Download - memoriu_tehnic_instalatii.pdf

Transcript
 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  1/15

  MEMOIU TEHNIC

  INTALATII DE VENTILATIE

  Date generale:Prezentul memoriu se refera la instalatiile de ventilatie, cu care va fi dotat

  obiectivul, SUPERMARKET GENERAL ce se va construi in mun. Iasi, strada Pavlov,investitor S.C.EUROTERRA S.R.L. si S.C.TERRA INVEST S.R.L.Sibiu.

  Situatia existenta:

  Zona este echipata din punct de vedere edilitar.

  Situatia proiectata:

  Pentru asigurarea conditiilor de confort termic in incaperile supermarketului, s-aadoptat solutia de ventilatie mecanica cu recircularea aerului.

  Instalatia de ventilare mecanica va trebui sa asigure conditiile de confort:

  -temperatura interioara de 18gr C;-umiditatea relative de 60%;

  -viteza maxima de 0.45m/s;

  Dispunerea eficienta a componentelor aparatelor, cu asigurarea unui consumredus de energie.

  Conditii de functionare: Alimentare cu energie electrica . Conectare directa a

  motoarelor pana la 3KW, iar pentru puteri mai mari pornire stea trunghiulara curenttrifazat 400V.

  Tipuri de instalatii:

  Aparatura de ventilatie din spatiul commercial (LVK01, LVK02)

  Ventilator radial aparat rezistent la intemperii pentru instalarrea pe acoperis cuizolatie fonica, registru rece/ cald, camera mixare, comanda de protectie la inghet si

  schimbator de caldura regenerative.

  Distribuirea aerului se realizeaza astfel incat toate zonele sa fie aerisite uniform.Pentru aducerea aerului trebuie folosite guri de aer adaptate la inaltimea incaperii.

  Zona caselor fara instalatii de ventilare au registrul de reincalzit reglat la

  temperature spatiului. Cu ajutorul termostatului din raza caselor.

  Aparatura de ventilatie din vestiare, spalatoare (LUW01)

  Aerul proaspat este introdus de la instalatia din spatiul comercial, cu ajutorulgurilor de introducere sau ventile cu discuri pentru cantitati mai mici de aer proaspat si de

  evacuarea aerului viciat prin guri de evacuare de dimensiuni 625X625mm.

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  2/15

  Aparatura de ventilatie din Wc(LWC01)

  Evacuarea aerului uzat se va realiza prin ventilatoare centrale de acoperis cu

  amortizor pentru soclu.

  Absorbtia aerului uzat se realizeaza prin ventile cu talere, direct deasupra WC-urilor.

  Asigurarea cu aer de inlocuire este realizata prin fantele de aerisire din usi.

  Comanda ventilatorului de aer uzat se face de la tehnica de masura/comanda/reglare prin

  programatorul de timp. Nivelul de zgomot de maxim 45dB(A).

  Aparatura de ventilatie din spatiul de pauza pentru fumat(LRA01)

  Evacuarea aerului uzat se va realize prin ventilatoare centrale de acoperis cu

  amortizor pe soclu.

  Comanda ventilatorului de aer uzat se face de la tehnica de

  masura/comanda/reglare prin programatorul de timp.Aer de inlocuire prin fante de aerisire.

  Aparatura de ventilatie din sala bateriilor (LAB01)

  Evacuarea aerului prin acoperis prin ventilatoare separate de aer uzat in executie

  rezistenta la acizi, protejate la explozie.Canalele de aer uzat din polietilena rezistenta la acizi.

  Comanda ventilatorului de la aparatul de incarcare a bateriilor.

  Aducerea de aer proaspat prin fanta de admisie in acoperis.

  Aparatura de ventilatie din sala agregatelor de alimentare(LNA01)

  Aerul uzat se evacueaza prin conexiune la agregatul Diesel, capacul jaluzelei,

  deschiderea din acoperis, grila de protectie la intemperii.

  Aerul proaspat de inlocuire se asigura prin grila de protectie la intemperii cu

  capacul jaluzelei antrenat motric, montat in bresa din peretele exterior, respective usaexterioara.

  Filtre de aer

  Se vor utiliza filtre cu cea mai ridicata siguranta in funcionare si timpi optimi de

  oprire, filtre cu saci lungi. Supravegherea filtrelor se realizeaza prin contacte cu potentialnul pentru semnalizarea deranjamentelor.

  Motoare

  Se vor utilize motoare cu poli comutabili cu momente de rotatie.

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  3/15

  Ventilatoare

  Pentru instalatia de ventilatie din spatiul comercial se vor utilize ventilatoare de

  mare putere RHF cu motor standard.Ventilatoare cu intrerupator pentru reparatii IP65 situat pe ventilator si cu blocaj

  impotriva accesului neautorizat.

  Pompe

  Se vor monta cu distantiere orizontale.

  Schimbator de caldura

  Schimbator de caldura cu tuburi cu nervure, presiune Pn 16.

  Schimbator de caldura rotativ

  Schimbator de caldura regenerativ cu reglarea turatiei si clape bypass pentru

  ocolire in timpul verii.

  Izolatie fonica si termica a aparatelor

  Aparate cu protectie suficienta la caldura si zgomot, partile in miscare trebuieprinse cu izolatoare la vibratii, cadrele de fundare trebuie izolate termic.

  Intre aparate , nervurile fundamentului trebuie sa se dispuna sine oscilante in

  numar suficient. Separator de apa cu protectie la patrunderea stropilor de apa.

  Canale si tuburi de ventilatie

  Canalele vor fi de sectiune patrata, din otel zincat pe suporti din otel zincatamortizati, conexiuni canale zincate, garnituri de canal, moosgummi, lungimea maxima a

  muchiei de 2500 mm.

  Trecerile prin pereti si tavane ale canalelor sunt cu protectie impotrivaincendiilor, potrivite impotriva puntilor acustice si termice.

  Pentru aerul uzat sau evacuat de ventilatie din spatiile cu substante agresive

  trebuie sa se foloseasca canale de material plastic rezistent la lovire.Izolare fonica a canalelor prin carcase din tabla de otel zincate groasa de la 1,0 la1,5 mm, material de izolare fonica neinflamabil, rezistent la imbatranire.

  Izolare fonica de culisa: culise absorbante de zgomot cu tabla pe o jumatate de

  fata.Clapete de protectie contra incendiilor cu semen de control.

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  4/15

  Izolare termica : in cazul posibilei formari a condesului de apa se va folosi placide Amaflex de 19mm, pentru trasee lungi, izolare cu placa de fibra minerala caterata pe

  folie de aluminiu, grosimea izolatiei de 30mm.

  Dispozitii

  Instalatie de ventilare mecanica cu functie de control a necesarului de ventilatieDCV. Cantitatile necesare pentru aerul din exterior trebuie sa fie asigurate iar

  temperaturile incaperilor pentru vara si iarna trebuie mentinute.

  Fluxul volumului general 9mc/hxmp suprafata comerciala. Fluxul volumului deaer exterior 6mc/hxmp.

  Gaze emanate la incendiu solutii pentru eliminarea fumului

  Solutia 1

  Eliminarea fumului din toate spatiile de aerisit in caz de incendiu are loc prininstalatia de ventilatie care in caz de incendiu se trece pe aerisire /eliminarea fumului la

  rece pana la 200grade C.

  Este necesar pentru aceasta capsularea si racirea din exterior pentru motoare sicurele de transmisie din unitati centrale.

  Solutia 2

  Eliminarea fumului cu ventilatoare pentru gaze emanate la incendiu, rezistente latemperatura de 300 gr. C, pentru 60 minute sau prin cupole opace care se deschid

  pneumatic ca aspiratie directa a gazelor emanate de incendiu. Declansarea are loc

  automat prin elemente termice, respectiv comandate manual. Cupolele transparente,

  aspiratoarele de fum, deschiderile din zona copertinei sunt prevazute cu gratii de protectiepentru intrarea neautorizata, grunduite si vopsite cu lac pe baza de rasini sintetice, pe

  partea interioara a cladirii.

  Executia lucrarilor se va face cu respoectarea prevederilor din tehnologiile de

  executie si a Normativului 15, si normele de tehnica securitatii si protectie a muncii.

  Intocmit,Ing. Dima Marinela.

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  5/15

  MEMORIU TEHNIC

  INSTALATII TERMICE

  Date generale:

  Ca urmare a cererii beneficiarului s-a intocmit proiectul in faza PAC, privindrealizarea unei instalatii termice pentru obiectivul :SUPERMARKET GENERAL ,

  municipiul Iasi, strada Pavlov, beneficiar fiind S.C. EUROTERRA S.R.L. si S.C.TERRA

  INVEST S.R.L. SIBIU.

  Situatia existenta:

  Zona este echipata din punct de vedere edilitar.

  Situatia proiectata:

  Necesitatea incalzirii centrale dintr-o sursa proprie centrala termica estemotivata de specificul obiectivului si de regimul de functionare al acestuia. In acest mod

  se va putea asigura necesarul pentru incalzirea spatiilor astfel incat sa fie asigurate

  conditiile minime de confort si igiena.

  Criteriul de alegere a sistemului de incalzire centrala s-a facut in functie de destinatiaincaperilor, sursa de agent termic de incalzire si de standardele si normativele in vigoare.

  Instalatii interioare de incalzire:

  Pentru incalzirea spatiilor s-au prevazut corpuri de incalzire suflante de aer cald

  pentru incalzirea din zona depozitelor si calorifere pentru celelalte spatii, ale carordimensiuni s-au determinat in functie de temperature interioara, temperature exterioara de

  calcul, caracteristicile termofizice ale materialelor de constructie utilizate la structura

  cladirii, dimensiunile spatiilor desrvite.

  Suprafete de incalzit, suflante de aer cald:

  Calorifer 1 (HKV01)Calorifer plat din profile lacuite, cu robinete de reglare si evacuare, robinete de

  calorifer din bronz. Cu cap termostat asigurat impotriva reglarii si deteriorarii.Calorifer 2 (HKV02)

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  6/15

  Calorifer plat din profiluri lacuite, cu robinete de reglare si evacuare, robinete decalorifer din bronz. Cu cap termostat normal cu diospozitiv de oprire . Inaltimea

  caloriferului de 500mm.

  Calorifer 3 (HKV03)Calorifer plat tipI, lungime 120 cm, si 40cm, cu robinete de reglare si evacuare,

  robinete de calorifer din bronz.Calorifer 4 (HKV04)Calorifer plat din profiluri lacuite, cu robinete de reglare si evacuare, robinete de

  calorifer din bronz. Cu cap termostat asigurat impotriva reglarii si deteriorarii. Inaltimea

  caloriferului de 500mm.

  Suflante de aer cald (HUL01)

  Carcasa din tabla de otel, grunduit prin cufundare, prevazuta cu stropire de

  protectie anticoroziva, cu lamele de suflare reglabile. Registrul de incalzire din tuburi cuaripioare din otel zincate la cald, mediu de incalzire apa 75/55 gr. C. echipate cu

  ventilator axial, motor cablat complet la cutia de conexiuni. Motor in 2 trepte, 400V,

  protectia motorului cu conducta rece si aparat de comutare pentru protectia completa amotorului.

  Producator de caldura

  Pentru a asigura necesarul de agent termic pentru incalzire a obiectivului proiectat

  s-au prevazut categorii de lucrari pentru realizarea unei centrale termice proprii, compusa

  din doua cazane de incalzire , a carei putere termica instalata este Qinst.=1200kW.Centrala termica s-a prevazut a fi amplasata la nivelul etajului, intr-un spatiu care

  se incadreaza in prevederile normativelor in vigoare ce se refera la proiectarea,executarea, exploatarea si intretinerea centralelor termice, Normativ I 13/2003, ISCIR,

  P118/83. astfel, centrala termica s-a amplasat intr-un spatiu cu pereti cu L.R.F. min. 3 ore

  si planseu cu L.R.F. 1 ora, cladirea avand gradul de rezistenta la foc IV, iar categoria depericol de incendiu pentru sala centralei termice este D.

  Dimensiunile cazanelor asigura spatiile necesare, pentru montarea , exploatarea si

  intretinerea utilajelor in conditiile impuse de Normativele Republicane de Protectie aMuncii si de Prescriptiile ISCIRsi I 13/2003.

  Agentul termic este apa calda 90/70 oC, furnizata de cazanele din centrala

  termica.

  Conductele de distributie a agentului termic

  Conducte de distributie din tevi sudate cu filete la capete cu diametre intre 16 si32 mm.

  Legaturile la calorifere sunt din teava sudata cu diametrul de 16mm.

  Conductele de distributie se vor amplasa la nivelul plafonului de la parter, intavanul fals.

  Dilatarile conductelor instalatiei de incalzire se vor monta cu panta astfel incat sa

  se asigure golirea si dezaerisirea centralizata a instalatiei printr-un numar minim dearmature.

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  7/15

  Panta normala a conductelor instalatiei interioare de conditionare este 3%0 , dar inzone in care nu se poate realize aceasta, se poate admite o panta de 2 %0 .

  Distanta minima intre conductele paralele neizolate termic va fi de 3 cm, aceeasi

  distanta se va pastra si intre suprafetele conductelor isolate.Distantele minime intre conducte si suporti se vor respecta conform Normativului

  I13/2000 - Conditii de montare - care se va consulta odata cu proiectul de executie .

  Izolarea termica a conductelor

  Izolarea termica a conductelor termice dispuse in aer liber se realizeaza cu strat de

  lana minerala caterat cu aluminiu. Invelire cu folie Isogenopak, greu inflamabila.Coloanele verticale si racordurile se vor gruindui si vopsi cu lac de rasini

  sintetice.

  Conductele din centrala termica vor fi dispuse sub inaltimea de 2 m deasupra

  pardoselii, cu izolatie din fibre minerale si mata de tabla zincata.

  Echiparea centralei termice

  - cazane pentru incalzire, Q=600kW, 2 buc.;

  - vas expansiune inchis, 2 buc.;- pompa circulatie agent termic pentru incalzire , 2 buc.;

  - pompa recirculare 2 buc.

  - Distribuitor collector 1 buc.Distributia agentului termic in centrala termica se realizeaza cu conducte din otel

  isolate termic.Golirea instalatiei in centrala termica se realizeaza la sifonul de pardoseala.

  Aerisirea instalatiei din centrala termica se va realiza cu ventile automate de

  aerisire care se vor monta in punctele cele mai inalte ale instalatiei.Alimentarea cu apa rece pentru umplerea si completarea instalatiei, se va realize

  prin racordarea directa a conductei de alimentare cu apa rece din polietilena de inalta

  densitate, prin intermediul unui separator de impuritati, clapeta de retinere si a unuidispozitiv hidraulic pentru completarea cu apa in instalatie.

  Armaturile prevazute sunt de tipul cu sertar sau cu semisfera, robinete de

  inchidere, golire, aerisire, clapeti de retinere cu imbinare cu mufa.

  Distanta minima intre conductele paralele neizolate sau intre suprafeteletermoizolatiilor sau intre conducte si suprafete finite ale elementelor de constructii

  adiacente este de 4 cm. distantele intre suporturile conductelor in functie de diametru vor

  respecta prevederile Normativului I13/2003.

  Instalatii de evacuare a gazelor de ardere, cosuri de fum

  Evacuarea gazelor de ardere se va face printr-un cos de fum din otel special cu

  perete dublu in executie stabila la condens.

  Tubul de legatura da la cazan la cosul de fum este prevazut cu manta din tabla-izolatie termica de 50 mm.

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  8/15

  Dupa executia lucrarilor se vor efectua probele de verificare conform prevederilorNormativului I13/2003 rezultatele probelor se vor inscrie intr-un proces verbal care va

  cuprinde si etapele de realizare pe faze a lucrarilor.

  Conducte de gaz pentru alimentarea centralei termice

  Conducta de alimentare cu gaz se va executa din teava de otel zincata la cald. Seva grundui si se va vopsi cu lac pe baza de rasini sintetice de culoare galbena.

  Masurarea cantitatii de caldura pentru spatiile ce urmeaza a fi concesionate

  Se vor instala contoare de caldura pentru decontare conform instructiunilor.

  Inaintea indicatoarelor de debit se monteaza filtrele inainte si dupa indicatoarele

  de debit se prevad organe de inchidere.Se vor monta in locuri usor accesibile pentru realizarea citirii. Unitatea de citire se

  monteaza sub tavanul suspendat.

  Masuri de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor

  Executia se va realize de catre personal autorizat calificat, cu respectarea

  tehnologiilor de executie si in conformitate cu prevederile Normativului I13/2003, a

  normelor de tehnica securitatii si protectie a muncii si a actelor normative in vigoare,specifice fiecarei categorii in parte.

  In centrala termica va fi afisata la loc vizibil, schema de functionare , modul de

  functionare, exploatare si interventie in caz de avarie sau de incendiu, iar personalul deintretinere si exploatare va fi instruit despre modul de exploatare, intretinere, actionare si

  interventie in caz de avarie a instalatiei din cadrul centralei termice proiectate.Se vor respecta toate prevederile impuse de normativele si reglementarile in

  vigoare cu privire la exploatarea instalatiei de distributie gaze naturale si centraleitermice.

  Intocmit,Ing. Dima Marinela.

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  9/15

  MEMORIU TEHNICINSTALATII EXTERIOARE

  Instalatii de canalizare

  In incinta proprietatii se vor prevedea instalatii de canalizare a apelor uzate:

  instalatie de canalizare de incinta pentru evacuarea apelor din precipitatii de pesuprafetele exterioare (alei, platforme betonate, parcaje, cladiri, etc.), o instalatie de

  canalizare de incinta pentru preluarea apelor uzate menajere de la cladire si de la o

  instalatie de canalizare de incinta de ape uzate care vor trece printr-un separator de

  grasimi, cu evacuare in reteaua stradala.Preluarea apelor din precipitatii de pe spatiile exterioare se realizeaza prin

  intermedioul gurilor de scurgere 500X 500mm, din parti componente din beton cu blocaj

  pentru mirosuri si capac cu cupa, circa 40 litri(GS) si rigola pavata de beton,16/16/10cm,ca rigola de canalizare.

  Reteaua de canalizare de incinta se va executa din conducte PVC tare, cu

  diametrul nominal de 150-400mm, cu panta de 0.5-2% si din tuburi prefabricate standardde beton, cu diametrul de 400mm, cu panmta de 0.5-2%.

  Pentru colectartea grasimilor si uleilor organice solide si lichide din apa uzata

  evacuate de la obiectiv, se va folosi un separator de grasimi din polietilena, rezistent laacizi cu un volum de 2 mc, dimensiunea 1.5X1.5X1.% m, randament de retinere a

  grasimilor de 90%.Separatorul de grasimi este format dintr-un compartiment in care se decanteaza

  namolul si un compartiment in care se face o separare eficienta si colectare a grasimilor.

  Pe retelele de canalizare de incinta se vor prevedea camine de vizitare si camine

  de schimbare de directie, din prefabricate din beton impermeabil cu diametrul de1000mm, la distante de maxim 60m, asigurand o panta de minim 0.3%. Camine de

  control formate din fundatia caminului de vizitare si inel de camin.

  In incinta proprietatii se va executa un camin de vizitare pentru prelevarea probeila separatorul de grasimi. Camin din elemente prefabricate elementare din beton armat,

  cu elemente de iluminat incorporate la racordul flexibil, cu stut de teava tesit, incorporate

  si cadere libera a apei pentru facilitarea luarii de probe.

  Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale se va face printr-un bransament dintuburi de beton precomprimat cu diametrul de 500mm, la reteaua de canalizare stradala

  existenta in zona.

  Debitul calculate pentru evacuarea apelor uzate, se face conform STAS 1846-83Quz =0.8*Qzimax =4.78 mc/zi

  Debitele calculate pentru evacuarea apelor pluviale se face conform STAS 1846-83

  Qpl =128.00 litri /sec

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  10/15

  Instalatii de alimentare cu apa

  Alimentarea cu apa potabila a noului obiectiv se va realize printr-un bransament dinconducta de polietilena de inalta densitate, Dn =100mm, de la reteaua stradala existenta,

  in functie de avizul ce va fio eliberat de catre RAJAC Iasi.

  Din caminul de apometru se va alimenta obiectivul propus in incinta proprietatiiprin intermediul unei retele de distributie a apei potabile la cladire, conducta de

  polietilena de inalta densitate cu diametrul de 63 mm, care se va poza subteran pozat pe

  pat de nisip, la adancimea de inghet, conducta de alimentare cu apa a instalatie desprinclere din polietilena de inalta densitate de 63 mm si conducta de alimentare cu apa a

  instalatiei de hidranti de incendiu din PEHD de 75mm.

  Conductele de alimentare vor fi cu semn de control DVGW, dispuse in pat de nisp

  si acoperite cu balast, cu armatura de reducere si inchidere.Necesarul de apa s-a calculate conform STAS 1341/1 si STAS 1478 rezultand

  urmatoarele debite de calcul:

  Qzimed=5.20mc/ziQzimax=5.98mc/zi

  Qorarmax=0.069mc/h

  La limita proprietatii pe conducta de bransament va fi prevazut un camin deapometru in care se va monta un contor pentru apa cu diametrul de 100mm.

  Pentru alimentarea instalatiei de sprinclere din cladire se va utilize un rezervor de

  apa, ce se va amplasa in incinta proprietatii, sub forma de bazin ingropat cu un volum de

  400mc., bazin din beton armat din elemente prefabricate standard, bine supravegheate.

  Partile componente ale rezervorului vor fi protejate la coroziune. Accesorii: scara deurcare de securitate cu ajutor de urcare, tuburi de aerisire, treceri pentru canalele de

  aductiune a instalatiilor, deversor cu record la conducta colectoare de la canalizare.

  Alimentarea cu apa calda

  Apa calda de consum menajer va fi preparata astfel:

  -1 boiler de V=150 litri pentru WC pentru personal cu spalator dame;

  -1 boiler de V=150 litri pentru WC pentru personal cu spalator barbate;- 1 boiler de V=150 litri pentru sala masinilor pentru curatenie;

  Canalizare

  Colectarea apelor uzate se va realiza in sistem separativ.

  Pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la obiectivul proiectat, s-a

  prevazut realizarea unui sistem de canalizare racordat la reteaua de canalizare stradalaconform unui contract incheiat cu detinatorul acestei utilitati.

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  11/15

  Evacuarea apelor uzate provenite de la spatiile unde apa uzata evacuata are continutde uleiuri si grasimi, se va realize la un separator de grasimi si de acolo in reteaua de

  colectare stradala.

  Apele uzate meteorice de pe acoperis sunt preluate de instalatia pluviala a cladirii sievacuate in reteaua de canalizare pluviala de incinta.

  Conductele de apa pluviala sunt montanti in stalpi prefabricati din tuburi PVC. Sevor izola complet ca protectie contra apei de roua.

  Materiale utilizate

  Se vor utiliza tuburi de canalizare din PVC si beton precomprimat cu diametrul150-500mm;

  Instalatii sanitare interioare

  Dotarea cu obiecte sanitare, armaturi si accesoriile necesare la punctele de consum

  s-a facut in conformitate cu prevederile STAS 1478/92, in functie de destinatia cladirii,pentru a asigura conditiile de igiena necesare si gradul de confort cerut de beneficiar.

  Elementele instalatiei sanitare

  Instalatie WC 1(SWC01); 2(SWc02); 3(SWC03)

  -vas WC, scurgere orizontala, pentru persoane cu handicap cu rezervor de spalare

  de 9 litri;- vas WC, scurgere orizontala, cu rezervor de spalare de 9 litri;

  -vas WC, scurgere orizontala;Instalatie Pisoar(SUR01)

  -pisoar autorabatant , alb, alimentare cu apa si scurgere mascate;

  -spalator pisoar montat la vedere;instalatie Pisoar 2 (SUR02);

  -pisoar autoabsobant, alb, alimentare cu apa si scurgere mascate;

  -spalator pisoar montat la vedere;Instalatie chiuveta de masa 2 (SWT02)

  -chiuveta pentru persoane cu handicap, latime 60cm; accesorii baterie de chiuveta

  electronica, apa rece;

  Instalatie chiuveta de masa 3(SWT03)-chiuveta latime 60cm, accesorii: baterie de chiuveta cu doua butoane cu scurgere;

  perlator in executie antifurt, blocaj pentru mirosul de instalatie;

  Surgere de pardoseala 1(SBE01):Diametrul nominal de 100 mm, cu blocaj pentru miros si gratar din otel special;

  Intocmit,

  Ing. Dima Marinela.

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  12/15

  MEMORIU TEHNIC

  INSTALATII SANITARE

  Date generale:

  Obiectivul investitiei SUPERMARKET GENERAL se va construi in Iasi strada

  Pavlov, pe teren proprietatea S.C.EUROTERRA S.R.L. si S.C. TERRA INVEST S.R.L.

  Sibiu. Regimul de inaltime al constructiei este P+E (partial).

  Situatia existenta

  Zona este echipata din punct de vedere edilitar (retea de alimentare cu apa, retea de

  canalizare)

  Situatia proiectata

  Solutiile tehnice au fost propuse tinandu-se cont de:

  -gradul de dotare cu retele hidroedilitare al zonei;-caracteristicile constructyiei;

  -conditii de mediu;-destinatia constructiei;

  -destinatia incaperilor;

  -prevederile normativelor , I9-94, I13-2003, P118-99.Prezentul memoriu se refera la instalatiile sanitare:

  -instalatie de alimentare cu apa rece si apa calda menajera a consumatorilor din

  spatiul comercial si din grupurile sanitare si spalatorii;-instalatie de canalizare ape uzate si pluviale;

  -instalatie de alimentare cu apa a hidrantilor interiori;

  -instalatie de stingere a incendiilor cu sprinclere.

  Alimentare cu apa si contorizare

  Alimentarea cu apa a obiectivului se va realize cu conducta de bransament din teavade polietilena de inalta densitate Dn=100mm, care se va monta ingropat pe pat de nisip,sub adancimea de inghet.

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  13/15

  Materiale utilizate

  S-a propus utilizarea tevilor din polietilena de inalta densitate, avand diametrul

  Dn=100mm pentru Bransament, conducta de alimentare cu apa de la obiectiv la caminulde apometru se va realiza din PEHD 63mm.

  Pentru alimentarea cu apa a hidrantilor de incendiu interiori cu spriclere, se vorutilize tevi zincate de otel montate ingropat in pamant, protejate cu izolatie intarita, avanddiametrul de 2.

  Pentru alimentarea cu apa a instalatie de stingere a incendiilor se vor utiliza tevi

  zincate de otel montate ingropat in pamant, protejate cu izolatia intarita, avand diametrul

  de 3.

  Contorizarea

  Pe conducta de bransament, s-a prevazut un camin pentru instalatia de contorizare a

  consumului de apa rece.

  Scurgere de pardoseala 2(SBE02);Drenaj de pardoseala cu blocarea lichidelor usoare

  Scurgere de pardoseala 3(SBE03);

  Diametrul nominal de 100mm, cu blocaj pentru miros si gratar din otel special,

  antiderapnt;Scurgere de pardoseala 4(SBE04); 5(sbe05); 7(SBE07)

  Diametrul nominal de 100mm, cu blocaj pentru miros si gratar din otel special;

  Ventil de scurgere 1(SAV01); 2(SAV02);3(SAV03).Cu aerator dispozitiv de retinere si filet pentru furtun cu diametrul nominal de 15, in

  executie cromata.

  Instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

  Hidranti de incendiu interiori(SWH01)

  Conducte de alimentare cu apa a hidrantilor dde incendiu interiori din otel zincat.

  Alimentarea hidrantilor de incendiu din conducta comuna cu cea de alimentare aconsumatorilor.

  Alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare

  Alimnetarea cu apa rece a obiectelor sanitare s-a prevazut a se realize cu conducte

  de distributie cu conducte din otel alimentate din conducta de serviciu din centrala

  termica.Conductele de distributie a apei reci la obiectele sanitare se fac din otel cu diamtre

  cuprinse intre1/2-1.

  Racordurile la obiectele sanitare se vor realize cu racorduri flexibile.Trecerea conductelor prin pereti, plansee se face prin intermediul pieselor de

  protectie.

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  14/15

  Conductele colectoare ale instalatiei de canalizare se vor poza in canivou(canalethnic) preacticat sub pardoseala parterului, canalul va fi realizat din beton slab armat,

  acoperit cu dale din beton.

  Amplasarea coloanelor de scurgere se face de-a lungul stalpilor (peretilor)cuposibilitati de mascare. Montarea conductelor se face de-a lungul stalpilor (peretilor)cu

  posibilitati de mascare. Montarea conductelor de canalizare se face prin intermediulbratarilor de fixare.Coloanele de distributie se vor amplasa in ghene.

  Instalatie de stingere a incendiilor cu sprinclere(FSP01)

  Pentru atingerea gradului de siguranta maxima se amenajeaza o astfel de instalatie.

  Instalatia de stingere a incendiilor cu sprinclere trebuie sa asigure contra incendiilor

  toate spatiile din componenta obiectivului exceptand, rampele de livrare, sala de comandaelectrotehnica, copertine, depozitul de paleti goi.

  Tipuri de instalatii

  -capete de sprinclere sub 2.5m cu cos de protectie;-compresor cu numar al orelor de functionare;

  -contacte pentru semnalizarea deranjamentelor la centrala de semnalizare a

  incendiilor;

  -instalatia de supraveghere de la distanta.Conducte si racorduri din teava de otel(diametre nominale 25-65mm) cu protectia

  suprafetelor la coroziune prin vopsire in doua straturi.

  Alimentarea instalatiei se realizeaza dintr-un bazin ingropat de capacitate V=40mc,cu ajutorul unor pompe de incendiu imersibile.

  Alimentarea cu energie electrica a instalatiei se realizeaza separat din doua surseuna din reteaua principala si una din reteaua de rezerva.

  Tipuri de capete de stingere a incendiului:

  FHN01-sprincler suspendat;FHS01-sprincler umed vertical pentru protectia golurilor;

  FSN01-sprincler umed vertical;

  FHT01-sprincler uscat suspendat, cuplat la reteaua umeda.Pentru obiectivul de investitie, conform breviarului de calcul rezulta:

  Necesar de apa potabila :

  Qzimax=5.20mc/zi

  Qorar max.=0.69mc/hQincendiu interior=5l/s;

  Qincendiuexterior=20l/s;

  Debite ape uzate evacuate:Qmenajer=4.78mc/zi;

  Masuri P.S.I.

  Conform normativului I9/1994 s-a prevazut amplasartea de hidranti interiori de

  incendiu cu un debit minim de 2.5l/s, instalatia va fi executata cu teava din otel zincat si

 • 7/30/2019 memoriu_tehnic_instalatii.pdf

  15/15

  va fi alimentata in comun cu instalatia de alimentare cu apa rece a consumatorilor dincladire.

  Hidrantii sunt montati in firide standardizate si echipati cu cate un furtun tipC si

  tevi de refulare cu ajutaj 16mm; sunt amplasati si dimensiunati astfel incat sa se asigureatingerea fiecarui punct combustibil cu doua jeturi in functiune simultana.

  Stingerea din exterior a unui eventual incendiu se va realize prin intermediulhidrantilor de incendiu subterani proiectati amplasati la distanta de mini 5 m de zidurilecladirii.autospecialele se vor putea alimenta de la hidranti Dn 65mm subterani proiectati.

  Stingerea unui eventual incendiu se va realize cu instalatia de sprinclere, cu

  alimentare dintr-un rezervor de capacitate 400mc, montat ingropat.

  Constructorul va respecta pe toata durata executiei, masurile de prevenire si stingerea incendiilor, prevazute in normativul C300/94 si P118/1999.

  Masuri de protectia muncii

  In executie vor fi respectate prevederile din Regulamentul pentru protectia si

  igiena muncii in constructii aprobat de M.L.P.A.T. si publicat in buletinul constructiilornr. 5-6-7-8/93, cu privire in special la lucrrile de alimentare cu apa si canalizare.

  Raspunzator de respectarea normelor de protectie a muncii este conducatorul

  punctului de lucru. Acesta va instrui personalul din subordine la inceperea lucrarilor sisaptamanal, si va consemna masurile specifice operatiilor de executat in fisele

  individuale.

  Personalul muncitor va purta echipamentul individual de protectie, pe toata duratalucrului, nu va executa alte lucrari decat cele pentru care este angajat si nu va parasi locul

  de munca fara aprobare.

  Daca pe timpul executiei vor aparea alte reglementari sau completari la celeexistente, constructorul are obligatia respactarii acelor prevederi care se refera si la

  lucrarile de alimentare cu apa si canalizare.

  Intocmit,

  Ing. Dima Marinela.