Download - profilaxie dentara

Transcript
Page 1: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 1/36

Page 2: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 2/36

Profilaxie = prevenirea bolii

Profilaxie dentar metod de prevenire a

bolilor stomatologicePrevenirea pierderii din ilor

conservarea integrit ii ifunc ionalit ii din ilorProfilaxia dentar

începe cu din ii temporari.

Page 3: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 3/36

Anatomia dintilor

Page 4: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 4/36

Anatomia cavitatii orale

Page 5: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 5/36

Vorb i re

Respi ra ti e

Fizi onomi e

Functiil e c avit atii ora l e

Page 6: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 6/36

M asticatie sidegl u titie

² Incisivii² Caninii² Molarii² Limba si

obrajii

Au tointretinere ² Saliva protectoare, antimicrobiana, gustativa

Page 7: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 7/36

Alimentatie corecta .

Page 8: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 8/36

Page 9: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 9/36

De evitat

Page 10: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 10/36

Page 11: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 11/36

C ARIA DENTARABoala infectioasa

provocata debacterii din cavitatea b u cala si produseleacestora;formeaza placa dentara siactioneazademineralizand sidistrugandsuprafata externa

a dintelui - smaltul.

Page 12: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 12/36

Page 13: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 13/36

Page 14: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 14/36

Page 15: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 15/36

C a u ze

consumul unor alimente al c ror mirosr mâne persistent în cavitatea bucal

(usturoi, ceap )carie dentarafec iuni parodontale (ale gingiei)

gura uscat (xerostomie)

fumatulinfec ii respiratorii sau ale sinusurilorigiena inadecvat

urmarea unor tratamente alte afec iuni

generale

Page 16: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 16/36

C aria pe s u prafata s u perioara a dintilor apare frecvent la copii: in timpul

periajului dentar aceste suprafete suntdeseori omise.

C aria interdentara Zonele dintre dinti sunt greu accesibile

periutei de dinti. Se foloseste atainterdentara.

C aria de la radacina dintilor este des asociata cu boli ale gingiilor sauale tesuturilor de sustinere a dintilor.

Page 17: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 17/36

G ingivita

G ingia este rosie, inflamata si G ingia este rosie, inflamata si

s sâ ângereaza la periaj ngereaza la periaj

Page 18: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 18/36

Boala parodontala

- ireversibila -

Afectarea tes u t u rilor de s u stinere a dintilor Afectarea tes u t u rilor de s u stinere a dintilor

Page 19: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 19/36

CUM TE SPELI C ORE C T CUM TE SPELI C ORE C T PE DINTI PE DINTI ??

CUM TE SPELI C ORE C T CUM TE SPELI C ORE C T PE DINTI PE DINTI ??

Page 20: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 20/36

1 . Asa za per i u t a d e- a l ungul marg i nii gi ngi ei i n unghi d e 45 d e grade. P er i u t a

sa ati nga at at di ntii, c at si gi ngi a. 2. O pres t e-t e asupra unu i grup de 2-3di nti . S e efec t uea za mi scar i v er ti cale di nspre gi ngi e spre di nt e ( de la rosu la

alb).

Page 21: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 21/36

3. Asa za per i u t a pe fa t a i nt erna , di nspre li mba, a di nti lor si cura t a di ntii pr i n aceeas i mi scare ca si i n ex t er i or.4. P ent ru par t ea i nt erna a i nci sivi lor,

per i u t a t rebu i e ase zat a v er ti cal. Di n nou "mat ura " di nspre gi ngi e i nspre

marg i nea li bera a di nt elu i .

Page 22: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 22/36

5. Si i n f i nal, per i aza fa t a cu care di ntii musca (numit a suprafa t a oclu zala) , at at la maxi lar , ca t si la mandi bula , pr i n usoare mi scar i ci rculare. N u u it a sa cure ti li mba di nspre i nt er i or spre ex t er i or , pent ru a i ndepar t a bac t er ii le depuse pe suprafa t a ei .

Page 23: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 23/36

C latirea g u rii

D upa perierea t u t u r or di ntil or se f a ce clatirea g u rii cu a pa . Se ia a pa i n g u ra, se i nchi d bu zele,a pa f ii nd tre cu ta cu pu tere pri ntre di nti, a poi se eli mi na di n g u ra . C latirea se f a ce de 4-5 ori

Page 24: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 24/36

D aca efec t uati aceas t a t ehn i ca corec t,

per i ajul nu are cum sa dure ze mai mult de 3 mi nu t e.

Page 25: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 25/36

F iecare pereche de din i trebuieperiat prin 6-8 mi c ri, timp de

3-5 minute.D upa f i ecare masa : pentru aindeparta resturile alimentare, care,prin persistenta lor la nivelul dintilorstimuleaza formarea car i ei D e t re i or i pe zi

P er i ajul de sear , foarte important:în timpul nop ii resturile alimentare sedescompun i fermenteaz mai u or

datorit secre iei salivare reduse.

Page 26: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 26/36

PERII DE DINTI

- cap mic capabil sa aj u nga la maselele mai p u tin vizibile; perii sa fie rot u njiti si s u ficient de moi ca sa n u raneasca si sa da u neze gingiilor si smalt u l u i dintilor - maner drept si flexibil

Page 27: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 27/36

M ijloace aj u tatoare

periaj u l u i dentar Ata Ata dentara dentara

Apa de g u ra Scobitoarea

Page 28: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 28/36

Page 29: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 29/36

V izita la V izita la medic u l

stomatolog stomatolog

Este mai bine sa previi decât s tratezi!!!

Page 30: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 30/36

Page 31: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 31/36

Page 32: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 32/36

C ât de des treb u ie s ne sp l m pe din i?C u m alegem peria i/sa u pasta de din i?C ât de des treb u ie sc himbat peria de din i?C u m se folose te a a dentar ?C u m va periati pe dinti corect?C are este diferen a între plac dentara² tartr u dentar?

Page 33: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 33/36

Dac exist sângerare, ne oprim din periaj?C e stiti despre detartraj? Stiati ca este de 2 tip u ri: detartraj u l u ltrasonic sa u mecanic?C

u m tim dac avem carie?C e metode de prevenire a cariei c u noasteti?

Ati folosit vreodata fl u or?C e obicei u ri nepotrivite de folosire a dintilor c u noasteti? (ros u l

creioanelor, u ng hiilor etc .)

Page 34: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 34/36

Page 35: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 35/36

Page 36: profilaxie dentara

8/7/2019 profilaxie dentara

http://slidepdf.com/reader/full/profilaxie-dentara 36/36