Download - Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

Transcript
Page 1: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

1

Cadru de referinţă european pentru

Oraşe/Comunităţi Sustenabile

Page 2: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

2

Ce este RFSC?

Page 3: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

3

Un software pentru oraşe

• Un instrument web interactiv

• Faciliteaza dialogul desprea dezvoltarea urbană sustenabilă şi integrată

– În interiorul oraşelor

– Între oraşe

– Cu investitori locali

– Între sectoare

– La diferite nivele politice (locale, regionale, naţionale, europene)

– În interiorul diferitelor nivele de guvernare

Page 4: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

4

Conţinutul instrumentului

Page 5: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

5

Trei secţiuni principale ale RFSC

Page 6: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

6

Oraşul tău/Profilul instituţiei

descrie oraşul tău adaugă documente şi

fotografii poţi folosi documente

existente alege ceea ce este

folositor altor oraşe pentru a stimula schimbul de experienţă şi învăţare

Page 7: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

7

Lucrul în reţea/împărtăşirea de experienţe

- Un motor de căutare pentru

a găsi alte oraşe/comunităţi

pentru a începe schimbul de

informaţii

- Director de oraşe şi instituţii

- Catalog de prezentare

Page 8: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

8

Trei instrumente de evaluare

1. O listă de instrumente care ajută la dezvoltarea unei strategii sustenabile

2. Un instrument de evaluare calitativă pentru a aprecia abordarea integrată

3. Un instrument de evaluare cantitativă cu o bibliotecă/sistem de indicatori

Alege ceea de ce ai nevoie!

Page 9: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

9

3 instrumente principale

Verifică lista pentru dezvoltarea unei strategii de dezvoltare urabană sustenabilă

Verifică dacă o strategie sau un proiect este dezvoltat într-o manieră integrată

Contruieşte un sistem de monitorizare pentru a evalua progresul într-o strategie sau un proiect

Page 10: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

10

“Centrul” celor 3 instrumente

25 de obiective ale dezvoltării urbane sustenabile

• acoperă obiective şi principii europene

• inspirate de experienţe din aproape 200 oraşe europene

• obiective grupate în 4 stâlpi de susţinere – economie

– afaceri sociale

– mediu

– conducere/administraţie

• Fiecare obiectiv format din sub-obiective ce aduc detalii şi stimulează dezbaterile

Page 11: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

11

Instrumenul 1: Dezvoltarea strategiei şi proiectului

Ajută la dezvoltarea unei strategii de dezvoltare urbană sustenabilă pe baza listei de verificare:

… în conformitate cu

− propriile priorităţi ale oraşului/comunităţii

− obiectivele şi principiile europene

− obiectivele generale şi detaliate

Page 12: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

12

Instrumentul 2: Verifică abordarea integrată

Ajută la verificarea abordării integrate a unei strategii sau proiect urban/comunitar

prin lista de întrebări

bazate pe o viziune a unui oraş

sustenabil european

stimulează discuţii

impact pozitiv sau negativ?

conflicte sau sinergie în realizarea

obiective?

vizualizează rezultatele

Page 13: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

13

Instrumentu 3: Construieşte un sistem de monitorizare

Ajută la monitorizarea progresului în timp a strategiei/proiectului

Include:

– 33 de indicatori de bază recomandaţi (ex. UE 2020)

– Câteva valori urmărite

– O colecţie largă de alţi indicatori folositori

– Posibilitatea de a adăuga proprii indicatori

– Un software pentru construirea propriilor sisteme de monitorizare

Page 14: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

14

Funcţionalitatea RFSC

Page 15: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

15

Evaluare, verificare şi monitorizare

Toate tipurile de strategii urbane şi regionale (integrate) – Ex. Plan urban şi spaţial, plan de oraş integrat, plan municipal de

dezvoltare sustenabilă, plan de dezvoltare strategică, plan de dezvoltare al oraşului integrat

– De asemenea cu un accent pus pe strategiile în cartierele/localităţile subdezvoltate (dace e nevoie)

Toate tipurile de proiecte urbane şi regionale – EX. Dezvoltarea/evaluarea/up datarea Agendei 21, dezvoltarea Eco-

districtului, planuri de redezvoltare/regenerare urbană, revitalizarea străzilor/zonelor urbane/localităţilor, plan de acţiune ecologic, proiect pentru biciclete, dezvoltarea centrului tehnologic.

– De asemenea cu un accent pus pe strategiile în cartierele/localităţile subdezvoltate

Page 16: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile
Page 17: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

RFSC în CIFRE (noiembrie 2013):

• 60 oraşe RFSC

• 700 oraşe în contact cu secretariatul RFSC

• 257 înregistrări la newsletter

• 479 conturi de vizitatori create

0

2

4

6

8

10

12

FR

DE

CZ

UK

FI

PL

PT

RO

AT

GR

SI

CH

CY EE

ES

IE

IS

IT

LV

be

BU

DK

LT

LU

MT

NL

SK

Page 18: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

18

Care sunt beneficiile RFSC?

Page 19: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

19

O mai bună comunicare

• despre strategiile şi proiectele integrate şi sustenabile

• printre şi între diferite grupuri – departementele tehnice din administraţia oraşului/comunei

– reprezentanţii aleşi

– proiectanţi, practicanţi şi experţi

– Cetăţeni şi investitori

– la diferite niveluri politice şi de multi-guvernare/administrare (local, regional, naţional, european)

• Prin ilustrarea şi explicarea proceselor de luare a deciziilor – Compararea impactului şi rezultatelor pentru diferite alternative

– Îmbunătăţirea coordonării

– Oferă argumente pentru alegerile făcute

Page 20: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

20

Rezultate mai bune

• realizarea de strategii şi proiecte urbane mai sustenabile

• dezvoltarea gândirii şi acţiuni integrate – creşterea gradului de dezvoltare cu privire la potenţiale sinergii

– avertizarea în legătură cu posibile lacune şi conflicte

– reducerea costurilor pe termen lung

• evaluara progresului în timp – Identificarea eventualelor necesităţi de ajustare

• creşterea capacităţii administrative în managementul urban – învăţarea pas cu pas cu un accent puternic pus pe progres

– găsirea de exemple folositoare şi prezentarea de studii de caz din alte oraşe/comunităţi

– schimb de experienţă cu alte oraşe/comunităţi înfrăţite

Page 21: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

În armonie cu politica naţională

urbană

Face legatură între investitori şi

administraţiile locale

Ajută cooperearea

dintre oraşe/comunităţi

diferite

Page 22: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

22

Fundalul RFSC

Page 23: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

23

Fundalul şi contextul politic Deciziile Ministerelor EU pentru dezvoltare urbană

• Leipzig Carta Oraşelor Europene Sustenabile (2007)

– Promovarea abordării integrate

– Atenţie mărită acordată cartierelor/localităţilor subdezvoltate

• Declaraţia Marseille (2008)

– Crearea unui instrument pentru implementarea Cartei Oraşelor Europene de la Leipzig

– Franţa a iniţiat “Reference Framework” – Raportul Cadru

• Declaraţia Toledo (2010)

– Prototipul RFSC

– Testarea RFSC într-un larg grup de oraşe (66)

• Poznan (2011)

– Îmbunătăţirea şi promovarea în oraşele europene

Page 24: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

24

O iniţiativă europreană de ansamblu

• Reţele de oraşe şi autorităţi locale (CEMR, Eurocities, ICLEI) • State Membre ale UE • Comisia Europeană (DG REGIO)

• Structura de lucru pe mai multe nivele

– Grupul de Dezvoltare Urbană (comitetul de monitorizare politică)

– Grupul de State şi Instituţii Membre

– Grupuri de Ajutor Naţional

– Echipa de Management (conducere comună: Franţa, DG REGIO, trio presidencies)

• Expertiză şi susţinere

– CSTB (experţi tehnici, webmaster/IT)

– Gupurile Naţionale de Contact

– Platform31, ICLEI şi CEMR (RFSC secretariat, informatizare, pregătire)

Page 25: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

25

O platformă europeană comună Fără evaluare sau judecare a oraşelor/comunităţilor

Doar auto diseminare critică şi luare de decizii conştiente

Fără standardizarea dezvoltării urbane

Doar crearea unui spaţiu pentru dezbateri

Adaptabilitate la contextul naţional şi la situaţia locală

Fără o măsurare sau o ierarhizare a oraşelor/comunităţilor

Doar compararea diferitelor abordări şi rezultate

Fără obligaţii pentru oraşe, fără precondiţii pentru acordarea de fonduri

Doar contribuţia oraşelor/comunităţilor la realizarea obiectivelor europene comune

Fără taxe pentru oraşe, fără contribuţii financiare

Doar e-learning, schimb de experienţă şi construirea capacităţii administrative

Page 26: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

26

RFSC înseamnă participare

Page 27: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

Like us Tweet us

Subscribe to the

newsletter

Crate your profile

Page 28: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

Create an account

Network opportunities

Page 29: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

SI IN ROMANIA ?

RFSC este gratis, RFSC este folositor RSFC este versatil, RFSC stimulează cooperarea RFSC facilitează dezvoltarea acţiunilor integrate

29

Page 30: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

30

Cum să începi să foloseşti RFSC?

Page 31: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

31

Contact secretariat

Ca vizitator

• uşor de explorat • toate instrumentele şi ghidurile de user valabile •nu există sharing şi networking •nu e nevoie de dispozitiv de securitate

[email protected]

Ca şi oraş RFSC

• împărtăşeşti şi înveţi • toate strategiile şi proiectele tale sunt disponibile pentru a le dezvolta/verifica • ajutor de la secretariatul RFSC

Acces la RFSC şi secretariatul RFSC

rfsc.eu

Page 32: Cadru de referinţă european pentru oraşe comunităţi sustenabile

32

Mulţumim pentru atenţie.

Ne vedem mâine la cursul de

pregătire RFSC!

Laura Carniel ICLEI Brussels office [email protected]