Download - Iris Moore - Promisiunea Trecutului

Transcript
 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  1/156

  IRIS MOORE

  Promisiunea

  trecutului

  Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de

  ION GEICU

  ALCRIS

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  2/156

  Capitolul 1

  Cu alte cuvinte, Stefan Bjornson ar fi singura [i unicapersoan` care v-a f`cut o ofert`?

  Nu pot s` v` ascund nimic. Dac` vremurile nu ar fi attde grele, am fi avut probabil [i alte propuneri, dar \n acestmoment majoritatea oamenilor au, dac` \ndr`znesc s` spun,cu]itul la gt. Conjunctura economic` nu preveste[te nimicbun [i ei trebuie s` se gndeasc` \nainte de toate s`-[ipl`teasc` \mprumuturile. Oricum, dup` p`rerea general`,Stefan a meritat achizi]ionarea acestor p`mnturi.

  Fa]a lui Karen se \n`spri. Nici nu se pune problema s`-i vnd lui Stefan Bjornson!

  zise ea cu o voce crispat`.Agentul imobiliar Arnold Teiger \ncepu s` dea semne de

  ner`bdare. Cu fruntea \ncruntat` [i bra]ele \ncruci[ate lapiept, \[i roti fotoliul la stnga [i la dreapta, apoi o privi pe

  Karen drept \n ochi.

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  3/156

  |mi place s` v-o repet, domni[oar` Haig, o vnzare este ovnzare. Dar da]i-mi voie s` v` pun o \ntrebare indiscret`: \nm`sura \n care nu inten]iona]i s` locui]i aici, de ce v`intereseaz` dac` x sau y achizi]ioneaz` proprietatea tat`luidumneavoastr`?

  |i acord o mare importan]`, asta-i tot, r`spunse earidicndu-se.

  Dup` [ocul mor]ii subite a tat`lui ei, trebuia acum s`\nfrunte un trecut asupra c`ruia aruncase un v`l de mul]i anide zile. Se duse pn` la fereastr` [i privirea ei r`t`ci dincolode casele din c`r`mid` din Crookston, la [irul de arbori careprotejau or`[elul de apele umflate ale lui Red Lake River.Timpul se scursese, dar \mprejurimile nu se schimbaser`

  deloc. De la postul ei de observa]ie, putu s` vad` c` toategarajele purtau \nc` acelea[i firme [i c` strea[inacinematografului atrna \nc` \n buc`]i \n col]ul stng.

  Dac` reg`sea neschimbat ora[ul copil`riei sale, nu acela[ilucru putea spune despre ea. Karen se schimbase. Cndp`r`sise locuin]a familei ca s` plece la universitate, acumtreisprezece ani, era \nc` o tn`r` fat` naiv`... Att de naiv`

  \nct s` cread` c` b`iatul pe care-l iubea \[i va ]inepromisiunile, c` va veni curnd s-o \ntlneasc` [i c` viitorul le

  va apar]ine.Cuprins` de un val de nostalgie, \nchise ochii [i suspin`

  u[or. Apoi \[i veni \n fire [i f`cu stnga-mprejur. Domnule Teiger, a]i \ncercat totu[i s` g`si]i un alt

  cump`r`tor? insist` ea.

  6 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  4/156

  Drept s` spun, n-am v`zut necesitatea. Cnd ne-a]i sunatdin Arabia Saudit`...

  Din Kuweit, rectific` ea ma[inal. S` admitem. Nu este mai pu]in adev`rat c` \n momentul

  acela mi-a]i cerut s` vnd proprietatea f`r` s` m` preocupeprea mult pre]ul. Oferta lui Stefan fiind cea mai onest`, n-amconsiderat necesar s`...

  Asta v` repro[ez!|n realitate, pentru Karen nu era o prblem` de bani, ci de\ncredere [i aflase pe pielea ei c` Stefan nu era un om decuvnt. Purta \nc` inima ei urmele tr`d`rii lui [i pentru nimic\n lume nu-i va ceda nici cea mai mic` buc`]ic` din terenulfamiliei Haig.

  Nu uita]i, domni[oar`, c` tat`l dumneavoastr` [i Stefan

  erau foarte lega]i. Ei se ocupau de terenurile lor ca [i cum arfi fost vorba de o singur` [i mare exploata]ie, Stefan oferindu-[i\ntotdeauna serviciile pentru lucr`rile cele mai grele.

  Preocupat s`-[i conving` clienta, b`rbatul scund [idurduliu vorbea cu o voce calm` [i sigur`, accentund cuvintele.

  Ca to]i oamenii din micul nostru ora[, nu m` \ndoiescnici o clip` c` \n mintea tat`lui dumneavoastr`, amabilitatea [igenerozitatea lui Stefan meritau o compensa]ie.

  Dar Karen nu \n]elegea astfel. Ea considera c` nu-i maidatora nimic lui Stefan Bjornson [i prefera s` taie definitivleg`turile cu el, \ntr-un fel ct mai radical cu putin]`.

  Totu[i, \n sufletul ei, ideea de a-i provoca necazuri oindispunea [i trebui s` se sileasc` pentru a face s` tac`

  protestul din inima ei.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 7

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  5/156

  V` cer s` binevoi]i s` g`si]i un alt cumnp`r`tor, \l anun]`ea hot`rt`.

  N-o s` fie u[or. Cum v-am explicat, oamenii, pe aici... Ei bine, c`uta]i \n alt` parte! La Minneapolis, sau la

  Chicago.Nemaiavnd argumente, agentul imobiliar r`mase gnditor

  cteva clipe.

  Voi \ncerca, zise el \n sfr[it, frecndu-[i b`rbia, dar astav` va pricinui costuri suplimentare. Asculta]i-m`, domnule Teiger, eu n-am s` a[tept la

  nesfr[it. |ntr-o lun` m` \ntorc la Londra, [i trebuie neap`ratca aceast` afacere s` se termine pn` atunci.

  O lun`? repet` el, cu \ndoial`. Nu pot s` v` promit nimic. Foarte bine. |n cazul acesta, \n]elege]i c` voi apela [i la

  altcineva.|[i lu` po[eta [i ad`ug` pe un ton sfid`tor:

  Aceast` proprietate va fi vndut` \n urm`toarele treizecide zile [i nu lui Stefan Bjornson. Acestea sunt preten]iile mele.

  Asta-i tot.F`r` a renun]a la calmul lui, interlocutorul ei se ridic` s-o

  conduc` la u[`. Sunte]i liber` s` m` scoate]i din aceast` afacere, spuse el,

  dar \nainte de a lua o asemenea hot`rre, ar trebui s` v`gndi]i de dou` ori. Crede]i-m`, nu i-ar fi f`cut o mai marepl`cere tat`lui dumneavoastr` dect s`-l vad` pe Stefanprelund [tafeta [i continund s` lucreze p`mnturile lui.

  ***

  8 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  6/156

  Gr`bit` s` rezolve aceast` problem` ct mai repede, Karense hot`r\ s`-i fac` o vizit` lui Stefan pentru a-i expune limpedeinten]iile ei.

  A[a \nct se g`sea la sfr[itul acestei dup`-amieze calde [iumede gata s` traverseze un cmp de sfecl` de zah`r \npantofi de ora[. Ie[ise att de contrariat` de la \ntrevederea cuagentul imobiliar, \nct n-avusese timp s` treac` pe acas` ca s`

  se schimbe.Ajunse curnd la planta]ia de molizi [i brazi care separadomeniul familiei Haig de cel al familiei Bjornson. P`dureanoastr` fermecat`, \i spuneau ei odinioar`. Cu emo]ie, c`lcasolul acoperit de ace de brad \n timp ce o mierl` fluiera ct o]inea gura pe ramurile cele mai \nalte. Era un loc minunatunde, cndva, Stefan [i cu ea veneau s` se vad` pe ascuns, o

  oaz` de vis unde schimbau s`rut`ri pasionate [i \[i jurau iubirepe via]`.

  Dar aceste frumoase timpuri trecuser` pentru totdeauna.Attea \ntreb`ri r`mase f`r` r`spuns, attea incertitudini [ifrustr`ri, sfr[iser` prin a \ntuneca cele mai frumoase amintiri[i a-i zdruncina \ncrederea.

  Nu mai erau acum dect c]iva metri pn` la casa cu[arpant` de lemn. |n fa]`, \l v`zu pe Stefan, cu bustul gol, cucapul dat pe spate, bnd ap` cu l`comie dintr-un furtun destropit. Cu inima strns`, se opri s`-l priveasc`. La prima

  vedere, timpul p`rea c` nu avusese nici o influen]` asupra lui.Nici un dram de gr`sime nu-i \ngreuna talia. Dar, trist` ironiea sor]ii, purta de acum \nainte pe gt [i pe bra]ele musculoase

  urmele maieului, semn dup` care se recuno[teau oamenii cu

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 9

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  7/156

  pielea ars` de soare, care munceau p`mntul ct e ziua delung`. Odinioar`, Stefan se amuza de asta cu att mai mult`pl`cere cu ct nutrea planuri de viitor care, spunea el, \l vorscuti de munca ingrat` a p`mntului.

  Atunci, de ce \[i schimbase brusc p`rerea? De ce-i \ntorsesespatele lui Karen [i curmase visele lor de evadare?

  Ca pentru a r`spunde acestor \ntreb`ri, chiar \n clipa aceeaStefan \ntoarse capul \n direc]ia ei. El \ncerc` s` nu lase s` se

  vad` nimic din tulburarea lui; \nchise \ncet apa, \[i lu` c`ma[adin zbor [i porni \n \ntmpinarea ei.

  Abia putea s` cread` v`znd-o pe frumoasa Karen \ntoars`printre ei s`i. Dar o Karen att de schimbat` fa]` de tn`racare-l p`r`sise cu at]ia ani \n urm`! |n timp ce ea str`b`tuselumea \ntreag` intervievnd zeci [i zeci de celebrit`]i, el

  prinsese r`d`cini \n Crookston, \nconjurat de mica lui familie[i de cele cteva hectare de teren cultivabil.A[a hot`rse soarta, dar nu regreta nimic. Ast`zi, putea fi

  mndru de copiii lui [i r`mnea convins c` f`cuse, \n urm` cutreisprezece de ani, o alegere bun`.

  Dar iat` c` ea se \ntorsese. Pe teritoriul ei. |n propria eicurte. Era oare un semn al destinului? O invita]ie s`-[i spun`

  c` nu era pierdut` orice speran]`? Helo Karen! |mi face al naibii de mare pl`cere s` te rev`d,zise el acordndu-i un zmbet.

  Ea nu r`spunse nimic. Nervoas`, nu-[i putea lua privirea dela bustul lui Stefan, pe care str`luceau cteva pic`turi de ap`.Cnd, \n sfr[it, \[i ridic` ochii spre gura lui senzual`, sim]i unnod \n gt [i se gr`bi s`-i spun` scopul vizitei, \nainte s-o

  p`r`seasc` tot curajul.

  10 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  8/156

  Am venit numai ca s` te anun] c` refuz s`-]i vnd terenul,zise ea \ntr-un murmur.

  Stefan o cercet` \ndelung, cu o figur` imperturbabil`. Credeam c` am f`cut o ofert` echitabil`, dar dac` tu

  consideri c` terenul valoreaz` mai mult... Nu vreau nimic de la tine [i nu vei ob]ine nimic de la

  mine. Prefer chiar s`-mi vnd proprietatea pe nimica toat`

  dect s`-]i revin` ]ie. Pe cuvntul meu, dac` a[a vezi tu lucrurile... l`s` el s`-iscape, vrnd s` se arate \mp`ciuitor.

  Surprins` s`-l vad` renun]nd att de u[or, Karen \i arunc`o privire suspicioas`.

  Ai g`sit un alt cump`r`tor? se interes` el. |nc` nu, dar acesta n-o s` \ntrzie.

  Mai trebuia s` porneasc` \n c`utarea unui agent imobiliarmai cutez`tor [i ca [ansa s`-i surd`. Dar despre asta nu-i sufl`o vorb` lui Stefan.

  M` dete[ti \nc` tot att de mult? Oh, da! r`spunse ea f`r` s` ezite, ca [i cum voia s` se

  conving` [i mai bine. P`cat! Speram c` \ntoarcerea ta s` ne dea ocazia s`

  relu`m leg`turile.El \[i puse c`ma[a [i cu un gest dezinvolt \[i aranj` p`rul

  decolorat de soare. Karen remarc` atunci c` ridurile din col]ulochilor se accentuaser` cu trecerea anilor [i datorit` munciigrele pe cmp.

  |]i imaginai poate c` am putea \ntre]ine raporturi de

  bun` vecin`tate, ca \n trecut? zise ea cu ironie.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 11

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  9/156

  Da, cam a[a ceva.Deodat`, expresia fe]ei lui se \ntrist` [i ad`ug`:

  |mi pare sincer r`u de moartea tat`lui t`u. Era un om detreab`, foarte apropiat.

  Acest elan de simpatie \i merse drept la inim` lui Karen [i,pentru o clip`, \[i uit` ranchiuna.

  Abia pot s` cred! Vorbisem cteva zile mai \nainte [i n-am

  sesizat nimic nelini[titor... P`rea chiar c` este \n plin` form`.|mi amintesc c` l-am sunat de la Londra, exact \nainte de apleca pentru un reportaj \n Orientul Mijlociu...

  Mi-a spus c` i-ai telefonat. {tii, era grozav de mndru detine. P`stra cu grij` toate articolele tale.

  Da. {i cnd le-am g`sit \n biblioteca din salon, clasate [iaranjate \ntr-o map` mare cartonat`, m-am sim]it teribil de

  r`v`[it`. Eram la fel de emo]ionat` ca [i cnd a[ fi r`sfoit unalbum cu fotografii.

  Nu regreta dect un lucru, c` nu veneai mai des s`-l vezi.Dar poate c` era din cauza mea?

  Cutreieram lumea \n lung [i-n lat. O jurnalist`independent` nu face \ntotdeauna ce vrea sau cnd vrea.

  Atunci cnd am [ansa s` mi se propun` un reportaj undeva,nu-mi pun prea multe \ntreb`ri, m` reped acolo... pentru c`,la sfr[itul lunii, \n]elegi, trebuie s`-mi pl`tesc facturile.

  Adev`rul era cu totul altul, bine\n]eles, dar cum s`recunoasc` f`r` s` deschid` vechile r`ni sau f`r` a-[i pierdedemnitatea? Dac` \n decursul anilor \[i r`rise vizitele, fusesenumai din cauz` c` nu suporta ideea c` la c]iva pa[i de casa

  ei, Stefan ducea o via]` fericit` cu alt` femeie. Fiecare din

  12 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  10/156

  scurtele ei [ederi la Crookston o marcaser` teribil [i, dinaceast` cauz`, pleca \ntotdeauna cu sentimentul c` era jupuit`de vie.

  Inten]ionez s` angajez pe cineva pentru seceri[, aunun]`ea, revenind brusc la ceea ce o adusese acolo.

  De ce? Pot foarte bine s` m` ocup eu. Tat`l t`u [i cu minene-am \mp`r]it munca \ntotdeauna.

  Timpurile s-au schimbat, Stefan. Va trebui s` teobi[nuie[ti cu asta.

  Pentru tine, ar fi o cheltuial` inutil`. Te asigur c`... Nu te ocupa de asta. Sunt banii mei [i-i cheltuiesc cum

  cred de cuviin]`.Descump`nit de atta agresivitate, Stefan \ncerc` s-o aduc`

  pe Karen la sentimente mia bune. Veni foarte aproape de ea [i

  o privi \n ochi. Dac` vom continua s` ne cert`m, nu vom ajunge la nimicbun. De ce s` nu redevenim prieteni?

  Propunerea era desigur atr`g`toare, dar Karen [tia preabine c`, acceptnd, \nsemna pierderea ei. Oice rela]ie cu Stefanrisca s` alunece pe un teren periculos [i ea nu voia s` ajung` adoua oar` victima sl`biciunilor ei. Faptul c` Stefan era v`duv

  de trei ani [i, \n consecin]` liber cum tat`l ei nu uitase s`-iaminteasc` \n scrisorile lui, nu schimba nimic. Trecutul seridica \ntotdeauna \ntre ei ca o fort`rea]` de necucerit.

  Acum, vezi tu, am devenit mai exigent`, r`spunse ea cuo voce t`ioas`. A[tept de la prietenii mei o mare loialitate [i,s` fiu sincer`, nu cred c` tu ai aceast` calitate.

  Stefan nu clipi, dar o lic`rire de ciud`, sau poate de regret,

  trecu prin ochii lui.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 13

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  11/156

  |n acel moment, autobuzul [colar se opri pe drum. Treicopii surescita]i s`rir` pe asfalt, f`cnd semne vioaie colegilorde clas`.

  Copiii lui Stefan! se gndi Karen mhnit`. Sim]i dintr-odat` un mare gol [i regret` c` nu putea fugi la cel`lalt cap`t allumii pentru a sc`pa de acest trecut care o h`r]uia.

  Dar cei trei pu[ti traversau deja curtea \n fuga mare,

  ciond`nindu-se. Trei capete blonde, de culoarea aurului,replici perfecte ale tat`lui [i ale unchiului Jack.

  Cea mai mare ajunse prima la ei. Era o lungan` pu]in camstngace, cum sunt toate fetele de vrsta ei.

  Ei, papa, pot s`...? D`-mi m`nu[a! url` fratele ei, ajuns \n spatele ei. Tat`,

  mi-a luat m`nu[a [i nu vrea s` mi-o dea \napoi! |nceteaz` s` te smiorc`i! }ine, iat` m`nu[a ta! ce a[ puteaface cu ur]enia asta?

  Stefan \[i trecu un bra] dup` gtul fiicei lui [i o strnselng` el cu tandre]e.

  O clip`, v` rog! zise el cu o aparen]` de seriozitate. Vreaus` v` prezint pe cineva. Karen, nu cred c` i-ai cunoscut pe

  copiii mei. Micul spiridu[ care \ncheie alaiul este Shelly;neastmp`ratul acesta dezordonat este Bobby; [i iat-o [i pefiica mea mai mare, Bonnie.

  Karen \i privi pe rnd, ne[tiind prea bine ce s` spun`. Apoi,privirea ei se opri asupra celei mai mari, care \i sem`na leittat`lui ei: aceia[i ochi alba[tri, acela[i oval al fe]ei, accea[i

  siluet` alungit`. Devenind brusc con[tient` c` avea \n fa]a ei,

  14 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  12/156

  \n persoana lui Bonnie, dovada clar` a infidelit`]ii lui Stefan,\[i pierdu complet cump`tul. Se sim]i p`lind [i avu impresiac` p`mntul \i fuge de sub picioare.

  Stefan puse cu delicate]e o mn` pe um`rul ei. Te sim]i bine? o \ntreb` el \n [oapt`. Da, foarte bine.Ea f`cu instinctiv doi pa[i \napoi, pentru a evita orice

  contact fizic cu Stefan [i se for]` s` zmbeasc` celor trei copii. Sunt foarte mul]umit` s` v` cunosc pe to]i.Bonnie se mul]umi s`-i r`spund` cu un surs politicos

  \nainte de a-i atrage din nou aten]ia tat`lui ei asupraproblemei care-i st`tea pe inim`.

  Mary Ellen m-a invitat s` ascult ultimul album al lui

  Stompint Wild. Se pare c`-i genial. |]i promit c` m` \ntorc\nainte de cin`. Grupul `sta e o nulitate, trmbi]` Bobby, punndu-[i

  m`nu[a de baseball, sub privirile amuzate ale tat`lui s`u.Bonnie se preg`tea s-o [tearg`, dar Stefan o re]inu de bra].

  Nu att de repede, domni[oar`! Mi se pare c` ai uitat s`faci ceva azi-diminea]`, nu?

  Oh, tat`, te rog, nu acum, altfel voi pierde autobuzul! \limplor` ea.

  |n timp ce \[i pleda cauza, Bobby se \ndrept` spre cas`,jucndu-se vesel cu mingea. Probabil c` acest mic dr`cu[or denou` ani era mai interesat de delicioasele fursecuri preg`titede doamna Johnson, dect de o discu]ie contradictorie \ntre

  sora [i tat`l lui.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 15

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  13/156

  Dac` n-a[ fi observat, iapa ta n-ar fi avut nimic demncare toat` ziua, zise Stefan.

  Dar pentru c` te-ai ocupat tu, n-a fost nimic grav, seap`r` Bonnie. Mine am s` r`mn mai mult timp cu ea, ca s`\ncerc s` m` fac iertat`.

  Oh, s` fii sigur` c` nu vei sc`pa, draga mea. Te sf`tuiescs` pui ceasul s` sune cu o jum`tate de or` mai devreme ca de

  obicei, ca s` ai timp s` faci tot ce trebuie. Pn` atunci, uit`-]iprietena [i gr`be[te-te s` faci curat \n boxa lui Patch [i s`-ischimbi a[ternutul de paie.

  Tat`... N-ai dreptul! strig` ea indignat`.El veni \n fa]a ei, \i lu` b`rbia \ntre degetul mare [i ar`t`tor

  [i o privi \ncruntdu-[i sprncenele.

  Ce ]i-ai f`cut la ochi? S-ar spune c` ai primit o lovitur` depumn. Foarte nostim! |]i atrag aten]ia c` asta se nume[te

  machiaj, tat`. Ar trebui s` te ]ii la curent. Toate fetele, ast`zi,\[i fac ochii.

  Stefan \nghi]i lovitura nu f`r` oarecare iritare: latreisprezece ani abia, fata lui urma deja exemplul fetelor mai

  mari ca ea! Nu vreau s` [tiu ce fac celelalte fete. Ceea ce este sigur,

  este c` vei mai a[tepta c]iva ani ca s` te machiezi, \i replic` elcu autoritate. Prin urmare, cnd te duci sus s` te schimbi,profit` [i-]i spal` fa]a. {i s` [tii c` lui Patch pu]in \i pas` dac`semeni sau nu cu Madonna.

  Vexat`, Bonnie porni din loc cu un aer demn, morm`ind:

  16 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  14/156

  Ur`sc via]a la ]ar`! O ur`sc! O ur`sc!Stefan \[i aminti c` o auzise adesea pe Karen profernd

  acelea[i cuvinte amare, cu ani \n urm`, dar pe vremea aceea el\n]elegea acest spirit de revolt`. Ast`zi, era tat` de familie [i ogrea responsabilitate ap`sa pe umerii lui.

  |[i aminti deodat` c` cea mic` a[tepta cu r`bdare s`-iacorde aten]ie [i se gr`bi s`-[i repare gre[eala. Shelly merita cu

  att mai mult aten]ia lui deoarece dup` moartea mamei saleavusese tendin]a s` se retrag` periculos \n ea \ns`[i. A[adar, p`pu[ica mea, cum a fost ast`zi la [coal`? \ntreb`

  el mngindu-i frumoasele bucle blonde. Am luat un zece la tema de matematic`, anun]` ea cu

  mndrie.Stefan o ridic` de la p`mnt [i o s`rut` ap`sat pe obraji.

  Tu e[ti cea mai bun`, micu]a mea... la fel de istea]` cab`trnul t`u tat`, zise el \nvrtind-o \n jurul lui. Tu nu e[ti b`trn, tat`! protest` ea \n hohote de rs.|n tot acest timp, Karen nu se clintise din loc. Privea scena

  for]ndu-se s` nu se ghiceasc` nimic din sentimentele ei. Mai ales, nu purta copiilor pic`, o rug` el. Ei n-au nici o

  leg`tur` cu povestea noastr`.

  Sunt pe deplin con[tient`. Nu te nelini[ti, [tiu foarte binea cui este vina.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 17

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  15/156

  Capitolul 2

  Nu este cinstit s` te \ntorci astfel \mpotriva mea, mai alesc` n-ai vrut niciodat` s` afli adev`rul.

  Mi se pare c` faptele vorbesc de la sine, r`spunse ea cuo voce f`r` inflexiuni. Dup` to]i ace[ti ani, n-ai cu siguran]`inten]ia de a t`g`dui paternitatea acestor trei copii \ncnt`tori.

  Stefan vru s` r`spund`, apoi se r`zgndi. S` readuc` \ndiscu]ie un subiect att de delicat, \n prezen]a micu]ei saleShelly, \l tulbura teribil.

  Cred c` nu-i momentul cel mai nimerit s` discut m despre trecut.

  Pentru prima dat` sunt de acord cu tine. Ca s`-]i spuntotul, nici m`car nu \n]eleg necesitatea de a discuta, r`spunseea \ntorcndu-i spatele.

  Stefan scoase un u[or suspin [i asist`, descump`nit, laplecarea ei precipitat`. Ce i se repro[a, oare, lui care \[i f`cuse\ntotdeauna o chestiune de onoare de a ac]iona \n orice

  \mprejurare din dragoste pentru aproapele lui?

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  16/156

  Faptul c` reluase lucrarea terenului familial dup` ce tat`ls`u f`cuse o criz` cardiac`; c` o l`sase pe Karen s` plecepentru a \nflori departe de el; sau asumndu-[iresponsabilit`]ile \n locul fratelui s`u Jack, de fiecare dat`d`duse dovad` de abnega]ie pentru a asigura fericirea altuia.Deoarece, credea el cu bun-sim], \n toate \ncerc`rile trebuie s`iei via]a a[a cum este: c` plou`, bate vntul, sau arde soarele,

  c` evenimentele \]i sunt favorabile sau nu, trebuie s` [tii s` teadaptezi.

  Cu toate acestea, r`m`sese \ntotdeauna cu o greutate peinim` [tiind c` ea credea c`-i fusese infidel. De aceea, dac`exista o ct de mic` [ans` s` fie din nou \mpreun`, trebuia mai\nti s-o determine s`-i asculte povestea.

  Dar orice \i rezerva viitorul, cei trei copii ai lui vor r`mnepentru totdeauna ce avea mai de pre] pe lume.Se trezi din reveria lui \n momentul cnd Karen disp`ru la

  ad`postul arborilor. Vrei s` vii s` conduci tractorul cu mine? \i propuse el lui

  Shelly.Micu]a \[i ascunse capul \n scobitura um`rului tat`lui ei

  [i-[i trecu bra]ele dup` gtul lui. Te iubesc, t`ticule! Spune-mi, n-ai s` pleci ca mama? N-am s` te p`r`sesc niciodat`, inimioara mea. Niciodat`,

  o asigur` el strngnd-o cu putere la piept, emo]ionat pn` \nadncul sufletului.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 19

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  17/156

  ***

  A doua zi diminea]`, Karen se trezi foarte devreme,surz`toare [i relaxat`. |mbr`c` o bluz` [i ni[te blugi [i ie[i \ngr`din`. Reg`si imediat senza]iile de mult uitate, ca parfumulflorilor de cmp, care se \ntindeau ct vedeai cu ochii,

  zgomotele motoarelor de tractor, cntecul ciocrliilor sauu[orul fo[net al frunzelor.

  Era ora cea mai pl`cut` a zilei, momentul cnd era bine s`nu faci nimic, doar s` profi]i de binefacerile naturii. Soarele vaurca \n curnd pe cer [i \ncetul cu \ncetul o c`ldur` jilav` [isufocant` \[i va \ntinde mantia ap`s`toare peste cmpie. Dar,

  pn` atunci, ce pl`cere s` savurezi aceast` pace matinal`.O pace totu[i foarte fragil`, se gndi ea \ntorcnd privireaspre casa lui Stefan. Locuin]a familiei Bjornson, cu camereleei mansardate, \i era la fel de familiar` ca propria ei cas`. |icuno[tea toate col]urile [i cotloanele, \[i mai amintea cuemo]ie de mama lui Stefan forfotind \n fa]a ma[inii de g`tit,avnd mereu grij`, iarn` sau var`, s` aib` la \ndemn` mici

  dulciuri pentru unii [i al]ii.Vis`toare, merse de-a lungul [irului de pomi care separau

  cele dou` propriet`]i, dep`[i locul unde construise o caban`de lemn cu Stefan, apoi atinse perimetrul unde \ncercaser`zadarnic, \n cursul unei ierni deosebit de aspre, s`construiasc` un iglu. Un surs \i lumin` fa]a cnd \[i aminti b`taia

  cu bulg`ri de z`pad` [i crizele de rs nebun care urmaser`.

  20 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  18/156

  Pe vremea aceea, Stefan [i Karen erau tineri, plini de via]`[i de nedesp`r]it. Stefan \i spunea Kari-Kari [i \mp`r]ea cu eacele mai mari secrete ale lui. Pu]in mai trziu, cunoscuser`\mpreun` primii fiori ai dragostei [i el \i [optea \nc` \nureche numele Kari-Kari, care le evoca amndurora o pas`reexotic`.

  F`r` \ndoial`, Karen ar fi suferit mai pu]in din cauza

  tr`d`rii lui sau ar fi acceptat s`-l ierte dac` n-ar fi fost att deintim lega]i, att de \ncrez`tori unul \n cel`lalt.

  |n acea fatidic` lun` septembrie a anului 1982, cndp`r`sise Crookston, avuseser` o mic` ceart` care, crezuse ea,nu va avea consecin]e. |[i spusese c` atunci cnd se va\ntoarce \n vacan]` de Ziua Recuno[tin]ei, vor fi att de ferici]i

  s` se reg`seasc`, \nct se vor iubi [i mai mult. Dar cndrevenise acas`, o a[tepta o foarte nepl`cut` surpriz`: \nabsen]a ei, Stefan Bjornson se c`s`torise. Deodat`, vraja\ncetase s` mai aib` efect, visele se spulberaser`. Dar niciatunci, nici ast`zi, nu vrusese s` [tie ce se \ntmplase.

  Abandonat` tristei sale sor]i de logodnic` p`r`sit`, plecase dinnou, cu inima zdrobit`, c`tre orizonturi \ndep`rtate, c`utnd

  cu disperare refugiu \n munca ei de reporter.Pierdut` \n evocarea acestor amintiri ap`s`toare, ajunse

  f`r` s`-[i dea seama la marginea [oselei. Se preg`tea s` se\ntoarc` din drum, cnd o umbr` se profil` la mai pu]in detrei metri de ea, apoi se ghemui lng` trunchiul unui bradenorm. Cine putea hoin`ri prin preajm` la o or` att de

  matinal`?

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 21

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  19/156

  Oh, v` implor, nu-i spune]i tatei c` m-a]i v`zut! o implor`Bonnie ridicnd ochii ei mari, \ncercui]i cu negru.

  Nec`jit` c` se l`sase surprins`, \nchise repede mica trus`de machiaj, pndind cu coada ochiului reac]ia lui Karen.

  Expresia lui Karen r`mase impenetrabil`. Dac` exista uncopil pe lume cu care [i-ar fi interzis orice complicitate,aceasta era fata mai mare a lui Stefan. Dar, amintindu-[i cum

  fuseses ea la aceea[i vrst`, nu putu s` \ncerce dect simpatiepentru Bonnie [i micile ei secrete.

  Tu e[ti mai abil` dect eram eu, remarc` ea. Eu nu m-a[fi gndit niciodat` s` m` machiez pe ascuns, a[teptndautobuzul. A[teptam \ntotdeauna s` ajung la liceu [i atunci m`repezeam la toalet`, asigurndu-m` c` nu venea nimeni s` m`

  deranjeze.Bonnie \i arunc` o privire perplex`. |n]elegi, tat`l meu era la fel ca al t`u, nu m` l`sa s` m`

  machiez. La [aisprezece ani, n-aveam \nc` dreptul s`-mi daucu rimel sau cu pudr` pe obraji.

  Nu este un viciu! suspin` Bonnie. Tata nu \n]elege nimicdin asta. Dar \mi \nchipui c` dac` locuiam \ntr-un ora[ mare ca

  Chicago de exemplu, sau Minneapolis, s-ar fi ar`tat mai tolerant.Karen nu f`cu nici un comentariu. La urma urmei, nu era

  problema ei dac` Bonnie nu-l ascult` pe tat`l ei sau c` d`deadovad` de prost-gust \n alegerea produselor de machiaj.

  Mary Ellen crede c` ar trebui s` folosesc fard de pleoapealbastru. Ea spune c`-mi va pune \n valoare ochii.

  Dumneavoastr`, ce crede]i?

  22 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  20/156

  Fiindc` ai un ten deschis, te sf`tuiesc s` folose[ti maidegrab` un gri deschis sau un roz pal, dar este o p`rere cutotul personal`.

  Gri? repet` Bonnie, f`cnd o mutr` dezgustat`. Un gri pastelat, da. Mi se pare c` un albastru pronun]at

  ]i-ar da un aer prea...Cuvntul vulgar \i veni \n minte, dar se opri, ezitnd. Nu

  dorea s` fie dezagreabil`, nici nu dorea s` discute despreastfel de lucruri cu fata lui Marvis Bjornson.

  Prea sofisticat, poate, insinu` ea, for]ndu-se s` par`conving`toare. |n locul t`u, a[ rezerva albastrul pentru mariocazii, petrecere o dansant`, sau o ie[ire la teatru.

  {i pentru rujul de buze, ce m` sf`tui]i? continu` Bonnie.

  Mi-ar trebui ceva discret, altfel tata risc` s` fac` o dram` din asta. Po]i foarte bine s` nu folose[ti. Buzele tale sunt evidentde un roz frumos.

  Buze pline [i senzuale, ca cele ale lui Stefan, se gndi Karencu o mic` \mpuns`tur` \n inim`.

  Se \ndep`rtase c]iva metri, cnd vocea lui Bonnie o ]intuilocului.

  Dup` doamna Johnson, odinioar`, tata [i dumneavoastr`a]i avut o sl`biciune unul pentru altul.

  Am crescut \mpreun`, se mul]umi s` r`spund` Karen.De fapt, nu exista persoan` \n Crookston care s` nu fi fost

  la curent cu leg`tura ei cu Stefan. Dac` am \n]eles bine, era]i mai mult dect prieteni,

  insist` Bonnie.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 23

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  21/156

  Ce s`-]i spun? A trecut att de mult timp. Lumea s-aschimbat de atunci, [i noi la fel.

  Dup` ce-[i ascunse trusa de machiaj \n scorbura copacului,Bonnie vru s` [tie dac` o cunoscuse pe mama ei.

  Nu foarte bine. Locuia \n ora[, [i \n liceu n-am fost \naceea[i clas`. Cred c` era cu o clas` sau dou` \n urma mea.Totu[i, am avut uneori ocazia s` facem mici plimb`ri\mpreun` cu iubi]ii no[tri respectivi.

  Karen \[i amintea de Mavis ca de o fat` mai curndsimpatic`, dar c`reia \i lipsea ambi]ia. Poate pentru c` era preapreocupat` s` plac`. Nu este mai pu]in adev`rat c` pe vremeacnd se \ntlnea cu Jack, fratele lui Stefan, \[i luaser` amndoiprostul obicei de a se s`ruta \n public, astfel \nct, \n cele dinurm`, Karen [i Stefan hot`rser` s` nu mai ias` cu ei.

  Claxonul autobuzului [colar puse cap`t brutal acesteiconversa]ii \n care s`riser` de la una la alta. Bonnie \[i lu`lucrurile de [coal`, \[i scutur` de praf ciorapii albi [i se r`suci\n minijupa ei.

  |mi promite]i s` p`stra]i secretul? \ntreb` ea \nc` o dat`.Tata nu trebuie s` [tie c` m-a]i \ntlnit \n aceast` diminea]` [imai ales ce f`ceam.

  Po]i pleca lini[tit`, am s` fiu mut` ca un pe[te. Mai era ceva ce vroiam s` v` spun. Dac` o s` vre]i s` ie[i]idin nou cu tata, eu personal n-am nimic \mpotriv`. |mi dauseama c`, dup` moartea mamei, sufer` de singur`tate [i astam` mhne[te.

  F`r` s` mai a[tepte, se avnt` spre [osea.Hot`rt lucru, copiii cresc prea repede. Nimic nu le

  scap`, se gndi Karen descump`nit`.

  24 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  22/156

  ***

  Dup` \ntoarcerea acas`, d`du mai multe telefoane unoragen]i imobiliari din zon`, dar f`r` rezultat. Ca [i cum se\n]eleseser` cu to]ii s` sus]in` c` domnul Teiger [tia cuexactitate ce f`cea [i c` nu va g`si un cump`r`tor mai bun

  dect Stefan Bjornson.Furioas`, nu se recuno[tea \nc` \nfrnt` [i consult` anuarul

  ora[ului Grand Forks. Acestea \i vor lua poate timp [i energie,dar va sfr[i prin a reu[i s` g`seasc` pe cineva c`ruia s`-i\ncredin]eze aceast` afacere, o persoan` eficace [i obiectiv`,atent` s`-i dea deplin` satisfac]ie.

  Abia \[i \ncepuse c`ut`rile cnd sun` telefonul. Hello, frumoasa mea, ce faci? \ntreb` o voce familiar`, dela cel`lalt cap`t al firului.

  Karen \ncercase de nenum`rate ori s`-l conving` peagentul ei s`-i spun`, ca toat` lumea, pe numele mic, dardegeaba. Max nu pierdea niciodat` ocazia s`-i demonstreze c`]inea mult la ea.

  Nu sunt aici dect de dou`zeci [i patru de ore [i e[ti gatas` m` h`r]uie[ti! se plnse ea cu amabilitate. Ce vrei de lamine?

  Am o mic` treab` pentru tine \n Turcia. |mi pare r`u, dar deocamdat` sunt blocat` aici. {i-]i

  amintesc c` am \nc` dou` articole de scris pn` la sfr[itul

  lunii.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 25

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  23/156

  {tiu, [tiu... N-ai pretins \ntotdeauna c` adori Turcia? C`este o ]ar` minunat` [i c` oamenii de acolo sunt adorabili?insist` el cu o voce dulceag`. A[ putea s`-]i rezerv un bilet deavion pentru poimine, [i te vei putea \ntoarce \n zece zile,ceea ce \]i va l`sa tot timpul s`-]i termini articolele.

  Imposibil, Max. Trebuie neap`rat s` rezolv problemavnz`rii propriet`]ii tat`lui meu [i m` tem c` voi fi re]inut`

  mai mult timp la Crookston dect am prev`zut. Este \ntr-adev`r p`cat! Puteai s` c[tigi o mul]ime de bani

  din deplasarea asta.El continu` s-o momeasc`, dar Karen nu se l`s` convins`.

  {tia c` Max \[i mu[ca degetele c` nu putea c[tiga comisionulde zece procente.

  O s` r`mn` pentru alt`dat`, zise ea, regretnd sincer c`nu putea merge la Istanbul. Tu [tii de ce \mi place s`-mi asigur serviciile tale. Pentru

  c` pot conta pe tine c` po]i acoperi un subiect pe nepus`mas`, oriunde \n lume. Tu n-ai o leg`tur`, n-ai familie ca s` tere]in` acas`. O veritabil` inimoas`, ce mai!

  Era, din p`cate, tristul adev`r. Nimeni nu-[i \mp`r]ea via]a cu

  Karen. N-avea pe nimeni care s-o iubeasc`. Nimeni s` senelini[teasc` [tiind c` este \n Turcia sau la Tombouctou. Cndse \ntorcea de la un reportaj [i revenea \n apartamentul ei dinNew York, nimeni nu se gr`bea s-o \ntmpine, cu bra]ele\ntinse. Nici so], nici amant, nici copii. Suferea teribil de acest gol,dar nu se plngea niciodat`, nici chiar \n discu]iile cu prietenele.

  |n orice \mprejurare, se ar`ta surz`toare [i disponibil`.

  26 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  24/156

  Cred c` totul se va aranja \n cincisprezece zile, \l asigur`ea cu mult optimism.

  Perfect. |n acest caz, am s` te \ntlnesc proasp`t` [idispus` pentru un interviu cu membri ai familiei regaleengleze. Nu uita c` poate vom folosi ocazia s` scoatem o carte.

  Nu te nelini[ti, m` voi str`dui s` fie o reu[it`.

  ***

  La ora unu dup` prnz, se \ntorcea, transpirat` toat`, cuminile jilave, dup` o rapid` c`l`torie la Grand Forks, undereu[ise totu[i s` ob]in` o \ntlnire cu un agent imobiliar.

  Acum era ner`bd`toare s` se \napoieze acas`, s` fac` un

  du[ bun [i s` se cuib`reasc` \ntr-un fotoliu cu o carte bun`, \napropierea ventilatorului. Dar dac` nu voia s` se mul]umeasc`doar cu o sup` la pachet, trebuia mai \nti s` se opreasc` lasupermarket s`-[i fac` ceva provizii.

  Dup` ce cump`rase ce-i trebuia s`-[i fac` o salat` mare, seplimbase ma[inal printre rafturi [i se oprise la raionul cuproduse de machiaj. Din toat` gama de produse expuse, alese

  cu grij` un fard de pleoape gri deschis [i un ruj de buze celmai discret posibil. Apoi \[i spuse c` nu era treaba ei s-osf`tuiasc` pe Bonnie [i le puse pe toate la loc pe raft. |nminutul urm`tor \[i schimb` p`rerea, se \ntoarse [i le lu` petoate. Prima reac]ie fusese cea bun`: biata copil` nu s-ardescurca niciodat` singur` [i cu siguran]` nu tat`l ei o va ajuta

  s` g`seasc` ceea ce se potrivea cel mai bine tenului ei!

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 27

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  25/156

  Dar, dac` Stefan nu voia ca fiica lui s` se machieze, ce dreptavea avea Karen s`-i \ncalce autoritatea?

  Dac` ai inten]ia s`-i oferi astea lui Bonnie, nu te jena dincauza mea, murmur` vocea lui Stefan \n spatele ei.

  Karen f`cu stnga-mprejur [i r`mase f`r` glas, cu inimab`tnd s`-i sparg` pieptul.

  Te-am v`zut vorbind cu ea de diminea]`, \i spuse el cu un

  zmbet amuzat \n col]ul gurii. Tocmai descoperisem c` acolo\[i ascundea trusa de machiaj, dar n-am [tiut niciodat` exact ceatitudine s` iau \n leg`tur` cu treaba asta.

  |[i aranj` cu degetele lui lungi [i fine o [uvi]` de p`r [icontinu`:

  Crezi c` sunt prea sever cu ea?

  Nu cred c` e treaba mea s`-]i spun cum trebuie s`-]i cre[ticopiii. Dac` \mi vei spune p`rerea ta, am s` ]in seama de ea.

  Mi se pare c` fac totul ca to]i copiii mei s` fie ferici]i, dar m`izbesc cteodat` de probleme la care nu cunosc r`spunsul.{i acestea sunt cazurile cnd mama lor le lipse[te cel maimult.

  Karen r`mase cu ochii pleca]i pe tubul de ruj de buze pecare-l ]inea \n mn`. Nu \ntrebarea lui Stefan o f`cea s` sesimt` stingherit`, dar era profund tulburat` s` discute \nmijlocul magazinului, ca doi prieteni vechi ce schimb` dou`

  vorbe pe marginea trotuarului. {i faptul c` era \ntotdeaunaatt de seduc`tor [i atent sem`na [i mai mult` panic` \n

  mintea ei.

  28 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  26/156

  Trebui s` fac` un mare efort de voin]` ca s` alungeimaginile ispititoare a unei mari intimit`]i cu Stefan [i s`revin` la realitate.

  Cred c` pentru Bonnie a se machia este ceva simbolic.Asta \i permite s` se identifice cu colegele ei, [i la vrsta ei, s`[tii, prietenii conteaz` mai mult dect p`rin]ii.

  Am mai curnd tendin]a s` cred c` nimic nu poate

  \nlocui familia. Copiii se consider`, \n principiu, c` pe m`sur` ce cresc,

  \[i c[tig` independen]a. A[a ai f`cut tu. Ce vrei, aveam impresia c` m` \n`bu[ aici. Dar dac` am o

  memorie bun`, pe vremea aceea nici ]ie nu-]i pl`cea via]a la ]ar`.

  |mi amintesc c` n-aveai dect o idee \n minte: s` pleci!zise el cu o not` de am`r`ciune \n glas. Din fericire, am\nv`]at, \n cele din urm`, s` pre]uiesc via]a \ntr-o comunitatemic`. Este pl`cut s` [tii unde ai r`d`cinile.

  Cum putea un b`rbat ca Stefan s` se complac` \ntr-un locizolat cum era Crookston? se \ntreb` Karen, indignat`.

  Aminte[te-]i, Stefan, voiai s` devii un mare arhitect, \i

  spuse ea pe un ton de repro[. Voiai s` vezi toat` lumea [i s`vizitezi cele mai frumoase monumente...

  Am g`sit o alt` form` de frumuse]e, aici, la fel decaptivant`. C` este vorba de copiii mei, de tinerele ml`di]efragile de sfecl` de zah`r sau de apusurile de soare pestecmpie, toate acestea \mi procur` o pl`cere mereu re\nnoit`.

  |n definitiv, sunt mai curnd un om satisf`cut.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 29

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  27/156

  Pentru prima dat`, Karen avu sentimentul c` se \n[elase\ntotdeauna \n privin]a lui Stefan. Dac` st`teai s`-l ascul]i,dezgustul lui pentru via]a la ]ar` nu fusese niciodat` la fel deputernic ca al ei. Poate c` nu \mp`rt`[ise niciodat` cu adev`rat

  visele ei de evadare? Poate c` o tratase doar cucondescenden]`, spernd \n sinea lui s` g`seasc` \ntr-o zi ofat` mai pu]in preten]ioas`, o fat` care s` nu fac` mofturi s`

  culeag` legumele proaspete din gr`dina de zarzavat, s`prepare mncare [i s` scuture a[ternuturile pe fereastr`.

  Dar poate c` nici ea nu [tiuse s` se arate destul defeminin` cu el, se gndi ea cu o not` de melancolie. Aceast`mic` figur` a amorului ei propriu \i pusese de altfel destuleprobleme \n cursul ultimilor ani. De fiecare dat` cnd

  \ncercase s` aib` leg`turi mai strnse cu ceilal]i b`rba]i,amintirea e[ecului ustur`tor ce-l avusese cu Stefan venea s-oobsedeze.

  |mi permite]i?Pierdut` \n gndurile ei, nu-[i d`duse seama c` bloca

  trecerea cu c`ruciorul ei. Se scuz` \n fa]a clientei [i \[i relu`expresia obi[nuit`.

  Cred c` ar fi mai bine s`-i dai tu astea lui Bonnie, zise ea,punnd cele dou` produse \n co[ul lui Stefan. Asta o va scutipe viitor s` fie obligat` s` se ascund` ca s` se machieze.

  Nu m` \ndoiam c` \ntr-o zi sau alta voi pierde aceast`b`t`lie!

  P`ru c` se gndea la ceva care-l fr`mnta [i-[i frec` ceafa

  privind-o fix pe Karen.

  30 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  28/156

  Ar mai trebui s` [tie s` le foloseasc`, dac` nu vreau s-ov`d plecnd la [coal` fardat` ca un clovn, remarc` el cu un aerpreocupat. Spune-mi, Karen, n-ai vrea s`-i dai unul sau dou`sfaturi \n acest sens? Tu ai [tiut \ntotdeauna s` te machiezi cumult talent.

  Complimentul lui \i merse drept la inim` [i sim]i c`ro[e[te. Dar imediat \[i repro[` c` se purta ca o pu[toaic`. Ce

  nevoie avea s` se \nfl`c`reze la cea mai mic` m`gulire a luiStefan, de vreme ce de mult` vreme nu mai aveau nimic unulpentru altul?

  Nu m` consider drept o expert` \n domeniu! spuse eaizbucnind \n rs. Te asigur c` atunci cnd plec la un reportaj\ntr-o zon` de lupt` nu simt nevoia s` m` machiez.

  Oricum, n-ai nevoie. Cu sau f`r` machiaj e[ti superb`,zise el cu frumoasa lui voce cald`.

  Ce urm`rea oare, de fapt? se nelini[ti brusc Karen. |ncercaoare s`-i dovedeasc` faptul c` \nc` mai putea, cu ctevacuvinte dulci [i o privire insistent` c`-i poate suci capul?

  Ei bine, era zadarnic.

  Iart`-m`, dar trebuie s` plec, \l anun]` ea pe nea[teptate,\ncepnd s`-[i \mping` c`ruciorul.

  Stefan \i bloc` imediat trecerea. Trebuie s` st`m de vorb`, Karen. Despre ce, pentru c` sunt de acord s`-i dau lui Bonnie

  cteva sfaturi sau c` te-am informat deja c` vreau s`-]i vnd

  ferma?

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 31

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  29/156

  Nu te preface c` nu \n]elegi. Acum treizprezece ani, n-aivrut s` [tii nimic din ce mi s-a \ntmplat, dar ast`zi sunt foartedecis s` nu te las s` pleci f`r` s` m` ascul]i.

  Adev`rat? {I cum inten]ionezi s` procedezi? s` m` \nchizi\ntr-o camer` cu muzic` de fond pn` m` vor l`sa nervii?

  Dac` trebuie s` trec prin asta, sunt gata, spuse el cu aerulcel mai serios.

  {i ca [i cum voia s-o fac` s` \n]eleag` mai bine ct dehot`rt era, puse o mn` ferm` peste cea a Karinei [i a[tept`cu r`bdare s`-i r`spund`.

  Dar Karen nu-[i putea g`si cuvintele. Haide s` lu`m prnzul \mpreun`, la restaurantul din

  cealalt` parte a str`zii, \i propuse el, tulburat de t`cerea ei.Nu-]i cer mare lucru, doar o or` din timpul t`u. Po]i s`-mi

  acorzi asta, nu? Cred c` n-avem nimic de c[tigat ocupndu-ne din nou

  de trecut, murmur` ea. Dimpotriv`, avem totul de c[tigat. {i pentru \nceput, vei

  cunoa[te \n sfr[it adev`rul.

  32 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  30/156

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  31/156

  sinea lui n`zuia s` se apropie din nou mai mult de ea, [tia c`drumul era \nc` lung [i nesigur pn` cnd o s`-i fie permiss`-[i strecoare o mn` pe sub p`rul ei m`t`sos pentru a-imngia pielea fin` a gtului.

  Am uitat s` te \ntreb ce nout`]i ai despre p`rin]ii t`i, sescuz` ea, dup` o lung` t`cere.

  Nu s-au sim]it niciodat` att de bine. Tata nu [i-a

  rec`p`tat \n totalitate folosin]a minii drepte [i merge \nbaston, dar asta nu l-a \mpiedicat s`-[i recapete gustul de via]`\n de[ert.

  |n Arizona? Da. Ei locuiesc de acum \nainte \ntr-o mare remorc`

  de camping fixat` pe un teren special amenajat pentru

  pensionari [i o mul]ime de activit`]i recreative. Mamas-a \nscris la cursuri de gimnastic` acvatic` [i pare\ncntat`.

  M` bucur pentru ea... cu toate c` m` surprinde, c`cimi-e greu s` mi-o imaginez altfel dect \n buc`t`ria ei, spuseKaren. {i fratele t`u?

  Nu mai avem ve[ti de la el, r`spunse Stefan vizibilsup`rat. Tot ce-]i pot spune este c` tr`ie[te la Las Vegas. Credc` s-a \nsurat, acum c]iva ani.

  Crezi? repet` Karen uimit`. Ce \n]elegi exact prin asta?Sosirea patroanei \i permise lui Stefan s` beneficieze de un

  scurt r`gaz, spernd s` profite de prilej ca s` devieze

  conversa]ia spre alt subiect.

  34 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  32/156

  Iat` ceva pentru voi, prieteni! anun]` Pauline punnd \nfa]a lor dou` por]ii copioase de crochete de cartofi pr`ji]i [i

  dou` fripturi de vit` f`cute ca la carte.Proprietara acestui mic bar-restaurant familial nu era

  altcineva dect una dintre fostele lor colege de clas`, o

  frumoas` femeie planturoas`, vioaie [i vesel`. |mi face mare pl`cere s` te rev`d, Karen! exclam` ea cu

  un zmbet larg. Acum c` e[ti din nou printre noi, sper c` vom

  avea ocazia s` ne vedem mai des. Din nefericire, nu inten]ionez s` r`mn mult timp la

  Crookston. A venit s` \ncerce s` vnd` ferma tat`lui ei, explic`

  Stefan, for]ndu-se s` par` ct mai firesc [i indiferent posibil. Ce p`cat! Cnd te-am v`zut intrnd aici cu Stefan, m-amgndit imediat c`...

  Ea \i m`sur` rnd pe rnd [i \n cele din urm` l`s` sfr[itul

  frazei \n suspensie. Voi pleca imediat ce voi g`si un cump`r`tor, continu` cu

  abilitate Karen. Dar contez pe tine s` transmi]i salut`ri tuturordin vechiul nostru grup de prieteni. N-am s` uit. M` crezi dac`-]i spun c` \ntr-o zi am fost la

  Jojo [i ne-am petrecut cea mai mate parte din sear` evocndanii aceia nebuni cnd ne distram att de mult. Tinere]eanoastr`, ce mai! Apropo, ai aflat c` Willy Davenport s-a

  c`s`torit cu un manechin din Chicago?

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 35

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  33/156

  Ah, nu. {i cum este ea? N-a[ vrea s` trec drept brfitoare, dar sincer, era fata cea

  mai aiurit` din cte mi-a fost dat s` v`d. Completneinteresant`. Nu ]i-am spus, dar puteai s` ghice[ti [i singur`c` Willy [i Lizbeth au divor]at. |]i aminte[ti cu siguran]` deLizbeth, fata care \[i d`dea ifose f`r` \ncetare \n fa]a profesoruluide gimnastic`? Ei bine, ast`zi st` la Minneapolis, cu copiii ei.

  Stefan \[i \n`bu[i un morm`it la gndul c` aceast` guraliv`o s` treac` \n revist` aventurile tuturor fostelor lor cuno[tin]e.

  Deoarece, dup` toate aparen]ele, n-avea [ansa s` spun` ovorb`, se ocup` de ce avea \n farfurie [i \ncepu s`-[i taiefriptura. Cnd ridic` privirea, o \ntlni pe cea a lui Karen [i fucomplet tulburat. Doamne ce frumoas` era!

  Un zmbet frumos \i lumina fa]a, descoperindu-i din]ii albi[i ochii str`lucind de o pl`cere mali]ioas`, ascultnd pove[tileprietenei ei. Avea tr`s`turile att de fine, att de delicate, segndi el, \nct \i era greu s`-[i imagineze c` fusese pe vremuriun adev`rat b`ie]oi. Dar Stefan, care o cuno[tea din cea maifraged` copil`rie, p`stra \ntotdeauna despre ea amintirea uneifete mndre [i pline de energie, care nu se d`dea \n l`turi dela nimic. {i drept dovad` era locul pe care [i-l c[tigase \nprofesiunea de ziarist reporter.

  |ncetul cu \ncetul, ajunse s` se \ntrebe dac` avea dreptul s`spere c` va accepta, dup` at]ia ani \n care cutreierase lumea,s`-[i schimbe via]a.Ct despre eventualitatea c` nu mai aveaunimic s`-[I spun`, c`nu mai aveau nimic de \mp`r]it, refuza s`

  ia acest lucru \n considerare.

  36 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  34/156

  Un client \[i ceru cu insisten]` cafeaua [i spre mareau[urare a lui Stefan, Pauline disp`ru \n spatele tejghelei.

  Extraordinar! exclam` Karen. Este o veritabil`enciclopedie aceast` Pauline, memoria vie a Crookstonului!

  Am remarcat [i eu. Cnd \ncepe s` vorbeasc`, nu maipoate fi oprit`.

  Asta face parte din farmecul ei, nu-i a[a? Nu-]i aminte[ti

  c` atunci cnd eram \n liceu, \[i petrecea timpul flec`rind?Directoarea liceului, acea b`trn` scorpie, doamna Cobb,trebuia chiar...

  Doar n-o s` \ncepi [i tu s` brfe[ti pe unul [i pe altul? o\ntrerupse Stefan, agasat. A[ vrea s` vorbim pu]in despre noi,Karen.

  Riposta lui Karen nu se l`s` a[teptat`. Ea \[i \ncrunt`sprncenele, ridic` cu fermitate b`rbia [i-[i \ncruci[` bra]ele\ntr-un gest de sfidare.

  Dojene[te-m` dac` spun prostii, dar mi se pare c` \ncursul acestor ultimi treisprezece ani, n-a fost vorba nici m`caro singur` dat` despre noi! Trebuie de altfel s` recunosc c`te-ai str`duit \n acest sens cu un zel absolut excep]ional.

  Admit c` ai dreptate, dar ]in s` precizez c` n-a fostdeliberat dinspre partea mea.

  Ce ai putea s` inventezi pentru a te putea justifica? C`te-ai l`sat dep`[it de evenimente? C` sub incitareamomentului n-ai [tiut s`-]i controlezi pornirile sexuale, saualtceva de genul acesta, [i c`, pentru a nu-]i pierde prestigiul,

  ai luat-o de so]ie pe noua ta cucerire?

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 37

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  35/156

  Ochii lui Karen aveau \nc` aceea[i str`lucire, remarc` el,dar acum aceast` str`lucire exprima ranchiuna ei.

  Oricare ar fi motivele tale, n-am s` te pot ierta! continu`ea cu o voce caustic`. Trebuia s` ne c`s`torim, tu [i cu mine,cnd am fi terminat studiile. Ne-am promis asta, ne-am jurat-o.Te iubeam la nebunie [i tu m-ai l`sat balt` \n mod la[.

  Stefan ar fi putut profita de acest moment pentru a-i

  explica \n ce \mprejur`ri renun]ase la visele lui, dar consider`c` avea altceva mai urgent de spus. Se a[ez` mai bine pescaun, inspir` adnc [i o privi pe Karen drept \n ochi.

  Mavis nu fusese \ns`rcinat` cu mine cnd a n`scut-o peBonnie, anun]` el.

  Iat`. |n sfr[it, scosese adev`rul la lumin`. Acest teribil

  adev`r pe care Mavis [i cu el se legaser` s`-l p`streze secret cusingura inten]ie de a o proteja pe Bonnie de eventualele brfe.Cu toate eforturile de a nu fi auzit de nimeni, el avu

  deodat` \ngrozitoarea impresie c` dezv`luise vestea \ntr-undifuzor, att de ap`s`toare era t`cerea cu care ea \i \ntmpin`spusele.

  Nu te cred, [opti Karen, cu buzele uscate [i cu un nod \n gt.

  De ce a[ vrea s` te mint, dup` to]i ace[ti ani? |n cazul acesta, cum \]i explici asem`narea frapant`

  dintre tine [i Bonnie? Bonnie seam`n` cu fratele meu. Jack? insist` ea, ne\ncrez`toare. Am vrut s`-]i spun chiar atunci adev`rul, dar ai refuzat s`

  m` ascul]i.

  38 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  36/156

  |nm`rmurit` pe bancheta ei, Karen \l privea cu un aerbuim`cit, ca [i cum avea de-a face cu un nebun sau cu unextraterestru.

  Nu pot totu[i s` te cred. Pentru ce motiv te-ai fi c`s`toritcu o fat` l`sat` \ns`rcinat` de fratele t`u?

  Din cauza familiei. Cnd Jack a aflat c` Mavis a[tepta uncopil, a intrat \n panic`. Nu mai voia s` aud` nici de ea, nici de

  copila[. El [tia foarte bine c` dac`-[i asum` responsabilitatea,va r`mne blocat la ferm` toat` via]a; \ntr-adev`r, lipsi]i deposibilit`]i cum erau, n-aveau alt` solu]ie dect s` vin` s` seinstaleze la p`rin]i [i el s` munceasc` p`mntul. F`r` \ndoial`,aceast` perspectiv` nu-l entuziasma deloc, de vreme ce aplecat f`r` s` se uite \napoi.

  Dac` Stefan a[tepta pu]in` compasiune din partea luiKaren, era osteneal` zadarnic`.

  Iat` cum v`d eu lucrurile! se revolt` Karen. Dup` toateeforturile pe care le-am f`cut s` nu comitem aceea[i gre[eal`,care ar fi riscat s` contracareze planurile noastre, n-ai ezitat s`\ncaleci pe calul t`u alb [i s` sari \n ajutorul unei tinere fete

  pe ct de nep`s`toare, pe att de necugetate. Am f`cut-o numai pentru c` Mavis purta copilul lui Jack...

  nepoata mea, \ntr-un fel.Karen nu putea admite un asemenea lucru. Era peste

  puterile ei, \i dep`[ea \n]elegerea. Revoltat`, \n[f`c`paharul cu atta furie \nct Stefan se temu s` nu-l sparg` \n

  mn`.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 39

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  37/156

  N-aveai de ce s` te amesteci \n povestea lor! se revolt` ea.Din cte [tiu Mavis, n-ar fi fost singura [i unica mam`celibatar` din ]inut [i aventura ei n-ar fi ajuns \n paginileziarelor.

  Trebuie s` rea[ezi lucrurile \n contextul lor. Biata Mavisera complet r`t`cit`, \nnebunit`. Pe de o parte familia ei oamenin]a c` o d` pe u[` afar`, de cealalt`, Jack refuza s`-[i

  asume r`spunderea. {tii foarte bine c` p`rin]ii t`i n-ar fi l`sat-o niciodat` balt`

  [tiind c` urma s` le dea un nepot sau o nepoat`. Aminte[te-]i, Karen. Pe vremea aceea, tata tocmai f`cuse

  un nou atac de inim`... ceea ce, \n trecere fie spus, m-aconstrns s` t`mn la Crookston, \n loc s` merg cum

  prev`zusem, s`-mi continuu studiile la universitate, cu tine.Cum o nenorocire nu vine niciodat` singur`, Jack a disp`rutdup` aceea de azi pe mine [i p`rin]ii mei [i-au f`cut multsnge r`u. }innd seama de toate acestea, am considerat [icred c` pe bun` dreptate, c` ar fi fost deplasat s` le dau un altmotiv de sup`rare.

  Exista cu siguran]` o alt` solu]ie, se \nc`p`]n` Karen.Stefan, ab`tut, nu-[i putu st`pni un suspin. Karen putea

  m`car s`-[i imagineze prin ce chinuri trecuse pentru a \ncercas` rezolve aceast` problem` \n care fusese amestecat f`r` voialui? Inten]ionase chiar s` plece s`-[i caute fratele [i s`-l aduc`cu for]a \napoi la Crookston, dar \n]elepciunea \i dictase s`

  r`mn` la ferm`. Era pe deplin con[tient c` dup` doi ani de

  40 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  38/156

  recolte slabe, cu \mprumuturile din ce \n ce mai grele, [i acum[i cu tat`l ]intuit \n pat, toat` r`spunderea treburilor c`dea peumerii lui.

  Mavis n-a avut o via]` u[oar` s` [tii, \ntre un tat` alcoolic[i o mam` dominant`, care nu [tia cum s` ias` din\ncurc`tur`. Cnd s-a trezit \ns`rcinat` [i p`r`sit` de to]i, eraatt de disperat` \nct uneori, mi-a m`rturisit, era tentat` s`-[i

  pun` cap`t zilelor. Sper c` \n]elegi c` nu puteam s-o las s` fac`a[a ceva... ]innd seama c` purta \n pntece un mic Bjornson.

  {i atunci te-ai hot`rt s-o iei de so]ie pe dr`gu]a [inevinovata Mavis, concluzion` Karen pe un ton batjocoritor.

  Exact. Ai vrea poate s` m` \nclin \n fa]a ta, Stefan Bjornson,

  cavaler viteaz [i justi]iar! exclam` ea cu o privire t`ioas`. Darai uitat un mic detaliu: \n timp ce te c`s`toreai cu acte \nregul` cu domni[oara Mavis, eu eram dat` uit`rii. {i asta, dup`toate aparen]ele, nu te-a tulburat peste m`sur`.

  Cu toate c`-i \n]elegea resentimentele, fiecare cuvnt al ei\i str`pungea inima.

  Mavis n-avea nici o [ans` s` se descurce singur` cu un

  bebelu[ \n bra]e. |n timp ce tu ai fost \ntotdeauna puternic`.{tiam c` orice s-ar \ntmpla, \]i vei reveni.

  Se aplec` pe deasupra mesei [i se apropie de Karen cusperan]a c` va descoperi \n adncul ochilor ei dovada c`, \npofida celor \ntmplate, [tia c` nu \ncetase niciodat` s-o iubeasc`.

  |n]elege-m`, Karen, spuse el cu o voce extrem de cald`.

  Dac` dou` persoane au nevoie de tine [i nu po]i ajuta dect

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 41

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  39/156

  una singur`, ce-ai face? Ai veni \n ajutorul celei care ]i se parecea mai disperat`, nu? Ei bine, asta am f`cut. |n cazul care nepreocup`, se \ntmpl` ca aceast` persoan` se numea Mavis. {i,crede-m`, dac` ar trebui s-o fac din nou, a[ ac]iona la fel.

  Cu ochii \nce]o[a]i de lacrimi [i buzele tremurnd, Karen\[i \ntoarse privirea.

  Bonnie [tie c` nu e[ti tat l ei? \ntreb` ea cnd \[i reveni \n fire.

  Dar sunt! protest` Stefan. Eu am fost primul care am]inut-o \n bra]e [i eu sunt acela care vegheaz` asupra ei decnd s-a n`scut.

  Oamenii din Crookston nu [i-au pus niciodat` \ntreb`ri?Totu[i, toat` lumea era la curent cu faptul c` Mavis ie[ea cu Jack.

  Poate c` unii [i-au pus \ntreb`ri privind originea luiBonnie, dar n-au avut niciodat` ecou. Cred foarte sincer c`

  este de preferat ca oamenii s` se gndeasc` de dou` ori\nainte s`-mi comunice b`nuielile lor, deoarece nu r`spundde reac]ia mea. Bonnie este fata mea [i sunt gata s-o ap`r\mpotriva tuturor.

  Karen r`mase pe gnduri. Cu privirea absent`, lu`incon[tient o crochet` \ntre degete, o studie pe toate p`r]ile ,apoi o puse la loc \n farfurie.

  Foarte bine. S` admitem deocamdat` c` vreau s` te credc` te-ai c`s`torit numai din noble]e sufleteasc`. Dar asta nuexplic` prezen]a lui Bobby [i a lui Shelly.

  Poate c` am o inim` mare, dar nu sunt un sfnt, zise el,amintindu-[i ct suferise de singur`tate \n primii ani dec`s`torie. {i chiar dac` o iubeam enorm pe Bonnie, doream s`

  am copii din sngele meu.

  42 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  40/156

  Este foarte firesc. Mavis [i-a f`cut o datorie din a-]i\ndeplini cele mai scumpe dorin]i. Dar presupun c`, \ntr-unfel, v-a convenit la amndoi.

  Nu fi jignitoare, te rog. Este straniu, [opti ea ca pentru sine. Ce naivitate din

  partea mea s` cred c` nu te po]i c`s`tori f`r` dragoste, s` credc` m` iubeai cu adev`rat! Mizasem totul pe un cal prost [i uite

  unde m-a dus asta... S` pl`tesc oalele sparte. Nu m` judeca \n prip`, Karen. Treisprezece ani s` meditezi, g`se[ti f`r` \ndoial` c` nu

  este destul de mult?Cu un aer dezgustat, \mpinse farfuria de care nu se atinsese

  [i se ridic`. Sim]ea o greutate \n stomac, ca \n faimoasa zi cnd

  se urcase la bordul unui MIG cu un pilot rus foarte fot`rt s`-ifac` via]a amar`. Plec, anun]` ea lundu-[i lucrurile. Trebuie s` scriu un

  articol.F`r` o privire spre Stefan, travers` sala [i ie[i.Pe strada pustie, c`ldura \n`bu[itoare o \nv`lui, strngnd

  [i mai tare menghina din jurul inimii ei. Aceast` discu]ie cu

  Stefan nu schimbase cu nimic, se gndi ea \ndreptndu-sespre ma[in`. C` a f`cut-o sau nu pentru a ap`ra o cauz`nobil`, Stefan nici m`car n-a ales s`-[i refac` via]a cu alt`femeie. Va pleca deci cum venise, cu acela[i sentiment deabandon, cu aceea[i durere ascu]it` \n inim`.

  ***

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 43

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  41/156

  Mai trziu \n cursul dup`-amiezii, \n timp ce lucra lacalculator, fu cuprins` brusc de un sentiment de descurajare.Cu toate c`-[i luase precau]ia s` se simt` comod, \n [ort [itricou scurt f`r` mneci [i d`duse drumul la sistemul de

  ventila]ie, avea dezagreabila impresie c` este \nchis` \ntr-oetuv`.

  |n aceste condi]ii, i se p`rea dificil, ba chiar imposibil s`-[i

  g`seasc` inspira]ia. Dar la drept vorbind, mai mult dectc`ldura \nconjur`toare, tulburarea ei interioar` o \mpiedica s`se concentreze asupra lucrului.

  |n teorie, \[i repeta ea pentru a mia oar`, se putea spune c`Stefan n-o tr`dase, pentru c` nu se culcase cu Mavis \naintede c`s`torie. {i totu[i... da, totu[i, \i fusese infidel. Deoarece

  din momentul \n care se hot`rse s` ia asupra lui copilul luiJack [i Mavis, renun]ase totodat` la planurile lui cu Karen.Cu coatele pe mas`, \[i prinse capul \n mini [i scoase un

  suspin adnc. Niciodat` nu va reu[i s`-[i scrie articolul dac` vacontinua s` se gndeasc` la Stefan.

  Agasat`, s`ri \n picioare, se duse s` bea un pahar mare deap` [i reveni bomb`nind.

  Blestemat` s`-mi fie propria sl`biciune! \[i spuse ea. Lanaiba cu noble]ea lui sufleteasc`!

  ***

  Cnd Stefan se urc` \n camioneta lui, avea nervii \ntin[i la

  maximum. Norii mari [i negri care alergau pe cer nu

  44 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  42/156

  prevesteau nimic bun [i Karen nu p`ruse foarte bucuroas`ascultndu-i dest`inuirile: attea motive de sup`rare pe carele tra dup` el ca o ghiulea de tun de-a lungul drumului de\ntoarcere.

  |ndat` ce se angaj` pe drumul regional, deschise aparatulde radio, \ncercnd s` scape de gnduri.

  ...sosirea iminent` a unei tornade \n toat` valea lui

  Mississippi, anun]` crainicul. Mi[c`rile turbionare [i grup`rilede nori ne-au permis s` localiz`m principalele fronturi aleperturba]iilor atmosferice. Starea de alarm` a fost declan[at`la Hillsboro, Grand Forks, Mahnomen...

  Stefan se aplec` u[or pentru a cerceta cerul spre est.Peste cteva minute, uraganul se va abate asupra regiunii,

  devastnd totul \n trecerea lui. Arunc` o privire rapid` spreceas: n-avea de ce s` se team` pentru copii, la ora aceea eraubine ad`posti]i \n cl`direa [colii, ct despre doamna Johnson,ea trebuia s` fie \n ora[, la fiica ei, a[teptnd \ntlnireas`pt`mnal` a enoria[ilor din parohie.

  {tiind c` avea timpul limitat, ap`s` pedala de accelera]ie [i

  privi la dreapta [i la stnga, cople[it la vederea tulpinilor derogoz [i de sfecl` de zah`r aruncate de vnt. Recoltele vor fidin nou f`cute una cu p`mntul.

  Aplecat peste volan, transpirat, se rug` ca elementeledezl`n]uite s` aib` mil` s`-[i schimbe drumul. Dar alerteledifuzate pe calea undelor deveneau tot mai st`ruitoare,

  risipind orice speran]`.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 45

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  43/156

  |n fapt, cteva minute mai trziu, o coloan` noroas` \nform` de plnie cobor\ \n tromb` din cer, linse suprafa]ap`mntului, apoi fu aspirat` din nou de nori. Uria[ul vrtejprovoc` un vnt \n rafale \n timp ce presiunea atmosferic`sc`zu brutal. C]iva metri mai departe, o enorm` crac` de ulmse pr`v`li pe [osea, un iepure nefericit fu proiectat \n aer [iStefan pierdu controlul ma[inii.

  Mul]umit` calmului [i hot`rrii, reu[i totu[i s` se descurce.{i atunci, se gndi din nou la Karen. Dac` nu asculta radioul,nu putea s` b`nuiasc` pericolul care o pndea.

  Aproape simultan, o alt` tornad` lu` form` la orizont, izbip`mntul cu viteza unui fulger [i zgrie solul. O gr`mad` der`m`[i]e informe zburau prin aer.

  Stefan continu` s` ruleze, supraveghind traiectoria

  ciclonului. Cursa contra cronometru era angajat`. Vuietulsurd al tornadei se apropia amenin]`tor. Aerul cald [i umed,\mbibat de praf, se condensa amenin]nd cu ploaia.

  |n sfr[it, intr` pe drumul fermei familiei Haig. Frn` brusclng` cas`, cobor\ din ma[in` \nainte chiar ca motorul s` seopreasc` [i se repezi pe peron.

  F`r` s`-[i dea osteneala s` se anun]e, d`du la o parte dintr-olovitur` plasa de mu[te [i \mpinse violent u[a. Karen! url` el cu respira]ia t`iat`.

  46 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  44/156

  Capitolul 4

  Karen ie[i brusc din toropeala ei auzind vocea lui Stefan. Ce faci aici? \ntreb` ea stnd drept \n mijlocul camerei.

  Gr`be[te-te! Vino repede!{i lund-o de bra], o trase \n direc]ia coridorului. Ajuns` \npragul u[ii, Karen se zb`tu s`-i scape.

  Ai \nnebunit? Nu eu sunt nebun, ci elementele naturii. Tornada nu va

  cru]a nimic [i pe nimeni. Trebuie s` coborm imediat lasubsol, \n]elegi?

  Oh, Doamne, Dumnezeule!Ea se \ndrept` \n mare grab` spre u[a pivni]ei, aprinse

  lumina [i cobor\ scara cu Stefan pe urmele ei. De ce nu mi-ai spus de la \nceput ce se \ntmpl`, \n loc

  s` m` bruschezi? \i repro[` ea. Iart`-m`, dar eram \ntr-o asemenea stare de nervi...

  Copiii t`i sunt la loc sigur?

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  45/156

  Da. La [coal`.Karen nu mai avu timp s` afle mai multe. Un vuiet surd \i

  acoperi vocea [i \ntreaga cas` \ncepu s` se cutremure dintemelii. Suflul catastrofei trecu pe deasupra capetelor lor [iimediat dup` aceea se \ntrerupse curentul electric.

  Din fericire, Stefan cuno[tea locul ca pe propriile luibuzunare. F`r` s`-[i piard` calmul, \[i trecu un bra] \n jurul

  taliei lui Karen [i o ghid` prin bezn` pn` \ntr-un ungher al\nc`perii unde o mas` solid` le oferea un ad`postprovizoriu.

  Afar`, vntul \[i spori violen]a. Era suficient s` auzi vuietulrafalelor, care suflau cu peste dou` sute de kilometri pe or`,pentru a-]i da seama c` tot ce era \n jur se transformase \ntr-un

  veritabil cmp de lupt`.Karen r`mase ab`tut` sub masa de tmpl`rie. Era ceva mult

  mai \nsp`imnt`tor \n acest uragan dect tot ce tr`ise \n ]`rileaflate \n r`zboi. Probabil pentru c` se sim]ea completneputincioas`, dar [i pentru c` nu fusese cu nimic preg`tit`.

  A[a cum nu avusese timp s` se preg`teasc` din punct de

  vedere psihologic pentru aceast` retragere for]at` \n subsol cufostul ei logodnic.

  Cum putea s`-[i p`streze mintea limpede cnd tot corpul \ilua foc la simpla atingere a minii lui Stefan pe umerii ei goi?Lipi]i unul de altul, \nv`lui]i \n t`cere [i \ntuneric, p`reauc`-[i re]ineau r`suflarea. |n timp ce deasupra lor totul zbura

  \n aer, Karen sim]i r`suflarea cald` a lui Stefan mngindu-i

  48 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  46/156

  obrajii [i nu putu s` nu se gndeasc` la faptul c` era suficients`-[i \ntoarc` u[or capul \ntr-o parte ca buzele ei s` le ating`pe cele ale lui Stefan!

  Stefan... att de aproape [i att de inaccesibil!Se \nfior` la amintirea tuturor acelor momente fericite pe

  care le \mp`rt`[iser` \n tinere]ea lor, cnd Stefan o ducea s`fac` un tur cu trenule]ul aerian, o ]inea de asemenea de um`r

  [i asta o lini[tea. Iarna, cnd luau telefericul pentru a urca peculmile \nz`pezite, niciodat` nu uita s`-[i treac` un bra] \n

  jurul ei, [i de sute de ori cnd st`teau al`turi \n miculcinematograf din Crookston priviser` \ntotdeauna un film]inndu-se de mn`.

  Retr`ia toate acestea ca [i cum se \ntmplaser` ieri, dar cu

  lacrimi \n ochi [i cu inima frnt`. {tii unde pot g`si o lantern`? \ntreb` brusc Stefan

  sp`rgnd lunga t`cere. |ncearc` \n sertarul de sus, la stnga ta, r`spunse ea,

  for]ndu-se s` alunge imaginile din trecut. Cred c` tata p`stra\ntotdeauna una acolo, dar nu pot s` garantez c` bateriile nu

  s-au consumat.Abia se \ndep`rt` Stefan c]iva pa[i [i ea sim]i o lips`, avnd

  \ngrozitoarea impresie c`-l pierde a doua oar`. Dar imediat \[ireveni [i impuse t`cere sensibilit`]ii ei exagerate. Nu voia s` fiedependent` de Stefan. Nu mai era vorba s` conteze pe el, s-oapere, s-o consoleze... sau pur [i simplu s-o iubeasc`. De acum

  \nainte, \n mintea ei, cuvntul \ncredere era atins de nulitate.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 49

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  47/156

  Ai g`sit? Cred c` da.{i totu[i nu se gr`bi, profitnd de \ntuneric ca s`-[i

  potoleasc` tulburarea [i s`-[i vin` \n fire. Un sfert de or` mai\nainte, nu [tiuse ce teribil` \ncercare va fi pentru el s-o ]in`\n bra]e pe Karen, f`r` m`car s` aib` dreptul s-o s`rute.

  Cnd \n sfr[it aprinse lanterna, Karen ie[i din

  ascunz`toarea ei. E[ti bine? se \ngrijor` el cu o voce cald`. Dac` vrei s` cuno[ti sentimentul meu personal, am s`-]i

  spun c` am petrecut momente mai bune cu taifunul Andrew.Dar \n fine, lini[te[te-te, sunt bine .

  Un zmbet ap`ru pe buzele lui Stefan. Asta \i pl`cuse atta

  la Karen, spiritul ei vioi [i sim]ul replicii prompte. Ar trebui totu[i s` mergem s` vedem ce stric`ciuni

  sunt. Nu sunt sigur` c` am chef s` v`d.Stefan ar fi fost f`r` \ndoial` cel mai fericit dintre b`rba]i

  dac` ar putea s`-[i g`seasc` din nou loc al`turi de Karen [i s`

  vorbeasc` ore \ntregi cu ea, dar [tia sigur c` n-avea nici o[ans`, orice ar fi vrut ea s` sugereze.

  Putem s` mai st`m pu]in aici, dac` vrei, dar asta nu vaschimba mare lucru, din p`cate.

  Mi-e team` c` ai dreptate. Dar cum am s` fac s`vnd o gr`mad` de resturi, dac` din nenorocire asta vom

  g`si sus?

  50 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  48/156

  Stefan nu l`s` s` se vad` nimic, dar fu teribil de afectat devorbele lui Karin care, \n mod incon[tient, \i amintea deinten]ia ei de a p`r`si Crookstonul ct mai repede.

  ***

  O veritabil` scen` a dezol`rii \i a[tepta la etaj: ferestre

  sparte, perdele smulse, vesel` spart` \n mii de buc`]i, mobiler`sturnate, covoare \nmuiate de ap`. Dar natura\nconjur`toare oferea un spectacol [i mai dezolant.

  Ai avut totu[i noroc \n toat` aceast` nenorocire, remarc`Srefan din mijlocul cur]ii.

  Karen ridic` ochii spre casa copil`riei ei pe jum`tate

  d`rmat`. O parte a acoperi[ului fusese smuls`, verandaspulberat`.

  Este adev`rat, putea s` fie [i mai r`u, admise ea,con[tient` din ce sc`pase. Sper numai c` n-o s`-mi fie greu s`g`sesc pe cineva pentru a executa repara]iie. Dac` judec dup`tot ce s-a \ntmplat aici, to]i dulgherii [i zidarii din ]inut vor fi

  solicita]i... [i probabil nu sunt cea mai de plns. Nu te nec`ji, am s` m` ocup eu de repara]ii. Dar nu, n-ai absolut nici un motiv s-o faci, protest` ea

  \ndatoritoare.Deoarece chiar \n acel moment \[i aminti cu groaz` ct de

  prompt` fusese, la \ntoarcerea la Crookston, s`-i interzic`

  accesul pe proprietatea ei.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 51

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  49/156

  Nu-i a[a c` la asta ai dreptul s` te a[tep]i de la un vecincare vine s`-]i dea o mn` de ajutor \n momentele dificile?

  |ntotdeauna am ac]ionat dup` principiul tat`lui t`u [i nu v`dde ce n-a[ face acela[i lucru cu tine.

  |ncurcat`, ea \[i \ntoarse privirea [i f`cu c]iva pa[i prin

  curte. Nu crezi c` ar trebui s` te duci s` vezi dac` [i casa ta n-a

  avut de suferit? zise ea revenind \n apropierea lui.

  Dac` a[ fi avut cea mai mic` \ngrijorare a[ fi plecat demult. Dar venind aici, am avut posibilitatea s` studiez pestecmp traiectoria tornadei [i am dedus c` [i-a schimbat drumul

  ca s` se apropie de casa ta.

  Karen [tia c` putea s` aib` \ncredere \n ce spunea. Ca to]ifermierii din \mprejurimile Crookstonului, Stefan cuno[teaperfect terenul [i avea experien]a acestui gen de catastrof`natural`.

  |n orice caz, dac` tu vei face lucr`rile, am s` te pl`tesc. Nu-i nevoie de a[a ceva, \ntre noi! exclam` el.

  Stefan merse \n direc]ia peronului [i, urcnd sc`rilead`ug`: Ai face mai bine s`-]i aduni lucrurile. |n ceea ce prive[te

  acoperi[ul, o s`-l \nlocuim provizoriu cu o prelat` [i mine ams` m` duc s` cump`r [indril`.

  De ce vrei s`-mi iau lucrurile? \ntreb` ea cu o mn` pe

  u[a care abia se mai ]inea.

  52 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  50/156

  Doar n-o s` r`mi aici, f`r` acoperi[ [i f`r` curent! Vei stacteva zile la mine.

  Ea \l privi, uluit`, [i avu nevoie de cteva secunde ca s`-[iadune gndurile.

  La tine? Da, la noi. Este o camer` liber`. Nimic deosebit, dar

  suficient de agreabil` ca s` te sim]i bine.

  Nu cred c` este o idee bun`, Stefan. De ce? Cu cei trei copii \ncnt`tori \n preajma noastr`, nu

  ri[ti nimic, o asigur` el cu o privire mali]ioas`.Karen \ncerc` s`-[i imagineze ce se va \ntmpla dac`

  accepta propunerea lui [i r`mase f`r` glas. Asta \nsemna c` \nfiecare diminea]`, deschiznd ochii, prima persoan` pe care o

  va vedea va fi Stefan. C` \n tot cursul zilei va \mp`r]i cu elmesele, a[ezat` \n fa]a lui, cum visase \ntotdeauna. {i c` searava fi ultima persoan` cu care va vorbi \nainte de culcare,sigur` c`-l va reg`si a doua zi de diminea]` al`turi de ea.

  Bunul sim] \i [optea s` refuze aceast` propunere, orict deademenitoare era, dar ceva nedefinit un amestec decuriozitate [i de nep`sare o incita s` primeasc` ceea ce i se

  p`rea o provocare.Ezitarea ei nu f`cu dect s`-i sporeasc` stnjeneala [i se

  sim]i pe nea[teptate ca o proast`, ne[tiind \ncotro s` priveasc`[i ce putea face cu minile.

  Numai cteva zile, zise ea cu fermitate, ca pentru a seconvinge mai bine sau ca s`-l conving` c` r`mnea st`pn`

  asupra \mprejur`rilor. Nu vreau mai cu seam` s` m` impun.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 53

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  51/156

  Sunt sigur c` to]i copii vor fi foarte mul]umi]i s` te aib` cu ei.Karen nu cerea dect s`-l cread`, dar r`mnea cu toate

  acestea foarte rezervat` asupra acestui punct. Pentru ct de pu]in i-am v`zut, vor fi mai curnd amabili,

  zise ea cu pruden]`. Oh, nu sunt ni[te \ngera[i, dar vei vedea, merit` s`-i

  cuno[ti.

  Karen nu trebui s`-l \ntrebe mai multe pentru a \n]elege ceavea \n minte. Putea citi \n el ca \ntr-o carte deschis`. Privirile,timbrul vocii lui, t`cerile lui, totul ar`ta c` dorea s` profite deaceste cteva zile de via]` comun` pentru a se face iertatpentru gre[elile lui din trecut [i s-o fac` s`-i accepte copiii.

  Dar nu \nsemna s`-i cear` prea mult?

  ***

  Bobby Bjornson, gr`be[te-te s` te ridici s`-]i speli minile\nainte ca cineva s` aib` ideea s` te foloseasc` dreptsperietoare! exclam` doamna Johnson, o femeie de vreo

  cincizeci de ani, \nalt` [i puternic`, pe ct de generoas`, peatt de vesel`.

  Le-am sp`lat deja! se plnse [trengarul aruncndocheade spre ma[ina de g`tit, \ncercnd s` descopere cebun`t`]i se preg`teau.

  Ei bine, nu se vede. Haide, pleac`, fugi! zise ea agitnd

  crpa de vase \n direc]ia sc`rii.

  54 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  52/156

  Karen \l \ncuraj` pe Bobby cu un surs complice, apoipropuse buc`t`resei s-o ajute. O cuno[tea pe doamna

  Johnson din copil`rie [i p`stra despre ea amintirea uneimame foarte grijulii, gata \ntotdeauna s` fac` glume cu copii.

  Ce pot face s` fiu folositoare? Absolut nimic. |]i mul]umesc, dar cina este practic gata.

  Nu [tii ct` pl`cere \mi face s` v` rev`d \mpreun`, pe

  amndoi, dup` to]i ace[ti ani. Stefan a fost amabil s`-mi propun` ajutorul, se gr`bi s`

  precizeze Karen, jenat`. Va repara acoperi[ul casei, ca s-o potpune \n vnzare.

  Am spus mereu c` dac` ceva trebuie s` se \ntmple,Dumnezeu va g`si \ntotdeauna un mijloc ca s` reu[easc`,

  remarc` doamna Johnson, continundu-[i ideea. Fire[te,cteodat` \i ia mai mult timp dect ne-am dori noi...

  Karen arunc` o privire disperat` \n direc]ia lui Stefan. Cea[tepta oare s`-i explice doamnei Johnson c` era pe un drumgre[it?

  Vrei pu]in` ap` rece? o \ntreb` el, pref`cndu-se c`-i

  ignor` apelul ei cu piciorul. Nu mul]umesc, r`spunse ea cu o imperceptibil` ridicare

  din umeri, \nainte de a se adresa doamnei Johnson. Pot s`pun masa?

  Ah, asta este treaba lui Shelly. {i o face foarte bine. Nu-ia[a, draga mea?

  O trase pe fat` lng` ea [i o mngie cu tandre]e pe p`r.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 55

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  53/156

  Pentru c` \n]eleg c` ai preparat un sos de salat`, nu vreis` m` duc s` culeg o l`ptuc` mare din gr`din`?

  E[ti dr`gu]` Karen, dar Bonnie s-a ocupat de astaadineaori, \n timp ce tu te instalai [i Stefan se dusese s`-]ipun` o prelat` pe acoperi[. Simte-te bine [i stai lini[tit`. Totce vrem de la tine este s` te sim]i aici ca acas`.

  Ah! dac` lucrurile ar putea fi att de simple, se gndi Karen.

  Dar de cnd intrase \n aceast` cas` pentru ultima oar` trecusemult` vreme. Ce r`m`sese oare din trecut? Practic, nimic.Buc`t`ria fusese \n \ntregime ref`cut` [i modernizat`.Doamna Johnson luase locul mamei lui Stefan [i fusese\ntemeiat` o nou` familie.

  |n timp ce ea medita la aceste profunde schimb`ri care

  marcaser` ultimii zece ani, Shelly scoase farfurii, furculi]e [icu]ite din dulap [i le a[ez` cu meticulozitate \n jurul mesei.

  Ai uitat s` pui un tacm pentru Karen, pui[orul meu,\i atrase aten]ia Stefan. Ea va r`mne s` m`nnce cu noi,seara asta.

  Shelly nu se ar`t` nici surprins`, nici contrariat`. Ea se

  mul]umi s` adauge un tacm suplimentar la unul din col]urilemesei. Karen ghici c` pentru feti]`, locul din capul mesei erarezervat \ntotdeauna mamei absente. Ceea ce era u[or de\n]eles. Dar aceast` aten]ie emo]ionant` nu se voia oare \nacela[ timp o punere \n gard` din partea copilei, un fel de a-iaminti lui Karen c` nu va fi niciodat` dect o str`in` \n snul

  familiei?

  56 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  54/156

  Cteva minute mai trziu, doamna Johnson \[i scoase[or]ul [i-[i lu` r`mas bun. Atunci, Stefan \[i invit` copii la mas`[i cnd toat` lumea era a[ezat`, el servi din tocana din carnede oaie preg`tit` ca la ]ar`.

  Se pare c` vntul a luat ferma lui Corkwin, anun]`Bobby. Dup` cum spunea Brady Thomasin, cnd doamnaCorkwin a fugit pe drum, ar`ta ca o vr`jitoare pe o coad` de

  m`tur`. Cred c` prietenul t`u Brady exagereaz`, b`iete. Dar de

  cnd vorbe[ti cu gura plin`? \i repro[` Stefan. M`nnci ca un adev`rat ]`r`noi! exclam` Bonnie.

  Prive[te, e[ti plin de sos pe c`ma[`. Vezi-]i de treburile tale, lingu[itoareo!

  Bobby, fii atent cum vorbe[ti! {i tu, tn`r`domni[oar`, dac` te pretinzi a fi att de mare pentru a aveadreptul s` te machiezi, cred c` ar trebui s` vorbe[tipoliticos la mas`.

  Oricum ar fi, nu-mi dai voie s` m` machiez. Am vorbit despre asta cu Karen [i m-a convins. Am s`

  accept un machaj discret. Karen a ales pentru tine ctevamonstre [i [i-a propus s`-]i arate cum...

  Iupii! Super! Oh, sunte]i \ntr-adev`r simpatic`!|n acea clip` Shelly \[i v`rs` paharul cu lapte [i Bonnie s`ri

  brusc ca s` evite s`-[i p`teze pantalonii. Puteai s` fii atent`! Un adev`rat bebelu[, aceast`

  pu[toaic`!

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 57

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  55/156

  Tat`, tat`, nu face dect s` ]ipe tot timpul la mine! Este rea!|n timp ce Stefan \[i pierdea r`bdarea [i Karen [tergea

  masa, Bobby continua imperturbabil s` m`nnce. Avea opoft` de mncare serioas` [i nimic nu-l putea distrage de lafarfuria lui \n timp ce era la mas`. Ceea ce nu era cazul tat`luilui, care p`rea serios tulburat de atmosfera tensionat` de laaceast` mas`. Nu [i-ar fi putu imagina un scenariu mai r`u

  pentru a-i alunga lui Karen pofta de a se implica \n via]a luide familie.

  Dar, spre marea lui surpriz`, Karen nu-[i pierdu nicicalmul, nici sim]ul umorului. Ea chiar zmbea! Un sursdiscret, desigur, dat ct de lini[titor!

  Din fericire, sfr[itul mesei se desf`[ur` f`r` alte

  complica]ii. Cu toate c` nu participase dect rareori laconversa]ie, Karen, care suferise \ntotdeauna c` fusesesingur` la p`rin]i, se bucur` de compania lor. Ea se imagina\n personajul unei m`tu[i sau a unei veri[oare f`cnd o

  vizit` unor rude \ndep`rtate. O situa]ie nu prea comod`,dar provocatoare \n multe privvin]e. Cea mai delicat` consta

  probabil c` acceptase s`-l vad` pe b`rbatul care contase celmai mult \n via]a ei, \nconjurat de trei copii pe care-iavusese cu o alt` femeie.

  Dar prefer` s` nu \ntrzie asupra problemei. |n timpce savurau pl`cinta cu mere preparat` de doamna

  Johnson, Bonnie \i atrase aten]ia asupra unui subiect

  ce-i st`tea la inim`.

  58 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  56/156

  Mai trziu, voi face ca dumneavoastr`, am s` c`l`torescprin toat` lumea. Va fi de mii de ori mai pasionant dect s`-mipetrec toat` via]a plictisindu-m` \n acest loc uitat de lume!

  Nu [tiu dac` ar fi mai bine, dar va fi \n mod sigur cevadiferit, r`spunse cu pruden]` Karen. |n orice caz, pot s` teasigur de un lucru: chiar aici, [i nu mai trziu dect \n aceast`dup`-amiaz`, am tr`it momentul cel mai intens din via]a mea.

  Tornada mi-a provocat cea mai mare spaim` din via]a mea [icred c` am avut attea emo]ii ct pentru urm`torii zece ani!

  Este cu siguran]` foarte spectaculoas`, dar nu dureaz`dect cteva minute. Asta nu-i suficient s`-]i umple o via]`!N-are nimic de-a face cu pl`cerea de a descoperi ]`ri, de acunoa[te oameni noi sau de a intervieva personalit`]i. Tata

  mi-a povestit c` a]i fost \n Bosnia [i eu nici m`car nu [tiu undese afl`. Mi-a spus de asemenea c` a]i f`cut un reportaj laMoscova [i asupra r`zboiului din Golf, c`...

  Nu trebuie s` amesteci totul, explic` r`bd`toare Karen.|mi iubesc meseria, dar asta nu \nseamn` c` m` distrez \nfiecare zi. O jurnalist` corespondent` \n str`in`tate, ca mine,nu vede numai oameni frumo[i, boga]i [i inteligen]i, care

  tr`iesc o via]` de vis \n palatele lor. |n majoritatea timpului,sunt confruntat` cu situa]ii foarte dure [i te anun] c` \n unelezile trebuie s` ai mult curaj pentru a nu ceda \n fa]a tuturoracestor suferin]e, acestor mizerii etalate sub ochii t`i. Uneori,\]i ri[ti via]a pentru un articol... [i alteori te sim]i teribil desingur`, ad`ug` ea cu o voce \nceat`, aruncnd pe furi[ o

  privire spre Stefan..

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 59

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  57/156

  Lingura lui Stefan r`mase nemi[cat` \n aer o frac]iune desecund`, apoi o puse pe farfurie.

  |i recep]ionase oare mesajul? {tia sau \n]elegea ct de mult\i lipsise \n to]i ace[ti ani?

  Nu era mai pu]in adev`rat c` Bonnie nu p`rea convins` decuvintele lui Karen. Ea persist` s` fie entuziasmat` de meseriade reporter, refuznd s` vad` partea rea a lucrurilor. Ceea ce,

  bine\n]eles, Karen nu putea s`-i repro[eze, deoarece la vrstaei, manifestase [i ea aceea[i hot`rre s` plece s` cucereasc`lumea. Toat` energia ei fusese cocentrat` \ntr-o singur`direc]ie: s` g`seasc` cel mai bun mijloc de a sc`pa demonotonia vie]ii \ntr-o mic` ferm` din Minnesota.

  Te sup`r` dac`-mi dai o mic` lec]ie de machiaj acum?

  \ntreb` Bonnie cnd \[i termin` pl`cinta. Ai putea cel pu]in s-o la[i pe Karen s` termine de mncat,

  \i f`cu observa]ie tat`l ei. Apropo, spune-mi, nu este rndult`u la sp`lat vasele, din \ntmplare?

  Nu mai [tiu! r`spunse ea. M`car o dat` Bobby poatefoarte bine s` m` \nlocuiasc`, nu?

  Nici vorb` s-o fac dou` zile la rnd! exclam` indignatfratele ei.

  {i pentru a fi sigur c` scap` de aceast` corvoad`, alunec`de pe scaun [i disp`ru \n goana mare, f`r` s` uite s` ia \ntrecere cteva fursecuri de pe bufet.

  Am s`-i \mpac pe to]i, anun]` Karen ridicndu-se. Pentru

  c` n-am participat la preg`tirea mesei, m` voi ocupa eu de

  60 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  58/156

  vesel`, [i \n acest timp, Bonnie, ai putea s` te duci s` facicteva \ncerc`ri de machiaj. Cnd voi termina, am s` m` urc s`

  v`d cum te-ai descurcat. Ce spui de asta, tat`? Pe cuvntul meu... Dac` asta convine tuturor, s` facem

  a[a.Bonnie, surescitat` ca o adolescent`, le mul]umi la

  amndoi cu strig`te de bucurie, \nainte de a fugi \n camera eisub privirile amuzate ale lui Karen.

  {i tu, dr`gu]a mea, vrei s` ne aju]i, pe tata [i pe mine, s`sp`l`m vasele?

  Shelly ridic` frumo[ii ei ochi alba[tri spre Karen [i, deloctulburat`, r`spunse:

  Nu. Eu am pus deja masa.Karen r`mase aplecat` peste mas`, cu gura c`scat`. F`r`

  discu]ie, mica Shelly tocmai \i d`duse o aspr` lec]ie, f`cnd-os` \n]eleag` c` la cea mai mic` gre[eal`, sentin]a ei va finemiloas`.

  La rndul ei, Shelly p`r`si masa. |[i lu` farfuria [i tacmul,

  le puse \n sp`l`tor [i se duse \n camera ei. Cina nu are loc \n fiecare sear` ca ast`zi, o asigur` Stefan. Nu-i nevoie s` te scuzi. Totul a fost foarte bine. Voiam s` spun c` uneori este mai r`u.Amndoi izbucnir` \n hohote de rs. Asta nu te \mpiedic` s` fii fericit c`-i ai cu tine, remarc`

  ea umplnd cuva sp`l`torului.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 61

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  59/156

  Karen nu avea dect rareori ocazia s` se g`seasc` \ncompania copiilor, din cauza muncii ei, dar \n aceast` sear`,mai mult ca niciodat`, \ncercase un sentiment de frustrare fa]`de ei. Ea sim]ea un gol teribil \n via]a ei, geloas` pe fericirealui Stefan [i aspira [i ea s` cunoasc` cea mai mare bucurie careexist`, aceea de a fi mam`.

  Totu[i, avu \n]elepciunea s` nu-[i comp`timeasc` soarta,

  pentru a fi atent` la ce trebuia s` fac`. {i \n cteva minute,buna echip` pe care o formase \ntotdeauna cu Stefan duse labun sfr[it sarcinile gospod`re[ti.

  Imediat dup` aceea disp`ru, speriat` de ideea de aprelungi mai mult dect trebuie acest tte--tte.

  Tot timpul pe care-l petrecu apoi cu Bonnie, nu se putu

  \mpiedica s` nu se gndeasc` la Jack, adev`ratul ei tat`. {iacum cnd [tia toat` povestea, \l \nvinua teribil c` o f`cuse s`pl`teasc` att de scump iresponsabilitatea lui. Dac` Stefan nufusese nici el scutit, el cel pu]in putea acum s` se bucure c`are trei copii de iubit. Ea \ns` pierduse totul.

  Cnd ajunse \n camera care i se d`duse, cei mai micidormeau deja adnc. |[i aranj` \n dulap pu]inele lucruri ce le

  luase cu ea, apoi se dezbr`c` [i d`du la o parte cuvertura. Oh! Ce faci tu aici?Un u[or rs cristalin punct` exclama]ia ei de surpriz`.

  62 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  60/156

  Capitolul 5

  Recuno[tea pozna copil`reasc`? se gndi ea lund cudelicate]e \n mn` mica n`prc`, de o culoare brun-verzuie.

  Dar dac` Bobby, deoarece era convins` c` nu putea fivorba dect de el, sperase s`-i smulg` ]ipete de groaz`, seostenise degeaba. Karen nu numai c` nu se temuse niciodat`de [erpi, dar cnd era mic`, \i f`cea pl`cere s`-i prind` [i s`-i]in` la ea ca pe orice alt animal de cas`.

  Preocupat` s` g`seasc` un ad`post acestei s`rmanecreaturi care se \ncol`cise pe mna ei, cercet` odaia cu

  privirea [i \n sfr[it g`si \n fundul dulapului o cutie de pantofi.O goli de con]inut, cteva fotografii [i vechi articole din ziare,depuse [arpele \n ea [i o strecur` sub comod`.

  |n momentul cnd se \ntorcea \n pat, fu deodat` cuprins`de o teribil` b`nuial`: [i dac` Bobby nu voise s`-i fac` doaro fars`, ci s-o fac` s` \n]eleag` c` prezen]a ei \n cas` nu era

  bine venit`?

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  61/156

  |ngrozit` de acest gnd, ezit` s` se ridice [i s` se duc` s`-ispun` lui Stefan [i consider` \n cele din urm` c` este mairezonabil [i mai \n]elept s` r`mn` acolo. Dac` ap`rea \n fa]alui, la ora aceea, \n c`ma[` de noapte, nu r`spundea de nimic.

  Situa]ia este deja suficient de complicat`, se gndi ea,adncindu-se \n lectura unei reviste.

  Cteva minute mai trziu, ghici, auzind scr]itul unei

  trepte, c` Stefan urca s` se culce. Aproape imediat, raza delumin` ce se strecur` pe sub u[` l`s` locul \ntunericului [it`cerea nop]ii \nv`lui casa.

  ***

  Diminea]` devreme, \l g`si pe Stefan \mbr`cat doar \ntr-unpantalon de pijama, cu p`rul zburlit, a[teptndu-[i rndul \nfa]a u[ii de la baie.

  Lipsit` prea mult timp de prezen]a acestui b`rbat pe care-liubea, se sperie [i-[i pierdu cump`tul.

  }i-e frig? se interes` el, v`znd-o strngndu-se \n ea\ns`[i, cu bra]ele \ncruci[ate la piept.

  Nu, nu tocmai... Ai dormit bine, cel pu]in?Dac` ar fi vrut s` fie sincer`, ar fi recunoscut c` pentru ea

  fusese un adev`rat supliciu s` doarm` sub acela[i acoperi[,dar nu cu el.

  Da, foarte bine zise ea, for]ndu-se s`-[i ascund`

  tulburarea. {i tu?

  64 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  62/156

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  63/156

  judecat`. Chiar dac` nu va renun]a pentru nimic \n lume lacopiii lui, poate c` trebuia s` admit` c` se gr`bise s` ia asupra

  lui problemele altora? Poate c` d`duse dovad` de un exageratsim] al sacrificiului?

  Este rndul lui Bobby? \ntreb` Karen, cnd Shelly

  p`r`si baia. Nu, po]i s` te duci, el a fost primul. Dup` cum po]i s`

  consta]i, am pus la punct un fel de sistem.

  Un sistem care elimina autoritatea, bine\n]eles, se gndi eacu o mic` \n]ep`tur` \n inim`. Dar va putea p`trunde \ntr-o zi\n aceast` familie, sau era condamnat` s` nu fie niciodat`

  dect a cincea roat` de la c`ru]`?

  Ce proast` sunt! suspin` ea cteva minute mai trziu,strecurndu-se sub du[. De ce s`-mi fr`mnt minteaimaginndu-mi imposibilul?

  ***

  Cnd \[i f`cu intrarea \n buc`t`rie, copii erau deja a[eza]ila mas` \n fa]a micului dejun. Cereale, suc de fructe proasp`t[i felii de pine pr`jit` cu unt, compuneau masa echilibrat` de

  diminea]`. Am impresia c` dac` nu vreau s` trec drept o lene[`, va

  trebui s` m` trezesc mai devreme, se m`rgini s` spun`, cu un

  surs larg.

  66 IRIS MOORE

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  64/156

  Nu te scuza, spuse Stefan, ocupat s` prepare sandvi[uripentru masa de prnz a copiilor. Suntem foarte bine

  organiza]i [i totul decurge foarte bine.Karen \naint` \n camer`, [i \n modul cel mai firesc, puse \n

  fa]a lui Bobby micu]a cutie de pantofi.

  Cred c` ai uitat asta \n camera mea. Ce este?El ridic` spre Karen ni[te ochi mari nevinova]i, apoi ridic`

  pu]in capacul cutiei [i-[i \ncrunt` sprncenele. Shinky! exclam` el.

  L-am g`sit \n patul meu asear`, cnd m-am dus s` m` culc[i m-am gndit c` vei fi mul]umit dac` ]i-o dau \napoi. Nu [tiu

  unde o ]ii de obicei, dar ar trebuit s` g`sesc un mijloc s` nu telipsesc de compania ei. Sigur! Mul]umesc mult, zise el mul]umindu-se s`-[i

  priveasc` [arpele cu un aer ne\ncrez`tor.

  Bobby, uit`-te la mine! \i ceru Stefan. Tu ai pus aceast`lighioan` \n patul lui Karen?

  Stnjenit`, Karen \[i lu` o cea[c` din dulap [i-[i turn`cafea. Nu, tat`. |]i jur c` nici nu [tiam c` Shinky a disp`rut.

  {i voi fetelor? insist` Stefan, interogndu-le cuprivirea. Voi sunte]i de acord c` cineva apus-o \n patul luiKaren?

  Shelly cu gura \nc` plin` de cereale, scutur` din cap.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 67

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  65/156

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  66/156

  Dup` mai pu]in de zece minute, se auzi ca o [arj` decavalerie pe scar`, apoi u[a de la intrare pocnind de trei opri.

  Dup` plecarea tinerilor Bjornson la [coal`, \n \ntreaga cas` sea[ternu t`cerea.

  Calmul dinaintea furtunii, glumi Karen cu capul \nc` plin

  de ]ipetele pu[tilor.Stefan \[i trecu o mn` prin p`r [i se l`s` s` cad` pe un

  scaun.

  |mi imaginez c` descoperi aici un univers cu care nu e[tideloc familiarizat`! exclam` el.

  Rezemat` de mas`, ea \[i sorbea gnditoare cafeaua. Cred c` cea mai mare dezordine domne[te peste tot \n

  lume, remarc` ea cu \n]elepciune. Mi-ar fi pl`cut ca pu[tii mei s`-]i fac` o impresie maibun`. Dar \ntre masa de asear` [i...

  Te asigur c` n-are nici o importan]`, Stefan.

  |n ciuda complicit`]ii care o lega de Bonnie, a priviriiindulgente [i amuzate cu care privea comportamentul tipic

  de b`rbat a lui Bobby sau afec]iunii pe care o \ncerca pentruShelly, nu voia s` se ata[eze de copiii lui Stefan. Era pentru eao problem` de supravie]uire. Suferea deja destul c`-l pierduse

  pe el, ca s` nu ri[te s` p`r`seasc` aceast` cas` cu inima sf[iat`de o dubl` desp`]ire.

  Ce le repro[ezi? se mir` ea. Sunt veseli [i plini de via]`,

  ca to]i copiii de vrsta lor.

  PROMISIUNEA TRECUTULUI 69

 • 8/10/2019 Iris Moore - Promisiunea Trecutului

  67/156

  Chiar [i atunci cnd strecoar` o n`prc` \n patul t`u? Tu singur m-ai prevenit c` nu sunt ni[te \ngeri, [i totu[i,

  \n aceast` diminea]`, aveau cu to]ii un aer att de nevinovat camielu[eii abia n`scu]i, nu?

  {tiu, dar nu-mi pot explica. De obicei, n-au atteascrupule s`-[i revendice glumele proaste.

  Bobby p`rea \ntr-adev`r surprins. Nu cred c` se pref`cea.

  La fel, nu cred s`-i fi venit ideea lui Bonnie s` fac` a[a ceva. Eaera