Download - PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

Transcript
Page 1: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

Gavril GILCA - coordonator national al proiectului

din partea Republicii Moldova

20-21 Octombrie 2015, Bucuresti, Romania

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL PERICOLELOR SI

CRIZELOR IN DELTA DUNARII

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Page 2: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN

MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE:

Succesul proiectului model, care a fost realizat de Romania-Bulgaria-Serbia, de informare reciproca si operativa, in cazul declansarii accidentelor pe Dunare, finalizat in 2009;

Cunoasterea gradului de pregatire si securitate a instalatiilor industriale plasate pe malul Dunarii;

Cunoasterea gradului de interactiune intre instalatiile industrial-periculoase, in cazul manifestarii diferitor accidente industriale;

Cum toate tarile vor putea interactiona si proteja valoroasa Delta a Dunarii, in cazul unor poluari accidentale???

Page 3: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Fiind cel mai international bazin hidrografic din lume,

Romaniei, Ucrainei si R.Moldova, le apartine rolul cel mai

semnificativ in protectia Deltei Dunarii-Sit al Patrimoniului

Natural Mondial-desemnat de UNESCO in 1991.

Deoarece accidentele industriale pot produce o poluare

catastrofala a Deltei, tarile riverane trebuie sa colaboreze

indeaproape, pentru a fi capabile sa raspunda in mod eficace

in caz de accident

O buna cunoastere a pericolelor existente, este un element

esential pentru prevenirea accidentelor si masurile eficiente de

raspuns in caz de urgenta.

Page 4: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Prezenta in plina vecinatate a 3

surse de pericol, care se afla in

Republica Moldova, Romania si

Ucraina, inainte de intrarea in

Delta Dunarii, cu trei abordari

diferite a securitatii industriale,

cu baze legislative diferite, cu

potential diferit, a sensibilizat si

mai mult regiunea, atribuindu-i o

atentie sporita din partea tarilor

noastre si altor tari a bazinului

Dunarii.

Page 5: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

In ianuarie 2010 la sedinta comuna a Prezidiumului Conventiei si Grupului de lucru privind punerea in aplicare a Conventiei, Republica Moldova a prezentat prima propunere de proiect, iar Romania si Ucraina au manifestat interesul de a conlucra in comun in cadrul viitorului proiect de imbunatatire a cooperarii in domeniul securitatii industriale (managementul pericolelor si crizelor) in Delta Dunarii. Apoi propunerea mai ampla si in detaliu a fost prezentata la Prezidiumul Conventiei in iunie 2010. La aceasta sedinta Republica Moldova, Ucraina si Romania si-au exprimat angajamentul promt si am dat acordul de a conlucra in comun in cadrul acestui proiect. Prezidiumul Conventiei si Grupului de lucru privind punerea in aplicare a Conventiei au salutat acest angajament al tarilor noastre si au acceptat proiectul spre finantare ulterioara.

Page 6: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Sedinta de semnare si lansare oficiala a proiectului la 11 Mai 2011 in Kiev, Ukraina

Page 7: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Sedinta de semnare si lansare oficiala a proiectului la 11 Mai 2011 in Kiev, Ukraina

Page 8: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Sedinta de semnare si lansare oficiala a proiectului la 11 Mai 2011 in Kiev, Ukraina

Page 9: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Page 10: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Proiectul a fost axat pe terminalele petroliere a tarilor

noastre Republica Moldova, Romania si Ucraina

Reni/Izmail (Ucraina) Giurgiulesti (Моldova) Galati (Romania)

Page 11: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Scopul proiectului a fost de a atinge

urmatoarele obiective:

• Protectia Deltei Dunarii de accidente industriale si

imbunatatirea cooperarii in regiune intre Republica

Moldova, Romania si Ucraina,

• Armonizarea cadrului legislativ si standardelor de

securitate de la instalatiile industrial periculoase,

amplasate in nemijlocita apropiere a Deltei Dunarea,

• Consolidarea cooperarii intre autoritatile competente si

operatorii instalatiilor industriale,

• Elaborarea de Ghiduri de Securitate pentru terminalele

petroliere,

Page 12: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

• Elaborarea Planurilor de Actiune pentru imbunatatirea

managementului crizelor si pericolelor, cu stabilirea unui

Plan Comun de Urgenta pentru Delta Dunarii,

• Instruirea si pregatirea de inspectori, pentru impunerea si

mentinerea securitatii in regiune,

• Identificarea domeniilor de cooperare mai strinsa in

activitatea in comun intr-o situatie de urgenta (de

exemplu, avertizare, notificare, actiuni de raspuns,

modelare, cererea de asistenta externa, etc.),

• Semnarea Acordurilor sau Declaratiilor Comune de

Cooperare sectoriala sau trilaterala, etc.

Page 13: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Activitatile de proiect au fost divizate in 3 etape:

I) Etapa de pregatire II) Etapa de management a pericolelor

III) Etapa de management a crizelor

Page 14: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

Grupul de Management a Proiectului (GMP)

Grupurile Nationale (GN)

Moldova

Romania

Ucraina

Pregatirea

Managementul Pericolelor

Managementul Crizelor

Secretariatul

GL GL

Structura organizationala a proiectului

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

Page 15: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Coordonarea si implementarea proiectului

Proiectul este coordonat de catre Conventia si Secretariatul UNECE privind Efectele Transfrontalere ale Accidentelor Industriale

Proiectul este implementat prin intermediul Programului de Asistenta al Conventiei, care sprijina tarile noastre in punerea in practica a reglementarilor nationale, privind siguranta industriala si implementarea integrala a Conventiei la nivel national.

Proiectul este implementat prin activitatea Grupurilor nationale ale tarilor noastre, care ofera contributii in natura, suport organizational si asigura o buna colaborare in investitiile pentru proiect.

Page 16: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Partenerii proiectului Ministerele de Mediu si Serviciile de Situatii Exceptionale din Republica Моldova, Romania si Ucraina Operatorii terminalelor petroliere din Republica Моldova, Romania si Ucraina, care au exprimat interesul de cooperare Comisia ICPDR a Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia

şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 29.06.1994) Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă

transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale (Helsinki, 17.03.1992) Comisia Marii Negre (Black Sea Commission) Commisia Europeana si alte organizatii internat. (JEU, EC, MIC)

Page 17: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Donatorii proiectului

Startul proiectului si initierea primelor activitati a fost posibila gratie suportului financiar oferit de:

Ministerul Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii si Sigurantei Nucleare, Agentiei Federale Germane de Mediu Demararea activitatilor ulterioare din cadrul proiectului a fost posibila gratie suportului financiar oferit de: Inspectoratul Transporturilor si Mediului Uman din Olanda Ministerul Infrastructurii si Mediului din Olanda Pentru activitatile de final al proiectului si-au exprimat interesul de support financiar Finlanda si suport consultativ prin intermediul expertilor-Republica Cehia

Page 18: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Toate eforturile noastre in cadrul proiectului, au avut

un scop comun - protectia valoroasei Delte a Dunarii

Page 19: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Toate eforturile noastre in cadrul proiectului, au avut

un scop comun - protectia valoroasei Delte a Dunarii

Page 20: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Toate eforturile noastre in cadrul proiectului, au avut

un scop comun - protectia valoroasei Delte a Dunarii

Page 21: PREISTORIA PROIECTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL … · PREISTORIA PROMOVARII PROIECTULUI NOSTRU COMUN MD-RO-UA A FOST CONDITIONATA DE: Succesul proiectului model, care a fost realizat

UNECE Convention on the Transboundary

Effects of Industrial Accidents

Project under the Assistance Programme

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Project on improving hazard and crisis management in the Danube Delta

Va multumesc

pentru atentie!

Gavril GILCA - coordonator national al proiectului

din partea Republicii Moldova

20-21 Octombrie 2015, Bucuresti, Romania