Download - Pediatrie Copii

Transcript
Page 1: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 1/31

Dereglari gastrointestinalefunctionale la copii

Page 2: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 2/31

• Dereglari gastrointestinale funcţionaleprezintă o manifestare de combinaţie asimptomelor gastrointestinale fără

modiclări structurale şi biochimice.Dereglari gastrointestinale functionale sevizualizeaza ca modicari psihologice sauca starile de lipsa afectiunelor organice

cind nu se depistaeza modicarilemorfologice, genetice, metabolice etc. carear putea lamuri simptome clinice la copil.

Page 3: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 3/31

• ETI!"IE•   Imaturitate anatomica şi funcţionala a

organelor digestive•

 

Discordanţa in activitatea diferitor organe•   #odicări reglatorii cauzate de imaturitatea

sistemului nervos enteral•   #icrobiota intestinala neformata•

 

$actorii vitali, igiena, mediul ambiant•   $actorii psihologici, stres, starea

psihologica,capacitatea de a invinge stresul,sustinerea sociala

Page 4: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 4/31

• Indice important a dereglarilorgastrointestinal funcţionale

%emnele se combina cu dezvoltareanormală a copilului şi apar ca urmareadaptarii insuciente la stimulie&terni si interni. %e manifesta la

'() de copii in virsta pina la * lunide viaţă

Page 5: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 5/31

• +lasicarea dereglărilorgastrointestinale funcţionale la copii

• -. copii de virsta frageda (/0 ani1 /grupa " 2. D$ la copii siadolescenti 3/-4 ani1 / grupa 5

Page 6: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 6/31

"rupa "

• 0. ". Dereglările funcţionale la copii devirstă fragedă

• 3. "-. 6egurgitări infantile• 7. "2. %indromul infantil de ruminare• *. "0. %indromul vomei ciclice• 8. "3. +olici infantile

• 4. "7. Diareea funcţionala• '. "*. Dishezia infantila• -(. "8. +onstipaţii functionale

Page 7: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 7/31

5. Dereglările funcţionale la copii siadolescenti

• -. 5-. 9oma si aerofagia• -2. 5-a. %indromul ruminatiei la adolescenti• -0. 5-b. %indromul vomei ciclice• -3. 5-c. :erofagia• -7. 52. Durerea abdominala legata cu D"I$• -*. 52a. Dispepsia functionala•

-8. 52b. %indromul intestinului iritabil• -4. 52c. #igrena abdominala

Page 8: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 8/31

• -'. 52d. Durerea abdominala functionalala copii

• 2(. 52d-.%indromul durerei abdominale

functionale la copii.•   2-. 5 . Dereglările funcţionale la

copii si adolescenti•

22. 50. +onstipatie si incontienta scaunului•  20. 50a. +onstipatie functionala• 23. 50b. Incontienta scaunului

Page 9: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 9/31

Simptomele alarmante lacopii şi adolescenţi cudereglări funcţionalegastrointestinale (ROMA III

;ersistenţa durerii <n cadranul

drept superior sau inferior alabdomenului

=oli perirectale

Disfagie ;ierdere involuntară <n greutate

9ome repetate >ncetinirea creşterii

5emoragii gastrointestinale Dezvoltarea pubertară <nt?rziată

Diaree nocturnă $ebră ine&plicabilă;rezenţa <n familie a bolilorin@amatorii intestinale, boalaceliacă sau ulcer peptic

Durerea, ceea ce duce la trezirea

copilului

Page 10: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 10/31

• 6egurgitari infantile prezintafenomen ziologic, ce constă <npasaAul conţinutului gastric <n esofag,devine patologic c?nd mecanismeleantire@u& sunt depăşite %e determinăla 2(/7() copii <n primii * luni de

viaţă. 6egurgitarea la un copilsanatos prezintă un semncaracteristic pentru copiii primelor

luni de viata dar nu este boala

Page 11: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 11/31

• +ele mai frevente dereglărifuncţionale la copii I an de viata 27."-. 6egurgitări infantile 2*. "3.

+olici infantile 28. "*. Disheziainfantila 24. "8. +onstipaţiifunctionale

Page 12: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 12/31

• 6ecomandari de lămurit părinţilor natura eructărilor siregurgitărilor si de ai/i convinAe in posibilitatea soluţiei aproblemei

• B de nu rata alimentaţia şi de a evita supraalimentatia•  B pozitionarea si aplicarea corecta la pept• B respectarea recomandărilor de deluare formulelor alimentare•  B de controlat ritmicitatea si viteza alimentaţiei•  B poziţia verticală sau semiverticală dupa alimentaţia pentru

evacuarea aerului• B haine comfortabile• B in caz de regurgitari frecvente si abudende se administreaza in

alimentatie amestecuri mai dense sau coagulate C• B corectia dietetica in alimentatia articiala se va efectua cu

formule alimentare ce contin proteine serice :, estogen etc.

Page 13: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 13/31

• 6uminare / regurgitare permanentacu mincare anticidenta care copilul oruguma si ingite de repetate ori si in

acelasi timp lipsesc boli organice.Diagnosticul se stabileste in prezenta0 sau mai multe semne clinice ce

dureaza timp de 0 luni.

Page 14: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 14/31

• / Debut la virsta de 0/4 luni. / !ipsa masurilor detratament care se aplica sau administrareapreparatelor anticolinergice, sau in modicareacaracterului de alimentatiei siuzeta sau gastrostoma.1

• / u se insoteste de greata sau semne de discomfort.•  /6uminarea nu evalueaza in somn sau in timpul

contactului cu persoane inconAuratoare.•   %imptomul acesta a fost descris cit la copii sanatosi

atit si la */-() de copii cu retard psihic.•  %indrom de ruminare poate provoca retentia cresterii,

dezvoltarii neuro/psihice si motorie mai ales in a doua Aumatatea primului an de viata.

Page 15: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 15/31

•  Tratament sindromului infantil deruminare :sigurarea copilului

mediu ambiant pozitiv si un reAim de

linistire. Terapia de comportament

 #odificarea continutului alimentar,

alimentatia mai lenta si e&cluderea

lichidului in timpul alimentatiei.

Page 16: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 16/31

• :erofagie / senzatie de plenetudine in epigastru,care apare ca rezultatul ingetirei cantitetii mari deaer nu e obligator cu alimentatie1 si se micsoreazadupa eructatie cu aer.

• Diagnosticul se stabileste la prezenta cel putin 2semne din cele enumerate /Inghitirea aerului /#eteorism abdominal din cauza e&cesului aerului inintestin / Eructatie repetata siFsau eliminare

e&cesiva aerului din intestin .• %emne clinice se determina cel putin - in

saptamina in decurs de 2 luni. Deseori copilulinghite aer cu neobservare de adulti.

Page 17: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 17/31

• :erofagia se manifesta cu eructatiezgomotoasa cu aer care se maAoreazadeobicei dupa aAitatie psihoemotionala.

Deseori eructatie nu depinde dealimentative. :cuze la senzatie de stomacarhiplin, meteorism postprandial acompartimentului abdominal superior ce

se micsoreaza dupa alimentatie. #ai rarapare sughit. #eteorism abdominal semicsoreaza sau se lichideaza in somn.

Page 18: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 18/31

•  Tratamentul aerofagiei 6ecomandaridietetice refuz de guma si bauturelorcarboghenizate, alimentatia lenta cu

inghitituri mici !a inecacitate lor /an&iolitice trancvilizante1 / antizmetice cuactiune neuroleptica usoara etaperazin,tietilperazin1 benzodiazepine clonazepam1 cu

efect sedativ/somnolent si actiunemiorela&anta centrala :plicareaclonozepamului a contribuit la remisie la**,8) de copii.

Page 19: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 19/31

• +olica / durere abdominală <n crampecauzată de obstrucţie şi dereglări depasaA pe uretere, căile biliare sau pe

intestin1. De la cuv<ntul GcolicosH /dureri in colon ;rezinta hipere&citaţieşi pl<nsul timp de 0 şi mai mult ore in

zi şi nu mai puţin de 0 zile <nsaptamină, pe parcursul a cel putin -lună .

Page 20: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 20/31

• 9<rsta / de la * saptam<ni pina la 0/3 luni.,cresterea ponderală bună, apetita siscaunul nemodicate +olici intestinale

infantile fac apariţia spontană a accesuluiin timpul alimentaţiei sau postprandial

 ipăt puternic, pătrunzător 5iperemia

feţei,paliditatea triunghiului nazo/labial

#eteorism,picioarele lipite de abdomen,labele picioarelor reci #ainile lipite de

corp.

Page 21: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 21/31

• 6ecomandari / pozitionarea siaplicarea corecta a sugarului la pept/ in alimentatia articiala de indicat

amesticuri bine adaptate ce continoligosaharide estogen1 sauamesticuri ce contin !actobacillus

6euteri : +omfort1 /administrarea probioticului ;rotectis7 picaturiFzi1 ce contine

!actobacillus 6euteri pe durata

Page 22: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 22/31

• Dereglările defecaţiei !a copiiisanatoşi alimentaţi natural frecvenţascaunului/de la * ori pe saptamină

pină de -( ori in zi. !a copiialimentaţi articial scaunul poate format din prima saptam<nă de viaţa,

fapt ce poate agrava actuldefecaţiei3,41.

Page 23: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 23/31

+onstipaţia/dereglarea funcţieiintestinale se manifesta in maAorareaintervalilor dintre actele de defecaţii <n

comparaţie cu norma ziologică sauevacuarea intestinală insucientă şisistemică :pro&imativ la 3() de copii

cu constipaţii funcţionale semnele semanifestă in primul an de viaţă

Page 24: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 24/31

%corul =ristol de apreciere alscaunului

• / 2 sau mai putinidefecatii in saptamina

/ prezenta evacuarii

intestinale dureroase

sau maselor fecaliidure / ;rezenta

maselor fecalii incantitate mare in

rectum / formareaGpetrelor de fecaliiHcare pot agrava actuldefecatii

Page 25: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 25/31

+auzele constipaţiilor funcţionale+$1 la copiii I an de viaţă

•   Incalcarea regimului zilei sialimetatiei la mama

•   Intoleranta la lapte•   Incalcarea regimului de baut la

mama siFsau la copil•   ;rezenta constipatiei la mama

Incalcarea regimului alimentar la copil•   Intirzierea introducerii

complementului :limentatie

artificiala nerationala G$rica de oalaH

•   Imaturitatea funcţionala a organelordigestive probleme de absorbţiecomponentelor proteic si lipidic a

laptelui de vaci1 Discordanţa motricităţiiintestinale cauzate de imaturitateaganglielor intramurari şi mecanismelorreglării neuroumorale

•   %tabilirea microbiocenozei intestinale

•   Tranzitie timpurie siFsau rapidala introducerea alimentatieiarticiale

•   6egimul zilei si alimentatiaincorecte a mamei

•   Incalcarea regimului de lichidemamei si copilului

•   Incalcareaalimentatieisubalimentare,introducerea necorespunzatoare acomplementului,dieta monotona

si incalcarea regimului,schimbarifrecvente de amestecuri,hranireacu amestecuri lactate cu uncontinut ridicat de fier etc.1

Decit de er

Page 26: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 26/31

De ce +$ se determină mai frecventla copiii alimentaţi articialJ

• ;roteina laptelui matern serică1 usorse absoarbe, mai rapid se evacueazădin stomac, formează scaunul mai

moale !ipidele mai uşor se absorbe,nu formează supunuri, fapt ceamelioreză evacuarea intestinala

"lucidele lactoza, oligosaharide1contribuie la stablirea @orei normaleintestinale la copil.

Page 27: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 27/31

6E"I# I"IE / DIETETI+ I+%TI;:TIE

• !a copii de virsta frageda C alimentatia naturala pinala * luni cu introducerea complimentul in perioada 3/* luni de viata. In alimentatia articiala C amesticuribine adaptate estogen, : +omfort

• . 6eguli generale / %e va respecta orarul meselor /%e va educa re@e&ul de defecatie prin folosireasupozitoarelor cu glicerina la ora &a dimineatadupa micul deAun sau seara dupa cina1 / %e va faceeKort zic pentru scaderea ponderala daca e cazul sistimularea musculaturii abdominal / %e va asigurareAimul hidric apa plata, ceai, suc fructe sau legume1

Page 28: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 28/31

%indromul vomei ciclice

• Diagnosticul se stabileste la prezentasemnelor doua sau mai multe perioade degreata intensiva si voma pronuntata sau delunga durata si revenirea la starea de sanatateprecedenta in timp de citeva zile sausaptaminii. C

• Etiologie Infectiile 3-)1, mai ales sinusitacronica / %tresuri psihologice 03)1 / ;rodusealimentare, inclusiv cocolata, cascaval etc. /Istovire zica sau insucienta somnului-4)1 /6eactiii atopice -0)1 / #enstruatiile -0)1 et

Page 29: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 29/31

• %indromul vomei ciclice sau ;erioadele bolii• -. ;erioada intre a&cese cind copilul se simte bine• 2. ;rodromala / copilul simte apropierea epizodului %9+ dar care poate

prevenit cu medicamente.• 0. ;erioada de a&ces se caracterizeaza cu greturi si voma care se

manifesta la toti copii si nu poate stopata.• 9oma poate pina la * ori pe ora si poate atit cu continutul de bila

cit si a singelui . Este imposibila alimentatia, primirea medicamentelorsi lichidului pe calea bucala. ;ractic toti copii prezinta dereglarivegetative. %emne de deshidratare 5ipovolemia si hipercapnia

:lcaloza metabolica +efalee predomina la maAoritatea bolnavilor. !a

42) din pacienti este prezenta in anamneza genealogica migrena $otofobie , fonofobie , vertiAuri. Dureri abdominale , voma anore&ia ,greata , diarea .

• ;erioada de intre a&cese !ichidarea trigherilor, tratamentmedicamentos amitriptilina1

Page 30: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 30/31

Dispepsia functionala

• prezinta durerea permanenta sau recidivanta saudiscomfort in compartimentul superior alabdomenului.

•   +lasicarea D$• B Dispepsie funcţională de tip ulcerativ Gulcer/liLeH

dMspepsia1 durere epigastrică, disconfort, foamedureroasă endoscopie digestivă superioară normală1

• B Dispepsie funcţională de tip dismotilitate

dismotilitM dMspepsia1 plenitudine, GgreutateHepigastrică, balonări, eructaţii• B Dispepsie funcţională esenţială essential

dMspepsia1 un simbioz al simptomelor

Page 31: Pediatrie Copii

7/21/2019 Pediatrie Copii

http://slidepdf.com/reader/full/pediatrie-copii 31/31

•  Tratament D$• B Dispepsia de tip ulcerativ C =locanţi ai receptorilor 52 histaminici

6anitidină, $amotidină 1 <n perioadele simptomatice sau C eutralizanteale acidităţii #aalo&, :lmagel, ;hosphalugel1 sau C =locanţi ai pompeide protoni meprazol1 C rar indicaţi, numai c?nd blocanţii 52histaminici nu rezolvă simptomele

•  B Dispepsia de tip dismotilitate -( C ;roLinetice C #etoclopramid lacopii de virsta scolara1, #otilium cu 0( de minute <nainte de meseleprincipale C $ermenţi digestivi <n timpul meselor principale ;angrol-(((( si 27(((, #ezMm -(((( cite 7((/-((( N!FLg la mesele de baza1C :bsorbanţi ai gazelor intestinale %ab/simple&1

B Dispepsia funcţională esenţială C >n funcţie de simptomul dominant,unul sau mai multe din medicamentele enumerate mai sus• B ;sihoterapia C <n toate formele•  B %edative uşoare C <n formele <n care simptomatologia e legată de

stres