Download - proiect ec serv

Transcript
 • 8/3/2019 proiect ec serv

  1/18

  Capitolul I:Analiza evolu iei serviciilor de turism n Romnia

  n perioada 2004-2009

  1.a)Algoritmul de calcul i rezultatul calculrii indicatorilor absolu i,relativi i medii pentru popula ia ocupat n turism(hoteluri i restaurante) n

  perioada 2004-2008.Tabel P1 Popula ia ocupat n turism(hoteluri i restaurante) n perioada 2004-2008.

  Anii

  Indicatori absolute

  (mii persoane)

  Indicatori relativi Indicatori medii

  De

  nivel

  Modificari

  absolute

  Indicele

  dinamicii

  Ritmul de

  cre tere

  Calcula ii

  din valoriabsolute

  Calcula

  din valorrelative

  Valori

  yi i/1 i/i-1 Ii/1 Ii/i-1 Ri/1 Ri/i-1

  _

  y

  _

  _

  I

  _

  R

  2004 142 0 - 1 - 0 -129,

  6

  -1,

  42

  0,

  98

  0

  0 2

  2005 123 -19 -19 0,86 0,86 -0,14 -0,142006 118,9 -23,1 -4,1 0,83 0,96 -0,17 -0,042007 127,8 -14,2 8,9 0,9 1,07 -0,1 0,072008 136,3 -5,7 8,5 0,95 1,06 -0,05 0,06Sursa:Anuarul Statistic al Romniei,Institutul Na ional de Statistic,anul 2010,p.304

  100

  110

  120

  130

  140

  150

  mii persoane

  2004 2005 2006 2007 2008

  anii

  Popula ia ocupat n turism

  Popula ia ocupat n

  turism

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  2/18

  Popula ia ocupat n turism(hoteluri i restaurante) n perioada 2004-2008 a nregistrat o permanent scdere din anul 2005.n aceast perioad s-anregistrat o valoare medie a popula iei ocupate de 129,6 mii

  persoane.Popula ia ocupat n acest domeniu a scazut n medie pe an cu 1,42 mii persoane(spor mediu),modificndu-se n medie de 0,98 ori pe an(indicemediu) i avnd un ritm de cre tere negativ de -0,02.

  1.b) Algoritmul de calcul i rezultatul calculrii indicatorilor absolu i,relativi i medii pentru produsul intern brut n perioada 2004-2009.

  Tabel P2Produsul intern brut n perioada 2004-2009.

  Anii

  Indicatori absolute

  (miliarde lei)

  Indicatori relativi Indicatori medii

  Denivel

  Modificariabsolute

  Indiceledinamicii

  Ritmul decre tere

  Calcula ii din valoriabsolute

  Calculdin valrelativ

  Valoriyi i/1 i/i-1 Ii/1 Ii/i-1 Ri/1 Ri/i-1

  _y

  _

  _I

  _R

  2004 3803,6 0 - 1 - 0 -

  6765,

  74

  946,

  24

  1,

  17

  2005 5089,9 1286,3 1286,3 1,34 1,34 0,34 0,342006 6621,5 2817,9 1531,6 2,36 1,3 1,36 0,32007 7817,3 4013,7 1195,8 2,05 1,18 1,05 0,18

  2008 8727,3 4923,7 910 2,29 1,11 1,29 0,112009 8534,8 4731,2 -192,5 2,24 0,97 1,24 -0,03Sursa:Anuarul Statistic al Romniei,Institutul Na ional de Statistic,anul 2010,p.323

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  miliarde lei

  2004 2005 2006 2007 2008 2009

  anii

  PIB n turism

  PIB n turism

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  3/18

  n perioada 2004-2009,contribu ia serviciilor de turism(hoteluri i restaurante) n totalul PIB-ului Romniei a nregistrat o cre tere continu ajungnd de la 3803,6 miliarde lei la 8534,8 miliarde lei.Pe parcursul celor 6ani s-a nregistrat o valoare medie a contribu iei turismului in totalul PIB de 6765,74 miliarde lei.Aceast contribu ie a crescut de la un an la altul n medie cu 946,24 miliarde lei(spor mediu),modificndu-se n medie de 1,17ori(indice mediu) i avand un ritm de cre tere pozitiv de 17%.

  1.c)Algoritmul de calcul i rezultatul calculrii productivit ii muncii i a gradului de nzestrare tehnica a muncii in turism(hoteluri i restaurante).Tabel P3

  AniiPIB-hoteluri i

  restaurante

  (miliarde

  lei)

  Populatia

  ocupata-hoteluri i

  restaurante(mii

  pers.)

  Imobiliz

  aricorporal

  e-miliarde

  lei)

  I.P. PIB W I.C GITM

  _

  IW

  2004 3803,6 142 4992,8 106,2 3581,5 25,22 4701,3 35,161,

  13

  2005 5089,9 123 6011,7 118,4 4298,9 34,95 5077,4 48,872006 6621,5 118,9 8433,2 136,5 4850,9 40,79 6178,1 70,92

  2007 7817,3 127,8 11496,1 146 5354,31 41,89 7874 89,952008 8727,3 136,3 14779,5 153,4 5689,24 41,74 9634,6 108,43Sursa:Anuarul Satatistic al Romniei,Institutul Na ional de Statistic,anul 2010,p.297,298,330

  n urma calculelor realizate n tabel deducem ca indicatorii analiza i au o cre tere continua pe parcursul celor 5 ani,astfel I w adic productivitatea acrescut cu 1,13% iar IGITM a crescut n medie pe an cu 1,32%.

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  4/18

  Capitolul II.Corela ia ntre evolu ia serviciilor de turism i

  gradul de dezvoltare economico-sociala.

  2.a)Algoritmul de calcul necesar msurrii i caracterizrii legturii dintre produsul intern brut i investi iile nete n cadrul hotelurilor i restaurantelor.

  Tabel P4 Legatura dintre PIB/locuitor i investi iile nete n perioada

  2004-2009.

  Anii

  PIB pelocuitor neconomie(lei) Xi

  Investi iile nete (hotelurii restaurante)

  (milioane lei)

  yi

  Xi * yi

  Xi2 yi2 r

  2004 11413,5 247368 2823334668 130267982,3 611909274240,

  506

  2005 13362,8 288954,6 3861242529 178564423,8 834947608612006 15967,6 344650,6 5502898270 254932315,6 118784036080,362007 19315,4 41600,8 803536092,3 373084677,2 17306264612008 23934,6 514700 12319138620 572865077,2 2649160900002009 23195,5 498007,5 11551532966 538031220,3 248011470056,25TOTAL 107188,4 1935281,5 36861683145 2047745696 778127910982,61

  Sursa:Anuarul Statistic al Romniei,Institutul Na ional de Statistic,anul 2010,p.297,324.

  n urma calculelor se ob ine r=0, 506,ceea ce nseamn c ntre cei doiindicatori analiza i exist o legtura direct i medie (fiind cuprins n

  intervalul 0,5-0,75).

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  5/18

  2.b) Algoritmul de calcul necesar msurrii i caracterizrii legturii dintre popula ia ocupat n turism(hoteluri i restaurante) la nivel regional i PIB-ul regional/locuitor n anul 2008.

  Tabel P5 Legtura dintre popula ia ocupat n turism(hoteluri i restaurante) la nivel regional i PIB-ul regional/locuitor n anul 2008.

  Regiuni PIB/locuitor(mil.lei)

  x

  Popula ia ocupat n

  turism(miipersoane)

  y

  Rx Ry di di2

  Nord-Vest 893,1 19,4 4 4 0 0Centru 1217 26,3 2 2 0 0Nord-Est 814,3 18,3 6 5 1 1Sud-Est 1157,7 21,7 3 3 0 0Sud-Muntenia 848 17,7 5 6 -1 1Bucure ti-Ilfov 2470,4 31,1 1 1 0 0Sud-Vest-Oltenia 523,4 11,4 8 8 0 0Vest 803,4 15,9 7 7 0 0

  TOTAL 2

  PIB/locuitor

  (mil.lei)

  x

  Popula ia

  ocupat nturism(mii

  persoane)

  y

  Ry Pi Qi Sp K

  2470,4 31,1 1 7 00,

  977

  0,

  92

  1217 26,3 2 6 01157,7 21,7 3 5 0893,1 19,4 4 4 0

  848 17,7 6 2 1814,3 18,3 5 2 0803,4 15,9 7 1 0523,4 11,4 8 0 0

  TOTAL 27 1

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  6/18

  Sursa:Anuarul Statistic al Romniei,Statistici Regionale,Institutul Na ional de Statistic,anul 2008,Tabel 11.24,Tabel 3.34

  Conform calculelor rezultate din tabele i pe baza analizei celor doi coeficien i Spearman i Kendal putem observa c exist o legatur puternic spre foarte puternic ntre ace ti indicatori(depinznd unul de celalalt),diferen a dintre coeficien i fiind mic.

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  7/18

  Capitolul III.Analiza comparativ a dezvoltrii serviciilor de

  turism n Romnia la nivel regional

  3.a)Structura popula iei ocupate n economia Romniei la nivel regional

  n anii 2002 i 2006

  Tabel P6:Date privind popula ia ocupat n turism(hoteluri &

  restaurante)exprimate n mii persoane.(2002-2006)

  Anul

  Popula ia

  ocupat n

  Hoteluri &

  restaurante

  Regiunea

  Popula ia

  ocupat n

  Hoteluri &

  restaurante

  Anul

  2002 9,8 Nord-Est 16,3 200613,1 Sud-Est 16,710,5 Sud 15,48,3 Sud-Vest 10,512,5 Vest 13,210,4 Nord-Vest 15,514,3 Centru 22,816,3 Bucure ti-Ilfov 23,6

  Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, Institutul Na ional de Statistic, anul

  2010, Statistici regionale, For a de munc, Tab.3.34

  Dup analiza din tabelul P6 a popula iei ocupate n ecomonia Romniei la nivel regional n anii 2002 i 2006, observm o c popula ia ocupat n hoteluri i restaurante a crescut n fiecare regiune de la 2002 la 2006 , ceea ce demonstreaz att faptul c aceste regiuni au evoluat ,fiecare beneficiindde peisaje ce au atras turi tii dar i investitorii ,crendu-se astfel locuri noi de munc.Din tabel mai reiese i faptul c regiunea dominant n care exist cele mai

  multe persoane active ocupate este cea din Bucure ti (16,3 mii persoane ocupate n 2002 i 23,6 mii persoane ocupate n 2006) fiind urmat de regiunea din centru(14,3 mii persoane ocupate n 2002 i 22,8 mii persoane ocupate n 2006) i mai apoi,pe locul trei sud-est(13,1 mii persoane ocupate n 2002 i 16,7mii persoane ocupate n 2006).

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  8/18

  Popula ia ocupat n turism la nivel regional n

  anii 2002 i 2006

  0

  5

  10

  1520

  25

  N-E S-E S S-V V N-V C BU

  C-

  IF

  regiunea

  miipersoane

  Popula ia ocupat n

  turism n 2002

  Popula ia ocupat n

  turism n 2006

  3.b)Structura produsului intern brut pe tipuri de activit i n 2004 i 2005

  Tabel P7:Date privind PIB-ul n turism(hoteluri & restaurante)

  exprimat n milioane lei(2004-2005)

  Anul

  PIB-ul n

  Hoteluri &

  restaurante

  Regiunea

  PIB-ul n

  Hoteluri &

  restaurante

  Anul

  2004 374,6 Nord-Est 505,3 2005733,9 Sud-Est 990330,5 Sud 445,7326,4 Sud-Vest 440,4361 Vest 487450,1 Nord-Vest 607,1749,4 Centru 10111143,1 Bucure ti-Ilfov 1541,9

  Sursa: Anuarul Statistic al Romniei,Institutul Na ional de Statistic 2009,Produsul intern brut regional n anul, 2004-2005, Tabel 11.23,11.24

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  9/18

  n ceea ce prive te ponderea produsului intern brut n cei doi ani n cadrul turismului observm o cre tere semnificativ n toate regiunile,acestea reu ind sa se dezvolte cu ajutorul unor programe ce au atras mai mul i turi ti i deci un profit mai mare,aceast ramur aducnd o contribu ie mult mai

  mare n 2006 fa de 2002 la realizarea PIB-ului.Regiunea care ns are cea mai mult popula ie ocupat i are i cea mai mare pondere este Bucure tiul mpreuna cu Jude ul Ilfov(1143,1 milioane lei n 2004 i 1541,9 milioane lei n 2005),urmat de centru(749,4 milioane lei n 2004 i 1011 milioane lei n 2005) i sud-est(733,9milioane lei n 2004 i 990 milioane lei n 2005).

  Pib-ul n turism la nivel regional n anii 2004 i 2005

  0

  200

  400

  600

  800

  10001200

  1400

  1600

  1800

  N-E

  S-E S

  S-V V

  N-V C

  BUC

  -IF

  regiunea

  milioanele

  i

  Pib-ul n turism n 2004

  Pib-ul n turism n 2005

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  10/18

  Analiza comparativ a dezvoltrii serviciilor de turism pe

  plan interna ional3.c)Structura numrului de turi ti(exprimat n persoane) n diferite ri n anii 2005 i 2009.

  Tabel P6

  Numr turi ti n 2005 ri Numr turi ti n 2009

  4308 1. Belgia 41312814 2. Danemarca 2912280 3. Estonia 444

  4460 4. Grecia 397731620 5. Fran a 3405224316 6. Italia 250714238 7. Ungaria 3838

  10075 8. Polonia 118413583 9. Romnia 5213

  30778 10.Anglia 29105Sursa:European Commission Eurostat, anul 2011, tabel:tourists,Number oftourists who stay at least 4 nights in a collective or private accommodation.

  Potrivit datelor din tabelul P7 evolu ia numrului de turi ti este diferit de la o ar la alta. ara cu cel mai mare numr de turi ti este Anglia care n 2005 a avut 30778 de turi ti iar n 2009, 29105 nregistrndu-se o scdere 1673

  persoane. ara cu cel mai mic numr de turi ti este Estonia,care nu are o politic de promovare a turismului foarte dezvoltat,neputnd s se pun n

  valoare(a avut n 2005 280 de turi ti iar n 2009 a crescut la 444).Printre rile care au nregistrat o scdere a numrului de turi ti se numr

  Belgia(4308-n 2005 i 4131-n 2009),Grecia(4460 n 2005 i 3977 n 2009),Ungaria(4238 n 2005 i 3838 n 2009) i Anglia.Romnia se afl ntre rile care au nregistrat cre teri alturi de Danemarca,Estonia,Fran a,Italia i Polonia,acestea avnd o peisagistic ce cuprinde toate zonele de atrac ie,de la cmpie la munte,la mare.

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  11/18

  numrul de turi ti pe plan

  interna ional

  05000

  10000150002000025000

  300003500040000

  Belg

  ia

  Esto

  nia

  Ung

  aria

  Rom

  nia

  ri

  persoan

  e numr turi ti n

  2005

  numrul de turi ti

  n 2009

  3.d)Structura numrului de hoteluri i alte unit i similare n diferite

  ri n anii 2005 i 2009.

  Tabel P8

  Numr hoteluri i alte unit i similare n 2005

  ri Numr hoteluri i alte unit i similare n 2009

  1899 1. Belgia 2036482 2. Danemarca 471317 3. Estonia 387

  9036 4. Grecia 955918689 5. Fran a 17723

  33527 6. Italia 339672061 7. Ungaria 20422200 8. Polonia 28363608 9. Romnia 4566

  32926 10.Anglia 40515Sursa:European Commission Eurostat, anul 2011, tabel:Hotels and similarestablishments

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  12/18

  Tabelul P8 ne arat numrul de hoteluri i unit i similare n diferite ri din UE n anul 2005 i 2009. ara cu cel mai mare numr de hoteluri este Anglia(32926 unit i n 2005 i 40515 unit i n 2009) datorit suprafe ei mari pe care o are,istoriei,dar i poten ialului turistic,iar cea de la polul opus este tot Estonia,avnd o suprafa net inferioar fa de Anglia.Majoritatea rilor au nregistrat cre teri de la anul 2005 la 2009,ns sunt i care au

  nregistrat scderi:Danemarca,Fran a i Ungaria.n Romnia numrul hotelurilor a crescut n 2009 la 4566 fa de 3608 n 2005.

  Numrul de hoteluri i alte unit i

  similare

  05000

  1000015000200002500030000350004000045000

  B

  elgia

  Danem

  arca

  Es

  tonia

  G

  recia

  F

  rana

  Italia

  Un

  garia

  Po

  lonia

  Rom

  nia

  A

  nglia

  Tri

  valoare

  numrul de

  hoteluri i alte

  unit i n 2005

  numrul de

  hoteluri i alte

  unit i n 2009

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  13/18

  Capitolul IV. Previziunea evolu iei serviciilor de

  turism(hoteluri i restaurante) pentru perioada 2005-2009

  4.a) Metoda sporului mediu

  Previziunea structurilor de primire turistic cu func iuni de cazare turistic

  Anii yi(numr

  unit i)ti

  i =y1+

  *

  t1

  ( yi i) 2

  2005 4226 0 4226 02006 4710 1 4008,75 491751,562007 4694 2 3791,5 814506,252008 4840 3 3574,25 1602123,062009 5095 4 3357 3020644

  TOTAL 23565 19857,5 5929024,82Sursa:Anuarul Statistic al Romniei,Institutul Na ional de Statistic,anul 2010,tabel :20.01

  25,217

  1

  1=

  =

  n

  yyn

  (sporul mediu de evoluie,numrul structurilor de

  primire turistic au crescut n medie pe an cu 217,25 unit i )

  4713=y unit i

  =

  =

  =

  n

  yyn

  i

  ii

  2

  1

  )(

  1088,94

  %1,23100 ==y

  v

  n urma calculelor efectuate rezult un coeficient de varia ie, v=23,1%, v>5%, metoda nu ajusteaz bine seria de date i nu poate fi folosit pentru

  previzionare.

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  14/18

  4.b)Metoda indicelui mediu de dinamic

  Anii yi(numrunit i)

  ti i = y1 * ti ( yi i)2

  20054226

  0 4226 02006 4710 1 4395,04 99199,82007 4694 2 4570,84 15167,992008 4840 3 4753,67 7451,962009 5095 4 4943,82 22854,7

  TOTAL 23565 22889,37 144674,4Sursa:Anuarul Statistic al Romniei,Institutul Na ional de Statistic,anul 2010,tabel 20,01

  = 04,11

  1

  =n

  n

  y

  y

  ( numrul structurilor de primire turistic au crescut n

  medie pe an de 1,04 ori)

  =

  =

  =

  n

  yyn

  i

  ii

  2

  1

  )(

  190,18

  %3,4100 ==

  y

  v

  Deoarece coeficientul de varia ie este < de 5%, adic v=4,3%, metodaindicelui mediu de dinamic ajusteaz bine seria de date.

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  15/18

  4.c) Metoda trendului liniar

  Anii yi(numrunit i)

  ti ti2 yi*ti i ( yi i)

  2

  2005 4226 -2 4 -8452 4339,4 12859,562006 4710 -1 1 -4710 4526,2 33782,442007 4694 0 0 0 4713 3612008 4840 1 1 4840 4899,8 3576,042009 5095 2 4 10190 5086,6 70

  TOTAL 23565 0 10 1868 50649,6Sursa:Anuarul Statistic al Romniei,Institutul Na ional de Statistic,anul 2010, tabel 20,01

  =

  =

  =

  n

  yyn

  i

  ii

  2

  1

  )(

  112,52

  4713=y numr structuri

  %38,2100 ==y

  v

  Din cele trei metode utilizate, metoda trendului liniar ajusteaz cel maibine seria de date, avnd coeficientul de varia ie cel mai mic, v=2,38%

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  16/18

  Previziunea structurilor de primire turistic cu func iuni de

  cazare turistic pentru anii 2010-2012.

  -numrunit i-Anii ti yi=a+b*ti

  yi=4713+186,8*ti2010 3 5273,42011 4 5460,22012 5 5647

  .

  n anul 2010 numrul structurilor de primire turistic cu func iuni de cazare

  turistic va cre te ajungnd la 5273,4 unit i,n 2011 la 5460,2 iar mai apoi n 2012 la 5647.Aceast situa ie este una favorabil,previzionarea aflndu-se n cre tere ceea ce reflect faptul c economia romneasc este n curs de dezvoltare.

  numr structurilor de primire turistic cu func iuni

  de cazare turistic

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  anul

  va

  lori numr structurilor de

  primire turistic

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  17/18

 • 8/3/2019 proiect ec serv

  18/18

  Analiza evolu iei serviciilor de

  turism(hoteluri & restaurante) n

  Romnia

  Autor:Zaharia Iulia-MirelaGrupa 8103 MarketingAnul II