Download - Managementul la Foraj Sonde

Transcript

UNIVERSITATEA Hermann Oberth DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE, SPECIALIZAREA INMAGAZINAREA SI MANAGEMENTUL GAZELOR NATURALE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR LA SC.FORAJ SONDE.SRL

Profesor coordonator : Prof.Dr.Ing.Dumitrascu Dan Masterand : Dimboiu Ciprian

Media 2010

Anul universitar 2009 -2010

CUPRINSCAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII...................3 1.1. SCURT ISTORIC...3 1.2.OBIECTUL DE ACTIVITATE.......................................................................................4 1.3. RESURSELE INTREPRINDERII..................................................................................6 1.3.1. RESURSELE FINANCIARE..6 1.3.2. RESURSELE UMANE7 1.3.3. RESURSELE MATERIALE.10 1.4. CARACTERIZAREA ECONOMICO-FINANCIARA A INTREPRINDERII..11 CAPITOLUL II : STRATEGII ECONOMICE ALE INTREPRINDERII, PLANUL CA INSTRUMENT DE REALIZARE A LOR14 2.1.IMPORTANTA STRATEGIILOR ECONOMICE PENTRU ACTIVITATEA INTREPRINDERII... 14 2.2ELABORAREA STRATEGIILOR ECONOMICE ALE INTREPRINDERII.15 2.3. ELABORAREA PLANULUI ECONOMIC AL INTREPRINDERII...19 2.4. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI AL INTREPRIDNERII....................21

CAPITOLUL I PPREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII1.1 SCURT ISTORICIsotria industriei de petrol in zona Muntenia incepe odata cu punerea temeliilor industriei de petrol in Romania, respectiv in anul 1907, cand prin fuzionarea unor companii petroliere mixte (TELEGA OIL BUSTENARI, ITALO-ROMANA) ia fiinta societatea petroliera Concordia. Activitatea societatii Concordia, inceteaza in anul 1944, controlul ei fiind preluat de statul roman. Ulterior in anul 1948, se desprinde din aceasta, activitatea de fabricatie a utilajului petrolier. In perioada 1940-1950, societatea isi continua activitatea sub denumirea de Intreprinderea de Stat Petroliera Muntenia, dupa care datoria conjuncturii politice existente la acea data, fuzioneaza cu SOVROM PETROL (societate romano-sovietica) si functioneaza astfel pana in anul 1955. Dupa anul 1955 incepe reorganizarea industriei de petrol, ajungand in prezent la structura actual cunoscuta. Dupa anul 1990, datorita noilor conditii plotico-economice create, unitatile din industria petrolului sunt privatizate si sunt organizate in Regii Autonome. In anul 1956 se infiinteaza Intreprinderea de Foraj Ploiesti. Initial raza de activitate a intreprinderii era foarte mare, cuprinzand judetele: Prahova, Dambovita, Ialomita, Galati, Buzau. In procesul de reorganizare a industriei petrolului din Romania, anterior anului 1990, Intreprinderea de Foraj Ploiesti, denumita apoi Schelele de Foraj Liliesti se divizeaza in 4 schele, prin desprinderea si infiintarea unor noi unitati: 1) Schela de Foraj Moreni (1979)

2) 3) 4)

Schela de Foraj Scaieni (1982) Schela de Foraj Berca (1984) Schela de Foraj Baicoi (1980 In baza Hotararii Guvernului Romaniei nr.309/05-06 1992 se desprinde din Petrom SA

Bucuresti si se infiinteaza Societatea Comerciala Foraj Sonde SA Ploiesti. In anul 1999, datorita conditiilor politico-economice S.C Foraj Sonde SA Poiesti se privatizeaza sub patronat american. In anul 2003 Societatea Comerciala Foraj Sonde SA Ploiesti isi modifica structura si actionarii. Societatea Comerciala Foraj Sonde SA Ploiesti are sediul in orasul Baicoi, strada Infratirii, nr.111, judetul Prahova este o persoana juridica romana cu forma juridica de societate pe actiuni. Este inregistrata la Registrul Comertului sun nr.J29/3333/23.09.1992. Societatea are atribut codul unic de inregistrare R.3349146 Are un capital social de 4.064.432,5 lei, divizat in 1.625.773 actiuni normative emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, fiecare actiune avand o valoare de 2,5 lei. Actionarii acestei societati sunt: 1. BAYLINER OVERSEASS UMITED cu sediul in PALM GROVE HOUSE, CASUTA POSTALA 438 ROAD TOWN, TORTOLA INSULELE VIRGINE BRITANICE, inamatriculata cu nr.553362/21 iulie 2003 principalul actionar detine un numar de 1.434.604 actiuni reprezentand 88,242% din capitalul social. 2. ACTIONARI PERSOANE FIZICE salariati ai societatii comerciale FORAJ SONDE SA PLOIESTI care detin 191.169 de actiuni, reprezentand 11,758 % din capitalul social.

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATESocietatea comerciala Foraj Sonde SA, este o societate privata, specializata in principal in forajul si extractia de petrol si gaze, alimentari cu apa si izolatii interioare de conducte metalice. Conform clasificarii CAEN societatea are prevazut in actul constitutiv urmatoarele tipuri de activitate. a) Activitati principale 1120 activitati de servicii anexe extractiei petroliere si gazelor natural, exclusiv prospectiunile 0910 activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor natural ;

0610 extractia petrolului brut ; 0620 extractia gazelor natural; b) Activitati cercetare-dezvolatare 7310 cercetare dezvolatare in stiinte fizice si natural 7312 cercetare aplicativa 7421 activitati de proiectare

1. FORAJ PENTRU PETROL SI GAZE Societatea comerciala Foraj Sonde SA Ploiesti detine instalatii si personal specializat pentru a for a si pune in productie sonde pentru extractia petrolului si gazelor la adancimi de pana la 2200 m. 2.ALIMENTARI CU APA Societatea poate executa lucrari de complexitati mari de alimentari cu apa, de la puturi de orice constructii si adancimi pana la retelele de alimentare si distributie. 3.CONDUCTE IZOLATE INTERIOR CU MASA PLASTICA Sub o tehologie noua Foraj Sonde Ploiesti realizeaza izolatii interioare cu masa plastica a tevilor metalice noi sau recuperate. Conductele realizate astfel se adreseaza in primul rand celor care transporta sub presiune, fluide corozive si/sau abrazive. Sunt recomandate insa si pentru alimentari cu apa sau transport de gaze. 4.EXTRACTIA TITEIULUI SI GAZELOR Foraj Sonde Ploiesti executa parcuri de stocare si separare a titeiului. Conceptia acestora este originala si s-a dovedit eficienta in exploatarea zacamintelor petrolier de la Mislea . 5. EVACUAREA DE DESEURI LICHIDE IN STRATE DE MARE ADANCIME. Punand in valoare legiferarea acestei metode de evacuare a deseurilor, Foraj Sonde Poiesti executa instalatii complexe, in acest scop, constand in sonde si instalatii de suprafata. Colaborarea cu un grup de profesori universitari (de la Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti) cu experienta in aceasta activitate asigura suportul stiintific al problemei.

Scopul final al lucrarilor de foraj ( de cercetare si de exploatare) il reprezinta executarea unei sonde. O sonda reprezinta o constructi in pamant, deci este o investitie ce implica un volum mare de munca si imp, care antreneaza numeroase resurse de energie, materiale si utilaje.In procesul de realizare a unei sonde se disting mai multe faze, fiecare corespunzandu-i o serie de metode de executie, dupa cum urmeaza: - Lucrari de suprafata ; - Montajul instalatiei si a anexelor, inclusive alimentarea cu apa si energie electrica ; - Realizarea forajului propriu-zis ; Pe langa aceste activitati SC Foraj Sonde Poiesti SA, desfasoara si activitati sociale

pentru salariati , oferind spatii de locuit , aprovizonare cu alimente, transport , etc

1.3. RESURSELE INTREPRINDERIIResursele reprezinta potentialul natural, material, financiar, stiintifico-tehnic, informational si uman de care dispune societatea la un moment dat, in calitate de mijloace posibile pentru satisfacerea trebuintelor concrete. 1.3.1. RESURSELE FINANCIARE Resursele financiare ale societatii sunt relflectate in pasivul bilantului. Aceste surse pot fi grupate in functie de mai multe criterii : dupa destinatie pentru constituirea mijloacelor economice - ; sau dupa provenienta surse proprii sau atrase. Resursele financiare desemneaza potentialul intreprinderii sub forma mijloacelor banesti, inclusiv valutare. Resursele financiare sunt utilizate de intreprindere pentru achizitionarea factorilor de productie si satisfacerea altor necesitati legate de fabricarea si comercializarea produselor. Resursele financiare necesare desfasurarii normale a activitatii intreprinderii se obtin astfel: Prin autofinantare Prin credite bancare

-

Din profitul obtinut Resursele financiare ale S.C Foraj Sonde S.A Ploiesti reprezinta o component vitala

pentru functionarea intreprinderii si pentru motivarea salariatilor pentru a da randament maxim. Datorita numeroaselor sale relatii de cooperare cu marile companii petroliere, din domeniul prelucrarii petrolului din tara si din strainatate, societatea de Foraj Sonde S.A Ploiesti dispun de de un capital financiar ce permite dezvoltarea continua a intreprinderii si dotarea cu echipamnete tehnologice de ultima generatie Conform raportului de activitate al Societatii Foraj Sonde S.A, in anul 2007 s-a inregistrat un venit de 23 milioane lei ( 6,3 milioane euro) inregistrand o crestere de aproximativ 100% comparativ cu anul 2006 cand a obtinut venituri de 12,1 milioane lei (3,33 milioane euro) In anul 2007 a avut un profit brut de 4,7 milioane lei (1,29 milioane euro) iar profitul net a atins valoarea de 3,8 milioane lei (1,05 milioane euro) In primele 9 luni ale anului 2008 societatea a realizat un venit de 2,95 milioane euro, ceea ce a permis modernizarea bazei materiale prin efectuarea unor lucrari de investitii.

1.3.2. RESURSELE UMANE Resursele umane ale societatii cuprind oamenii cu capacitatea lor fizica, bilogica, profsional-intelectuala si educatioanala, in masura sa fie disponibili pentru activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare. S.C Foraj Sonde S.A Ploiesti. isi indeplineste obligatiile contractuale folosind angajati permanenti si colaboratori. Pentru selectionare se va tine seama de urmatoarele criterii, cu respectarea legislatiei muncii si a prevederilor articolului 19 si 20 din Legea nr.18/1996 : - sa fie cetatean roman - sa aiba stagiul militar satisfacut - sa aiba aptitudini profesionale corespunzatoare functiei pe care o va ocupa - sa fie sanatos fizic si psihic - sa fie absolvent al scolii generale sau profesionale - sa nu aiba antecedente penale privind infractiunile savarsite cu intentie - sa aiba avizul organelor de politie Angajarea personalului de paza (permanent sau temporar) se realizeaza pe baza unui contract (de munca sau colaborare) din care sa rezulte :

-

natura serviciilor prestate timpul de lucru salariul brut (net) sarcinile (atributiile) de serviciu drepturile si obligatiile conditii de reziliere a contractului Lunar, pentru asigurarea perfectionarii personalului se vor executa testari privind

cunostintele profesionale , utilizarea mijloacelor moderne din dotare. Gestiunea resurselor umane este executata de catre un compartiment specializat denumit in structura organizatorica: Serviciul personal specializat. Structura personalului evidentiaza mentinerea in limite acceptabile si constante a celor doua categorii de personal: a) personal direct de productie b) personal indirect de productie In societate sunt angajati 170 de salariati cu contract de munca pe durata nederminata. Contractul colectiv de munca pe anul in curs nu are prevederi speciale care sa afecteze transferul de proprietati. Nu exista intarzieri in activitatea de achitare a drepturilor salariale. Stabilirea salariului personalului se face in functie de studii, de munca prestata si de calitatea ei. Astfel, salariul mediu pentru personalul S.C Foraj Sonde S.A Ploiesti. este de 850 lei , iar pentru personalul TESA 1.400.. Drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite prin contracte individuale de munca si in conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioara. Pentru recrutari in vederea angajarii, Foraj Sonde S.A. Ploiesti cauta absolventi ale urmatoarelor specializari: - ingineri foraj - ingineri chimisti - ingineri proiectare- cercetare Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti fiind un furnizor important al fortei de munca pentru aceasta societate. Evolutia numarului de personal pe ultimii 5 ani se prezinta astfel: Anul Numar salariati 2004 834 2005 760 2006 450 2007 250 2008 170

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

numar salariati

2004

2005

2006

2007

2008

Se observa o scadere a numarului de personal datorita evolutiei economice a pietei romanesti, ca urmare a restrangerii de activitate sau a reorganizarii intreprinderii.

Clasificare dupa domeniul de activitate: Categoria Personal de conducere Personal TESA Personal muncitor Numar personal 4 10 156 % 2.4 5.9 91.7

Structura personalului

160 140 120 100 80 60 40 20 0

156

personal de conducere personal TESA 4 10 personal muncitor

personal personal personal de TESA muncitor conducere

Clasificare dupa studii: Studii superioare Studii medii Studii generale120 100 80 60 40 20 0 studii superioare studii m edii studii ge nerale 10 53 studii superioare studii medii studii generale 107

Numar salariati 10 107 53

% 5.9 62.9 31.2

70 60 50 40 30 20 10 0 5,9 superioare

62,9

superioare 31,2 medii generale

medii

generale

Societatea Foraj Sonde S.A. Ploiesti ofera cursuri gratuite de pregatire pentru noii angajati in urmatoarele domenii: - Maistru electromecanic - Maistru sondor la probe de producie, intervenii i reparaii sonde.

- Maistru la extracia, transportul i tratarea ieiului - Maistru mecanic la exploatarea, ntreinerea, repararea motoarelor i compresoarelor pentru petrol i gaze 1.3.3. RESURSELE MATERIALE Societatea Foraj Sonde Ploiesti dispune de o baza materiala moderna structurata pe fiecare domeniu de activitate: 1. Activitatea de foraj petrolier 5 instalatii de foraj T50 (sarcina maxima de carlig 70 tf). Actionarea poate fi electrica sau termica. 1 instalatie de foraj TD80, autotransportabila (sarcina maxima la carlig 80 tf). Actionare termica (grup de forta CATER PILLAR ALLISON). 4 instalatii F100 5 instalatii F320 1 instalatie F400 instalatii de pistonat IFP 50. 2. Activitatea de alimentare cu apa 1 instalatie FA 12.5 autotransportabila. 1 instalatie FA 12.5 remorcabila. 1 tractor cu incarcator hidraulic. 1 buldoexcavator. 3. Activitatea de izolatii tevi Dotari pentru izolarea interioara a conductelor. Instalatii pentru izolare exterioara a conductelor. Atelier mecanic dotat cu masini utile. 4. Utilaje grele 5 buldozere. 1 excavator P802. 5. Transporturi 3 autoremorchere 2 remorci 40 t 1 remorca 20 t 2 autoplatforme granic 16 t 2 autovidanje 10 mc 2 autocamioane RD 10215 LEA

-

2 autocamioane RD 8135 2 autobasculante TU 14D 1 autoizoterma ARO 320D 1 autotractor DAF 2 autoutilitare ARO 243, 244 2 tractoare rutiere U650. Societatea a fost autorizata in conformitate cu urmatoarele standarde referitoare la

sistemul pentru Managementul Calitatii ISO 9001 : 200; E M ISO 9001: 2000.

1.4. CARACTERIZAREA ECONOMICO-FINANCIARA A ACTIVIATATII INTREPRINDERIICa mecanism de reglare al functionarii, piata are un impact decisiv in luarea deciziilor de catre conducerea Societatea Foraj Sonde S.A. Ploiesti. privind optiunile in alocarea resurselor, dimensiunea alocarii, marjei concurentiale a firmei. Analiza economico - financiara are un caracter permanent indiferent daca se efectueaza de un organism din interiorul firmei sau din afara ei si nu constituie un scop in sine ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv. Analiza presupune o metoda de cercetare si cunoastere bazata pe descompunerea sau desfasurarea unui obiect sau fenomen in partile sale componente precum si pe stabilirea factorilor ce il determina. Analiza economico - financiara cerceteaza activitatile sau fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse umane si financiare si a rezultatelor obtinute.Tipurile de analiza economico - financiara in activitatea practica a firmei sunt variate si in functie de diferite criterii : A. Dupa raportul intre momentul efectuarii analizei si momentul desfasurarii fenomenului avem: a). Analiza postfactum / postoperatorie a activitatii desfasurate; b). Analiza previzionala. B. Din punct de vedere al urmaririi insusirilor esentiale sau al determinarilor cantitative ale fenomenelor: a). Analiza calitativa; b). Analiza cantitativa.

C. Dupa nivelul la care se desfasoara analiza: a). Analiza microeconomica; b). Analiza macroeconomica. D. Dupa modul de urmarire in timp a fenomenelor: a). Analiza statica; b). Analiza dinamica. E. Dupa orizontul de timp pe care se desfasoara analiza: a). Analiza pe termen scurt; b). Analiza pe termen lung. F. Dupa criteriile de studiere a fenomenelor: a). Analiza economica; b). Analiza tehnico-economica; c). Analiza socio-economica. G. In functie de delimitarea obiectivului analizat: a). Analiza pe ramuri; b). Analiza pe unitati organzatorice; c). Analiza pe probleme Procesul de analiza are drum invers fata de evolutia fenomenului studiat adica porneste de la rezultatele procesului incheiat catre elementele si factorii care il determina. Functiile analizei economico financiare : 1. informationala 2. de evaluare; 3. de fundamentare a deciziei; 4. de realizare a cerintelor gestionarii eficiente a patrimoniului ; 5. de realizare a conexiunii cu mediul exterior care presupune analiza relatiilor cu bancile, furnizorii si companiile beneficiare a lucrarilor . Cifra de afaceri a societatii Societatea Foraj Sonde S.A. Ploiesti este in continua crestere: daca in anul 2005 aceasta era de 6.659.870 lei, un an mai tarziu atinge valoarea de 10. 140.504 lei, iar in anul 2007 23 milioane lei lei. Acest fapt este considerat pozitiv, dar raportat la cheltuieli va reflecta situatia actuala a intreprinderii. Cresterea cifrei de afaceri s-a realizat in general prin cresterea numarului de clienti si a extinderii activitatii . In cursul anului 2008 societatea inregistreaza un volum de cheltuieli egal cu 19.3 milioane lei. Acestea se compun din: - cheltuieli cu personalul: 6.713.600 lei

- cheltuieli materiale: 11.442.746. lei - alte cheltuieli 1.143.654 lei Cheltuielile cresc fata de anul 2006 cu aporximativ 46,7%, iar fata de 2005 cu aporximativ 133%. Conform raportului de activitate al Societatii Foraj Sonde S.A, in anul 2007 s-a inregistrat un venit de 23 milioane lei ( 6,3 milioane euro) inregistrand o crestere de aproximativ 100% comparativ cu anul 2006 cand a obtinut venituri de 12,1 milioane lei (3,33 milioane euro) In anul 2007 a avut un profit brut de 4,7 milioane lei (1,29 milioane euro) iar profitul net a atins valoarea de 3,8 milioane lei (1,05 milioane euro)

CAPITOLUL II : STRATEGII ECONOMICE ALE INTREPRINDERII, PLANUL CA INSTRUMENT DE REALIZARE A LOR2.1. Importanta strategiilor economice pentru activitatea intreprinderiin economia de pia ntreprinderea trebuie s fac fa concurenei, att celei de pe piaa interna ct i celei de pe piaa externa. Strategia societii trebuie s fie bine fundamentat att din punct de vedere economic ct i tehnic. Prin aplicarea unei strategii corecte i bine gndite ntreprinderea poate depi momentele dificile, cel mai grav fiind o cerere sczut pentru produsele sale. Astfel, abordnd o strategie bun S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI a reuit s fie o prezen activ att pe piaa naional ct i pe pieele externe. Societatea a reacionat printr-o permanent adaptare la modificrile mediului extern. Conducerea si organizarea actitivatii ntreprinderii pe baza unei strategii economice capata o importanta crescanda ca urmare a faptului ca pe plan mondial s-au realizat mari progrese n teoria managementului privind aplicarea unor concepte moderne si noi mutatii pe piata interna si externa. Importanta si necesitatea crescanda a adoptarii unei strategii economice este determinata de actiunea puternica a unor factori dintre care cei mai importanti sunt:

1. accentuarea competitiei ntre firme pe pietele interne si externe, competitie n care intra si firme apartinand tarilor n curs de dezvoltare; 2. aparitia si extinderea unor tehnologii moderne cum sunt sistemele flexibile si robotizarea sistemelor tehnologice care au dus la cresterea calitatii produselor, reducerea costurilor si la scurtarea termenelor de punere pe piata a unor noi produse; 3. 4. 5. cresterea considerabila a calitatii produselor oferite pentru piata, ceea ce a aplicarea de catre unele ntreprinderi a unor strategii avansate de prelucrare, extinderea folosirii calculatoarelor n cadrul managementului productiei, ceea condus la ridicarea exigentelor consumatorilor n ceea ce priveste calitatea; ceea ce a condus la cresterea productivitatii muncii si la reducerea costurilor; ce a dus la optimizarea deciziilor si la cresterea performantelor pe plan economic si tehnic. Tinand seama de actiunea tot mai puternica a acestor factori, o strategie economica are rolul dfe a defini prin obiective cat mai precise, directiile de desfasurare a activitatii firmei, astfel ncat aceasta sa realizeze o crestere a competitivitatii. Stabilirea obiectivelor reprezint o component de baz a strategiei. Obiectivul strategic este componenta care stabilete ceea ce i propune s realizeze firma la un anumit nivel de atingere i ntr-un anumit orizont de timp. n raport cu orizontul de timp stabilit pot fi: pe termen scurt pe termen mediu pe termen lung obiective stabilite pentru nivelul organizaiei superioare (corporaii, holding, grup obiective cu caracter divizionar cnd se refer la o anumit latur de activitate a obiective cu caracter departamental se refer la un anumit departament al firmei

n raport cu nivelul i influena pe care o exercit asupra activitii pot fi: de ntreprinderi) unei ntreprinderi (ex: obiective ale activitii marketing) (ex: departamentul comercial)

2.2. Elaborarea strategiei economice a intreprinderiiElaborarea stretegiei economice a S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI se face in mai multe etape :

1.Analiza situatiei existente ; necesita identificarea misiunii intreprinderii iar in raport cu aceasta o identificare a strategiei prezente si trecute , respectiv o diagnoza a performantei prezente si trecute.Identificarea misiunii are rolul de a stabili masura in care aceasta corespunde sau nu misiunii fixate , daca ea corespunde noilor conditii sau se impun anumite corecturi.Prin identificarea stretegiei trecute si prezente trebuie sa se constate daca acestea au fost aplicate corect si daca au corespuns sau nu obiectivelor stabilite.In mod similar efectuarea diagnozelor performantei trecute si prezente trebuie sa permita a se aprecia in ce masura performantele obtinute pe linia indicatorilor tehnologici , economici si de baza s-au situat sau nu la nivelul cerintelor. 2.Examinarea perspectivelor pentru viitor ; permit stabilirea unui set de obiective pe termen lung.In acest scop se face o analiza a factorilor din mediul inconjurator si o analiza a situatiei interne care sa ofere informatiile necesare asigurandu-se pe aceasta baza desprinderea setului de obiective pe termen lung prin precizarea serviciilor care urmeaza a fi prestate si vandute pe piata.Factorii din mediul inconjurator pot fi grupati in factori ce se refera la tendintele sociale , politice , economice la conditiile economice generale si factori ce exprima mediul inconjurator de competitie , din randul acestora fac parte cei care se refera la intreprinderea concurenta , la furnizori , clienti , actionari. Efectuarea analizei situatiei interne are rolul de a evidentia aspectele pozitive si negative din intreprindere. S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI intenioneaz s realizeze n urmtorii ani o continu mbuntire a activitii sale, astfel nct aceasta s corespund nivelelor standardelor internaionale, iar din punct de vedere economic s fie din ce n ce mai eficient. Pentru mbuntirea performanelor economico-financiare, societatea va avea n vedere urmtoarele msuri: a. Adaptarea structurii organizatorice la volumul i specificul activitii din perioada urmtoare, inclusiv asigurarea personalului specializat. b. Continuarea redistribuirii personalului existent n diferite sectoare de activitate n funcie de necesitile sucursalei i de aptitudinile salariailor. c. Asigurarea unui program de investiii corespunztor tuturor sectoarelor de activitate, respectiv alocarea fondurilor necesare pentru procurarea de echipamente moderne necesare tuturor compartimentelor de activitate . d. Promovarea activitii de comer, prevzute n statut, dar cu o pondere mic, pn n prezent, n activitatea sucursalei.

e. Aplicarea unei politici salariale n strict concordan cu nivelul calitativ i cantitativ al muncii desfurate de ctre salariai. Aplicarea acestei politici salariale va trebui s contribuie decisiv la stabilizarea, n cadrul sucursalei, a personalului valoros i s prezinte ca atractiv activitatea n cadrul institutului pentru specialitii care i desfoar activitatea n alte societi. Obiectivele stabilite de conducerea societatii sunt: atingerea unei prompte capaciti de rspuns la evoluia pieei mbuntirea continu a condiiilor de munc i a securitii oamenilor i mbuntirea continu a know-how-ului scderea continu a costurilor lrgirea gamei de servicii dimensionarea resurselor necesare asigurarea unui nivel ridicat de calificare a personalului dezvoltarea continu a funciunii de marketing

aparatelor vandute

Obiectivele prezentate sunt n marea lor majoritate obiective pe termen lung. Cel mai important obiectiv pe care S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI i l-a propus spre ndeplinire are n vedere scderea costurilor i mrirea cifrei de afaceri astfel nct societatea sa stranga fondurile necesare activitatiide modernizare a tehnologiilor de extractie, care consta in Dezvoltarea capacitatii de cercetare inovare prin imbunatatirea infrastructurii.. n fiecare an ce va urma, pentru ndeplinirea obiectului propus, trebuie s creasc cifra de afaceri cu cel puin 10% mai mult fa de creterea actual, avndu-se n vedere c i costurile vor crete. Pentru o mai bun satisfacere a acestor cerine societatea trebuie s aib n vedere i redimensionarea personalului actual, astfel scznd costurile salariale, care au crescut cu 31%.Acesta este doar primul pas pentru obinerea profitului. 3.Elaborarea unui set de alternative strategice pentru viitor si alegerea strategiei de urmat ; presupune ca element de baza elaborarea unui set de alternative , compararea acestora cu obiectivele fixate si adoptarea pe aceasta baza a strategiei de aplicat.Elaborarea setului de alternative strategice pentru viitor presupune elaborarea in paralel a unui set de alternative strategice la un nivel de organizare superioara si a unui set de alternative strategice la un nivel de intreprindere ca centru de afaceri din analiza carora sa se desprinda directiile optime de dezvoltare viitoare tinand seama de procesul concurential si de cerintele de rentabilitate ce trebuie satisfacute la un anumit nivel.

n cadrul acestei etape avem, ca element de baz, elaborarea unui set de alternative strategice posibile. Creterea capitalului la S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI se va efectua n urmtoarele domenii: mbuntirea sistemului informaional, sistem care va ajuta la scderea costurilor i Creterea eficientei masinilor si materialelor folosite pentru desfasurarea activitatii Asigurarea unui nivel ridicat de calificare a personalului 4.Punerea strategiei economice adoptate in functiune ; necesita stabilirea strategiei functionale ce urmeaza a fi adoptate si precizarea masurilor prin intermediul carora se va actiona asupra factorilor de natura organizatorica pentru a se crea conditii optime de punere in functiune a strategiilor adoptate. Obiectivul principal al conducerii societii este obinerea de profit, n acest sens cum am mai amintit i sus se vor lua o serie de msuri. n ceea ce privete optimizarea know-how-ului societatea trebuie s-i asigure:-

creterea ncrederii n societate. de baza a societatii .

materiile prime: Compartimentul de Cercetare i Dezvoltare, la sesizarea celui de

Aprovizionare, trebuie s in seama de anumii factori care au influenat n trecut activitatea firmei. Spre exemplu: lipsa echipamentelor performante a constituit o constrngere important pn n prezent. baza tehnico-material resursele financiare: Departamentul Financiar trebuie s gseasc soluii ct mai

eficiente i cu o influen ct mai puin negativ asupra rezultatului financiar, n ceea ce privete gsirea de resurse financiare pentru a se putea respecta fiecare cerin din cadrul strategiei economice. resurse umane necesare: Departamentul de Personal trebuie informat asupra pailor pe care implementarea strategiei economice i presupune pentru ca s se poat asigura necesarul de personal specializat prin: recalificri, noi angajri, sau orice alt metod care se dovedete a fi mai profitabil. Tot acest departament va avea n vedere i creterea productivittii muncii mai rapid dect cea a salariilor. Pentru anii ce urmeaz societatea i-a propus o cretere a WL cu 20%. resurse informaionale. Societatea se afl momentan ntr-un proces de optimizare a know-how-ului de care dispune, iar acesta dublat de o cretere a flexibilitii n funcie de oportunitile sau

ameninrile mediului macro i microeconomic fac ca S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI s se situeze n elita partenerilor de afaceri din domeniu. Pentru a-i putea dimensionarea resurselor necesare mult mai bine conducerea societatii trebuie s solicite din partea fiecrui compartiment o mai intens implicare i o atenie mai mare acordat desfasurarii activitatii in ansamblu.. Aceasta se poate realiza prin intensificarea legturilor dintre compartimente, prin cererea de analize mult mai vaste i prin creterea implicrii prilor care au caracter preventiv. De asemenea creterea facilitilor din domeniul comunicaiilor/ informaiilor din interiorul firmei (i nu numai). Asigurarea unui nivel ridicat de calificare a personalului se poate realiza prin: utilizarea corespunztoare a resurselor umane prin dotarea acestora cu ncadrarea salariailor corespunztor intensificarea controlului calitii muncii realizarea unor programe de pregtire i formare profesional pentru recalificarea sau calificarea acolo unde este cazul mijloace de munc performante (att in munca de teren, ct i la birouri)

specializare Un rol important n aplicarea cu succes a strategiei economice adoptate l are activitatea de evaluare a strategiei i de control. 5.Evaluarea strategiei si controlul ei ; un rol important in aplicarea cu succes a strategiilor economice adoptate il are activitatea de evaluare a strategiilor si de control.Evaluarea strategiilor trebuie sa se faca pe baza unor criterii obiective care sa stabileasca : Compatibilitatea Consonanta Avantajul aplicarii Fezabilitatea Strategia economica a S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI a fost adoptata astfel incat sa satisfaca urmatoarele exigente: 1. sa permita o confruntare eficienta a ntreprinderii cu altele similare n cadrul unui proces economic concurential si n conditiile unui mediu n permanenta evolutie; 2. sa faca fata cu succes, prin produse noi sau modernizate, exigentelor sporite ale consumatorilor sub raportul calitatii si al preturilor;

3. sa realizeze o perfectionare continua a structurilor existente astfel ncat acestea sa fie cat mai bine adaptate noilor exigente impuse demodificarile care survin n tehnologii, pe pietele de desfacere si cerintele crescande ale consumatorilor.

2.3. Elaborarea planului economic al intreprinderiiLa nivelul unitatilor economice desfasurarea organizata a actiunilor prevazute si aplicarea cu succes a strategiei economice adoptate necesita o anumita activitate de planificare. Planificarea reprezinta o functiune de baza a managementului ce trebzuie efectuata la un nivel stiintific corespunzator, folosind metode si tehnici de lucru adecvate. A planifica nseamna a concretiza n documente scrise cu caracter imperativ prevederile strategiei si politicii adoptate pentru o anumita perioda sub forma de indicatori cantitativi si calitativi, termenele la care acestea trebuie realizate, resursele ce trebuie alocate pentru ndeplinirea lor, sarcinile concrete care revin executantilor la nivel de conducere si compartimente functionale, masurile ce trebuie aplicate pentru crearea conditiilor necesare si modul de urmarire si control al felului cum sunt ndeplinite prevederile pe toate nivelele ierarhice. Planificarea economica se concretizeaza ntr-un ansamblu de planuri care devin instrumente esentiale n activitatea de conducere si organizare. Prin plan se ntelege documentul elaborat sub o anumita forma scrisa pe baza unei metodologii bine precizate, prin care se concretizeaza prevederile strategiei economice, luata n ansamblul ei sau pe diferite componente si se precizeaza sarcinile care revin compartimentelor de productie si functionale pe anumite perioade de timp. Planificarea economica are un caracter complex iar definirea ei sub diferite aspecte necesita o clasificare dupa mai multe criterii: 1. n raport cu gradul de institutionalizare si de formalizare: - formala, - informala. 2. Dupa orizontul de timp la care se refera: - pe termen lung sau de perspectiva, - curenta - ce poate fi pe termen scurt sau foarte scurt. 3. n raport cu nivelul la care se realizeaza: - la nivel de organizatie superioara - la nivel de ntreprindere. 4. n raport cu gradul de importanta a indicatorilor stabiliti si cu orizontul de timp la

care se refera acestia se poate deosebi: - strategica, lung si concretizeaza obiectivele strategiei economice adoptate. Prognoza tactica concretizeaza actiunile si activitatile la nivelul unei unitati economice sunt reunite si definite prin termenul de planificare interna de ntreprindere. Aceasta planificare interna are doua componente aflate ntr-o stransa interdependenta: prognoza tehnico-economic, care are ca obiectiv stabilirea principalilor indicatori cantitativi si calitativi pe toate domeniile de activitate; - prognoza operativa - reprezinta acea parte a prognozei interne de ntreprindere care are ca obiectiv elaborarea programelor de activitate pe diferite verigi structurale si pe diferite unitati de timp. n conditiile unei economii de piata, ntreprinderea si organizeaza activitatea fie dupa sistemul productiei pe stoc, fie dupa sistemul productiei pe baza de comenzi. n astfel de cazuri, punctul de plecare n elaborarea planului economic l constituie rezultatele obtinute pe baza efectuarii prognozelor de vanzari, prin studierea pe cale probabilistica a cererii pentru produsul ntreprinderii. Pe baza rezultatelor programului pe termen scurt si lung se face o estimare a produsului ce s-ar putea vinde, iar n functie de aceasta se determina indicatorii privind productia ce urmeaza a fi realizata. n functie de aceasta productie se calculeaza resursele de munca si de materiale necesare, se dimensioneaza ansamblul indicatorilor economici si se fac ajustarile necesare tinand seama de capacitatea de productie si de resursele de munca si materiale existente. n conditiile n care ntreprinderea actioneaza n cadrul economiei de piata, elaborarea planului economic tine seama de un grafic de productie director, elaborat n prealabil, care stabileste grupele de produse ce urmeaza a se executa, cantitatea si datele de executie, n functie de comenzile existente si de rezultatele prognozelor cererii de produse. tactica. Prognoza strategica se realizeaza de regula la nivelul conducerii de varf pe termen

2.4. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERIPlanul de afaceri al societatii cuprinde urmtoarele etape: 1. Prezentarea general a societii

Denumirea societii S.C FORAJ SONDE SA PLOIESTI

Forma juridic Societatea FORAJ SONDE SA PLOIESTI estepersoan juridic romn avnd forma juridic de societate pe aciuni.

Sediul societii Sediul societii in orasul Baicoi, strada Infratirii,nr.111, judetul Prahova, cod 105200, Romania

Data nmatriculrii inregistrata la Registrul Comertului sunnr.J29/3333/23.09.1992.

Scopul societii - Scopul societii este in principal forajul siextractia de petrol si gaze, alimentari cu apa si izolatii interioare de conducte metalice.

Capitalul social Are un capital social de 4.064.432,5 lei, divizat in1.625.773 actiuni normative emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, fiecare actiune avand o valoare nomainala de 2,5 lei. Actionarii acestei societati sunt: 1. BAYLINER OVERSEASS UMITED cu sediul in PALM GROVE HOUSE, CASUTA POSTALA 438 ROAD TOWN, TORTOLA INSULELE VIRGINE BRITANICE, inamatriculata cu nr.553362/21 iulie 2003 principalul actionar detine un numar de 1.434.604 actiuni reprezentand 88,242% din capitalul social. 2. ACTIONARI PERSOANE FIZICE salariati ai societatii comerciale FORAJ SONDE SA PLOIESTI care detin 191.169 de actiuni, reprezentand 11,758 % din capitalul social. tipuri de activitate. a) prospectiunile 0910 activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor natural ; 0610 extractia petrolului brut ; 0620 extractia gazelor natural; b) Activitati cercetare-dezvolatare 7310 cercetare dezvolatare in stiinte fizice si natural 7312 cercetare aplicativa 7421 activitati de proiectare Activitati principale 1120 activitati de servicii anexe extractiei petroliere si gazelor natural, exclusiv Obiectul de activitate: Conform clasificarii CAEN societatea are prevazut in actul constitutiv urmatoarele

2. Piaa Segmentul de pia

a. Definirea pieei Piaa creia se adreseaz produsele societii este relativ stabildatorit faptului c foarte multe societi cu acelai profil nu au rezistat n timp. n prezent societatea pune accent pe mbuntire relaiilor cu partenerii tradiionali.

b. Localizarea pieei produselor comercializate Din nou avem parteneriitradiionali din ar i strintate. Societatea presteaza servicii in proportie de 93 % catre un singur beneficiar R.A.Petrom Bucuresti . c. Tendine actuale ale pieei Conducerea societatii dorete s-i lrgeasc piaa produselor oferite i s aib capacitatea de a rspunde prompt la evoluia pieei Prezentarea produselor s-a fcut la punctul 1.

Clienii a se vedea capitolul 2.2. Clienii Furnizorii a se vedea capitolul 2.2. Furnizorii Concurena a se vedea capitolul 2.2. ConcurenaCei mai importani dintre concureni ar fi S.C.VIDELE S.A Teleorman infiintata in anul 1991 este o societate cu capital integral privat, specializata in principal in forajul si extractia de petrol si gaze,alimentari cu apa si izolatii interioare de conducte metalice. FSV deine instalaii i personal specializat pentru a fora i pune n producie sonde pentruextracia petrolului i gazelor la adncimi de pn la 2 200 m. Experiena a peste dou 5 milioane de metri spai o recomand ca pe una dintre cele mai experimentate societi n forajul de mic i medie adncime. FSV poate executa lucrri de complexiti mari de alimentri cu ap, de la puuri de orice construcie i adncime pn la reelele de alimentare i distribuie. 3. Organizarea i conducerea Serviciile vandute sunt indelung analizate si prelucrate pentru a satisface un segment de piata cat mai intins. Conducerea societatii a elaborat numeroase oferte si promotii pentru atragerea de noi clienti. Conducerea ntreprinderii aceast parte a mai fost discutata n capitolul 3Structura de conducere. 4. Analiza economico-financiar a activitii ntreprinderii n linii mari activitatea societii cunoate o evolutie ascendenta fa de anii anteriori. Datorita profesionalismului organizatoric si eficientei mijloacelor folosite in

desfasurarea activitatii, numarul clientilor este in continua crestere. Pentru urmatorii ani se vizeaza investirea profitului acumulat intr-o lini tehnologica moderna 4.1. Venituri Conform raportului de activitate al Societatii Foraj Sonde S.A, in anul 2007 s-a inregistrat un venit de 23 milioane lei ( 6,3 milioane euro) inregistrand o crestere de aproximativ 100% comparativ cu anul 2006 cand a obtinut venituri de 12,1 milioane lei (3,33 milioane euro) In anul 2007 a avut un profit brut de 4,7 milioane lei (1,29 milioane euro) iar profitul net a atins valoarea de 3,8 milioane lei (1,05 milioane euro) In primele 9 luni ale anului 2008 societatea a realizat un venit de 2,95 milioane euro, ceea ce a permis modernizarea bazei materiale prin efectuarea unor lucrari de investitii. 4.2. Cheltuieli In cursul anului 2008 societatea inregistreaza un volum de cheltuieli egal cu 19.3 milioane lei. Acestea se compun din: - cheltuieli cu personalul: 6.713.600 lei - cheltuieli materiale: 11.442.746. lei - alte cheltuieli 1.143.654 lei Cheltuielile cresc fata de anul 2006 cu aporximativ 46,7%, iar fata de 2005 cu aporximativ 133%.