charles Center, Baltimore Area, World Trade Center, City Hall, Basilica, campusul înstil georgian, muzee de artă, de ştiinţe, Muzeul Căilor Ferate; în apropiere Annapolis(oraş colonial cu clădiri de epocă). Washington D.C. (capitala federală, „Oraşul Eroilorşi Monumentelor”, întemeiat de G. Washington în 1790; Capitoliul (1792) şi Casa Albă(1800) legate prin Bulevardul Pennsylvania; alte monumente: Centrul de artă„J.F.Kennedy”, sediul vicepreşedintelui S.U.A., clădirile Poştei, Pentagonului, CurţiiSupreme, Bibliotecii, Congresului, Teatrului Ford, Universităţii Georgetown (1789);monumente comemorative închinate preşedinţilor Washington, Jefferson, Lincoln şiRoosevelt, Cimitirul Naţional Arlington; numeroase muzee, biserici, catedrale, parcuri şigrădini; în apropiere: Mount Vernon (muzeul memorial Washington) Atlantic City(oraş turistic de divertisment), Board Walk (staţiune de litoral), Cape May (staţiune de

298

Universitatea SPIRU HARET

Page 56: Regionarea turistica

clădiri de epocă, biserici, sinagogi; în apropiere: sate de tip colonial în stil georgian şienglezesc, cu parcuri şi grădini cu azalee, camelii şi magnolii, amenajate din anii 1670,plantaţii de bumbac. Savannah (1733, centrul comercial a bumbacului şi tutunului,clădiri coloniale cu verande, faţade ornate, grădini şi parcuri cu pini, azalee, monumentede arhitectură ca City Hall, biserici, muzee. Peninsula Florida se remarcă prin plajeîntinse pe circa 640 km, de la Insulele Amelia Island (Georgia) până la Miami;arhipeleagul coraligen în largul oceanului, dotări turistice de mare diversitate tehnicitateşi atractivitate în sud; arhipeleagul coraligen Keys în largul oceanului, dotări turistice demare diversitate, tehnicitate şi atractivitate. Pe coasta de est a Floridei se evidenţiazărenumitele staţiuni cu o aglomerare de hoteluri şi casinouri, piscine, centre nautice: Miami,Miami Beach, Coral Bables, Palm Beach, Naples, Daytona Beach, Pompano Beach,Boca Raton, oraşele-staţiuni Fort Landerdarvale („Veneţia Americii”, cu plaje, hoteluri,agrement nautic, Grădina Mondială a Fluturilor, Parcul Zoomarin), Debray Beach etc.Oraşul Sf. Augustine, Centrul Spaţial Kennedy (NASA), Parcul ZoologicMarienland, Walt Disney World (1873), Sea World cu parcul zoomarin şi WaltDisney World (1971), Epcot – World Epcot – parc de distracţie, Studiourile Disney(MGM Studios, Universal Studios Florida), teatrele şi muzeele ultramoderne, ParculNaţional Biscayne cu rezervaţia submarină Fort Jefferson sunt alte atracţii turistice. În Florida de Vest se află alte centre turistice şi renumite staţiuni ca Tampa (1823,plaje, hoteluri hispano-maure, muzee, sate de vacanţă, Grădină zoologică), St. Petersbourg(1876, plaje moderne: Spa Beach, North Share Beach), monumente de arhitectură,Grădină botanică tropicală, rezervaţie ornitologică, clădirea piramidală The Pier, ParculFort de Soto, Podul Sunshine Skyway etc.); Silver Springs (foto safari în junglă, grote,lacuri); staţiuni de litoral: Madeira Beach, Indian Shores, Sarasota, Sanibel şi CaptovaIsland. Parcuri naturale: Everglades (cu floră şi faună tropicală şi Big Cypress. Munţii Appalachi se înscriu cu peisaje variate şi de mare frumuseţe, cascade şiparcuri naţionale, peisaje carstice cu peşteri, defilee şi chei, oraşe pitoreşti. Centre turistice: Pittsburgh (oraş - port pe râul Ohio River, clădiri de epocă,muzee, catedrale (Sf. Paul, Learning), Capela Heinz, campus universitar, parcuri.Lynchburg (pe valea Tennessee, cea mai veche distilărie de wischy - Jack Daniel);Barajul Wilson de pe valea Tennessee. Pe valea râului Hudson se află numeroaseparcuri naţionale, monumente de arhitectură, muzee, biserici în oraşe ca Tarrytown;Philipsbourg Manor cu Centrul Istoric Philips Manor; Hyde Park cu Centrul IstoricNaţional Roosevelt; Kingston; West Point cu vestita Academie Militară (1802), cuCapela Cadeţilor, Parcul de Stat Montan al Ursului; Rhinebech (colecţie de avioane),Waietown (spre Golful Sf. Laurenţiu), castel medieval, peisaje spectaculoase, râuri cucascade şi amenajate pentru agrement. Staţiuni montane renumite: Bellayre, LakePlacid, Holiday Mountain, Sky Bowli, Sky Winham, în Munţii Appalachi Aleghany;Spring Mountain Ski Area, Doe Mountain; Parcuri naţionale: Great SmokyMountains în Carolina de Nord şi Shenandoah (Virginia) în Munţii Albaştri; PeşteraLuroy; Mammoth Cave – Peştera Mamut (16 kmp, 300 galerii, 500 km), Potomac Valley.

9.3.2. America Preriilor (Centrală) America Preriilor (Centrală) se cuprinde între Munţii Appalachi şi PeninsulaLabrador în partea de est şi lanţul Munţilor Stâncoşi către vest, o arie de podişuri şi decâmpie cu trăsături distincte în Canada şi SUA.

299

Universitatea SPIRU HARET

Page 57: Regionarea turistica

9.3.2.1. Canada Arctică

Canada Arctică alcătuită din Teritoriul Yukon, Teritoriu de Nord şi ArhipeleagulArtic Nord Canadian, terenuri neospitaliere, cu tundră şi pământuri veşnic îngheţate, cu ovegetaţie săracă folosită de turmele de boi moscaţi şi reni, de iepuri polari, ce o populeazăalături de vulpi şi lupi polari. Populaţiile eschimoşe se ocupă exclusiv cu vânătoarea (balene, morse, foci),pescuitul şi creşterea renilor. Către Cercul Polar apar gheţurile veşnice, iar spre sud, înaria de tundră se întâlnesc mlaştini şi o reţea densă de lacuri care sunt acoperite de gheaţă8-9 luni pe an, de aceea spaţiul este nelocuit, fiind puţine aşezări de-a lungul fluviuluiMackenzie sau pe lacurile mari. Turismul este aproape inexistent. Parcurile Polar Bearpentru urşi polari şi Algonquin cu triburi indiene.

9.3.2.2. Marile Lacuri

Marile Lacuri situate pe graniţa dinte Canada şi S.U.A. reprezintă un spaţiu de mareinteres turistic prin atracţiile naturale dintre cele mai spectaculoase şi amenajări pe măsuralor, multe parcuri naţionale şi prin centrele turistice recunoscute pretutindeni în lume.Marile Lacuri – Superior, Huron, Michigan, Erie şi Ontario - ocupă circa 274.400 kmp. Peteritoriul canadian se află numai o parte din lacurile Superior, Huron, Erie şi Ontariodrenate de Râul Niagara. În nordul acestora se desfăşoară un areal de câmpie şi podişuri,numeroase lacuri şi parcuri provinciale care se înscriu cu peisaje variate şi pitoreşti. Centre turistice: Toronto, fondat în 1750 pe malul lacului Ontario şi capitală aprovinciei, înconjurat de oraşe satelit; se remarcă prin: clădirea - turn – CanadianNaţional Tower (606 m), Centrul Kortright, Satul pionier (30 de clădiri de epocă),Muzeul Regal Ontario, Portul; muzee şi biserici, zgârie - nori şi edificii coloniale etc.Ottawa, fondată în 1806 pe râul Ottawa şi legat de Lacul Ontario prin Canalul Rideau,capitală federală din 1867, este sediul guvernului şi Parlamentului. Obiective: ClădireaParlamentului (1859-1865) pe Colina Parlamentului într-un parc pitoresc, BibliotecaParlamentului, clădirile Universităţii, Curţii Supreme, Monetăriei Statului, CentrulNaţional al Artelor, grădini şi parcuri (Gatineau, un paradis la păsărilor; satul Montebelocu Castelul - hotel Montebelo etc.). Parcul Naţional Niagara-Ontario, legat de Toronto printr-o autostradăspectaculoasă: cascada Niagara cu amenajările pentru vizitare: tunel, telecabină; alteobiective: Sera Parcului Niagara, Grădina parfumată, Parcul Queen Victoria, Teatrul devară „Qakes”, Ceasul floral cu Grădinile de liliac, Parcul Podul Regelui, Grădinile Şcoliide Horticultură, Parcul Queenstone Neight etc. Marile Lacuri pe teritoriul S.U.A. au omai largă desfăşurare şi prezintă o aglomerare de centre turistice, alături de CascadaNiagara. Remarcăm: Chicago: oraş - megalopolis pe malul Lacului Michigan, cu primaClădire zgârie-nori – 17 etaje, încă din 1885; puternic centru economic, cultural şituristic, cu importante obiective: Chicago Temple 173 m (1924), City Hall (1910), „ScaraTower” 483 m (1920-1930), Universitatea (1890), Clădirea administrativă (31 etaje),Centrul Comercial Turnul cu Apă, Centrul Marinei, Manhattan Building, CampusulUniversitar (1909), Muzee (de Artă al Americii, de Istorie Naturală), Parcurile Lincoln şiGrand; în apropiere, staţiuni de iarnă Sky Valley, Pine Sky Area; Detroit (capitală aautomobilului – Ford Motors, General Motors, Chrysler –, centru cultural, universitar,

300

Universitatea SPIRU HARET

Page 58: Regionarea turistica

clădiri de epocă, zgârie-nori, muzee: Centrul Civic cu Sala de Expoziţii Cobo,Renaissance Center, Piaţa Hart; în apropiere: oraşul Ann Arbor cu UniversitateaMichigan şi Biblioteca Prezidenţială Ford; Cranbrook – centru cultural internaţional şiParcul Naţional Point Pelee (51 km, la sud); Cleveland: centru cultural, universitar,arhitectură de epocă, zgârie-nori, muzee; universităţi; Society Center, Terminal Tower;parcuri pe malul lacul Erie; Lake Vien Cemotery cu mausoleul fostului preşedinteS.U.A. - J. Garfield; Buffalo (oraş legat de Cascada Niagara prin cale ferată); clădiri deepocă, muzee, Universitate - 1846). Rochester şi Duluth (oraşe - port, centre culturale,clădiri de epocă, muzee). Milwaukee (pe malul lacului Michigan), 1671, centrucomercial, cultural şi turistic cu monumente de arhitectură şi istorice: Complexulmemorial al Războiului de Independenţă, City Hall, Teatrul Pabst, muzeu de artă, CapelaIoanei d’ Arc (secolul al XVI-lea), biserici, Muzeul Satului, parcuri; în apropiere;staţiunea montană Alpine Valley (57 km). Parcuri Naţionale: Niagara Falls circumscrisCascadei Niagara, formată pe Râul Niagara care leagă lacurile Erie şi Ontario. CascadaNiagara (51 m înălţime, 323, lăţime în SUA şi 48 m/913 m în Canada) are amenajări pentruvizitare, de mare avengură: Podul Păcii (Curcubeului) peste Râul Niagara; aerocarul(549 m); turnul de observare cu lift (86 m înălţime); liftul ce coboară la baza cascadeiprevăzut cu tunele şi platforme în faţa cascadei; Minolta Tower (99 m) cu restaurant;Skylon Tower (243 m) cu lifturi exterioare, restaurante, sală de dans, cinematograf, pe unmecanism care se roteşte; Piaţa Turnului Niagara; Muzeul Regal Londonez, parcuri, teatre,hoteluri, restaurante; Parcul Naţional din Insulele Royale din Lacul Superior, 543 kmp,fără şosele; Parcul Naţional Insulele Bay Georgian din Lacul Huron; Parcul Naţional„Ghiveciul cu Flori” şi Parcul Naţional din Insulele Pelee din lacul Erie.

9.3.2.3. Preriile Nord–Americane

Preriile Nord Americane ocupă podişurile înalte ale Canadei Centrale şi S.U.A. cuîntinse păşuni şi mari ferme de vite şi cai sau culturi cerealiere, centre turistice importanteşi atracţii naturale de interes turistic. Canada Centrală cuprinde podişurile mai înalteMackenzie, Peace – Athabasca, cu tundră şi păduri sau mai joase din statele Alberta,Saskatchewan şi Manitoba cu întinse preerii şi culturi. Se remarcă o diversitate depeisaje, submontane, de podiş cu vegetaţie de tundră, pajişti imense, păduri de coniferesau mixte (cu arţar) cu faună bogată, cascade şi lacuri pitoreşti (Athabasca, Renilor,Indian, Manitoba, Winnnepeg). Numeroase parcuri naţionale protejează fauna şi peisajeleCanadei centrale: Wood Buffalo National Park (45.000 ha) cu peisaje de platformăşlefuită de gheţari, păduri de conifere, turme de bizoni (buffalo) etc.; Elc Island (pentruprotejarea elanului); în Saskatchwan şi Manitoba, cu preerii tipice sunt parcurile PrinţulAlbert (3.900 kmp) şi Riding Mountain (300 kmp) şi rezervaţiile Duck Mountain –Muntele Raţelor, Turthe Mountain – Muntele Turturelelor, Spruce Noods – păduri demolid. Centre turistice: Edmonton (capitală) şi Calgary (oraş - staţiune olimpică) înAlberta; Saskatoon şi Regina (capitală) în Saskatchewan; Winnipeg (capitală) înManitoba. Platoul Preerilor Americane cu un peisaj variat, arid şi mai monoton, în sud,cu relief şi lacuri glaciare, în nord, cu faimoasele păşuni ale crescătorilor de vite şi cai, cupeisaje inedite create de unele eroziuni de teren în ariale divers colorate (Parcul NaţionalBadlands – „Pământuri rele”) sau cu figurile sculptate ale unor preşedinţi ai S.U.A.

301

Universitatea SPIRU HARET

Page 59: Regionarea turistica

(G. Washington, J. Jefferson, Th. Roosevelt, A. Lincoln) în Munţii Rushmore caredomină preeriile din statul Dakota de Sud se alătură prin centrele şi atracţiile turisticezestrei turistice central americane. Centre turistice: Indianapolis (1820), capitalastatului Indiana, o copie urbană a Washington-ului, prin clădirile Capitoliu, DomulHeasier pentru expoziţii şi târguri, Universităţile „Indianan” şi „Purdue” – renumit centrumedical pentru studiul cancerului, Catedrala scoţiană, muzee, parcuri, Pistaautomobilistică („Indy 500”); Cincinnati (1783), fondat pe râul Ohio, în amfiteatru, cuclădiri de epocă şi zgârie-noi, universităţi, muzee, edificiul cu mozaic al Gării (1935);Muzeul de Istorie Naţională, Colegiul Unional Evreiesc (1878), Catedrala Sf. Petru, ParculEden, Grădina Botanică Tropicală, Piaţa Fântânelor; în apropiere: Parcul Cailor dinKentucky (115 km, S), Memorialul de Stat, Muntele - Şarpe (120 km, E) etc.). Minneapolis (1847), Minnesota, monumente: Centrul comercial Idsjower,Clădirea Orchestrei Hall, City Hall (1891), Universitatea) St. Paul (1840), capitalastatului Minnesota cu monumente de arhitectură – Piaţa Centrală şi Clădirea Pieţei cu 19etaje, Capitoliul (1836), Catedrala Sf. Paul (1915), Muzeul Pianului „Schubert”. Kansas City (1821), oraş agricol şi industrial, port la fluviul Missouri, clădiri deepocă şi arhitectură modernă, clădiri monumentale: hotelul Philips Hollyday Inn,Complexul Sportiv pentru rodeo, Sala Sporturilor pentru fermieri, Expoziţia zootehnică„American Royal” (1892), centre comerciale, muzee. Dallas (1841), oraş petrolier, al zgârie-norilor şi hotelurilor; City Hall cu liniigeometrice, clădirile Băncii Allied Bank Tower, Hotelului Regency Hyatt, Centrului deConferinţe Reunion Tower, Universităţii; Parcul Highland; Centrul Comercial Dallas,parcul Central de Stat, platoul de filmare a serialului „Dallas” etc. Forth Worth (1849), oraşul cowboy-lor şi a tranziţiei spre vest; patria electronicii şisiliconului, în contrast cu mari abatoare de vite şi depozite de grâne; Muzeul Kimbell Artcu exponatele actorului J.R. din Dallas - L.Hagman; Grădina Apelor; Sat Log Cabin cucase ale pionierilor vestului din secolul XIX; Centrul istoric – Square Sundance;Grădina Botanică Japoneză; muzee de artă şi de ştiinţă. San Antonio (1713), Texas, la nord de Rio Grande, cu influenţe spaniole, şi monu-mente legate de războiul americano - spaniol: Piaţa Târgului cu Centrul Convenţiilor,Clădirea Navarro (cu mozaicuri celebre, 1850), Palatul Guvernatorului Spaniol,Catedrala San Fernando, muzeu mexican, grădina botanică şi multe clădiri de epocă şiparcuri; Austin oraş istoric, cu clădiri de epocă, Capitoliul, Parcul Naţional BridgeCaverns; Bendera oraş pitoresc al cowboy-lor, cu festivaluri, lupte rodeo,Parcul Naţional Istoric L. Johnson (la 24 km). Alte centre turistice: Oklahoma City,Omaha (Nebraska), Wichita (Kansas), Lousville (Kentuky) etc. În partea de sud predomină peisaje agricole cu plantaţii de bumbac, trestie dezahăr, s-au născut culturi muzicale originale ca jazz-ului (New Orleans), blues-ul(Memphis), muzica country (Nashville), iar istoria a lăsat vestigii şi monumente dearhitectură valoroase. Câmpia Mississippi cuprinde bazinul inferior al marelui fluviu(6.420 km lungime) şi delta acestuia la Golful Mexic. Se concentrează mari centreeconomice şi turistice deţinătoare a numeroase monumente istorice şi clădiri de epocă,vestigii ale vieţii coloniale. Amintim pe cele mai reprezentative: Atlanta (fondat în1837), capitala statului Georgia, staţia terminus a căii ferate Atlantic (Baltimore) –

302

Universitatea SPIRU HARET

Page 60: Regionarea turistica

clădiri de epocă (1864), Parcul Luther King, parcuri, muzee etc.); Nashville (1779),capitala statului Tennessee, oraşul muzicii country, clădiri somptuase de epocă,Pantheonul, Capitoliul, Universitatea Fish (1866), Hermitage (1819), numeroase muzee,parcuri (Cheekwood – parc forestier tropical), grădini, biserici, studiouri radio şi muzică. Memphis (1819), oraşul muzicii blues, al plantaţiilor de bumbac, al trestiei dezahăr şi al primului hotel Holiday Inn – 1952; numeroase monumente istorice şi de artă:Piramide (1991, 32 etaje), muzee, vila Elvis Presley – Graceland (muzeu memorial),parcuri; St. Louis (1764), mare centru comercial şi turistic, monumente de arhitectură demare valoare turistică: Gateway (Arcul Porţii) cu muzeu, centru de vizitare, statuiaTh. Jefferson; sculptura „Întâlnirea Apelor” din Aloe Plaza, la confluenţa Missouri cufluviul Mississippi; Muzeul Naţional Jefferson; City Hall, Clădirea Metropolitană, StaţiaCF Centrală /1894); Palatul Chatillon de Menil, Catedrale, muzee, parcuri, grădini. New Orleans (oraşul jazz-ului, Louis Armstrong); oraş comercial, clădiri colonialeşi arhitectură modernă; stadionul monumental „Superdomul Louisiana”; LaculPonchirtraian cu unul dintre cele mai poduri din lume (38,3 km); Piaţa Jackson Square şiPalatul – Muzeu Cabildo (1795), ce conservă istoria statului Louisiana; Bulevadul St.Charles cu tramvaiul vechi; palate şi vile cu peluze spaniole, franceze, mexicane; ParculL. Armstrong; City Hall; Universitatea catolică; muzee (al jazz-ului, farmaciei). Houston(1836), oraş industrial, al ştiinţei, culturii şi sportului, Centrul Spaţial L.B. Johnson,Centrul de Congrese G.R. Brown, Centrul Civic Huston, Muzeul Spaţial şi Centrul deControl Spaţial, Universitatea Rice. Se remarcă şi alte centre turistice, precumMontgomery, Birmigham, Jackson, Raton Rouge, Little Rock, Beaumont şi alteoraşe - staţiuni de pe litoralul Golfului Mexic: Pascagoula, Bilox, Port Sulphur,Houma, New Iberia, Abeville, Galvestou, Freeport, San Antonio Bay etc.

9.3.3. America de Vest

America de Vest cuprinde vasta arie a Munţilor Stâncoşi şi Coasta Californiană de laOceanul Pacific până la îndepărtata Alaska. Condiţiile de relief şi climă au creat peisaje demare diversitate şi originalitate (polare, glaciare, alpine, vulcanice, deşertice, litorale,coraligene etc.), la care se adaugă marile fluvii ce îşi taie defilee spectaculoase şi cascade,lacurile de mare pitoresc şi parcurile naţionale cu valoare peisagistică, ştiinţifică şi turistică.

9.3.3.1. Munţii Stâncoşi

Munţii Stâncoşi se desfăşoară din nord - estul Canadei şi Alaska (6.194 m,McKinley) până în America Centrală şi sunt alcătuiţi din lanţuri paralele ce închidpodişuri înalte sau largi depresiuni. Munţii Stâncoşi Canadieni sunt formaţi dinMunţii Stâncoşi propriu-zişi şi Munţii Cordiliera Pacifică (Munţii Coastelor, 4.042 m),care închid podişurile înalte Yukon, Columbiei Britanice, MacKenzie şi Fraser. Se maiîntâlnesc culoare şi depresiuni tectonice, văi cu defilee impresionante, zăpezi permanenteşi gheţari de circ şi de vale, relief glaciar divers, păduri de conifere (bradul Douglas,cedru roşu şi thuya – de peste 100 m înălţime), deşerturi cu cactuşi (pe podişurile aride)etc. ce dau atracţia turistică deosebită a Columbiei Britanice şi Albertei de Vest. Ţărmul Pacific montan este însoţit de numeroase insule morenice spectaculoase(arhipeleagul Regina Charlotte şi Vancouver), golfuri, fiorduri şi peninsule cu o vegetaţie

303

Universitatea SPIRU HARET

Page 61: Regionarea turistica

şi peisaj de tip oceanic, umed şi cald. Sunt numeroase parcuri naţionale şi provinciale,între cele mai importante amintim: Glacier National Park (140.000 ha, cu 100 gheţari lapeste 3.500 m, cascade, culoare de avalanşe, păduri de thuya de Pacific, spre ocean);Yoho Pational Park (130.000 ha), Revelstoke Mount National Park; KootenayNational Park (14.000 ha, parţial în Alberta), Jasper National Park în Alberta,(gheţari, zăpezi permanente, izvoare termale), Banff National Park în Alberta (550.000ha fondat în 1885, cu pitorescul gheţar suspendat Louise şi staţiunea termală Banff),Pacific Rim National Park pe insula Vancouver, cu plaje pitoreşti, fiorduri, morse.Centre turistice: Victoria oraş - staţiune balneoclimaterică, capitala statului BritishColumbia; Vancouver, centru economic şi turistic pe continent, în strâmtoareaomonimă, cu clădiri de epocă, blocuri moderne, poduri suspendate, lanţ de fiordurispectaculoase, parcuri şi grădini, parc cu toltemuri indiene; terminalul autostrăzii şimagistralei feroviare transcanadiane. Whitehorse, capitala statului Yukon. MunţiiStâncoşi Americani (4.418 m în vârful Withney) cuprind cordilierele montanelongitudinale care închid podişurile înalte (1.500 – 3.000 m, Nevada, Utah, Arizona) şi seînscriu cu peisaje dintre cele mai variate şi pitoreşti. Astfel, în partea central-nordică predomină parcurile naţionale, în sectorul central-sudic se impune peisajul arid deşertic şi de dune sau stâncos, dar şi canioanele, re-zervaţiile indienilor şi vestigiile arheologice, iar spre vestul munţilor, peisajele deşertice(Death Valley) alternează cu cele tropicale sau alpine, unde parcurile au, de asemenea, olargă dezvoltare. Numeroase sunt şi centrele turistice, unele cu arhitectură de epocă(Santa Fe, Salt Lake City) sau modernă (Las Vegas, Denver). Între resursele turistice se impun parcurile şi rezervaţiile naţionale, între care amin-tim pe cele mai importante: Yellowstone National Park: cuprinde o parte din stateleWyoming, Montana şi Idaho şi este primul parc din lume (1872); pe circa 8.993 kmpprezintă o natură montană variată: vulcanică, presărată cu conuri, cratere şi gheizere,alpină, izvoare, lacuri, păduri de pin şi sequoia, păduri fosilizate, canioane grandioase,cascade, faună bogată: urs brun şi grizzly, cerb, căprior, elan etc. Se remarcă atracţiile:Grand Canyon Yellowstone, Mud Vulcano, Dragon Mouth, Falia Gibbons (47 m) şiFalia de Jos (94 m), Cascadele Turn (40 m) şi Virginia, Lacul Yellowstone (360 km, la2.357 m alt), gheizerele din cele trei bazine terasate; hoteluri (6) şi campinguri (12).Sporturi de iarnă: Alta Grand Targhee Resort, Old Faithful Village; Grand TetonNational Park: creat în 1929 în statele Wyoming şi Idaho are 1.280 kmp şi prezintăpeisaje montane pitoreşti, alpine (4.197 m), văi cu cascade şi lacuri glaciare (ValeaJackson Hale cu râul Snake River, animale diverse (cerb, elan, bizon); în apropiereoraşele: Cody (întemeiat în 1901, de vestitul vânător de bizoni Buffalo Bill; CentrulIstoric Buffalo Bill, Muzeul Buffalo Bill, Muzeul Indianului, Muzeul Vestului de altădată; Jackson şi staţiunea Teton Willage; Arches National Park o arie montană cu

304

Universitatea SPIRU HARET

Page 62: Regionarea turistica

Yosemite National Park creat în 1890 pe 3.082 kmp în California (Munţii SierraNevada) cu văi glaciare, cascade, specii de animale diverse (cerb, urs, coyot, antilopa demunte) şi obiective ca: Glacier Point – stânci bizare, cascadele Yosemite Falls (739 m),Ribbon Falls (492 m), Nevada Falls, Great Sequoia Stands cu Pădurea Mariopsa(arborele Sequoia Geant, 2700 ani, 64 m înălţime, 11 m diametru), Tuolumne Meadows– sat de vacanţă; Sequoia National Park fondat în 1890 în Munţii Sequoia dinCalifornia, are 3.370 kmp şi protejează imense păduri de Sequoia, canioane, lacurimontane, glaciare şi cultura indiană „Cherokee”. Obiective turistice: Munţii Whitney,Peştera Cristal, Muntele Grant Grove cu uriaşe exemplare de sequoia, 90 m înălţime, 30 mdiametru (60 cm coaja), King Canyon, Moro Rock (monolit de granit), Cedar Grove – satde vacanţă; Death Valley National Monument în Marele Bazin, la poalele SierreiNevada, cu 8.090 kmp şi o valoare peisagistică, faunistică, dar mai ales memorialistică;în deşertul Văii Morţii şi-au găsit sfârşitul mulţi imigranţi spre California. Atracţiituristice: Dant’s View, cu un peisaj stâncos selenar; Devil’s Golf Course, cu o vastăplatformă de crustă de sare (50 cm); Sand Dunes – enorme dune de nisip; Canyonul Tithus,Ubehebe Center - un crater vulcanic; Scotty’s Castle - o clădire de epocă folosită la filmări;Rhyolite – aşezare rusească din 1904, azi oraş –muzeu; Wind Cave National Park înDakota de Sud, cuprinde Mount Rushmore (2.207 m) şi Colinele Negre (Black Hills) şi areca obiective turistice: Badlands N.R. cu „canioane” spectaculoase, tăiate în argile şinisipuri multicolore (aşa-numitele „pământuri rele”); Colinele Negre cu peisaje pitoreştişi ape minerale; Memorialul Crazy Horse, o statuie a şefului tribului Oglala Siouk;Memorialul Naţional Mount Rushmore cu sculpturile în granit (de 20 –50 m fiecare): alepreşedinţilor S.U.A.: Washington, Jefferson, Lincoln şi Roosevelt; peştera Wind Cave;Centrul turistic Rapid City; Navajoland N.P. fondat în 1888 şi cuprinde părţi din stateleArizona, New Mexico şi Utah pe circa 65.000 kmp cu peisaje deşertice, platouri înaltelocuite de triburile Pueblos; lacul Lake Powell şi podul natural „Rainbow Bridge” de186 m înălţime; Canyon Chelly; Canyon Dechelly National Monument cu vestigiiindiene şi coloniale din secolul XV-XVI; Hopi Mesas, sat cu populaţie indiană hopi;Monument Valley cu peisaje filmate deseori; Monumentul Naţional Navajo (trib indian);Rezervaţia Navajo; fortăreaţa Navajo (1864). Parcul protejează şi cultura indienilor hopişi navayo, decimaţi după secolul al XV-lea; în 1990 mai existau circa 145.000 de indieniîn 285 de rezervaţii din 30 de sate; Mesa Verde N.R. în statul Colorado, beneficiază depeisaje de mare frumuseţe şi conservă vestigiile triburilor indiene: aşezări cu case şi străzi înstilul populaţiei Anasazi; în apropiere PN Ruinele Aztece şi PN Istoric de Cultură Chaco. Desigur sunt şi alte parcuri sau rezervaţii naţionale, pe care le amintim ca atracţiituristice valoroase: Glacier N.P., Watterton Lakes N.P., North Cascades N.P.

305

Universitatea SPIRU HARET

Page 63: Regionarea turistica

Obiective turistice: Capitoliu, catedrala Madeleine (1909), Templul Mormon (1893),Fortul Douglas (1862), Piaţa Temple, Sala de Congrese, Muzeul Memorial Pioneer.Staţiune olimpică de iarnă. Albuquerque, fondat în 1706 pe Rio Grande în New Mexico, îmbină arhitecturamodernă cu clădirile şi străzile de epocă; Universitatea New Mexico, Biserica San Felip,centrul Cultural al Indienilor Pueblo, Muzeul Naţional Atomic (Programul NuclearManhattan), centrul Naţional Rio Grande; în apropiere: Grande Valley, un deşert cu dunealbe; Canionul Rio Grande; Mescalezo – capitala triburilor apaşe; Valley of Fires – undeşert cenuşiu – gri din lavă vulcanică, localităţi istorice: Ruidoso, Lincoln,Fort Summar, Clouderoft – staţiune montană hivernală. Santa Fe, fondat în 1609,capitala statului New Mexico, oraş al indienilor, cu vestigii de epocă, biserici, muzee, şialte monumente: Clădirea La Fonda (1870), Opera Santa Fe, Capitoliul, PalatulGuvernatorului: în apropiere: Canionul Frijoles, Monumentul Naţional Bandelier (unetnograf care a studiat zona). Las Vegas oraş al cazinourilor şi marilor hoteluri, fondat în1855 în Deşertul Nevada, renumit centru turistic al divertismentului şi jocurilor de noroc;pe lângă hoteluri (M.G.M. Grand Hotel are 5.009 camere, iar Cazinoul 16.000 mp) şicazinouri, oraşul beneficiază de peisaje pitoreşti, muzee, centre comerciale, centre deagrement, cinematografe, clădiri monumentale: Centrul de Congrese, Clădirea hotelului –cazino Circus, Fortul Vechi al Mormonilor (1855). Phoenix, fondat în 1864, capitalaArizonei, centru turistic important cu hoteluri (25.000 camere), terenuri de sport, casecoloniale spaniole şi clădiri moderne, muzee, cazinouri, centre comerciale, monumente,capitoliul, Campusul Universitar, biserici şi catedrale. Tucson, oraş fondat în 1775 îndeşertul Arizona, în inima populaţiei indiene şi în calea drumurilor spre California. Are oarhitectură colonială, cu clădiri de epocă, la care se alătură cele moderne. Se remarcă:Muzeul Arizona Sonova Deşert, Universitatea şi Campusul Mohe, biserici, muzee. Înapropiere: P.N. de cactuşi – Saguaro.

9.3.3.2. Coasta Pacifică

Coasta Pacifică se desfăşoară de-a lungul oceanului de la graniţa S.U.A. cu Canadaîn nord şi până în Mexic, spre sud, distingându-se două areale turistice. Coasta Californiană este dominată la est de Cordiliera Sierra Nevada (4.421 m înWithney), cu un peisaj alpin şi de pădure montană tropicală sau deşertic, în parteacentrală (Mojave Desert), cu parcuri şi rezervaţii naţionale, asupra cărora am făcutreferire. Cuprinde un relief variat, cu peisaje pitoreşti subtropicale şi montane:Depresiunea Sacramento, la poalele Sierrei Nevada, cu o câmpie fertilă drenată de râulomonim şi afluentul său San Joaquin, patria citricelor şi a viţei de vie. OraşulSacramento, capitală a Californiei, loc de pornire spre El Dorado din Sierra Nevada între1840-1849, cu cartiere-muzeu ale căutătorilor de aur. Sunt reprezentative: ClădireaAdministrativă, Parcul Naţional Istoric Sutter’s Fort, Centrul Istoric Vechi, MuzeulNaţional al Căilor Ferate cu clădirea Hastings – staţie terminus a celebrei căi feratetranscontinentale Pony Express (3.145 km), construită în 1860-1861 între oraşulSt. Joseph (Missouri) şi Sacramento; Munţii Coastelor (2.744 m), cu peisaje montaneatrăgătoare şi care trec spre ocean în Câmpia litorală, mai bine dezvoltată cătreLos Angeles; în sud, Riviera pacifică între San Francisco şi graniţa cu Mexicul se înscrie

306

Universitatea SPIRU HARET

Page 64: Regionarea turistica

cu peisaje spectaculoase, cu păduri de pin şi sequoia, plaje însorite, golfuri şi falezestâncoase, insule de mare pitoresc, centre şi staţiuni turistice luxoase, legate printr-un trenmodern din sticlă (Lumina Zilei) până la Los Angeles şi autostrada „101”, careînlocuieşte vechiul drum al piraţilor şi căutătorilor de aur. San Francisco, fondat în 1776 de călugării franciscani în golful omonim, este unmare centru economic, turistic, cultural şi universitar. Se impune prin: faimosul pod„Golden Gate” (1937 - 1939, 227 m înălţime), „rişca motorizată”, tramvaiul cu cabluri(1773), cartierele de emigranţi cu clădirile şi gastronomia specifice (asiatici, europeni,mexicani), Embarcadero Center, City Hall, Transamerica Pyramid (48 etaje), PalatulCaliforniei, 20 de muzee, grădini, parcuri, numeroase zgârie-nori, plajele celebreBaker Beach, China Beach, Ocean Beach. Faimoase sunt şi Universităţile cu campusurile lor din Golful San Francisco:Stanford (1891) în Polo Alto şi Berkeley (1868), în sud. În apropiere; faliaSan Francisco, epicentru a numeroase cutremure; insulele Alcatraz cu celebraînchisoare, azi muzeu şi Îngerilor. În continuare, spre sud pe coasta pacifică, se întâlnescrenumitele staţiuni de litoral cu plaje şi dotări de avengură: Monterey, oraş-staţiune cumonumente istorice (Clădirea Guvernului Spaniol din 1846, an când California şi-acâştigat independenţa, Clădirea vămii, 1827, capela Regală, 1770), plaje pitoreşti.Carouel oraş – staţiune pentru artişti, plaje şi peisaje pitoreşti, acvarium. San SimeonHearst cu palatele miliardului N.R. Hearst; Santa Barbara oraş – staţiune pitorească,monumente istorice (clădiri, Piaţa de la Guera cu monumentul El Pasco, 1827); ChanelIsland N.P., un grup de cinci insule cu peisaje pitoreşti, plaje, floră şi faună marină(Anacapa, San Miguel, Santa Barbara, Santa Cruz, Santa Roza); Malibu staţiuneacelebră a magnaţilor şi actorilor cinematografiei; alte staţiuni renumite: Santa Monica,Pacific, Palisades, Hutington Beach, San Juan Capistrano, Oceanside – Carlsbad,La Jolbas. Los Angeles fondat în 1781, azi o uriaşă metropolă ce înglobează staţiuni-oraşe în arealul de 145 km lungime şi 30 km lăţime. Oraşul miliardarilor (Century City),al cinematografiei (Belair şi Beverly Hills), al Disneylandului, al faimoaselor restaurante(Sunset Boulevard), al zgârie-norilor (Bunkei-Hill, Arco Plaza), al arenelor uriaşe(Memorial Coliseum, 102.000 locuri), al sălilor de concert (Music Center), al fru-moaselor cartiere (China Town, Little Tokyo, Koreatown etc.), al marilor bulevarde(Sepulveda Boulevard), al artelor (35 de muzee, zeci de galerii, sute de teatre), alştiinţelor (5 universităţi, zeci de laureaţi ai Premiului Nobel), al plajelor însorite şi luxoase(Laguna Beach, Santa Monica, Long Beach, Manhattan Beach, Sunset Beach). OraşulLos Angeles se remarcă şi prin alte atracţii turistice. Amintim câteva: City Hall (138 m),Hollywood Sign, Clădirea Station (gara din 1930 - 1932), Universitatea California –Los Angeles (1919) cu un campus uriaş (166 ha), Templul Mormon (78 m, 8 ha),biserici, Muzeul de Artă Contemporană, Parcul Memorial Hollywood etc. Remarcăm deasemenea: Hollywood, centrul cinematografiei (1910) şi cartierelor luxoase ale

307

Universitatea SPIRU HARET

Page 65: Regionarea turistica

pitoresc; oraş –port, centru economic şi turistic cu numeroase obiective: Central IstoricOld Town şi San Diego de Alcala, Parcul şi Palatul Prezidenţial, Cartierul Gaslamp (deelită), Parcul Tropical Balboa, insula Coronado cu hotelul omonim (secolul al XIX-lea),Universitatea, biserici, temple, monumente istorice, teatre. În apropiere: Observatorulastronomic Palomar Mount (1.871 m); Salton See, lac vulcanic sărat; Tihuana, oraş lagraniţa cu Mexic. Litoralul de Nord-Vest între San Francisco şi Golful Alaska se remarcă prinpeisaje variate şi pitoreşti, cu plaje, faleze, fiorduri, lacuri, râuri cu cascade, parcurinaţionale etc. Pe litoralul S.U.A. se remarcă unele centre turistice, dar mai ales atracţiinaturale. Portland, oraş fondat în 1842, la poalele Munţilor Hood (3.424 m), importantport, centru comercial şi turistic. Monumente de arhitectură şi istorice: Civic Auditorium(sală de concerte), Grotto (sanctuarul mamelor sacrificate), Clădirea Bybee – Howall,biserici, muzee (de artă, de ştiinţă şi industrie). În împrejurimi: canionul fluviuluiColumbia (cascada Multinomah Falls, 189 m, defileul Feather River, lacul Tule(rezervaţie ornitologică), Point Crown N.P., Fort Vancouver N.M.); staţiuni montane:Hood Meadow, Summit Ski Area. Seattle, fondat în 1851, pe un litoral spectaculos cuMunţii piramidali Rainer, 4.392 m, golfuri, fiorduri, cascade. Oraş turistic cumonumentul de artă Centru Seattle (184 m) – centru cultural şi comercial, Piaţa Pier 59,Acvarium, muzee (de Artă, de ştiinţe – Burke, Aerian), Universitatea Washington,Campus universitar cu Galeriile de Artă Henry şi Biblioteca Henry Suzzallo, parcuri etc.În apropiere: P.N. Mount Rainer, P.N. Olimpic şi PN. Cascadele Nordice. Coastacanadiană este tratată la capitolul 3.1.

9.3.3.3. Alaska

Alaska cuprinde litoralul nordic al SUA şi Peninsula omonimă, cu relief montan şide podiş înalt, cu climă rece, vegetaţie de pădure sau săracă de tundră. În Alaska nordicăpredomină munţii şi câmpia litorală artică, şlefuită de gheţari, cu un climat polar (-500 Ciarna), locuită de eschimoşi. Se impun ca atracţii turistice parcurile şi rezervaţiilenaţionale Gates Of The Arctic cu Kobuk Valley N.R. (dune de nisip, depozite glaciare)şi Noatak N.R. (faună specifică: caribu, urşi grizzli), Bering Land Bridge N.R. şi micilocalităţi cu amenajări turistice reduse. Alaska Centrală, predominant montană se înscriecu rezervaţiile Yukon Flats N.R. Yukon Charly N.R., precum şi cu centrul turisticFairbanks cu aeroport, hoteluri, restaurante, muzeu, Universitate. Alaska Oceanicăcuprinde munţii cu peisaje pitoreşti, peninsule şi arhipeleaguri cu peisaje deosebite,fiorduri, golfuri, lacuri. Se remarcă multe parcuri naţionale: Denali NP (24.280 kmp) cupeisaje montane, alpine, glaciare (Munţii Mc Kinley, 6196 m), faună (elan, caribu, ursgrizzli, păsări); are Centru de Informare şi Studii, hoteluri, restaurante, parcări; KatmaiN.P. (16.600 kmp) cu peisaje montane vulcanice, vestigii istorice, somon; Tongas N.P.(69.000 kmp) cu peisaje glaciare, fiorduri, insule pitoreşti; Wrangell St. Elias (39.270 kmp)cu munţi şi gheţari; Glacier Bay N.P. peisaj montan şi insular, cu fiorduri şi gheţari;Lake Clark N.P. etc. Localităţi turistice: Anchorage fondat în 1915 cu Centrul deReuniuni W.A. Egan, Clădirea Oscar Anderson, Muzeul de Artă şi Istorie, Universitate,clădiri de epocă; Juneau la poalele Munţilor omonimi, cu peisaje pitoreşti, monumente şimuzee: Capitoliu, Casa Guvernatorului, Biserica Sf. Nicolae, Muzeul de Stat Alaska;capitala statului Alaska.

308

Universitatea SPIRU HARET

Page 66: Regionarea turistica

9.3.3.4. Insulele Hawaii

Insulele Hawaii, un arhipeleag vulcanic (vulcanii activi Mauna Kea şi Mauna Loa4.170 m) cu climat subtropical – oceanic, floră şi faună endemice, plaje şi peisaje de unfarmec deosebit (insulele Hawaii şi Kauai), faimoasa rezervaţie marină Haleakala dininsula Maui, templele polineziene din insula Molokai etc. Reprezintă o destinaţie turistică exotică de prim rang cu celebrele plaje: WaikikiBeach, Honolulu Beach, Lanikai Beach, Sunset Beach, Makaha, Yokohama Bay;parcuri: Ala Moana Park, Grădina Botanică, Haicu Garden, o junglă tropicală, ParculMemorial Valea Templelor, Waimea Falls Park, în junglă. Alte atracţii: Centrulcultural Polynesian – şapte sate polynesiene cu tradiţii etnofolclorice; vulcanii MaunaLoa cu zăpezi şi Mauna Kea cu Observatorul Astronomic, vulcanul Diamond Head,Vulcanoes National Park cu Muzeul Vulcanologic. Centre turistice: Honolulu;Capitoliu, Palatul Regal, Piaţa Washington, Muzeul submarin al Pacificului, centrul mari-tim Hawaii, Mausoleul Regal: Pearl Harbour cu baza militară americană; Lanai City,Hilo etc.

9.3.4. Mexic

Mexic se înscrie cu peisaje variate: montane, de podiş, vulcanice, de litoral cu plajeşi golfuri, iar vestigiile vechilor civilizaţii: olmecă (1250 î.Hr.), teotihuacană, toltecă(600 î.Hr. – 1168), mayaşă (Yucatan), aztecă (Podişul Mexican), şi apoi, spaniolă, alăturide folclorul, muzică şi tradiţiile populare întregesc şi amplifică zestrea turistică mexicană. Platoul central mexican ocupă partea central – sudică a Mexicului încadrat deSierrele Madre Occidental şi Madre Oriental, prelungiri ale Munţilor Stâncoşi din nordulAmericii iar, la sud, de Sierra Vulcanica Transversal. Are un peisaj arid, deşertic, învioratde canioane şi cascade, o vegetaţie arbustivă, sărăcăcioasă, cu specii de agave (140) şicactuşi (100) mai ales în Deşertul Sonora. În partea de sud a platoului înalt, peisajul seschimbă, devine montan cu vegetaţie subtropicală, luxuriantă, aici fiind vatra vechiloraşezări aztece. Aici se află renumite centre aztece: Tenochtitlan cu renumite temple,palate, pieţe, străzi, faimoasa Piatră a Calendarului de 27 tone, Marea Piramidă; oraşul –capitală aztecă aşezat la 2.277 m, într-o depresiune înconjurată de munţii vulcanici cuzăpezi veşnice pe piscurile înalte, a fost distrus de Cortez în 1521, pe locul său construindCiudad de Mexico. Teotihuacan pe Valea Mexicului, mare metropolă religioasă lângăMexic, marchează „epoca de aur” a aztecilor; este considerat „Cetatea zeilor” şi este unuldintre cele mai importante oraşe arheologice din lume: Piramida Soarelui (65 m),Piramida Lunii (45 m), piramidele Cuicuileo şi Tlolpan, Turnul Sfinţilor de 15 etaje,Şarpele cu pene din Templul lui Quetzalcoall; Ciudad de Mexico, oraş – capitală aşezatîntr-o mare depresiune la poalele unor munţi vulcanici din Sierra Transversal, cu peisajespectaculoase. Obiective: vestigiile vechii cetăţi aztece; palate şi castele: Palatul Naţionalcu „clopotul Libertăţii” şi Castelul Chapultepec (XIV), Academia San Carlos,Universitatea (XVI) şi Biblioteca Universitară, Catedrala Metropolitană cu DomulCatedralei, Teatrul Naţional, Parcul Central Alameda; mari bulevarde şi pieţe centrale cumagnifice monumente: Cristoor Columb şi Cuahantemac etc. În apropiere: San Angel; Toluca (Tollan) (2.400 m alt) cu „coloşii din Toluka”Actapan cu mânăstiri, biserici şi temple; Pueblo, fondat în 1531 cu edificii în stil baroc,

309

Universitatea SPIRU HARET

Page 67: Regionarea turistica

catedrale somptuase şi Morelia (Valladolid în 1541), centre turistice cu vestigii alecivilizaţiei toltecă. Alte centre turistice: San Jose Purura, staţiune termală la 1.440 malt.; Patzcurao, oraş la 2.300 m alt., leagăn al indienilor tarascani, cu artizanat şi folclor,biserici şi mânăstiri; Xochimilco, staţiune-grădină plutitoare pe un lac, pe locul triburilorChichimic, mânăstire (secolul al X-lea); Amecameca, la poalele vulcanilor; San LuisPotosi la 1.800 m alt., centru economic şi turistic; Queretaro, centru istoric, biserici, clădirimedievale; Uruapau cu sculpturi din lemn de cedru; Cuernavaca, vechea capitală atriburilor Cuaunahuac cu vestigii arheologice, clădiri de epocă, edificii moderne, palatulCortez, biserica şi catedrala – bijuterii arhitectonice, grădina Borda (XVIII). Sierra Madre Occidentală, cordilieră montană (3.420 m) cu podişuri înalteînchise de munţi, lasă loc spre Oceanul Pacific unei câmpii litorale, cu plaje, golfuri şifaleze pitoreşti. În aria montană se află numeroase centre turistice cu vestigii arheologice,palate, muzee, biserici şi catedrale: Hermosilio capitala statului Sonora; Guadalajara, fondatîn 1530, oraş – staţiune de litoral; Aquascalientes, oraş-staţiune termală; Colima la poaleleMunţilor Colima (4.265 m), oraş – staţiune termală; Lacul Chapala cu multe staţiuni pemaluri; Aqua Caliente (40˚ C) la poalele Muntelui San Juan; Leon (artizanat din piele);Zacatecas; Camargo, San Blas, Santa Maria – staţiuni termale; Victoria de Durango,Nayrit etc. În câmpia litorală şi pe litoral se află renumite staţiuni şi oraşe: Los Angeles deTenacatica. Los Conchios, Punta Rosana; Guaymas şi Playa de Cortes. Sierra Madre Orientală (4.056 m) – un sistem de lanţuri longitudinale separatede văi, defilee şi podişuri cu peisaje aride în nord şi tropical umede către sud, carecoboară printr-o câmpie litorală (circa 100 km lăţime) spre Golful Mexic. Centre turis-tice: Monterrey, centru economic şi turistic; Tampico oraş – staţiune; Roza Rico,Veracruz, la Venta (vestigiile culturii olmece) şi alte staţiuni de litoral: LagunaMorales, Ciudad Madera, Naranyos, Rodriguez Cano etc. Sierra Transversală şi Istmul Tehuantepec este o arie montană şi de câmpielitorală (mai dezvoltată spre Golful Mexic) cu un peisaj extrem de variat şi spectaculos.Pe un soclu montan de circa 2.000 m alt. au apărut sistemele vulcanice de peste 5.000 m,cu zăpezi eterne pe piscurile înalte şi peisaje pitoreşti şi care domină oraşul Ciudad deMexico şi arealul limitrof: Pico de Orizaba (5.777 m), Popotepetl (5.452 m), Toluca,Colima etc. majoritatea vulcanilor sunt activi. În arealul montan se detaşează oraşulOaxaca de Juares cu autostrada „Panamericană” Alasca – Ţara de Foc”, iar pe CoastaPacifică: Acapulco de Juarez renumit oraş – staţiune maritimă, Zihuatanejo, staţiune –paradis, Saliha Cruz; pe litoralul golfului: staţiunea Cancun, Coatzacoalcos,San André, Tuxtla, Puerta Angel etc. Peninsula Yukatan, un vast platou calcaros şi arid, este leagănul civilizaţieimayaşe, ale cărei vestigii se regăsesc în arealul oraşului Merida, reconstituit de spanioli

310

Universitatea SPIRU HARET

Page 68: Regionarea turistica

Santa Rosalia cu insule pitoreşti; La Paz – centru pescuitorilor de perle şi multelocalităţi marine cu plaje spre Oceanul Pacific sau Golful Californian.

9.4. America Centrală

America Centrală prezintă un interes turistic deosebit prin peisajul spectaculosmontan şi vulcanic, plaje cu nisip fin şi bine amenajate, insule pitoreşti, vegetaţie luxuriantă,faună bogată şi vestigii istorice şi tradiţii etnofolclorice de mare valoare pentru turism. 9.4.1. America Centrală Istmică

America Centrală Istmică cuprinde partea continentală a regiunii cu catenemontane, conuri vulcanice, podişuri, depresiuni şi culoare de văi, fâşii de litoral, asociaţiivegetale tropicale şi subtropicale, ale căror valori peisagistice se alătură vestigiilormayaşe sau spaniole şi a altor tradiţii specifice statelor de aici. Guatemala dispune de un potenţial turistic remarcabil datorită cadrului naturalpitoresc şi culturii mayaşe a căror vestigii se găsesc alături de edificiile şi monumentelespaniole în localităţile Quatzaltenango, Totonicapan, Santa Cruz, Del Quiche etc.Oraşul Tikal cu zecile de temple – piramide, palate, muzee era un centru politico-administrativ pentru civilizaţia Maya, azi este declarat patrimoniu mondial ca şi loca-litatea Uaxatan din Jungla Peten. Guatemala, oraş – capitală fondat în 1775 la 1.500 malt. are ca obiective: Piaţa Mayor cu Palatul Naţional, Catedrala Metropolitană, CentrulCivic, Piaţa Centrală, muzee: Poporului Wuh (Maya), al costumelor Indiene (Ixchel),Naţional de Arheologie şi Etnologie, Naţional de Artă Modernă. Belize are peisaje tropicale montane (Maya Mountains) şi de litoral, cu valorimayaşe şi spaniole. Centre turistice: Belmopan, capitala statului; Belize City;San Ignacio; Xunantunich (centru arheologic); Templul Caracol; Parcuri naţionale. Honduras etalează peisaje vulcanice, de litoral şi insule pitoreşti, monumente deartă, biserici, muzee în oraşul – capitală Tegucigalpa fondat în 1578; alte vestigiispaniole şi mayaşe (Templul „Copan”). Oraşe – staţiunii pe litoral. El Salvador are peisaje vulcanice pitoreşti (Izaleco, Parcul Naţional Cerul Verde şiParcul Naţional Monte Cristo Cloud Forest – El Trifivio – Pădurea de Nori), ruinelemayaşe vestite în regiune de la Tuxmal şi Joya de Cereni, piramidele de la Taxumal şisculpturile gigantice de la Chalehuapa; centre turistice San Salvador, fondat în 1525 peValea Hanacas, cu monumente istorice, edificii de artă, catedrală, teatre, muzee etc.Cojutepeque, San Sebastian etc. Staţiuni de litoral: Costa de Sol, La Costa deBalsamo; Parcuri naţionale. Nicaragua are un relief montan vulcanic şi câmpii litorale cu plaje întinse, bineamenajate şi faleze pitoreşti; cultura ameridiană a fost distrusă. Centre turistice: Managuaoraş capitală, fondată în 1811 pe malul lacului omonim într-un peisaj atractiv; cunumeroase edificii de epocă şi moderne, palate, pieţe, muzee; în apropiere plaje şi parcuripitoreşti: Laguna de Tiscapa, Laguna de Asososca, El Tropiche, Laguna Apoyo. Altelocalităţi turistice: Leon (1524) cu catedrale, palate, clădiri de epocă, muzee; Granada(1523) centru istoric, cultural şi turistic; Lacul Nicaragua cu oraşe şi staţiuni riveranepentru agrement; Matagalpa, centru istoric.

311

Universitatea SPIRU HARET

Page 69: Regionarea turistica

Costa Rica, ţară muntoasă, vulcanică, cu podişuri ce trec treptat către câmpialitorală cu plaje şi peisaje specifice tropicale, faună şi floră variate, parcuri şi rezervaţii.Centre turistice: San Jose, oraş istoric fondat în 1737, la 1.150 m în Mesetta Centrală, cunumeroase muzee, galerii de artă, edificii coloniale, edificii moderne, muzee; Sarchi;Hereida cu fortăreaţa El Fortin, biserici, muzee, parcuri; parcuri naţionale: Vulcan Poas;Braulio Carrilo; Volcan Irazu; Centru arheologic Guayabo; Rincon de la Vieja;Santa Rosa. Oraşe – staţiuni: Limon, Parismina, Tortuguera (coasta caraibeeană),Panita şi Golfita (coasta pacifică). Panama dispune de peisaje pitoreşti, montane, vulcanice, de litoral şi insulare darşi atracţii culturale sau tehnice (Canalul Panama, 1904-1914). Centre turistice: PanamaCity, oraş-capitală fondat în 1519 cu edificii culturale, palate, biserici, catedrale, muzee,parcuri şi grădini. Alte atracţii: Grădina Botanică; Parcul Naţional Sobernia,P.N. Metropolitan; plaje: Kobe, Veracruz, Chame, Farallon; oraşe: Colon, IslaGrande, Portobelo.

9.4.2. America Centrală Insulară

America Centrală Insulară cuprinde insulele din Arhipeleagul Antilele Mari şiAntilele Mici, insule muntoase, vulcanice sau calcaroase şi peisaje tropicale exotice, cuplaje, golfuri şi faleze pitoreşti şi bine amenajate. Se remarcă peisajele tropicale carstice, vulcanice, de recife, plajele frumos ame-najate cu hoteluri de lux şi prin principalele centre turistice din Cuba (Havana, Soroa),Jamaica (Kingston). R. Dominicană (Santa Domingo), Puerto Rico (San Juan) etc.9.5. America Latină

America Latină are un relief variat de munţi (Cordiliera Andină cuvf. Aconcagua 7.000 m) şi de podişuri înalte de 2.000 – 4.300 m (pune, messete,altiplane), de câmpii şi litoral, cu peisaje dintre cele mai diferenţiate şi spectaculoase şianume: glaciare, polare, alpine şi montane, ecuatoriale şi tropicale, temperate, deşertice,vulcanice, defilee, şi cascade, fluvii şi lacuri, parcuri şi rezervaţii. Vestigiile civilizaţiilor precolumbiene, păstrate pe podişurile înalte sau pe văilemontane şi culturile spaniole şi portugheze, de mai târziu întregesc valorile turistice. 9.5.1. America Latină Andină

America Latină Andină cuprinde ţările care să suprapun, în parte Munţilor Anzi,Câmpiei litorale pacifice şi bazinului superior Amazonian. Columbia este o ţară cu faţadă oceanică şi caraibiană, cu munţi înalţi înzăpeziţi sauacoperiţi de junglă, platouri înalte, câmpii întinse cu vegetaţie luxuriantă, fluvii cu defileeşi cascade, păduri ecuatoriale, lacuri, plaje şi numeroase insule, vestigii istorice. Centreturistice: Santa Fe de Bogota, la 2.630 m alt., oraş – capitală cu vestigiile culturale şiistorie ale indienilor „chibchas”, cu muzee (Muzeul Naţional, al Băncii), biserici,catedrale, temple, ziduri de cetăţi, palate. Medellin, Santa Maria (cel mai vechi oraş, la1.525 m alt.); Parcuri Naţionale Arheologice: San Augustin, Sierra Nevada de SantaMarta, Sierra Dendre; litoralul cu plaje şi staţii maritime şi oraşul Cartagene oraşcolonial – muzeu inclus în Patrimoniul UNESCO.

312

Universitatea SPIRU HARET

Page 70: Regionarea turistica

Ecuador, ţară andină cu ieşire la Oceanul Pacific, are un peisaj pitoresc montan şivulcanic (Munţii Chimborazo, 6.310 m, Cotopaxi) cu gheţari, câmpie cu păduriecuatoriale, parcuri naţionale: Cotopani şi Las Coyas, vestigii arheologice. Centreistorice: Quito, oraş – capitală; oraşul vechi cu străzi înguste, clădiri de epocă; oraşul noucu clădiri moderne, palate, muzee, biserici (La „Campana”, San Francisco etc.). Pelitoralul Pacific, oraşul Guayaquil este cel mai reprezentativ centru turistic alături destaţiunile Playas şi Manta. Arhipelagul Galapagos, patrimoniul natural mondial, prinfauna şi peisajele sale constituie o atracţie turistică de mare valoare. Peru, ţară montană (Munţii Huascaran, 6.768 m), de podiş şi câmpie litorală,prezintă interes turistic prin peisajele de mare spectaculozitate, fluviile cu defilee şicascade pitoreşti, lacuri (Titicaca, cel mai mare din regiune), civilizaţie incaşă. Se impunca atracţii turistice rezervaţiile arheologice: Machu - Picchu (Maciu – Piciu) cu CetateaCuzco – capitala Imperiului Incaş; Majos Llojta; Cetatea Pissac cu satul indian Pissacla intrarea în Valea Sacră a incaşilor; Cetatea Vilacabamba; Fortăreaţa Sacsahuaman(fostă capitală incaşă); Cetatea Ollantaytambo cu un sat incaş în apropiere. Sunt deasemenea numeroase parcuri naţionale ca: Cutervo, Huascaran, Cutibireni, Manu,Tingo Maria etc. Centre turistice: Lima, oraş – capitală, Santa Maria, Santa Rosa etc. Bolivia, „Acoperişul Americii de Sud” (6.770 m în Nevada Sajama), cu munţi şiplatouri înalte şi aride, podişuri joase şi câmpii cu ierburi de savană şi păduri tropicale,faună bogată, tradiţii folclorice şi vestigii arheologice. Se evidenţiază ca atracţii turistice,rezervaţiile arheologice: Lacul Titicaca, cu insulele plutituare din stuf şi pământ,realizate prin tehnica tribului Uru; cetăţi incaşe: Tihuanaco; Acopana; Calasasaya cutemplul Soarelui; Charazani; Centre turistice : La Paz, oraş-capitală; Sucre, Tarija.Deşertul „Salina – Uyani” – Pustiul de Sare, la 3.665 m alt. Chile o ţară montană şi de podiş dispusă longitudinal de-a lungul Anzilor şiOceanului Pacific pe circa 4.180 km, cu peisaje variate montane, subtropicale, oceanice,temperate, dar şi deşertice şi polare. Se evidenţiază prin numeroasele parcuri naţionaleprecum Caba de Horos, Eastea Island, Los Paraguas, San Rafael, Vicente Peres etc.rezervaţiile arheologice (Insula Paştelui şi San Pedro de Hacana cu celebrul MuzeuArheologic al Mumiilor); centre turistice: Santiago de Chile, Valparaiso (plaje şimuzee), Conception; Punta Arenas; Plaje: Vina del Mar; Deşertul Atacama cu clădirispecifice şi Muzeul de Arheologie.

9.5.2. America Latină Atlantică America Latină Atlantică se desfăşoară de la Munţii Anzi la Oceanul Atlantic, ca osuccesiune de câmpii, drenate de marile fluvii Amazon, Parana şi Orinoco, podişuri-planalto (Braziliei, Patagoniei) şi Câmpii litorale sau ţărmuri stâncoase. Se întâlnesc,alături de civilizaţiile precolumbiene, vestigii coloniale spaniole şi portugheze sau artamodernă specifice statelor din subcontinent. Brazilia, cel mai mare stat latino-american, are un peisaj oarecum monoton, decâmpie – Amazonia – cu pădurea ecuatorială selvas, de podiş – Matto Grosso, Goia,Brasilian, Guyainelor – cu savană (campos) şi sertao (vegetaţie xerofilă), montan înNord-Est (2.890 m) şi de litoral – coasta atlantică cu faleze, golfuri şi plaje. Numeroaseparcuri naţionale şi vestigii cultural-istorice îmbogăţesc tezaurul turistic. În Amazonia,

313

Universitatea SPIRU HARET

Page 71: Regionarea turistica

traversată de autostrada Transamazonia (6.300 km) se întâlneşte, în plină junglă (selvas),cea mai mare biodiversitate din lume, o parte fiind ocrotită în Parcurile NaţionaleAmazonia (cu „pădurea igapo”) şi Pizo de Neblina, iar oraşele Belem şi Manausprezintă interes turistic prin muzeele, teatrele şi clădirile moderne amplasate pe maribulevarde. Pe Coasta Atlantică de nord-est, renumită pentru cultura arborelui de cacao şicafea, dar şi pentru centrele turistice, plajele şi cultura negroidă cu tradiţiile ancestrale; seremarcă oraşele: Recife cu muzee, catedrale, palate, parcuri; oraş al cafelei; Fortoleza şiSao Luis, staţiuni maritime, specializate în comerţul cu cacao; Salvador cel maiimportant centru turistic, oraş fondat în 1549, cu vestigii şi fortificaţii portugheze, clădiricoloniale, biserici, catedrale, edificii moderne. Alte centre şi staţiuni renumite: Ribeira şiPenha. Coasta Atlantică de sud-est prezintă mare interes prin centrele turistice Rio deJaneiro cu parcuri (Imperial, Flamingo), catedrale, muzee, grădina zoologică,Planetarium, biserica Penha, Avenida Presidente Vargas, oraşul modern, stadionulMaracana (130.000 de locuri); plajele Copa Cabana, Urca, Flamingo, Leblou,Botofago; golfuleţul Baia de Guanabara; renumita stâncă de 710 m alt. „Căpăţâna dezahăr” cu statuia lui Isus Cristos; cele peste 113 insule cu un farmec aparte;„Carnavalul anual” etc. Sao Paolo, oraş de peste 500 de ani, cel mai mare centrueconomic, cu o arhitectură modernă asociată celei coloniale, muzee, catedrale.Bel Horizonte, oraş modern cu celebra „Biserică revoluţionară” ca o uriaşă cochilie descoică (arhitect Os. Niemeyer); monumente de artă, muzee. Santos oraşul cafelei şi alfotbalistului Pélé. Brasilia de Sud cu imense păşuni şi ferme animaliere, patria „herba mate”– ceaiulaborigenilor. Centre turistice: Porto Alegre, Santa Maria şi Rio Grande. Podişul Central Brazilian se remarcă prin Rezervaţia Matto Grosso – o ariesălbatică, neexploatată şi cu triburi de aborigeni, Brasilia, „oraşul kafkian”, operă aarhitectului Os. Niemeyer, aşezat la 1.000 m alt., are un plan de avion, cu clădiri dintrecele mai originale (Senatul, Camera Federală, Reşedinţa preşedintelui, ministere, teatre,catedrale, etc.), cartiere rezidenţiale, oraşe satelit, parcuri, magazine etc. Parcul NaţionalIguazu (la graniţa cu Argentina şi Paraguay) cu Cascada Iguazu (pe fluviul omonim,afluent al fluviului Parana (lată de 2 km şi 70 m cădere), cu o suită de 300 de cascade maimici; hotelul Das Cataratas oferă o panoramă magnifică asupra cascadei. În apropiere,pe fluviul Parana, la graniţa cu Paraguay, se află cea mai mare hidrocentrală din lume„Itaipu” cu 12 .600 MW. Argentina cu un relief de mare varietate şi peisagistică, de la Munţii Anzi(vf. Aconcagua 7.020 m) la podişurile Patagoniei, în sud, şi câmpiile Pampa, Chaco,Mesopotamia-Entre Rios, La Plata şi Pampas, păşunile renumite pentru zootehnia ţării,tradiţiile şi legendele crescătorilor de vite – arriocros. În Cordiliera Andină se

314

Universitatea SPIRU HARET

Page 72: Regionarea turistica

industrial şi turistic cu muzee, clădiri de epocă, catedrale, parcuri, grădină zoologică,arhitectură modernă. Salta, fondat în 1582, cu renumita biserică San Francisco, cea maifrumoasă din America Latină. Patagonia, în sud-est, are un relief vulcanic şi de laguneglaciare, lanţuri montane acoperite cu gheţari, fiorduri, lacuri glaciare, dar şi de deşerturicu cactuşi candelabru. Ţara Focului, o insulă montană cu gheţari, explorată şi de români(Julius Popper şi Emil Racoviţă) cu toponime româneşti: Sinaia, râurile Rosetti şi Ureche,lacul Buşteni. Aici sunt mici localităţi, cu precădere, pe coasta atlantică şi pe marile râuri,care au şi interes turistic prin facilităţile lor. Pampas, imensa câmpie netedă cu păşunirenumite şi culturi agricole, are denumiri diferite de la nord la sud (Gran Chaco,Mesopotamia Entre Rios (între fluviile Parana şi Uruguay), La Plata şi Pampas).Localităţi de interes turistic prin obiectivele cultural-istorice sunt: Parana, Santa Fe,Rosario, Corrientes etc. Litoralul Atlantic, cu faleze, golfuri şi plaje este deosebit depitoresc, cu oraşe-staţiuni de importanţă turistică: Buenos Aires, capitala ţării, cu cartiereluxoase (La Boca, Delta Tigrului), porturile (vechi şi nou), palate (Prezidenţial, CasaRonada), Catedrala, Obeliscul, Piaţa San Martin, grădini botanice şi zoologice, parcurietc. La Plata, Bahia Blanca, Mar del Plata, Sant Antonio, Carmen dePatagonia,Nechochea - staţiuni maritime la Atlantic. În Argentina se întâlnesc şi parcuri naţionalede interes turistic: Los Glaciares (în apropierea Insulei Ţara de Foc); Laguna Blanca cuiceberguri; Perito Francisco Morena, cu păduri andine, alpaca, cerbul andin, condorul;Elrey cu tapiri, jaguari, reptile (la graniţa cu Bolivia); Los Aterges; Nahuel Huapi;Iguazu cu cataractele Iguazu, marea hidrocentrală şi lac omonim şi oraşul Pasados etc. Venezuela cuprinde o arie montană vastă (Cordillera de Los Andes (5.002 m) şiMacizo de Guyana, 2.810 m) ce închid o întinsă câmpie – Llavios de Orinoco, drenată demarele fluviu omonim şi Coasta Caraibiană şi Atlantică, arii cu o mare varietatepeisagistică şi cu atracţii turistice valoroase. În Cordillera Andină se întâlnesc numeroasestaţiuni şi centre turistice: Merida fondată în 1558 la poalele Sierrei Nevada de Merida,la 1.647 m alt. într-un peisaj pitoresc cu zăpezi veşnice, Parcul Naţional Chorros. SierraSan Cristobal – staţiune montană cu palatul Seones; Barquisimeto fondat în 1572, oraşde un mare pitoresc; Parcul Naţional Simon Bolivar. Pe Litoralul venezuelean de Nord-Est, cu golfuri pitoreşti (Paria), peninsule (Paria, Araya), insule (Margarita) prezintăinteres prin oraşele staţiune: Barcelona (oraş istoric); La Cruz cu P.N. Mochima(insulele Arapit şi Arapo); Cumana lângă peninsula Araya cu P.N. Ayacacho;Carupano cu plajele Copey, Oro, Caribe, Grande, lângă golful şi peninsula Paria cufaimoasa peşteră Guachara explorată în 1608 de Al. von Humboldt; Insula Margaritacu P.N. La Restinga Dagoon; St. Parlamav; La Asuncion, Luangriego cu celebre

315

Universitatea SPIRU HARET

Page 73: Regionarea turistica

Naţional Roraima cu cascada Angel (979 m) pe râul Caroni, afluent al Orinoco-ului şiP.N. Gran Sabana . Paraguay este drenat de fluviile Paraguay şi Parana şi se înscrie cu peisajemontane de savană şi mlaştini (Câmpia Chaco) şi de dealuri sub 800 m, împădurite cuquebracho şi palmieri. Lacurile de pe Paraguay (Yacireta) la graniţa cu Argentina şi depe Parana (Itaipu) cu Brazilia prezintă şi interes turistic. Centre turistice: Asuncion,oraş-capitală fondat în 1537, cu o arhitectură modernă,clădiri de epocă, edificii publice,catedrală, biserici, muzee, pieţe maiestuoase, Panteonul, grădini şi parcuri; Ciudad del Esteîn apropierea Cascadei Iguazu şi barajul cu Lacul Itaipu; Sanbernardine cu un renumitcazinou; Conception pe fluviul Paraguay, peisaje pitoreşti amenajări şi dotări turistice. Uruguay, aşezată la Estuarul La Plata, are un peisaj pitoresc cu câmpii înalte şicoline de 500 m alt., climat subtropical oceanic, cu savane (llanos) întinse şi păduri rare.Centre turistice: Montevideo oraş, capitală, fondat în 1772, cu multe monumenteistorice şi de artă, edificii arhitectonice (Parlament, Facultatea de Arhitectură, Politehnica,Universitatea, Banca de Asigurări), muzee, pieţe, numeroase parcuri şi grădini; plajerenumite: Ramirez, Careta, Malvin. Staţiunea maritimă de lux Punta del Este pelitoralul atlantic, alături de altele cu dotări moderne: Santa Maria, La Paloma, SantaVictoria de Palamar, La Coronilea şi Santa Tereza cu Parcul Naţional Santa Tereza,Maldonado etc. De-a lungul fluviului Uruguay se întâlnesc numeroase localităţi turisticeColonia del Sacramente (cu Muzeul Perioadei Spaniole) şi Salto (Muzeul de Istorie).

9.6. Africa

Cadrul natural, în toată diversitatea sa orografică (podişuri, deşerturi, munţi şilitoral), bioclimatică şi peisagistică, se înscrie cu atracţii dintre cele mai pitoreşti şiexotice, parcuri naţionale şi alte resurse turistice, conferindu-i Africii o mare valoare şioriginalitate turistică. Leagăn al primelor etape de antropogeneză, Africa a cunoscut, de-a lungul istoriei,existenţa unor culturi materiale şi spirituale remarcabile prin originalitate şi strălucire şicare rivalizau cu cele asiatice şi europene: Egiptul faraonic a fost unul dintre primele statedin lume (mil. 3 î.Hr.), colonizarea feniciană (secolul XII-IX î.Hr.) a pus bazele unuiputernic imperiu pe ţărmul nord african, iar grecii întemeiază mari cetăţi aici în secolulVIII-VI î.Hr. După cucerirea Egiptului în anul 642, arabii stăpânesc toată Africa de Nord,impunând definitiv civilizaţia arabă şi religia islamică, extinzându-se la sud de Sahara.Din anul 1517 Africa de Nord va fi până în secolul al XIX-lea componentă a ImperiuluiOtoman. La est de Sahara, pe Nil exista Regatul Kuş din Nubia cucerit de regatul vecinAksem (Etiopia), care adoptă creştinismul în secolul IV-V şi atinge maxima strălucire. ÎnEvul Mediu erau cunoscute mari imperii în Ghana, Mali, Songhai, cu civilizaţii distincte,care s-au păstrat, în parte, până astăzi. După perioada marilor descoperiri geografice(sec.XV-XIX), Africa a fost colonizată de europeni, până în anii 1960, când începe „AnulAfricii” de declarare a independenţei (până în 1970). Se diferenţiază 6 regiuni turistice după criterii naturale şi trăsături cultural-istorice şianume: Africa de Nord, Africa Central-Vestică, Africa Centrală, Africa de Est şi Africa deSud, Africa Insulară, în care se individualizează subregiuni şi areale turistice, centre şilocalităţi turistice.

316

Universitatea SPIRU HARET

Page 74: Regionarea turistica

9.6.1. Africa de Nord

Cuprinde Litoralul nord african, lanţul montan Atlas şi Deşertul Sahara,diferenţiate peisagistic, cultural şi ca valenţe turistice.

9.6.1.1. Litoralul Nord-African

Litoralul Nord-African ocupă ţărmul atlantic şi cel mediteranean la poaleleMunţilor Atlas, în nordul statelor Maroc, Algeria, Tunisia şi Libia. Litoralul atlantic marocan este mai complex; în vest se află o câmpie litorală cuplaje întinse şi dune de nisip, dominată de platoul marocan de vest, iar în partea de estlitoralul este deschis, cu peisaje deosebit de pitoreşti. Pe litoral sunt presărate staţiuni şioraşe de mare frumuseţe, legate printr-o autostradă, cu plaje amenajate şi dotate modern,dar şi cu vestigii istorice şi culturale (cetăţi, porţi, palate, moschei, minarete, bazaruri). Seremarcă oraşe-staţiuni Agadâr, Safi, Casablanca (vechea Aufa), Essaouria (veche cetatefeniciană), Mohammedia (staţiune balneoclimaterică), Rabat (secolul III î.Hr., capitalaMarocului, cu oraşul vechi Medina, cu Moscheea Hassan II, secolul al XII-lea), Saleul(oraş medieval), Tanger (aşezare cartagineză şi oraşul roman Tingis, cu Grotele lui Hercule,la 33 km la vest, Ceuta (Sabta) cu catedrale, moschei, cetăţi în Strâmtoarea Gibraltar. Litoralul mediteranean este mai variat ca peisaj şi valori culturale. Cel marocaneste în general stâncos, abrupt, cu plaje nisipoase, puţine golfuri, peisaje pitoreşti. Multe localităţi se impun prin valori cultural-istorice şi peisagistice: Tetouan(„capitala nordului” fondat în secolul al X-lea); staţiunile maritime cu plaje pitoreşti şiluxoase (Restingo, Capo Negro, Cabila) cu cluburi şi sate de vacanţă, vile şi hoteluri;Chechacuen (secolul al XV-lea, loc de pelerinaj, moschei, bazare); Nador şi Melila(orăşele-porturi cu vestigii medievale, moschei, clădiri de epocă). Litoralul algerian îmbină peisaje marine cu plaje nisipoase sau stâncoase cu faleze,valori istorice şi culturale romane, arabe, franceze, catedrale, moschei, minarete, palate, zi-duri de cetăţi, muzee etc. Centre turistice: Alger-Al Djazair (oraş antic şi medieval, capi-tala Algeriei), Oran, Constantine, Annaba, Blida, Bejaia şi Skikde (staţiuni maritime). Litoralul tunisian se remarcă prin varietatea şi pitorescul cadrului natural, plajelesomptuoase, hoteluri luxoase, valori culturale, religioase (moschei, minarete, cetăţi,vestigii romane, palate, clădiri de epocă, cu arhitectură arabă etc.); se remarcă renumitelestaţiuni maritime Hammamet, Grammarte, Sousse, Qabis, Aghti, Capul Bon etc., saucentrele istorice Tunis (secolul X î.Hr., capitală), Medina (centru religios), La Barda,Cartagina, Bizerta, Sidi Bon, Said, Monastir şi Mahdia. Litoralul libian ocupă în Tripolitania o câmpie litorală – Gefara, cu un lung şiragde oraşe separate prin lagune şi dune de nisip, în care se evidenţiază oraşul Tripoli(colonie feniciană, cartagineză şi romană, capitală) şi oraşele-staţiuni Zuara, Khumos,Misratah; în Cyrenaica, la est de Golful Sirta, litoralul este mai stâncos, cu plaje pitoreştidominate de un platou înalt de 700-800 m; pentru turism prezintă interes oraşele-staţiuniBenghazi, Tubruq, Adjabija, Darnah şi staţiunea Beida.

9.6.1.2. Munţii Atlas

Munţii Atlas ocupă aria montană a ţărilor maghebiene, are o direcţie SV-NE şi esteformat din culmi muntoase separate de văi adânci şi defilee.

317

Universitatea SPIRU HARET

Page 75: Regionarea turistica

Atlasul marocan (Atlasul Înalt 4.165 m, Atlasul Mijlociu 3.354 m şi Antiatlas2.500 m) – munţi cu o vocaţie istorică, fiind bastionul rezistenţei berberilor, este renumitprin peisajele alpine pitoreşti, cu zăpezi, domenii schiabile, forme glaciare, văi cu defileeşi cascade, lacuri şi păduri, dar şi prin peisajele aride dinspre Sahara. Numeroase vestigii istorice şi obiective culturale se află în principalele centreturistice de aici: Fes-Fez, Fas (secolul IX, prima capitală, Moscheea Al Qaraoiyyne – aziUniversitatea musulmană, centru religios); Marakech (întemeiat în 1060, staţiunemontană, moschei, mausolee, cartierul Medina specific arab, cu cele şapte porţi magice);Meknes (oraş medieval); Volubilis (oraş roman); Moulay Idriss (oraş religios, pelerinaj). Atlasul algerian se suprapune ariei montane Kabilia, cu păduri de plută, pinmediteranean, cedru de Atlas sau eucalipt, peisaje alpine, văi pitoreşti cu defilee, cascade;viaţă patriarhală berberă, cu produse de artizanat, vestigii arheologice. Localităţi turistice:Bed Manssour, Aissa, Tizi-Ouzou. Atlasul tunisian ocupă partea de nord-est a ţării, paralel cu litoralul, se remarcă prinpeisajele pitoreşti date de culmile montane şi depresiunile fertile de pe văile ce le străbat.Micile localităţi de aici nu prezintă interes turistic.

9.6.1.3. Africa Sahariană

Peisagistic, se impune prin nesfârşite dune de nisip (ce depăşesc, uneori 500 mînălţime) despărţite de depresiuni, deşertul de piatră „hamada” şi oazele – mici depresiunicu apă freatică la suprafaţă, culturi de curmali, smochini, migdali şi caişi, păşuni; acesteaadăpostesc aşezări înconjurate cu ziduri de apărare ce includ locuinţe albe cu un etaj,leagăn al civilizaţiei şi artei berberă sau tuaregă, cu minarete, pieţe tipic orientale, muzeeetc. Zidul Verde (1.500 km/5-20 km) plantat cu salcâm şi pin de Alep ca şi masivelemontane Tassilli Najer, Tibesti 3.415 m şi Ahaggar 3.003 m schimbă peisajul montandeşertic, iar Transsaharianul Alger-Lagos aduce un plus de civilizaţie şi modernism vieţiinomade sahariene. Sahara marocană se suprapune platoului estic montan ce cade treptat spre Sahara,şi etalează peisaje de mare frumuseţe date de deşertul de piatră sau de nisip, oazele demigdali, măslini şi palmieri ce încadrează oraşele pitoreşti, care se alătură vechilorfortăreţe şi tradiţii ce exprimă cultura şi istoria berberilor. Pe traseul spectaculos cecoboară spre deşert se întâlnesc localităţi ca Tiznit (XIII) şi Tafraout, iar în SV, seurmăreşte „traseul fortificaţiilor”: Quarzazate, Agid, Zagora impresionate prin farmeculcetăţilor şi al bazarelor. Alte centre turistice: Goulimima (marele târg al cămilelor);Kasba Taourirt (artizanat, clădiri arabe specifice, hoteluri luxoase); Skoura (plantaţii detrandafiri); Tata (oază cu peisaje pitoreşti); Akka (imense plantaţii de curmali, smochini,rodii); Assa (renumit centru de pelerinaj). Sahara algeriană, cea mai vastă, cu aspectul unor întinse platouri stâncoase(hamade), din care se înalţă conurile vulcanice Ahaggar 3.303 m, Tassilli 2.150 m, Adrar2.254 m sau acoperite cu întinse dune de nisip fin (Marele Erg Occidental şi Marele ErgOriental). Viaţa nomadă a tuaregilor se îmbină cu economia agrară din oaze şiexploatările de petrol şi gaze. Atracţiile turistice sunt variate ca Parcurile NaţionaleMorabant şi Ermitage din munţii Ahaggar, desenele rupestre mezolitice şi neoliticede pe stâncile Tassilli, oazele pitoreşti, Defileul El Kantra şi Transsaharianul, viaţa

318

Universitatea SPIRU HARET

Page 76: Regionarea turistica

nomadă a tuaregilor, iar, ca localităţi turistice amintim: Taman Rasset, Djnet,Ghardaja, Reggane. Sahara tunisiană cuprinde deşertul saharian şi stepa sahelului, cu peisaje pitoreşti,oaze cu valori etnofolclorice şi vestigii ale civilizaţiilor trecute. Relevante suntlocalităţile: Kairouan (oraş religios, Marea Moschee (sec.IX), palate, Mausolee,artizanat); Gafsa şi Nefta – oraşe renumite la poarta Saharei, de unde se organizeazăcaravane în deşert, Douz (Poarta Saharei, cu hoteluri de lux – Le Tourea, 20 Mars, LaTénte), campinguri, cluburi etc.); Tozeur (renumit parc de distracţii „O mie şi una denopţi”). Matmata (cu faimoasele locuinţe săpate în lut legate printr-un tunel; aici s-aturnat filmul Star Wars la hotelul Sidi Driss). Sahara libiană are un peisaj tipic cu erguri, hamade, rare oaze flancate de palmierişi locuite de berberi sau tuaregi: Jofra, Fezzam, Kaufrax, Al Jawf, Sabha, Awbari.

9.6.1.4. Africa Saheliană

Cuprinde Africa de la Sud şi Sud-Est de Sahara, întinsă pe circa 5.500 km de laOceanul Atlantic până la Podişul Abisiniei şi pe 1.000 km în Sud. Se înscrie cu peisajepitoreşti de valoare turistică date de varietatea morfobioclimatică şi culturi tradiţionalespecifice ţărilor componente Sahelului. Sahelul Mauritanian cuprinde un imens deşert (El Djouf) cu dune de nisip şi oazeşi o îngustă câmpie litorală spre Oceanul Atlantic, dominată de podişul Adrar, de unde şivarietatea peisagistică (deşert şi stepă deşertică în nord, savană şi păduri tropicale în sud-vest). Localităţi turistice: Nouakchott (oraş nou 1957-1960, capitala Mauritaniei);Nouadhibou (poarta maritimă a ţării, edificii medievale, moschei); Qualata în Sahara(oraş medieval, case ornamentate, vestigii de cetăţi, moschei, minarete); Atar (oraşmedieval cu ziduri, moschei, minarete, clădiri albe în stil arab). Sahelul Malian se suprapune Deşertului Sahara, stepei sahaliene şi savanei înpartea de sud. Vestigile culturii şi civilizaţiei medievale maliene (secolul IV-XI) au mairămas în oraşele Tombouctou (oraş medieval, nod caravanier, centru religios, moschei,universitate (secolul al XIV-lea), muzee); Gao (mică localitate, cap de pod pentruTransafricana Alger-Gao-Bamako); Bamako (oraş medieval, capitala Mali, port fluvial,moschei, minarete). Natura variată cu peisaje, faună şi floră specifice a permis creareaunor parcuri naţionale valorificate în turism: P.N. D’Ansongomenaka către Sahel şiP.N. De la Boucle du Baqule în bazinul fluviului Senegal. Sahelul nigerian prezintă în nord peisaje deşertice, aride (Marele Erg Saharian) iarcătre sud de savană. Prezentă interes prin cultura negroidă şi berberă, dar şi prin vestigiilearheologice (paleolitice şi neolitice) din Deşertul Tenere, gravurile şi picturile rupestresau sculpturile în bazaltul Munţilor Tibesti 3.415 m alt. şi Munţilor Air, 2.022 m. Oatracţie interesantă prezintă localitatea Bilma, numit oraşul sării, fiind principalul centrucomercial al sării din Africa. Centrul turistic: Niamey (oraş-port, capitală, cu arhitecturăarabă şi europeană, catedrale, moschei). Sahelul Ciadian are un peisaj variat, de la cel de savană şi pădure tropicală în sud,la cel deşertic (hamade şi erguri) şi muntos în partea de nord (M. Tibesti). Ca atracţiituristice amintim: Munţii Tibesti cu vestitele picturi, gravuri, sculpturi de acum 3500 deani; platoul Enndi-Borkou cu originalele colibe elipsoidale ale triburilor nomade

319

Universitatea SPIRU HARET

Page 77: Regionarea turistica

„tubuşi”, bazarul din oaza Faya Borkou; Lacul Ciad important ca sursă de apă, dar şipentru fotosafari, pentru fauna avicolă, piscicolă şi de mamifere (care vin la adăpat).Localităţi turistice: N’Djamena-Fort Lamy, 1900 – capitală, arhitectură arabă şieuropeană; Fort-Archambault oraşul „culturii bumbacului”.9.6.1.5. Bazinul Nilului

Fluviul Nil (6.671 km) izvorăşte prin Kagera din Munţii Virunga şi Nilul Albastrudin lacul Tana-Etiopia ce se unesc la Kartoum-Sudan, parcurge cinci state şi formează6 cataracte (în Sudan). Desparte, în cursul său, Deşertul Libian la vest (500-1.083 m) cudune şi oaze cu plantaţii de curmali şi Deşertul Arabic la est, stâncos şi accidentat,presărat cu ueduri şi se varsă printr-o imensă deltă în Marea Mediteraneană. Aici se cuprind statele Egipt (la sud de prima cataractă a Nilului) şi Sudan. Bazinul Nilului reprezintă o arie de străveche locuire şi leagăn al unor strălucitecivilizaţii. Egiptul antic are o civilizaţie milenară ce s-a constituit în mileniul 4 î.Hr. întrecataracte şi Delta Nilului şi a cunoscut mai multe perioade: Regatul Timpuriu (mileniile4-3 î.Hr.) cu capitala la Thinis şi cu primele morminte dreptunghiulare; Regatul Vechi(sfârşitul mil. 3 î.Hr.) – capitala Memphis (Memfis); Regatul Mijlociu (sec.21-18 î.Hr.)-Teba (Theba), apogeul politic, economic şi cultural, cu templele de la Luxor şi Karnak;Regatul Târziu (secolul 10-6 î.Hr.) – Sais, după care începe decăderea politică şieconomică. Urmează ocupaţiile assiriană, persană, greacă, romană, bizantină, arabă,otomană, franceză şi britanică până în anul 1922, când Egiptul devine independent. În mileniul 3 î.Hr. pe teritoriul Sudanului, îndeosebi în marea buclă a Nilului, erastatul antic Kuş sau Nubia, înfloritor şi cu legături comerciale cu Egiptul faraonic, care,apoi, îl cucereşte. În secolul VIII î.Hr., ia naştere aici regatul etiopian cu capitala la Napata,care răspândeşte creştinismul în sud (secolul VI-VII), mai târziu, arabii impun islamismul.Unele vestigii ale civilizaţiilor trecute se alătură tradiţiilor populare şi culturii arabe. Se delimitează mai multe areale turistice: Delta Nilului, brăzdată de cele nouă braţe ale fluviului, are o suprafaţă de peste24.000 kmp şi o lungime de 257 km, fiind irigată pe cca 80% din teritoriu (aici se află celmai vechi sistem de irigaţii din lume, din mileniul 4 î.Hr.) şi intens populată (98% dinpopulaţia ţării). Alexandria (El Iskandariya) este principalul centru turistic al arealului.Întemeiat de Alexandru Macedon (332 î.Hr.), capitală a lumii elenistice şi romane, oraşmodern, cu vestigii greceşti, romane, arabe prezintă interes prin: Muzeul de Arheologie,Muzeul greco-roman, Amfiteatrul şi Palatul roman, celebrele catacombe, numeroasemoschei, minarete, bazaruri, faleza, parcuri etc. În lumea antică era celebru prin Faruldin Insula Pharos, din faţa portului (285-246 î.Hr., a durat 1500 ani) şi Biblioteca,distrusă prin incendiere; în anul 2001 a fost inaugurată noua bibliotecă din Alexandria.Port Said – oraş-port la intrarea în Canalul Suez-As Suwais, cel mai mare din lume –161 km lungime, 70-125 m lăţime, 2 m adâncime, gândit din anul 600 î.Hr., terminat în

320

Universitatea SPIRU HARET

Page 78: Regionarea turistica

Aceste vestigii sunt concentrate în mai multe locaţii, urmărind fluviul, spreizvoarele acestuia. Oraşul Cairo-El Qahirah, vechi castru roman (969), cetate cufortificaţii şi obiective turistice valoroase: moschei (peste 1.000), între care Ibn Tulun(IX), Hassen (XIV), Al Az-har, Mohamed Ali – de alabastru; Turnul cu înfăţişare defloare de lotus acoperit cu 12.000 de plăcuţe de faianţă colorată; muzee (de istorie, alparfumului, papirusului), între care Muzeul de Egiptologie este cel mai reprezentativ cusarcofagele faraonilor dinastiei Ramses şi faraonului Tutankhamon; galerii de artă,bazaruri. În apropiere (15 km) la El Giza (Gizeh) se află renumitele piramide: Keops(237,5/138 m pe 5 ha, ridicată în anii 2723-2653 î. Hr.), Khefren (113/215m) şiMikerinos (62 m, ca şi celebrul Sfinx (52/20 m), precum şi vestigiile capitalei Memphisa Regatului Vechi. La cca 900 km de Cairo se află Theba Regatului Mijlociu curenumitele temple de la Luxor (Templul lui Amon) şi Karnak (Templul lui Amon Ra);Valea Regilor cu grandioasele mormintele subterane (cca 61) ale faraonilor, între care şicel al lui Tutankhamon (descoperit în 1922); Valea Reginelor cu monumentele săpate înstâncă şi Aleea Mase cu cei 1200 de sfincşi, Deir El Bahri, cu mormântul faraoaneiHatshepsut; Theba cu renumiţii „Coloşi din Teba” (27 m) reprezentând pe faraonulAmenofis I. În aval de Theba se află vestigiile palatului Tell El Amarna cu frescareginei Nefertiti, mama lui Tutankhamon şi vestitele temple de la Abidos (azi localitateaDairut), iar, în amonte de Luxor, la Isna este templul faraonului Menes şi vestigiilecapitala Egiptului de Sus – Hierakoupolis); în localitatea Idfu este celebrul templu Edfual zeului Horus, cel mai bine conservat din Egipt, iar mai sus, lângă Kom Ombo, în faţabarajului de la Aswan se află insula Agilkia unde au fost strămutate templul Isis şi altevestigii antice de pe insula Philae inundată de apele lacului Nasser şi insula Elephantinecu temple şi o interesantă grădină botanică. Aswan (Assuan), fostă capitală a Egiptuluisuperior (sudic), centru turistic reprezentativ, aflat în defileul Assuan al Nilului; aici seexecutau celebrele obeliscuri din granit roşu, dintre care numai 4-5 se află în Egipt, restulfiind la Paris, Londra, Roma (12), New York, Istanbul. Barajul de la Assuan construit în1971 şi înalt de 110 m, adăposteşte lacul Nasser (10 km lungime, 5,120 km lăţime),situat în spectaculosul defileu al Nilului. Abu Simbel: templele săpate în stâncă cu celepatru busturi (20 m înălţime) ale faraonului Ramses al II-lea (secolul XIII î.Hr.) sculptateîn gresie roşie, ridicate cu 60 m, o dată cu apariţia lacului Nasser. Litoralul Mării Roşii, desfăşurat pe cca 550 km de la Suez până aproape la Marsa(în sud), prezintă plaje şi faleze atrăgătoare cu staţiuni renumite ca Al Hurgadha,Jamsah, Marsa AľAlam, Faranah, Ra,s Garib, cu hoteluri de lux, posibilităţi depescuit şi vânătoare subacvatică. Nubia cuprinde Câmpia Centrală şi Deşertul Nubian, valea Nilului cu defileeimpresionante şi cataracte pitoreşti (în marea buclă), cu vestigii ale civilizaţiei nubiene,

321

Universitatea SPIRU HARET

Page 79: Regionarea turistica

Dinder în bazinul Nilului Albastru. Localităţi turistice: Kusti şi Sannar pe cele douăramuri ale Nilului (Alb şi Albastru).

9.6.2. Africa Central-Vestică

Include cele mai reprezentative state sub aspectul resurselor turistice şi al posi-bilităţilor de valorificare. Ţările se circumscriu Golfului Guineii şi Coastei Atlantice, cupeisaj tropical şi ecuatorial şi cu un trecut istoric comun, cu toate că sunt diferenţierilocale în tradiţii etnofolclorice. Nigeria, cu o largă ieşire la ocean (golfurile Benin şi Biafra), etalează peisajevariate, de câmpie litorală cu vegetaţie de palmieri şi mangrove, de deltă (DeltaNigerului), colinare şi montane cu savană şi păduri tropicale, o bogată faună de mamifereşi păsări, ape cu cascade şi lacuri, dar şi vestigii ale culturii străvechi şi mai ales artizanatşi tradiţii folclorice. Centre turistice: Lagos (cu o arhitectură modernă, bulevarde largi,faleze pitoreşti, Muzeu Naţional); Abuja (capitala ţării); Calabar (cu clădiri arabe şieuropene). Parcuri naţionale: P.N. Borgu Game, Gilli-Gilli, Yancari Game; Laculde acumulare Kainu de pe Niger. Ghana ocupă câmpia litorală şi un podiş (884 m alt.), care închide o depresiunedrenată de fluviul Volta, pe care s-a amenajat unul dintre cele mai mari lacuri –Akosombo. Interesează, sub aspect turistic: parcurile naţionale: Mole Game Reserveşi Game Reserve Cujani cu animale şi plante specifice dar şi tradiţii etnoflocloricespecifice vieţii tribale de aici. Centru turistic: Accra (întemeiat în secolul XVI, cuforturi puternice, Castelul Osu Cristiansborg – construit în 1657, muzee, GrădinăBotanică, Universitate); Kumasi, Tamale. Côte d’Ivoire, numită şi Coasta de Fildeş, prezintă un peisaj tropical de podiş înalt(1.524 m) ce coboară treptat spre câmpia litorală, cu un ţărm stâncos şi abrupt în vest şinisipos cu dune şi lagune în estul Golfului Guineii. Savanele şi mangrovele, păduriletropicale „Selva” adăpostesc o faună bogată (antilope, lei, elefanţi), ocrotită şi în parcurisau rezervaţii naţionale. Tradiţiile etnofolclorice, obiceiurile şi artizanatul, alături deexotismul peisagistic şi vânătoarea (îndeosebi de crocodili), sunt atracţii de mare interes,turismul devenind al patrulea produs de export după cafea, cacao şi mahon. Centreturistice: Abidjan (oraş-port de mare frumuseţe, cu o arhitectură modernă, staţiunerenumită prin plaje, agrement, pescuit de ton şi crocodili); Yamoussarekro (oraşmodern, noua capitală); Bouake (oraş comercial, industrial şi turistic); Parcul NaţionalKomoë în NE ţării. Liberia are un relief variat: Munţii Nimba (1.752 m), care coboară într-un podiş(400-600 m) străbătut de râuri cu frumoase defilee şi cascade, iar, pe litoral o câmpiejoasă şi îngustă. Vegetaţie şi faună specifică climei tropical-musonice. Excelează prinpeisajul exotic, luxuriant, fond cinegetic şi tradiţii etnofolclorice. Centru turistic:Monrovia (oraş întemeiat în 1822, o dată cu debarcarea primilor negrii eliberaţi desclavie în S.U.A.; arhitectură modernă îmbinată cu clădiri de epocă, hoteluri şirestaurante luxoase, edificii religioase). Senegal, situat la Oceanul Atlantic, are peisaje subtropicale montane şi de câmpielitorală, cu o vegetaţie şi faună tipice şi ocrotite în Parcul naţional Niokolo Koba

322

Universitatea SPIRU HARET

Page 80: Regionarea turistica

Transsaharian Alger-Dakar, pe 1.300 km, care uşurează circulaţia, inclusiv turistică.Artizanatul, tradiţiile şi obiceiurile populaţiei, parcurile naţionale, peisajele şi fotosafari suntatracţiile turistice senegaleze. Centre turistice: Dakar (oraş - capitală întemeiat de franceziîn 1857, arhitectură de epocă şi modernă, arabă şi europeană, Marea Moschee (130/80 m,minaretul 67 m înălţime), catedrala cu un stil bizantin, bazare, pieţe, faleze, plaje).

9.6.3. Africa Centrală Ocupă partea centrală a Africii de la Oceanul Atlantic la Marele Graben Est -African, respectiv, vasta depresiune a fluviului Zair, înconjurată de podişuri înalte şimulţi vulcani către est, cu păduri ecuatoriale şi savane cu ierburi înalte, care adăpostesc ofaună bogată şi diversificată ocrotită în mari parcuri naţionale. Exotismul naturii, parcurile naţionale şi valorile culturale tradiţionale conferăacestei regiuni o valoare turistică importantă, detaşându-se în acest sens Zair şi Camerun. Zair este situat pe Ecuator în bazinul fluviului omonim şi prezintă peisaje variate:de depresiuni, montane vulcanice (Munţii Ruwenzori, 5.119 m, cu zăpezi permanente şiVirunga cu opt vulcani, în parte activi spre Marele Graben Est-African) şi podişuri înaltecătre sud. Resursele turistice se completează cu apele navigabile şi utilizate pentrucroaziere, cu cascade şi defilee; lacurile tectonice (Tanganyika, Kiwu, Albert) cu valoripeisagistice, cultural-istorice ale populaţiei locale, echipamentele turistice de pe malurilelor; fauna bogată şi ocrotită în mari parcuri naţionale şi rezervaţii; tradiţiile triburilorbantu şi de pigmei, oraşele-centre turistice etc. De mare interes turistic sunt: parcurilenaţionale (400.000 kmp): P.N. Salonga Nord şi Sud (3,6 mil.ha), Maiko (1 mil.ha),Upemba (1,5 mil.ha), Garamba (rinoceri albi), Kabuzi-Biega (gorile de munte), Virunga şiRuwenzori; din orăşelul Goma se pot vizita vulcanii Nyra Congo şi Lagira, lacurile:Verde (vulcanic), Kiwu şi Eduard; de la hotelul Rwindi se ajunge în zona carstică MontNay cu peste 28 de peşteri frumos concreţionate. Tribul Walesse al pigmeilor din pădurileecuatoriale Itari prezintă importanţă antropologică şi etnografică. Centre turistice:Khinshasa (Leopoldville) (capitală, oraş modern, edificii coloniale, muzee, catedrale,Grădină Botanică (250 ha, 2.500 de specii de plante, livadă de mangrove), muzee,universitate). Alte oraşe turistice: Boma, Kamina, Lumumbashi, Kisangani. Camerun cu un relief predominant de podiş înalt, de munţi vulcanici (Camerun,4.070m) şi de câmpie litorală îngustă, se impune prin cadrul natural pitoresc, parcurilenaţionale şi tradiţiile etnofolclorice, resurse uşor valorificabile datorită infrastructurii de caredispune. Parcuri naţionale importante: P.N. Waza, P.N. Faro, P.N. Benoue. Centreturistice: Yaounde (oraş medieval, capitală, arhitectură musulmană, europeană şi locală,muzee, moschei, catedrală). Alte oraşe: Douala, Nkongsamba şi Maroua, în nord.

9.6.4. Africa de Est

Aşezată la est de Marele Graben Est-African, Africa de Est cuprinde peisajevariate, de podiş şi vulcanice, de văi cu defilee adânci şi cascade, uriaşe lacuri cu apădulce şi de mare adâncime, parcuri naţionale, la care se adaugă vestigii istorice şi tradiţiietnofolclorice specifice fiecărei ţări. Etiopia etalează peisaje de mare pitoresc (platouri bazaltice, munţi vulcanici cuconuri şi cratere, depresiuni, ca: Afar-Dana-Kil, lacuri de o frumuseţe aparte (Tana,

323

Universitatea SPIRU HARET

Page 81: Regionarea turistica

Langana, Abaya, Chamo, Shala), parcuri naţionale) şi vestigii ale civilizaţiilor antice,egiptene, elenistice (secolul IV este adoptat creştinismul ca religie de stat), islamice.Centre turistice: Addis Abeba (aflat la 2.300 m altitudine în podişul Abisiniei şi lapoalele Munţilor Entotto şi Ekka, întins pe 200 kmp, capitală din 1895, monumenteistorice, biserici, moschei, palatul imperial, sediul Organizaţiei Uniunii Africane, MuzeulNaţional); Asmara (la 2.300 m alt., fostă capitală a Eritreei, monumente istorice);Aksum (capitala religioasă a Etiopiei, centrul statului antic Aksum); Gondar (50 km delacul Tana, veche reşedinţă regală, din anul 1653); Begendar (fostă capitală, centrureligios creştin şi musulman); Bahar Dar (oraş-staţiune pe lacul Tana, pe malul căruia seaflă multe oraşe cu biserici creştine şi vestigii medievale); Harar (oraş-cetate, fortificaţii,minarete, moschei, muzeu, bazar, plantaţii de cafea, portocali, lămâi); Ankobe (nodcaravanier, fostă capitală, vestigii medievale, creştine şi islamice); Massawa (oraş-port înEritreea, la Marea Roşie în apropierea Arhipelagului Dahlac-parc naţional; Assab (port lastrâmtoarea Bab-Al-Mandeb, oraş comercial). Parcuri naţionale: Sabata (50 km deAddis-Abeba cu arbori de cafea, în provincia Kaffa); Awash (100 kmp); Gilalo(500.000 ha); Gomache Chaba; Bale, Omo, Mago, Simien Mountains (MunţiiMaimuţelor), Adubis, Tariena. Kenya cu un relief variat, de podiş înalt, de peste 1.500 m, de munţi cu zăpezi şigheţari (Munţii Kenya – 5.200 m alt.) şi de câmpie litorală cu golfuri şi recife coraligenela Oceanul Indian. Se impun peisaje pitoreşti, cu lacuri (Victoria, 60.000 kmp, 80 madâncime, Rudolf), forme glaciare, impresionante conuri vulcanice, păduri ecuatoriale şio faună bogată, parcuri naţionale şi vestigii culturale medievale. Centre turistice:Nairobi (pe platoul Athi, la 1.675 m, întemeiat în 1899, capitală cu vestigii antice, templebuddhiste, biserici, catedrale, muzeu, parcuri). Kisumu (port la Lacul Victoria, oraşcolonial, clădiri de epocă); Port Victoria (oraş-staţiune pentru odihnă, recreere);Mombassa (pe insula omonimă la Oceanul Indian, oraş-staţiune, aeroport, plajă luxoasă,vegetaţie luxuriantă, bazar, muzeu); Lamu, Malindi, Kilindini (staţiuni maritime).Parcuri naţionale: Tsavo (2 mil. ha, elefanţi, antilope kudu); Nairobi (11.400 ha, savană,lei, girafe, antilope komagani, antilope gnu, zebre); Muntele Kenya (50.700 ha, rinocerinegri, antilope bongo); Nakuru (peste 400 specii de păsări). Rezervaţii naţionale: LaculRudolf (crocodili), Marsabit, Maru-Wild, Arawale-Wild, Mkumazi-Wild etc. Tanzania prezintă un cadru natural de mare frumuseţe şi varietate cu platourietajate şi dominate de masivele vulcanice Kilimandjaro (5.898 m), cu zăpezi şi gheţari,Ngorongoro şi Livingstone 3.175 m, cu lacul Malawi la poalele lor, munţii mai scunzi,spre Lacul Tanganyka (1.436 m adâncime) şi câmpia litorală, oceanică lagunară şiînsoţită de insule coraligene pitoreşti (Pemba şi Zanzibar.). Savanele şi pădurile tropicale, cu o faună bogată cu elefanţi (1/4 din efectivulAfricii), crocodili, lei, peste 1.000 de specii de păsări etc. ocrotite în numeroase parcuri şi

324

Universitatea SPIRU HARET

Page 82: Regionarea turistica

Kigoma şi Mtakula (oraşe-staţiuni pe lacul Tanganyka); Zanzibar (oraş-staţiune, port,aeroport, plaje luxoase, pe insula omonimă); Chake-Chake (staţiune, plaje luxoase peinsula Pomba – coraligenă, cu forme carstice pitoreşti). Parcuri naţionale: Serengeti(1,4 mil. ha, cu cea mai bogată faună din lume – peste 1 mil. de indivizi: lei, leoparzi,bivoli, rinoceri, zebre etc.); Ngorongoro (0,8 mil. ha, unul dintre cele mai mari şispectaculoase cratere vulcanice, cu aproape toate speciile de animale mari şi păsări dinAfrica de Est; la poale sunt vestitele stepe Masai cu civilizaţia triburilor omonime);Ruaha, Tarangere (în stepa Masai); Katovi-Plain, Mikumi etc. Rezervaţii naţionale:Ugalla River Wild, Selous Wild, Rungwa Wild; Lacul Tanganyika (725 km lungime,50-70 km lăţime, 1.436 m adâncime, cu peste 400 de specii acvatice, din care300 endemice). Uganda reprezintă un întins podiş de 900-1.200 m, ce coboară spre Lacul Victoria,străbătut de adânca fractură tectonică Rift Walley cu lacurile George, Albert (Mobutu),Eduard şi Kyogo şi dominat spre vest şi sud-vest de masivele vulcanice Ruwenzori(5.119 m) şi Virunga 4.507 m, iar către est de Munţii Elgon, 4.321m. Aceste peisajespectaculoase se completează cu vegetaţia de savană şi păduri tropicale bogate în animaleşi păsări, defileele şi cascadele pitoreşti (Rippon, Murchinson, 40 m înălţime), insuleleplutitoare de trestie din lacul Kyoga, parcurile naţionale etc. Centre turistice: Kampala(capitala ţării, la 1.300 m altitudine pe malul Lacului Victoria, arhitectură modernă, muzee,universitate etc.); Enteble (oraş medieval, port la Lacul Victoria, vestigii, muzeu, grădini).Alte localităţi: Jinja (aeroport), Gulu şi Atura (lângă unele parcuri naţionale). Parcurinaţionale: Kabalega (peisaje vulcanice, elefanţi, hipopotami, păsări); Ruwenzori;Murchinson Fals (39.000 kmp, peisaje, cascade, defilee, hipopotami, elefanţi, bivoli,păsări); Gorilla (pentru ocrotirea gorilelor de munte); Rezervaţii: Bokora Wild.

9.6.5. Africa de Sud

Cuprinde un relief variat, de deşert (Deşertul Kalahari şi Deşertul Namibiei), depodişuri înalte (Zambezi, Zimbabwe, Karro şi Well etc.), care coboară în trepte spre arialitorală indiană, montan (Munţii Scorpiei 3.657 m, Cap şi Escarpment în partea de suddar şi câmpii litorale (Câmpia Mozambicului). Relieful, alături de condiţiile climaticediferenţiate (tropical deşertice, umede sau mediteraneene) se reflectă peisagistic dar şi înbogăţia vegetaţiei şi faunei, ocrotite în multe parcuri şi rezervaţii aflate pe teritoriultuturor ţărilor de aici (Botswana, Zimbabwe, Namibia, Zambia etc.). Zambia se remarcă prin atracţiile turistice valoroase încadrate în peisaje pitoreşti şidintre cele mai variate. Se remarcă peisajele de podiş cu depresiuni largi, montan (MunţiiMuchinga 2.100 m), sau deşertic (Podişul Barotseland), bogăţia faunistică de savană,parcurile şi rezervaţiile naţionale; reţeaua hidrografică formată din râuri şi fluvii cucascade uimitoare (Cascada Victoria de pe Zambezi, 122 m şi defileul Ba-Toka, altecascade pe Zambezi şi pe fluviul Kafue) şi numeroase lacuri: Tanganyika, Mweru înnord, Kariba în SV; zestrea etnofolclorică a triburilor bantu şi zuluşi. Centre turistice:Lusaka (la 1.279 m alt., întemeiat în 1907, capitală, arhitectură de epocă şi modernă);Nkamba (oraş-staţiune pe malul Lacului Kariba, (200km/5000kmp), într-un peisajspectaculos pe platoul Klyiko, 2.100 m, cu pajişti, zebre şi antilope; în apropiereCascada Kalambo, 221 m cădere şi defileul Kariba; Maramba - Livingstone (oraş pe

325

Universitatea SPIRU HARET

Page 83: Regionarea turistica

Zambezi, la 12 km de Cascada Victoria, cu muzeul „David Livingstone”). Alte localităţi:Kabwe, Kitwe şi Chingola pe fluviul Kafue, Ndola şi Mougu. Parcuri naţionale: Kaful(2,2 mil. ha, în bazinul fluviului omonim); Siona Ngweze (în Câmpia Matebe); BlueLagoon; Luwa Plain (fluviul Zambezi); North Luangwa (Munţii Muchinga); MweruWatipa Lunga Wild, Luang Wa Valley Wild, Gamer Wild. Republica Africa de Sud are un peisaj variat, de munte în partea de sud(Great Escarpement, Munţii Scorpiei), de podiş (High Veid şi Middle Veid), dedeşert (sectoare din Kalahari şi Namib) şi de câmpie litorală. Fluviile Limpopo şiOrange cu afluentul său Vaal se impun prin peisaje pitoreşti. Bogăţia faunistică de selvă,savană, stepă, păduri montane sau deşert constituie o altă atracţie turistică. Centreturistice: Pretoria (la 1.400 m alt. pe platou, întemeiat în 1855 de buri, capitalăadministrativă, oraş medieval, edificii arhitecturale de epocă, muzee, catedrale,universităţi Grădină zoologică); Cap Town - Kaapstad (oraş medieval, întemeiat în1852 de olandezi, monumente istorice, arhitectură de epocă, muzee, capitală legislativă,Grădină Botanică Naţională cu peste 4.000 de specii indigene inclusiv „King Protea”floarea naţională a ţării; Kimberley (oraşul diamantelor, arhitectură medievală, muzeu înaer liber); Port Elizabeth (oraş-port şi staţiune balneară la Golful Algoa de la OceanulIndian). Johannesburg („oraşul aurului”, întemeiat în secolul al XIX-lea în Transvaal la1.570 m, oraş colonial, edificii de epocă, Muzeul Aurului, Muzeul Mineritului); Durban(oraş modern). Pe Coasta sud-africană, lungă de 3.000 km, cu plaje şi faleze foartefrumoase s-au amenajat staţiuni renumite pentru plajă şi cură heliomarină, agrementnautic, pescuit sportiv, scufundări şi vânătoare subacvatică. Parcuri naţionale: Krüger(1,8 mil. ha, înfiinţat în 1898 pe fluviul Limpopo, 2.543 km de drumuri interioare,colecţie de antilope); Gemsbok (mii de antilope gerasbok şi springbok - speciiendemice); Angrabies N.P. Falls (semideşert, cascada Angrabies cu 56 m căderea apeipe Orange River); Botenbok (antilopele botenbok şi vegetaţia de „copaci de lapte” şimăslini sălbatici); Mountain Zebra (zebra de munte, unică în R.S.A.), Tsitsi P.N.Kamma (păduri luxuriante de ferigi uriaşe); Addo Elephant (circa 160 de elefanţi);Umfolzi (rinocer alb). La acestea se adaugă rezervaţiile de vânătoare, multe parcuriparticulare, rezervaţii naturale şi zone sălbatice.

9.6.6. Africa Insulară

Cuprinde Insulele din Oceanul Indian şi Oceanul Atlantic. Madagascar aşezată în SV Africii, beneficiază de peisaje pitoreşti, exotice, demare varietate ca şi speciile de animale şi plante, unele dintre ele fiind unicate mondiale(647 specii endemice de orhidee, 3/4 din lemurienii de pe glob), plaje şi falezespectaculoase, golfuri şi estuare amenajate pentru staţiuni şi porturi turistice, Lacul Verde– sacru pentru malgaşi şi foarte agreat pentru sejur, vestigii arheologice şi tradiţiietnofolclorice. Centre turistice: Antananarivo (aşezat la 1.200-1.400m pe un platou, pe12 coline de culoare roşie-albăstruie, capitală, arhitectură medievală, Palatul Rova –1839, Cetatea Rova- veche capitală, Piaţa Zoma, edificii istorice şi religioase, Muzeul deistorie); Antsirabe (oraş medieval, cu izvoare termale radioactive „Vichy Malgaş”,renumit prin prelucrarea pietrelor preţioase şi trandafiri, mausoleele regilor malgaşi);Taosmina (oraş port, cu grădini frumoase cu orhidee şi lămâi, case de lemn în stil creol,

326

Page 84: Regionarea turistica

pe piloni; în apropiere, râul Manadra cu cascade şi un pod natural); Mahalajanga (portarab la un estuar, arhitectură islamică, moschei, minarete); Port Dauphir (oraş medieval,staţiune cu o plajă frumoasă renumită „Coasta de Azur Malgaşă”); Diego Suarez(oraş-port, într-un golf pitoresc, staţiune maritimă renumită). Parcuri naţionale: Isalo(81.500 ha, un complex de canioane, grote, păduri cu cameleoni şi lemurieni); Amboro(un munte vulcanic de mare frumuseţe, cu specii floristice şi faunistice valoroase);Chillimbar N.P. (pentru lemurieni). Arhipelagul Seychelles, 90 de insuliţe coraligene, un relief spectaculos cu micicâmpii litorale cu recife coraligene, peisaj exotic cu plaje de mare frumuseţe şi păduri depalmieri şi ferigi arborescente. Insulele sunt renumite şi prin broaştele ţestoase uriaşe şicirca 13 specii de păsări endemice. Pentru turism prezintă interes plajele, dar mai alesrecifele pentru pescuit sportiv, scufundări, vânătoare şi fotosafari subacvatice. CapitalaVictoria în insula Mahe. Parc naţional Marin Sf. Ana. Arhipelagul Comore sau „Insulele Parfumului”, insule vulcano-coraligene cu plajepitoreşti, golfuleţe şi recifi, peisaje exotice mult apreciate de turişti (plajă, croaziere,scufundări, fotosafari, nautism, vânătoare şi pescuit subacvatic). Capitala Moroni înGrand Comore; Staţiuni turistice: Fomboni în insula Maheli şi Mutsamudu în insulaAnjouan. Arhipelagul Maskarene cu insulele Réunion (Franţa) şi Mauritius se înscrie prinpeisaje exotice vulcanice şi coraligene, plaje şi golfuri pitoreşti, apreciate de turişti. Îninsula Réunion activitatea de turism se concentrează în localităţile Saint-Denis, SaintPaul şi Saint Pierre, iar în Insulele Mauritius în Port-Louis (capitala), Beau Bassin şiFlacq. Insulele Sáo Tomé şi Principe (capitala Sáo Tomé ), Fernando Poo (Malabo) dinGolful Guineii şi Insulele Capului Verde (Praia) şi Sfânta Elena Marea Britanie dinlargul Oceanului Atlantic sau Madeira (Portugalia) şi Cannare (Spania)1 prezintă interesturistic prin peisajele exotice, vegetaţia luxuriantă, monumentele de arhitectură şi istorice,biserici, moschei, muzee, vestigii istorice, staţiuni de litoral cu plaje moderne, hoteluri şidotări de agrement.

9.7. Australia Aflată în emisfera australă şi scăldată de apele Oceanului Indian şi Oceanului Pacific,Australia se desfăşoară pe circa 3.100 km de la nord la sud şi peste 4.000 km pe direcţiavest-est, fiind despărţită de Insula Tasmania prin strâmtoarea Bass. În peisajul australian seindividualizează trei mari unităţi: Cordiliera Australiană (2.237m în vf. Koaciusko), de-alungul coastei estice pe 3.400 km, cu păduri veşnic verzi, liane, bananieri, eucalipţi,mangrove etc.; Depresiunea Centrală cu Marele Bazin Artezian (cu ape arteziene-atracţiituristice în Queensland şi Teritoriul de Nord) şi Marea Câmpie a Australiei drenată desistemul fluvial Murray-Darling, cu numeroase lacuri sărate; Podişul Australiei de Vest(circa 50% din continent, cu margini înalte de 1.200-1.500 m şi o imensă arie depresionarăocupată de deşerturile Victoria, Gibson, Marele Deşert de Nisip şi Tanami, presărate cudune şi lacuri sărate, cu o vegetaţie săracă „bush”, „scrub”, „soinifex”, acacii etc.)

1

327

Universitatea SPIRU HARET

Page 85: Regionarea turistica

Lumea vegetală şi animală prezintă o mare originalitate şi este în parte, ocrotită. Dintre animale, unele sunt „fosile vii” (ornitorincul şi echidna), altele figurează pestema statului (cangurul şi pasărea emu) sau prezintă un mare interes (ursuleţul koala şicâinele dingo), între păsări, casuarul, lebăda neagră şi pasărea liră sunt cele maireprezentative. O serie de plante sunt simboluri ale continentului ca eucaliptul (peste 400de specii), acaciile (peste 300 de specii), arancariile – arborele de iarbă. Interes turistic prezintă şi numeroase alte obiective şi atracţii turistice, oraşe, plajeca şi cele două autostrăzi – transaustraliene Nord-Sud (Port Darwin – Alice Spring –Adelaide, 3.300 km) şi Great Ocean Rood (Melbourne – Adelaide – Coolgardie – Perth),care oferă privelişti de mare spectaculozitate. În Australia prezintă mare interes sculpturile şi clădirile cu înfăţişare de fructe,animale etc., de dimensiuni variabile, realizate pe arterele rutiere din toate statele, numite„Big-Things”. În aceste obiective (sculpturi) s-au amenajat restaurante, muzee, magazine.Amintim Marele Merinos (18 m înălţime, 15 m lungime), marele Koala (17 m), MareleBatog (17/15m), Marele Crocodil, Marele Homar, Marele Ananas, Marea Râmă etc.

9.7.1. Australia Continentală

Australia Continentală cuprinde trei subregiuni turistice cu trăsături distincte:Australia de Est şi Sud-Est, Australia Centrală şi Australia de Vest.

9.7.1.1. Australia de Est şi Sud-Est

Australia de Est şi Sud-Est ocupă coasta răsăriteană australiană cu o mare varietatepeisagistică şi numeroase atracţii turistice. Se individualizează: la vest, şirul de lanţurimuntoase cu peisaje spectaculoase, parcuri naţionale (P.N. Moreton, P.N. Sprig-Brooketc.) renumite pentru flora şi fauna lor, râuri cu cascade, staţiuni turistice, lacuri; coastapacifică, de mare pitoresc, cu păduri de eucalipţi presărate cu pâlcuri de cedri şi plantaţiide bananieri, podgorii şi livezi de citrice, care jalonează şoseaua şi promenada; plajaîncântătoare de peste 60 de mile cu staţiuni şi oraşe turistice; Marea Barieră de Coraliaflată la 10-130 km de uscat – un uriaş şi spectaculos masiv de recife coralifere lat de0,200-150 km şi lung de circa 2.000 km, paradis pentru pescarii de sidef şi trepung(castraveţi de mare), naturişti, scufundători etc. unde, pe numeroase insule din CanalulBarierei s-au amenajat baze sportive şi de agrement, condiţii pentru plajă şi pescuit. Pe fâşia de litoral, lată de câţiva kilometri, cu întinse plaje şi mici golfuri pitoreştise remarcă oraşele-centre turistice reprezentative pentru Australia: Sidney (întemeiat în1780, cu numeroase obiective turistice (parcul „Side Park” cu statuia lui J. Cook,obeliscul lui J. Cook, catedrala Garrison (stil georgian), Marele Turn (stil victorian),Opera, cu o clădire originală sub formă de corabie, podul Harbour, muzee, teatre, oîntinsă plajă etc). Newcastle şi Brisbane oraşe pitoreşti, cu plaje frumoase, muzee.Melbourne, al doilea oraş australian cu arhitectură colonială şi modernă, monumente şiobiective turistice (catedrala Sf.Paul, clădirile Primăriei, Parlamentului şi Universităţii –1853, Biblioteca Naţională, Conservatorul), Grădina Botanică, Parcul King’s Domainetc. Orăşelul Maroondah, centru artizanal (aici se confecţionează „bumerangul”simbolul Australiei), obeliscul cu trei opturi aurite reprezentând idealul muncitorimii (optore de muncă, opt ore de recreere, opt ore de odihnă). Bendigo şi Ballarat, oraşe-muzeu

328

Universitatea SPIRU HARET

Page 86: Regionarea turistica

pentru minerit, cu arhitectura colonială (1859-1860) şi Muzeul Galeriilor Minelor,instalaţii miniere. Epsom (lângă Bendigo) cel mai vechi centru de olărit de pe continent;în apropiere, parcul „Micul Deşert” cu floră şi faună specifice; Swan-Hill – oraşul„lebedei” în parcul Koriuna cu peste 400 de specii de animale şi plante specifice. Înarealul montan se află oraşul-capitală Canberra construit pe fluviul Murrumbidge întreanii 1913-1926, cu parcuri, clădiri administrative şi rezidenţiale, Muzeul Naţional de artă.

9.7.1.2. Australia Centrală

Australia Centrală se suprapune unor întinse podişuri şi deşerturi în nord şi centruşi câmpie în sud. Peisajul arid din partea central-nordică acoperit cu vegetaţie xerofilă,dune de nisip, soluri şi roci roşietice, lacuri sărate nu oferă privelişti deosebite şi doarcâteva atracţii. Este vorba de micile orăşele, de pe arterele rutiere, unele formaţiunigeologice precum Ayers Rock, o stâncă roşietică uriaşă, de 335 m înălţime, în care seaflă câteva peşteri cu picturi rupestre, renumitele „Big Things-uri”, unele izvoarearteziene ce aruncă apa la 25 m înălţime, iar în nord se remarcă ţărmul cu golfuri şi miciplaje, unde oraşul Darwin, port la Marea Timor este cel mai important centru turistic, cumuzee şi clădiri de epocă. În partea de sud se impune peisajul de câmpie şi de litoral, cu faleză înaltă de peste150 m, cu un relief de turnuri şi piramide sculptate de valuri în roci calcaroase (P.N. PortCampbell – 700 ha), sau ţărm jos, cu plaje, golfuri şi insule, pe care vieţuiesc pinguini şialte păsări, amenajându-se şi parcuri naţionale (P.N. Cape Arid, P.N. Flinders Chase).Interes peisagistic reprezentă şi Munţii Flinders 1.188 m, cu P.N. Flinders Ranges şiorăşele pitoreşti. Centre turistice: Adelaide, oraş-port la Oceanul Indian, cu clădiricoloniale, muzee, universitate (1874), o plajă frumoasă. Mildura „oraşul-grădină” cumulte parcuri, clădiri de epocă.

9.7.1.3. Australia de Vest

Australia de Vest cuprinde ariile de podiş înalt (1.226 m) şi marile deşerturi cupeisaje aride stâncoase, cu tufărişuri aride de bush şi scrub, lacuri sărate între dune saustâncării. Pe fâşia litorală se află păduri de eucalipţi Karri (se ramifică la 50 m deasuprasolului) şi de eucalipţi Jarrah, ocrotite în parcuri naţionale sau rezervaţii Karri KingdomN.P. Sunt şi alte parcuri naţionale atât în aria deşertică (Chichester Range - N.P.,Hamersley Range-P.N., Collier Range N.P., Great Victoria Desert N.R., BrowneRange N.R.) sau litorală (Stirling Range N.P.). Centre turistice: Perth, oraş-port, cel mai însorit din Australia, centru comercial,industrial, aerian, clădiri de epocă, muzee (Muzeul Vestului), acvariu (Aqwa), plajăîntinsă cu hoteluri şi dotări de lux; în apropiere rezervaţia King's Park (403 ha, cuvariate specii de flori) şi Swan Vally cu podgorii vechi. Coolgardie oraş a căutătorilor deaur, cu un cartier-muzeu în aer liber, clădiri de epocă.

9.7.2. Australia Insulară

Se remarcă Insula Tasmania, care etalează peisaje variate, cu forme glaciare,cascade, defilee, specii de floră şi faună specifice, plaje, rezervaţia „Diavolul deTasmania” (lupul de Tasmania).

329

Page 87: Regionarea turistica

Centru turistic: Hobart, oraş-port, capitală, arhitectură modernă, alături de clădirivechi în stil georgian. Obiective: clădirile Casei Guvernamentale, Primăriei şi Băncii,Galeria de Ceramică, bazar; în apropiere, un sat în miniatură cu căsuţe mici din lemnvopsite în alb, cu ferestre pline cu flori roşii, plajă frumos amenajată. Alte insule cu peisajeexotice şi plaje, dar fără infrastructură şi dotări turistice: Christmas, Cocos, Mc Donald.

9.8. Oceania

Cuprinde totalitatea insulelor din centrul şi sud-vestul Oceanului Pacific, răspânditepe circa 70 kmp, din care uscatul reprezintă aproximativ 1,3 kmp. Sunt puţin populate –cca 12 mil. locuitori. Au o climă caldă şi umedă, cu temperaturi anuale de 25-260C şi precipitaţii de1-3 m/an, păduri tropicale, faună săracă. Sub aspect turistic, insulele prezintă un deosebit interes prin exotismul peisajului,plaje sau recife, dar puţine dintre acestea dispun de condiţii pentru primirea turiştilor. Se individualizează subregiunile turistice: Noua Zeelandă, Melanezia, Microneziaşi Polinezia.

9.8.1. Noua Zeelandă

Situată în Pacificul de Sud, Noua Zeelandă se desfăşoară pe direcţia N-S pe circa500 km şi este formată din două insule mari, variate ca peisaj: South Island şi NorthIsland. South Island este străbătută de munţi înalţi (Munţii Cook, 3.764 m), cu peisajealpine, gheţari, forme şi lacuri glaciare, fiorduri pe coasta de SV şi câmpii în Est, faleze şiplaje. Centre turistice: Christchurch, oraş-port, centru industrial, comercial şi turistic,clădiri de epocă; Dunedin, centru comercial, turistic, Universitate (1869), clădiri deepocă, muzeu. North Island etalează aspecte peisagistice vulcanice şi carstice de marespectaculozitate, cu gheizere, lacuri vulcanice, peşteri şi faleze, plaje marine, fondpiscicol bogat. Centre turistice: Wellington, capitală, oraş-port, cu arhitectură neoclasică,muzee, galerii de artă, universitate. Auckland, port, cel mai mare oraş al ţării, clădiri deepocă, muzee, universitate.

9.8.2. Melanezia

Insulele Melaneziei sunt mai mari, muntoase, vulcanice sau coraligene, pitoreşti şiocupă 965.300 kmp cu o populaţie de 6,5 mil. locuitori. De regulă, lipsesc căile decomunicaţie şi facilităţile turistice. Noua Guinee (831.000 kmp.) are un peisaj montan (5.030 m alt. în vf. PuncokYawa) pitoresc, cu forme carstice şi coraligene, păduri ecuatoriale şi savane, faunăvariată şi endemică. Papua -Noua Guinee (461.600 kmp, cca 4 mil. locuitori) ocupă partea de est ainsulei. Prezintă interes turistic prin peisajele şi exotismul lor ca şi prin tradiţiileetnofolclorice. Lipsesc structurile turistice, deşi dispun de peste 20.000 km de drumuri.Localităţi turistice: Port Moresby – oraş-capitală.330

Page 88: Regionarea turistica

Noua Caledonie, dispune de peisaje montane variate, un cadru natural exotic, darnu prezintă interes turistic prin distanţele mari la care se află (1.400 km NE Australia) şilipsa facilităţilor turistice. Localitate turistică: Noumea, capitală, centru comercial, port. Insulele Solomon, Fidji şi Vanuatu (Noile Hebride), formează întinse arhipelaguricu peisaje montane, vulcanice şi coraligene exotice, plaje, păduri tropicale; lipsa căilor decomunicaţie şi a spaţiilor de cazare nu facilitează circulaţia turistică. Localităţi turistice:oraşele capitală: Honiara, Suva şi respectiv Vila.

9.8.3. Micronezia

Cuprinde mai multe arhipelaguri de mici dimensiuni, cu insule vulcanice şicoraligene, cu peisaje tropicale exotice, păduri tropicale, plaje, multe dintre acestea fiindcerte destinaţii turistice. Se remarcă Arhipelagul Mariane (15 insule vulcanice şi coraligene),Arhipelagurile Caroline şi Marshall (SUA), Gilbert (33 insule coraligene) şi Nauru(insulă – atol coraligen). Localităţile turistice sunt capitalele statelor amenajate, inclusivpentru turism (plaje, facilităţi turistice): Susupu (în insula Saipan), Voiaku, Bairiki şi,respectiv, Yaren. 9.8.4. Polinezia

Constituie un grup de arhipelaguri şi insule dispersate în partea centrală aOceanului Pacific, vulcanice sau coraligene, muntoase, cu un farmec aparte prin peisajeletropicale, exotice, locuinţele lacustre, plaje şi amenajări nautice. Polinezia Franceză este reprezentativă prin destinaţiile turistice legate prinmijloace de comunicaţie moderne (avioane, elicoptere, vapoare, iahturi) şi cu facilităţideosebit de confortabile: Insula Tahiti, centrul economic, cultural şi turistic (capitalaPapeete) cu celebrul Lagunarium – parcuri subacvatice, Muzeul scoicilor, Muzeulperlelor negre, Muzeul Paul Gauguin, pădurile tropicale de mango sălbatici şi ferigiarborescente, munţi şi râuri cu cascade şi defilee, peşteri, cu temple şi morminte, plaje,sporturi nautice, nave pentru croaziere, locuinţe lacustre cu podele transparente; insulaMoorea cu celebrele crescătorii de perle negre şi Acvariul Tropical, complexul hotelierpomicol de unde se admiră pitoreştile plaje şi oceanul; insula Tetiaroa cu superbe laguneşi grădini de corali; oază de linişte; insula Raiatea, fostul centru regal, religios şi cultural;insula Bora Bora de unde se face numeroase croaziere în zonă; insula Rangiroa, cel maimare atol din arhipelagul Touamotou, raiul perlelor vândute. Alte insule vulcanice şi coraligene cu valoare turistică sunt Tonga (capitala NukuOlofa) şi Samoa (Apia).

331

Page 89: Regionarea turistica