Download - cel sub cornitele - Libris.ro celor mici... · 2017-09-15 · Elefantul Eu sunt mic, iar el e mare! Cum sä fac sä urc cälare Pe acest blajin gigant, Cäru-i zice elefant? Furnica

Transcript

t.

!\T

,.j

!,ys&'t

WwCerbael

Cerbuletul cel sprintarPlAnge jalnic sub artar.

$i-a pierdut cornitele$i il rAd cipritele.L

Mii, duliule flocos,Nu pofteqti si-fi dau un os?

$i de-mi numeri pAn'la qapte,Ifi mai dau qi-un blid cu lapte.

EeElefantul ,

Eu sunt mic, iar el e mAre[

Cum si fac si urc cilarePe acest blaiin gigant,Ciru-i zice elef ant?

wffWwxmsea

Furnicufa hirnicufiPe cirare tot fugufaCari frunze, cari iarba,Toati ziua face treabi.