Download - Ce au fost dinozaurii?

Transcript
Page 1: Ce au fost dinozaurii?
Page 2: Ce au fost dinozaurii?
Page 3: Ce au fost dinozaurii?

Cuvântul ,,Cuvântul ,,dinozaurdinozaur’’ provine din limba ’’ provine din limba greacă şi înseamnă greacă şi înseamnă şopârlă îngrozitoareşopârlă îngrozitoare..

Această denumire a fost folosită pentru Această denumire a fost folosită pentru prima dată în anul prima dată în anul 1842 1842 de un cercetător de un cercetător al dinozaurilor numit al dinozaurilor numit Richard Owen.Richard Owen.

Page 4: Ce au fost dinozaurii?

• au apărut pe au apărut pe Pământ cam cu Pământ cam cu 225 milioane225 milioane de de ani în urmă.ani în urmă.

Page 5: Ce au fost dinozaurii?

au fost descoperite au fost descoperite fosile(rămăşiţe ale fosile(rămăşiţe ale dinozaurilor), dinozaurilor), păstrate în piatră;păstrate în piatră;

fosilele au fost fosilele au fost descoperite de descoperite de către către paleontologipaleontologi(experţ(experţi în studiul i în studiul dinozaurilor);dinozaurilor);

Page 6: Ce au fost dinozaurii?

Dinozaurii erau reptile. Dinozaurii erau reptile.

Au fost cele mai mari vieţuitoare Au fost cele mai mari vieţuitoare de pe Pământ.de pe Pământ.

Corpul lor avea o lungime Corpul lor avea o lungime cuprinsă între 1 şi 30m şi era cuprinsă între 1 şi 30m şi era acoperit cu piele groasăacoperit cu piele groasă..

Page 7: Ce au fost dinozaurii?
Page 8: Ce au fost dinozaurii?

cap

2 ochi nas 2 urechi gură

dinţi puternici şi ascuţiţi

creste sau coarne

Page 9: Ce au fost dinozaurii?

Unele specii aveau Unele specii aveau gâtulgâtul foarte lung, altele aveau foarte lung, altele aveau scuturi osoase în jurul scuturi osoase în jurul

acestuia.acestuia.

trunchitrunchi puternic care se puternic care se termină cu o coadă lungă.termină cu o coadă lungă.

Page 10: Ce au fost dinozaurii?

membre

în număr de 4

unele specii foloseau pentru deplasare doar membrele din spate

Page 11: Ce au fost dinozaurii?
Page 12: Ce au fost dinozaurii?
Page 13: Ce au fost dinozaurii?

FRUNZE

IERBIVORE

PLANTE

CARNIVORE

CARNE

Page 14: Ce au fost dinozaurii?

în cuiburi în pământ

în cuiburi în pământ

în muşuroaieridicatedin mâl

în muşuroaieridicatedin mâl

pe pământpe pământ

depuneau ouă

depuneau ouă

Page 15: Ce au fost dinozaurii?

Au fost descoperite peste 500 de Au fost descoperite peste 500 de specii de dinozauri.specii de dinozauri.

Exemple: Stegosaurus, Ankylosaurus, Exemple: Stegosaurus, Ankylosaurus, Ornithopods;Ornithopods;

Page 16: Ce au fost dinozaurii?
Page 17: Ce au fost dinozaurii?

• impactul unui meteorit cu pământul ;• apariţia unei boli;• răcirea vremii;

Page 18: Ce au fost dinozaurii?

Dinozau-rii erau:

Dinozau-rii aveau:

Cercetă-torii dinozau-rilor se numesc:

Corpul dinozau-rilor era acoperit cu:

Dinozau-rii se înmulţeau prin:

Dinozau-rii se înrudesc cu:

reptile 4 membre

paleon-tologi

pene icre elefanţii

plante 3 membre

arheologi piele pui vii şerpii

maimuţe 5 membre

fizicieni blană ouă girafele