Download - NOTĂ DE FUNDAMENTAREeconomici autorizați din România, cu privire la prețurile țigaretelor, înainte de ... lista cuprinzând preţurile de vânzare cu amănuntul, cu numărul

Transcript
NOT DE FUNDAMENTAREHotrâre 367
2015- 05-27
Guvernul României
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr. 44/2004
Monitorul Oficial al României nr 373 din 2015-05-28
NOT DE FUNDAMENTARE
la Hotrârea Guvernului nr. 367/2015
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr. 44/2004
Seciunea 1
HOTRÂRE
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr. 44/2004
Seciunea a 2-a
Promovarea acestui act normativ este determinat în principal de:
necesitatea actualizrii, în domeniul impozitului pe profit, a listei ce cuprinde formele
de organizare pentru persoanele juridice române, societi mam, care intr sub
incidena aplicrii prevederilor Directivei 2011/96/UE, ca urmare a modificrilor
aduse acestei directive prin Directiva 2014/86/UE;
necesitatea clarificrii unor aspecte privind procedura de aplicare a prevederilor
referitoare la scutirea de la plata impozitului datorat de persoanele fizice cu
handicap grav sau accentuat pentru veniturile din activiti independente, veniturile
din salarii, veniturile din pensii precum i veniturile din activiti agricole,
silvicultur i piscicultur;
constituirea unui grup fiscal unic, în sensul TVA;
necesitatea stabilirii codurilor NC corespunztoare bunurilor pentru care se aplic
cota redus de TVA începând cu data de 1 iunie 2015, conform Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal i corelarea altor prevederi ale normelor cu aceste modificri ale
Codului fiscal;
economici autorizai din România, cu privire la preurile igaretelor, înainte de
aplicarea acestora.
necesitatea corelrii reglementrilor prevzute în Hotrârea Guvernului nr. 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, cu cele cuprinse în Codul
fiscal, ca urmare a modificrilor survenite prin aprobarea Ordonanei de urgen a
2
Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal i modificarea unor acte normative. Prin acest act normativ s-a
introdus msura potrivit creia nivelul accizelor armonizate i nearmonizate va fi
exprimat în lei/unitatea de msur începând cu 1 ianuarie 2014, i au fost corelate
prevederile Codului fiscal cu cele din legislaia în materie referitoare la organizarea i
conducerea evidenei contabile;
întrucât este obligatorie respectarea jurisprudenei Curii de Justiie a Uniunii
Europene (CJUE) respectiv a hotrârii pronunate în Cauza C-313/14 ASPROD sp. z
o.o., având în vedere c o aplicare a dreptului Uniunii Europene care nu este
conform cu interpretarea dat de CJUE încalc, de fapt, însi norma de drept
respectiv, în aprecierea gravitii înclcrii de ctre un stat membru a dreptului
Uniunii, Comisia considerând c înclcarea este mai grav atunci când, dei existent
o hotrâre a CJUE pronunat în temeiul art. 267 din Tratatul de funcionare a
Uniunii Europene care clarific modul în care trebuie interpretat dispoziia
respectiv, statul membru continu s aib o conduit contrar normei respective,
astfel cum a fost interpretat;
în domeniul impozitului pe construcii, introducerea modificrilor aduse prin Legea
nr.11/2015 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 102/2013
pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i
reglementarea unor msuri financiar-fiscale.
1. Descrierea situaiei
actuale
A. Titlul II „Impozitul pe profit” Normele metodologice actuale nu cuprind toate formele de
organizare pentru persoanele juridice române, societi mam, care
intr sub incidena aplicrii prevederilor Directivei 2011/96/UE,
care a fost modificat ca urmare a adoptrii Directivei
2014/86/UE. Prin urmare, este necesar actualizarea listei ce
cuprinde formele de organizare pentru persoanele juridice române,
societi mam, cu urmtoarele dou forme de societi înfiinate
în baza legii române, cunoscute ca "societi în nume colectiv" i
"societi în comandit simpl".”
B.Titlul III „Impozitul pe venit” 1. Normele metodologice actuale nu cuprind prevederi
referitoare la procedura de aplicare a reglementrilor prin care a
fost instituit scutirea de la plata impozitului pe venit pentru
veniturile din activiti independente, veniturile din salarii,
veniturile din pensii precum i veniturile din activiti agricole,
silvicultur i piscicultur, realizate de persoanele fizice cu
handicap grav sau accentuat, potrivit prevederilor Ordonanei
Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea i completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal.
aspecte
privind modalitatea de acordare a scutirii respective, cum ar fi:
- data de la care contribuabilii respectivi beneficiaz de scutire;
3
organului fiscal competent, dup caz, documentele care atest
încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat;
- ajustarea venitului net anual/normelor anuale de venit
proporional cu numrul de zile calendaristice pentru care se
acord scutirea de la plata impozitului pe venit.
2. Normele metodologice actuale de aplicare a prevederilor din
cap.IV –Venituri din cedarea folosinei bunurilor nu cuprind reguli
referitoare la deducerea contribuiilor de asigurri sociale de
sntate datorate în condiiile stabilite potrivit Titlului IX 2 -
"Contribuii sociale obligatorii" i la recalcularea venitului net/
bazei impozabile de ctre organul fiscal competent precum i la
determinarea impozitului pe venit datorat.
3. Prevederile în vigoare ale normelor metodologice, aplicabile
veniturilor obinute de persoanele fizice i supuse impunerii ca
venituri din alte surse, nu cuprind în mod distinct aspecte privind
încadrarea baciului în aceast categorie.
C. Titlul VI – Taxa pe valoarea adugat 1.Potrivit prevederilor art. 127 alin. (8) din legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, “În
condiiile i în limitele prevzute în norme, este considerat drept
grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în
România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt
în relaii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric,
financiar i economic.” Conform prevederilor actuale ale normelor
metodologice, de la pct. 4 alin. (5), se consider în strâns legtur
din punct de vedere financiar, economic i organizatoric persoanele
impozabile al cror capital este deinut direct sau indirect în
proporie de mai mult de 50% de ctre aceeai acionari.
Îndeplinirea acestei condiii se dovedete prin certificatul
constatator eliberat de ctre Registrul Comerului i/sau, dup caz,
alte documente justificative. Având în vedere c intenia
legiuitorului a fost aceea ca toate tipurile de societi constituite în
baza Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, s poat constitui un grup fiscal unic dac
aciunile sau prile lor sociale sunt deinute de ctre aceleai
persoane fizice sau juridice într-o proporie mai mare de 50%, se
impune clarificarea acestor aspecte prin utilizarea noiunii de
asociai, în loc de acionari.
2. Prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 6/2015 s-a
reglementat aplicarea de la data de 1 iunie 2015 a cotei reduse de
TVA de 9 % pentru :
excepia buturilor alcoolice, destinate consumului uman i animal,
animale i psri vii din specii domestice, semine, plante i
ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate
4
- serviciile de restaurant i de catering, cu excepia buturilor
alcoolice."
D. Titlul VII - Accize i alte taxe speciale 1. În prezent preurile de vânzare cu amnuntul pentru igarete se
declar la autoritatea fiscal central cu minimum dou zile înainte
de data practicrii acestor preuri fr a fi precizat un termen
maxim. Totodat, cu minimum 24 de ore înainte de data efectiv a
intrrii în vigoare, lista cuprinzând preurile de vânzare cu
amnuntul, cu numrul de înregistrare atribuit de autoritatea fiscal
central, este publicat, prin grija antrepozitarului autorizat, a
destinatarului înregistrat sau a importatorului autorizat, în dou
cotidiene de mare tiraj.
2. Începând cu 1 ianuarie 2015, ca urmare a aprobrii Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i modificarea
unor acte normative, atât nivelul accizelor armonizate i
nearmonizate, cât i impozitul pentru ieiul din producia intern
se exprim în lei/unitatea de msur.
Normele metodologice în forma actual nu sunt corelate cu
modificrile i completrile aduse Codului fiscal prin Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i modificarea
unor acte normative.
Fiscal, autoritatea vamal nu mai are competene în ceea ce
privete efectuarea inspeciei fiscale în domeniul accizelor, aceste
atribuii revenind administraiilor finanelor publice.
Prevederea de mai sus nu este reflectat în cuprinsul Normelor
metodologice.
urgen a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i modificarea
unor acte normative, locurile aferente operatorilor economici care
constituie i menin stocurile de urgen conform Legii nr.
360/2013 privind constituirea i meninerea unui nivel minim de
rezerve de iei i de produse petroliere, se asimileaz
antrepozitelor fiscale de depozitare.
condiiile de autorizare ca antrepozit fiscal de depozitare pentru
locurile aferente rezervei de stat i rezervei de mobilizare, dar nu i
pentru locurile aferente operatorilor economici care constituie i
menin stocurile de urgen.
5. În cazul crbunelui, cocsului i lignitului, avem precizarea c
accizele devin exigibile la momentul livrrii pe piaa din România,
5
achiziii intracomunitare sau import, nefiind reglementat momentul
exigibilitii accizei în cazul utilizrii proprii de ctre aceti
operatori economici.
privind autorizarea ca antrepozitari autorizai pentru operatorii
economici care sunt obligai s constituie i s menin stocuri de
urgen.
etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul României pentru fabricarea
de produse care nu sunt destinate consumului uman sunt detaliate
în dou categorii: pentru industria cosmetic i pentru alte
industrii.
care nu acoper scopul avut în vedere la momentul instituirii
reglementrii de mai sus, respectiv acela de a se preciza clar
substanele care sunt admise pentru denaturarea alcoolului etilic
destinat a fi utilizat pe teritoriul României pentru fabricarea de
produse cosmetice.
care nu se acord scutiri în cazul produselor energetice destinate
utilizrii în transportul aerian i naval.
9. Scutirea pentru utilizarea produselor energetice drept
combustibil pentru navigaie se acord în condiiile în care
utilizatorii prezint certificate de bord sau carnetul de
ambarcaiune. Sunt cazuri în care navele care ar beneficia de
aceast facilitate sunt înregistrate în ri tere unde nu sunt
prevzute aceste documente.
10. În prezent, scutirea de la plata accizelor pentru crbune, gaz
natural i combustibili fosili se acord cu respectarea condiiei ca
produsele s fie achiziionate direct de la operatorii economici
înregistrai la autoritatea fiscal central în calitate de furnizori de
produse energetice.
11. Nu este prevzut procedura de marcare i colorare a
motorinei pentru navigaie, ca în cazul pcurei.
E. Titlul IX 2 „Contribuii sociale obligatorii”
1. Prin Ordonana Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, au fost
stabilite categoriile de persoane exceptate de la plata contribuiei
de asigurri sociale de sntate. Astfel, se impune clarificarea
modului de stabilire a contribuiei de asigurri sociale de sntate
în cazul persoanelor care nu se mai încadreaz în aceast categorie
de persoane.
6
sociale de sntate pe fiecare surs de venit.
F. Titlul IX 3 Impozitul pe construcii
Normele metodologice reglementeaz baza impozabil a
impozitului pe construcii corespunztor prevederilor în vigoare
pân la modificrile aduse prin Legea nr.11/2015.
2. Schimbri
cu formele de organizare pentru persoanele juridice române,
societi mam, care intr sub incidena aplicrii prevederilor
Directivei 2011/96/UE, respectiv, societile înfiinate în baza legii
române, cunoscute ca "societi în nume colectiv" i "societi în
comandit simpl".”
B.Titlul III „Impozitul pe venit” 1. Instituirea unor reguli privind procedura de aplicare a
prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului datorat
pentru veniturile din activiti independente, veniturile din salarii,
veniturile din pensii precum i veniturile din activiti agricole,
silvicultur i piscicultur, de ctre persoanele fizice cu handicap
grav sau accentuat.
1.1 Precizarea perioadei pentru care se acord scutirea, în sensul
corelrii
acesteia cu data de la care contribuabilii respectivi sunt încadrai,
potrivit
1.2. Instituirea obligaiei de a prezenta
angajatorilor/pltitorilor/organului fiscal competent, dup caz,
documentele care atest încadrarea în gradul de handicap grav sau
accentuat. Documentele vor fi prezentate în original i copie, iar
angajatorul/pltitorul/organul fiscal, dup caz, vor pstra copia
dup ce verific conformitatea cu originalul.
1.3 Ajustarea venitului net anual/normei de venit proporional cu
numrul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la
plata impozitului i determinarea impozitului anual /plilor
anticipate de impozit astfel încât s corespund venitului respectiv.
2. Completarea normelor metodologice actuale aplicabile
prevederilor din cap.IV –Venituri din cedarea folosinei bunurilor
cu reguli referitoare la:
datorate în condiiile stabilite potrivit Titlului IX^2 - "Contribuii
sociale obligatorii" din veniturile realizate pe fiecare surs din
categoria venituri din cedarea folosinei bunurilor;
- recalcularea venitului net/ bazei impozabile de ctre
7
datorat.
3. Evidenierea în mod distinct în normele metodologice ca fiind
venituri din alte surse a veniturilor obinute de ctre persoanele
fizice sub form de baciuri potrivit prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr.28/1999, cu modificrile i completrile
ulterioare.
4. Alte clarificri de natur tehnic.
C. Titlul VI – Taxa pe valoarea adugat 1) Modificarea prevederilor din normele metodologice date în
aplicarea art. 127 alin.(8) din Codul fiscal vizeaz clarificarea
condiiilor în care societile pot constitui un grup fiscal unic în
sensul TVA, prin utilizarea noiunii de asociat, care o include i pe
cea de acionar, pentru a corespunde inteniei legiuitorului de a
acorda aceast posibilitate tuturor tipurilor de societi înfiinate în
baza Legii societilor nr. 31/1990, fr a fi create discriminri.
2) Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC din
anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23
iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar i statistic i Tariful
Vamal Comun, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16
octombrie 2014, corespunztoare bunurilor pentru care s-a
reglementat aplicarea cotei reduse de TVA de 9% începând cu data
de 1 iunie 2015, respectiv: alimente, inclusiv buturi, cu excepia
buturilor alcoolice, destinate consumului uman i animal, animale
i psri vii din specii domestice, semine, plante i ingrediente
utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a
completa sau înlocui alimentele.
Astfel, s-a reglementat c toate produsele, ale cror coduri NC
au fost prevzute în norme, care prin natura lor sunt alimente
destinate consumului uman sau animal, sau sunt plante, semine,
utilizate pentru producerea de alimente destinate consumului uman
sau animal, vor beneficia de aplicarea cotei reduse de TVA pe tot
lanul economic de la productor pân la consumatorul final. Nu
are relevan dac un produs alimentar poate fi utilizat i ca
materie prim în alte scopuri, cum ar fi producerea de produse
cosmetice, buturi alcoolice, atâta timp cât acestea prin natura lor
au ca destinaie principal consumul uman sau animal. Msura are
în vedere simplificarea aplicrii cotei reduse, având în vedere c
furnizorul nu poate controla scopul final în care este utilizat bunul
respectiv, situaie în care pentru acelai produs ar fi fost posibil
aplicarea unor cote diferite de TVA în funcie de utilizarea lor
final, ceea ce contravine principiilor statuate de Directiva
2006/112/CE. În acest sens artm c potrivit punctelor (5) i (7)
8
din preambulul Directivei 20016/112/CE:
(5)Un sistem privind TVA atinge cel mai înalt grad de simplitate i
neutralitate atunci când taxa este perceput într-un mod cât mai
general posibil i atunci când sfera sa de aplicare acoper toate
etapele produciei i distribuiei, precum i prestarea de servicii.
Prin urmare, adoptarea unui sistem comun care s se aplice i
comerului cu amnuntul este în interesul pieei interne i al
statelor membre.
(7) Sistemul comun privind TVA este necesar s conduc, chiar i
în cazul în care cotele i scutirile nu sunt pe deplin armonizate, la
o neutralitate în domeniul concurenei, astfel încât, pe teritoriul
fiecrui stat membru, bunurile i serviciile similare s suporte
aceeai sarcin fiscal, indiferent de lungimea lanului de
producie i de distribuie.
În cazul produselor care prin natura lor nu constituie alimente
sau plante, semine, ingrediente, utilizate pentru producerea de
alimente destinate consumului uman sau animal, cum sunt
vitaminele, grsimile, unele produse ale industriei chimice,
seminele de rapi, bumbac, ricin, sarea, s-a prevzut în mod
explicit în norme cu indicarea codurilor NC la care se încadreaz
produsele respective, c aplicarea cotei reduse de TVA este
posibil numai în msura în care se poate face dovada c acestea
sunt utilizate în scopurile prevzute de lege. În acest sens sunt
prevzute condiii atât pentru livrarea acestora în interiorul rii cât
i în cazul importului i a achiziiei intracomunitare.
Au fost de asemenea aduse precizri pentru vânzarea la un pre
total de pachete care conin produse cu cote diferite de TVA,
respectiv c se va aplica cota de TVA corespunztoare fiecrui
produs.
Pentru suplimentele alimentare s-a prevzut c se aplic cota
redus de TVA în msura în care acestea sunt notificate ctre
Ministerul Sntii sau Institutul de Bioresurse Alimentare, i
aceast notificare este afiat pe site-ul celor dou instituii,
conform legislaiei în domeniu.
Pentru buturile alcoolice care sunt servite la restaurant sau de
firmele de catering, pentru care se aplic cota de TVA de 24%, au
fost date exemple pentru a se sublinia c acestea nu reprezint
livrri de bunuri, ci fac parte din serviciul de restaurant sau de
catering, dar cu o cot diferit de TVA.
În cazul serviciilor de cazare care includ i demipensiune,
pensiune completa sau all-inclusive, s-a subliniat c acestea vor fi
supuse cotei de 9% de TVA, chiar dac includ i buturi alcoolice,
astfel cum s-a aplicat i pân în prezent dup modificarea realizat
prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 84/2014 pentru
completarea Ordonanei Guvernului nr. 58/1998 privind
9
organizarea i desfurarea activitii de turism în România.
3) Ca urmare a intrrii în vigoare a prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea i completarea
unor acte normative, referitoare la baci, se impun clarificri cu
privire la cota de TVA aplicabil, în situaia în care baciul
rmâne la dispoziia operatorului economic, respectiv acesta este
supus cotei standard de TVA de 24%, în cazul operatorilor
economici înregistrai în scopuri de TVA conform art. 153 din
Codul fiscal, iar taxa se determin prin aplicarea procedeului sutei
mrite, respectiv se extrage din suma primit drept bacis.
D. Titlul VII „Accize i alte taxe speciale” 1. A fost modificat perioada în care operatorii economici
autorizai pot publica lista cuprinzând preurile de vânzare cu
amnuntul pentru igarete. Astfel, este propus ca publicarea listei
cuprinzând preurile de vânzare cu amnuntul pentru igarete, s se
fac cu maxim 7 zile i minimum 24 de ore înainte de data
efectiv a intrrii în vigoare a preurilor respective.
2. Au fost corelate prevederile din Normele metodologice cu
noile reglementri ale Codului fiscal, care prevd exprimarea în
lei/unitatea de msur a nivelului accizelor armonizate i
nearmonizate, precum i a impozitului pentru ieiul din producia
intern Astfel, au fost înlocuite sumele exprimate în euro din
Normele metodologice cu sumele echivalente în lei. Totodat s-a
prevzut i stabilirea cuantumului garaniilor în lei.
Referitor la cursul valutar care reglementeaz calcului valorii în
vam, s-a avut în vedere faptul c acesta se stabilete conform
prevederilor Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2454/93 de
stabilire a unor dispoziii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.
2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar.
Aceast prevedere se regsete i la art. 139 1
alin.(1) din Codul
fiscal referitor la stabilirea bazei de impozitare pentru importul de
bunuri, în ceea ce privete TVA. Astfel, în aplicarea art. 168-172
din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93, în situaia în care
valoarea în vam a mrfurilor este exprimat în alt moned decât
cea naional, cursul de schimb folosit la determinarea acestei
valori este cursul de schimb stabilit i comunicat de Banca
Naional a României în penultima zi de miercuri a lunii anterioare
lunii în care se utilizeaz.
3. Au fost reglementate condiiile de autorizare ca antrepozitar
autorizat, precum i exceptarea de la depunerea garaniei, pentru
operatorii economici care, potrivit legii, sunt desemnai s
constituie i s menin stocuri de urgen i necesitate de produse
energetice.
la competena de efectuare a inspeciilor fiscale în domeniul
10
organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal.
5. A fost precizat momentul la care intervine exigibilitatea accizei
în cazul operatorilor economici care produc, efectueaz achiziii
intracomunitare ori import crbune, cocs sau lignit în vederea
utilizrii acestora pentru consumul propriu.
6. A fost clarificat prevederea referitoare la substanele admise
pentru denaturarea alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul
României pentru fabricarea de produse care nu sunt pentru consum
uman, în sensul c acestea sunt defalcate în dou categorii: pentru
produse cosmetice i pentru alte produse decât cele cosmetice.
7. S-au prevzut situaiile în care operatorii economici nu
beneficiaz de scutire în cazul produselor energetice destinate
utilizrii în transportul aerian sau naval, în sensul c beneficiarii
sunt doar cei care dein aeronavele/navele i le exploateaz în
vederea obinerii de venituri, conform Hotrârii Curii de Justiie a
Uniunii Europene în cauzele C – 79/10 i C – 250/10. Aceast
modificare a fost generat i de intervenia Comisiei Europene care
prin dosarul EU Pilot nr. 6034/14/TAXU a sesizat neconformitatea
legislaiei României cu jurisprudena european.
8. Au fost aduse clarificri referitoare la condiiile în care navele
care sunt înregistrate în ri tere pot beneficia de scutirea de la
plata accizelor pentru produsele energetice utilizate la transportul
de bunuri i persoane, în sensul c se pot prezenta documentele
care atest c acestea sunt înregistrate în ara ter i documentele
care atest deinerea legal de ctre utilizator.
9. În cazul scutirii de la plata accizelor prevzut la art. 206 60
alin.
(1) lit. e) din Codul fiscal, se propune eliminarea obligaiei potrivit
creia scutirea se acord direct numai dac aprovizionarea se face
de la un operator economic înregistrat la autoritatea fiscal
central. Msura are în vedere hotrârea pronunat în Cauza
313/14 ASPROD sp. z o.o., potrivit creia acordarea scutirii de la
plata accizelor în temeiul directivelor europene în domeniu
constituie obiectul principal iar refuzul reprezint excepia. Astfel,
potrivit dispozitivului acestei cauze: ”prerogativul recunoscut
statelor membre (...) de a stabili condiii având ca obiect
asigurarea aplicrii corecte i directe a respectivelor scutiri i
evitarea oricriei evaziuni, eludri sau abuz nu poate afecta
caracterul necondiional al obligaiei de scutire (...).”
Prin urmare, nerespectarea de ctre furnizorii de astfel de produse
a obligaiilor administrative introduse în sarcina lor, nu poate
afecta dreptul la scutire al beneficiarului.
10. S-au prevzut, similar marcrii i colorrii pcurii i produselor
asimilate, colorantul i marcatorul utilizai pentru motorina
utilizat pentru navigaie în scop scutit, precum i cantitile
utilizate i cui revine responsabilitatea efecturii unor astfel de
11
proceduri.
113.10 din norme, menionm c, din raiuni de siguran a
transportului aerian, aceast prevedere a fost inaplicabil înc de la
implementarea sa, cu toate c se regsea printre prevederile
Hotrârii Guvernului nr.314/2007 privind marcarea i colorarea
unor produse energetice, precum i prorogarea termenului privind
marcarea i colorarea produselor energetice prevzut în
Hotrârea Guvernului nr.11861/2006.
11. Anexele la Titlul VII din normele de aplicare a Codului fiscal
au fost modificate pentru a exprima nivelul accizelor în lei, ca
urmare a modificrii Codului fiscal prin care nivelul accizelor nu
mai este exprimat în euro de la 1 ianuarie 2015.
E. Titlul IX 2 „Contribuii sociale obligatorii”
1. Normele vizeaz clarificarea modului de stabilire a contribuiei
de asigurri sociale de sntate în cazul persoanelor care nu se mai
încadreaz în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuiei de asigurri sociale de sntate, prevzute la art. 296 20
din Codul fiscal.
2. Se introduc reguli cu privire la distribuirea obligaiilor anuale
de plat a contribuiei de asigurri sociale de sntate pe fiecare
surs de venit, în cazul veniturilor din cedarea folosinei bunurilor.
F. Titlul IX 3 Impozitul pe construcii
În conformitate cu prevederile în vigoare aduse prin Legea
nr.11/2015, se scad din baza impozabil a acestui impozit:
- valoarea cldirilor din parcurile industriale, tiinifice i
tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiaz de scutirea de la
plata impozitului pe cldiri;
modificare sau extindere, efectuate la construcii închiriate, luate în
administrare sau în folosin. În acest cadru legal, se abrog litera
c) de la pct. 4 i punctul 5 din normele metodologice.
3. Alte informaii Nu este cazul.
Seciunea a 3-a
1. Impactul
5. Alte informaii Nu au fost identificate.
Seciunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât i pe termen lung (pe 5 ani)
- mil. lei -
1 2 3 4 5 6 7
1) Modificri ale
acestea:
acestea:
1. Msuri normative necesare
14
urmare a intrrii în vigoare a
prezentului act normativ;
elaborate în vederea implementrii
prevederi comunitare
cu acquis-ul comunitar.
Uniunii Europene
Curii de Justiie a Uniunii Europene.
5) Alte acte normative i/sau
documente internaionale din care
1) Informaii privind procesul de consultare
cu organizaii neguvernamentale, institute
Nu este cazul.
a avut loc consultarea, precum i a modului în
care activitatea acestor organizaii este legat de
obiectul prezentului act normativ
administraiei publice locale, în situaia în care
prezentul act normativ are ca obiect activiti ale
acestor autoriti, în condiiile Hotrârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale
autoritilor administraiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte normative
Nu este cazul.
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotrârii Guvernului nr. 750/2005 privind
Nu este cazul.
a) Consiliul Legislativ
Legislativ prin avizul nr.521/2015.
b) Consiliul Suprem de Aprare a rii Nu este cazul.
c) Consiliul Economic i Social
d) Consiliul Concurenei
Nu este cazul.
i implementarea prezentului act normativ
1) Informarea societii civile cu privire la
necesitatea elaborrii prezentului act normativ
În conformitate cu prevederile
decizional în administraie public,
fost afiat pe pagina de internet a
Ministerului Finanelor Publice
pentru dezbatere public.
eventualul impact asupra mediului în urma
implementrii prezentului act normativ, precum
i efectele asupra sntii i securitii
cetenilor sau diversitii biologice
Seciunea a 8-a
Msuri de implementare
act normativ de ctre autoritile administraiei
publice centrale i/sau locale – înfiinarea unor
noi organisme sau extinderea competenelor
instituiilor existente
16
Fa de cele prezentate, a fost promovat prezenta Hotrâre a Guvernului pentru
modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr. 44/2004.
Ministrul finanelor publice
Eugen Orlando Teodorovici