Download - Contabilitate Rez Ceccar

Transcript

CONTABILITATE EXPERTI CONTABILI 2010 - TESTE REZOLVATE 3246. Societatea A (locatar) a semnat un contract de inchiriere cu urmatoarele caracteristici:- data inceperii contractului: 31.12.N;- durata contractului: 3 ani;- obiectul contractului: un echipament tehnic;- valoarea justa a echipamentului: 135.000 u.m.;- sunt prevazute 3 redevente anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile in ultima zi a anului de contract;- locatarul plateste in fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare;- la sfarsitul perioadei de locatie, echipamentul va fi returnat locatorului;- locatarul ii garanteaza locatorului o valoare reziduala de 10.000 u.m. la31.12.N+3;- rata marginala de imprumut a locatarului: 10%.Sa se contabilizeze primirea echipamentului de catre locatar in conformitate cu IAS 17 Contracte de leasing'.Rezolvare:Primirea echipamentului se contabilizeaza la minimul dintre valoarea justa (135.000 u.m.) si valoarea actualizata a platilor minimale de leasing.Valoarea actualizata a platilor minimale de leasing se determina prin actualizarea cu rata de 10% a celor 3 redevente anuale si a valorii reziduale garantate.Valoarea actualizata=50.000 u.m. /1,1 + 50.000 u.m. /1,12 + (50.000 u.m. + 10.000 u.m.) / 1,13 = 131.856 u.m.Echipamente =Alte imprumuturi131.856 u.m.si datorii asimilate247. Societatea A (locatar) a semnat un contract de leasing cu urmatoarele caracteristici:- data inceperii contractului: 31.12.N;- durata contractului: 3 ani;- obiectul contractului: un echipament tehnic;- valoarea justa a echipamentului: 135.000 u.m.;- sunt prevazute 3 redevente anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile in ultima zi a anului de contract;- locatarul plateste in fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare;- la sfarsitul perioadei de locatie, echipamentul va fi returnat locatorului;- locatarul ii garanteaza locatorului o valoare reziduala de 10.000 u.m. la 31.12.N+3;- rata marginala de imprumut a locatarului: 10%.Sa se calculeze tabloul de amortizare a datoriei fata de locator pentru intreaga perioada a contractului, in conformitate cu IAS 17 Contracte de leasing'.Rezolvare:Primirea echipamentului se contabilizeaza la minimul dintre valoarea justa (135.000 u.m.) si valoarea actualizata a platilor minimale de leasing (redeventele anuale si valoarea reziduala garantata).Valoarea actualizata = 50.000 u.m. / 1,1 + 50.000 u.m. / l,l2 + (50.000 u.m. + 10.000 u.m.) / l,l3 = 131.856 u.m. Echipamente = Alte imprumuturi si datorii asimilate 131.856 u.m.DataFluxDobandaRambursareSold datorie

31.12.N131,856

31.12.N+150.000131.856x10% = 13.185,650.000-13.185,6 = 36.814,4131.856-36.814,4 = 95.041,6

31.12.N+250.00095.041,6x10% = 9.504,1650.000-9.504,16 = 40.495,8495.041,6-40.495,84 = 54.545,76

31.12.N+360.00054.545,76 x 10% = 5.454,560.000 - 5.454,5 = 54.545,554.545,76 - 54.545,76 = 0

248. Societatea X este proprietara unei cladiri pe care o inchiriaza, pe o durata de 5 ani, societatii Y. Contractul a fost semnat la l octombrie exercitiul N. Chiria este de 8.000 u.m. pe luna. Societatea X suporta cheltuielile de cautare a locatarului in suma de 100 u.m. Ea decide sa inscrie in activ aceste cheltuieli si sa le repartizeze pe intreaga durata a contractului. Costul de achizitie al imobilului este de 500.000 u.m., iar durata sa de utilitate (estimata de locator) este de 50 de ani.Sa se prezinte calculele si inregistrarile in contabilitatea locatarului in conformitate cu IAS 17 Contracte de leasing'.Rezolvare:in cazul leasingului operational, locatarul recunoaste bunul primit drept cheltuieli, linear pe durata contractului de leasing.Locatarul inregistreaza cheltuieli cu chiriile. Lunar, firma inregistreaza:Cheltuieli cu chiriile=Furnizori8.000 u.m.249. Societatea X este proprietara unei cladiri pe care o inchiriaza, pe o durata de 5 ani, societatii Y. Contractul a fost semnat la l octombrie exercitiul N. Chiria este de 8.000 u.m. pe luna. Societatea X suporta cheltuielile de cautare a locatarului in suma de 100 u.m. Ea decide sa inscrie in activ aceste cheltuieli si sa le repartizeze pe intreaga durata a contractului. Costul de achizitie al imobilului este de 500.000 u.m., iar durata sa de utilitate (estimata de locator) este de 50 de ani.Sa se prezinte calculele si inregistrarile in contabilitatea locatorului in conformitate cu IAS 17 Contracte de leasing'.Rezolvare:-locatorul amortizeaza cladirea:Amortizarea anuala: 500.000 u.m. / 50 ani = 10.000 u.m.Cheltuieli de exploatare =Amortizarea10.000 u.m.privind amortizareacladirilorimobilizarilor-chiriile primite sunt venituri; lunar, se inregistreaza:Clienti=Venituri din8.000 u.m. redevente, locatii de gestiune si chirii- cheltuielile de cautare a chiriasului se includ in valoarea activului si se repartizeaza pe durata contractului (IAS 17, 52):Cladiri= Conturi curente100 u.m.la banciCheltuieli cu=Cladiri5 u.m.redevente, (100umxl/5anix31uni/12hm)locatii de gestiune si chirii250. O intreprindere fabrica un produs pentru care costul variabil unitar de productie este de 180 u.m. Cheltuielile fixe anuale de productie sunt de 1.800.000 u.m. Cantitatile fabricate au fost de 5.000 bucati in exercitiul N, 4.000 bucati in exercitiul N+l si 6.500 bucati in exercitiul N+2. La sfarsitul fiecarui exercitiu, intreprinderea poseda 800 bucati in stoc.Sa se calculeze costul de productie unitar in conformitate cu IAS 2 Stocuri', in conditiile in care presupunem ca marimea capacitatii normale de productie este de 5.000 bucati.Rezolvare:Costul de productie = Costul variabil + Costurile fixeCostul de productie = Costul variabil unitar x Cantitatea + Costurile fixeCostul de productie (N) = 180 u.m/buc. x 5.000 buc. + 1.800.000 u.m. = 2.700.000 u.m.Costul unitar = 2.700.000 u.m. / 5.000 buc. = 540 u.m./buc.251. Societatea X a dat in functiune, incepand cu l ianuarie N, un utilaj in valoare de 900.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se amortizeaza linear pe trei ani. Amortizarea fiscala aferenta utilajului in anul N este de 400.000 u.m.Sa se calculeze eventuala diferenta temporara la 31.12.N, in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit'.Rezolvare:Valoarea contabila a utilajului = 900.000 u.m. - 300.000 u.m.(Amortizarea anuala = 900.000 u.m. / 3 ani) 600.000 u.m.Baza de impozitare a utilajului = 900.000 u.m. - 400.000 u.m. 500.000 u.m.Diferenta temporara impozabila 100.000 u.m.252. La data bilantului, o societate are o creanta privind dividendele de incasat de 85.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, dividendele nu sunt impozabile.Sa se calculeze eventuala diferenta temporara in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit'.Rezolvare:Valoarea contabila a creantei85.000 u.m.Baza de impozitare a creantei85.000 u.m.Nu exista diferenta temporara.Remarca 1: Daca beneficiile economice generate de intreprindere, in momentul recuperarii activului, nu sunt impozabile, baza de impozitare este egala cu valoarea contabila a activului respectiv.Remarca 2: O analiza alternativa este aceea conform careia creanta privind dividendele de incasat are o baza fiscala nula. Diferenta temporara rezultata (85.000 u.m.) se impoziteaza insa cu o rata nula.253. in cursul lunii decembrie N, o societate a incasat redevente in valoare de 10.000 u.m. aferente trimestrului 1 din exercitiul N+1. Presupunem ca din punct de vedere fiscal redeventele sunt impozabile in anul incasarii acestora.Sa se calculeze eventuala diferenta temporara la 31.12.N in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit'.Rezolvare:Valoarea contabila a veniturilor in avans 10.000 u.m.Baza de impozitare a veniturilor in avans = 10.000 u.m. - 10.000 u.m. =0 u.m.Diferenta temporara deductibila = 10.000 u.m. - 0 10.000 u.m.254. La inceputul exercitiului N, s-a dat in functiune un utilaj in valoare de 20.000 u.m. in anul N, amortizarea contabila a fost de 2.000 u.m., iar amortizarea fiscala, de 2.800 u.m. Cota de impozit pe profit in vigoare in anul N: 16%. Pana la inchiderea exercitiului N nu au aparut reglementari privind modificarea cotei de impozit pentru exercitiul viitor.Sa se calculeze impozitul amanat la inchiderea exercitiului N in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit'.Rezolvare:Valoarea contabila a activului la 31.12.N = 20.000 u.m. - 2.000 u.m.18.000 u.m.Baza de impozitare a activului la 31.12.N = 20.000 u.m. - 2.800 u.m.17.200 u.m.Diferenta temporara impozabila = 18.000 u.m. - 17.200 u.m. 800 u.m.Pasivul de impozit amanat care trebuie inregistrat in exercitiul N: 16% x 800 u.m. = 128 u.m.255. La 31.12.N, o societate are o datorie privind dobanzile de platit de 1.000 u.m. Presupunem ca din punct de vedere fiscal dobanzile sunt deductibile in exercitiul financiar in care genereaza fluxuri de trezorerie, in decembrie N, a aparut o reglementare conform careia, incepand cu 01.01.N+1, cota de impozit pe profit va creste de la 30% la 35%.Sa se calculeze impozitul amanat la inchiderea exercitiului N, in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit'.Rezolvare:Valoarea contabila a datorieil .000 u.m.Baza de impozitare a datoriei0 u.m.Diferenta temporara deductibilal .000 u.m.Activul de impozit amanat care trebuie inregistrat in exercitiul N: 35% x 1.000u.m. = 350u.m.256. Se cunosc urmatoarele informatii privind societatea X, la 31.12.N:InformatiiValori contabile

Imobilizari corporale (1) Creante clienti (2) Dobanzi de incasat (3)750.000 150.000 15.000

Amenzi de platit (4) Dobanzi de platit (3)16.500 7.500

(1) Baza de impozitare pentru imobilizarile corporale este de 705.000 u.m.(2) Creantele clienti au o valoare bruta de 162.000 u.m. si exista o ajustare de depreciere a creantelor de 12.000 u.m. Ajustarea nu este deductibila fiscal.(3) Presupunem ca dobanzile sunt recunoscute fiscal in exercitiul in care acestea genereaza fluxuri de trezorerie.(4)Amenzile nu sunt deductibile fiscal.Cota de impozit pe profit: 30%.La inceputul exercitiului N, exista un pasiv de impozit amanat de 3.000 u.m.Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat in conformitate cu I AS 12 Impozitul pe profit', fara a compensa creantele si datoriile de impozit.Rezolvare:Calculul diferentelor temporare:InformatiiValoare contabilaBaza de impozitareDiferenta temporara

impozabiladeductibila

Imobilizari corporale750.000705.00045.000_

Creante clienti150.000162.000_12.000

Dobanzi de incasat15.000-15.000-

Amenzi de platit16.50016.500__

Dobanzi de platit7.500-_7.500

Total diferente60.00019.500

Pasivul de impozit amanat la 31.12.N = 60.000 u.m. x 30% = 18.000 u.m.Pasivul de impozit amanat existent la deschiderea exercitiului N = 3.000 u.m.Pasivul de impozit amanat care trebuie inregistrat in exercitiul N = 18.000 u.m. - 3.000 u.m. = 15.000 u.m.Activul de impozit amanat la 31.12.N = 19.500 u.m. x 30% = 5.850 u.m.inregistrarile contabile privind impozitul amanat sunt urmatoarele:Cheltuieli cu impozitul amanat = Datorie de impozitul amanat 15.000 u.m. Creante privind impozitul amanat = Venituri din impozitul amanat 5.850 u.m.257. Societatea X a dat in functiune, incepand cu l ianuarie N, un utilaj cu o valoare de 360.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se amortizeaza linear pe trei ani. Amortizarea fiscala aferenta utilajului va fi de: 80.000 u.m. in N, 120.000 u.m. in N+l, respectiv 160.000 u.m. in N+2. Cota de impozit pe profit: 30%.Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat in conformitate cu IAS 12Impozitul pe profit' la sfarsitul fiecaruia dintre cele trei exercitii.Rezolvare:Amortizarea contabila anuala = 360.000 u.m. / 3 ani = 120.000 u.m.InformatiiValoare contabilaBaza de impozitareDiferenta temporara deductibila

Valoarea utilajului la 01. 01. N - Amortizarea anului N = Valoarea utilajului la 3 1 . 12.N - Amortizarea anului N+l = Valoarea utilajului la 31.12.N+1 - Amortizarea anului N+2 = Valoarea utilajului la 3 1 . 12.N+2360.000 -120.000360.000 -80.00040.000 40.000

240.000 -120.000280.000 -120.000

120.000 -120.000160.000 -160.000

-

La sfarsitul exercitiului N: activul de impozit amanat = 30% x 40.000 u.m. = 12.000 u.m.Creante privind=Venituri din 12.000u.m.impozitul amanatimpozitul amanatLa sfarsitul exercitiului N+l: activul de impozit amanat = 30% x 40.000 u.m. = 12.000 u.m.; activul de impozit amanat existent la deschiderea exercitiului = 12.000 u.m.; impozitul amanat care trebuie inregistrat in exercitiul curent = 0 u.m.in anul N+2: se resoarbe diferenta temporara de 40.000 u.m.; se anuleaza activul de impozit amanat corespunzator. Cheltuieli cu impozitul amanat=Datorie de impozit amanat 12.000u.m. (Creanta privind impozitul amanat)258. Se cunosc urmatoarele informatii privind o categorie de cladiri ale societatii X:InformatiiValoare contabilaBaza de impozitare

Valoarea cladirilor la 01.01.N - Amortizarea in anul N100.000 (10.000) 90.00080.000 (15.000) 65.000

= Valoarea cladirilor la 31.12.N

La 31.12.N, societatea a procedat la reevaluarea categoriei de cladiri, valoarea reevaluata fiind de 127.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, reevaluarea nu este recunoscuta. Cota de impozit pe profit: 30%. La inceputul exercitiului N, exista un pasiv de impozit amanat de 6.000 u.m.Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit', la 31.12.N.Rezolvare:La31.12.N:Valoarea contabila a imobilizarilor127.000 u.m.Baza de impozitare a imobilizarilor65.000 u.m.Diferenta temporara impozabila62.000 u.m.Pasivul de impozit amanat care trebuie sa existe la 31.12.N = 30% x 62.000 u.m. = 18.600 u.m.Pasivul de impozit amanat existent la deschiderea exercitiului N = 6.000 u.m.Pasivul de impozit amanat care trebuie inregistrat in exercitiul N = 18.600 u.m. - 6.000 u.m. = 12.600 u.m.Acesta se va inregistra astfel:- pe seama capitalurilor proprii: (127.000 u.m. - 90.000 u.m.) x 30% = 11.100u.m.;- pe seama cheltuielilor: (15.000 u.m. -10.000 u.m.) x 30% = l .500 u.m.%=Datorie de impozit amanat 12.600 u.m.Rezerve din reevaluare 11.100 u.m.Cheltuieli cu impozitul amanat 1.500 u.m.259. O societate procedeaza la retratarea situatiilor financiare in conformitate cu prevederile IAS 29 pentru prima data in exercitiul N. Din punct de vedere fiscal, retratarea situatiilor financiare nu este recunoscuta.Presupunem urmatoarele informatii privind imobilizarile corporale ale societatii la deschiderea exercitiului N:Valoarea contabila (valoarea corectata de efectele inflatiei)180.000 u.m.Baza de impozitare (valoarea istorica)120.000 u.m.Diferenta temporara impozabila60.000 u.m.Cota de impozit pe profit: 35%.Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit'.Rezolvare:Pasivul de impozit amanat care trebuie inregistrat: 60.000 u.m. x 35% = 21.000u.m.Rezerve din reevaluare=Datorie de impozit amanat 21.000 u.m.aferente bilantuluide deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie260. La inceputul exercitiului N, societatea romaneasca M a achizitionat 100% societatea americana F. La acea data, F detinea o imobilizare cumparata recent cu 100.000 $. Imobilizarea se amortizeaza pe 5 ani din punct de vedere contabil si pe 4 ani, din punct de vedere fiscal. Cota de impozit pe profit este de 30%. La data achizitiei, l $ = 3 lei. La 31.12.N, l $ = 3,3 lei. Presupunem ca moneda functionala a societatii F coincide cu moneda de raportare, in consecinta, in situatiile financiare consolidate, activul va fi evaluat la 100.000 $ x 3 lei/$ = 300.000 lei.Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit'.Rezolvare:La31.12.N:InformatiiValoare in$Curs de schimbValoare in lei

Valoarea contabila a imobilizarii (100.000-20.000)80.0003240.000

Baza de impozitare a imobilizarii (100.000-25.000)75.0003,3*247.500

Diferenta temporara deductibila7.500

Societatea M contabilizeaza un activ de impozit amanat de 30% x 7.500 lei = 2.250 lei:Creante privind=Venituri din2.250 leiimpozitul amanatimpozitul amanat* Amortizarea fiscala diminueaza datoria privind impozitul exigibil. Aceasta datorie este un element monetar si va fi convertita la cursul de inchidere. Ca urmare, baza de impozitare a fost convertita la cursul de inchidere.261. La 31.12.N, o societate detine un utilaj cu valoarea contabila de 100.000 u.m. si baza de impozitare de 80.000 u.m. La deschiderea exercitiului N, exista un pasiv de impozit amanat de l.000 u.m. in cursul exercitiului N, cota de impozit pe profit a crescut de la 25% la 30%.Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat in exercitiul N in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit'.Rezolvare:Pasivul de impozit amanat la deschiderea exercitiului = 1.000 u.m. Pasivul de impozit amanat la deschiderea exercitiului ajustat = (1.000 u.m. x 30%) / 25% = 1.200 u.m.Ajustarea impozitului amanat datorata modificarii de cota = l .200 u.m. -1.000u.m. = 200 u.m.Cheltuieli cu=Datorie de200 u.m.impozitul amanatimpozit amanatLa31.12.N:Valoarea contabila a utilajului100.000 u.m.Baza de impozitare a utilajului80.000 u.m.Diferenta temporara impozabila20.000 u.m.Pasivul de impozit amanat care trebuie sa existe la 31.12.N = 20.000 u.m. x 30% = 6.000 u.m.Pasivul amanat care trebuie inregistrat in numele exercitiului curent = 6.000 u.m. - 1.200 u.m. = 4.800 u.m.:Cheltuieli cu=Datorie de 4.800 u.m.impozitul amanatimpozit amanat262. O societate din industria petroliera a instalat o rafinarie pe un teren inchiriat, in contract se precizeaza ca, la sfarsitul perioadei de inchiriere, rafinaria va fi mutata intr-o alta locatie strategica. Se estimeaza ca pentru mutarea rafinariei sunt necesare cheltuieli de 200.000 u.m.Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.Rezolvare: Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: instalarea rafinariei creeaza o obligatie legala deoarece contractul de licenta prevede inlaturarea acesteia. Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu mutarea rafinariei. Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor cu mutarea rafinariei: 200.000 u.m.Active=Provizioane 200.000 u.m.imobilizatepentru dezafectareimobilizari corporalesi alte actiuni legate de acestea263. Un magazin de vanzari cu amanuntul are o politica de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de catre clientii nemultumiti, chiar si atunci cand nu are obligatia legala de a o face. Politica sa este cunoscuta pe piata. Statisticile arata ca anual sunt returnate produse a caror valoare reprezinta 3% din cifra de afaceri, in anul N, cifra de afaceri a fost de 10.000.000 u.m.Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.Rezolvare: Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: vanzarea produselor - obligatie implicita deoarece politica anterioara a magazinului i-a facut pe clienti sa spere ca in caz de nemultumire le va fi rambursata contravaloarea marfurilor cumparate. Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: contravaloarea marfurilor returnate. Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a contravalorii bunurilor returnate: 3% x 10.000.QOO u.m. = 300.000 U;m.Cheltuieli cu=Alte provizioane 300,000 u.rn.provizioane pentrupentruriscuri si cheltuieliriscuri si cheltuieli264. O societate din industria chimica polueaza mediul prin activitatile sale. Desi tara in care isi desfasoara activitatea nu dispune de o reglementare care sa prevada obligativitatea societatilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea, exista dezbateri asupra unui proiect de lege in acest sens si este aproape sigur ca proiectul respectiv va fi in curand promulgat. Se estimeaza costuri cu decontaminarea in valoare de 600.000 u.m.Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.Rezolvare: Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: contaminarea mediului - obligatie legala deoarece este in curs adoptarea unei reglementari in acest sens. Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu decontaminarea. Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor de decontaminare: 600.000 u.m.Cheltuieli cu=Alte provizioane 600.000 u.m.provizioane pentrupentruriscuri si cheltuieliriscuri si cheltuieli265. Conform contractului, o societate acorda garantie de un an tuturor bunurilor pe care le vinde. Statisticile arata ca 70% dintre produsele vandute nu prezinta defecte, 25% prezinta defecte minore si 5% prezinta defecte majore. Daca toate produsele ar avea defecte minore, cheltuielile cu reparatiile ar fi de 200.000 u.m. Daca toate produsele ar avea defecte majore, cheltuielile cu reparatiile ar fi de 1.000.000 u.m.Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.Rezolvare: Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: vanzarea produselor, care da nastere unei obligatii legale. Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu reparatiile. Este necesar un provizion de 70% x 0 + 25% x 200.000 u.m. + 5% x 1.000.000 u.m. = 100.000 u.m.Cheltuieli cu=Provizioane 100.000 u.m.provizioane pentrupentru garantiiriscuri si cheltuieliacordate clientilor266. La sfarsitul anului l, societatea X a achizitionat dreptul de a exploata o mina timp de 5 ani. Prin contract, ea este obligata ca la sfarsitul perioadei de exploatare sa indeparteze echipamentele si sa recoperteze solul. Se estimeaza ca pentru indeplinirea obligatiilor contractuale sunt necesare cheltuieli de 600.000 u.m. Presupunem o rata de actualizare de 5%.Sa se verifice daca la sfarsitul anului l sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.Rezolvare: Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: instalarea echipamentului creeaza o obligatie legala deoarece contractul prevede inlaturarea acestuia si recopertarea solului. Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu indepartarea echipamentului si cu recopertarea solului. Este necesar un provizion pentru valoarea actualizata a costurilor estimate a se angaja cu indepartarea echipamentului si cu recopertarea solului: 600.000/1,055 = 470.116 u.m.Cheltuieli cu=Provizioane 470.116 u.m. provizioane pentrupentru dezafectare riscuri si cheltuieliimobilizari corporale si alte actiuni legate de acestea267. La inceputul exercitiului N-2, societatea X a semnat un contract de inchiriere a unei cladiri in care sa functioneze sediul societatii. Durata contractului: 5 ani. Redeventa anuala: 150.000 u.m. in contract se precizeaza ca spatiul nu poate fi subinchiriat altui beneficiar, iar in caz de reziliere se vor plati penalizari de 140.000 u.m. pentru fiecare ari de neindeplinire a contractului. La sfarsitul exercitiului N, societatea si-a mutat sediul intr-un centru administrativ prestigios, care corespunde mai bine noii imagini pe care aceasta doreste sa o promoveze.Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.Rezolvare: Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: semnarea contractului de inchiriere care da nastere unei obligatii legale. Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: redeventele aferente ultimelor doua exercitii sau penalizarile in caz de reziliere a contractului. Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a platilor inevitabile aferente contractului: 2 x 140.000 u.m. = 280.000 u.m. Cheltuieli cu=Alte provizioane 280.000 u.m. provizioane pentrupentru riscuri si cheltuieliriscuri si cheltuieli268. O societate isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii laptelui. Din cauza concurentei pe piata, rezultatele ultimelor exercitii au fost mult mai mici decat cele bugetate. Din acest motiv, in exercitiul N, consiliul de administratie a decis sa renunte la fabricarea iaurtului cu aroma de fructe si sa inceapa productia de crema de branza, in planul de restructurare sunt prevazute urmatoarele:- indemnizatii pentru concedierea unei parti din salariati: 2.000.000 u.m.;- cheltuieli cu achizitia de instalatii pentru producerea cremei de branza: 9.000.000 u.m.;- cheltuieli cu recalificarea personalului in vederea utilizarii noilor instalatii: 300.000 u.m.;- profituri estimate a se obtine din vanzarea instalatiilor utilizate in producerea iaurtului cu aroma de fructe: 900.000 u.m.;- cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800.000 u.m.La sfarsitul exercitiului N s-au anuntat public principalele caracteristici ale planului de restructurare. Acest anunt a indus salariatilor, clientilor si furnizorilor asteptarea ca societatea va implementa procesul de restructurare.Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.Rezolvare:- Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: comunicarea deciziei de restructurare salariatilor, clientilor si furnizorilor - obligatie implicita deoarece induce asteptarea ca procesul de restructurare va fi implementat.- Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: cheltuielile directe generate de restructurare.- Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a cheltuielilor directe generate de restructurare: 2.000.000 u.m. (indemnizatiile pentru concedierea salariatilor).Un provizion de restructurare nu trebuie sa includa costuri precum cele implicate de: recalificarea sau mutarea personalului care nu este afectat de restructurare (300.000 u.m.); marketing (800.000 u.m.); sau investitiile in noi sisteme si retele de distributie (9.000.000 u.m.). De asemenea, castigurile din instrainarea preconizata a activelor (900.000 u.m.) nu sunt luate in considerare la evaluarea provizionului, chiar daca vanzarea activelor este o componenta a restructurarii.Cheltuieli cu=Provizioane 2.000.000 u.m. provizioane pentrupentru restructurareriscuri si cheltuieli269. Pe 01.06.N, societatea X garanteaza creditele bancare contractate de societatea Y. La acea data, situatia financiara a societatii Y era solida, in cursul exercitiului N+l, situatia financiara a societatii Y se agraveaza, iar pe 30.11.N+l se declara falimentul. La 31.12.N+1, se estimeaza ca sumele ce trebuie acoperite in numele societatii Y sunt de 800.000 u.m.Sa se verifice daca, pentru societatea X, sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion, in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009, la31.12.Nsila31.12.N+l.Rezolvare:La31.12.N: Exista o obligatie actuala ca rezultat al unui eveniment trecut: garantarea creditelor - obligatie contractuala. Nu este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare deoarece situatia financiara a societatii Y este solida. Nu este necesara recunoasterea unui provizion, dar exista o datorie contingenta.La31.12.N+l: Exista o obligatie actuala ca rezultat al unui eveniment trecut: garantarea creditelor - obligatie contractuala. Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: resursele necesare acoperirii creditului garantat. Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor necesare acoperirii creditului garantat: 800.000 u.m. Cheltuieli cu=Provizioane 800.000 u.m. provizioane pentrupentru garantiiriscuri si cheltuieliacordate clientilor270. in luna februarie exercitiul N, o societate a fost actionata in instanta de catre un fost angajat. Reclamantul solicita despagubiri pentru daunele suferite in timpul unei accidentari in perioada in care lucra pentru societate, sustinand ca aceasta nu a respectat regulile prevazute de legislatia in domeniul protectiei muncii. La 31.12.N, avocatii societatii sunt de parere ca aceasta nu va fi facuta responsabila. La 31.12.N+1, tinand cont de evolutia procesului, avocatii considera ca societatea va fi facuta raspunzatoare si va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de 700.000 u.m.Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion, in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009, la 31.12.N si la 31.12.N+1.Rezolvare:La31.12.N: Pe baza datelor disponibile se constata o obligatie probabila a carei existenta nu va fi confirmata decat de decizia tribunalului. Nu este necesara recunoasterea unui provizion, dar exista o datorie contingenta.La31.12.N+l: Pe baza datelor disponibile exista o obligatie prezenta. Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: resursele necesare acordarii despagubirilor. Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor necesare acoperirii despagubirilor: 700.000 u.m.Cheltuieli cu=Provizioane 700.000 u.m.provizioane pentrupentru litigiiriscuri si cheltuieli271. in cursul exercitiului N, societatea X a actionat in instanta un concurent pentru utilizarea ilegala a unei licente. Tribunalul a decis ca societatea concurenta ii va plati lui X despagubiri in valoare de 100.000 u.m. Concurentul a facut recurs la o instanta superioara. Pana la inchiderea exercitiului N, recursul nu a fost solutionat.Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de recunoastere a unui activ in bilantul societatii X, in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009.Rezolvare: Pe baza datelor disponibile se constata un activ probabil a carui existenta nu va fi confirmata decat de (decizia instantei cu privire la recursul formulat de catre concurent. Nu se poate recunoaste un activ in bilant deoarece decizia tribunalului ar putea sa fie modificata de instanta superioara, dar exista un activ contingent.272. O agentie de voiaj a vandut bilete de avion in valoare de 100.000.000 u.m. Ea percepe un comision de 15% din pretul de vanzare, restul de 85% revenind companiilor aeriene in numele carora s-a realizat vanzarea.Sa se contabilizeze operatia de vanzare in conformitate cu IAS 18 Venituri'.Rezolvare:Vanzarea biletelor genereaza urmatoarea inregistrare contabila:Clienti = %100.000.000 u.m.Venituri din15.000.000 u.m.servicii prestate Furnizori 85.000.000 u.m.273. La l ianuarie N, o intreprindere a vandut unui client marfuri in valoare de 100.000.000 u.m. Conditiile de decontare sunt urmatoarele: 50% la semnarea contractului; 25% peste un an si 25% peste doi ani. Se estimeaza ca societatea-client ar fi putut obtine un credit echivalent pe piata bancara la o rata de 5%.Sa se contabilizeze operatia de vanzare si repartizarea cheltuielilor financiare intre exercitii in conformitate cu IAS 18 Venituri'.Rezolvare:Valoarea actualizata a incasarilor legate de tranzactie este de:

Se poate considera ca pretul de vanzare contine venituri din dobanzi in suma de 100.000.000 u.m. - 96.485.261 u.m. = 3.514.739 u.m., esalonabile pe cele doua exercitii de credit.inregistrarea vanzarii stocului de marfuri:Clienti = %100.000.000 u.m.Venituri din96.485.261 u.m.vanzarea marfurilorVenituri in avans*)3.514.739 u.m.Pentru repartizarea veniturilor financiare pe durata creditului va fi suficient sa se calculeze dobanzile teoretice la soldul creditului ramas, adica:-in numele exercitiului N:(96.485.261 u.m. - 50.000.000 u.m.) x 5% = 2.324.263 u.m.-in numele exercitiului N+1:(96.485.261 u.m. - 50.000.000 u.m. - 25.000.000 u.m. + 2.324.263 u.m.) x 5% = 1.190.476 u.m.Repartizarea veniturilor in avans la venituri financiare va genera urmatoarele inregistrari:-in exercitiul N:Venituri in avans = Venituri din dobanzi2.324.263 u.m.-in exercitiul N+1:Venituri in avans = Venituri din dobanzi1.190.476 u.m.*) Soldul acestui cont se scade din valoarea creantei clienti in bilant.274. O intreprindere, A, schimba cu intreprinderea B un stoc de materiale consumabile cu valoarea justa de 100.000 u.m. contra unui stoc de materii prime cu valoarea justa de 150.000 u.m. intreprinderea A achita diferenta de valoare.Sa se contabilizeze operatia de schimb, la societatea A, in conformitate cu IAS 18 Venituri'.Rezolvare:Remarca: in Romania, trocul nu este admis. Din acest motiv, se contabilizeaza distinct cedarea unui stoc si achizitia altui stoc. intreprinderea A va proceda la urmatoarele contabilizari:-cedarea prin schimb a stocului de materiale consumabile:*Debitori diversi=Alte venituri 100.000 u.m.din exploatare-descarcarea gestiunii de materialele consumabile:Cheltuieli cu=Materiale 100.000 u.m.materiale consumabileconsumabile-primirea prin schimb a stocului de materii prime:Materii prime=Furnizori 150.000 u.m.-compensarea datoriei si a creantei generate de operatia de schimb,si plata diferentei:Furnizori = % 150.000 u.m. Debitori diversi 100.000 u.m. Conturi curentela banci 50.000 u.m.

* in unele tari, reglementarile fiscale solicita sa se procedeze mai intai la transferul materialelor consumabile in categoria marfurilor si apoi la vanzarea marfurilor. Un asemenea tratament afecteaza indicatorii economico-financiari calculati pe seama situatiilor financiare.275. in exercitiul N, societatea X vinde produse-program. Prin contract, ea se angajeaza sa furnizeze servicii de intretinere timp de doi ani de la data vanzarii. Pretul de vanzare (60.000 u.m.) trebuie alocat intre suma corespunzatoare produselor-program (50.000 u.m.) si suma identificabila a serviciilor ulterioare (10.000 u.m.).Sa se contabilizeze operatia de vanzare in conformitate cu IAS 18 Venituri'.Rezolvare:Clienti=% 60.000 u.m.Venituri din vanzarea produselor 50.000 u.m. Venituri in avans 10.000 u.m.Veniturile in avans urmeaza sa fie contabilizate la veniturile activitatilor ordinare in perioada in cursul careia serviciile sunt executate. Prin urmare, in fiecare dintre cei 2 ani in care se executa activitatea de service se va inregistra (5.000 u.m. = 10.000 u.m. / 2 ani):Venituri in avans=Venituri din prestari de servicii 5.000 u.m.276. Pe 25 decembrie N, societatea X a transferat societatii Y marfuri in valoare de 10.000 u.m. pentru a le vinde in regim de consignatie la un pret de 12.000 u.m. Marfurile au fost vandute pe 5 ianuarie N+l.Sa se contabilizeze transferul si vanzarea marfurilor, la societatea X, in conformitate cu IAS 18 Venituri'.Rezolvare:Desi stocul a fost transferat in decembrie N, societatea X pastreaza riscurile semnificative legate de acesta. La data transferului, ea inregistreaza:Marfuri aflate la terti =Marfuri 10.000 u.m.Pe 5 ianuarie N+l, societatea X recunoaste venituri deoarece marfurile au fost vandute de catre societatea Y: Clienti=Venituri din vanzarea marfurilor 12.000 u.m. Concomitent, se contabilizeaza descarcarea din gestiune a marfurilor vandute: Cheltuieli cu marfuri = Marfuri aflate la terti 10.000 u.m.277. Pe data de 10 decembrie N, societatea A vinde marfuri in urmatoarele conditii: pret de vanzare 70.000.000 u.m., costul marfurilor vandute 62.000.000 u.m. Creditul acordat nu depaseste duratele obisnuite de creditare.Sa se contabilizeze operatia de vanzare in conformitate cu IAS 18 Venituri'.Rezolvare:inregistrarile contabile aferente exercitiului N sunt:-vanzarea marfurilor: Clienti=Venituri din vanzarea marfurilor 70.000.000 u.m.-descarcarea din gestiune a marfurilor vandute: Cheltuieli cu marfuri =Marfuri62.000.000 u.m.278. La l mai N, o societate a achizitionat 100 de obligatiuni la un pret unitar de 2.000 u.m./obligatiune. Pe l august N, societatea incaseaza, in numele obligatiunilor, dobanda aferenta perioadei l august N-1 -30 iulie N. Dobanda anuala pentru fiecare obligatiune: 60 u.m./obligatiune.Sa se contabilizeze achizitia obligatiunilor si incasarea dobanzilor in conformitate cu IAS 18 Venituri'.Rezolvare:Cuponul incasat pe l august N va fi descompus astfel: - dobanzile aferente perioadei in care societatea nu a detinut titlurile (l august N-l - 31 aprilie N): 100 obligatiuni x 60 u.m./obligatiune x 9 luni / 12 luni = 4.500 u.m.; -dobanzile aferente perioadei in care intreprinderea a detinut titlurile (l mai N - 30 iulie N): 100 obligatiuni x 60 u.m./obligatiune x 3 luni / 12 luni = 1.500 u.m.inregistrarile contabile aferente exercitiului N vor fi urmatoarele:-achizitia obligatiunilor (100 obligatiuni x 2.000 u.m./obligatiune = 200.000 u.m.):Obligatiuni=Conturi curente la banci 200.000 u.m.-incasarea cuponului:Conturi curente la banci=% 6.000 u.m.Venituri din dobanzi 1.500 u.m. Obligatiuni 4.500 u.m.279. Pe data de l octombrie N, societatea a semnat un contract de concesiune a unui teren pentru o perioada de 10 ani. Acest contract genereaza venituri totale de 120.000.000 u.m. Veniturile sunt repartizate in mod uniform pe durata contractului si se incaseaza anual pe 30 septembrie.Sa se contabilizeze veniturile aferente exercitiului N in conformitate cuIAS 18 Venituri'.Rezolvare:Veniturile generate anual de contractul de concesiune sunt de: 120.000.000 u.m. / 10 ani = 12.000.000 u.m.Veniturile aferente exercitiului N sunt de: 12.000.000 u.m. x 3 luni / 12 luni = 3.000.000 u.m.Clienti =Venituri din redevente 3.000.000 u.m.280. La l octombrie N, s-au achizitionat 1.000 de actiuni ALFA la un pret unitar de 5.000 u.m./actiune. Pe l iunie N+l, la societatea ALFA s-a luat decizia de distribuire a dividendelor aferente exercitiului N: 50 u.m./actiune. Prin achizitia acestor actiuni, ALFA devine societate afiliata.Sa se contabilizeze achizitia actiunilor si dreptul de a incasa dividende, in conformitate cu IAS 18 Venituri'.Rezolvare:Dividendele primite pe l iunie N vor fi descompuse astfel:- dividende aferente perioadei in care societatea nu a detinut titlurile (ianuarie-septembrie N): 1.000 actiuni x 50 u.m./actiune x 9 luni / 12 luni = 37.500 u.m.;- dividende aferente perioadei in care intreprinderea a detinut titlurile (octombrie-decembrie N): 1.000 actiuni x 50 u.m./actiune x 3 luni / 12 luni = 12.500 u.m.inregistrarile contabile aferente exercitiului N vor fi urmatoarele:-achizitia actiunilor (1.000 actiuni x 5.000 u.m./actiune = 5.000.000 u.m.):Actiuni =Conturi curente la banci5.000.000 u.m.-constatarea dreptului de incasare a dividendelor:Debitori diversi = %50.000 u.m.Venituri din dividende 12.500 u.m. Actiuni 37.500 u.m.281. Fie urmatoarea organigrama de grup:

Sa se calculeze procentajul de control, sa se determine metoda de consolidare si sa se calculeze procentajul de interes. Rezolvare:SocietateaCalculul procentajului de controlProcentajul de controlMetoda de consolidareCalculul procentajului de interesProcentajul de interes

SI80%Integrare globala80%

S2Cel mai mic procentaj din lantul pana la S265%Integrare globala80% x 65%52%

S485%Integrare globala85%

S5Legatura directa (21%) + Legatura indirecta (30%)51%Integrare globala21% + 85% x 30%46,5%

S3Legatura indirecta (25%) + Legatura directa (10%) + Legatura indirecta (12%)47%Punere in echivalenta sau Integrare globala (in caz de control exclusiv de drept)80% x 65% x 25% +10% + 46,5% x 12%28,58%

Remarca: Din analiza procentajelor de control, in viziunea organismului international de normalizare (ca si a celui american), rezulta ca SI, S2, S4 si S5 sunt controlate exclusiv prin controlul de drept, in ceea ce priveste S3, ea este influentata notabil pentru 47%, din care pentru 10% in mod direct, iar pentru 37% in mod indirect. Problema care ramane in discutie este daca S3 ar putea sa fie controlata exclusiv de societatea M prin controlul de fapt. Pentru confirmarea controlului exclusiv de fapt al societatii M asupra societatii S3 trebuie ca una dintre conditiile realizarii acestui tip de control sa fie indeplinita.282. Fie urmatoarea organigrama de grup:

Societatea F2 este detinuta in mod conjunctiv cu alte doua grupuri.Sa se calculeze procentajul de control, procentajul de interes si procentajul de integrare.Rezolvare:a)Pentru determinarea procentajelor de control:Procentajul de control al societatii-mama (SM) in filiala FI (integrare globala) = 80%.Procentajul de control al societatii-mama (SM) in filiala F2 detinuta conjunctiv (integrare proportionala) = 33%.b) Pentru determinarea procentajelor de interes:Procentajul de interes detinut de SM in FI = 80%.Procentajul de interes detinut de SM in F2 = 80% x 33% = 26,4%.c) Pentru determinarea procentajelor de integrare:Procentajul de integrare al filialei FI = 100% (deoarece consolidarea se realizeaza prin integrare globala).Procentajul de integrare al intreprinderii F2 = controlata conjunctiv = 100% (procentajul de integrare al filialei FI) x 33% (procentajul de detinere al filialei FI in F2) = 33%.283. Pe 30.12.N, societatea F a achizitionat o imobilizare corporala in urmatoarele conditii: pret de cumparare 80.000.000 u.m., cheltuieli cu transportul si instalarea facturate de furnizor 5.000.000 u.m. Politica grupului din care face parte F este de a include in costul imobilizarilor corporale cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea lor. Valoarea cheltuielilor estimate a se angaja cu demontarea imobilizarii este de 15.000.000 u.m.Sa se procedeze la retratarile prealabile consolidarii.Rezolvare:in situatiile financiare individuale prezentate de societatea F la 31.12.N imobilizarea corporala este prezentata la o valoare de 85.000.000 u.m.in vederea consolidarii, se includ in costul imobilizarii cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea:Imobilizari = Provizioane pentru 15.000.000 u.m.corporaledezafectare imobilizari corporale si alte actiuni legate de acestea284. in cursul exercitiului N, societatea F a capitalizat cheltuieli de dezvoltare in valoare de 10.000.000 u.m., acestea urmand sa se amortizeze linear, incepand cu l ianuarie N+l, pe o perioada de 5 ani.Politica grupului din care face parte F este de a considera cheltuielile de cercetare cheltuieli ale perioadei. Presupunem o cota de impozit pe profit de 25%.Sa se procedeze la retratarile prealabile consolidarii.Rezolvare:in bilantul individual intocmit de F, la 31.12.N, sunt inscrise cheltuieli de cercetare de 10.000.000 u.m.in vederea intocmirii situatiilor financiare consolidate se elimina cheltuielile de cercetare din categoria imobilizarilor necorporale:Venituri din=Cheltuieli 10.000.000 u.m.productia dede dezvoltareimobilizari necorporaleRetratarea cheltuielilor de cercetare genereaza impozite amanate.Valoarea contabila a imobilizarilor necorporale (valoarea din situatiile financiare consolidate) 0 u.m.Baza fiscala (valoarea din situatiile financiare individuale ale lui F) 10.000.000 u.m.Diferenta temporara deductibila 10.000.000 u.m.Activ de impozit amanat: 10.000.000 u.m. x 25% = 2.500.000 u.m.Creanta privind=Venituri 2.500.000 u.m.impozitul amanatdinimpozitul amanat285. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeaza metoda de amortizare degresiva, in timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri in mod linear. Filiala achizitionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achizitie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduala nula si o durata de utilitate de 5 ani (norma de amortizare lineara = 20%, norma de amortizare degresiva = 30%).Presupunem o cota de impozit de 25%.Sa se procedeze la retratarile prealabile consolidarii pentru exercitiul N.Rezolvare:in anul N, amortizarea in conturile individuale ale lui F este de 200.000.000 u.m. x 30% = 60.000.000 u.m. Conform politicii grupului, amortizarea utilajelor in primul an ar trebui sa fie de 200.000.000 u.m. x 20% = 40.000.000 u.m.in vederea consolidarii, se va aduce amortizarea la nivelul cerut de grup (60.000.000 u.m. - 40.000.000 u.m. = 20.000.000 u.m.): Amortizari privind =Cheltuieli de 20.000.000 u.m. imobilizarile corporale exploatare privind amortizarea imobilizarilorinregistrarea anterioara genereaza o diferenta temporara impozabila si, implicit, o datorie de impozit amanat de: 20.000.000 u.m. x 25% = 5.000.000 u.m. Cheltuieli cu = Datorie de 5.000.000 u.m. impozitul amanat impozit amanat286. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeaza metoda de amortizare degresiva, in timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri in mod linear. Filiala achizitionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achizitie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduala nula si o durata de utili tate de 5 ani (norma de amortizare lineara = 20%, norma de amortizare degresiva = 30%). Presupunem o cota de impozit de 25%.Sa se procedeze la retratarile prealabile consolidarii pentru exercitiul N+l, stiind ca se realizeaza consolidarea pe baza de fluxuri.Rezolvare:Daca se realizeaza consolidarea pe baza de fluxuri, in N+l se are in vedere diferenta de 42.000.000 u.m. - 40.000.000 u.m. = 2.000.000 u.m. Amortizari privind = Cheltuieli 2.000.000 u.m. imobilizarile corporale de exploatare privind amortizarea imobilizarilor inregistrarea anterioara genereaza o diferenta temporara impozabila si, implicit, o datorie de impozit amanat de: 2.000.000 u.m. x 25% = 500.000 u.m. Cheltuieli cu = Datorie de 500.000 u.m. impozitul amanat impozit amanat287. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeaza metoda de amortizare degresiva, in timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri in mod linear. Filiala achizitionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achizitie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduala nula si o durata de utilitate de 5 ani (norma de amortizare lineara = 20%, norma de amortizare degresiva = 30%). Presupunem o cota de impozit de 25%.Sa se procedeze la retratarile prealabile consolidarii pentru exercitiul N+l, stiind ca se realizeaza consolidarea pe baza de solduri.Rezolvare:Daca se realizeaza consolidarea pe baza de solduri, retratarea amortizarii din exercitiul N trebuie contabilizata din nou in N+l, prin intermediul contului de rezerve, deoarece conturile individuale transmise in fiecare an societatii-mama nu tin cont de aceste corectari:Amortizari privind=Rezerve 20.000.000 u.m.imobilizarile corporaleRezerve=Datorie de 5.000.000 u.m.impozit amanatin plus, in N+l se recunosc pe seama rezultatului diferenta de amortizare aferenta exercitiului curent si impozitul amanat corespunzator acesteia: Amortizari privind = Cheltuieli 2.000.000 u.m. imobilizarile corporale de exploatare privind amortizarea imobilizarilor Cheltuieli cu=Datorie de 500.000 u.m. impozitul amanatimpozit amanat288. Societatea ALFA isi desfasoara activitatea intr-o economie hiperinfla-tionista. Managerii acesteia decid aplicarea normei IAS 29 Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste' pentru prima data la inchiderea exercitiului N.Situatiile financiare ale societatii la inchiderea exercitiului N, intocmite in costuri istorice, cuprind, printre altele, urmatoarele elemente:- terenuri: 400.000 u.m.; terenurile au fost achizitionate pe l decembrie N-2 si au fost reevaluate la 31.12.N-1;- stocuri de marfuri: 80.000 u.m.; marfurile au fost achizitionate pe 30 noiembrie N;- creante clienti: 150.000 u.m.; creantele provin dintr-o vanzare realizata pe l septembrie N;- venituri din vanzarea marfurilor: 400.000 u.m.;- cheltuieli cu marfuri: 300.000 u.m.Sa se prezinte valoarea corectata de efectele inflatiei pentru elementele prezentate anterior, la 31.12.N, stiind ca indicele general al preturilor a evoluat astfel:01.12.N-231.12.N-130.09.N30. 11. N31.12.N

100150170180200

Rezolvare:Indicele mediu in anul N: (200 + 150) / 2 = 175Valoarea corectata de efectele inflatiei, la 31.12.N, se prezinta astfel:Terenuri: 400.000 u.m. x 200/150 = 533.333 u.m.Stocuri: 80.000 u.m. x 200/180 = 88.888 u.m.Creante clienti: 150.000 u.m. (reprezinta element monetar si nu se ajusteaza)Venituri din vanzarea marfurilor: 400.000 u.m. x 200/175 = 457.143 u.m.Cheltuieli cu marfuri: 300.000 u.m. x 200/175 = 342.857 u.m.289. O unitate de exploatare miniera, care aplica IAS, achizitioneaza o banda transportoare in valoare de 4.900 lei, estimand cheltuieli cu demontarea benzii de 500 lei. Durata de viata a benzii transportoare este de 9 ani. Valoarea actualizata a cheltuielilor de demontare este de 212 lei.Cum se inregistreaza aceasta situatie in contabilitate?Rezolvare:-achizitia benzii transportoare si includerea cheltuielilor estimate de demontare in costul imobilizarii:213=%5.112 leiInstalatii tehnice,4044.900 leimijloace de transport,Furnizorianimale si plantatiide imobilizari1513212 lei Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea-amortizarea in fiecare an de utilizare este de 5.112 lei / 9 ani = 568 lei:6811=2813568 leiCheltuieliAmortizareade exploatareinstalatiilor,privind amortizareamijloacelor de transport,imobilizariloranimalelor si plantatiilor290. O societate-filiala F a inregistrat la inceputul exercitiului N-1 cheltuieli de constituire de 12.000 lei, amortizabile in 5 ani. in schimb, grupul prevede inregistrarea acestor cheltuieli in contul de profit si pierdere.Se cer inregistrarile de preconsolidare a amortizarii in bilantul anului N, daca se utilizeaza metoda de consolidare pe solduri.Rezolvare:La nivelul bilantului se efectueaza urmatoarele inregistrari:-eliminarea cheltuielilor de constituire pe seama rezervelor (deoarece cheltuielile de constituire au fost capitalizate la inceputul anului N-l):Rezerve=Cheltuieli12.000 leide constituire-eliminarea amortizarii cumulate inregistrate: 12.000 lei / 5 ani x 2 ani = 4.800 lei: Amortizarea cheltuielilor de constituire= % 4.800 lei Rezerve 2.400 lei Rezultat 2.400 lei-la nivelul contului de profit si pierdere se inregistreaza:Rezultat=Cheltuieli 2.400 leicu amortizarea imobilizarilorRetratarile de omogenizare au consecinte asupra impozitului amanat.Valoarea contabila a cheltuielilor de constituire = OBaza fiscala = 7.200 leiDiferente temporare deductibile = 7.200 leiActiv de impozit amanat = 7.200 x 16% = 1.152 leiContabilizarea activului de impozit amanat:-la nivelul bilantului:Impozit pe profit=%1.152 leiamanatRezerve768 lei Rezultat 384 lei- la nivelul contului de profit si pierdere:Rezultat= Venit din impozitul 384 lei pe profit amanat291. O societate-filiala F a inregistrat in exercitiul N cheltuieli de constituire de 12.000 lei, amortizabile in 5 ani. in schimb, grupul prevede inregistrarea acestor cheltuieli in contul de profit si pierdere.Se cer inregistrarile de preconsolidare a partii neamortizate a cheltuielilor in bilantul exercitiului N.Rezolvare:La nivelul bilantului se efectueaza urmatoarele inregistrari:-eliminarea cheltuielilor de constituire pe seama rezultatului (deoarece cheltuielile de constituire au fost capitalizate la inceputul anului N):121 Rezultat=20112.000 Cheltuieli de constituire-eliminarea amortizarii cumulate inregistrate:2801=121 Rezultat2.400Amortizarea cheltuielilor de constituireLa nivelul contului de profit si pierdere se inregistreaza:6XX=121 Rezultat12.000Cheltuieli dupa naturaSi:121 Rezultat=68112.400Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor292. Dispuneti de urmatoarele date: profit net inainte de impozitare 1.350.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 270.000 lei, diminuarea creantei clienti 90.000 lei; crestere cheltuieli in avans 36.000 lei; crestere datorii furnizori 120.000 lei; plati impozit pe profit 540.000 lei; plati privind: achizitia de terenuri 300.000 lei, achizitia unei cladiri 450.000 lei, achizitia de masini, utilaje, instalatii 120.000 lei; imprumuturi incasate din emisiunea de obligatiuni 120.000 lei; dividende platite aferente activitatii de finantare 312.000 lei.Sa se calculeze fluxurile nete de numerar pentru activitatile de exploatare, investitii si finantare, in conformitate cu IAS 7.Rezolvare:Profit net inainte de impozitare1.350 lei+ Cheltuieli cu amortizarea270 lei+ Diminuarea creantei clienti90 lei- Cresterea cheltuielilor in avans36 lei+ Cresterea datoriilor la furnizori120 lei- Plati de impozit pe profit540 lei= FNT din activitatile de exploatare1.254 lei- Plati pentru achizitia de terenuri300 lei- Plati pentru achizitia de cladiri450 lei- Plati pentru achizitia de masini120 lei= FNT din activitatile de investitii-870 lei+ imprumuturi incasate prin emisiunea de obligatiuni 120 lei-Dividende platite aferente activitatii de finantare 312 lei= FNT din activitatile de finantare-192 leiFlux net de trezorerie = 1.254-192-870 192 lei293. O societate vinde in anul N un soft pentru suma de 85.000 lei si include in factura si pretul activitatii de service dupa instalare in valoare de 9.000 lei. Activitatea de service se realizeaza in anul N+l.Conform IAS 18 Venituri', sa se calculeze venitul care afecteaza contul de profit si pierdere al anului N.Rezolvare:in anul N se efectueaza urmatoarea inregistrare:4111=%85.000Clienti70776.000Venituri din vanzarea marfurilor 472 9.000Venituri inregistrate in avansConform IAS 18, veniturile sunt recunoscute astfel:- in momentul vanzarii, pentru componenta soft;- pe parcursul perioadei de postgarantie (dupa instalare), pentru componenta service.294. O intreprindere de servicii de consultanta contabila efectueaza o prestatie catre un client in urmatoarele conditii: durata contractului 01.08.N - 31.03.N+1; valoarea devizului: 20.000 lei; costul total estimat este de 16.000 lei.Care este valoarea venitului contabilizat la 31.12.N conform I AS 18 Venituri', stiind ca pentru executia contractului s-au angajat cheltuieli de 10.000 lei?Rezolvare:in anul N sunt recunoscute venituri de 20.000 x 10.000/16.000 = 12.500 lei.295. SC ABC SA detine un teren cu o valoare contabila de 900.000 lei. La sfarsitul exercitiului N, terenul este reevaluat la 1.200.000 lei. La sfarsitul exercitiului N+3, terenul este reevaluat la valoarea justa de 1.100.000 lei.Conform IAS 16 Imobilizari corporale', care este valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul anului N+3?Rezolvare:La sfarsitul anului N rezerva din reevaluare este creditata cu 1.200.000 lei - 900.000 lei = 300.000 lei:211=105300.000TerenuriRezerve dinreevaluareLa sfarsitul anului N+3 se inregistreaza un minus de valoare de 100.000 lei prin diminuarea rezervei din reevaluare:105=211100.000Rezerve dinTerenurireevaluareSoldul rezervei din reevaluare la sfarsitul anului N+3 este de 200.000 lei.296. Dispuneti de urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate de o intreprindere comerciala in cursul perioadei: s-au achizitionat titluri de participare eliberate in proportie de 90%; pretul de cumparare a fost de 40.000 u.m., partea eliberata fiind platita imediat la achizitie; s-au emis la valoarea nominala obligatiuni in valoare de 20.000 u.m. in schimbul unui teren de aceeasi valoare; s-au incasat 32.000 u.m. din vanzarea unei imobilizari corporale; s-a efectuat o plata de 9.000 u.m. reprezentand o rata dintr-un contract de leasing financiar; s-a acordat unei filiale un imprumut pe termen lung in valoare de 6.000 u.m.Indicati care este, conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie', fluxul de numerar din activitatea de investitii.Rezolvare:Fluxul net din activitatea de investitii =+ incasari din vanzarea unei imobilizari 32.000- Plati aferente titlurilor de participare = 40.000 x 90% 36.000- imprumut acordat unei filiale 6.000= -10.000 u.m.297. Se cunosc urmatoarele informatii pentru o imobilizare corporala achizitionata la 01.01.N: pret de cumparare 200.000 lei, taxe vamale 20.000 lei, reducere comerciala primita 4.000 lei, durata de utilizare estimata 8 ani, valoarea reziduala estimata 16.000 lei, metoda de amortizare lineara.Stiind ca intreprinderea aplica IAS 16 Imobilizari corporale' si ca in cursul anului N+l se mentine estimarea privind valoarea reziduala, dar se reestimeaza durata totala de utilizare la 11 ani, sa se calculeze cheltuiala cu amortizarea aferenta acestui exercitiu si valoarea contabila neta.Rezolvare:Costul de achizitie al imobilizarii = 200.000 + 20.000 - 4.000 = 216.000 leiValoarea amortizabila = 216.000 - 16.000 = 200.000 leiAmortizarea in anul N = 200.000/8 = 25.000 leiValoarea ramasa de amortizat = 200.000 - 25.000 = 175.000 leiDurata de viata ramasa = 10 aniAmortizarea in anul N+l = 175.000/10 = 17.500 lei298. Dispuneti de urmatoarele informatii legate de un echipament tehnologic: cost de achizitie 400.000 lei, durata utila de viata 10 ani, metoda de amortizare lineara. Dupa 6 ani de utilizare imobilizarea corporala este reevaluata, in conformitate cu IAS 16, cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de inlocuire, mai putin amortizarea corespunzatoare (indice = 4).Cunoscand ca intreprinderea opteaza pentru realizarea surplusului din reevaluare in rezultatul reportat pe masura amortizarii echipamentului, calculati rezerva din reevaluare realizata in fiecare an.Rezolvare:Amortizarea anuala in primii 6 ani = 400.000/10 = 40.000 lei Amortizarea cumulata dupa 6 ani = 40.000 x 6 = 240.000 lei Valoarea neta contabila dupa 6 ani = 400.000 - 240.000 = 160.000 lei Valoarea justa = 160.000 x 4 = 640.000 lei Rezerva din reevaluare = 640.000 - 160.000 = 480.000 lei

Dupa reevaluare, amortizarea anuala = 640.000/4 = 160.000 lei Rezerva din reevaluare realizata in fiecare an = 480.000/4 = 120.000 lei, sau 160.000 - 40.000 = 120.000 lei299. Dispuneti de urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate de o intreprindere comerciala in cursul perioadei: s-a acordat unei intreprinderi asociate din cadrul grupului un imprumut pe termen lung in valoare de 10.000 u.m.; s-au emis si incasat la valoarea nominala obligatiuni in valoare de 15.000 u.m.; s-a efectuat o plata de 6.000 u.m. reprezentand o rata dintr-un contract de leasing financiar; s-a incasat suma de 3.000 u.m. reprezentand dobanda aferenta unui imprumut pe termen lung acordat unei filiale.Indicati care este, conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie', fluxul de numerar din activitatea de finantare.Rezolvare:Fluxul de numerar din activitatea de finantare =+ incasari din emisiunea de obligatiuni15.000 u.m.- Plata ratei de leasing6.000 u.m.=9.000 u.m.300. O intreprindere decide ca durata de utilizare a unui activ achizitionat pe 01.01.N sa fie stabilita la 8 ani; costul de achizitie al imobilizarii respective este de 100.000 lei, valoarea reziduala 8.000 lei. Activul va fi amortizat in sistem linear. Dupa 3 ani, conducerea intreprinderii decide diminuarea duratei de functionare cu l an si reestimarea valorii reziduale la 6.000 lei.Sa se determine cheltuiala cu amortizarea aferenta anului N+4 in conformitate cu prevederile normei IAS 16 Imobilizari corporale'.Rezolvare:Valoarea amortizabila a activului = 100.000 - 8.000 = 92.000 lei Amortizarea anuala in anul N = 92.000/8 = 11.500 lei Amortizarea cumulata dupa 3 ani = 11.500 x 3 = 34.500 lei Valoarea ramasa de amortizat = 100.000 - 34.500 - 6.000 = 59.500 lei Amortizarea anuala in anul N+4 = 59.500/4 = 14.875 lei301. Dispuneti de datele: profit net 3.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 900 lei; venituri din investitii financiare 2.700 lei; stocuri: sold initial 10.000 lei si final 8.000 lei; clienti: sold initial 6.000 lei si final 4.000 lei; furnizori: sold initial 1.500 lei si final 500 lei; impozit pe profit datorat: sold initial 1.300 lei si final 200 lei; dividende platite legate de exploatare aferente anului curent 1.000 lei.Conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie', calculati fluxul de trezorerie provenit din exploatare.Rezolvare:Rezultat net3.000 lei+ Cheltuieli cu amortizarea900 lei- Venituri din investitii financiare2.700 lei+ Diminuarea stocurilor2.000 lei+ Diminuarea creantelor2.000 lei- Diminuarea furnizorilor l .000 lei- Diminuarea datoriei cu impozitul 1.100 lei- Dividende platite legate de exploatare 1.000 lei= FNT din activitatile de exploatare 2.100 lei302. Se cunosc urmatoarele date pentru un contract de leasing financiar: valoarea justa a bunului 300.000 lei, valoarea actualizata a platilor minimale 280.000 lei, rata implicita a contractului la locatar 10% pe an, iar la locator 6% pe an, redeventa anuala platibila la 31 decembrie 70.000 lei, data semnarii contractului l ianuarie N, avans la data semnarii contractului 40.000 lei.Care este valoarea dobanzii si a recuperarii investitiei contabilizate la locator la inchiderea exercitiului N, in conformitate cu norma IAS 17 Contracte de leasing'?Rezolvare:Dobanda pentru anul N la locator = 6% x 300.000 lei = 18.000 lei Recuperarea investitiei in anul N = 70.000 lei - 18.000 lei = 52.000 lei303. in urma a doua reevaluari succesive ale unei imobilizari corporale s-au obtinut urmatoarele date: in exercitiul N o crestere de valoare de 100 lei, iar in exercitiul N+l o reducere de valoare de 120 lei.Ce determina reducerea de valoare de 120 lei conform IAS 16 Imobilizari corporale'?Rezolvare:Prima reevaluare determina cresterea rezervei din reevaluare pentru 100 lei. Urmatoarea reevaluare va determina diminuarea rezervei din reevaluare existente de 100 lei si inregistrarea unei cheltuieli pentru depreciere pentru 20 lei.304. O societate are inregistrate venituri anuale din vanzari de bunuri in suma de 15.000 u.m., dar se cunoaste ca aproximativ 3% din bunurile tranzactionale sunt returnate. Se mai cunoaste ca societatea practica un adaos mediu la total vanzari de 15% din pretul de vanzare.Care vor fi efectele in situatiile financiare conform IAS 18 Venituri'?Rezolvare:Returnarea unor produse nu este un motiv pentru a nu contabiliza venitul din vanzari. Deci se contabilizeaza venituri din vanzari de 15.000. Apoi societatea constituie un provizion pentru riscuri si cheltuieli in suma de 3% x 15% x 15.000 = 67,5 u.m.305. La data de 01.05 .N o societate a achizitionat l .000 de obligatiuni pentru un pret unitar de 100 u.m. Dobanda in suma de 20.000 u.m. este platita la data de 31 octombrie anual.Care vor fi incidentele in situatiile financiare ale exercitiului N conform IAS 18 Venituri'?Rezolvare:Societatea inregistreaza un venit din dobanzi de 20.000 x 6/12 = 10.000 u.m. pentru perioada 01.05.N-31.10.N, iar diferenta de 10.000 u.m. (dobanda incasata minus venitul din dobanzi) reprezinta recuperarea costului de achizitie al obligatiunilor.306. Societatea ABC achizitioneaza un hotel cu durata de viata utila de 30 de ani, amortizabil linear pentru valoarea de 200.000 lei.Cum se vor reflecta, in conformitate cu IAS 16, costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului, precum si cele efectuate pentru extinderea hotelului cu inca doua etaje?Rezolvare:Cheltuielile legate de renovarea exteriorului care asigura mentinerea nivelului actual de performanta a activului afecteaza contul de profit si pierdere. Cheltuielile de extindere a hotelului sunt capitalizate si majoreaza valoarea activului.307. Societatea ABC detine un soft in valoare de 30.000 u.m. achizitionat in anul N. La sfarsitul anului N+l, valoarea recuperabila este de 15.000 u.m., iar amortizarea cumulata, de 12.000 u.m. La sfarsitul anului N+2, valoarea recuperabila devine 12.000 u.m., stiind ca durata de viata utila nu se modifica si amortizarea anului N+2 a fost de 3.000 u.m. Daca activul nu ar fi fost depreciat, amortizarea cumulata pana la sfarsitul anului N+2 ar fi fost de 18.000 u.m.Analizati efectele variatiilor de valoare conform IAS 36 Deprecierea activelor'.Rezolvare:La sfarsitul anului N+l valoarea neta contabila a softului = 18.000 u.m.Valoarea recuperabila = 15.000 u.m.Societatea inregistreaza o depreciere de 3.000 u.m.Valoarea neta contabila la sfarsitul anului N+2 = 15.000 - 3.000 = 12.000u.m.Valoarea recuperabila = 12.000 u.m.Valoarea pe care ar fi avut-o activul daca nu era depreciat = 12.000 u.m.Deprecierea nu este modificata in exercitiul N+2.308. Se cunosc urmatoarele informatii despre o linie tehnologica de extractie a petrolului: pret de cumparare 300.000 u.m., comision vamal 3%, costuri ale proiectului de amplasare 20.000 u.m., transport pe parcurs intern 10.000 u.m., scont de decontare 2%.Determinati valoarea costului de achizitie conform IAS 16, Jmobilizari corporale'.Rezolvare:Costul de achizitie = 300.000 + 3% x 300.000 + 20.000 + 10.000 = 339.000 u.m.309. Societatea M acorda filialei sale F pe 01.07.N un imprumut de 10.000 lei pe o perioada de 4 ani, rambursabil in 4 transe egale, cu o rata anuala a dobanzii de 10%.Cum va fi afectat contul de profit si pierdere al anului N atat pentru societatea M, cat si pentru filiala sa?Rezolvare:Societatea M inregistreaza un venit din dobanzi si o creanta privind dobanda de primit in suma de 10.000 x 10% x 1/2 = 500 lei. Veniturile financiare si implicit rezultatul financiar al societatii M cresc cu 500 lei. Societatea F inregistreaza o cheltuiala cu dobanda si o datorie privind dobanda de platit de 500 lei. Cheltuielile financiare ale societatii F cresc cu 500 lei, iar rezultatul financiar scade cu 500 lei.310. Societatea ALFA dispune de urmatoarele informatii cu privire la un utilaj:- costul de achizitie 500.000 lei (utilajul a fost achizitionat la inceputul exercitiului N-2);- durata de amortizare este de 6 ani;- metoda de amortizare este cea lineara;- valoarea reziduala este estimata la 20.000 lei.La sfarsitul celui de-al treilea an se reestimeaza durata totala de utilizare la 5 ani, iar valoarea reziduala, la 14.000 lei.Calculati amortizarea in exercitiile N-2, N-1 si N in conformitate cu IAS 16.Rezolvare:in exercitiile N-2 si N-1, ALFA inregistreaza amortizarea anuala a utilajului in suma de 80.000 lei, adica (500.000 - 20.000) / 6. La sfarsitul exercitiului N, ALFA revizuieste estimarile pentru durata de utilizare a utilajului si valoarea reziduala a acestuia. Amortizarea aferenta exercitiului N este determinata cu ajutorul noilor estimari (500.000 -160.000 - 14.000) / 3 = 108.667 lei.ALFA inregistreaza in exercitiul N: 6811=2813 108.667 CheltuieliAmortizarea de exploatare instalatiilor, privind amortizarea mijloacelor de transport, imobilizarilor animalelor si plantatiilor311. Filiala F detine terenuri achizitionate la costul de 400.000 u.m. in situatiile financiare ale filialei terenurile sunt evaluate la cost. Politica grupului din care face parte F este de a reevalua terenurile. Valoarea justa a terenurilor a evoluat astfel:AnulValoarea justa

N420.000

N+l390.000

N+2430.000

N+3440.000

La sfarsitul exercitiului N+4 terenurile sunt vandute. Cota de impozitare este de 16%.Ce retratari de omogenizare sunt efectuate in exercitiul N, stiind ca se utilizeaza metoda pe fluxuri?Rezolvare:Retratarile de omogenizare sunt urmatoarele:Echipamente=Rezerve20.000tehnologicedin reevaluareValoarea contabila a terenurilor420.000Baza fiscala400.000Diferente temporare impozabile20.000Datorie de impozit amanat: 16% x 20.000 3.200 Rezerve=Datorie de3.200 din reevaluareimpozit amanat312. intreprinderea BETA fabrica un singur produs finit PF pentru care sunt necesare trei materii prime MP l, MP2 si MP3. Din procesul de productie se obtin, de asemenea, un produs secundar PS care poate fi vandut dupa ce este supus unui tratament si un deseu D, fara valoare, care este deversat si genereaza cheltuieli pentru prevenirea poluarii mediului.Procesul de productie se desfasoara dupa urmatoarea schema:- in Sectia l, MP1 este prelucrata si se obtine produsul intermediar Pil care este transferat fara stocaj in Sectia 2;- in Sectia 2, la Pil se adauga MP2 si MP3, operatie in urma careia se obtin produsul finit PF, produsul secundar PS si deseul D;- in Sectia 3, PS este tratat pentru a putea fi comercializat;- in Sectia 4, D este supus unui proces de epurare inainte de a fi deversat.Se cunosc urmatoarele informatii:Costul produsului intermediar PI 292.242 leiCostul materiilor prime consumate este de: M2 4.000 leiM3 1.500 leiCostul manoperei directe in sectia S2 20.000 leiCheltuieli indirecte ale sectiei S2 incorporabile4.871 leiValoarea productiei in curs la inceputul perioadei12.500 leiValoarea productiei in curs la sfarsitul perioadei27.573 leiValoarea realizabila neta a produsului secundar PS5.250 leiCostul eliminarii deseului D (ce s-ar obtine in conditii normale)3.600 leiCalculati costul produselor finite conform IAS 2 Stocuri'.Rezolvare: Costul de productie se determina dupa cum urmeaza: -lei-ElementeValoare

Produs intermediar PI(+) 292.242

Materii prime MP2(+) 4.000

MP3(+) 1.500

Manopera directa S2(+) 20.000

Cheltuieli indirecte ale sectiei S2 incorporabile(+) 4.871

Valoarea productiei in curs la inceputul perioadei(+) 12.500

Valoarea productiei in curs la sfarsitul perioadei(-) 27.573

Valoarea realizabila neta a produsului secundar PS(-) 5.250

Costul eliminarii deseului D (doar pentru cele care s-ar obtine in conditii normale)(+) 3.600

Costul de productie al produsului finit PF305.890

Obtinerea produselor finite genereaza urmatoarea inregistrare: 345=711 305.890 ProduseVariatia finitestocurilor313. Societatea ALFA detine un utilaj achizitionat la costul de 2.500 u.m. si care la 01.01.N are o amortizare cumulata de 1.500 u.m. Cota de amortizare anuala este de 15%, iar valoarea amortizabila a utilajului este egala cu costul. La l iulie N utilajul a fost avariat ca urmare a unui accident. Deoarece nu sunt disponibile piesele necesare pentru a-1 repara, acesta este utilizat, dar la o capacitate redusa. Ca urmare a accidentului durata de utilitate ramasa se va reduce la 3 ani. in aceste conditii, valoarea de utilitate a utilajului este de 300 u.m. Utilajul poate fi vandut la pretul de 100 u.m. ALFA dispune de o oferta de a ceda utilajul pentru suma de 320 u.m. la schimb cu un utilaj nou al carui cost este de 3.000 u.m. Managementul societatii ALFA nu doreste sa schimbe utilajul cu unul nou deoarece nu crede ca pe termen lung va exista cerere pentru produsele obtinute cu ajutorul acestuia.Care sunt inregistrarile efectuate de societatea ALFA in anul N conform IAS 16 si IAS 36?Rezolvare:Amortizarea pe perioada 01.01 .N-01.07.N este de 2.500 x 15% x 1/2 = 187,50 u.m.:6811=2813187,50Ca urmare a accidentului utilajul ar putea fi depreciat, motiv pentru care la l iulie N se efectueaza testul de depreciere.Valoarea neta contabila = 2.500 - 1.500 - 187,50 = 812,50 u.m.O estimare realista a valorii juste este de 100 u.m. deoarece societatea ALFA nu doreste sa realizeze schimbul.Valoarea recuperabila a utilajului este de 300 u.m.Deprecierea constatata = 812,50 - 300 = 512,50 u.m.:6813=2913512,50Amortizarea pentru perioada 01.07.N-31.12.N este de 300/3 x 1/2 = 50 u.m.:6811=281350314. La 31.12.N societatea GAMA determina valoarea recuperabila pentru un utilaj pe care intentioneaza sa-1 cedeze la 15.000 lei, costul acestuia fiind de 20.000 lei. Potrivit normei IAS 36, GAMA inregistreaza la aceasta data o ajustare pentru deprecierea utilajului in valoare de 5.000 lei. Pe 15 februarie N+l, GAMA vinde utilajul la 10.000 lei.GAMA trebuie sau nu sa ajusteze situatiile financiare ale exercitiului N? De ce?Rezolvare:Pretul de vanzare obtinut pe utilaj confirma valoarea recuperabila a acestuia. Decizia de a ceda utilajul fusese luata inainte de 31.12.N, iar scaderea pretului reflecta conditii existente inainte de data bilantului. ALFA contabilizeaza ajustarea pentru deprecierea utilajului:6813=29135.000315. La sfarsitul exercitiului N-1, societatea ALFA a clasificat un utilaj ca detinut in vederea vanzarii. La data clasificarii, utilajul avea o valoare bruta de 102.000 lei, amortizare cumulata de 20.000 lei, durata de viata utila ramasa de 8 ani si o valoare reziduala de 2.000 lei. Valoarea justa mai putin cheltuielile de cesiune este la sfarsitul exercitiului N-1 de 78.000 lei. La l septembrie N utilajul inceteaza a mai fi clasificat ca detinut in vederea vanzarii si are o valoare recuperabila de 70.000 lei.Ce inregistrare se efectueaza la l septembrie N, conform IFRS 5? La ce valoare va fi evaluat utilajul?Rezolvare:La sfarsitul exercitiului N-1 se inregistreaza o pierdere de valoare pentru utilaj de 4.000 lei. Utilajul inceteaza sa mai fie amortizat. La l septembrie utilajul este evaluat la minimul dintre:- 82.000 - (82.000 - 2.000) / 8 x 8/12 = 75.333 lei si- 70.000 lei.Societatea ALFA inregistreaza pierderea de valoare astfel:6813=2913 8.000Cheltuieli de exploatareAjustariprivind provizioanelepentru depreciereapentru depreciereaechipamentelor tehnologiceimobilizarilor316. Dispunem de urmatoarele informatii cu privire la societatea ALFA (sumele sunt exprimate in lei): venituri din vanzarea produselor finite 50.000, venituri din vanzarea semifabricatelor 30.000, TVA colectata 15.200, venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 12.000, intrari de produse finite 77.000, iesiri de produse finite 58.000, cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 32.000, cheltuieli cu personalul 18.000, cheltuieli cu dobanzile 7.500, venituri din participarii la societatile asociate 8.700, venituri din diferente de curs valutar 18.000, cheltuieli cu diferentele de curs valutar 16.500, cheltuieli cu amenzi si penalitati 1.000, cheltuieli cu servicii prestate de terti 10.000, venituri din subventii aferente materiilor prime 2.500, cheltuieli cu redevente si chirii 1.500, cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale 22.000, cheltuiala cu impozitul pe profit 2.752.Structura costului de productie este urmatoarea: -lei-ElementeValori

Materii prime si materiale consumabile Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu servicii, prestatii externe32.000 15.000 20.000 10.000

Total77.000

Cheltuieli administrative (sumele sunt exprimate in lei): cheltuieli cu redevente, chirii 1.500; cheltuieli cu personalul 3.000; cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale 2.000.Calculati costul vanzarilor si cheltuielile administrative conform IAS 1.Rezolvare:Costul vanzarilor reprezinta iesirile de produse finite in decursul perioadei. Structura costului de productie prezentata in textul aplicatiei se refera la produsele finite obtinute in decursul perioadei. Costul vanzarilor = 58.000 lei Cheltuielile administrative = 1.500 + 3.000 + 2.000 = 6.500 lei317. intre o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se incheie un contract de locatie-finantare cu urmatoarele caracteristici: data semnarii contractului l ianuarie exercitiul N; durata contractului 4 ani; varsamantul initial 2.000 lei; sunt prevazute 4 rate de 500 lei, platibile in ultima zi a anului; optiunea de cumparare se exercita la pretul de 400 lei; valoarea reziduala a activului este 600 lei; rata implicita a dobanzii anuale calculata de locatar 10%.Calculati valoarea actualizata a platilor minimale de leasing.Rezolvare:

in calculul valorii actualizate a platilor minimale se tine cont numai de fluxurile de numerar sigure, adica avansul platit, ratele anuale si pretul aferent optiunii de cumparare. =3.858,13 lei318. intre o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se incheie un contract de locatie-finantare cu urmatoarele caracteristici: data semnarii contractului l ianuarie exercitiul N; durata contractului 3 ani; durata de viata a bunului 8 ani; varsamantul initial 2.000 lei; sunt prevazute 3 rate de 100.000 lei, platibile in ultima zi a anului; posibilitatea exercitarii unei optiuni de cumparare la sfarsitul anului 3 la pretul de 20.000 lei; valoarea justa a bunului la data semnarii contractului 280.738 lei; valoarea reziduala a activului este 40.000 lei; rata implicita a dobanzii anuale calculata de locatar 10%.Precizati, conform I AS 17, inregistrarea contabila efectuata de locatar.Rezolvare:a) Calculul VAPML:

b)Conform IAS 17, locatarul contabilizeaza activul inchiriat la valoarea cea mai mica dintre valoarea justa a bunului si valoarea actualizata a platilor minimale.Min (280.738 lei; 265.711 lei) = 265.711 leiActiv= Datorii din contracte 265.711 de locatie-finantare319. intre o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se incheie un contract de locatie-finantare cu urmatoarele caracteristici: data semnarii contractului 30 iunie exercitiul N; durata contractului 3 ani; durata de viata a bunului 8 ani; varsamantul initial 7.000 lei; sunt prevazute 3 rate de 150.000 lei, platibile in ultima zi serviciului financiar; posibilitatea exercitarii unei optiuni de cumparare la sfarsitul anului 3 la pretul de 30.000 lei; valoarea justa a bunului la data semnarii contractului 417.594 lei; valoarea reziduala a activului este 50.000 lei; rata implicita a dobanzii anuale calculata de locatar 10%. Exista o certitudine ca la sfarsitul contractului locatarul va deveni proprietar; metoda de amortizare este lineara.Conform I AS 17, precizati care este marimea amortizarii anului N si de catre cine va fi aceasta inregistrata.Rezolvare:a) IAS 17 precizeaza: in situatiile financiare ale locatarului, pentru fiecare exercitiu contabil, un contract de locatie-finantare genereaza o cheltuiala privind amortizarea activului si o cheltuiala financiara'.Deci amortizarea va fi inregistrata de catre locatar.b) Calculul VAPML: c)Conform IAS 17, locatarul contabilizeaza activul inchiriat la valoarea cea mai mica dintre valoarea justa a bunului si valoarea actualizata a platilor minimale.Min (417.594 lei; 402.567 lei) = 402.567 leid) Valoarea amortizabila = Costul - Valoarea reziduala = 402.567 lei - 50.000 lei = 352.567 leie) Conform I AS 17, bunul inchiriat este amortizat pe durata de utilizare daca exista certitudinea ca locatarul va deveni proprietar la sfarsitul contractului, in caz contrar, amortizarea se va calcula pe perioada cea mai scurta dintre durata de utilitate si durata contractului, in acest caz activul se va amortiza pe durata de utilizare de 8 ani.

Amortizarea anului N

320. Intre o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se incheie un contract de locatie-finantare cu urmatoarele caracteristici: data semnarii contractului l ianuarie exercitiul N; durata contractului 3 ani; durata de viata a bunului 8 ani; sunt prevazute 3 rate de 200.000 lei, platibile in ultima zi a anului; posibilitatea exercitarii unei optiuni de cumparare la sfarsitul anului 3 la pretul de 60.000 lei; valoarea justa a bunului la data semnarii contractului 461.806 lei; valoarea reziduala a activului este 70.000 lei; rata implicita a dobanzii anuale calculata de locatar 20%.Prezentati, conform IAS 17, la sfarsitul anului N, extrasul din situatiile financiare ale locatarului.Rezolvare:a) Calculul VAPML:

=456.019 leib)Conform IAS 17, locatarul contabilizeaza activul inchiriat la valoarea cea mai mica dintre valoarea justa a bunului si valoarea actualizata a platilor minimale.Min (461.806 lei; 456.019 lei) = 456.019 leic)Conform IAS 17, in situatiile financiare ale locatarului, platile in numele locatiei trebuie sa fie repartizate in doua componente: cheltuiala financiara si amortizarea soldului datoriei, astfel:DataFlux de trezorerieDobanziRambursarea capitalului datoratCapital ramas

01.01.N456.019

31.12.N200.000456.019x20% = 91.204200.000-91.204 = 108.796456.019-108.796 = 347.223

31.12.N+1200.000347.223 x 20% = 69.445200.000 - 69.445 = 130.555347.223-130.555 = 216.668

31.12.N+2260.000216.668 x 20% = 43.334260.000-43.334 = 216.6680

Total660.000203.983456.019

d) Valoarea amortizabila = 456.019 lei - 70.000 lei = 386.019 leiAmortizarea anului N 1.La data incheierii contractului: Activ= Datorii din contracte de locatie-finantare 456.019 lei2.Plata redeventei la 31.12.N: %=Conturi la banci 200.000 lei Datorii din contracte de locatie-finantare 108.796 leiCheltuieli cu dobanzi 91.204 lei3. Amortizarea anului N:Cheltuieli cu amortizarea=Amortizarea activului 48.252 leif) La sfarsitul anului N, in situatiile financiare ale locatarului figureaza: in bilant: activ la valoarea neta contabila = 456.019 lei - 48.252 lei = 407.767 lei; datorii din contracte de locatie-finantare = 456.019 lei - 108.796 lei = 347.223 lei; in contul de profit si pierdere: cheltuieli financiare, respectiv cheltuieli cu dobanzi 91.204 lei; cheltuieli cu amortizarea 48.252 lei.321. Se cunosc urmatoarele date pentru un contract de locatie-finantare: data semnarii contractului l ianuarie exercitiul N; durata contractului 3 ani; durata de viata a bunului 8 ani; varsamantul initial 2.000 lei; sunt prevazute 3 rate de 100.000 lei, platibile in ultima zi a anului; posibilitatea exercitarii unei optiuni de cumparare la sfarsitul anului 3 la pretul de 20.000 lei; valoarea justa a bunului la data semnarii contractului 280.738 lei; valoarea actualizata a platilor minimale de leasing 265.711 lei; valoarea reziduala a activului este 40.000 lei; rata implicita a dobanzii anuale calculata de locatar 10%.Care este valoarea dobanzii si a rambursarii privind capitalul datorat, contabilizate la locatar la inchiderea exercitiului N, in conformitate cu IAS 17?Rezolvare:a)Conform IAS 17, locatarul contabilizeaza activul inchiriat la valoarea cea mai mica dintre valoarea justa a bunului si valoarea actualizata a platilor minimale.Min (280.738 lei; 265.711 lei) = 265.711 leib)Conform IAS 17, in situatiile financiare ale locatarului platile in numele locatiei trebuie sa fie repartizate in doua componente: cheltuiala financiara si amortizarea soldului datoriei, astfel:DataFlux de trezorerieDobanziRambursarea capitalului datoratCapital ramas

01.01.N265.711

01.01.NAvans 2.0002.000265.711-2.000 = 263.711

31.12.N100.000263.711x10% = 26.371100.000-26.371 = 73.629263.711-73.629 = 190.082

Total la 31.12.N 26.3712.000 + 73.629 = 75.629

322. Societatea A detine 70% din actiunile unei societati B, care detine 40% din actiunile societatii C: nu exista actiuni fara drept de vot.

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are in societatea C.Rezolvare:L Procentaj de control:Societatea A detine direct in B un procent majoritar de 70% si indirect in C un procent de 40%, deoarece detine asupra lui B un control exclusiv si implicit o va controla si pe C in proportie de 40%.II. Procentaj de interes:Societatea A are un procentaj de interes in B de 70%.Societatea A are un procentaj de interes in C de 70% x 40% = 28%.323. Societatea A detine 20% din actiunile unei societati B, care detine 90% din actiunile societatii C: nu exista actiuni fara drept de vot.

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are in societatea C.Rezolvare:I.Procentaj de control:Societatea A nu controleaza in mod exclusiv societatea B, deci procentul de control detinut direct in B este de 20%, iar indirect in C, de 0%.II.Procentaj de interes:Societatea A are un procentaj de interes in C de 20% x 90% = 18%.324. Legaturile dintre patru societati se prezinta astfel:

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are in societatile B, C si D.Rezolvare:Societatea AProcentaj

De controlDe interes

in B60%60%

in C70%60% x 70% = 42%

in D90%42% x 90% = 37,8%

325. Legaturile dintre trei societati se prezinta astfel:

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are in societatea C.Rezolvare:Societatea AProcentaj

De controlDe interes

in B70%70%

in C

Direct10%10%

Indirect prin B80%70% x 80% = 56%

Total in C10% + 80% = 90%10% + 56% = 66%

326. Legaturile dintre trei societati se prezinta astfel:

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are in societatea C.Rezolvare:Societatea AProcentaj

De controlDe interes

in B20%20%

in C

Direct40%40%

Indirect prin B-20% x 50% = 10%

Total in C40%40% + 10% = 50%

327. La data de l ianuarie anul N, o societate comerciala nou-infiintata, specializata in productia ciocolatei, a importat un echipament in valoare de 500.000 u.m., taxe vamale 5.000 u.m., comision vamal 500 u.m., TVA platita in vama l .200 u.m., rabat primit de la furnizor 2.000 u.m. in vederea achizitiei, societatea a suportat urmatoarele costuri suplimentare: costuri de transport 36.000 u.m., costuri de instalare 49.000 u.m., costuri generale de administratie 6.000 u.m., cheltuieli cu reclama 20.000 u.m., onorariile arhitectilor care instaleaza echipamentul 18.000 u.m. Perioada de instalare si montare a durat doua luni, iar pentru a aduce echipamentul in conditiile de functionare s-au efectuat costuri in valoare de 42.000 u.m. Costurile legate de inceperea utilizarii noului echipament 25.000 u.m. Costurile de testare a functionarii corecte a activului 12.000 u.m., iar incasarile nete provenite din vanzarea ciocolatelor produse la testarea echipamentului 2.000 u.m. in primele 4 luni cantitatea de ciocolata produsa a fost foarte mica, generand o pierdere initiala din exploatare de 30.000 u.m. Ca atare, societatea s-a hotarat sa introduca un nou sortiment, costurile fiind de 13.000 u.m. Costurile de demontare estimate recunoscute printr-un provizion se ridica la 25.000 u.m.Calculati, conform I AS 16, costul si precizati inregistrarea contabila legata de achizitie.Rezolvare:Pret de cumparare 500.000 u.m.+ Taxe vamale 5.000 u.m.+ Comision vamal 500 u.m.-Rabat primit-2.000 u.m.+ Costuri de livrare36.000 u.m.+ Costuri de instalare 49.000 u.m.+ Onorariile arhitectilor care instaleaza echipamentul 18.000 u.m.+ Costuri necesare pentru a aduce echipamentul in stare de functionare 42.000 u.m.+ Costurile de testare a noului echipament mai putin incasarile nete provenite din vanzareaproduselor obtinute (12.000 u.m. - 2.000 u.m.) 10.000 u.m.+ Costurile estimate cu demontarea activului25.000 u.m.= COST683.500 u.m.-inregistrarea achizitiei: 2131 = % 683.500 u.m. 404 653.000 u.m. 1513 25.000 u.m. 446 5.500 u.m.328. Societatea ALFA organizeaza excursii cu miniaeronave intre doua statiuni turistice. Ea achizitioneaza o aeronava la pretul de 500.000 lei, cu durata de viata de 50 ani. Un specialist in domeniul aerian estimeaza o reparatie capitala care are loc la fiecare 15 ani si presupune inlocuirea motorului principal. Pretul unui motor este de 150.000 lei.Contabilizati, conform IAS 16, achizitia si amortizarile corespunzatoare.Rezolvare:a) Aeronava va fi recunoscuta la costul de achizitie mai putin costul motorului, care va fi recunoscut separat, respectiv 500.000 lei - 150.000 lei = 350.000 lei:2133=404350.000 lei2131=404150.000 leib) Amortizarea aeronavei si a motorului se va calcula pe perioade diferite, respectiv 50 ani si 15 ani, adica 350.000 lei: 50 ani = 7.000 lei pentru aeronava, si 150.000 lei: 15 ani = 10.000 lei pentru motor: 6811=2813 7.000 lei 6811=2813 10.000 lei329. O societate achizitioneaza o cladire la costul de 800.000 lei. Consultantul imobiliar estimeaza durata de viata utila a cladirii la 25 ani. De asemenea, el estimeaza ca pretul actual de vanzare pentru o cladire similara cu o vechime de 25 ani este 290.000 lei, cheltuielile cu cedarea 100.000 lei.Calculati, conform I AS 16, amortizarea anuala. Rezolvare:Cost de achizitie800.000 lei

Valoarea reziduala = Pretul actual de vanzare pentru o cladire similara cu o vechime de 25 ani -Cheltuielile cu cedarea290.000 lei -100.000 lei = 190.000 lei

Valoarea amortizabila = Costul - Valoarea reziduala800.000 lei -190.000 lei = 610.000 lei

Durata de viata utila25 ani

Amortizarea anuala = 610.000 lei : 25 ani24.400 lei

330. O societate achizitioneaza o cladire la costul de 800.000 lei. Consultantul imobiliar estimeaza durata de viata utila a cladirii la 25 ani, iar firma anticipeaza vanzarea cladirii dupa 5 ani. Pretul actual de vanzare pentru o cladire similara cu o vechime de 5 ani este 290.000 lei.Calculati, conform I AS 16, amortizarea anuala. Rezolvare:Cost de achizitie800.000 lei

Valoarea reziduala = Pretul actual de