Download - IRIS Presentation Rev02.2010.Marriot23.02.10

Transcript
 • IRIS - Rev02

  Standardul International al

  Industriei FeroviareDQS Erfa IRIS / Studiu de caz anual

  Material pentru studiu individual

 • 2 Acest material de studiu individual este impartit in

  sase lecturi.

  Veti avea nevoie de pana la opt ore pentru

  parcurgerea acestui material.

  In plus fata de aceste slide-uri veti avea nevoie de

  standardul IRIS si de chestionar pentru revizuire in

  continuare.

  Asigurati-va la sfarsitul fiecarei lecturi ca ati inteles

  intregul continut al acestor slide-uri.

  La inceputul sesiunii de instruire pentru auditori

  IRIS vi se va cere sa completati un chestionar in

  vederea evaluarii cunostintelor dvs. din acest

  material de studiu individual.

  Generalitati

 • 31) Generalitati

  2) Grupul IRIS (UNIFE)

  3) Procesul de certificare IRIS

  4) Cerinte pentru auditorii IRIS

  5) Cerintele standardului IRIS

  6) Chestionar si metodologia de

  evaluare

  Continut

 • Generalitati

  IRIS - Rev02

  Standardul International al

  Industriei Feroviare

 • 5Ce este IRIS?

  IRIS

  =

  International Railway Industry

  Standard

 • 6 Program global non-profit Cu intentia de a asigura inalta calitate in industria feroviara

  Intensifica competitia supra-nationala Permitand companiilor feroviare sa indeplineasca niveluri de

  calitate recunoscute global pentru produsele lor feroviare

  si/sau activitatile de intretinere.

  Ce este IRIS?

 • 7Lantul furnizarii in industria feroviara

  Integratori de sisteme

  Operatori

  Producatori de echipamente

  Clientul

  schemei de

  certificare

  IRIS este

  intrega

  industrie

  feroviara.

 • 8De ce IRIS?

  Operatorii au reclamat in unele cazuri calitatea

  materialului rulant si au cerut sa fie imbunatatita

  calitatea lantului furnizarii (supply chain).

  Producatorii de echipament feroviar au reclamat

  numarul de cerinte si audituri diferite ale

  integratorilor de sisteme de material rulant si au

  cerut rationalizarea

  IRIS este un raspuns la aceste cereri.

 • 9Provocarea

  Deficientele de calitate si intarzierile isi

  au cauzele profunde dealungul intregului

  lant al furnizarii.

  Presiunile venite de la costuri sau

  termene pot conduce la deficiente ale

  calitatii.

  Cerintele ISO 9001 sunt prea generale;

  nu exista o legatura particulara cu

  cerintele feroviare specifice.

  Captarea de la firma producatoare a

  informatiilor referitoare la mentenanta si

  fiabilitatea echipamentelor se realizeaza

  cu un efort considerabil.

 • 10

  Ce este IRIS?

  IRIS are drept scop dezvoltarea si implementarea unui sistem global

  comun pentru evaluarea Sistemelor de Management al Afacerilor

  specifice industriei feroviare , incuzand:

  Un standard recunoscut international bazat pe principiile cheie

  ale ISO 9001 si pe cele specifice industriei feroviare.

  Un proces de evaluare armonizat care este efectuat de catre

  organisme de certificare aprobate.

  Un instrument de informare comun bazat pe web.

  Nota 1: NU include evaluarea datelor financiare si nici a cerintelor

  specifice referitoare la proiecte / contracte.

  Nota 2: IRIS se bazeaza pe standarde similare specifice sectoarelor

  care au dus deja la imbunatatirea pietelor din punct de

  vedere al calitatii in industriile auto, aerospatiala si a

  produselor alimentare.

 • 11

  Satisfactie pentru toate partile interesate

  Integratorii de sisteme

  Cerintele IRIS vor deveni parte integranta a sistemelor de management in companiile care se implica in:

  Imbunatatirea calitatii in diversele locatii de productie.

  Simplificarea procesului de evaluare si aprobare a furnizorilor.

  Eliminarea nevoii de audituri de aprobare proprii.

  Accesul la date exacte sigure dintr-o baza de date web comuna IRIS.

  Producatorii de echipamente

  Vor avea posibilitatea sa intre si sa actualizeze datele proprii pe platformaIRIS.

  Informatii referitoare la succesul certificarii poate fi disponibila tuturorintegratorilor de sisteme si posibili clienti.

  vizibilitate mai mare

  IRIS economiseste timp si bani prin certificarea ISO 9001 si IRIS in

  acelasi timp.

 • 12

  Operatori

  Beneficii prin imbunatatirea intregului

  lant al furnizarii, atat in cazul

  echipamentelor cat si in cazul

  sistemelor de material rulant.

  Vor fi avea posibilitatea sa se bazeze

  pe un standard international mai

  exigent recunoscut in intreaga

  industrie feroviara.

  Satisfactie pentru toate partile interesate (continuare)

 • 13

  Pozitionarea IRIS

  Certificarea IRIS este o parte integranta din procesul de aprovizionare.

  Evaluarea si

  aprobarea

  furnizorilor

  Selectarea

  furnizorului Aprobarea

  reperelor

  Productie de serie

  Procesul de aprovizionare

  a

  Cerere de

  oferta

  Lansarea

  contractului

  Stretegia de

  aprovizionare

  Inspectia primului

  articol (FAI)

  Audit de Proiect/Produs

  Audit

  initial IRIS

  12 luni

  Audit de

  supraveghere

  IRIS

  Audit de

  recertificare IRIS Audit de

  supraveghere

  IRIS

  12 luni12 luni

 • 14

  Beneficii pentru industria feroviara

  Reducerea eforturilor si a costurilor

  Calitatea produsului si eficienta lantului de furnizare

  imbunatatite

  Informatii mai exacte si mai sigure despre producatorii de

  echipamente pentru industria feroviara

  Evaluare echitabila efectuata de catre organisme de

  certificare independente

  Recunoastere globala pentru industria feroviara

  Este o situatie win win

  pentru producatorii de echipamente

  si integratorii de sisteme

 • 15

  Rezumat

  Verificati-va cunostintele:

  Cine sunt jucatorii cheie in lantul furnizarii ?

  Care este intentia standardului IRIS ?

  Care sunt beneficiile IRIS ?

 • Informatii despre grupul IRIS (UNIFE)

  IRIS - Rev02

  Standardul International al

  Industriei Feroviare

 • 17

  UNIFE

  UNIFE - Union des Industries Ferroviaires Europenne (FR)

  - Association of European Railway Industries (EN)

  - Asociatia Industriilor Feroviare Europene (RO)

  Este organizatia internationala a furnizorilor din industria feroviara din

  europa cu sediul la Bruxelles.

  Furnizorii din industria feroviara europeana au fost reprezentati pana

  acum de :

  AICMR (Association Internationale des Constructeurs de Matriel Roulant),

  AFEDEF (Association des Fabricants Europens d'quipements Ferroviaires)

  CELTE (Constructeurs Europens des Locomotives Thermiques et lectriques)

  Cele trei asociatii au fuzionat in cadrul UNIFE in 1991.

  Un grup de lucru a fost stabilit in cadrul UNIFE pentru a defini si

  promova un standard cu specific feroviar pentru managementul afacerii

  (Grupul IRIS) care sa fie bazat pe standardul international ISO

  9001:2000.

 • 18

  Organizatia

  Forumul

  tehnic IRIS

  pentru

  imbunatatir

  e

  Consiliul de conducere UNIFE

  ComitetComitet

  Director IRDirector IRIISS

  Proceduri

  UNIFEAcord de

  nominalizareOperatori

  CentrulCentrul de de

  Management Management

  IRIRIIS S (UNIFE(UNIFE))

  Organism de

  certificare 1

  Organism de

  certificare x

  Client nCerere de

  certificare

  Client 3Client 2

  Client 1

  Acord cadru aprobare

  si contract

  Comitetul de validare

  a auditorilor (AVC)

  Aprobare, Validare

  & Urmarire

  Fond comun

  al auditorilor

  Auditori ai

  organismelor

  de certificare

  Grupuri de

  lucru IRIS

  Permanente

  sau ad hoc

  Integratori

  de sisteme

  Producatori de

  echipamente

  Consiliul

  Consultativ

  IRIS (IAB)Reprezentatnti ai

  operatorilor si ai

  Consiliului

  Director IRIS

  Acord de

  nominalizareAcord de

  nominalizare

 • 19

  Comitetul Director IRIS

  Responsabilitati

  Dezvoltarea si implementarea Sistemului IRIS,

  incluzand: Cerintele Standardului International

  Procesul de evaluare metodologia de evaluare si auditare

  Baza de date globala de certificari

  Infiintarea si monitorizarea Centrului de Management

  IRIS

  Aprobarea Organismelor de Certificare

  Admiterea si excluderea membrilor

  Cooperare cu alte organizatii / asociatii

  Programarea Grupurilor de lucri IRIS

 • 20

  Centrul de Management IRIS

  Responsabiliati (continuare)

  Punerea in circulatie a informatiilor referitoare la IRIS

  Implementarea si promovarea sistemului IRIS

  Infiintarea, administrarea si intretinerea: IRIS Web Site

  Bazei de date IRIS

  Instrumentului de audit IRIS

  Aprobarea si monitorizarea organsimelor de certificare

  Organizarea instruirilor si a sesiunilor de informare IRIS

  Administrarea distribuirii materialelor de instruire

  Gestionarea operatiunilor de zi cu zi.

 • 21

  Grupurile de Lucru IRIS

  TFI

  Responsabil pentru imbunatatirea sistemului IRIS (standardul si procesele)

  Implica toti actionarii.

  IJWG

  Responsabil pentru adaptarea standardului la nevoile operatorilor.

  WGs

  Responsabil pentru activitati specifice:

  Domenii noi de activitate: semnalizare, intretinere, .

  Expertiza tehnica .

 • 22

  Consiliul Consultativ IRIS

  Obiective si Principii

  Asigura cooperarea dintre operatorii de material

  rulant si asociatiile de operatori cu membrii

  Grupului IRIS si implica operatorii in Grupul

  IRIS.

  Introduce standardul IRIS in mediul de afaceri

  feroviar ca fiind principalul sistem de evaluare a

  Sistemelor de Management ale Afacerii

  acceptate (standardizarea cerintelor generale).

  Coopereaza in vederea imbunatatirii calitatii

  produselor si a eficientei lantului furnizarii.

 • 23

  Comitetul de Validare a Auditorilor

  Responsabilitati

  Autorizeaza participarea auditorilor la instruirile

  IRIS; Verifica cerintele in conformitate cu acordul cadru;

  Valideaza examinarile instruirilor IRIS; Clasifica auditorii in auditori si auditori sefi;

  Aproba domeniile de aplicare;

  Urmareste performantele si gestioneaza

  evolutia auditorilor; Validareza numarul minim de audituri pe an;

  Analizeaza rezultatele studiului de caz anual;

  Promoveaza sau degradeaza auditorii;

 • 24

  Membrii grupului IRIS

 • 25

  Rezumat

  Verificati-va cunostintele:

  UNIFE?

  Membrii grupului IRIS ?

  Responsabilitatile :

  Comitetul Director IRIS ?

  Centrului de Management IRIS ?

  Grupurilor de Lucru IRIS ?

  Consiliului Consultativ IRIS ?

  Comitetului de Validare a Auditorilor IRIS ?

 • Procesul de certificare IRIS

  IRIS - Rev02

  Standardul International al

  Industriei Feroviare

 • 27

  Generalitati

  Companiile pot alege oricare dintre organismele

  de certificare aprobate.

  Certificatul IRIS va fi eliberat pentru o perioada

  de validitate de maxim trei ani.

  Auditurile de supraveghere vor fi efectuate

  regulat.

  Dupa expirare companiile vor fi recertificate,

  certificatul IRIS fiind reinoit.

  NOTA: (procesul de evaluare si certificare este mentionat in acordul

  cadru incheiat cu organismul de certificare.

 • 28

  Aprobarea Organismelor de Certificare

  Cerinte

  Prezenta globala

  Acreditare ISO 9001 si

  aprobare IRIS ( acord

  cadru)

  Recunoastere mutuala a

  certificatelor IRIS intre

  organismele de

  certificare aprobate.

  Acceptarea auditorilor

  martor

  Folosirea datei de baze

  web si a instrumentului

  de audit.

  Extras din diagrama procesului de certificare

 • 29

  Cerinte

  Minimum 10000 certificate ISO 9001:2000 si

  minim 100 cu domeniul de aplicare in ramura

  feroviara.

  Disponibilitate auditori cu experienta

  Experienta si capabilitate in Industria Feroviara.

  Plan de afaceri global, prognoza a certificarilor

  pe urmatorii trei ani.

  Aprobarea Organismelor de Certificare - continuare

 • 30

  Schema de certificare

  O abordare a certificarii multi-site asa cum este prezentata in clauza 3.3 a Ghidului ISO/IEC 62:1996 nu este aplicabila in cazul procesului de certificare IRIS

  Auditul de supraveghere trebuie sa includa:

  Toate cerintele obligatorii knockout,

  Cerintele ISO 9001 asa cum sunt mentionate de catreorganismul de certificare pentru auditurile de supraveghere,

  Zonele specifice unde au fost agreeate activitati de imbunatatire

  Toate zonele specifice in care organismul de certificarerespectiv sau oricare alt organism de certificare a detectatneconfromitati in cadrul procesului de audit/certificareanterior.

 • 31

  Functiuni la distanta

  Functiunile suport in locatii la distanta (de ex. proiectare,

  vanzari, logistica, aprovizionare, depozite) trebuie sa fie auditate

  si nu pot obtine propriul certificat IRIS.

  Planificarea si efectuarea auditurilor trebuie sa includa toate

  interfetele interne si externe.

  Daca functiunile la distanta sprijina mai mult de o locatie, este

  obligatoriu ca acestea sa fie vizitate dupa prima locatie auditata.

  La auditul initial si la cel de recertificare functiunile suport la

  distanta trebuie sa fie auditate inaintea sediului de productie.

  Functiunile suport la distanta trebuie sa fie auditate la auditul

  initial, la cel de recertificare si inca cel putin o data pe durata de

  validitate a certificatului.

  Functiunea proiectare, la sediu sau la distanta trebuie sa treaca

  printr-un audit de supraveghere cel putin o data la fiecare 12

  luni consecutive.

 • 32

  Vizitele la functiunile la distanta pot fi excluse daca:

  toate dovezile si informatiile sunt disponibile la sediul

  central,

  marimea functiunii la distanta o permite, si

  responsabilii functiunilor la distanta trebuie sa

  participe la audit fata in fata cu auditorii sau printr-o

  metoda de comunicare agreeata de comun acord.

  Atunci cand mai mult de un organism de certificare este

  implicat, trebuie sa fie acceptata auditarea de catre alt

  organism de certificare aprobat a locatiilor suport si la

  distanta furnizandu-i dovezi ca anumite conditii sunt

  indeplinite (vezi standard).

  Certificatul trebuie sa includa toate functiunile la distanta .

  Daca functiunile la distanta sprijina mai mult de o locatie

  acestea trebuie sa apara pe fiecare certificat.

  Functiuni la distanta continuare

 • 33

  Programul auditorilor

  Pentru evaluarea timpului minim necesar auditorilor trebuie

  sa fie folosit tabelul din slide-ul urmator.

  Numarul de angajati (inclusiv personalul temporar) asociat

  sectorului feroviar folosit la calcul este numarul total de

  personal implicat inclusiv cel de la functiunile suport la

  distanta.

  Totalul zilelor auditor mentionate in tabelul mentionat include

  deja:

  max. 20% la auditurile de certificare/recertificare pentru

  analiza gradului de pregatire si raportare ;

  max. 10% la auditurile de supraveghere pentru

  raportare.

  Reducerile de la valorile din tabel sunt admise numai la

  actualizarea de la un alt standard.

 • 34

  Programul auditorilor - continuare

 • 35

  Actualizarea de la alte standarde

  La actualizarea certificarii curente de catre unul dintre

  organismele de certificare aprobate IRIS inainte de evaluarea

  initiala se va lua in considerare urmatoarea schema de

  reducere:

 • 36

  Actualizarea de la alt standard reprezinta actualizarea certificarii

  curente de catre organisme de certificare aprobat IRIS prin

  initierea unui nou Proces de evaluare (audit de certificare si

  eliberarea unui nou certificat IRIS).

  Tabelul din slide-ul anterior se aplica numai cand domeniul de

  certificare existent intr-o revizie IRIS anterioara (cu certificat

  valid) ramane aceeasi.

  La extensia sau schimbarea domeniului existent de certificare nu

  este permisa reducerea.

  Pentru aplicarea acestei reduceri, organismul de certificare

  trebuie sa fie acelasi pentru certificarea curenta si pentru

  certificarea noua in conformitate cu IRIS rev 02.

  In cazul unui transfer de certificat intre organisme de certificare,

  acesta reducere este permisa numai dupa efectuarea primului

  audit.

  Actualizarea de la alte standarde - continuare

 • 37

  Domeniile de certificare IRIS

  Organismul de certificare nu poate efectuaaudituri decat in domeniile de activitate pentrucare auditorul este aprobat.

  20 Componente feroviare unice10 Sistemul de informatii pasageri

  11 Sisteme de comunicare1 Caroserie

  12 Cablare si panouri electrice2 Accesorii caroserie

  13 Sistemul de usi3 Ghidare (Boghiuri si mecanism rulare)

  14 HVAC (conditionare aer)4 Sistem energie electrica

  15 Sistem de inclinare5 Propulsie

  16 Iluminare6 Sisteme auxiliare

  17 Cuplaje7 Sistem de franare

  18 Material rulant8 Interioare

  19 Semnalizare9 Control la bordul vehicolului

  Descrierea nivelului 1 al domeniilor de certificare IRIS

 • 38

  Procesul de certificare

  Stadiile procesului de evaluare :

  Analiza gradului de pregatire;

  Auditul de certificare;

  Auditul de supraveghere;

  Auditul de recertificare

  Diagrama procesului de certificare

 • 39

  Retragerea certificatului IRIS

  Organismul de certificare trebuie sa stabileasca proceduri

  specifice, instrumente si tehnici pentru acordarea, pastrarea,

  extinderea, reducerea, suspendarea si retragerea certificatelor

  IRIS.

  Extras din diagrama procesului de retragere a certificatelor IRIS

 • 40

  Retragerea certificatului IRIS continuare

  Extras din diagrama procesului de retragere a certificatelor IRIS

 • 41

  Verificati-va cunostintele:

  Cerintele pentru organismele de certificare ?

  Tipurile de audituri de certificare ?

  Cerintele pentru auditul de supraveghere ?

  Calculul numarului de zile auditor pentru auditul

  de supraveghere si recertificare ?

  Actualizarea de la alte standarde ?

  Functiuni la distanta ?

  Rezumat

 • Aprobarea auditorilor

  IRIS - Rev02

  Standardul International al

  Industriei Feroviare

 • 43

  Aprobarea auditorilor

  Auditorii trebuie sa se conformeze cu cerintele ISO 19011 si sa aiba urmatoarele premize:

  1. Experienta in auditare

  4 audituri de certificare sau minim 20 de zile de

  audit in ultimii 4 ani (toate cerintele ISO 9001).

  2. Experienta in munca

  Faza de implementare (3 ani)

  experienta in oricare industrie feroviara

  Dupa faza de implementare

  experienta 3 din ultimii 10 ani in industria feroviara

  cu implicare directa in domeniul certificarii

  3. Certificare feroviara

  absolvirea instruirii si a examenului IRIS.

 • 44

  Cerintele pentruauditorii IRIS suntmentionate in acordul cadru cu organismul de certificare)

  Prima aprobare estevalabila trei ani !

  Centrul de management

  IRIS este autorizat sa

  confirme aprobarea unui

  auditor in fiecare an daca

  auditorul a efectuat cu

  succes studiul de caz

  anual.

  Aprobarea auditorilor - continuare

 • 45

  Organismele de certificare

  Organismele de certificare (OC):

  Trebuie sa se asigure ca auditorii inregistratiefectueaza audituri numai pentru respectivul OC.

  Trebuie sa documenteze si sa transmitacalificarea auditorului la Centrul de Management IRIS cu 30 de zile inainte de inceperea instruirii.

  Incepand cu anul 2009, fiecare auditor aprobattrebuie sa efectueze cel putin doua audituri IRIS pe an.

  Trebuie sa fie constiente ca aprobarea IRIS esteacordata pentru unul sau mai multe domenii de certificare IRIS.

 • 46

  Se angajeaza sa transfere datele auditorilor lor in

  baza de date si sa actualizeze informatiile

  respective.

  Sunt constiente ca auditorii pot efectua audituri

  numai in tarile unde vorbesc limba de audit

  agreeata cu suficienta competenta. Un nivel minim

  de competenta in limba engleza este obligatoriu

  (abilitatea de a rezuma rezultatul auditului in

  raportul de audit).

  Trebuie sa asigure semnarea de catre auditori a

  unui acord de confidentialitate.

  Organismele de certificare continuare

 • 47

  Verificati-va cunostintele:

  Cerinte pentru auditori ?

  Criteriile de calificare ?

  Supravegherea auditorilor de catre

  organismul de certificare ?

  Folosirea auditorilor de catre

  organismul de certificare ?

  Rezumat

 • Cerintele standardului IRIS

  IRIS - Rev02

  Standardul International al

  Industriei Feroviare

 • 49

  Introducere

  Este bazat pe structura ISO 9001.

  IRIS adauga un strat care contine cerinte specifice

  sectorului feroviar pentru sistemul de management

  al afacerii, ex.

  Managementul proiectelor,

  Proiectare, etc

  IRIS contine:

  Cerinte obligatorii cu formularea trebuie.

  Cerinte optionale cu formularea ar trebui.

  Unele cerinte sunt criterii knockout (12 intrebari).

 • 50

  Cuvantul trebuie indica o cerinta obligatorie.

  Cuvantul ar trebui indica o cerinta optionala

  necesara pentru a atinge un nivel superior de

  maturitate.

  Acolo unde termenul cum ar fi este folosit,

  sugestiile respective sunt date numai pentru

  indrumare.

  Asa cum este definit si in ISO 9001:2000,

  paragrafele marcate NOTE sunt pentru

  indrumare in vederea intelegerii sau clarificarii

  cerintei asociate.

  Introducere

 • 51

  Clauze suplimentare IRIS fata de ISO 9001

  0. Introducere

  0.5 Obiectivul standardului

  2. Referinte normative

  4 Sistem de management al calitatii

  4.3 Managementul cunoasterii

  4.4 Managementul proiectelor multi

  amplasament

  5 Responsabilitatea managementului

  5.3.1 Planul afacerii

  5.5.4 Managementul relatiei cu clientul

 • 52

  6. Managementul resurselor

  6.2.2.1 Calificare pentru proiectarea produsului

  6.2.2.2 Motivarea si imputernicirea angajatilor

  6.2.2.3 Instruire

  6.2.2.4 Managementul performantei

  6.5 Planul de interventie

  Clauze suplimentare IRIS fata de ISO 9001

 • 53

  7. Realizarea produsului

  7.2.4 Managementul ofertei

  7.4.4 Managementul lantului de furnizare

  7.5.1.1 Programarea productiei

  7.5.1.2 Documentatia productiei

  7.5.1.3 Controlul modificarilor in procesul de productie

  7.5.1.4 Controlul echipamentelor si a sculelor

  7.7 Managementul proiectelor

  7.7.1 Managementul integrarii

  7.7.2 Managementul domeniului de activitate

  7.7.3 Managementul timpului

  7.7.4 Managementul costurilor

  Clauze suplimentare IRIS fata de ISO 9001

 • 54

  7. Realizarea produsului

  7.7 Managementul proiectelor (continuare)

  7.7.5 Managementul calitatii

  7.7.6 Managementul resurselor umane

  7.7.7 Managementul comunicarii

  7.7.8 Managementul riscului si a oportunitatii

  7.8 Managementul configuratiei

  7.9 Inspectia primului articol (FAI)

  7.10 Punerea in functiune / servicii clienti

  7.11 RAMS / LCC

  7.12 Managementul produselo invechite

  7.13 Controlul modificarilor

  Clauze suplimentare IRIS fata de ISO 9001

 • 55

  8. Measurement, analysis and improvement

  8.3.1 Controlul procesului neconfrom

  8.3.2 Concesia clientului

  Clauze suplimentare IRIS fata de ISO 9001

 • 56

  Definitii

  Definitia procesului

  ansamblu de activitati corelate sau in interactiune

  care transforma elementele de intrare in elemente

  de iesire (ISO 9000:2005, 3.4.1 si IRIS anexa 5).

  Date de

  intrarePROCES

  Date de iesire

  (produse)

  Interpretarea IRIS

  Oricand se fac referiri in acest standard la un

  proces, acest proces trebuie sa fie documentat

  corespunzator. Unele dintre aceste procese

  necesita elaborarea de proceduri si/sau un

  indicator de performanta (KPI) vezi anexa 3.

 • 57

  Definitia procedurii

  Mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui

  proces (ISO 9000:2005 3.4.5 si IRIS anexa 5).

  Indrumari pentru documentarea sitemului de

  management al calitatii sunt date in ISO/TR10013:2001.

  Definitii

 • 58

  Trebuie si Ar trebui

  Trebuie cerinte obligatorii, sunt de obicei

  acoperite in chestionarul IRIS cu nivelurile de

  maturitate 1 (slab) sau 2 (definit).

  Ar trebui - cerinte optionale, sunt de obicei

  acoperite in chestionarul IRIS cu niveluri de

  maturitate 3 (calificat) si 4 (optimizat).

 • 59

  Proceduri, procese, indicatori de performanta, inregistrari

 • 60

  Proceduri, procese, indicatori de performanta, inregistrari

 • 61

  Proceduri, procese, indicatori de performanta, inregistrari

 • 62

  Proceduri, procese, indicatori de performanta, inregistrari

 • Chestionarul si metodologia de evaluare

  IRIS - Rev02

  Standardul International al

  Industriei Feroviare

 • 64

  Analiza gradului de pregatire

  Analiza gradului de pregatire trebuie:

  Sa fie obligatoriu efectuata la sediu inainte de auditul

  initial;

  Sa fie efectuata cu maxim 90 de zile calendaristice

  inainte de inceperea auditului;

  Repetata daca nu a reusit (va fi luata in considerare in calculul numarului de zile auditor).

  Activitati:

  Evaluarea proceselor si aprocedurilor IRIS;

  Evaluarea intrebarilor KO;

  Evaluarea sediului si a coditiilor specifice sediului;

  Analizarea domeniului de certificare IRIS;

  Analizarea resurselor necesare;

  Definirea planului de audit.

 • 65

  Continutul chestionarului

  1. Intrebari K.O.

  2. Intrebari deschise care sunt abordate

  intr-un sistem de cinci niveluri de

  maturitate progresive care evalueaza

  gradul de maturitate al proceselor

  precum si gradul de extindere si de

  implementare.

  3. Intrebari inchise (Da/Nu).

  Intrebarile indicate ca neaplicabile NA

  nu sunt evaluate dar justificarea trebuie

  sa fie documentata intr-un mod relevant.

  Exemplu (Da/Nu):

  Reprezentantul

  managementului:

  Managementul de

  varf a numit un

  membru al

  managementului in

  acesata functie ?

 • 66

  Intrebari Knock Out

  Intrebari Knock Out (KO)

  O evaluare detaliata a intrebarilor KO trebuie safie facuta in vederea stabilirii gradului de pregatire pentru audit.

  Indeplinirea conditiilor este o cerinte a certificariiIRIS.

  Intrebarile KO nu sunt punctate si pot fineaplicabile (NA).

  Atunci cand o intrebare KO nu este indeplinita, intregul audit este ratat.

  Procesul de certificare trebuie sa inceapa cu o noua cerere (acoperind din nou intregul procesde audit).

 • 67

  12 Intrebari KO

  SistemulSistemul de management al de management al calitatiicalitatii

  ElementeleElementele de de intrareintrare ale ale proiectariiproiectarii

  ValidareaValidarea proiectariiproiectarii sisi dezvoltariidezvoltarii

  ControlulControlul modificarilormodificarilor

  ProiectareProiectare sisi dezvoltaredezvoltare

  ValidareaValidarea procesuluiprocesului de de productieproductie sisi

  de de furnizarefurnizare de de serviciiserviciiControlulControlul proceselorproceselor neconfromeneconfrome

  InspectiaInspectia primuluiprimului articolarticol

  2

  AprobareaAprobarea proiectuluiproiectului

  7

  8

  ManagementulManagementul proiectelorproiectelor

  ManagementulManagementul calitatiicalitatii

  PunereaPunerea in in functiunefunctiune / / serviciiservicii clienticlienti

  11

  12

  1

  3

  4

  5

  6

  9

  10

  AplicabilaAplicabila intotdeaunaintotdeauna PoatePoate fifi mentionatamentionata ca ca neaplicabilaneaplicabila

 • 68

  Intrebari deschise

  Intrebari deschiseFiecare cerinta (intrebare) trebuie sa fie punctata progresiv

  folosind niveluri de maturitate

  Criteriile pentru un anumit punctaj sunt indeplinite atunci cand exista dovezireferitoare la abordarea consistenta a tuturor stadiilor adecvate si a tuturorproiectelor adecvate

  Identificarea zonelor de imbunatatire unde actiunile de imbunatatire suntnecesare pentru atingerea nivelului definit si agreerea cu clientul a unui plan de actiuni de imbunatatire este responsabilitatea auditorului.

  Deasemenea este responsabilitatea auditorului sa identifice zonele unde pot firecomandate actiuni de imbunatatire pentru atingerea nivelului de maturitatecalificat.

  1Indeplinita partialSlab

  4Depasitasi imbunatatita continuuOptimizat

  0Nu este indeplinitaInsuficient

  2Indeplinita totalDefinit

  3DepasitaCalificat

  PuncteCerinta este:Nivelul de maturitate

 • 69

  Intrebari inchise

  Intrebari inchise

  Doua posibilitati:

  0NeindeplinitaNU

  2IndeplinitaDA

  PuncteCerinta este: Raspunsul

  este:

 • 70

  Nivelul

  Calculul nivelului

  Nivelul este produsul a doi factori. factorul 1 este

  numarul de intrebari aplicabile (in afara intrebarilor K.O.

  care nu sunt punctate) iar factorul 2 este fixat de catre

  punctajul minim cerut (2 puncte).

  Nivelul [puncte] = (numarul intrebarilor aplicabile

  numarul intrebarilor K.O. aplicabile) x 2 puncte.

  Punctajul maxim care poate fi obtinut variaza in functie

  de ponderea intrebarilor deschise (maxim 4 puncte) si

  inchise (maxim 2 puncte).

  Instrumentul de Audit (Audit-Tool) efectueaza calculul

  nivelului.

 • 71

  Actiuni corective sau de imbunatatire

  Schema actiunilor necesare

 • 72

  Actiuni de urmarire

  Inchiderea cererilor de actiuni corective

  Cererile de actiuni corective sunt generate in

  urma identificarii neconformitatilor.

  Neconfromitatile sunt inregistrate intr-un

  raport de audit preliminar.

  Punctajul obtinut trebuie sa fie mentionat in

  raport.

  Orice cerere de actiune corectiva trebuie sa

  fie inchisa intr-un termen de 90 de zile

  calendaristice de la sfarsitul vizitei pe teren.

 • 73

  Inchiderea cererilor de actiuni corective (continuare)

  Actiunile corective cerute datorita realizarii

  insuficiente a cerintelor (nivel 0)trebuie sa fie

  reauditate pe teren.

  In cazul indeplinirii slabe a cerintelor (nivel 1),

  auditorul sef poate decide asupra necesitatii unei

  reauditari sau asupra altor metode adecvate in

  vederea analizarii eficacitatii actiunilor corective.

  Dupa ce toate cererile de actiuni corective au fost

  inchise, punctajul trebuie sa fie ajustat in

  consecinta si rezultatul final trebuie sa fie

  documentat intr-un raport de audit.

  Actiuni de urmarire

 • 74

  Inchiderea actiunilor de imbunatatire

  Este de asteptat sa fie implementate actiuni de imbunatatire

  care permit atingerea unui nivel de maturitate mai inalt in

  viitor.

  Actiunile de imbunatatire cerute trebuie sa fie reevaluate de

  catre un auditor in cadrul ciclului de audit normal..

  Este recomadat sa fie ceruta inchiderea unei actiuni de

  imbunatatire la urmatorul audit de supraveghere dar pot

  exista motive rezonabile pentru prelungirea acestei perioade.

  Este recomandat ca toate actiunile de imbunatatire sa fie

  cumulate intr-un plan de imbunatatire.

  O cerere de actiune de imbunatatire nu impiedica finalizarea

  raportului sau emiterea certificatului IRIS.

  Daca o actiune de imbunatatire nu este inchisa la timp, va fi

  tratata ca neconformitate in imbunatatirea continua (8.5.1).

  Actiuni de urmarire

 • 75

  Responsabilitatea auditorilor in gestionarea cererilor

  de actiuni corective.

  Propun organismului de certificare

  reauditarea in vederea evaluarii eficacitatii

  actiunii corective.

  Ajusteaza punctajul dupa verificarea actiunii

  corective.

  Elaboreaza raportul de audit final dupa

  inchiderea cererilor de actiuni corective.

  Actiuni de urmarire

 • 76

  Responsabilitatea auditatului in inchiderea cererilor

  de actiuni corective.

  Analizeaza cauza profunda a fiecarei

  neconformitati.

  Defineste si deruleaza actiunea corectiva.

  Evalueaza eficacitatea si informeaza

  auditorul sef in termen de 90 de zile

  calendaristice referitor la modul de inchidere

  a neconfromitatii (cu dovezi).

  Agreeaza cu auditorul sef reauditarea in

  termenul de 90 de zile calendaristice.

  Actiuni de urmarire

 • 77

  Obtinerea certificarii IRIS

  Obtinerea certificarii IRIS este bazata pe

  indeplinirea tuturor criteriilor de mai jos:

  1. Toate cerintele asociate intrebarilor

  KO aplicabile sunt indeplinite.

  2. Toate cererile de actiuni corective

  sunt inchise.

  3. Nivelul punctajului general este

  indeplinit.

 • 78

  Verificati-va cunostintele:

  Care sunt tipurile diferite de intrebari ?

  Nivelurile de maturitate ?

  Cerintele legate de intrebarile Knock-Out ?

  Metodologia de evaluare ?

  Inchiderea actiunilor corective si a celor de imbunatatire ?

  Actiuni de urmarire ?

  Responsabilitatile auditatilor si a auditorilor ?

  Criterii pentru obtinerea certificarii IRIS ?

  Rezumat